Anda di halaman 1dari 3

REKOD PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bil.

Murid Tarikh Masa Unit Tajuk Fokus utama : Bahasa Melayu : 5 Ehsan : orang : 3 Mac 2014 : 10.00 pagi 11.00 pagi (1 jam) : Unit 4 ; Alam Sekitar : Manusia Prihatin Bumi Terpelihara : 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan Aras 2 i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre Fokus sampingan : 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan Aras 1 i. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 2. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa antara berita dengan cerpen 3. Mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 daripada 4 kata bilangan yang terdapat di dalam petikan berita dan cerpen menghuraikan ayat menggunakan ayat gramatis dengan betul menggunakan kad perkataan

Kemahiran Bahasa : Membaca, mendengar dan bertutur, menulis Sistem Bahasa : Kata bilangan Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Nilai Murni : peka terhadap isu alam sekitar, menyayangi dan menghargai alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir

: Menjana idea, menghubung kait,

Kemahiran Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai

Pengetahuan Sedia Ada Bahan Bantu Belajar LANGKAH/ ISI PELAJARAN MASA 1. Menyatakan Set Induksi pendapat (5 minit) berdasarkan video Soalan guru a) Apakah yang dapat kamu kaitkan dengan video ini? Jawapan a) Alam Bersih Hidup Sihat

: Mendengar, membaca, menulis : Verbal linguistik, , interpersonal, intrapersonal : Murid pernah mendengar berita : Video, slaid Power Point, speaker. AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN PEMBELAJARAN 1. Murid ditayangkan dengan video BBM: Pembuangan Sampah . - video 2. Murid di minta memberikan pendapat tentang video tersebut. Nilai: 3. Jawapan murid dikaitkan dengan - Teliti tajuk pembelajaran pada hari ini - prihatin iaitu Manusia Prihatin Bumi - peka terhadap isu Terpelihara. alam sekitar KBKK : - Menghubungkait Kecerdasan Pelbagai: - Interpersonal - Intrapersonal - Visual BBM : - petikan buku teks Nilai: - keberanian KBKK: - Mengesan Kecerdasan Pelbagai: - Interpersonal

Langkah 1 (15 minit)

1. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

Langkah 2 (15 minit)

1. Murid diminta untuk membaca petikan di buku teks di halaman 47 hingga 49. 2. Murid dipilih secara rawak untuk membaca petikan tersebut dengan menggunakan intonasi yang betul -Kemahiran dan menarik. Membaca 3. Murid yang membaca dengan betul akan diberikan token. 4. Murid melakukan perbincangan ringkas bersama guru berdasarkan petikan tersebut. 5. Murid dengan bimbingan guru membaca petikan dialog tersebut menggunakan intonasi yang betul dan menarik. 1. Menyatakan 1. Berdasarkan petikan, murid perbezaan diminta untuk menyatakan penggunaan laras perbezaan penggunaan laras bahasa antara bahasa antara berita dan cerpen berita dengan yang dibaca.

BBM : -kad perkataan Nilai: - teliti

cerpen -Kemahiran bertutur

Langkah 3 (20 minit)

1. Mengenal pasti kata bilangan yang terdapat di dalam petikan berita dan cerpen -Kemahiran bertutur dan menulis

Penutup (5 minit)

1. Penerapan nilai murni

3. Murid dipilih secara undian nombor dan dipanggil ke hadapan. 4 Murid diminta untuk memilih kad jawapan yang betul dengan memadankan perbezaan dengan betul. 5. Murid berbincang jawapan dengan guru. 5. Murid yang menjawab jawapan dengan betul akan mendapat token. 1. Murid mendengar penerangan guru perihal kata bilangan. 2. Murid diberikan contoh kata bilangan oleh guru. 3. Murid diminta untuk mencari kata bilangan yang terdapat di dalam petikan.. 4.Berdasarkan permainan slaid power point, murid diminta untuk memadankan maksud kata bilangan dengan ayat yang betul. 5. Murid berbincang dengan guru. 6. Murid diminta untuk mencatit nota kata bilangan di dalam buku latihan. 1. Guru menyatakan kepentingan menjaga alam kepada manusia. 2. Murid dipilih secara rawak dan diminta untuk menyenaraikan kata bilangan yang telah dipelajari. 3. Pembelajaran diakhiri dengan video pendek. 4. Guru membuat rumusan perihal pembelajaran pada hari ini.

KBKK: - mengesan

BBM : -slaid Power Point Nilai: - Teliti KBKK: -Menyenaraikan -memadankan maksud

BBM: - video Nilai: - menjaga kebersihan KBKK: - merumus