Anda di halaman 1dari 2

MODEL EKONOMI BARU(MEB) Pengenalan Model Ekonomi Baru ( MEB ) diumumkan oleh Datuk Seri Mohd Najib pada

30 Mac 2010 dalam Persidangan Invest Malaysia 2010 di Kuala Lumpur MEB adalah hasil cadangan Majlis Penasihat Ekonomi Negara ( NEAC) yang ditugaskan mengkaji ekonomi negara yang dipengerusikan oleh Senator Tan Sri Amirsham A. Aziz. Objektif Model Ekonomi Baru ( MEB ) dilancarkan dengan tujuan mewujudkan sebuah negara berpendapatan tinggi dan meningkatkan pendapatan rakyat secara keseluruhan. Matlamatnya adalah melonjakkan kuantum pendapatan per kapita rakyat daripada RM 23000 kepada RM 49000 dalam tempoh 10 tahun. Strategi Terdapat 8 initiatif A) menyuburkan kembali sektor swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi B) membangunkan tenaga kerja yang berkualiti dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing C) mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing D) memperkukuh sektor awam E) melaksanakan tindakan affirmatif yang telus dan mesra pasaran berdasarkan empat prinsip yang mesra pasaran , merit, telus dan keperluan. F) membina infrastruktur yang berasaskan pengetahuan G) meningkatkan sumber pertumbuhan H) memastikan pertumbuhan yang mapan

MEB merupakan antara langkah menjayakan konsep 1 Malaysia melalui Pelan Transformasi Ekonomi (TEP) di samping Program Transformasi Kerajaan (GTP) dengan fokus kepada enam bidang Keberhasilan Utama. MEB menuntut pelaksanaan supaya merombak sektor guna tenaga membabitkan sistem pendidikan negara, intensif menarik tenaga mahir tempatan di luar negara , dan mengekalkan tenaga mahir asing. Pelaksanaan MEB masih mendukung objektif asal DEB tetapi pelaksanaannya diperbaharui. Oleh itu dasar affirmatif yang diperbaharui akan dilaksanakan berdasarkan empat prinsip, iaitu mesra pasaran, berdasarkan merit , telis , dan berdasarkan keperluan. Soalan 1. Nyatakan tiga tonggak utama dalam Model Ekonomi Baru untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. i. ii. iii. 2. Bagi menerajui kecermerlangan global, Malaysia perlu mengatasi krisis dan member focus utama untuk sebuah Model Ekonomi Baru ( MEB) yang berdaya saing. Nyatakan tiga daripada enam tumpuan tersebut untuk Malaysia terus bersaing di peringkat global. i. ii. iii.