Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Bil Murid Masa Tarikh Tema Tajuk

: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan : 5 Ehsan : / 39 orang : 10.00 pagi 11.00 pagi (1 jam) : 5 Mac 2014 : Tema 2- Sayangi Keluarga : Unit 4 Hubungan Keluarga Kembangan 4B. Pesanan untuk Ayah 4D. Masalah Selesai Hati Gembira

Hasil Pembelajaran

Isi Pelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kepentingan meningggalkan pesanan dalam bentuk peta. 2. Membina kad memo dengan menulis pesanan kepada anggota keluarga dengan sopan mengikut situasi 3. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 langkah menyelesaikan masalah dengan anggota keluarga kembangan mengikut situasi di lembaran kerja . 1. Kepentingan meninggalkan pesanan. 2. Pesanan kepada anggota keluarga. 3. Cara menjalinkan hubungan yang baik dengan anggota keluarga kembangan. : Menyayangi ahli keluarga, menghargai dan menghormati serta bekejasama dengan ahli keluara : Murid sudah mempelajari tanggungjawab ahli keluarga dalam tajuk sebelum ini.

Penerapan Nilai Murni

Pengetahuan sedia ada

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran: Bahan kad perkataan 1 peta minda gergasi Lembaran kerja kertas warna kad situasi Jumlah 1 set 1 39 (1set soalan) 39 1 set

Prosedur Pelaksanaan Alam Sekitar/ Unsur Patriotisme/ Sumber P&P/Isi Pelajaran Set Induksi (5 Minit) 1. Murid diperkenalkan dengan permainan radio buruk. 2. Murid yang pertama dibisikkan dengan satu situasi dan murid tersebut perlu menyampaikan pesanan tersebut dengan berbisik kepada rakan disebelahnya. 3. Langkah yang sama diteruskan sehingga ke murid yang terakhir dan murid terakhir itu perlu menyampaikan pesanan tersebut kepada guru. 4. Murid diminta memberikan pendapat tentang aktiviti yang telah dijalankan. 5. Jawapan murid dikaitkan dengan tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu Pesanan untuk Ayah dan Masalah Selesai Hati Gembira. Langkah 1 (15 Minit) 1. Murid diperlihatkan dengan peta minda gergasi. 2. Murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan kelas. 3. Murid yang dipilih diminta untuk melengkapkan peta minda dengan menyatakan kepentingan meninggalkan pesanan kepada ahli keluarga. 4. Murid mengadakan perbincangan ringkas dengan guru. 5. Murid yang menjawab dengan betul akan diberikan token. Langkah 2 (15 minit) 1. Murid diterangkan oleh guru dengan situasi yang memerlukan murid untuk menulis memo. 2. Murid diedarkan dengan kertas warna dan gambar lukisan sebagai hiasan

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/ Kemahiran Generik

Catatan (Penerapan Nilai Murni/ Nilai Alam Sekitar/ Unsur Patriotisme/ Sumber P&P/Isi Pelajaran

KBKK : - Mengesan - Menghubungkait

Soalan guru: 1.Apakah perkaitan permainan radio buruk dengan tajuk hari ini? Nilai: -Kerjasama

Kecerdasan Pelbagai: - Interpersonal - Intrapersonal - Visual

KBKK : - Menghubungkait - rasional Kecerdasan Pelbagai: - Verbal Linguistik - Kinestetik

Nilai: -Berani -Bertanggungjawab

KBKK : -Menghubungkait Kecerdasan Pelbagai :

Isi pelajaran: - Membina kad memo menggunakan ayat yang sopan

memo. 3. Berdasarkan situasi. murid diminta untuk membina sebuah kad memo bagi menyampaikan pesanan kepada ahli keluarga menggunakan ayat yang sopan. 4. Murid yang membina kad memo yang cantik, kemas dan menggunakan ayat yang sopan akan diberikan token. 6. Murid diminta melengkapkan lembaran kerja yang diberikan. Langkah 3 (20 minit) 1. Murid diberikan satu situasi dan diberikan contoh langkah yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dengan anggota keluarga kembangan. 2. Murid dipilih secara rawak untuk memain peranan mengikut situasi yang disediakan guru. 3. Murid berbincang dengan guru dan diterapkan dengan nilai bertanggungjawab terhadap anggota keluarga. 4. Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja dan menampalnya ke dalam buku tulis. Penutup (5 minit) 1. Murid sekali lagi bermain permainan radio buruk. 2. Murid yang pertama dibisikkan dengan satu situasi dan murid tersebut perlu menyampaikan pesanan tersebut dengan berbisik kepada rakan disebelahnya. 3. Langkah yang sama diteruskan sehingga ke murid yang terakhir dan murid terakhir itu perlu menyampaikan pesanan tersebut kepada guru. 4. Murid dipanggil secara rawak untuk menjawab soalan guru. 5. Murid mendengar rumasan pembelajaran oleh guru pada hari ini.

- verbal linguistik - visual ruang Strategi : -berpusatkan bahan

BSPP: - gambar hiasan, - -kertas warna.

Nilai murni: - Bersungguh-sunguh - bertanggungjawab terhadap ahli keluarga

KBKK : -Mengaplikasi -Menyenaraikan Kecerdasan pelbagai: -Interpersonal, -intrapersonal

Isi pelajaran: - Langkah untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dengan anggota keluarga kembangan. BSPP: - lembaran kerja - kad situasi Nilai: -Bertanggungjawab terhadap ahli keluarga -Menyayangi ahli keluarga

KBKK : -Mengaplikasi Kecerdasan pelbagai : -verbal linguistik

Nilai : -kerjasama Soalan guru : 1. Berikan 2 kepentingan meninggalkan pesanan.