Anda di halaman 1dari 7

Kemahiran 23 : kvkk+kvkk

Nama :______________________________________ Tarikh :______________________

1. Tuliskan nama benda berikut.

Longkang Panggang kangkung jengking


pinggang pingpong tongkang

__________________ _________________________

___________________ _________________________

________________________ ________________________

_____________________________
Kemahiran 23 : kvkk+kvkk

Nama :______________________________________ Tarikh :______________________

2.Cantumkan suku kata dan tulis semula perkataannya.


1.
=kung
kang

+
2.
=kang
long
+
3.
=pang
gang
+
4.
=jeng
king

+
5.
=kang
tong

+
6.
=pong
ping

+
7.
=gang
ping

+
3. Isikan sukukata awal atau akhir untuk perkataan bergambar
berikut.

1
kang

2
pang

3
ping

4
kang

5
king

6
kang
7 ping

4. Baca petikan dan jawab soalan di bawahnya.

Ini sayur kangkung.


Sayur kangkung warna hijau.
Emak beli sayur kangkung ini di pasar.
Emak masak kangkung goreng belacan.
Saya suka makan nasi dan kangkung goreng belacan.

Jawab soalan di bawah.


1.Ini apa ?
________________________________________________________________

2. Apakah warna sayur kangkung?


________________________________________________________________

3.Di manakah emak beli sayur kangkung?


________________________________________________________________

4.Saya suka makan nasi dengan apa?


________________________________________________________________
________________________________________________________________

Kemahiran 23 : kvkk+kvkk

Nama :______________________________________ Tarikh :______________________

1. Pilih dan lengkapkan ejaan .


Longkang Panggang kangkung jengking
pinggang pingpong tongkang

1
k

t
2

j
3

l
4
p
5

2. Baca dan tulis ayat berpandukan gambar.

Tepi rumah ada longkang.

Adila suka main pingpong.

Tongkang kayu ini besar sekali.

Raju suka makan kangkung goreng.

Lim kena gigit kala jengking.

___________________________________________________________________
1

___________________________________________________________________
2

___________________________________________________________________
3
___________________________________________________________________
4

___________________________________________________________________
5