Anda di halaman 1dari 3

RUBRIK PEMARKAHAN HASIL KARYA - SENI MEREKA DAN MENCORAK

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN KEMAHIRAN YANG DIUJI Cemerlang ( 8 - 10 Markah) Pemilihan alat dan bahan yang sangat bertepatan dengan karya. Boleh menguasai dan berkemahiran dengan menggunakan pelbagai jenis alat dan bahan. Sederhana ( 4 - 7 Markah) Pemilihan alat dan bahan yang bertepatan dengan karya. Menggunakan media yang betul dalam aktiviti membuat corak Lemah ( 1 - 3 Markah) Menamakan alat dan bahan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam bidang corak dan rekaan.

1. PEMILIHAN DAN PENYEDIAAN ALAT, MEDIA/BAHAN (10%)

Cemerlang 2. PENGWUJUDAN IDEA (20%) ( 15 - 20 Markah) Pengolahan sumber idea dengan sangat menarik dan kreatif. Dapat menghasilkan idea baru yang amat menarik dan kreatif daripada pelbagai jenis rujukan.

Sederhana ( 7 - 14 Markah) Pengolahan sumber idea yang menarik dan kreatif. Dapat menghasilkan idea baru yang menarik dan kreatif daripada rujukan.

Lemah ( 1 6 Markah) Kurang pengolahan sumber idea dan hampir meniru balik sumber rujukan. Lemah dalam menghasilkan idea baru daripada rujukan yang sedikit.

Cemerlang 3. TEKNIK/GAYA (10%) ( 8 - 10 Markah) Pengaplikasian pelbagai jenis teknik penghasilan karya dengan jelas dan mantap. Teknik yang digunakan menepati tema tugasan serta kelihatan menarik dan kreatif.

Sederhana ( 4 - 7 Markah) Pengaplikasian beberapa jenis teknik penghasilan karya dengan jelas. Teknik yang digunakan menepati tema tugasan.

Lemah ( 1 - 3 Markah) Pengaplikasian satu atau dua teknik penghasilan karya sahaja dengan kurang jelas dan mantap. Teknik yang digunakan kurang menepati tema tugasan.

Cemerlang 4. ASAS SENI REKA (20%) ( 15 - 20 Markah) Penggunaan semua unsurunsur seni dalam karya dengan sesuai dan jelas. Dapat menghasilkan karya dengan aplikasi prinsipprinsip rekaan seni dengan inovatif dan menarik.

Sederhana ( 7 - 14 Markah) Penggunaan unsur-unsur seni dalam karya dengan jelas. Dapat menghasilkan karya dengan aplikasi prinsipprinsip rekaan seni dengan sewajarnya.

Lemah ( 1 6 Markah) Kurang mengamalkan penggunaan unsur-unsur seni dalam karya. Kurang mengaplikasikan aplikasi prinsip-prinsip rekaan seni dalam penghasilan karya.

Cemerlang 5. PENGHASILAN KARYA (20%) ( 15 - 20 Markah) Pemilihan alat dan bahan yang bertepatan dengan karya

Sederhana ( 7 - 14 Markah) Pemilihan alat dan bahan yang bertepatan dengan karya.

Lemah ( 1 6 Markah) Pemilihan alat dan bahan yang bertepatan dengan karya.

Boleh menguasai dan berkemahiran menggunakan alat dan bahan. Cemerlang 6. KEKEMASAN (10%) ( 8 - 10 Markah ) Susunan persembahan karya yang menarik dan kreatif. Kebersihan pada karya yang tinggi dan tiada kesan kekotoran pada hasil karya.

Boleh menguasai dan berkemahiran menggunakan alat dan bahan. Sederhana ( 4 - 7 Markah ) Susunan persembahan karya yang sistematik. Kesan kekotoran pada hasil karya yang kurang kelihatan.

Boleh menguasai dan berkemahiran menggunakan alat dan bahan. Lemah ( 1 - 3 Markah ) Susunan persembahan karya yang kurang menarik dan kurang sesuai. Terdapat banyak kesan kekotoran pada hasil karya sehingga kelihatan comot.

Cemerlang 7. SIKAP DAN SAHSIAH (10%) ( 8 - 10 Markah ) Konmitmen dan nilai tanggungjawab diri yang tinggi terhadap tugasan yang diberi. Kemahiran interpersonal yang sangat tinggi dengan guru dan rakan sebaya.

Sederhana ( 4 - 7 Markah ) Mempunyai konmitmen dan nilai tanggungjawab diri terhadap tugasan yang diberi. Kemahiran interpersonal yang sederhana dengan guru dan rakan sebaya.

Lemah ( 1 - 3 Markah ) Kurang konmitmen dan tiada nilai tanggungjawab diri terhadap tugasan yang diberi. Kemahiran interpersonal yang lemah dengan guru dan rakan sebaya.