Anda di halaman 1dari 108

PROGRAM PENINGKATAN KOKURIKULUM

PENGURUSAN KOKURIKULUM

Fungsi Gerak Kerja Kokurikulum

1) Pengukuhan dan Pengkayaan


2) Khidmat Masyarakat
3) Hobi dan Rekreasi
4) Kerjaya
5) Perkembangan Diri Individu
Pengurusan Kokurikulum

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1. Program 100% pendaftaran pelajar 1. Projek pendaftaran gerko 1.Pendaftaran kelas
dalam kegiatan kokurikulum
Nama projek : Kempen Pendaftaran Gerko Aktiviti:
Objektif: 1. Taklimat kepada semua guru
i. meningkatkan penyertaan gerko tingkatan dan guru penasihat.
ii. pendaftaran lebih sistematik dan 2. Jelaskan prosedur pendaftaran dalam
berkesan kelas.
iii. pastikan setiap pelajar menyertai 3 Sediakan borang pilihan gerko.
satu pasukan beruniform dan satu
kelab /persatuan yang lain. Nama Aktiviti : 1. Taklimat kepada semua
guru tingkatan dan guru penasihat.
Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum
Sekolah Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat
Tugas Guru Tingkatan kokurikulum yang pertama dan semasa
mesyuarat kurikulum yang pertama
Aktiviti : Taklimat dan edarkan Pelaksana: PKKK , Setiausaha KK, Ketua-
prosedur/borang waktu mesyuarat ketua guru penasihat dan Guru-guru
guru Tingkatan
Pemantauan : PKKK/ /Setiausaha KK

1
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)

Pelaksanaan :
1. Taklimat tentang penggunaan borang
pendaftaran gerko iaitu Guru
Tingkatan mendapat maklumat
penyertaan pelajar dalam gerko dan
seterusnya menyerahkan nama ahli
sesuatu kelab kepada guru penasihat
berkaitan. Semua pelajar dimestikan
mendaftar sekurang-kurangnya dua
aktiviti gerko
Indikator kejayaan: semua pelajar menyertai
aktiviti gerko

2. Nama Aktiviti : Jelaskan prosedur


pendaftaran dalam kelas.
Tarikh pelaksanaan : Pada awal tahun untuk
kelas-kelas T1 – T5 dan T6 Atas dan apabila
T6 Rendah memulakan persekolahan.
Ditetapkan pada waktu guru tingkatan.
Pelaksana: Guru-guru Tingkatan
Pelaksanaan :
1. Guru tingkatan menjelaskan prosedur
pendaftaran kepada pelajar dan
memastikan setiap pelajar mendaftar
untuk sekurang-kurangnya dua
aktiviti gerko
Indikator kejayaan: semua pelajar mendaftar
dua aktiviti gerko

2
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
2. Program Kecermelangan Sukan 2. Projek Sukan Berprestasi Tinggi 2. Latihan/kemudahan

Nama projek : Sukan Berprestasi tinggi Aktiviti:


Objektif: 1. Taklimat dalam mesyuarat KK
i. meningkatkan prestasi sukan/permainan - mengenalpasti sukan/permainan yang
berprestasi tinggi berpotensi(Hoki, Bola Baling)- Memberi
ii. meningkatkan imej sekolah sokongan dan perhatian penuh seperti
kemudahan yang mencukupi
Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum - Latihan yang intensif.
Tugas Guru penasihat
Nama Aktiviti : 1. Taklimat dalam mesyuarat
Aktiviti: Taklimat dalam mesyuarat KK KK
Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat
Pemantauan: PKKK/S/u KK, Penyelaras kokurikulum yang pertama
Sukan Pelaksana: PKKK ,Ketua-ketua guru
penasihat bidang sukan/permainan
Pelaksanaan :
1. Taklimat tentang cara meningkatkan
prestasi sukan/permainan dan
langkah-langkah yang boleh diambil.
Indikator kejayaan: Kelab sukan/permainan
yang berpotensi menunjukkan kejayaan
dalam pertandingan di pelbagai peringkat

3
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
3. Program Motivasi 3. Skim Insentif 3.Perlaksanaan Skim Intensif
Objektif:
i. menghargai sumbangan atlit sekolah Aktiviti:
ii. meningkatkan lagi pencapaian atlit 2. Menyampaikan insentif semasa Hari
tersebut Kecemerlangan Kokurikulum
iii. mengalakkan atlit lain meningkatkan Sekolah.
pencapaian mereka - Pengumuman semasa
perhimpunan
Penetapan dasar : Tugas AJK - Taklimat kepada guru penasihat
Kokurikulum Sekolah - Edarkan borang kelayakan
1. Aktiviti: Tetapkan insentif dan insentif
sampaikannya semasa Hari - Memilih atlit yang layak
Kecemerlangan Kokurikulum
Sekolah. 3. Nama Aktiviti : Menyampaikan
insentif semasa Hari Kecemerlangan
Pemantauan: PKKK/Setiausaha KK/Guru Kokurikulum Sekolah.
Penasihat. 4. Tarikh pelaksanaan : Pada Hari
Kecemerlangan Kokurikulum
Sekolah.
Pelaksana: PKKK/S/u KK ,Ketua-ketua guru
penasihat bidang sukan/permainan
Pelaksanaan :
1. Pengumuman semasa perhimpunan
2. Taklimat kepada guru penasihat
3. Edarkan borang kelayakan insentif
4. Memilih atlit yang layak

Indikator kejayaan: Penerima insentif


bertambah dari tahun ke tahun

4
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
4. Program Meningkatkan Gred Gerko 4. Projek Gred Gerko 4. Kempen Peningkatan Gred Gerko
Nama Projek: Peningkatan Gred Gerko
Objektif: Aktiviti:
i. meningkatkan gred gerko pelajar 1. Taklimat waktu mesyuarat
ii. menghasilkan pelajar yang seimbang kokurikulum.
dari segi intelek, rohani dan jasmani 2. Sediakan borang penilaian gerko
iii. membantu pelajar dalam pemohonan yang baru
kemasukan institusi pengajian tinggi, 3. Guru penasihat jelaskan aspek
biasiswa dan pekerjaan penilaian ini kepada ahli.

Penetapan dasar: Tugas PKKK/S/u KK Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun


Tugas penasihat (pengredan pada akhir semester 1 dan
semester 2)
Aktiviti : Projek Gred Gerko Pelaksana: PKKK,S/u KK,Ketua-ketua guru
1. Edarkan dan jelaskan aspek penglibatan penasihat kelab
yang mengambilkira aspek sikap, proaktif,
inisiatif kesopanan dan kekerapan dan Indikator kejayaan: Gred gerko yang lebih
kesempurnaan menjalankan tugas yang baik. Kehadiran dan prestasi murid
dipertanggungjawabkan. meningkat dan seterusnya membantu pelajar
2. Rekod penglibatan murid dalam aktiviti dalam kemasukan ke IPTA.
kokurikulum(kehadiran dan prestasi murid)
Jemaah menteri telah bersetuju supaya merit
10% dari markah keseluruhan(kemasukan
IPTA) diperuntukkan kepada prestasi
penglibatan murid dalam kegiatan KK.

Pemantauan : PKKK, S/u KK dan Guru


Penasihat

5
PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(2004-2008) (2007)
1. Projek Menambah Ahli 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian
Nama projek : Kempen keahlian
1.1; Meningkatkan keahlian sebanyak Aktiviti :
10% setiap tahun Objektif : 1. Pengumuman/perhimpunan
i. meningkatkan keahlian 2. Promosi dari kelas ke kelas
1.2: Meningkatkan keahlian daripada ii. meningkatkan ahli di 3. Papan Notis/edaran
kelas-kelas T.1 – T.5 sebanyak 5% kalangan pelajar T1 – T5
setiap tahun
Penetapan dasar : Tugas guru
penasihat
Tugas AJK

Aktiviti : Kempen oleh ahli


Promosi dari kelas ke kelas
Pertandingan kokurikulum
berkaitan B.Melayu oleh kelab,
institusi dan organisasi.
Pemantauan : Guru-guru Bahasa
Melayu dan penasihat

6
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(2004-2008) (2007)
2. Program Pencapaian 2. Projek meningkatkan 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis
pencapaian
2.1 Meningkatkan kehadiran ahli Nama projek : Meningkatkan Aktiviti :
dalam mesyuarat persatuan pencapaian melalui papan notis 1.Pertandingan papan notis
2.2 Meningkatkan penglibatan ahli Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis
dalam aktiviti persatuan Objektif : Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis
2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang i. Meningkatkan kehadiran ahli sekolah
layak diberi sijil cemerlang dan sijil dalam aktiviti dan mesyuarat kelab Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2006/2007
penghargaan melalui sebaran maklumat yang tepat diketuai ahli yang dilantik khas
dan cepat Kos : RM10
Pelaksanaan :
ii. Meningkatkan bilangan ahli yang 1. Menyediaan bahan maklumat dan hiasan papan
layak diberi sijil melalui sebaran notis yang menarik
maklumat tentang keaktifan ahli 2. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis
iii. Kempen penyertaan setiap minggu
Penetapan dasar : Tugas guru Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua
penasihat /ketiga dalam pertandingan.
Tugas AJK
- Aktiviti :
Aktiviti : Pertandingan papan notis 1.Pertandingan papan notis
Nama Projek : 1. Kempen kehadiran ahli untuk setiap
Pemantauan : Guru penasihat aktiviti
Tarikh pelaksanaan : Januari-Julai 2007
Pelaksana : AJK persatuan dan AJK papan notis sekolah
serta AJK Pusat Sumber BM 2006/2007
Kos :
Pelaksanaan :
1. Menyediaan bahan maklumat dan panggilan
aktiviti melalui edaran dan papan notis yang
menarik
2. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis
setiap minggu
Indikator kejayaan :Semua ahli hadir dalam setiap aktiviti
yang dijalankan.
7
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(2004-2008) (2007)
3. Program Dana Persatuan 3. Projek dana - Kewangan 3. Projek dana – Kewangan Persatuan
3.1: Jualan makanan dan Alat Tulis
3.1 Meningkatkan sumber kewangan 3.2: Memohon Sumbangan /derma Aktiviti :
untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Nama projek : Jualan makanan dan 1.Penjualan kuih kek, kacang dan nasi
3.2 Meningkatkan keberkesanan Alat tulis lemak.
pengutipan yuran ahli Objektif : 2.Jualan Alat tulis
3.3 Meningkatkan tabung untuk i.Meningkatkan dana kelab untuk
pembelian bahan Pusat Sumber membiayai kos menjalankan 3.Derma daripada organisasi luar
Bahasa Melayu. perkhidmatan iaitu aktiviti utama
kelab
ii.Mengumpul tabung untuk
kebajikan kelab
Penetapan dasar : Guru penasihat,
Aktiviti :
i. Penjualan makanan
ii. Memohon sumbangan
daripada organisasi luar.
Pemantauan : AJK dan guru
penasihat
Nama projek : Projek ‘Kelab Kita’
Objektif :
i.Proses pengutipan yuran yang lebih
berkesan dengan memberi makluman
yang setepatnya kepada ahli-ahli
tentang kegunaan yuran tersebut
dalam mesyuarat kelab
Penetapan dasar : Guru penasihat,
Bendahari
Aktiviti :
i.sesi pemberitahuan/soaljawab
penggunaan sumber kewangan kelab
semasa mesyuarat kelab
Pemantauan : AJK dan guru
penasihat
8
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(2004-2008) (2007)
4. Program Pertandingan 4. Projek Pertandingan 4. Meningkatkan pencapaian melalui penyertaan
4.1 Meningkatkan kehadiran ahli pertandingan
dalam aktiviti persatuan Nama projek : Aktiviti :
4.2 Meningkatkan penglibatan ahli 4.1: Bulan Bahasa 1.Bulan Bahasa
dalam pertandingan yang dianjurkan 4.2: Pertandingan bahasa anjuran 2.Pertandingan anjuran pihak luar
melalui persatuan pihak luar seperti PPD,JPN ,
4.3 Meningkatkan bilangan ahli yang Jabatan Kesihatan
layak mewakili PPD dan negeri.
Sasaran i. Meningkatkan kehadiran ahli Nama Projek : 1. Bulan Bahasa
dalam aktiviti dan pertandingan Aktiviti Pertandingan Sempena Bulan Bahasa
Bil Jenis Sasaran -pertandingan menulis esei
pertandingan ii. Meningkatkan prestij pelajar dan -pidato
1 Berbalas Johan sekolah melalui aktiviti pertandingan -perbahasan
-lagu puisi
pantun PPD yang diikuti
-teka silangkata
2. Forum Naib Johan
PPD iii. Menambah peningkatan prestasi
Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 7 - 1 Mac 2007
3. Pidato Johan PPD pencapaian pelajar yang mewakili
Pelaksana : Guru penasihat. AJK Persatuan sesi
sekolah dan mendapat pengiktirafan
2007diketuai ahli yang dilantik khas
4. Perbahasan Johan PPD pihak luar.
Kos : RM600
Pelaksanaan :
Penetapan dasar : Tugas guru 1. Penyediaan bahan untuk iklan pertandingan dan notis
penasihat yang menarik
Tugas AJK 2. Penyediaan maklumat tarikh, kategori, syarat,
penghakiman
Aktiviti : Pertandingan papan notis 3. mengenalpasti hadiah untuk pertandingan bagi setiap
aktiviti dan kategori.
Pemantauan : Guru penasihat Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua
/ketiga dalam pertandingan.
-Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang
meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang
mendapat sijil

9
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(2004-2008) (2007)
Aktiviti :
1. 2. Pertandingan anjuran pihak
luar seperti Jabatan Penerangan
Nama Projek : 2. Aktiviti Pertandingan -pertandingan
anjuran pihak luar
-menulis esei
- - Perbahasan Ala Parlimen
-Berbalas Pantun
-Forum
Tarikh pelaksanaan : Januari-November 2007
Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Persatuan yang dilantik
khas
Kos : -
Pelaksanaan :
1. Agihan tugas kepada guru penyelaras pertandingan

2. Memilih dan melatih pelajar untuk acara individu dan


berpasukan.

3. Penyediaan maklumat bagi sumber rujukan pelajar


;tarikh, kategori, syarat, penghakiman

4.. mengenalpasti strategi pencapaian terbaik-


kemenangan mewakili sekolah ke peringkat daerah dan
negeri.

Indikator kejayaan : Mewakili peringkat zon dan Negeri.


Sasaran Johan bagi setiap acara. Penglibatan peserta untuk setiap
pertandingan bertambah.

10
Pelan Operasi
(Kempen Keahlian)

Nama Projek : 1. Sertai Pertandingan


Tarikh pelaksanaan : Membuat hebahan pertandingan melalui papan notis dan perhimpunan, kepada semua ahli kelab akan pertandingan-
pertandingan yang diadakan sepanjang tahun oleh institusi dan organisasi luar.
Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Pengerusi
Kos :
Pelaksanaan :
1. Penyediaan borang keahlian
2. Penyediaan tempat
Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

Nama Projek : 2. Edaran dan Notis


Tarikh pelaksanaan : Januari -Julai
Pelaksana : AJK sesi 2007
Kos
Pelaksanaan :
1 Penyediaan jadual dan makluman
2. Percetakan edaran
Indikator kejayaan : pelajar /ahli peka terhadap aktiviti

11
Pelan Operasi
(Projek dana - kewangan)

Nama Projek : 1. Penjualan makanan


Tarikh pelaksanaan : Sempena Hari Kemerdekaan Ogos 2007
Pelaksana : AJK sesi 2007
Keuntungan yang dijangka : RM160
Pelaksanaan :
1. Pencarian pembekal, penetapan kos, bilangan , tarikh penghantaran
2. Penyediaan borang pesanan
3. Pengedaran borang dan penghantaran
Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab

Nama Projek 2: Pertandingan Bulan Bahasa


Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 2007
Pelaksana : AJK sesi 2006 – Diketuai pengerusi dan AJK
Pelaksanaan :
1. Penerangan tata cara perlaksanaa aktiviti, penghakiman , penentuan tarikh, kategori dan peruntukan hadiah.
2. Sesi perbincangan
3. Mesyuarat AJK

Indikator kejayaan : Pelaksanaan lancar dan penyertaan ahli yang banyak.

Nama Projek : 3. Penjualan Alat tulis


Tarikh pelaksanaan : Februari- Okt 2007
Pelaksana : AJK sesi 2007
Keuntungan yang dijangka : RM160
Pelaksanaan :
1. Pencarian pembekal, penetapan kos
2. Penyediaan borang pesanan
3. Pengedaran borang dan penghantaran
Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab

12
PENGURUSAN KELAB BAHASA INGGERIS

13
Strategic plan Tactical Plan Operational Planning
(2004– 2008) ( 2007)
1. Membership program 1. Membership Project 1.Membership Drive campaign
a. To encourage more members to Membership Drive Campaign 1.1 Activities:
join the club • Inter-class traditional debate
b. To improve 5 % of membership 2. Objectives : • Inter- secondary school parliamentary
each year from Form 4 to Form 6 a. To improve membership style debate
c. Membership target: b. To improve membership especially from • Public speaking
Form 4 to Form 6
• Invite professional speakers
TOV 2 2 2 2007
2003 004 005 006 3. Activities: • Quiz
1.1 20 25 30 35 40 a. Regular meetings • Excursion to NTV7, RTM, State library
1.2 5 15 20 25 30 b. Promotion from each class • Activities for English Language Month
(% c. Membership drive to encourage more Form • Spelling Bee contest
) 4 to 6 to join the English language Society • Scrabble competition
d. Publicity and activities to encourage • Scrapbooks
member participation and listing the • Outing
benefits and value of each activity
• Year-end get together
e. Encourage 100 % attendance by giving
certificates of participation 1.2. Regular meetings
f. Up to date notices and information to 1.3. Promotion from each class
attract more participation in the club 1.4. Subject teachers to recommend or select at
least 2 students representing their class
4.Monitoring: 4.Monitoring:
a. Teacher advisors/ English teachers Teacher advisors/ English teachers, Committee
Committee Members Members
5. Date of implementation: Jan-Oct 2007 5. Date of implementation: Jan-Oct 2007
6. Observation : Principal, Senior Teachers,
6. Observation : Principal, Senior Teachers, Head of English Department and Teacher Advisor
Head of English Department and Teacher Advisor

2 Achievement Program 2. Project: Achievement Program 2. Project :Achievement Program


Through Notice board & regular meetings
a. To improve attendance in the 2.1. Project : Achievement program is
meetings to improve achievements and participation in Activities:
b. To improve active participation of the club through Notice board publicity and Notice board competition and regular meetings
members in the club activities regular meetings
c. To improve 100% members in Date of implementation:
receiving certificate of Objectives : Feb-Sept, 2007 14
participation Up to date notices and information to attract more Following the rules and conditions of the
d. To train committee members to participation in the club activities Committee members of School Notice Board
Operational Plan
(Membership Campaign)
Project: 1. Membership Drive Campaign
Date of implementation:
• Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students
• Second week of semester 2 for the Lower Six intake
Monitoring : Committee members session 2007 led by Teacher Advisor
Cost : -
How it is implemented:
1. Membership forms
2. class to class promotion
3. selection of 1 or 2 members by their subject teacher from each class
Indicator of success : To increase number of members

Project : 2. Class promotion


Date of implementation :
• Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students
• Second week of semester 2 for the Lower Six intake
Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor
Cost : -
How it is implemented:
1. printed attractive leaflets
2. distributed to each class and collecting the feedback form
Indicator of success : to increase more members for the club
Project : 3 Leadership training
Date of implementation: during the English language month and also activities organized by the club
Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor
Cost : -
How it is implemented: During the activities organized by the club

15
Operational Plan
(Fund raising project)
Project : 2nd book sale
Date of implementation : April 2007
Monitoring: Treasurer/Committee members session 2005/2006 led by teacher advisors
Cost : -
How it is implemented:
• Obtain school’s permission
• Arrangement with the agent
• getting the hall ready and announcing to each class
• arranging time schedule for each class

Indicator of success: to increase more funds for the club and also school projects

3. Brainstorming session for fund raising


Date of implementation : Beginning of Semester 1
Monitoring : Committee members session 2007 – led by Treasurer
How it is implemented:
• Brainstorming session
• Ways of improving fund
Indicator of success: Effective ways of improving and increasing fund raising

16
PENGURUSAN PERSATUAN SEJARAH
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)

1. Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelas- Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti :
kelas T.3 – T.5 sebanyak 10% setiap tahun Objektif : 1 Promosi dari kelas ke kelas
i. meningkatkan ahli di kalangan 2 Risalah Pada Papan Notis
Sasaran bilangan ahli pelajar T3 – T5
Rujuk lampiran
TOV 2007 2008 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat
2005 Tugas AJK
1. 12 15 18
1 Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas
Risalah pada Papan Notis

Pemantauan : Guru penasihat


2. Projek meningkatkan pencapaian 2. Meningkatkan pencapaian melalui
2 Program Pencapaian Papan Notis
1. Papan Notis
i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam 2. Program Untukmu Kelab. Aktiviti :
mesyuarat kelab Nama projek : Meningkatkan pencapaian 1. Pertandingan papan notis
ii. Mempelbagaikan program kelab melalui Papan Notis 2Program Untukmu Kelab
iii. Menghasilkan bahan bantu pengajaran Nama Projek : 1. Pertandingan Papan
melalui aktiviti kelab Objektif : Notis
iv. Meningkatkan bilangan ahli yang layak i. Meningkatkan kehadiran Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat
diberi sijil ahli dalam aktiviti dan AJK papan notis sekolah
mesyuarat kelab melalui Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan
sebaran maklumat yang
tepat dan cepat

17
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas
Sasaran bilangan ahli yang layak diberi sijil Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Kos : RM10
TOV 2 2008 Tugas AJK Pelaksanaan :
2006 007 1. Penyediaan bahan untuk notis
2. 17 20 23 Aktiviti : Pertandingan papan notis yang menarik
5 2. Penyediaan maklumat keaktifan
Pemantauan : Guru penasihat ahli
Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam
mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat
dan pertambahan bilangan ahli yang
mendapat sijil serta menang pertandingan
papan notis.

Rujuk Lampiran
Nama projek : Program Untukmu Kelab

Objektif :
i. melahirkan pelajar yang mempunyai nilai
semangat patriotisme
ii.melahirkan pelajar atau ahli kelab yang
mempunyai kreativitian yang tinggi dalam
aspek-aspek pensejarahan.
iii. mencipta pelbagai bahan bantu
pengajaran melalui aktiviti kelab
Penetapan Dasar : AJK dan Guru Penasihat
Aktiviti : program di dalam kelas

Pemantauan : Guru Penasihat

18
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 - 2008) (Tahun 2007)
3. Program dana – Kewangan 3. Projek dana – Kewangan Nama Projek :1. Sesi soaljawab tentang
1. Kutipan Yuran dana kelab
i. Meningkatkan sumber kewangan untuk 2. Jualan Kad Kemerdekaan Tarikh pelaksanaan : Awal tahun
kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 – diketuai
ii.Meningkatkan keberkesanan Nama projek : Kutipan Yuran Bendahari
Objektif : Pelaksanaan :
i.Meningkatkan dana kelab untuk 1.Penerangan pengutipan yuran kelab
membiayai kos menjalankan perkhidmatan 2.Sesi soaljawab
iaitu aktiviti utama kelab
Indikator kejayaan : Pengutipan yuran
Aktiviti : kelab yang lebih berkesan
i. membuat kutipan yuran
Pemantauan : AJK dan guru penasihat (Rujuk Lampiran)

4. Program Peningkatan Prasarana 4. Program Peningkatan Prasarana Nama Projek : 1.Pembinaan Pusat Sumber
1. Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Sejarah
i. meningkatkan kemudahan prasarana
untuk Persatuan seperti pembinaan Nama Projek : Pembinaan Pusat Sumber Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun
Pusat Sumber Sejarah Sejarah Pelaksana : Semua AJK, Guru Penasihat &
Objektif : Pengetua
i. Memudahkan ahli Persatuan melakukan
aktiviti-sktiviti kelab Pelaksanaan:
ii. sebagai tempat penyimpanan dan 1. Memohon bantuan melalui surat kepada
pembealajaran sejarah yang menarik. syarikat serta orang perseorangan.
iii. sebagai PAK kepada pelajar-pelajar
keseluruhannya. Indikator Kejayaan : Mempunyai sebuah
Aktiviti : Pusat Sumber Sejarah
i. Memohon bantuan / derma pihak luar.
Pemantauan : AJK, Guru Penasihat dan
Pihak Sekolah

19
Pelan Operasi
(Kempen Keahlian)

Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas


Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 – 5
Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah
Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai oleh Presiden Kelab
Kos : RM5
Pelaksanaan :
1. Percetakan borang promosi yang menarik
2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian
Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

Nama Projek : 2. Risalah Pada Papan Notis


Tarikh pelaksanaan : Awal tahun
Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis
Kos : RM10
Pelaksanaan :
1. Penyediaan bahan untuk artikel-artikel
2. Percetakan artikel / risalah
Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

Nama Projek : 3. Program Untukmu Kelab


Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun
Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis
Kos : RM10
Pelaksanaan :
1. Perbincangan di dalam pembuatan aspek-aspek pensejarahan (poster, lambang-lambang, kertas kerja)
2. Penghasilan bahan bantu pengajaran (jadual, carta, peta minda dll)
3. Segala perancangan dan pengurusan sepanjang Bulan Kemerdekaan.
Indikator kejayaan : Ahli Persatuan mempunyai nilai kreativitian yang tinggi dalam aspek penghasilan pensejarahan.

20
Pelan Operasi
(Program Dana Kewangan)
Nama Projek : 4. Jualan Kad sempena Kemerdekaan
Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai-Ogos
Pelaksana : AJK sesi 2006/07 diketuai oleh Presiden
Kos : RM30
Pelaksanaan : 1. Pengedaran risalah kepada kelas-kelas dan guru-guru yang ingin membeli kad Kemerdekaan
2. AJK akan mengedarkan kad kemerdekaan seperti di dalam permintaan
3. Keuntungan daripada jualan akan digunakan untuk menambah wang Persatuan

Indikator Kejayaan : Jualan kad kemerdekaan berjalan dengan lancar dan keuntungan diperoleh untuk Tabung Persatuan.

21
PENGURUSAN KELAB GEOGRAFI
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(2004-2008) (2007)
1.Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

1.1 Menambah ahli Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti :


mencapai 40 orang. Objektif : 1. Promosi dari kelas ke kelas
i. meningkatkan keahlian Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas
Sasaran bilangan ahli Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T.6 Rendah masuk
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Pelaksana : AJK sesi 2006/2007
TOV 2 2008 Tugas AJK Kos : RM5
2006 007 Pelaksanaan :
1. 33 37 40 Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas 1. Percetakan borang promosi yang menarik
1 Guru matapelajaran berkempen 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas
dari kelas ke kelas keahlian
Edaran notis 2. guru Geografi menggalakkan penyertaan daripada pelajar-
pelajar
Pemantauan : Guru penasihat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

22
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(2004-2008) (2007)
2. Program Pencapaian 2. Projek meningkatkan pencapaian 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis

2.1 Meningkatkan Nama projek : Meningkatkan pencapaian Aktiviti :


kehadiran ahli dalam melalui papan notis 1. Pertandingan papan notis
mesyuarat kelab
2.2 Meningkatkan Objektif : Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis
penglibatan ahli dalam i. Meningkatkan kehadiran Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah
aktiviti kelab ahli dalam aktiviti dan Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2006/2007 diketuai
2.3 Meningkatkan mesyuarat kelab melalui ahli yang dilantik khas
bilangan ahli yang sebaran maklumat yang Kos : RM10
layak diberi sijil tepat dan cepat Pelaksanaan :
ii. Meningkatkan bilangan 1.Penyediaan bahan untuk notis yang menarik
Sasaran % bilangan ahli ahli yang layak diberi 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli
yang layak diberi sijil sijil melalui sebaran Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti
maklumat tentang kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang
TOV 2 2008 keaktifan ahli mendapat sijil
2006 007
2. 90 92 95 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat
3 Tugas AJK

Aktiviti : Pertandingan papan notis

Pemantauan : Guru penasihat

23
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(2004-2008) (2007)
3. Program dana - 3. Projek dana - Kewangan 3. Projek dana - Kewangan
Kewangan
3.1.‘Fund-Raising’ Aktiviti :
3.1 Meningkatkan 1. Jualan Coklat dan gula-gula
sumber kewangan Nama projek : Projek ‘Fund-Raising’ Nama Projek : 1. Jualan kad raya
untuk kegunaan Objektif : Tarikh pelaksanaan : September 2007
aktiviti-aktiviti kelab i.Meningkatkan dana kelab untuk
3.2. Meningkatkan membiayai kos menjalankan perkhidmatan
keberkesanan pengutipan iaitu aktiviti utama kelab
yuran ahli ii.Meningkatkan dana kelab untuk maksud Pelaksana : AJK sesi 2007
derma kepada badan-badan tertentu Keuntungan yang dijangka : RM100
Penetapan dasar : Guru penasihat Pelaksanaan :
Aktiviti : 1.Mendapat kebenaran pihak sekolah
i. Jualan oleh ahli kelab 2.Persediaan awal tentang tarikh, tempat, kos, keuntungan yang
Pemantauan : AJK dan guru penasihat dijangka
3.mendapat pesanan daripada guru dan pelajar
4. membeli bunga daripada penjual
5. membungkus dan menghantar pesanan

Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya


pertambahan dana kelab

24
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(2004-2008) (2007)
4. Program kesedaran 4. Projek kesedaran alam sekitar 4. Meningkatkan kesedaran melalui CPCP dan minggu alam
alam sekitar sekitar
4.1.Jejak Persekitaran
4.1.meningkatkan 4.2.minggu alam sekitar Aktiviti :
kesedaran pelajar-pelajar Nama Projek : 1. Jejak Persekitaran
tentang kepentingan Nama projek : CPCP dan minggu alam Tarikh pelaksanaan : Januari-Jun
penjagaan alam sekitar dan sekitar Pelaksana : Guru penasihat Kelab
pemulihan alam sekitar Objektif : Pelaksanaan :
i.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang 1. mengedarkan risalah Jejak Persekitaran
alam 2. membawa pelajar menjalankan Jejak Persekitaran
sekitar. 3. Pelajar menjawab soalan dalam risalah
ii.Meningkatkan kesedaran tentang tanaman 4. guru membincang bersama dengan pelajar tentang jawapan
tempatan yang diberi
Penetapan dasar : Guru penasihat , guru- Indikator kejayaan : pelibatan pelajar-pelajar dalam penjalanan Jejak
guru geogarfi , AJK dan pihak berkuasa Persekitaran dan memberi jawapan
pusat Biodiversiti Nama Projek: 2. Minggu Alam Sekitar
Aktiviti : Tarikh pelaksanaan : bulan Mac
i. Menjalankan Jejak Persekitaran Pelaksana: Guru penasihat and AJK Kelab Geografi dan guru
iii. kuiz alam sekitar penasihat dan AJK Kelab Alam Sekitar, guru-guru geografi
iv. lawatan Pelaksanaan:
v. pertandingan penulisan esei 1. merancang aktiviti-aktiviti
vi. pertandingan merekabentuk 2. mencetak borong penyertaan untuk pelbagai pertandingan
3. mengutip hasil karya dan cetakan pelajar
4. membuat penilaian
5. menyampaikan hadiah

25
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(2004-2008) (2007)
Aktiviti-aktiviti yang terlibat :
i. pertandingan pencarian harta karun
Tarikh : Bulan Mac
Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab
Geografi dan kelab Alam
Sekitar
Pelaksanaan:
1. menetapkan stesen
2. mencetak borong penyertaan
3. memberi taklimat kepada pelajar-pelajar yang ambil
bahagian
ii. kuiz alam sekitar
Tarikh : Bulan Mac
Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab
Geografi dan kelab Alam
Sekitar
Pelaksanaan :
1. menyediakan soalan
2. edarkan soalan melalui guru-guru geografi
3. penilaian oleh AJK
iii. lawatan
Tarikh : Bulan Mac
Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab
Geografi dan kelab Alam
Sekitar
Pelaksanaan :
1. perancangan tempat lawatan
2. mendapatkan peserta
3. membuat tempahan kenderaan

26
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(2004-2008) (2007)
iv. pertandingan penulisan esei
Tarikh : bulan Julai
Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab
Geografi dan kelab Alam
Sekitar

Pelaksanaan :
1. menyediakan soalan
2. mencetak soalan
3. mengedarkan soalan
4. penilaian
v. pertandingan merekabentuk
Tarikh : Bulan Mac
Pelaksana: Guru penasihat dan AJK Kelab
Geografi dan kelab Alam
Sekitar
Pelaksanaan :
1. Mencetak boring penyertaan
2. mengedarkan borong penyertaan
3. pengutipan hasil rekabentuk pelajar
4. penilaian

Kos : RM 60
Indikator kejayaan : Penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai
pertandingan dan aktiviti menyedarkan pelajar tentang kepentingan
alam sekitar

27
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(2004-2008) (2007)
5. Program Peningkatan 5. Projek tutorial oleh pelajar kumpulan 5. Meningkatkan prestasi melalui kelas tutorial
akademik cerdas Aktiviti :

5.1. melibatkan diri Nama projek : projek tutorial oleh pelajar Nama Projek : 1. projek tutorial
pelajar lebih aktif dalam kumpulan cerdas Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun
aktiviti berbentuk akademik 1. projek tutorial oleh pelajar Pelaksana : pelajar –pelajar yang telah dikenalpasti sebagai tutor
dalam membantu kumpulan cerdas Pelaksanaan :
meningkatkan prestasi mata Objektif: 1. mengenalpastikan pelajar-pelajar yang lemah
pelajaran geografi i.Meningkatkan penglibatan diri pelajar 2. mengenalpasti pelajar-pelajar yang layak menjadi tutor
lebih dalam aktiviti berbentuk akademik 3. menyediakan latihan
untuk membantu meningkatkan 4. pelajar-pelajar lemah menbuat latihan yang telah disediakana
prestasi mata pelajaran geografi 5. tutor menyemak latihan yang siap dibuat oleh pelajar
Indikator kejayaan : peratusan kelulusan yang meningkat dalam
Penetapan dasar : Guru penasihat dan guru- matapelajaran geografi
guru geogarfi
Aktiviti :
i. kelas tutorial selepas waktu kelas
Pemantau : Guru penasihat dan guru
geografi

28
PENGURUSAN PERSATUAN SAINS
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1. Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti :
tahun Objektif : 1. Pameran
Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.3 i. meningkatkan keahlian 2. Promosi dari kelas ke kelas
– T.5 setiap tahun ii. meningkatkan ahli di kalangan
pelajar T3 – T5
Sasaran bilangan ahli Rujuk lampiran
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat
TOV 2 2 2 2 2008 Tugas AJK
2004 004 005 006 007
1. 15 18 20 22 25 28 Aktiviti : Pameran
1 Promosi dari kelas ke kelas
1. 2 3 5 7 9 12
2 Pemantauan : Guru penasihat

29
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
2. Program Pencapaian 2. Projek meningkatkan pencapaian 2. Meningkatkan pencapaian melalui
papan notis
Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat Nama projek : Meningkatkan pencapaian
kelab melalui papan notis Aktiviti :
Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti Objektif : 1. Pertandingan papan notis
kelab i. Meningkatkan 2.
Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi kehadiran ahli dalam Nama Projek : 1. Pertandingan
sijil aktiviti dan mesyuarat Papan Notis
kelab melalui sebaran Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat
Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi maklumat yang tepat AJK papan notis sekolah
sijil dan cepat Pelaksana : AJK papan notis sekolah
TOV 2 2 2 2 2008 ii. Meningkatkan bilangan and AJK 2007 diketuai ahli yang
2004 004 005 006 007 ahli yang layak diberi dilantik khas
2. 62.5 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 sijil melalui sebaran Kos : RM20
3 maklumat tentang
keaktifan ahli Pelaksanaan :
1. Penyediaan bahan untuk
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat notis yang menarik
Tugas AJK 2. Penyediaan maklumat
keaktifan ahli
Aktiviti : Pertandingan papan notis Indikator kejayaan : Kehadiran ahli
dalam mesyuarat dan aktiviti kelab
Pemantauan : Guru penasihat yang meningkat dan pertambahan
peratus bilangan ahli yang mendapat
sijil

30
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
3. Program dana - Kewangan 3. Projek dana - Kewangan 3. Projek dana - Kewangan

Meningkatkan sumber kewangan untuk 3.1 ‘Fund-Raising’ Aktiviti :


kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.1 ‘Kelab Kita’
Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran 1. Penjualan minuman pada Hari
ahli Nama projek : Projek ‘Fund-Raising’ Sukan
Objektif : 2. Sesi soal-jawab tentang dana
i.Meningkatkan dana kelab untuk kelab
membiayai kos menjalankan
perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab Rujuk lampiran
ii.Meningkatkan dana kelab untuk maksud
derma kepada badan-badan tertentu
Penetapan dasar : Guru penasihat advisor,
Guru Kanan Sains
Aktiviti :
Ii.Penjualan makanan
ii.Penjualan minuman semasa Hari Sukan
Pemantauan : AJK dan guru penasihat

Nama projek : Projek ‘Kelab Kita’


Objektif :
i.Proses pengutipan yuran yang lebih
berkesan dengan memberi makluman yang
setepatnya kepada ahli-ahli tentang
kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat
kelab
Penetapan dasar : Guru penasihat,
Bendahari
Aktiviti :
i.Sesi pemberitahuan/soaljawab
penggunaan sumber kewangan kelab
semasa mesyuarat kelab
Pemantauan : AJK dan guru penasihat

31
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
4.Program ‘ Caring For 4. Projek Pengutipan Bahan Kitar Semula 4.Projek Kitar Semula
Others’ Nama Projek: Projek Recycle Aktiviti:
4.1 Menyemai sikap prihatin& Objektif: 1. Pengumuman tentang pengutipan
kasih sayang terhadap orang i. Meningkatkan sikap prihatin dan 2. Pengutipan daripada pelajar & staf
lain kasih saying terhadap orang lain
ii. Menyedari pelajar tentang
tanggungjawab social mereka
terhadap masyarakat
Aktiviti: Pengutipan item-item untuk jualan
Penetapan dasar: Guru penasihat
Pemantauan: Guru penasihat & AJK

5. Program ‘Science Is Fun ‘ 5.(a) Projek Taman Herba 5 (a) Projek Taman Herba
5.1 Meningkatkan kesedaran Nama Projek : Projek Taman Herba
tentang Objektif: Aktiviti :
kepentingan Sains dalam i. Meningkatkan minat pelajar terhadap 1. Penjagaan Taman herba sepanjang
kehidupan tanaman herba sebagai sumber tahun
5.2 Menarik minat pelajar terhadap makanan & perubatan 2. Penyediaan label nama saintifik
matapelajaran Sains ii. Menyedari pelajar tentang biodiversity tumbuhan herba
negara kita 3. Pengumpulan maklumat tentang
Aktiviti: Penjagaan taman herba tumbuhan herba
Menanam semula tanaman 4. Penyediaan herbarium untuk tumbuhan
Penetapan dasar: Guru kanan Sains& guru herba
penasihat
Pemantauan: Guru Penasihat, Guru Kanan
Sains & AJK

32
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
(b) Lawatan Sambil Belajar (b) Lawatan Sambil Belajar
Nama Projek: Lawatan
Objektif: Aktiviti : Lawatan ke Taman Negara
i. Mendedahkan pelajar kepada
pelbagai kerjaya berkaitan bidang
Sains
ii. Menambahkan pengetahuan Sains &
keadaan di tempat bekerja yang
berlainan
Aktiviti: Lawatan anjuran Persatuan
Membuat laporan tentang lawatan
Penetapan dasar: Guru penasihat
Pemantauan : Guru penasihat (c) Projek Sains/Demonstrasi
Aktiviti:
a. Pengumpulan bahan & maklumat
(c) Projek /Demonstrasi Sains untuk PSS (Bio & Fiz)
Nama Projek: Rekacipta b. Rekacipta- bahan kitar semula
Sains/Eksperimen/Pengumpulan bahan (pertandungan : You clear up
Sains/Sesi Rekacipta what you created’
Penetapan dasar: Guru penasihat& guru
kanan Sains
Aktiviti : Penyediaan bahan-bahan
Menjalankan aktiviti
Perbincangan tentang aktiviti
Pemantauan: Guru penasihat & AJK

33
Pelan Operasi
(Kempen Keahlian)

Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah
Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 – 5
Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah
Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai Pengerusi Persatuan / Guru Kanan Sains dan Guru Penasihat Persatuan
Kos : RM5
Pelaksanaan :
3. Percetakan borang promosi yang menarik
4. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian
Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

34
Pelan Operasi
(Projek dana - kewangan)

Nama Projek : 1. Penjualan minuman/makanan pada Hari Sukan


Tarikh pelaksanaan : Pada hari sukan sekolah
Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 – diketuai Pengerusi Persatuan
Keuntungan yang dijangka : RM100
Pelaksanaan :
2. Mendapat kebenaran pihak sekolah
3. Persediaan / pembelian / mendapat sponsor untuk minuman/makanan
4. Penjualan minuman/makanan semasa Hari Sukan
Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab

Nama Projek : 2. Sesi soaljawab tentang dana kelab


Tarikh pelaksanaan : Awal tahun
Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 – diketuai Bendahari
Pelaksanaan :
1.Penerangan pengutipan yuran kelab
2.Sesi soaljawab

Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan

Pelan Operasi
(Program ‘ Science Is Fun’ )

Nama Projek : Projek Taman Herba


Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun
Pelaksana : AJK , ahli persatuan , pelajar kelas Sains T4 & 6 Rendah
Pelaksanaan : Menjaga taman herba-menyiram & membubuh baja, mencabut rumput, menambah tanah, menanam semula
Membuat label nama sains untuk tumbuhan herba
Mengumpul maklumat tentang tumbuhan herba
35
Membuat herbarium untuk tumbuhan di Taman Herba (T6R)
Indikator kejayaan : Pelajar lebih berminat & menyedari tentang faedah tumbuhan herba
Pelajar lebih menyedari tentang kepelbagaian di Malaysia

Nama projek : Lawatan Sambil Belajar oleh Kelab Sains


Tarikh pelaksanaan : Mac
Pelaksana : AJK
Pelaksanaan : Menulis surat kepada Kelab Kamilian utk tajaan
Membuat penjualan /fund-raising utk lawatan
Menempah tiket ke KL/ Bas/ tempat penginapan
Indikator kejayaan : Bilangan pelajar yang menyertai lawatan
Pelajar mendapat idea tentang kepelbagaian di Malaysia

Nama projek : Projek Sains/Demonstrasi


Tarikh pelaksanaan : Jun
Pelaksana : AJK
Pelaksanaan : Penyediaan bahan-bahan oleh pelajar sendiri
Penyediaan cara kerja rekacipta
Pembentangan projek rekacipta
Penilaian oleh guru penasihat & penyediaan hadiah

36
PENGURUSAN PERSATUAN MATEMATIK
Perancangan Strategik Perancangan Tatikal
Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)

1. Program Pencapaian 1. Projek meningkatkan pencapaian 1. Meningkatkan pencapaian


melalui penglibatan
Meningkatkan gred ahli-ahli persatuan Nama projek : Meningkatkan pencapaian
melalui penglibatan Aktiviti :.Penglibatan yang lebih aktif
Sasaran % bilangan ahli yang mendapat Nama Projek : Penglibatan yang aktif
gred –gred tertentu Objektif : Meningkatkan penglibatan yang Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun
aktif dalam aktiviti-aktiviti Pelaksana : Guru penasihat dan AJK
TOV 2 persatuan supaya markah yang 2006/2007
2008
2006 007 diperolehi boleh ditingkatkan Pelaksanaan :
%A 12 18 22 • Perbincangan semasa bermesyuarat
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat agong untuk menyenaraikan
%B 68 70 70 Tugas AJK aktiviti-aktiviti yang hendak
%C 16 12 8 dijalankan
Aktiviti : Penglibatan ahli yang lebih aktif • Program aktiviti ini dijadualkan dan
%D 4 0 0 diedarkan kepada semua ahli.
Pemantauan : Guru penasihat • Dijalankan dan dipantau
• Yang melibatkan diri secara aktif
akan diberikan markah yang lebih
tinggi.
Indikator kejayaan : Peratus gred cemerlang
ditingkatkan

2. Program dana - Kewangan 2. Projek dana - Kewangan 2. Projek dana - Kewangan


Aktiviti 1: Membeli dan menjual buku-
Meningkatkan sumber kewangan untuk Nama projek : Projek ‘Fund-Raising’ buku teks terpakai

37
Perancangan Strategik Perancangan Tatikal
Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
kegunaan aktiviti-aktiviti persatuan Tarikh Pelaksanaan : sehari selepas
Objektif : Meningkatkan dana kelab untuk peperiksaan PMR dan SPM
membiayai kos menjalankan Pelaksana: Semua ahli persatuan tahun
aktiviti-aktiviti persatuan 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi
persatuan
Penetapan dasar : Guru penasihat dan AJK Keuntungan yang dijangka : RM300
persatuan Pelaksanaan:
• Ahli-ahli membincang dan
Menjalankan Aktiviti menetapkan harga beli, harga jualan
• Membeli dan menjual buku-buku dan tarikh pelaksanaan.
teks terpakai • Menjalankan pembelian buku-buku
• Kuiz Matematik teks PMR dan SPM pada hujung
tahun.
Pemantauan : Ahli-ahli persatuan • Menjalankan penjualan buku-buku
teks PMR dan SPM pada awal
tahun seterusnya.
Indikator kejayaan:
Keuntungan yang diperolehi.
Aktiviti 2: Kuiz Matematik
Tarikh Pelaksanaan : Satu hari Sabtu
sempena Bulan Sains dan Matematik
Pelaksana: AJK sesi 2006/2007 diketahuii
oleh Pengerusi Persatuan
Keuntungan yang dijangka : RM15.00
Pelaksanaan:
• AJK bermesyuarat untuk
menetapkan syarat kuiz
• Kutipan yuran dari peserta-peserta
• Kuiz dijalankan

38
PENGURUSAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1. Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen Keahlian
1.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti :
setiap tahun Objektif: 1. Promosi dari kelas ke kelas
1.2 Meningkatkan keahlian daripada i. Meningkatkan keahlian
kelas-kelas T4 & T5. ii. Meningkatkan ahli di kalangan Rujuk lampiran
pelajar T4 & T5
Sasaran bilangan ahli Penetapan dasar :
Tov Tugas guru penasihat
2004 2004 2005 2006 2007 2008 Tugas AJK
1.1 19 22 25 28 31 34 Aktiviti : Promosi kelas ke kelas
1.2 10 11 12 13 14 15 Pemantauan : Guru Penasihat
2. Program Pencapaian 2. Projek meningkatkan pencapaian 2. Meningkatkan pencapaian melalui
2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam Nama Projek : aktiviti.
mesyuarat kelab Meningkatkan pencapaian Aktiviti :
2.2 Meningkatkan pengelibatan ahli dalam melalui aktiviti-aktiviti kelab. 1. Pertandingan melukis
aktiviti kelab Obkjektif : Nama Projek :
i. Meningkatkan kehadiran ahli Pertandingan melukis
dalam aktiviti dan masyuarat Tarikh Pelaksanan :
kelab melalui sebaran maklumat Bulan April 2007
yang tepat dan cepat. Pelaksana :
Penetapan dasar : AJK kelab.
Tugas guru penasihat, Pelaksanaan ;
Tugas AJK 1. Menyediakan tempat pertandingan
Aktiviti : 2. Penyediaan tajuk dan syarat
seperti dalam rancangan tahunan pertandingan
kelab. Indikator kelayaan ; Kehadiran ahli dalam
Pemantauan : masyuarat dan aktiviti kelab meningkat.

39
Guru Penasihat

Pelan Operasi
(Kempen Keahlian)

Nama Projek :
1. Promosi dari kelas ke kelas

Tarikh Pelaksanaan ;
Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan 4 & 5.
Minggu kedua setelah pelajar ting. 6 rendah telah mendaftar masuk sekolah

Pelaksana ;
AJK 2006/2007
Pelaksanaan ;
1. Pencetakan borang promosi yang menarik
2. Diedarkan ke setiap kelas berserta borang maklumbalas keahlian

Indikator Kejayaan ;
Pertambahan jumlah ahli.

40
PENGURUSAN KELAB EKONOMI & PERDAGANGAN
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal
Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1. Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap Nama projek : Aktiviti :


tahun @ 50% dalam 5 tahun Kempen keahlian 3. Pameran di papan notis
Objektif : 4. Promosi dari kelas ke kelas
iii. meningkatkan keahlian 5. Flyers
Sasaran bilangan ahli
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Rujuk lampiran A
TOV 2 2 2 2 2008 Tugas AJK
2004 004 005 006 007 Aktiviti : Pameran di papan notis
1. 42 46 50 55 59 63 Promosi dari kelas ke kelas
1 Flyers
Pemantauan :
Guru penasihat, Wilfred & Andy
2. Program Dana - Kelab 2. Projek Dana - Kewangan 2.1 Projek “Usahawan Remaja”
2.1 Projek “Usahawan Remaja”
Meningkatkan sumber kewangan untuk Aktiviti :
2.2 Projek “Nadi Kita”
membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan 3. Penjualan makanan dan minuman
lebih lancar Nama projek : semasa Hari Sukan
Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran Projek “Usahawan Remaja” 4. Penjualan bunga sempena hari-hari
ahli istimewa spt Hari Ibu, Hari Bapa,
Objektif : Hari Kasih Sayang dan Hari Guru.
 Memupuk nilai “Menghargai Jasa Orang 5. Mengambil tempahan biskut dan kek
Lain” dalam diri pelajar melalui aktiviti sempena hari perayaan.
penjualan bunga di hari-hari istimewa.
 Memupuk minat mencari wang di kalangan * cadangan untuk memberi insentif
pelajar untuk dijadikan sumber dana kelab.
kepada ahli yang paling banyak
41
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal
Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
 Meningkatkan sumber dana untuk menyumbang tenaga kepada tabung dana
membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar kelab.
berjalan lebih lancar
Penetapan dasar :
Guru penasihat, Pengerusi, AJK
Aktiviti :
i. Penjualan makanan dan minuman semasa Rujuk lampiran B
Hari Sukan
ii. Penjualan bunga @ cenderamata sempena
hari-hari istimewa spt Hari Ibu, Hari Bapa,
Hari Kasih Sayang dan Hari Guru.
iii. Mengambil tempahan biskut dan kek
sempena hari perayaan.

Pemantauan :
AJK dan guru penasihat
Aktiviti (i) - Andy & Wilfred
Aktiviti (ii) – Kelana & Tang Siew Yuh
Aktiviti (iii) – Tiffany & Sabri

Nama projek :
Projek “Nadi Kita” 2.2 Projek “Nadi Kita”

Objektif : Aktiviti :
 Proses pengutipan yuran yang lebih 1. Sesi soal jawab tentang dana kelab.
berkesan dengan memberi makluman
yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang
kegunaan yuran tersebut dalam
mesyuarat kelab
Penetapan dasar :
Guru penasihat dan Bendahari
Aktiviti :
i. sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan
sumber kewangan kelab semasa
mesyuarat kelab
ii. yuran kelab RM5 setahun.
42
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal
Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)

Pemantauan :
Guru penasihat dan AJK

3. Program Akademik 3. Projek Akademik 3.1 Projek “Pertandingan Kuiz Antara


Individu Bagi Subjek Ekonomi,
Meningkatkan minat, motivasi, komitmen serta 3.1 Projek “Pertandingan Kuiz Antara Individu
kesedaran dalam diri pelajar untuk mempelajari Bagi Subjek Ekonomi, Perdagangan dan
subjek perdagangan, pengajian perniagaan dan Pengajian Perniagaan” Aktiviti :
ekonomi. i. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai 2007
3.2 Pertandingan Papan Notis
Menyebar maklumat terkini mengenai isu-isu
konsumerisme dan perdagangan kepada warga 3.3 Lawatan Sambil Belajar
SMK Kamil
Memupuk dan menyemarakkan lagi semangat Nama projek :
keusahawanan dalam diri pelajar. Projek “Pertandingan Kuiz Antara Individu * membantu pembungkusan hadiah sahaja.
Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar untuk Bagi Subjek Ekonomi
mengaitkan/ mengapplikasikan teori yang telah Objektif :
dipelajari dalam kelas dengan keadaan sebenar.  Memupuk minat dan kesedaran dalam diri
Supaya pelajar dapat belajar secara kontekstual. pelajar untuk mendalami ketiga-tiga subjek
tersebut.
 Dengan wujudnya minat pelajar diharap
ianya akan mendorong kepada peningkatan
peratusan kelulusan samada secara kualiti
dan kuantitatif dalam setiap peperiksaan
awam bagi ketiga subjek tersebut.

Penetapan dasar : Guru penasihat, Guru Mata


Pelajaran, AJK

Aktiviti :
i. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai

Pemantauan : Guru Mata Pelajaran , AJK , Guru


Penasihat 3.2 Projek Pertandingan Papan Notis
43
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal
Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)

Nama projek :
Pertandingan Papan Notis
Aktiviti :
Objektif : i. menghias dan mengemaskini papan notis
 Agar warga SMK Kamil peka dan mengikut tarikh yang telah ditetapkan
waspada dengan isu-isu terkini agar bersedia untuk dinilai.
mengenai konsumerisme dan ii. mengemaskini maklumat isu-isu
perdagangan. konsumerime dan perdagangan
 Agar usahawan tempatan boleh termasuklah profil usahawan tempatan.
dijadikan idola/ teladan pelajar untuk
menjadi seorang usahawan yang berjaya.

Penetapan dasar :
Guru penasihat , AJK

Aktiviti :
i. menghias dan mengemaskini papan notis
mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar
bersedia untuk dinilai.
ii. mengemaskini maklumat mengenai kelab,
isu-isu konsumerime dan perdagangan
termasuklah profil usahawan tempatan.

Pemantauan :
Guru penasihat

3.3 Lawatan Sambil Belajar


44
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal
Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
Nama projek :
Lawatan Sambil Belajar
Aktiviti :
Objektif : Aktiviti :
 Melalui pembelajaran konstektual ini i. melawat tempat-tempat strategic di KL.
pelajar dapat menggunakan semua deria
mereka untuk memahami teori-teori
yang telah dipelajari dalam kelas.
 Menjadikan pembelajaran lebih seronok Rujuk Lampiran C
dan mudah difahami.
 Mendidik pelajar untuk berkomunikasi
dan bersosial dengan masyarakat luar
secara formal.

Penetapan dasar :
Guru penasihat , AJK

Aktiviti :
i. melawat tempat-tempat strategic di KL.

Pemantauan :
AJK dan guru penasihat

45
PELAN OPERASI LAMPIRAN A
Kempen Keahlian

Nama Projek : 1. Pameran di papan notis

Tarikh pelaksanaan : Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada semua pelajar.
Semasa Minggu Orientasi pelajar Tingkatan 6 Rendah.

Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM20


Pelaksanaan :
1. Penyediaan bahan untuk pameran
2. Penyediaan borang keahlian
3. Penyediaan tempat
Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

Nama Projek : 2. Promosi dari kelas ke kelas 3. Cetakan Edaran (“Flyers”)

Tarikh pelaksanaan : Minggu keempat setelah sekolah dibuka untuk semua pelajar.
Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah

Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5


Pelaksanaan :
1. Percetakan borang promosi yang menarik
2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian
Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

46
PELAN OPERASI LAMPIRAN B.1
Projek Usahawan Remaja

Nama Projek : 1. Penjualan Makanan & Minuman semasa Hari Sukan

Tarikh pelaksanaan : Hari Sukan SMK St Kamil (Mac 2007)

Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM100


Pelaksanaan :
1. Mohon kebenaran pihak Majlis Sukan Sekolah SMK Kamil.
2. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak majlis.
3. Mencari/ menyediakan jualan.
4. Penyediaan tempat
Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah.

Nama Projek : 2. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa seperti Hari Guru, Hari Ibu, Hari Bapa dan

Tarikh pelaksanaan : Dua minggu sebelum hari-hari istimewa tersebut.

Pelaksana : AJK sesi 2007.


Kos : RM30
Pelaksanaan :
1. Mohon kebenaran pihak pentadbir dan mengikut prosedur yang akan diberi oleh pihak pentadbir.
2. Membuat promosi menggunakan cetakan edaran.
3. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang tempahan (bayaran perlu dilampirkan sekali).
4. Memesan bunga / cenderamata dari pihak pembekal berdasarkan tempahan.
5. Mengagihkan tempahan kepada pelanggan.
Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah.

47
LAMPIRAN B.2

Nama Projek : 3. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan.

Tarikh pelaksanaan : Tiga minggu sebelum cuti hari perayaan.

Pelaksana : AJK sesi 2007.


Kos : RM5
Pelaksanaan :
1. Mohon kebenaran pihak pentadbir sekolah.
2. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir.
3. Membuat promosi berbentuk cetakan edaran @ “flyers”
4. Membuat promosi (jualan langsung) terus kepada bakal pelanggan dan mengambil tempahan.
5. Memesan kek dari pihak pembuat kek.
6. Menghantar pesanan kepada pelanggan.
Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah.

48
LAMPIRAN B.3

Nama Projek : Nadi Kita

Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun.

Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Bendahari


Pelaksanaan :
1.Penerangan pengutipan yuran kelab
2.Bendahari mengutip yuran sekaligus RM5 sebelum 10.02.07 daripada ahli-ahli.
3.Bendahari menjawab soalan berkaitan pengurusan dana dalam sesi soaljawab semasa mesyuarat selepas pembentangan jika wujud
kekeliruan.

Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan

49
PELAN OPERASI LAMPIRAN C.1
Program Akademik

Nama Projek : 1. Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi

Tarikh pelaksanaan : Julai 2007

Pelaksana : Guru Mata Pelajaran, AJK sesi 2007.


Pelaksanaan :
1. Membungkus hadiah SAHAJA yang telah disediakan oleh Bidang Teknik dan Vokasional.
Indikator kejayaan : Peratus kelulusan meningkat dalam peperiksaan awam samada secara kuantiti dan kualitatif.

Nama Projek : 2. Pertandingan Papan Notis

Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun

Pelaksana : AJK sesi 2007


Pelaksanaan :
1. Menghias dan mengemaskini maklumat di papan notis.
2. Memastikan papan notis mengandungi segmen-segmen yang telah dicadangkan: isu-isu kelab(aktiviti terkini/ promosi), isu-
isu terkini konsumerisme dan perdagangan.
Indikator kejayaan : Menang pertandingan papan notis.Maklumat di papan notis disedari kewujudannya oleh warga SMK Kamil.

50
LAMPIRAN C.2

Nama Projek : 3. Lawatan Sambil Belajar – Kuala Lumpur


Tarikh pelaksanaan : Bulan Februaru dan Mac 2007

Pelaksana : AJK sesi 2007


Kos : RM100
Pelaksanaan :
1. Mohon kebenaran pihak pentadbir SMK Kamil.
2. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir.
3. Menulis surat permohonan kepada pihak berkaitan
4. Menyediakan prasarana lawatan (borang refleksi pelajar dan pengangkutan)
5. Mengumpul refleksi pelajar setelah lawatan.

Indikator kejayaan :
 Pelajar seronok sepanjang masa lawatan dan dapat menghasilkan refleksi yang produktif.
 Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan/ pengalaman yang diperolehi semasa lawatan dengan teori yang dipelajari dalam
kelas.

51
PENGURUSAN KELAB KEMAHIRAN HIDUP
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1. Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

Meningkatkan keahlian Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti :


sebanyak 10% pada 2006. Objektif : 1.Iklan di setiap kelas
Tumpuan keahlian adalah iv. meningkatkan keahlian 2.Promosi oleh guru KH
pelajar tingkatan 3 v. meningkatkan ahli di kalangan
pelajar kelas lemah Penetapan dasar Nama Projek : Promosi Keahlian
: Tugas guru penasihat Tarikh Pelaksanaan : Minggu ke 1 sesi
Tugas AJK persekolahan
Aktiviti : Iklan di setiap kelas Pelaksana : AJK dan Guru KH
Promosi oleh guru Kh Indikator kejayaan : Ahli bertambah
Pemantauan : Guru penasihat

2.Program Pencapaian 2. Projek meningkatkan pencapaian 2. Meningkatkan pencapaian melalui


projek rekaan
Meningkatkan kehadiran ahli Nama projek : Meningkatkan pencapaian
dalam mesyuarat kelab projek-projek kemahiran Aktiviti :
Meningkatkan penglibatan ahli Objektif : 2. Projek Reka Cipta
dalam aktiviti kelab i. Meningkatkan kehadiran ahli Tarikh pelaksanaan : Febuari
dalam aktiviti dan mesyuarat Pelaksana : Mesyuarat AJK
kelab melalui aktiviti yang
menarik Pelaksanaan :
ii. Meningkatkan penglibatan 1.Penyediaan bahan Reka Cipta
ahli dengan melibatkan 2.Penyediaan maklumat keaktifan
mereka dalam aktiviti ahli
pertandingan Indikator kejayaan : Pengelibatan pelajar
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat kelas lemah dan projek reka cipta diberi
Tugas AJK markah
Aktiviti : Reka Cipta
Pemantauan : Guru penasihat

52
PENGURUSAN PERSATUAN BELAJAR BAHASA CINA

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)

1. Program Keahlian Nama projek: Projek Promosi Melalui Nama Projek: Promosi Melalui Pameran
1.1 Meningkatkan bilangan ahli sehingga 40 Pameran
orang. Pelaksanaan :
1.2 Meningkatkan keahlian pelajar bukan Cina Objektif: i. Penyediaan poster dan gambar
kepada ¼ daripada jumlah ahli. i. Memperkenalkan kelab kepada yang menarik untuk
Sasaran bilangan ahli: pelajar untuk menarik minat dipamerkan pada papan notis.
TOV 2 2 2 2 2008 mereka. ii. Mengemaskinikan papan notis
2004 004 005 006 007 ii. Menambahkan ahli kepada 30 untuk notis terkini.
1. 11 20 25 30 35 40 orang.
1 Tarikh Pelaksanaan:
1. - 4 6 7 9 10 Penetapan dasar: i. Bulan Januari(untuk T3-T5)
2 a. Tugas Guru penasihat ii. Bulan Mei
b. Tugas AJK
Penglibatan: Guru Penasihat, AJK
Aktiviti:
i. Mempromosikan kelab kepada pelajar Indikator Kejayaan:
Adanya peningkatan dalam bilangan
Pemantauan: Guru penasihat ahli.

53
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
2. Program Peningkatan Nama Projek: Projek Meningkatkan Penglibatan Nama Projek: Meningkatkan penglibatan ahli
Penglibatan ahli Ahli melalui perhiasan papan notis

2. 1 Meningkatkan Objektif: Pelaksanaan:


penglibatan ahli i. Meningkatkan penglibatan ahli dalam a. Menyediakan notis , gambar dan karangan
dalam aktiviti kelab aktiviti kelab melalui sebaran maklumat yang menarik.
yang tepat dan cepat. b. Menyediakan maklumat keaktifan ahli.
2.2 Meningkatkan
kehadiran ahli dalam Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun
mesyuarat kelab.
Penetapan dasar: Guru penasihat, AJK Penglibatan: AJK papan notis

Aktiviti: Pertandingan papan notis Indikator kejayaan:


Lebih ramai ahli menyertai aktiviti kelab.
Pemantauan: Guru penasihat

54
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
3. Program dana 3. Nama Projek: Projek dana Nama projek: Projek dana kewangan
kewangan
3.1 Meningkatkan Objektif: Pelaksanaan:
sumber kewangan untuk i. Meningkatkan dana kelab untuk i. Menentukan jumlah yuran yang perlu
membiayai aktiviti- membiayai kos aktiviti-aktiviti kelab dibayar
aktiviti kelab ii. Meningkatkan keberkesanan proses ii. Mengutip yuran
3.2 Meningkatkan pengutipan yuran dengan
keberkesanan memaklumkan kepada ahli tentang
pengutipan yuran ahli kegunaan yuran tersebut dalam Tarikh pelaksanaan: Februari
mesyuarat kelab.
Penglibatan: AJK
Penetapan dasar: Guru Penasihat, Bendahari
Kelab

Aktiviti: Indikator kejayaan: Jumlah dana kewangan kelab


a. Mengutip yuran bertambah

Pemantauan: Guru Penasihat, AJK

55
PENGURUSAN KOPERASI
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
1.Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

100% keahlian Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti :


Objektif : 1. mewajibkan semua pelajar tingkatan
Sasaran bilangan ahli memastikan semua merupakan satu dan tingkatan empat menjadi ahli
Semua Pelajar SMK Kamil ‘stakeholder’dan menyokong 2. mempromosikan dan menggalakkan
koperasi kakitangan sekolah menjadi ahli
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat
Tugas AJK Nama Projek: 1.
Aktiviti : mewajibkan semua pelajar tingkatan 1
mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan 4 menjadi ahli
dan tingkatan empat menjadi ahli Tarikh pelaksanaan : seminggu selepas
mempromosikan dan pendaftaran tingkatan 1
menggalakkan kakitangan sekolah dan tingkatan 4
menjadi ahli Pelaksana: Guru penasihat dan guru
tingkatan T 1 dan T 4
Pemantauan : Guru penasihat Kos : RM 20
Pelaksanaan :
1. surat arahan daripada pegetua diedarkan
2. borang dicetak dan diedarkan kepada
pelajar
3. wang dan borong dikutip balik oleh guru
tingkatan dan dihantar balik kepada guru
penasihat
4. bendahari kelab akan mengutip dan
mencatat jumlah wang yang dikutip serta
mendaftarkan pelajar
Indikator kejayaan: semua pelajar menjadi
ahli koperasi dan bonus dan dividen dinikmati
oleh semua pelajar

56
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
Nama Projek : 2. Promosi kepada
kakitangan sekolah
Tarikh Pelaksanaan : bulan Januari dan
Februari
Pelaksana: setiausaha
Kos: RM3
Pelaksanaan :
1.notis dipaparkan di papan notis yang
berdekatan dengan pejabat dan bilik guru
serta lab sains
2.borang diedarkan kepada kakitangan
3.wang dan borong di kutip balik
4.pendaftaran dilakukan oleh bendahari

Indikator kejayaan : Semua kakitangan


menjadi ahli koperasi dan bonus serta dividen
dinikmati oleh semua .

2. Program meningkatan kefahaman 2. Projek meningkatkan kefahaman 2. Meningkatkan kefahaman tentang


konsep, fungsi dan faedah tentang tentang konsep , fungsi dan faedah konsep , fungsi dan faedah koperasi
koperasi koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip
koperasi,dan mengadakan perayaan
2.1 Semua pelajar dan kakitangan Nama projek : Meningkatkan kefahaman minggu koperasi
memahami kepentingan dan peranan tentang konsep , fungsi dan faedah koperasi
koperasi dalam sekolah melalui mempamerkan prinsip-prinsip Aktiviti :
2.2 Memastikan semua faham konsep koperasi,dan mengadakan perayaan minggu 1. mempamerkan prinsip-prinsip
kerjasama dan ‘ one for all and all for koperasi Koperasi
one’ 2. mengadakan pertandingan-pertandingan
Objektif :
1. meningkatkan kesedaran tentang
kepentingan dan peranan koperasi
2. mendidik ahli tentang koperasi

57
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Nama Projek : 1. mempamerkan prinsip
koperasi dalam kedai koperasi
Aktiviti : 1. mempamerkan prinsip-
prinsip koperasi Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun
2. mengedarkan risalah Pelaksana : AJK Jabatan keceriaan dan
3. mengadakan taklimat dan kebersihan
kursus dalaman Kos : RM10
4. pertandingan papan notis Pelaksanaan :
1. Penyediaan risalah yang menarik
Pemantauan : Guru penasihat 2. Penyediaan maklumat prinsip-
prinsip koperasi

Indikator Kejayaan : Kesedaran dan


kefahaman tentang koperasi meningkat

Nama Projek :2. Pertandingan papan notis

Tarikh pelaksanaan :mengikut tarikh yang


telah ditetapkan
Pelaksana : AJK papan notis dan guru
penasihat
Kos: Rm 20
Pelaksanaan:
1.menyediakan bahan yang berkaitan
2.menghiaskan dan melengkap papan notis
dengan maklumat dan berita tentang
koperasi

Indikator kejayaan : kesedaran dan


kefahaman tentang koperasi meningkat

58
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
Nama Projek : 3. mengadakan taklimat dan
kursus dalaman
Tarikh pelaksanaan : Mei- Jun
Pelaksana : Guru penasihat
Kos : RM 0
Pelaksanaan :
1. guru penasihat memberikan taklimat
dan kursus dalaman dengan
berdasarkan kepada model-model
yang telah diberikan oleh pihak JPK
dan ANGKASA
2. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat
Indikator Kejayaan : kefahaman terhadap
koperasi meningkat
3. Program peningkatan kualiti 3. Projek meningkatkan kualiti 3. Projek meningkatkan kualiti
pengurusan koperasi pengurusan koperasi pengurusan koperasi melalui kursus
pentadbiran dan Kursus kewangan
3.1Mencapai pengurusan yang cekap dan Nama projek : Projek peningkatan kualiti secara dalaman , kursus anjuaran
sistematik dalam semua aspek pengurusan koperasi MKM dan penyertaan pertandingan
3.2Memastikan dapat memberikan Objektif : Anugerah kualiti koperasi
perkhidmatan yang cemerlang kepada i.Meningkatkan kecekapan pengurusan
semua ahli koperasi supaya memberi perkhidmatan yang Aktiviti :
cemerlang kepada semua warga sekolah 1.Kursus pentadbiran dan
Penetapan dasar : ALK koperasi Kursus kewangan secara
Aktiviti : dalaman
1. Kursus pentadbiran dan Kursus 2.Menyertai kursus anjuran MKM
kewangan secara dalaman 3. Menyertai pertandingan
2. Menyertai kursus anjuran MKM Anugerah kualiti koperasi
3. Menyertai pertandingan sekolah
Anugerah kualiti koperasi
sekolah
Pemantauan : ALK Koperasi

Nama Projek : 1. Kursus pentadbiran dan


59
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
kursus kewangan secara dalaman
Tarikh pelaksanaan : bulan Mei- Jun
Pelaksana : Penasihat
Kos : RM0
Pelaksanaan :
1. Guru penasihat memberikan taklimat
dan kursus dalaman dengan berdasarkan
kepada model-model yang telah diberikan
oleh pihak JPK dan ANGKASA
2. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat

Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti


pengurusan pengoperasian dan pengurusan
kewangankoperasi dan tiada aduan daripada
pelanggan

Nama Projek: 3. Menyertai kursus anjuaran


MKM
Tarikh pelaksanaan : mengikut Jadual MKM
Pelaksana: ALK
Kos: mengikut yuran yang dikenakan oleh
MKM
Pelaksanaan :
1. mendapat jadual senarai kursus yang
dianjurkan oleh MKM
2. mengisi borong untuk menyertai kursus
3. menghantar pelajar atau guru untuk
menghadiri kursus

Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti


pengurusan koperasi

Nama Projek : 4. Menyertai pertandingan


60
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
Anugerah Kualiti Koperasi sekolah
Tarikh pelaksanaan : bulan Oktober
Pelaksana: setiausaha
Pelaksanaan :
1. mendapat borang penyertaan
2. mengisi borang
3. membuat laporan koperasi tahunan
4. menghantar borang mengikut masa yang
ditetapkan
Indikator kejayaan: mendapat sekurang-
kurangnya tempat ketiga dalam pertandingan
4.Program Peningkatan Jumlah 4. Projek peningkatan jumlah jualan 4.Projek meningkatkan jumlah jualan
Jualan koperasi melalui promosi jualan serta
5.1.Projek peningkatan jumlah jualan menambahkan jenis barang jualan
memastikan untung meningkat dan koperasi Aktiviti :
seterusnya bonus juga meningkat Nama projek : Projek peningkatan jumlah 1. promosi jualan yang intensif di
meningkatkan keyakinan ahli terhadap jualan koperasi sekolah menengah dan sekolah
koperasi Objektif : rendah
1. memastikan jualan meningkat 2. menambahkan jenis barang jualan
setiap tahun
2. memastikan keuntungan meningkat Nama Projek :1.
setiap tahun promosi jualan yang intensif di sekolah
Penetapan dasar : ALK koperasi menengah dan sekolah rendah
Aktiviti : Tarikh pelaksanaan : awal dan pertengahan
1. promosi jualan yang intensif di sekolah tahun
menengah dan sekolah rendah Pelaksana : ALK
2. menambahkan jenis barang jualan Kos : RM10
Pemantauan : ALK Koperasi Pelaksanaan :
1. menyediakan bahan edaran
2. mengedarkan kepada setiap kelas
Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah
jualan.

Nama Projek :2. menambahkan jenis jualan


61
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
barang
Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun
Pelaksana : ALK
Kos : berdasarkan jenis barang yang hendak
dijual
Pelaksanaan :
1. mengenalpasti barang yang berpotensi
2. mengenalpastikan kos
3. mengira keuntungan yang dapat
diperolehi
4. membuat promosi pada masa
perhimpunan
Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah
jualan.

PENGURUSAN PERSATUAN PELAJAR ISLAM


62
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
1.Program Peningkatan Kemahiran 1.Projek peningkatan kemahiran 1. Kemahiran tadarus
Al-Quran.
1.1 Mendedahkan teknik-teknik syarahan agama Nama projek: Kemahiran tadarus Al-Quran
yang betul. Aktiviti:
1.2 Meningkatkan kemahiran dalam bacaan Objektif: 1.1 Pendedahan teknik
tilawah Al-Quran dan hafazan. i. Meningkatkan kemahiran dalam syarahan agama.
1.3 Memberi kemahiran dan menambah bidang tilawah Al-Quran, hafazan, 1.2 Peningkatan kemahiran
pengetahuan dalam kuiz agama. syarahan agama dan kuiz agama. tilawah Al-Quran dan
ii. Memudahkan pemilihan bagi hafazan.
Sasaran Peningkatan Kemahiran mewakili sekolah di peringkat zon. 1.3 Kemahiran kuiz agama.

TOV 2 2 2007 Aktiviti: (Rujuk Lampiran)


005 006 1.1Pendedahan teknik syarahan agama.
1.1 3 4 5 6 1.2Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran
1.2 3 4 5 6 dan hafazan
1.3 6 7 8 9 1.3Kemahiran kuiz agama.

Penetapan dasar: Guru penasihat PPI

Pemantau: Guru penasihat PPI

2.Program Peningkatan Kefahaman Islam

2.Projek peningkatan kefahaman Islam. 2. Peningkatan Kefahaman


63
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
2.1 Meningkatkan kefahaman dan amalan Islam.
terhadap ajaran Islam. Nama projek: Peningkatan Kefahaman Islam
2.2 Menghidupkan budaya mengingati hari-hari Aktiviti:
kebesaran Islam. Objektif: 2.1 Usrah bulanan.
i. Meningkatkan kefahaman pelajar 2.2 Perayaan Dalam Islam
terhadap ajaran Islam secara 2.3 Risalah bulanan
mendalam dan mengamalkannya (Rujuk Lampiran)
dalam kehidupan seharian.
ii. Menghidupkan semangat untuk
mengingati dan menyambut hari-hari
kebesaran Islam.

Aktiviti:
2.1 Usrah bulanan.
2.2 Perayaan Dalam Islam
2.3 Risalah bulanan
Penetapan dasar: Guru penasihat PPI
AJK PPI
Pemantau: Guru penasihat PPI

3.Program Penyertaan Aktiviti PPI


3.Projek Penyertaan Aktiviti PPI 3.Meningkatkan penyertaan
64
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004-2008) (Tahun 2007)
3.1Meningkatkan penglibatan ahli dalam dalam aktiviti PPI
aktiviti PPI. Nama projek: Meningkatkan Penyertaan Dalam
3.2Menarik minat bukan ahli mengikuti Aktiviti PPI. Aktiviti:
aktiviti PPI. 3.1 Bulan Pendidikan Islam
Objektif: 3.2 Program riadah di Pusat
i. Memastikan semua ahli mengambil Hidupan Liar, Matang.
Sasaran Penyertaan Aktiviti PPI bahagian dalam setiap aktiviti yang
dijalankan. (Rujuk Lampiran)
TOV 2 2 2007 ii. Menggalakkan pelajar bukan ahli
005 006 untuk menyertai aktiviti yang
3.1 40 45 50 55 diadakan untuk mengambil manfaat
3.2 9 11 13 15 daripadanya.

Aktiviti:
3.1 Bulan Pendidikan Islam
3.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar,
Matang.

Penetapan dasar: Guru penasihat PPI


AJK PPI

Pemantau: Guru penasihat PPI.

PELAN OPERASI
65
Nama Projek : Pendedahan Teknik Syarahan Agama

Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007


Pelaksana : Guru penasihat PPI

Kos : RM 5

Perlaksanaan : 1. Pemilihan pelajar yang berminat


2. Pendedahan teknik-teknik syarahan
3. Menonton video syarahan agama.

Indikator kejayaan : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat menyertainya

Nama Projek : Peningkatan Kemahiran Tilawah Al-Quran Dan Hafazan

Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007

Pelaksana : Guru penasihat PPI

Kos : RM 5

Perlaksanaan : 1. Pemilihan pelajar yang berminat


2. Bimbingan kemahiran tajwid dan bacaan berlagu.
3. Bimbingan menghafaz surah-surah hafazan.

Indikator kejayaan : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat menyertainya

Nama Projek : Kemahiran Kuiz Agama


66
Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007

Pelaksana : Guru penasihat PPI

Kos : RM 10

Perlaksanaan : 1. Pemilihan pelajar yang berminat


2. Pendedahan cara-cara kuiz diadakan.
3. Pengumpulan maklumat oleh pelajar-pelajar.
4. Maklumat antara pelajar disatukan.
5. Latihan bertulis.

Indikator kejayaan : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat menyertainya

Nama Projek : Usrah Bulanan

Tarikh Perlaksanaan : Sekali sebulan

Pelaksana : Guru penasihat PPI

Kos :-

Perlaksanaan : 1. Notis pemberitahuan usrah.


2. Guru penasihat menyampaikan usrah mengikut tajuk yang telah ditetapkan.

Indikator kejayaan : Input pelajar tentang perkara yang dibincangkan bertambah.

Nama Projek : Perayaan Dalam Islam (Maulidur Rasul)


67
Tarikh Perlaksanaan : April 2007

Pelaksana : Guru penasihat PPI


AJK PPI

Kos : RM 50

Perlaksanaan : 1. Perlantikan AJK program


2. Perbincangan perlaksanaan projek
3. Kebenaran pihak sekolah
4. Promosi program
5. Penyediaan tempat dan peralatan.

Indikator kejayaan : Pelajar dapat menambah

Nama Projek : Risalah Bulanan

Tarikh Perlaksanaan : 2 bulan sekali

Pelaksana : Guru penasihat PPI


AJK PPI

Kos : RM 50

Perlaksanaan : 1. Pembahagian tugas di kalangan biro penerbitan


2. Pengumpulan bahan-bahan dan proses menaip bahan.
3. Mencetak risalah.
4. Pengedaran risalah
Indikator kejayaan : Pelajar dapat menambah maklumat tentang isu-isu semasa dan meningkatkan kefahaman tentang ilmu agama.

Nama Projek : Bulan Pendidikan Islam


68
Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007

Pelaksana : AJK PPI 05/06

Kos : RM 100

Perlaksanaan : 1. Perlantikan AJK program


2. Pemilihan tema bagi program.
3. Kebenaran pihak sekolah
4. Promosi pertandingan tilawah al-quran, ayat hafazan, doa hafazan, kuiz terbuka dan menulis khat.
5. Penyediaan hakim, tempat dan hadiah.

Indikator kejayaan : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini bertambah

Nama Projek : Rehlah Di Pusat Hidupan Liar Matang

Tarikh Perlaksanaan : Julai 2007

Pelaksana : AJK PPI 05/06

Kos : RM 100.00

Perlaksanaan : 1. Perlantikan AJK program


2. Pemilihan tempat bagi program dan aktiviti.
3. Kebenaran pihak sekolah
4. Promosi program dan pengedaran borang penyertaan
5. Penyediaan pengangkutan, peralatan, makanan dan hadiah.
Indikator kejayaan : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini bertambah.

69
PENGURUSAN KELAB PENGGUNA
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1. Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

1.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti :
setiap tahun. Objektif : 1. Papan notis
i. meningkatkan keahlian 2. Promosi dari kelas ke kelas
Sasaran bilangan ahli
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat
TOV 2 2 2008 Tugas AJK
2006 006 007
15 17 19 21 Aktiviti : Papan notis
Promosi dari kelas ke kelas

Pemantauan : Guru penasihat


2. Program Pencapaian 2. Projek meningkatkan pencapaian 2. Meningkatkan pencapaian melalui :

2.1 Meningkatkan penglibatan ahli dalam Nama projek : Meningkatkan pencapaian Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis
aktiviti kelab melalui papan notis dengan kitar semula Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK
2.2 Meningkatkan bilangan ahli yang layak barang terpakai papan notis sekolah
diberi hadiah dan sijil Objektif : Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK
i.Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti 2007 diketuai ahli yang dilantik khas
Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi kelab melalui anjuran aktiviti yang lebih Pelaksanaan :
hadiah dan sijil menarik. 1. Penyediaan bahan untuk notis
TOV 2 2 2008 ii. Menggalakkan pelajar terlibat dengan daripada barang terpakai
2006 006 007 aktiviti kitar semula barang terpakai. 2. Penyediaan maklumat keaktifan
75 80 85 90 ahli.
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat
Tugas AJK
Aktiviti : Pertandingan papan notis Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam
mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat.
2.3 Mencungkil bakat pelajar Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek : 2. Pertandingan kuiz
menulis esei atau Nama projek : Meningkatkan pencapaian pengguna peringkat bahagian
70
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
menghasilkan karya dan melalui pertandingan kuiz pengguna peringkat Tarikh pelaksanaan : Jun/Julai 2007.
gambar yang berkaitan dengan bahagian. Pelaksana : Guru penasihat
kelab pengguna. Pelaksanaan :
Objektif : 1. Penyediaan syarat-syarat
2.4 Melibatkan diri dalam kerja amal luar i. Memberi dorongan kepada pertandingan.
sekolah. ahli supaya lebih mendalami 2. Penyediaan soalan-soalan kuiz.
ilmu kepenggunaan.
ii. Meningkatkan penglibatan Indikator kejayaan : Peningkatan peratus
ahli dalam aktiviti kelab. bilangan ahli yang mendapat hadiah dan sijil.
iii. Memenangi kuiz pengguna
peringkat bahagian.

Penetapan dasar : Tugas guru penasihat


Tugas AJK

Aktiviti : Pertandingan kuiz

Pemantauan : Guru penasihat

Nama Projek : 3. Projek ‘Love In A Box’


Nama projek : Meningkatkan pencapaian Tarikh pelaksanaan : November 2007
71
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
melalui Projek ‘Love In A Box’ Pelaksana : SEDC, Guru penasihat
Objektif : Pelaksanaan :
i. Meningkatkan penglibatan 1. Pengumpulan dan
ahli dengan masyarakat. klasifikasi barang-barang
sumbangan orang ramai.
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat 2. Pembungkusan barang-barang
Tugas AJK sumbangan orang ramai.

Aktiviti : Projek ‘Love In A Box’ Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam


aktiviti kelab meningkat.
Pemantauan : Guru penasihat

Nama Projek : 4. Pertandingan mengarang


Nama projek : Meningkatkan pencapaian esei dan melukis poster
melalui pertandingan mengarang esei dan Tarikh pelaksanaan : Julai/Ogos 2007.
melukis poster Pelaksana : Guru penasihat
Pelaksanaan :
Objektif : 1. Penyediaan syarat-syarat
i. Mencungkil bakat pelajar pertandingan.
menulis esei atau 2. Penyediaan soalan-soalan esei
menghasilkan karya dan dan tajuk poster.
gambar yang berkaitan dengan
kelab pengguna. Indikator kejayaan : Peningkatan peratus
ii. Meningkatkan penglibatan bilangan ahli yang mendapat hadiah dan sijil.
ahli dalam aktiviti kelab.

Penetapan dasar : Tugas guru penasihat


Tugas AJK

Aktiviti : Pertandingan mengarang esei dan


melukis poster

Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek : 5. Projek Gotong Royong


Nama projek : Meningkatkan pencapaian Tarikh pelaksanaan : Jun 2007
72
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
melalui Aktiviti Gotong Royong Pelaksana : Guru penasihat, AJK
Objektif : Pelaksanaan :
i. Meningkatkan penglibatan 1. Pembersihan jalan raya, lorong
ahli dengan masyarakat dan dan longkang.
mewujudkan masyarakat yang
lebih ceria dan bersih. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam
aktiviti kelab meningkat.
Penetapan dasar : Tugas guru penasihat
Tugas AJK

Aktiviti : Gotong Royong

Pemantauan : Guru penasihat

3. Program dana - Kewangan 3. Projek dana - Kewangan 3. Projek dana - Kewangan

3.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk 3.1 ‘Fund-Raising’ Aktiviti :


kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.2 Utusan Pengguna 1. Penjualan bunga
2. Penjualan makanan pada Hari Sukan
Nama projek : Projek ‘Fund-Raising’
Objektif :
i.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai
kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti
utama kelab.
Penetapan dasar : Guru penasihat, Rotarian
advisor, Director of Finance
Aktiviti :
i. Penjualan bunga
ii. Penjualan makanan semasa Hari Sukan
Pemantauan : AJK dan guru penasihat

73
PENGURUSAN KELAB PENCINTA ALAM SEKITAR

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1. Program Keahlian Nama Projek; Nama Projek;
1.1 Meningkatkan bilangan ahli kelab Kempen Keahlian Kempen Keahlian
1.2 Penglibatan lebih ramai pelajar dari Objektif; Pelaksanaan;
tingkatan 1 – 5 a) Meningkatkan keahlian secara rasmi a) Melantik wakil kelas terdiri dari AJK
b) Meningkatkan ahli tak rasmi kebersihan
dari pelajar tingkatan 1 – 5 dan keceriaan kelas sebagai ahli tidak rasmi
Penetapan dasar Kelab PALS
Pengetua b) Memberi kursus kesedaran alam sekitar
Tugas guru penasihat Tarikh pelaksanaan : Feb - Mac 2007
Aktiviti; Penglibatan : Guru penasihat
a) Melantik ahli tak rasmi sebagai latihan Guru tingkatan
b) Kursus pendedahan alam sekitar J/kuasa Kelab PALS
Pemantauan : Guru penasihat AJK kebersihan dan keceriaan kelas
Indikator Kejayaan;
Terdapat peningkatan jumlah keahlian dalam kelab

2. Program pencapaian Nama Projek Nama Projek


2.1 Meningkatkan penglibatan ahli Projek Peningkatan Pencapaian Projek Peningkatan Pencapaian
dalam setiap aktiviti Objektif; Pelaksanaan;
2.2 Melibatkan kelab dalam aktiviti a) Mencapai penglibatan seratus peratus ahli a) Mempelbagai aktiviti kelab seperti Minggu
luar anjuran badan - badan tertentu dalam setiap aktiviti Alam
2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang b) Melibatkan diri dalam semua jemputan Sekitar, pertandingan , Reka cipta dan projek -
mendapat sijil aktiviti luar anjuran badan tertentu projek tertentu seperti kitar semula,
2.4 Memenangi pertandingan yang c) Peningkatan bilangan ahli yang mendapat pengumpulan akhbar lama dan bahan
dianjurkan oleh badan luar Sijil buangan
2.5 Memenangi Johan pertandingan d) Memenangi Johan Pertandingan Kelab Alam b) Menghubungi badan luar yang berkaitan dan
Kelab PALS terbaik anjuran NREB Sekitar terbaik anjuran NREB sentiasa mendapat matlumat tentang aktiviti
Penetapan dasar; yang dianjurkan
Tugas guru penasihat c) Penubuhan Stesen Pendidikan Alam sekitar
Aktiviti; sebagai projek khas pertandingan (rujuk Prog
a) Aktiviti dalaman di sekolah 7)
b) Aktiviti anjuran badan luar Tarikh pelaksanaan
c) Projek Khas untuk pertandingan Feb - Okt 2007
Penglibatan;
Guru penasihat, J/kuasa pelajar, Badan luar
Indikator kejayaan
Terdapat peningkatan penglibatan ahli dalam
74
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
semua
aktiviti yang dianjurkan
Berjaya mendapat tempat pertama mencari harta
karun sempena bulan alam sekitar anjuran NREB

3. Program Menambah Dana Nama Projek; Nama Projek;


3.1 Meningkatkan sumber kewangan Projek Menambah Dana Projek Menambah Dana
3.2 Perjalanan sesuatu aktiviti berjalan Objektif; Pelaksanaan;
dengan lancar a) Menambah dana kelab a) Mengadakan aktiviti jualan
b) Ke arah perjalanan aktiviti kelab yang lebih b) Pengumpulan dan jualan bahan kitar semula
berkesan Tarikh pelaksanaan : Mac - Okt 2007
Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Penglibatan : Guru penasihat dan Ajk pelajar
Aktiviti ; Jualan Indikator kejayaan : Peningkatan dana kelab

Pemantauan : Guru penasihat

4. Program Minggu Alam Sekitar Nama Projek Nama Projek


4.1 Meningkatkan kesedaran warga Bulan Pendidikan Alam Sekitar Bulan Pendidikan Alam sekitar
sekolah Objektif; Pelaksanaan;
4.2 Wadah menarik penglibatan pelajar a) Meningkatkan kesedaran menjaga a) Pelancaran Bulan Pendidikan Alam Sekitar
alam sekitar b) Perancangan aktiviti
b) Menarik lebih ramai penglibatan pelajar (i) Pertandingan – pertandingan
Penetapan dasar; (ii) Penglibatan setiap kelas
Pengetua c) Kempen kesedaran
Tugas guru penasihat d) Ceramah alam sekitar
Aktiviti; e) Pertandingan sudut alam sekitar kelas
a) Pelancaran Bulan Alam Sekitar Peringkat f) Kaji selidik dan kajian
Sekolah Tarikh pelaksanaan : Mac 2006
Pemantauan; Penglibatan : Semua warga sekolah
Pengetua Anjuran bersama Kelab Geografi
Guru Penasihat Indikator kejayaan
Terdapat peningkatan penglibatan pelajar dalam
setiap aktiviti sepanjang Bulan Alam Sekitar

5. Program 3Rs My Way Of Life Nama Projek Nama Projek


5.1 Penekanan amalan 3Rs dalam 1. Projek kempen kesedaran kitar semula Projek kempen kesedaran kitar semula

75
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
Kehidupan seharian Objektif; Pelaksanaan;
5.2 Meningkatkan kesedaran tentang a) Meningkatkan kesedaran di kalangan warga a) Kotak kitar semula di kelas - kelas
kepentingan amalan 3Rs sekolah tentang kepentingan amalan 3Rs b) Kotak kitar semula di bilik guru
b) Menanam kesedaran tentang Reduce, Reuse c) Pengasingan bahan untuk reuse dan recycle
dan Recycle d) edaran buletin / poster /pamplet
Penetapan dasar e) Pertandingan mencipta / menghias bulan
Tugas guru penasihat kemerdekaan dengan bahan buangan
Aktiviti; f) Kempen pada hari pemuafakatan
a) Projek kitar semula Tarikh pelaksanaan : Mac – Okt 2007
b) Pengumpulan bahan kitar semula Penglibatan : Guru penasihat
c) Reka cipta dari bahan kitar semula J/kuasa pelajar
d) Edaran buletin, pamplet dan poster warga sekolah
Pemantauan; Kerjasama Panitia Sejarah
Tugas guru penasihat Indikator kejayaan;
Warga sekolah dapat membezakan konsep 3Rs
dengan membunag bahan ke dalam tempat yang
telah ditentukan.
6. Program kesedaran alam sekitar Nama projek; Nama projek
6.1 Meningkatkan kesedaran di 1. Projek Cintai Alam Kita Projek Cintai Alam Kita
kalangan warga sekolah Objektif; Pelaksanaan;
6.2 Kesedaran menjaga dan mengekal a) Menanam kesedaran kepentingan menjaga a) Kerjasama Jabatan Hutan melabel pokok
kan kebersihan alam sekitar b) Projek CPCP - menanam pokok , menjaga
dan menyukat tumbesaran
Penetapan dasar c) Pembersihan kolam ikan dan menjaga ikan
Tugas guru penasihat d) Melukis mural kesedaran alam sekitar
Aktiviti; e) Kempen kebersihan tandas pelajar
a) Program melabel tumbuhan f) Mewujudkan sudut alam sekitar di setiap
b) Menjaga ikan dan kolam ikan kelas
c) Kebersihan dan keceriaan tandas sekolah g) Edaran poster / pamplet / bulletin
d) Kempen " Jangan Buang Sampah" h) Banting / stand alam sekitar di kawasan
e) Kempen - kempen dan penyebaran maklumat Strategic
Pemantauan : Guru penasihat i) Kempen " Jangan Buang Sampah"
j) Kempen "Pokok Bersejarah"
k) kempen kesedaran pada hari pemuafakatan
Tarikh pelaksanaan : Mac - Okt 2007
Penglibatan : J/kuasa Kelab Pals
Semua warga sekolah

2. Projek " Mesej Dari Alam"


Objektif; Projek "Mesej Dari Alam "
76
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
a) Meningkatkan kesedaran alam hanya satu Pelaksanaan;
b) Menanam keinsafan tentang kaitan alam a) Menjalankan aktiviti kaji selidik tentang
dan manusia kesedaran mengenai alam
Penetapan dasar b) Meminta khidmat pihak luar seperti NREB /
Tugas guru penasihat Jabatan Hutan mengenai tayangan /ceramah/
Aktiviti; bengkel alam sekitar
a) Kempen kesedaran c) Pemasangan lagu - lagu bertema alam melalui
b) Kajian dan kaji selidik radio sekolah
c) Tayangan d) Mengaktifkan sudut alam sekitar di kelas
d) Ceramah e) Pengumpulan keratan akhbar tentang
e) Pemasangan lagu - lagu tentang alam kerosakan
Pemantauan : Guru penasihat alam
Tarikh pelaksanaan : Mac - okt 2006
Penglibatan :
Guru penasihat dan j/kuasa Kelab
AJK Kebersihan kelas
Pihak luar yang berkaitan
Warga sekolah
Radio sekolah
Indikator kejayaan
Melalui kaji selidik kedua dan perbandingan
dengan
kaji selidik pertama dapat mengesan kesedaran

7. Program Stesen Pendidikan Alam Nama Projek Nama Projek

77
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
Sekitar Stesen Pendidikan Alam Sekitar Stesen Pendidikan Alam Sekitar
7.1 Mewujudkan stesen yang dapat Objektif; Pelaksanaan;
memberi didikan tentang alam a) Mewujudkan satu stesen Pendidikan Alam a) Membuat kertas kerja ke arah mewujudkan
dan kepentingan menjaganya sekitar yang menjadi tempat rujukan dan sebuah stesen alam sekitar
7.2 Menjadikan stesen tempat rujukan pembelajaran b) Mendapatkan kawasan yang sesuai
dan pembelajaran alam sekitar b) Menanam kesedaran tentang alam yang c) Permohonan sumbangan
semakin hilang d) mendapat khidmat nasihat dari badan
c) Meningkatkan keinsafan agar sentiasa berkaitan
menjaga alam dengan baik seperti Jabatan Hutan dll
Penetapan dasar; e) Pembinaan
Pengetua f ) Program perasmian
Tugas guru penasihat g) Sebaran maklumat
Aktiviti; Tarikh pelaksanaan
a) Perancangan ke arah tertubuhnya sebuah Mac - Ogos 2007
stesen alam sekitar Penglibatan
b) Pelancaran dan perasmian Pihak pengurusan sekolah
c) Sebaran maklumat Guru penasihat
Pemantauan: Pengetua J/kuasa pelajar
Guru penasihat Badan - badan luar
Indikator kejayaan
Terbinanya sebuah stesen Pendidikan Alam
sekitar.
Penggunaan yang maksimum oleh semua pihak
Meningkatnya kesedaran.
Memenangi pertandingan

8. Program lawatan sambil belajar. Nama Projek Nama Projek:


8.1 Mewujudkan kesedaran tentang Lawatan Sambil Belajar. Lawatan Sambil Belajar
Kepentingan menjaga alam.
78
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
8.2 Kesedaran memelihara tumbuhan Objektif:
Yang hampir pupus. Pelaksanaan:
8.3 Memupuk perasaan sayang terhadap a) Mewujudkan kesedaran tentang a) Membuat kertas kerja.
Alam dan haiwan. kepentingan b) Menghantar surat permohonan.
Menjaga alam. c) Menentukan bilangan pelajar .
b) Melahirkan kesedaran untuk memelihara d) Menetapkan tarikh.
Tumbuhan yang hamper pupus. e) Mendapatkan penerangan dari pegawai yang
c) Memupuk perasaan sayang terhadap alam Terlibat.
Dan haiwan.

Penetapan dasar: Tarikh pelaksanaan


Pengetua Mac – Ogos 2007
Tugas guru Penasihat

Penglibatan
Pihak Pengurusan sekolah
Aktiviti: Guru Penasihat
J/Kuasa Pelajar
a) Lawatan ke La Hot Spring. Ahli Kelab
b) Lawatan ke loji pembersihan air. Badan-badan Luar

Pemantauan: Pengetua Indikator Kejayaan


Guru Penasihat Hasil lawatan pelajar mendapat pelbagai
maklumat yang berkaitan dengan
penjagaan,pemuliharaan dan pemeliharaan
tumbuhan dan haiwan.

79
PENGURUSAN KELAB SKIM LENCANA ANTI-DADAH

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(Tahun 2006– 2007) (Tahun 2006)
1. Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

1.1Meningkatkan keahlian sebanyak 10% Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti :


setiap tahun 1.Promosi dari kelas ke kelas
Objektif : i) Meningkatkan keahlian Nama Projek :
Sasaran bilangan ahli Promosi dari kelas ke kelas
Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Tarikh pelaksanaan :
TOV 2 2007 Tugas AJK Minggu kedua sekolah buka/T.6
2006 006 Rendah masuk
1. 25 32 35 Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Pelaksana : AJK sesi 2006/2007
1 Kos : RM5
Pemantauan : Guru Penasihat
Pelaksanaan :
1. Pencetakan borang promosi yang
menarik.
2. Diedarkan ke setiap kelas beserta
borang maklum balas keahlian
80
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2006– 2007) (Tahun 2006)

Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan


ahli

2. Program Pencapaian Kualiti Dan 2. Projek meningkatkan pencapaian 2. Projek peningkatan kualiti dan
Keberkesanan ahli keberkesanan ahli
Nama projek : Penghasilan Buku
2.1 Meningkatkan kualiti ahli SLAD Skrap, ceramah, pameran, Aktiviti :
kepada 60%-70%. lawatan 1. Penghasilan Buku Skrap
2.1.1Supaya ahli-ahli SLAD menjadi Objektif : 2. Karnival Seni Pendidikan
model/contoh yang baik untuk tidak i) Meningkatkan kehadiran ahli dalam Pencegahan Dadah
melibatkan diri dalam gejala-gejala aktiviti dan mesyuarat kelab melalui 3. Lawatan ke Pusat Serenti
negatif ( rokok, penyalahgunaan program dan projek yang diadakan.
dadah, inhalan, pil khayal, alkohol ii) Mempertanggung-jawabkan ahli- Rujuk Lampiran
dan AIDS) ahli SLAD dengan projek-projek atau
aktiviti anti dadah atau pendidikan
2.2 Meningkatkan keberkesanan ahli SLAD pencegahan.
kepada 60 % - 70 % . iii) Memberi input kepada ahli-ahli SLAD
2.2.1 Supaya mereka menjadi pengaruh tentang bahaya dan kesan buruk
positif yang kuat untuk rokok, penyalahgunaan dadah, pil
menyampaikan mesej anti dadah khayal, inhalan, alkohol dan AIDS.
dan segala gejala sosial yang lain. iii) Mengadakan sistem penilaian ahli
sebagai satu syarat penganugerahan
sijil dan lencana SLAD

81
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2006– 2007) (Tahun 2006)
Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat
Aktiviti : 1. Penghasilan Buku Skrap
2. Karnival Seni Pendidikan
Pencegahan Dadah
3. Lawatan ke Pusat Serenti

Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi
( Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli )

Nama Projek : 1. Penghasilan Buku Skrap


Tarikh pelaksanaan : Januari hingga Jun
Pelaksana : Guru Penasihat
Pelaksanaan :
1.Memberi taklimat berkenaan syarat-syarat dan tatacara penghasilan buku skrap
2.Pelaksanaan program
Indikator kejayaan : Kesungguhan dan ketekunan yang ditunjukkan oleh pelajar melalui buku skrap yang telah dihasilkan.

Nama Program : 2. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah


Tarikh pelaksanaan : April hingga Jun
Pelaksana : Jabatan Pendidikan dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak, Jabatan Narkotik PDRM,
Jabatan Kesihatan Sarawak Dan Penjara
Pelaksanaan :
1. Ujian Air Kencing pelajar secara selektif
2. Ceramah Anti-Dadah
3. Pameran Anti-Dadah
Indikator kejayaan : Maklum balas positif terhadap ceramah dan pameran yang diadakan.
82
Nama Projek : 3. Lawatan ke Pusat Serenti

Tarikh pelaksanaan : 8 April 2006


Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK Program
Pelaksanaan :
1. Mendapatkan surat kebenaran lawatan daripada Pusat Serenti
2. Tempahan makanan dan pengangkutan untuk ahli
3. Pelaksanaan program

Indikator kejayaan : Maklum balas positif terhadap borang penilaian program lawatan yang diedarkan kepada pelajar

PENGURUSAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA


Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2003 – 2007) (Tahun 2006)
4. Program Keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

Meningkatkan dan mengekal bilangan kepada Nama projek : Promosi Kelab Bimbingan & Aktiviti :
30 – 40 orang. Kerjaya 6. Promosi dari kelas ke kelas
Objektif : 7. Promosi semasa Orientasi T6
Sasaran bilangan ahli vi. Menambahkan bilangan ahli kelab. Rendah

TOV 2 2 2007 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat


2005 005 006 Tugas AJK
1. 10 10 30 40
1 Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas
Promosi semasa orientasi T6
Rendah

Pemantauan : Guru penasihat


5. Program Pencapaian 2. Projek Mengaktifkan Kelab 2. Meningkatkan pencapaian kelab
83
Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi Nama projek : Projek Mengaktifkan Kelab Aktiviti : 1. Perkongsian Hobi
sijil ( kehadiran penuh dan aktif ) 2. Inventori Kerjaya
Objektif : 3. Temuduga Kerjaya
Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi i. Menambahkan aktiviti- 4. Lawatan Kerjaya
sijil aktiviti dalam aspek kerjaya. 5. Laluan Kerjaya
TOV 2 2 2007
2005 005 006 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat
2. 10 10 30 40 Tugas AJK
1 Aktiviti : 1. Perkongsian Hobi
2. Inventori Kerjaya
3. Temuduga Kerjaya
4. Lawatan Kerjaya
5. Laluan Kerjaya
Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi ~ 1.1


(Kempen Keahlian)

Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah
Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 – 5
15 MEI untuk Orientasi T6 Rendah
Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK sesi 2006 diketuai Presiden Kelab
Pelaksanaan :
5. Perkongsian oleh ahli kelab tentang kepada pelajar lain.
6. Borang promosi yang menarik diedarkan untuk mendapat maklumbalas keahlian

Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

84
Pelan Operasi ~ 2.1
Projek Mengaktifkan Kelab

Nama Projek : 1. Perkongsian Hobi


Tarikh pelaksanaan : Februari 2006
Pelaksana : Ahli-ahli Kelab
Pelaksanaan :
1. Setiap ahli membawa dan menceritakan hobi masing-masing.
2. Hobi-hobi dikaitkan dengan kerjaya

Indikator kejayaan : Ahli-ahli berkongsi hobi dan menambahkan maklumat serta pengetahuan kerjaya yang berkaitan.

Pelan Operasi ~ 2.2


Projek Mengaktifkan Kelab

Nama Projek : 2. Inventori Kerjaya


Tarikh pelaksanaan : Mac 2006
Pelaksana : Ahli-ahli Kelab
Pelaksanaan :
1. Setiap ahli mengisi inventori minat kerjaya, diberi takfsiran daripada inventori.
2. Ahli-ahli diminta mengendalikan inventori minat kerjaya dengan rakan-rakan lain.
3. Bilangan rakan yang mengisi inventori minat kerjaya direkodkan.

Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah.

85
Pelan Operasi ~ 2.3
Projek Mengaktifkan Kelab

Nama Projek : 3. Temuduga Kerjaya : Pekerjaan-pekerjaan di sebuah sekolah menengah.


Tarikh pelaksanaan : April 2006
Pelaksana : Ahli-ahli Kelab
Pelaksanaan :
1. Setiap ahli diminta menemuduga dan mendapatkan maklumat tentang pelbagai pekerjaan di sekolah mengikut borang soal selidik
yang disediakan.
2. Semua maklumat dikumpul dan dibentangkan. Maklumat yang didapati akan direkodkan dan dipaparkan pada papan notis untuk
dibaca oleh semua pelajar.

Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah.

86
Pelan Operasi ~ 2.4
Projek Mengaktifkan Kelab

Nama Projek : 4. Lawatan Kerjaya


Tarikh pelaksanaan : Jun 2006
Pelaksana : Ahli-ahli Kelab
Pelaksanaan :
1. Mengadakan lawatan sambil belajar untuk menambahkan maklumat dalam sesuatu bidang kerjaya.
2. Membuat laporan tentang dapatan lawatan sambil belajar.

Indikator kejayaan : Ahli-ahli menambahkan maklumat kerjaya dalam sesuatu bidang.

Pelan Operasi ~ 2.5


Projek Mengaktifkan Kelab

Nama Projek : 5. Laluan Kerjaya


Tarikh pelaksanaan : Julai 2006
Pelaksana : Ahli-ahli Kelab
Pelaksanaan :
1. Mengumpul maklumat kerjaya melalui hasil lawatan, dan berbincang untuk menggariskan laluan kerjaya dalam beberapa bidang.

Indikator kejayaan : Ahli-ahli mengetahui halatuju dan laluan kerjaya sesuatu bidang.

87
PENGURUSAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2003 – 2007) (Tahun 2006 )
1.0 Meningkatkan kualiti ahli-ahli 1. Nama Projek : Program-program a) Latihan Pembimbing Rakan
PRS dari segi Latihan PRS Sebaya
keberkesanan program latihan b) Kem Latihan Lanjutan PRS
PRS 2 .Objektif : Supaya ahli-ahli PRS c) Sesi Perbincangan Kelompok
boleh PRS
1.1 Sasaran Keberkesanan berperanan sebagai d) Projek/ Aktiviti : PRS
Program- kawan dan
program latihan PRS : model positif yang ( RUJUK LAMPIRAN A )
berkesan kepada
2006 ~ 88% rakan-rakan.
2007 ~ 90%
3. Penetapan Dasar :
a) Tugas Kaunselor Pelajar
b) Pembantu Guru PRS

4. Aktiviti :
a) Latihan Pembimbing Rakan
Sebaya
b) Kem Peningkatan PRS
c) Sesi Perbincangan Kelompok
PRS
d) Projek/ Aktiviti PRS

5. Pemantauan : Kaunselor Pelajar


88
LAMPIRAN A

Pelan Operasi ~ 1.0 a)

1. Nama Projek : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya

2. Objektif : a) Mewujudkan pasukan PRS yang terlatih dalam memberi pertolongan


kepada rakan-rakan.
b) Menyempurkan latihan PRS dalam kemahiran asas ~ kendiri,
komunikasi dan kaunseling.
c) Menjadikan ahli-ahli PRS contoh yang positif dan berkesan kepada
rakan-rakan dalam aspek tingkah laku,
sosial, akademik dan perkembangan kendiri.

3. Tarikh Pelaksanaan : April ~ Mei/ Julai ~ Ogos 2006


4. Kumpulan Sasaran : : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah
5. Personalia : Kaunselor Pelajar
Pembantu Guru PRS
6. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus
7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahlli-ahli
PRS menjadi tempat luahan hati rakan-
rakan ( Rujuk catatan Rekod PRS )
89
Pelan Operasi ~ 1.0 b)

1. Nama Projek : Kem Peningkatan Pembimbing Rakan Sebaya

2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS lebih memahami diri melalui perkongsian diri
dan maklum balas rakan.
b) Mempertingkatkan dan memantapkan kemahiran-kemahiran ahli-ahli
PRS untuk menolong rakan

3. Tarikh Pelaksanaan : Mac 2006


4. Kumpulan Sasaran : : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah
5. Personalia : Kaunselor Pelajar
Pembantu Guru PRS
6. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus
7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahli-ahli
PRS boleh memainkan peranan sebagai
rakan yang berkesan dan memberi pengaruh yang positif rakan ( Rujuk
catatan Rekod PRS ).

Pelan Operasi ~ 1.0 c)

1. Nama Projek : Sesi Perbincangan Kelompok PRS

2. Objektif : a) Membimbing dan memantau perkembangan ahli-ahli PRS


b) Membolehkan ahli-ahli untuk membincangkan masalah diri / rakan
melalui perkongsian kelompok.

3. Tarikh Pelaksanaan : Februari ~ Julai 2006


4. Kumpulan Sasaran : : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas
5. Personalia : Kaunselor Pelajar
Pembantu Guru PRS
6. Gubal Instrumen Penilaian : ~
90
7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS lebih
berkesan dalam menolong rakan
menghadapi dugaan hidup.

Pelan Operasi ~ 1.0 d)

1. Nama Projek : Aktiviti PRS : a) Khidmat Sekolah


b) Khidmat Masyarakat
c) Program Lawatan dan Perjumpaan dengan PRS sekolah
lain

2. Objektif : a) Memberi latihan kepada ahli-ahli PRS dalam aspek-aspek


perancangan, pengurusan, kemahiran komunikasi,
kerja sosial, dan kerja berpasukan.

3. Tarikh Pelaksanaan : April ~ Julai 2006


4. Kumpulan Sasaran : : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas
5. Personalia : Kaunselor Pelajar
Pembantu Guru PRS
6. Gubal Instrumen Penilaian : ~
7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS mempelajari
pelbagai kemahiran dalam aktiviti-
aktiviti tersebut agar mereka lebih terbuka, cekap dan matang dalam
membantu diri dan membantu orang lain.

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(Tahun 2003 – 2007) (Tahun 2006)
2.0 Meningkatkan keberkesanan 1. Nama Projek : Program-program a) Projek/ Aktiviti PRS
ahli-ahli PRS PRS b) Sesi Bantu Rakan
menolong rakan. menolong rakan.
91
( RUJUK LAMPIRAN B )
2.1Sasaran Keberkesanan Program- 2 .Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS
program boleh
PRS menolong rakan : dijadikan saluran
tidak formal
2006 ~ 80% untuk rakan
2007 ~ 85% meluahkan isi hati dan
mencari alternatif
tentang cabaran
hidup.
b) Membantu
mengurangkan
masalah disiplin
sekolah secara
tidak formal.

3. Penetapan Dasar :
a) Tugas Kaunselor Pelajar
b) Pembantu Guru PRS

4. Aktiviti :
a) Projek/ Aktiviti PRS
b) Sesi Bantu Rakan

5. Pemantauan : Kaunselor Pelajar

92
LAMPIRAN B

Pelan Operasi ~ 2.0 a)

1. Nama Projek : Program Bimbing Rakan

2. Objektif : a) Memberi bimbingan dan dorongan moral kepada pelajar yang lemah
dari segi akademik, nilai, sosial, dan
perlakuan.
b) Menjadi rakan yang berkesan kepada pelajar lain yang memerlukan
pertolongan dan sokongan.

3. Tarikh Pelaksanaan : Mac ~ Jun 2006


4. Kumpulan Sasaran : : Tingkatan 1/2/3
5. Personalia : Ahli-ahli PRS
Kaunselor Pelajar
Pembantu Guru PRS
6. Gubal Instrumen Penilaian : Maklum balas pelajar
7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan mereka
bersikap lebih positif terhadap diri, orang
lain, pelajaran dan masa depan.

Pelan Operasi ~ 2.0 b)

1. Nama Projek : Sesi Membantu Rakan

2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS berfungsi sebagai rakan yang positif dan
berkesan untuk membantu rakan yang
memerlukan pertolongan.

3. Tarikh Pelaksanaan : Januari ~ Oktober 2006


4. Kumpulan Sasaran : : Pelajar yang memerlukan pertolongan

93
5. Personalia : Ahli-ahli PRS
Kaunselor Pelajar
Pembantu Guru PRS
6. Gubal Instrumen Penilaian : Buku Rekod Aktiviti PRS
7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap khidmat PRS dan diharapkan
mereka lebih positif dan matang dalam
menghadapi situasi hidup.

PENGURUSAN KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(2003 – 2007) (2006)
1. Program keahlian 1. Projek keahlian 1. Kempen keahlian

1.1 Meningkatkan keahlian sebanyak Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti :


10 % setiap tahun Objektif : 1. Promosi dari kelas ke kelas
1.2 Meningkatkan keahlian daripada i. meningkat keahlian Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas
kelas-kelas T3 –T5 sebanyak 10 % Tarikh pelaksanaa : Minggu kedua sekolah
setiap tahun ii. meningkatkan ahli di kalangan buka
pelajar T3 –T5 Pelaksana : AJK
Sasaran bilangan ahli Penepatan dasar : Tugas guru penasihat Kos : RM 5
Tugas AJK Pelaksanaan :
Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas 1. Pencetakan bahan promosi
TOV 2 2007 2. Diedarkan ke setiap kelas
2006 006 Pemantauan : Guru Penasihat
1. 15 17 19 Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan
1 ahli
1. 13 15 17
2
94
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(2003 – 2007) (2006)
2. Program Pencapaian 2. Projek Meningkatkan Pencapaian 2. Meningkatkan pencapaian melalui
2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam Nama projek : Meningkatkan kehadiran papan notis
mesyuarat kelab Melalui papan notis
2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam Objektif : Aktiviti :
aktiviti kelab i. Meningkat kehadiran ahli dalam 1. Pertandingan papan notis
2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak kelab melalui sebaran maklumat Nama projek : 1. Pertandingan papan
mendapat sijil yang tepat dan cepat Notis
Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi ii. Meningkatkan bilangan ahli yang Tarikh pelaksanaan : Mengikut AJK papan
sijil layak diberi sijil notis sekolah
Penetapan dasar : Guru penasihat Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK
TOV 2 2 2007 AJK kelab serta ahli yang dilantik khas
2006 005 006 Aktiviti : Pertandingan papan notis Kos : RM 15
2. 30.0 35.0 45.0 55.0 Pemantauan : Guru penasihat Pelaksanaan :
3 1. Menyediakan bahan untuk notis yang
menarik
Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam
mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat
dan pertambahan peratus ahli yang mendapat
sijil.
3. Program Pendedahan Peraturan dan 3. Projek Pendedahan Peraturan dan 3. Projek Pendedahan Peraturan dan
tanda lalulintas tanda lalulintas tanda lalulintas

3.1 Kempen Keselamatan Jalan Raya Aktiviti : Membuat buku skrap


3.1 Meningkatkan kefahaman ahli dalam Objektif : Nama projek :
peraturan dan tanda lalulintas i. meningkatkan keperihatinan ahli 1. Pertandingan membuat buku skrap
tentang keselamatan jalan raya Tarikh pelaksanaan : Mac 2006
ii. meningkatkan kefahaman tentang Pelaksana : AJK
tanda dan peraturan lalulintas Kos : RM 5
Penetapan dasar : Guru penasihat Pelaksanaan :
Aktiviti : 1. Persediaan awal tentang tarikh,kos dan
i. Membuat buku skrap tempat
ii. Kuiz 2. Pengedaran borang penyertaan
Pemantauan : Guru penasihat
AJK Indikator kejayaan : Penyertaan
memberangsangkan

95
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(2003 – 2007) (2006)

Projek : 2. Pertandingan kuiz


Tarikh pelaksaan : Bulan April 2006
Pelaksana : AJK kelab
Guru Penasihat
Kos : RM10
Pelaksanaan :
1. Persediaan awal tentang tarikh, kos
dan tempat
2. Pengedaran borang penyertaan

Indikator : Penyertaan yang


menggalakkan

Pengurusan Kelab Kesihatan

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
1. Program Pengurusan Kelab Kesihatan 1.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan 1.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan
• Pemilihan ahli baru Aktivti:
Merancang dan mengorganisasikan kelab • Mesyuarat Agung Tahunan
dengan cara yang sistematik dan teratur. Objektif: Nama projek: 1. Pemilihan Ahli Baru
1. Memilih ahli kelab baru setiap tahun untuk Tarikh pelaksanaan: Jun 2007( Setelah kemasukan
1.1 Pengurusan Ahli Kelab memastikan kesinambungan Program pelajar T6R)
96
• Pemilihan ahli baru 2. Menjalankan MAT supaya ahli pengurusan Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan
• Mesyuarat Agung Tahunan yang baru boleh mengambil alih perancangan Pelaksanaan:
dan pengurusan aktivti kelab. 1. Mengedarkan surat pemilihan ahli kepada
1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah- 3. Melatih dan mencungkil bakat kepimpinan di semua guru tingkatan T1-T6R
Pertandingan papan notis kalangan ahli-ahli kelab. 2. Guru tingkatan kelas memilih 4 orang
Penetapan Dasar: Guru penasihat pelajar dari setiap kelas/ Pelajar yang
1.3 Pertandingan di Luar Sekolah- Aktiviti: 1. Pemilihan ahli baru berminat boleh memberi nama kepada guru
Kuiz Kesihatan peringkat negeri. 2. Mesyuarat Agung Tahunan tingkatan secara sukarela.
Pemantauan: PKKK. Penyelaran Gerko Kelab 3. Pelajar yang dipilih untuk mengikuti
1.4 Lawatan sambil belajar - Bukan Akademik dan Guru penasihat. program harus merupakan ahli PBSM atau
Lawatan ke hospital, Jabatan Kesihatan, St. John Ambulance dan bukan merupakan
Bank Darah, pengawas.
4. Senarai ahli baru disediakan aetelah
1.5 Kesedaran Kehidupan Sihat- diterima daripada guru tingkatan..
Kempen/pameran/minggu kesihatan,
Kempem Derma Darah Indikator kejayaan: Senarai ahli yang ;engkap
yang terdiri daripada ahli-ahli yang berminat.

Nama projek: 2. Mesyuarat Agung Tahunan


(Rujuk Lampiran A)

97
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)

98
1. Program Pengurusan Kelab Doktor 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah
Muda Aktiviti:
Objektif: Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis
i. Mengharumkan nama unit di dalam sekolah Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual AJK papan
ii. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri notis sekolah
iii. Menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK
Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, AJK Papan 2007 diketuai AJK Publisiti
Notis sekolah, Guru Penasihat dan AJK Kos : RM10
Persatuan Pelaksanaan :
Aktiviti : Pertandingan Papan Notis 1. Penyediaan bahan untuk notis yang
Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk menarik
Persatuan 2. Menghiasan papan notis persatuan
dengan cara yang menarik dan
kreatif
Indikator kejayaan : Kesedaran ahli-ahli tnetang
aktiviti kelab dan maklumat kesihatan pada paras
yang tinggi .dan mendapat kedudukan yang
1.3 Pertandingan Di Luar Sekolah memuaskan di dalam pertandingan ini.
** Tertakluk kepada penganjur
Objektif : 1.3 Pertandingan Di Luar Sekolah
1. Mengharumkan nama kelab dan sekolah Aktiviti:
melalui pertandingan antara sekolah Nama projek: 1. Pertandingan Kuiz Kesihatan
2. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri Tarikh pelaksanaan: April 2007
3. Menambahkan pengetahuan ahli-ahli Pelaksana: Jabatan Kesihatan Pasir Puteh
yang mengambil bahagian dalam bidang Pelaksanaan:
kesihatan. 1. Menerima surat jemputan pertandingan.
Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, pihak 2. Memilih pelajar-pelajar yang sesuai untuk
penganjur, Guru penasihat dan AJK Persatuan mengambil bahagian.
Aktiviti : 1. Pertandingan Kuiz Kesihatan 3. Melatih pelajar-pelajar untuk
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan pertandingan.
Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Indikator kejayaan: Pelajar cuba sedaya upaya
Persatuan untuk bertanding dan berjaya memasuki pusingan
akhir dan seterusnya ke peringkat negeri.
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)

99
1. Program Pengurusan Kelab Kesihatan 1.6 Kesedaran Kehidupan Sihat 1.5 Kesedaran Kehidupan Sihat
Aktiviti:
Objektif: Nama projek:1. Kempen Derma Darah
1. Menigkatkan kesedaran ahli-ahli tentang ( Gabung dengan PBSM)
kesihatan dari semua aspek. Tarikh pelaksanaan: Mei 2007
2. Memberi peluang kepada ahli Pelaksana: Guru penasihat dan AJK ad-hoc
mempelajari menguruskan kempen, Kos: RM30.00 (banner)
pameran dll Pelaksanaan:
Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK 1. Mendapatkan kebenarkan daripada pengetua.
pengelola 2. Mendapatkan kebenaran dari Jabatan Kesihatan
Aktiviti: 1. Kempen Derma Darah dan menetapkan tarikh derma darah.
Pemantauan: Guru penasihat 3. Membuat promosi melalui banner, radio, surat
2. Minggu Kesihatan 2007 khabar dan ‘flyer’.
4. Menyediakan tempat yang sesuai dan
berhubung dengan pihak bank darah HTA
** Minggu Kesihatan anjur bersama AJK Indikator kejayaan: Kuantiti darah yang dikutip
PBSM sekolah memuskan dan orang ramai serta pelajar datang
beramai-ramai untuk menderma darah.

Nama projek: 2. Minggu Kesihatan


Tarikh pelaksanaan: 18-22 April 2007
Pelaksana: AJK Kelab dan semua ahli
Kos: RM100.00
Pelaksanaan:
1. Menetapkan tarikh dan mendapat kebenaran
sekolah
2. Menentukan aktivti dan rancangan.
3. Menjemput penceramah dan menghubung
Jabatan Kesihatan Pasir Puteh
4. Membuat persediaan untuk pameran, ujian
darah dll
Indikator kejayaan: Tahap kesedaran kesihatan
ahli kelab dan pelajar lain meningkat.
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
100
2.0 Pengurusan Program Kesihatan 2.0 Projek Pengurusan Program Doktor 2.0 Program Doktor Muda
Muda 2.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda
Meneruskan Program Doktor Muda dan Aktiviti:
seterusnya melengkapkan dan memurnikan Nama Projek: Program Nama projek: 1. Perkhidmatan Di Bilik
program dari tahun ke tahun. Rawatan Sekolah
Doktor Muda Tarikh pelaksanaan: Setiap hari persekolahan,
2.1 Kualiti Doktor Muda- pukul 9.50-10.10 pagi dan 1.30-2.15 tengah hari.
Melatih doctor muda yang berkualiti, 2.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Pelaksanan: Semua ahli (T4-T6)
berpengetahuan dan bertanggungjawab. Pelaksanaan:
Objektif: 1. Pengerusi dan setiauasaha kelab
2.2 Perkhidmatan Klinik sekolah 1. Menghasilkan sekumpulan pelajar yang menyediakan Jadual Waktu Bertugas
-Memberikan perkhidmatan klinik terlatih dan mahir dalam pertolongan cemas, 2. Pemegang kunci buka pintu pada masa
sekolah yang berkualiti – struktur pengurusan kecemasan, pengurusan klinik serta bertugas.
organisasi yang lebih sistematik dan pendidikan kesihatan. 3. Petugas menjalan tugas seperti
teratur 2. Menglahirkan doktor muda yang mesra, membersihkan Bilik Rawatan , merekod
• Sistem rekod pesakit bertanggungjawab, berperikemanusiaan dan dan membantu pesakit yang melawat klinik
penyayang. dengan memberi perkhidmatan
• Sistem menyimpan stok ubat
3. Melahirkan sekumpulan pelajar yang pertolongan cemas, memberi ubat yang
menjadi agent penyebaran maklumat kesihatan sesuai.
di dalam sekolah. Indikator kejayaan: Operasi klinik sekolah
4. Menggalakkan dan merangsangkan dijalankan dengan lancar setiap hari dan
pelajar ke arah kareer dalam bidang perubatan. kedatangan petugas yang memuaskan (90%).
Nama projek: 2. Kursus Pertolongan Cemas,
Penetapan dasar: Peengetua, PKKK, Guru ‘Stretcher drill’, dan Pengungkutan.
penasihat Nama projek: 3. Ceramah ‘Clinic Management’
Nama projek : 4. ‘Attachment’ di klinik
Aktiviti: 1. Kursus dan latihan Tempatan
2. Ceramah Nama projek: 5. Ceramah Pendidikan
3. ‘Attatchment’ di klinik Jabatan Kesihatan
Kesihatan Nama projek: 6. Ceramah farmasi
4. Berkhidmat di klinik sekolah
Pemantuaan: Guru penasuhat dan AJK Kelab ( Rujuk Lampiran B, C,D E dan F)
Doktor Muda.

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


101
(Tahun 2004 – 2007) (Tahun 2008)
2.0 Pengurusan Program Doktor Muda 2.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah 2.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah

Objektif: Aktiviti:
1. Memberi perkhidnatan klinik sekolah Nama projek: 1. Menyediakan Sistem Rekod
yang berkualiti dengan struktur Pesakit
organisasi yang lebuh sistematik dan
teratur. Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun
2. Memberi perhidmatan klinik yang Pelaksana: Doktor muda yang bertugas
mesra, cepat,tepat dan selamat. Pelaksanaan:
3. Menyediakan sistem rekod pesakit dan 1. Pesakit yang datang ke bilik rawatan
pemberiian ubat yang teratur. dikehendaki memberi maklumat peribadi
4. Menyediakan sistem penyimpanan stok dalam kad rekod pesakit dan jenis ubat
yang lebih sistematik. yang dibekalkan direkod dalam kad.
Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK 2. Setiap pesakit yang melawat bilik rawatan
Kelab akan diberi satu nombor rujukan
Aktiviti: 1. Meyimpn rekod pesakit dan stok berdasarkan 4 angka no. kad pengenalan
ubat terakhir.
Pemantuan: Guru penasihat dan AJK Kelab 3. Nombor rujukan ini akan dituliskan dalam
kesihatan. kad klinik dan kad rekod pesakit. Peljar
perlu membawa kad untuk lawatan yang
berikutan.
4. Semua rekod disusun mengikut nombor
rujukan untuk menyenangkan kerja
simpanan dan pengambilan.
Indikator kejayaan: Semua rekod pesakit dalam
keadaan yang sistematik dan teratur.

Nama projek: 2. Sistem Penyimpanan Stok

(Rujuk Lampiran G)

102
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2008) (Tahun 2007)
3.0 Pengurusan Skuad Kecemasan 3.0 Projek Pengurusan Skuad Kecemasan 3.0 Projek Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap
Sekolah Di Dalam Setiap Kelas Kelas

Melatih ahli skuad kecemasan dan mengurus Nama projek: Skuad Aktiviti:
situasi kecemasan di dalam sekolah dan bilik Nama projek: 1. Kursus Pertolongan Cemas,
darjah Kecemasan ‘Stretcher dril’, dan Pengungkutan
(Rujuk Lampiran B)
3.1 Latihan ahli skuad Objektif:
3.2 Pelan Tindakan Kecemasan 1. Melatih satu skuad kecemasan yang Nama projek: 2. Pelan Tindakan Kecemasan.
terdiri daripada 4 pelajar (doctor muda)
di dalam setiap kelas. Tarikh pelaksanan: Sepanjang tahun, bersedia
2. Kes-kes kecemasan di dalam kelas dan setiap masa persekolahan
sekitar sekolah boleh dikendalikan Pelaksana: Skuad Kecemasan setiap kelas
dengan cepat, tepat dan selamat. Pelaksanaan:
3. Melahirkan suasana sekolah yang 1. Ahli skuad kecemasan (juga merupakan
selamat dan sihat. doktor muda) diberi taklimat tentang Pelan
Penetap dasar: Pengetua, PKKK, Guru Tindakan Kecemasan
penasihat 2. Pelan Tindakan Kecemasan diberi kepada
Aktiviti: 1. Latihan dan kursus setiap kelas bersama senarai pemegang
2. Bersedia dan bertugas semasa kunci klinik sekolah pada awal tahun
berlaku kecemasan mengikut carta melalui guru tingkatan.
aliran yang ditetapkan. 3. Pelan Tindakan Kecemasan
Pemantauan: Guru penasihat. 4. dikutip balik daripada setiap kelas pada
akhir tahun.
Indikator kejayaan: Situasi kecemasan diuruskan
dengan cepat dan baik.
(Contoh Pelan Tindakan Kecemasan
di Lampiran H)

103
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2004 – 2007) (Tahun 2007)
4.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah 4.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah 4.1 Program peningkatan prasarana
Aktivti:
Memastikan sumber dan kemudahan klinik Nama Projek : Nama Projek : 1. Melengkapi Klinik Sekolah
sekolah diuruskan dengan cermat dan Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun
memaksimumkan penggunaan sumber. Peningkatan Kemudahan Pelaksana : Guru penasihat
Pelaksanaan :
4.1 Program Peningkatan Prasarana/ 4.1 Program peningkatan prasarana: 1.Mengenalpasti keperluan dan menyenaraikan
Ubatan Klinik Sekolah • keperluan klinik sekolah item-item yang perlu
• keperluan peti kecemasan sekitar 2. Memesan item-item
4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam sekolah 3. Menyimpan rekod
Sekolah Objektif : Indikator kejayaan : Memperolehi item yang
• Pembekalan (‘supply’) 1. melengkapi kemudahan klinik sekolah dapat memudahkan operasi klinik sekolah.
• Perkhidmatan servis 2. melengkapi stok ubat untuk keperluan klinik
(‘servicing’) dan semua peti kecemasan di seklah
Penetapan Dasar : Pengetua dan guru penasihat 4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam
Aktiviti : 1. Melengkapi Klinik Sekolah Sekolah
Pemantauan : Guru penasihat Aktivti:
Nama projek: 1. Pembekalan Peti Kecemasan
4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun
Sekolah Pelaksana: Guru penasihat dan pengerusi
Pelaksanaan:
Objektif: 1. Pihak yang memerlukan peti kecemasan
1. Membekal peti kecemasan kepada semua membuat pesanan melalui borang yang
warga St. Thomas yang memerlukannya. disediakan.
2. Memeriksa dan ‘servis’ semua peti 2. Hantar boring kepada guru penasihat.
kecemasan di dalam sekolah. 3. Pengerusi kelab menyediakan peti
kecemasan.
Penetap dasar: Guru penasihat 4. Peti kecemasan dipulangkan kepada guru
Aktivti: 1. Pembekalan penasihat selepas diguna.
2. Servis Indikator kejayaan: Semua pesanan dibekalkan
Pemantauan: Guru penasihat dengan peti kecmasan dan pulsngkan dalam
keadaan yang baik.

104
Pelan Operasi:
( Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan)

Lampiran A

Nama projek: 2. Mesyuarat Agung Tahunan

Tarikh pelaksanaan: Januari 2007


Pelaksana: Pengerusi dan AJK Kelab Kesihatan 2007dan Guru penasihat
Pelaksanaan:
1. Guru penasihat membincang dengan pengerusi Kelab Kesihatan 2007 tentang calon-calon yang sesuai untuk memegang jawatan.
2. Temuduga dijalankan oleh pengerusi dan AJK 2007 diikuti dengan penetapan AJK baru.
3. Tarikh MAT ditetapkan dan diumumkan kepada semua ahli.
4. MAT dijalankan mengikut prosedur biasa.
5. Senarai AJK 2006 diumumkan dan pengambilalihan tugas dilengkapkan.

Indikator kejayaan: AJK 2007 berjaya mengambil alih tugas dengan penuh bertanggungjawab.

Pelan Operasi
( Program Doktor Muda)
Lampiran B
Nama projek: : 2. Kursus Pertolongan Cemas, ‘Stretcher dril’, dan Pengangkutan.
Tarikh pelaksanaan: Julai/ Ogos 2007
Pelaksana: Guru penasihat, ahli-ahli yang mahir dalam pertolongan cemas
Pelaksanaan:
1. Penetapan dan pengumuman tarikh.
2. Memohon kebenaran daripada pengetua.
3. Menempah dewan dan bilik darjah.
4. Mengatur ahli senior sebagai pelatih atau menjemput ahli PBSM dan St. John Ambulance sebagai pelatih.
Indikator kejayaan: Peratus kehadiran yang tinggi dan semua ahli yang hadir berlajar teknik-twkinik yang betul.

105
Lampiran C

Nama projek: 3. Ceramah ‘Clinic Management’


Tarikh pelaksanaan: Feb 2007
Pelaksana: Guru penasihat
Pelaksanaan:
1. Menetapkan tempat dan masa
2. Memohon kebenaran pengetua
3. Menjemput penceramah
Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menguruskan bilik rawatan sekolah dengan cara yang lebih selamat dan betul.

Lampiran D

Nama projek : 4. ‘Attachment’ di klinik Tempatan


Tarikh pelaksanaan: 13 -15 Mar 2007 (tiga hari)
Pelaksana: Guru penasihat dan setiausaha kelab
Pelaksanaan:
1. Menetapkan tempat dan masa dengan Jabatan Kesihatan Pasir Puteh
2. Memohon kebenaran pengetua
3. Membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan (3 orang sekumpulan) dan agihkan tempat dan hari ‘attatchment’
Indikator kejayaan: Ahli-ahli mendapat pengalaman sebenar dan latihan praktikal dalam klinik tempatan. Ahli boleh mengaplikasi apa yang
mereka belajar di klinik sekolah.
Lampiran E

Nama projek: 5. Ceramah Pendidikan Kesihatan


Tarikh pelaksanaan: Mar 2006
Pelaksana: Guru penasihat
Pelaksanaan:
1. Menetapkan tempat dan masa
2. Memohon kebenaran pengetua
3. Menjemput penceramah (Pegawai Jabatan Kesihatan)
Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menyebarkan pengetahuan kesihatan yang diperolehi semasa bertugas di klinik sekolah, di dalam bilik
darjah dan di rumag sendiri.

106
Pelan Operasi
(Sistem Penyimpanan Stok)

Lampiran F

Nama projek: 6. Ceramah Farmasi


Tarikh pelaksanaan: April 2006 (Minggu Kesihatan)
Pelaksana: Guru penasihat
Pelaksanaan:
1. Menetapkan tempat dan masa
2. Memohon kebenaran pengetua
3. Menjemput penceramah (Ahli Farmasi)
Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menanmbah pengetuhuan dan menyebarkan pengetahuan berkenaan penggunaan ubat dan ‘supplement’

Lampiran G

Nama projek: 2. Sistem Penyimpanan Stok


Pelaksana: Guru penasihat dan Pengerusi kelab
Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun
Pelaksanaan:
1. Guru penasihat memesan ubat yang diperlukan.
2. Jenis dan kuantiti ubat direkod.
3. Semua ubat disimpam dalam almari terkunci dan kunci dipegang oleh guru penasihat dan pengerusi kelab sahaja.
4. Pengerusi mengeluarkan ubat yang biasa digunakan dari masa ke semasa ke dalam almari lain untuk diberi kepada pesakit.
5. Setiap ubat yabng dikeluarkan perlu direkod.
6. Ubat yang luput tarikh dihapus dari masa ke semasa.
Indikator kejayaan: Penyalahgunaan dan pencuri tidak berlaku dam stok ubat disimpan dengan baik.

107
Lampiran H
PELAN TINDAKAN SKUAD KECEMASAN
Jika berlakunya kecemasan di dalam kelas anda, ahli SKUAD KECEMASAN (SK) yang
terdiri daripada AHLI KELAB KESIHATAN sila ambil tindakan mengikut carta alir
berikut:
Perhatikan keadaan di sekitar kelas

Kawal keadaan kecoh di dalam kelas

Jika Ketua SK membuat Jika kecederaan/


kecederaan keputusan keadaan serius
ringan

Dua orang Dua orang


SK cari SK teman si
Seorang pemegang mangsa di
Seorang
SK bawa si kunci (ahli dalam kelas
SK cari
mangsa ke senior)
pemegang
kunci klinik
(ahli
senior) Seorang SK
Seorang SK
mengangkat
teman ahli
‘stretcher’
senior balik
dari klinik
ke kelas
sekolah atau
pejabat am
Jumpa di klinik sekolah Ahli senior membuat
dan memberi rawatan keputusan
kepada si mangsa
Hantar ke
hospital jika perlu
(panggil guru
Bawa ke klinik sekolah
penasihat)
dan memberi rawatan

SMK kamil 2007

108