Anda di halaman 1dari 1

KESIMPULAN Dalam konteks pendidikan masa kini, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah merupakan suatu usaha bertujuan

menanam dan menyuburkan nilai, sikap dan kemahiran dalam perkembangan individu. Ini bermakna perkembangan individu merupakan satu usaha yang berterusan agar individu terhindar dari mengalami kekurangan dan halangan demi mengenali diri dan potensinya yang sebenar. Banyak program boleh diatur bagi memberi perkhidmatan menolong bantu pelajar dalam aspek pemulihan, pencegahan dan perkembangan untuk mempertingkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap diri pelajar melalui unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang berkesan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Kemahiran asas bimbingan dan kaunseling serta bimbingan individu sangat penting dan memainkan peranan yang amat besar dalam perkembangan dan pencapaian muridmurid dalam pembelajaran. Guru perlu mempunyai kemahiran-kemahiran ini bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemahirankemahiran ini penting bagi mengesan masalah-masalah yang dihadapi murid dapat dicegah dan ditangani di peringkat awal. Sekiranya masalah-masalah sosial, akademik dan kendiri dibiarkan berterusan dan tiada bimbingan dan pemantauan dari pihak sekolah, murid-murid akan hilang arah tujuan serta rosak masa depan. Malah ia akan menjadi barah yang akan menyebabkan generasi muda kehilangan identiti, kecelaruan emosi, kurang keyakinan dan sentiasa hilang semangat. Tidak mustahil situasi ini akan memberikan kesan yang negatif kepada negara apabila munculnya generasi pelapis yang tiada jati diri, malas berfikir, tidak berketrampilan, tiada daya kepimpinan, tidak bersemangat waja dan hilang semangat patriotik kelak.

Anda mungkin juga menyukai