Anda di halaman 1dari 6

1.

__________________________________________________
__________________________________________________
2. __________________________________________________
__________________________________________________
3. __________________________________________________
__________________________________________________
4. __________________________________________________
__________________________________________________
5. __________________________________________________
__________________________________________________

Bahagian B
[ 30 markah]
[Masa yang dicadangkan : 40 minit]

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang
panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

1. Kamu tidak dapat hadir ke sekolah kerana menziarahi nenek yang


sakit. Tulis sepucuk surat kepada guru kelas kamu.
ATAU
2. Sekolah kamu telah mengadakan Hari Sukan Sekolah. Tulis
sebuah karangan mengenainya.
ATAU
3. Tulis sebuah cerita yang bermula dengan Ketika aku pulang dari
sekolah, aku ternampak seorang kanak-kanak sedang menangis di
tepi jalan. Aku berasa simpati.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________

Bahagian C
[ 20 markah]
[Masa yang dicadangkan : 20 minit]

Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripadaa 50 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT