Anda di halaman 1dari 14

I.

PLANI MSIMOR I DETAJUAR

LENDA: GJUHA AMTARE, Klasa I Viti shkollo !"#!$!"#% %& 'a() * + o ) ,!+" o ) ('-to M)si.i i l-*i.$shk i.it /ill-sta kalo0 0) t i /a1a: Faza e par lidhet me periudhn prgatitore pr lexim-shkrim ( paraabetare), Faza e dyt lidhet me msimin e shprehive themelore t tekniks s lexim-shkrimit (abetare). Faza e tret lidhet me prforcimin e tekniks s lexim-shkrimit (pasabetare). P'-sa - 2a ) (paraabetare) P'-sa - 34t) (abetare) P'-sa - t -t) (pasabetare) G'iths-'
4 av x ! or "#$ or $% av x ! or "$&! or

' av x ! or #' av x ! or " $!&


= 40 or

PJESA E PAR Abetare dhe fletore pune V-2 i.ta i h4 )s-

5 'a() * + o ) , %! o) #o )

O6JEKTIVA T VE7ANTA

(ga #$ ort kushtuar p ess s par, n or do t shr)e si hyr e apo paraprgatit e pr msimet n vazhdim. *r kto veprimtari, si t thuash, hyrse nuk do t apim rekomandime t posa+me. ,suesi do ta prcakto vet ecurin e tyre. ,eg ithat sug ero m - para se t fillo puna me kompletin e a)etares fmi t duhet t n ihen me msuesen, me n rit-t etrin dhe me am)ientin e klass dhe t shkolls, si edhe me disa rregulla t th eshta t )ashk etess. *asta mund t vazhdohet me n oh en e a)etares dhe t fletores s puns. . ushtrohen t komuniko n pr n tem t caktuar, n kt rast pr aspekte t ets s tyre n shtpi. . shfa-in mendimet dhe prvo at e tyre lidhur me temn.

#. N) sht)2i (Abetare)

!o )

!. N) 89) (Abetare)

!o )

%. N) shkoll) (Abetare)

!o )

. ushtrohen t komuniko n dhe t prshndetin t t ert. . prdorin shpreh et/ Mirmngjesi! Mirdita! Mirupafshim! . ushtrohen t komuniko n pr n tem t caktuar, n kt rast pr rregullat e -arkullimit. . shfa-in mendimet dhe prvo at e tyre lidhur me temn. . n ohin dhe t z)ato n rregullat e -arkullimit n rrug. . ushtrohen t komuniko n pr aspekte t jets s tyre n shkoll. . shfa-in mendimin e tyre lidhur me temn. . n ohin rregullat e mirs ell es dhe t prdorin shpreh et/ Mirdita! Mir se erdht! Mirupafshim!. . ushtrohen t komuniko n pr aspekte t jets n fshat. . shfa-in mendimin dhe prvo at e tyre lidhur me temn. . ushtrohen t flasin pr zogjt. . aftsohen t renditin ng ar et e para-itura me figura.

5. N) /shat (Abetare)

!o )

&. T 8.:ak8 03) to0 ;- 3h-0 - ti' (Abetare) <. Kllo;ka 3h- 1o98 (Abetare) =. L-28 i (Fletore pune)

#o )

#o )

. ushtrohen t flasin pr puln . . aftsohen t renditin ng ar et e para-itura me figura. . ushtrohen t flasin pr lepurin. . zhvillo n aftsit motorike, n kt rast ngjyrosje figure. . aftsohen t ) n vi a t pjerrta )renda vi ave t fletores. . aftsohen t ) n vi a pingule )renda vi ave t fletores. . ushtrohen t flasin pr pjest e trupit t njeriut. . ushtrohen t ng yrosin figura sipas modelit. . aftsohen t ) n rath sipas modelit, )renda vi ave t fletores. . ushtrohen t flasin pr breshkat. . ushtrohen t ng yrosin figura sipas modelit. . aftsohen t ) n vija t kryqzuara )renda vi ave t fletores.

#o )

+. 7/a ) 0'- i8 i ;83itsh). (Fletore pune)

!o )

>. 7/a ) ? -shk- ;83itsh.(Fletore pune)

!o )

!o ) #". R 89a 2) 0) shkoll) (Fletore pune)

##. N) ko2shti0 1oolo9'ik (Fletore pune)

!o )

. zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr rrugn e tyre pr n shkoll. . aftsohen pr t vzhguar e g etur rrugdal e n situata t caktuara. . ushtrohen pr t )r vija sipas modelit t dhn si paraprgatit e pr procesin e shkrimit. . zhvillo n aftsit pr t folur pr kopshtin zeologjik. . aftsohen pr t vzhguar e g etur rrugdal e n situata t caktuara. . ushtrohen pr t )r vija sipas modelit t dhn si paraprgatit e pr procesin e shkrimit. . zhvillo n aftsit pr t folur pr nj dit feste. . ushtrohen pr t )r vija sipas modelit t dhn si paraprgatit e pr procesin e shkrimit. . ushtrohen t flasin pr pastrtin e trupit. . zhvillo n aftsit motorike prmes vizatimit t figurave g eometrike. . aftsohen t ) n rrath asht vi ave t fletores. . aftsohen t ) n rrath t mdhenj )renda vi ave t fletores. . zhvillo n aftsit pr t folur pr mnyrn e lvizjes me krcim. . aftsohen pr t )r vija t lakuara nga lart posht dhe anasjelltas! si paraprgatit e pr procesin e shkrimit. . zhvillo n aftsit pr t folur krmillin. . aftsohen pr t )r vija t lakuara nga lart posht dhe anasjelltas! si paraprgatit e pr procesin e shkrimit. . zhvillo n aftsin pr t folur pr bletn. . ushtrohen t ) n vija n form fjongoje si paraprgatit e pr procesin e shkrimit. . zhvillo n aftsin pr t folur pr fluturn. . ushtrohen t ) n vija n form fjongoje si paraprgatit e pr procesin e shkrimit. O6JEKTIVA T VE7ANTA

#!. N) /-st) (Fletore pune) #%. N) (ask) (Fletore pune)

!o )

!o )

#5. K) :i.-t - D ita0it, (Fletore pune)

!o )

#&. R 89a - k) .illit (Fletore pune)

!o )

#<. R 89a - ?l-t)((Fletore pune) #=. R 89a - /l8t8 a((Fletore pune)

!o )

!o )

PJESA E D@T Abetare dhe fletore pune

!< 'a() * +o ), !"+ o )

#+. Ti098lli 3h- shk o0'a a (Abetare-fletore pune)

&o )

. zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr ariun). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin "! a. . dallo n dhe ve+o n shkron n "! a! t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a "! a e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr iriqi). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin #! i. . dallo n dhe ve+o n shkron n #! i t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a #! i e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar ( ktu pr yllin me pes cepa). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin $! y. . dallo n dhe ve+o n shkron n $! y t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a 0! y e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr orn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin %!o. . dallo n dhe ve+o n shkron n %!o t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a %!o e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr urn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin &! u. . dallo n dhe ve+o n shkron n &! u t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a &! u e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at.

#>. Ti098lli 3h- shk o0'a i AAbetare -fletore pune)

&o )

!". Ti098lli 3h- shk o0'a y AAbetare -fletore pune)

&o )

!#. Ti098lli 3h- shk o0'a o AAbetare -fletore pune)

&o )

!!. Ti098lli 3h- shk o0'a u AAbetare -fletore pune)

&o )

!%. Ti098lli 3h- shk o0'a e AAbetare -fletore pune)

&o )

. zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr ekranin). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin '!e. . dallo n dhe ve+o n shkron n '!e t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a '!e e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr mblsirn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin (!. . dallo n dhe ve+o n shkron n (! t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a (! e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . dallo n tingu t dhe t lexo n shkron at a! i! y! o! u! i! e! dhe t1i shkrua n ata me shkron a shtypi dhe dore. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr syrin). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin )!s. . dallo n dhe ve+o n shkron n )!s! t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a )!s e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr lulen). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin *! l. . dallo n dhe ve+o n shkron n *! l t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a *!l e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr rosn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin +! r . . dallo n dhe ve+o n shkron n +! r t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a +! r e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik

!5. Ti098lli 3h- shk o0'a AAbetare -fletore pune)

&o )

!&. P) s) it'- a! i! y! o! u! e! (Abetare) !<. Ti098lli 3h- shk o0'a s AAbetare -fletore puneB

!o )

&o )

!=. Ti098lli 3h- shk o0'a l (Abetare -Fletore pune)

&o )

!+. Ti098lli 3h- shk o0'a r AAbetare -fletore puneB

&o )

!>. Ti098lli 3h- shk o0'a n

&o )

(Abetare -fletore pune)

t caktuar (ktu pr nn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin ,! n. . dallo n dhe ve+o n shkron n ,! n t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a ,! n e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. &o ) . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr molln). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin M! m. . dallo n dhe ve+o n shkron n M! m t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a M! m e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr jastkun). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin -! j . . dallo n dhe ve+o n shkron n -! j t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a -! j e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . dallo n tingu t dhe t lexo n shkron at s! l! r! n! m! j n f al dhe f ali dhe t1i shkrua n ata me shkron a t mdha dhe t vogla shtypi dhe dore. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr fluturn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin .! f. . dallo n dhe ve+o n shkron n .! f t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a .! f e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr vazon). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin /! v. . dallo n dhe ve+o n shkron n /! v t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a /! v e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr puln). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin 0! p. . dallo n dhe ve+o n shkron n 0! p t shtypit dhe t

%#. Ti098lli 3h- shk o0'a m (Abetare -fletore pune)

%!. Ti098lli 3h- shk o0'a j (Abetare -fletore pune)

&o )

%%. P) s) it'- s! l! r! n! m! j (Abetare) %5. Ti098lli 3h- shk o0'a f (Abetare -fletore pune)

!o )

&o )

%&. Ti098lli 3h- shk o0'a v (Abetare -Fletore pune)

&o )

%<. Ti098lli 3h- shk o0'a p (Abetare -fletore pune)

&o )

dors. . mso n se si shkruhet shkron a 0! p e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. %=. Ti098lli 3h- shk o0'a b (Abetare -fletore pune) &o ) . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr bletn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin 1! b. . dallo n dhe ve+o n shkron n 1! b t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a 1! b e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr topin). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin 2! t. . dallo n dhe ve+o n shkron n 2! t t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a 2! t e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr domaten). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin 3! d. . dallo n dhe ve+o n shkron n 3! d t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a 3! d e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . dallo n tingu t dhe t lexo n shkron at e vogla (f! v! p! b! t! d) dhe t shkron at e mdha (M! .! 1! *! ,! +! )! 3! 0! /! 2! -) t shtypit dhe t dors. . lexo n f al me shkron at e msiprme. . lexo n dhe t famil arizohen me premrat vetor/ un! ti! ai! ajo! ne! ju! ata! ato. . shkrua n n etiketa f al me shkron at e msuara deri tani. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr kukulln). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin 4! k. . dallo n dhe ve+o n shkron n 4! k t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a 4! k e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr gomn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin 5! g. . dallo n dhe ve+o n shkron n 5! g t shtypit dhe t

%+. Ti098lli 3h- shk o0'a t (Abetare -fletore pune)

&o )

%>. Ti098lli 3h- shk o0'a d (Abetare -fletore pune)

&o )

5". P) s) it'- f! v! p! b! t! d (Abetare)

!o )

5#. Ti098lli 3h- shk o0'a k (Abetare -fletore pune)

&o )

5!. Ti098lli 3h- shk o0'a g (Abetare -fletore pune)

&o )

dors. . mso n se si shkruhet shkron a 5! g e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. 5%. Ti098lli 3h- shk o0'a h (Abetare -fletore pune) &o ) . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr hnn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin 6! h. . dallo n dhe ve+o n shkron n 6! h t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a 6! h e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr qenin). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin 7! q. . dallo n dhe ve+o n shkron n 7! q t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a 7! q e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr shallin). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin )h! sh. . dallo n dhe ve+o n shkron n )h! sh t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a )h! sh e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr dhelprn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin 3h! dh. . dallo n dhe ve+o n shkron n 3h! dh t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a 3h! dh e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr llambn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin *l! ll. . dallo n dhe ve+o n shkron n *l! ll t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a *l! ll e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr njeriun). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin ,j! nj. . dallo n dhe ve+o n shkron n ,j! nj t shtypit dhe t dors.

55. Ti098lli 3h- shk o0'a q (Abetare -fletore pune)

&o )

5&. Ti098lli 3h- shk o0'a sh (Abetare -fletore pune)

&o )

5<. Ti098lli 3h- shk o0'a dh (Abetare -fletore pune)

&o )

5=. Ti098lli 3h- shk o0'a ll (Abetare -fletore pune)

&o )

5+. Ti098lli 3h- shk o0'a nj (Abetare -fletore pune)

&o )

5>. Ti098lli 3h- shk o0'a gj (Abetare -fletore pune)

&o )

&". Ti098lli 3h- shk o0'a rr (Abetare -fletore pune)

&o )

. mso n se si shkruhet shkron a ,j! nj e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr gjelin). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin 5j! gj. . dallo n dhe ve+o n shkron n 5j! gj t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a 5j! gj e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr rrotn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin +r! rr. . dallo n dhe ve+o n shkron n +r! rr t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a +r! rr e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr thikn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin 2h! th. . dallo n dhe ve+o n shkron n 2h! th! t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a 2h! th e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . dallo n tingu t dhe t lexo n shkron at e vogla (k! g h! q! sh! ll! nj! gj! rr! th) dhe shkron at e mdha (4! 5! 6! 7! )h! *l! ,j! 5j! +r! 2h) t shtypit dhe t dors. . lexo n f al dhe tekste me shkron at e msiprme. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr cirkun). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin 8! c. . dallo n dhe ve+o n shkron n 8! c t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a 8! c e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr 9antn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin :! 9. . dallo n dhe ve+o n shkron n :! 9 t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a :! 9 e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik

&#. Ti098lli 3h- shk o0'a th (Abetare -fletore pune)

&o )

&!. P) s) it'- k! g h! q! sh! ll! nj! gj! rr! th (Abetare) &5. Ti098lli 3h- shk o0'a c (Abetare -fletore pune)

!o )

&o )

&&. Ti098lli 3h- shk o0'a 9 (Abetare -fletore pune)

&o )

&<. Ti098lli 3h- shk o0'a z

&o )

(Abetare - fletore pune)

&=. Ti098lli 3h- shk o0'a < (Abetare - fletore pune)

&o )

&+. Ti098lli 3h- shk o0'a zh (Abetare - fletore pune)

&o )

&>. Ti098lli 3h- shk o0'a <h (Abetare - fletore pune)

&o )

<". P) s) it'- c! 9! z! <! zh! <h (Abetare)

!o )

O ) 0) 3is2o1i:io0

#+ o )

t caktuar (ktu pr zogun). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin ;! z. . dallo n dhe ve+o n shkron n ;! z t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a ;! z e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr <i<llonjn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin =! <. .i dallo n dhe ve+o n shkron n =! < t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a =! < e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr zhapikun). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin ;h! zh. . dallo n dhe ve+o n shkron n ;h! zh t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a ;h! zh e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . zhvillo n aftsit pr t komunikuar pr n tematik t caktuar (ktu pr <haketn). . dallo n dhe t sh-ipto n tingullin =h! <h. . dallo n dhe ve+o n shkron n =h! <h t shtypit dhe t dors. . mso n se si shkruhet shkron a =h! <h e shtypit dhe e dors dhe t ushtrohen ta prdorin at. . dallo n tingu t dhe t lexo n shkron at e vogla (c! 9! z! <! zh! <h) dhe shkron at e mdha (8! :! ;! =! ;h! =h ) t shtypit dhe t dors. . lexo n f al, f ali dhe tekste me shkron at e msiprme. 2to or do t prdoren g at g ith vitit sipas g ykimit t msues-it3es pr verifikime, prforcime shkron ash t ve+anta ose grupe shkron ash, si edhe pr kop ime, diktime et . ,und t prdoren edhe pr msimet kushtuar leximit dhe n ohurive pr g uhn n -oft se msues-i3 a e g ykon t arsyeshme. O6JEKTIVA T VE7ANTA

PJESA E TRET (Abetare dhe fletore pune)

' av x ! or "4& or

<#. Alo, .i )3ita...

!o )

. prvetso n e thello n leximin dhe interpretimin e

(Abetare dhe fletore pune)

<!. T) l8t-., l8a'.) ?ashk) E .alC (Abetare)

!o )

<%. 7/a ) )sht) 3i-lliC (Abetare)

!o )

<5. 7/a ) 'a0) -t)C (Abetare)

!o )

<&. N'- )1it, ka/sh)t 3h?i.)t 8shD-h-0 (Abetare)

!o )

<<. M- s- 83h)to0i0 0'- )1itC (Abetare)

!o )

teksteve oletrare, n kt rast n dialog. . zhvillo n )iseda telefonike. . respekto n rregullat e komunikimit me telefon. . prdorin shpreh et/ Mirdita! -u lutem! Mir ardhsh! Mirupafshim! . prvetso n leximin dhe interpretimin e teksteve o letrare, n kt rast t n dialogu. . z)ato n disa parime )az t komunikimit prmes dialogut. . n ohin rregullat e mirs ell es. . ushtrohen t prdorin shpreh et/ 2 lutem! .aleminderit! . lua n role n pa tim me prm)a t en e tekstit. . aftsohen t lexo n tekste t shkurtra oletrare me z dhe n hesht e. . percepto n dhe analizo n tekste t shkurtra oletrare n prshtat e me moshn e tyre, n kt rast n tekst pr diellin. . kupto n tekstin. . dallo n t dhnat kryesore n n tekst. . shfa-in mendimin e tyre pr tekstin e dhn dhe prvo at e tyre pr t n tn tem. . aftsohen t lexo n tekste t shkurtra oletrare me z dhe n hesht e. . percepto n dhe analizo n tekste t shkurtra oletrare n prshtat e me moshn e tyre, n kt rast pr ret. . kupto n tekstin. . dallo n t dhnat kryesore n n tekst. . shfa-in mendimin e tyre pr tekstin e dhn dhe prvo at e veta pr t n tn tem. . aftsohen t lexo n tekste t shkurtra oletrare me z dhe n hesht e. . percepto n dhe analizo n tekste t shkurtra oletrare n prshtat e me moshn e tyre, n kt rast pr ushqimin e qenieve t gjalla dhe bimve. . kupto n tekstin. . dallo n t dhnat kryesore n n tekst. . shfa-in mendimin e tyre pr tekstin e dhn dhe prvo at e tyre pr t n tn tem. . mso n kuptimin e f alve t vshtira. . aftsohen t lexo n tekste t shkurtra oletrare me z dhe n hesht e. . percepto n dhe analizo n tekste t shkurtra

oletrare n prshtat e me moshn e tyre, n kt rast pr mjetet e udhtimit. . kupto n tekstin. . dallo n t dhnat kryesore n n tekst. . shfa-in mendimin e tyre pr tekstin e dhn dhe prvo at e tyre pr t n tn tem. . mso n kuptimin e f alve t vshtira. <=. K8 08k kisht- t-l-/o0 (Abetare) . lexo n me intonacionin e duhur n tekst oartistik. .a kupto n tekstin. . dallo n t dhnat kryesore. . shfa-in mendimin e tyre pr tekstin. . lexo n me intonacionin e duhur n tekst artistik, n kt rast n tregim. .a kupto n tregimin. . dallo n t dhnat kryesore. . shfa-in mendimin e tyre pr tregimin. . lexo n me intonacionin e duhur n tekst artistik, n kt rast n v ersh. .a kupto n v ershn. . dallo n t dhnat kryesore. . shfa-in mendimin e tyre pr v ershn. . lexo n me intonacionin e duhur n tekst artistik, n kt rast n v ersh. .a kupto n v ershn. . dallo n t dhnat kryesore. . shfa-in mendimin e tyre pr v ershn. . lexo n me intonacionin e duhur n tekst artistik, n kt rast n v ersh. .a kupto n v ershn. . dallo n t dhnat kryesore. . shfa-in mendimin e tyre pr v ershn. . lexo n me intonacionin e duhur n tekst artistik, n kt rast n tregim. .a kupto n tregimin. . dallo n t dhnat kryesore. . shfa-in mendimin e tyre pr tregimin. . lexo n me intonacionin e duhur n tekst artistik, n kt rast n v ersh. .a kupto n v ershn. . dallo n t dhnat kryesore. . shfa-in mendimin e tyre pr v ershn.

<+. Al?a0i 3o t) (Abetare)

it-t sh2-'t

$ or

<>. Ps- k) ko0 t) ?)h-sh ?l-t)C (Abetare)

!o )

=". K)09) 2) shi80 (Abetare)

!o )

=#. Ha?ia E0it (Abetare)

!o )

=!. H-liko2t- i (Abetare)

!o )

=%. P) 0') shk o0') (Abetare)

!o )

=5. S82) .- 2- i.(Abetare)

!o )

=&. Ek a0i i .a3h (Abetare)

!o )

=<. No isi 0) t-l-/o0 (Abetare)

!o )

==. Ka;'a 3h- 1o98 (Abetare)

!o )

=+. Histo ia - 34 shok)((Abetare)

!o )

=>. Toka )sht) 8.?8llak)t (Fletore pune)

#o )

. lexo n me intonacionin e duhur n tekst artistik, n kt rast n tregim. .a kupto n tregimin. . dallo n t dhnat kryesore. . shfa-in mendimin e tyre pr tregimin. . lexo n me intonacionin e duhur n tekst artistik, n kt rast n tregim. .a kupto n tregimin. . dallo n t dhnat kryesore. . shfa-in mendimin e tyre pr tregimin. . lexo n me intonacionin e duhur n tekst artistik, n kt rast n tregim. .a kupto n tregimin. . dallo n t dhnat kryesore. . shfa-in mendimin e tyre pr tregimin. . aftsohen t lexo n tekste t shkurtra me z dhe n hesht e. . percepto n dhe analizo n tekste t shkurtra letrare n prshtat e me moshn e tyre, n kt rast n tregim pr zogjt. . kupto n tekstin. . dallo n t dhnat kryesore n tekst. . shfa-in mendimin e tyre pr tekstin e dhn dhe prvo at pr t n tn tem. . mso n kuptimin e f alve t vshtira. . lexo n me intonacionin e duhur n tekst artistik, n kt rast n tregim pr shokt. .a kupto n tekstin. . shfa-in mendimin e tyre pr personazhet dhe tregimin. . aftsohen t lexo n tekste t shkurtra oletrare me z dhe n hesht e. . percepto n dhe analizo n tekste t shkurtra oletrare n prshtat e me moshn e tyre, n kt rast pr formn e toks. . kupto n tekstin. . dallo n t dhnat kryesore n n tekst. . shfa-in mendimin e tyre pr tekstin e dhn dhe prvo at e tyre pr t n tn tem. . aftsohen t lexo n tekste t shkurtra oletrare me z dhe n hesht e. . percepto n dhe analizo n tekste t shkurtra

+". 7/a ) )sht) 3-tiC (Fletore pune)

#o )

oletrare n prshtat e me moshn e tyre, n kt rast pr detin. . kupto n tekstin. . dallo n t dhnat kryesore n n tekst. . shfa-in mendimin e tyre pr tekstin e dhn dhe prvo at e tyre pr t n tn tem. +#. K)s8lk8D'a (Fletore pune) !o ) . lexo n me intonacionin e duhur n tekst artistik, n kt rast n prrall. .a kupto n prralln. . dallo n t dhnat kryesore. . shfa-in mendimin e tyre pr personazhet e prralls. . lexo n me intonacionin e duhur n tekst artistik, n kt rast n tregim. .a kupto n tregimin. . dallo n t dhnat kryesore. . shfa-in mendimin e tyre pr tregimin.

+!. Mi 82a/shi.E (Abetare)

!o )

Sh)0i.: *rogrami rekomandon - n shkollat ku nxnsit e klasave t para kan kryer arsimin parashkollor deri n 4'5 t tyre, periudha prgatitore t zhvillohet deri n $ av. ( shkollat ku nuk e kan kryer arsimin parashkollor rreth 4'5 e fmi ve kshillohet - periudha prgatitore t zhvillohet n katr av. ( rastin e par ort - prfitohen mund t prdoren nga msuesi sipas vlersimeve t ti .