Anda di halaman 1dari 2

KONSORTIUM BUMI NIAGA Borang Perkhidmatan Sewa Kenderaan MAKLUMAT PENYEWA 1. Nama Penyewa 2. No. Kad Pengenalan 3. No.

Pekerja / Pelajar 4. Tarikh Lahir

5. Alamat Rumah Semasa

6. Alamat Surat Menyurat

7. Alamat Pejabat / Kolej

8. No. Telefon Rumah

9. No. Telefon Pejabat / Kolej

10. No. Mudah Alih

MAKLUMAT LESEN MEMANDU 11. No Lesen Memandu (JPJL6) 12. Kelas Lesen Memandu 13. Tarikh Tempoh Sah Lesen

MAKLUMAT PENYEWAAN 14. Jenis Kenderaan Disewa 15. No. Pendaftaran 16. Tarikh Kenderaan Disewa

17. Masa Kenderaan Disewa

18. Tempoh Sewaan

19. Asal Perbatuan (KM)

MAKLUMAT BAYARAN 20. Bayaran Cagaran 21. Bayaran Sewaan 22. Bayaran Tambahan

MAKLUMAT RUJUKAN 23. Nama (Rakan / Saudara-mara) 24. No. Telefon Rumah 25. No. Telefon Pejabat / Kolej 26. No. Telefon Mudah Alih

SAYA DENGAN INI MENGAKU BAHAWA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN ADALAH BENAR. SAYA JUGA TELAH MEMBACA SYARAT-SYARAT DAN SETUJU DENGAN PERJANJIAN INI. SAYA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA TERHADAP KERETA YANG DINYATAKAN DI ATAS MENGIKUT TEMPOH YANG TELAH DIJANJIKAN. SAYA JUGA AKAN MENGGUNAKAN BAYARAN TUNAI DAN BERSETUJU MENERIMA SEGALA TUNTUTAN YANG DIBILKAN KEPADA SAYA. PENGAKAUAN SAYA INI BOLEH DIGUNAKAN DIMAHKAMAH SEKIRANYA SAYA ENGKAR TERHADAP SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN DAN SEBARANG URUSAN KOS YANG MEMBABITKAN PERUNDANGAN AKAN DITANGGUNG OLEH DIRI SAYA SENDIRI.

TARIKH AMBIL KENDERAAN TANDATANGAN PENYEWA

SYARAT-SYARAT DAN TERMA


1. KENDERAAN YANG DISEWA HENDAKLAH DIPANDU SENDIRI OLEH PENYEWA ATAU PEMANDU YANG MEMPUNYAI LESEN YANG SAH. SESIAPA YANG TIDAK MEMPUNYAI LESEN MEMANDU YANG SAH TIDAK DIBENARKAN UNTUK MEMANDU KENDERAAN YANG DISEWA DAN SEKIRANYA PERKARA INI TIDAK DIPATUHI PENYEWA AKAN DIPERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA. 2. PENYEWA DILARANG SAMA SEKALI MELAKUKAN SEBARANG KEGIATAN JENAYAH YANG MENYALAHI UNDANGUNDANG KERAJAAN MALAYSIA. 3. PENYEWA TIDAK DIBENARKAN SAMA SEKALI MENUKAR SEBARANG ALAT GANTI TERHADAP KENDERAAN YANG DISEWA TANPA KEBENARAN. 4. SEBARANG KEROSAKAN ATAU KEMALANGAN HENDAKLAH DILAPORKAN DAHULU KEPADA PIHAK SYARIKAT SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN DIBAIKPULIH ATAU DIHANTAR KE MANA-MANA PUSAT SERVIS. 5. SEBARANG KEROSAKAN ATAU KEMALANGAN YANG DISEBABKAN KECUAIAN PENYEWA(KECIL ATAU BESAR) AKAN DITANGGUNG SEPENUHNYA OLEH PENYEWA. SEBARANG TUNUTUTAN GANTI RUGI AKAN DIKENAKAN MENGIKUT KEROSAKAN YANG DIALAMI. 6. SEGALA TUNTUTAN SAMAN JALANRAYA ATAUPUN SAMAN YANG DIKELUARKAN OLEH MANA-MANA PIHAK BERKUASA DALAM TEMPOH PENYEWAAN HENDAKLAH DITANGGUNG SEPENUHNYA OLEH PENYEWA. 7. KENDERAAN YANG DISEWA MESTILAH DIPULANGKAN TEPAT MENGIKUT MASA YANG DIJANJIKAN. SEKIRANYA LEWAT, BAYARAN TAMBAHAN AKAN DIKENAKAN SEBANYAK RM5.00 UNTUK SETIAP JAM. 8. KENDERAAN TIDAK DIPULANGKAN MELEBIHI 24 JAM TANPA SEBARANG MAKLUMAN ADALAH DIANGGAP SEBAGAI KES CURI KERETA. LAPORAN POLIS AKAN DIBUAT DENGAN SEGERA. SEBARANG MASALAH YANG TIMBUL AKAN DITANGGUNG SEPENUHNYA OLEH PENYEWA TERBABIT. PENYEWA MESTILAH MENGHUBUNGI SYARIKAT SEKIRANYA INGIN MENAMBAH SEWAAN HARIAN BERIKUTNYA. 9. KENDERAAN YANG DITINGGALKAN ADALAH SEBAGAI CAGARAN TERHADAP KENDERAAN YANG DISEWA. SEKIRANYA BERLAKU SEBARANG KEMALANGAN, KENDERAAN TERBABIT TIDAK AKAN DISERAHKAN KECUALI BAYARAN GANTIRUGI DIJELASKAN SEPENUHNYA. SEKIRANYA PENYEWA TIDAK MAMPU MEMBAYAR GANTIRUGI TERSEBUT, KENDERAAN TERSEBUT AKAN MENJADI HAK MILIK SYARIKAT. PROSES PEMINDAHAN NAMA HARUSLAH DILAKUKAN DENGAN SEGERA DAN PENYEWA HARUSLAH MEMBERIKAN KERJASAMA SEPENUHNYA. 10. KENDERAAN YANG DISEWA ADALAH TANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA OLEH PENYEWA DALAM MASA YANG TELAH DIJANJIKAN. SEBARANG MASALAH ATAUPUN KES YANG TIMBUL, ADALAH TANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA OLEH PENYEWA DAN PENJAMIN TERBABIT. IANYA TIADA KENA MENGENA DENGAN TUAN PUNYA KENDERAAN TERSEBUT. JADI DIINGATKAN SENTIASA BERHATI-HATI DI JALAN RAYA. KENDERAAN YANG DISEWA HARUSLAH DIJAGA DENGAN SEBAIK MUNGKIN.

RUJUKAN SYARIKAT 1. Tarikh Dipulangkan 2. Masa Dipulangkan 3. Jumlah Jam Lewat

4. Jumlah Caj Lewat

5. Akhir Perbatuan (KM)

6. Jumlah Cagaran Dipulangkan

CATATAN

SAYA DENGAN INI MENGAKU BAHAWA TELAH MEMULANGKAN KENDERAAN YANG DISEWA DALAM KEADAAN BAIK SEBAGAIMANA MENGIKUT TERMA & SYARAT-SYARAT YANG DINYATAKAN DI ATAS. SEBARANG SAMAN YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK BERKUASA DALAM TEMPOH PENYEWAAN YANG DITERIMA OLEH PIHAK SYARIKAT SELEPAS TARIKH KENDERAAN DIPULANGKAN AKAN JUGA AKAN DITANGGUNG OLEH SAYA.

TARIKH DIPULANGKAN TANDATANGAN PENYEWA