Anda di halaman 1dari 27

1

015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]


SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch
Catch
Professional Maths Centre

CIPTA KEJAYAAN KECIL
DAHULU
Lakukan Persiapan melalui
latih tubi berfokus Secara
KHUSUS sebelum Ujian
Bulanan Pertama
PAKEJ SOALAN RAMALAN MATEMATIK
EDISI BRONZE
UPSR
Oleh: Mohd Rajaei Bin Mohamad Ali

2
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch
EDISI BRONZE

UPSR
MATEMATIK
TABLE OF CONTENTS / ISI KANDUNGAN


BAB TAJUK JUMLAH SOALAN MUKA SURAT
1.
EDISI Bronze Pilihan 1 Kertas 1 20 5 8
2.
EDISI Bronze Pilihan 1 Kertas 2 20 9 16
3.
EDISI Bronze Pilihan 2 Kertas 1 20 17 18
4.
EDISI Bronze Pilihan 2 Kertas 2 20 19 20
JAWAPAN
21 26Catch
Professional Maths Centre

3
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


Pakej Lengkap Modul Soalan Ramalan Maths Catch (MC) 2014
1. EDISI Bronze Pilihan 1 Anda Berada Disini PERCUMA
2. EDISI Bronze Pilihan 2 Anda berada Disini PERCUMA

1. EDISI Mid Term Pilihan 1
2. EDISI Mid Term Pilihan 2
3. EDISI Mid Term Pilihan 3
4. EDISI Mid Term Pilihan 4
5. EDISI Mid Term Pilihan 5
6. EDISI Negeri Pilihan 1
7. EDISI Negeri Pilihan 2
8. EDISI Negeri Pilihan 3
9. EDISI Akhir Pilihan 1
10. EDISI Akhir Pilihan 2
11. EDISI Akhir Pilihan 3
12. EDISI Khas Pilihan 1
13. EDISI Khas Pilihan 2


Preview Soalan Ramalan Edisi Bronze Pilihan 1 & 2


Dapatkan Modul Lengkap Pakej Soalan Ramalan
Matematik Maths Catch (MC) 2014
Pada 24.3.2014 disini
www.maths-catch.com/pembayaran.php

1. KHAS UNTUK PERSIAPAN --> Ujian Bulanan 1 2014

2. Modul 1 ini merupakan satu bentuk cadangan set soalan supaya pelajar dapat
membuat PERSEDIAAN KHUSUS bagi menjawab dengan baik ketika
PEPERIKSAAN PERINGKAT PERTAMA iaitu Ujian Bulanan Pertama 2014
nanti.

3. Mengandungi 2 set soalan Ramalan Utama iaitu :

a) Set Soalan Ramalan Edisi Bronze KHAS Pilihan 1
b) Set Soalan Ramalan Edisi Bronze Pilihan 2

4. Set soalan Ramalan Edisi Bronze juga dirangka mengikut Format kertas 1 dan
kertas 2 iaitu sama seperti didalam Peperiksaan sebenar bertujuan memberi
PENGALAMAN dan PENDEDAHAN AWAL kepada pelajar.

5. Soalan yang disediakan adalah dalam bentuk dwibahasa manakala jawapan dan
jalan pengiraan Langkah demi Langkah juga disediakan untuk kedua-dua format
KERTAS 1 dan KERTAS 2.

6. Untuk Soalan Ramalan Edisi Bronze KHAS PILIHAN 1 ,Exam Tips dan
analisis juga dibekalkan untuk kedua-dua format Kertas 1 dan Kertas 2


4
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

LANGKAHAN UNTUK BERJAYA..
Pakej Soalan Ramalan MATHS CATCH (MC) ini bertujuan membantu pelajar-pelajar
memperkukuhkan pemahaman dan mempertajamkan kemahiran Menjawab Matematik .Selain itu
modul ini juga bertujuan membantu pelajar membuat PERSEDIAAN SECARA KHUSUS mengikut
jenis peperiksaan yang akan dihadapinya nanti.Semua soalan didalam modul ini berdasarkan Analisis
Soalan Peperiksaan Sebenar dan Peperiksaan Percubaan Negeri Seluruh Malaysia.

Didalam modul ini pelajar akan didedahkan langkah demi langkah bagaimana menjawab matematik
dengan cara paling mudah dan tepat.


Setiap manusia diberikan kemampuan dan keistimewaan tersendiri.Tiada seorangpun anak yang
dilahirkan didunia ini adalah lemah, lembab atau tidak pandai dalam matematik.Yang membezakan
antara Anak yang cemerlang dan Kurang Cemerlang dalam Subjek Matematik ialah,Anak-anak yang
cemerlang ini sudahpun mempunyai satu sistem,strategi,kaedah dan teknik yang berkesan ,
manakala anak yang lemah Matematik BELUM lagi menjumpai teknik atau strategi yang berkesan
dan sesuai dengan dirinya lagi.Teruskan mencari ,sampai masanya pasti akan menjumpai
juga.Walaupun masa hanya tingga beberapa bulan,bahkan beberapa minggu sekalipun pelajar pada
usia ini masih mampu mempelajari matematik dengan pantas apabila sudah menjumpai teknik yang
sesuai dengan dirinya..

Jika pelajar-pelajar lalu mampu mengubah gred penacapain matematik mereka dengan pantas kenapa
tidak anda? Lihat Disini komen-komen pencapaian mereka yang lalu
www.maths-catch.com/pendapat.php .

Diharapkan modul ini menjadi pemangkin untuk anda membuat langkah pertama mengubah Gred
Pencapaian Matematik masing-masing. Kata Orang tua-tua ,perjalananan yang beribu batu
jauhnya,bermula dengan satu langkah. Mulakan langkah anda sekarang,mudah-mudahan ianya
menjadi satu langkahan yang besar dalam kehidupan anda.Ikhlas daripada Cikgu Mohd Rajaei
Mohamad Ali (Maths Catch Principle) .jumpa lagi

5
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Format of UPSR Mathematics KBSR

PAPER TIME TYPE OF
QUESTION
TYPE OF
ANSWER
NUMBER OF
QUESTION
MARKS
1 1 Hour Objective Option A,B,C,D 40 60
2 40 minutes Subjective Working Steps 20 40

PAPER 1 ANALYSIS


No CHAPTER UPSR06 UPSR07 UPSR08 UPSR09 UPSR10 UPSR11 UPSR12
1. Whole Number 5 5 5 5 4 5 8
2. Fractions 4 4 4 6 4 4 3
3. Decimals 3 3 3 3 4 2 3
a. Percentage 4 5 5 2 2 3 2
5. Money 4 1 2 4 6 4 4
6. Time 3 3 3 3 3 5 3
7. Length 1 2 3 2 3 4 2
8. Mass 2 3 3 4 2 4 5
9. Volume of Liquids 4 3 1 2 3 2 2
10. Shape and Space 5 5 7 7 6 4 4
11. Data Handling
Average
3
2
2
4
2
2
1
1
2
1
1
2
1
3
TOTAL 40 40 40 40 40 40 40

PAPER 2 ANALYSIS


No CHAPTER UPSR06 UPSR07 UPSR08 UPSR09 UPSR10 UPSR11 UPSR12
1. Whole Number 4 4 4 2 4 2 5
2. Fractions 2 2 1 1 2 2 4
3. Decimals 1 2 3 3 2 2 0
4. Percentage 3 1 2 1 1 3 2
5. Money 1 2 2 1 1 2 2
6. Time 2 3 2 2 2 2 1
7. Length 1 1 1 3 1 2 1
8. Mass 2 - 1 1 1 - 2
9. Volume of Liquids - 3 1 2 1 1 1
10. Shape and Space 3 2 2 3 3 2 1
11. Data Handling
Average
-
2
-
1
-
1
-
1
1
1
-
1
0
1
TOTAL 20 20 20 20 20 20 20


6
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Reference: The analysis is base on last 12 year National UPSR exam paper 2000-2013 and State trial Exam 2013
Disclaimer/Penafian:
The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-catch.com
will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100% on the tips to score in
UPSR exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the tips as a guide. All the materials
have not gone for been proof reading or editing process.

STATISTIK SOALAN PEEPRIKSAAN SEBENAR UPSR 2006-2012 BAGI KERTAS 1 (PAPER 1)
No CHAPTER UPSR06 UPSR07 UPSR08 UPSR09 UPSR10 UPSR11 UPSR12
1 Whole Number 5 5 5 5 4 5 8
2 Fractions 4 4 4 6 4 4 3
3 Decimals 3 3 3 3 4 2 3
Percentage 4 5 5 2 2 3 2
4 Money 4 1 2 4 6 4 4
5 Time 3 3 3 3 3 5 3
6 Length 1 2 3 2 3 4 2
7 Mass 2 3 3 4 2 4 5
8 Volume of Liquids 4 3 1 2 3 2 2
9 Shape and Space 5 5 7 7 6 4 4
10 Data Handling
Average
3
2
2
4
2
2
1
1
2
1
1
2
1
3
TOTAL 40 40 40 40 40 40 40
Note: Bab Whole Number,fraction,& decimals ini sangat popular bagi kedua-dua format iaitu kertas 1 dan kertas 2.
*Bab Percentage-Hanya untuk pelajar TAHUN 5 dan TAHUN 6 sahaja*
No Question Chapter
1. Whole Number
2. Whole Number
3. Whole Number
4. Whole Number
5. Whole Number
6. Whole Number
7. Whole Number
8. Whole Number
9. Whole Number
10. Whole Number
11. Whole Number
12. Whole Number
13. Whole Number
14. Whole Number
15. Fraction
16. Fraction
17. Fraction
18. Fraction
19. Fraction
20. Fraction
21. Fraction
22. Fraction
23. Fraction
24. Fraction
25. Fraction
26. Fraction
27. Fraction
28. Decimals
29. Decimals
30. Decimals
31. Decimals
32. Decimals
33. Decimals
34. Decimals
35. Decimals
36. Decimals
37. Decimals
38. Decimals
39. Decimals
40. Decimals

EDISI BRONZE: PILIHAN 1 [KERTAS 1]

7
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


Paper 1
Kertas 1
Time: 1 hour
Masa: 1 jam

This paper consists of 40 questions. Answer all questions. Every question is followed by four
alternative answers A, B, C and D. For each question, choose one answer only. Blacken your answer
on the objective answer sheet provided. If you wish to change your answer, erase the blackened mark
that you have made. Then blacken the new answer.
Bahagian ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat
pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan
jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan,
padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

1 Round off 5 263 540 to the nearest
hundred.
5 263 540 dibundarkan kepada ratus yang
terdekat ialah
A 5 263 400 C 5 263 600
B 5 263 500 D 5 264 500

2 Express 9 790 710 in extended notation.
Nyatakan 9 790 710 dalam bentuk
cerakinan.
A 9 700 000 + 90 000 + 700 + 10
B 9 700 000 + 900 000 + 700 + 10
C 9 000 000 + 70 000 + 90 000 + 700
+ 10
D 9 000 000 + 700 000 + 90 000 + 700
+ 10

3 2 752 703 19 =
A 144 879 remainder 2
144 879 baki 2
B 14 487 remainder 3
14 487 baki 3
C 14 487 remainder 2
14 487 baki 2
D 144 879 remainder 3
144 879 baki 3

4 5 935 601 2.97 million =
5 935 601 2.97 juta =
Round off the answer to the nearest
hundred thousand.
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu
yang terdekat.
A 3.00 million
3.00 juta
C 3.01 million
3.01 juta
B 2.99 million
2.99 juta
D 2.90 million
2.90 juta

5 72 437 61 864 + 48 540 =
A 59 113 C 59 313
B 59 103 D 59 213

6 (630 20) (666 5) =
A 1 321 C 9 270
B 3 330 D 10 602

7 61 430 (83 73) =
A 3 461 C 6 143
B 4 163 D 6 341

8
2
1
2
+ 7
2
3
+ 1
1
2
=
A 10
2
3
C 12
2
3

B 11
2
3
D 13
2
39
9 4
1
2
+ 3
1
2
=
A 8 C 10
B 9 D 1110 Which of the following is the largest?
Antara yang berikut, yang manakah paling
besar?
A 5
6
7
154 C 7
3
4
124
B 5
2
3
186 D 2
1
3
171


8
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

11 Which of the following is the smallest?
Antara yang berikut, yang manakah paling
kecil?
A 5
3
10

1
2
C 1
1
5

1
10

B 2
4
5

7
10
D 4
3
5

4
512
Mohammad bought 8
1
2
m of cloth. He
made two shirts using 5
3
5
m and 2
1
2
m of
cloth for each one. What is the length of
cloth left?
Mohammad membeli 8
1
2
m kain. Dia
membuat dua baju dengan 5
3
5
m dan 2
1
2
m
kain setiap satu. Berapa panjangkah kain
yang tinggal?
A
2
5
m C 2
2
5
m
B 1
2
5
m D 3
2
5
m


13 Which of the following is the nearest to
10?
Antara yang berikut, jumlah yang
manakah paling hampir dengan 10?
A 9
2
5
+
2
5
C 9
1
10
+
2
5

B 9
5
8
+
1
4
D 10
3
8
+
1
214 Diagram 1 shows a number line.
Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

Diagram 1
Rajah 1

What is the value of 8
1
6
P Q?
Apakah nilai 8
1
6
P Q?
A
2
3
C 2
2
3

B 1
2
3
D 3
2
3
15 10 2.025 + 6.89 =
A 18.915 C 16.89
B 14.865 D 7.975

16 8.807 + 0.331 3.793 =
A 5.014 C 9.138
B 5.345 D 12.931

17 9.67 (1.44 + 2.3) =
A 5.93 C 10.53
B 5.95 D 10.61

18
36
1
10

73
100
=
A 35.17 C 35.37
B 35.27 D 35.9

19 1323
1000
=
A 1.568 + 0.639 0.884
B 7.338 6.395 + 2.288
C 7.801 5.307 + 5.992
D 5.686 1.479 + 0.661

20
Write 8
901
1 000
3
881
1 000
+ 2
952
1 000
as a
decimal.
Tulis 8
901
1 000
3
881
1 000
+ 2
952
1 000
sebagai
nombor perpuluhan.
A 7.972 C 6.833
B 15.734 D 5.02


9
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Reference: The analysis is base on last 12 year National UPSR exam paper 2000-2013 and State trial Exam 2013
Disclaimer/Penafian:
The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-catch.com will not be
liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100% on the tips to score in UPSR exams. Students
are advised to study hard for their exam. Students can use the tips as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or
editing process.
Format of UPSR Mathematics KBSR
PAPER TIME TYPE OF QUESTION TYPE OF ANSWER NUMBER OF QUESTION MARKS
1 1 Hour Objective Option A,B,C,D 40 60
2 40 minutes Subjective Working Steps 20 40

STATISTIK SOALAN PEPERIKSAAN SEBENAR UPSR 2000 2012 KERTAS 2 (PAPER 2)
No CHAPTER UPSR06 UPSR07 UPSR08 UPSR09 UPSR10 UPSR11 UPSR12
1. Whole Number 4 4 4 2 4 2 5
2. Fractions 2 2 1 1 2 2 4
3. Decimals 1 2 3 3 2 2 0
4. Percentage 3 1 2 1 1 3 2
5. Money 1 2 2 1 1 2 2
6. Time 2 3 2 2 2 2 1
7. Length 1 1 1 3 1 2 1
8. Mass 2 - 1 1 1 - 2
9. Volume of Liquids - 3 1 2 1 1 1
10. Shape and Space 3 2 2 3 3 2 1
11. Data Handling
Average
-
2
-
1
-
1
-
1
1
1
-
1
0
1
TOTAL 20 20 20 20 20 20 20

NO SOALAN NAMA TAJUK
SOALAN 1 Whole Number
SOALAN 2 Whole Number
SOALAN 3 Whole Number
SOALAN 4 Whole Number
SOALAN 5 Whole Number
SOALAN 6 Whole Number
SOALAN 7 Whole Number
SOALAN 8 Fraction
SOALAN 9 Fraction
SOALAN 10 Fraction
SOALAN 11 Fraction
SOALAN 12 Fraction
SOALAN 13 Fraction
SOALAN 14 Fraction
SOALAN 15 Decimals
SOALAN 16 Decimals
SOALAN 17 Decimals
SOALAN 18 Decimals
SOALAN 19 Decimals
SOALAN 20 Decimals

EDISI BRONZE: PILIHAN 1 [KERTAS 2]

10
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch
UPSR00 - 07 UPSR08 UPSR09 UPSR10 UPSR11 13
UPSR 2007
Q1 : State the Digit Value of 4 in
the number 45 090
- 38 472
Q1 : What is the Place
Value of digit 4 ?
Q1: State the Place Value of
the digit 3 in the number
631 409
-
-


1 State the digit value of 3 in the number 69 371.
Nyatakan nilai digit bagi 3 dalam nombor 69 371.
[1 mark]
[1 markah]


UPSR2004-2005 UPSR2006-2007 UPSR2008-2009 UPSR2010-2011 UPSR12 13
2005 Pernah Keluar
Tuliskan pecahan
kawasan berlorek
2006Pernah Keluar

Tuliskan pecahan
kawasan berlorek
2008 Pernah Keluar


Tuliskan pecahan kawasan
berlorek
2010 Pernah Keluar

Tuliskan pecahan kawasan
berlorek


Lorek
3
2
daripada seluruh rajah


2 Diagram 1 shows a circle divided into several equal parts.
Rajah 1 menunjukkan satu bulatan yang dibahagi secara sama rata kepada beberapa bahagian.


Write in words the fraction which represents the shaded region of the circle.
Tulis dalam perkataan pecahan yang mewakili kawasan berlorek daripada bulatan itu.
[1 mark]
[1 markah]


UPSR06 UPSR09 UPSR10 UPSR11 UPSR 2012 13
-Tiada- -Tiada- Tiada -Tiada- -Tiada-


3 Diagram 2 shows a rectangle.
Rajah 2 menunjukkan satu segi empat tepat.


How many lines of symmetry does the rectangle has?
Berapakah bilangan garis simetri bagi segiempat tepat itu?
[1 mark]

[40 marks]
[40 markah]
Answer all questions.
Jawab semua soalan
Paper 2 Time: 40 Minutes
Kertas 2 Masa : 40 Minit
**PERHATIAN:Analysis soalan dibekalkan sebagai rujukan untuk membantu pelajar melihat trend soalan dengan lebih
baik.Diharapkan pelajar dapat mengenal pasti apakah soalan yang pernah keluar,biasa keluar dan akan keluar.Soalan yang
tidak keluar dibahagian ini boleh digunapakai untuk menjawab kertas 1.Jangan abaikan Analisis yang kami berikan ini**
Analysis Fraction
QUESTION 2 Fractions
Analysis Shape And Space -Perimeter
QUESTION 3 Shape and Space
Analysis Whole Number
QUESTION 1 Whole Number

11
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchUPSR2000 - 2008 UPSR2009-2010 UPSR2011 UPSR2012 13
2006 Pernah keluar

Q4 : Berapakah tinggi dalam cm
2009 Pernah keluar

Q4 : Berapakah panjang
tali itu dalam cm ?
2011 Pernah Keluar

Q4: Calculate the length, in mm,
of the pencil.
2012 Pernah Keluar

Q4 : Diatas pembaris itulukis
satu garis lurus berukuran 32
mm


4 Diagram 3 shows a metre ruler and a rope.
Rajah 3 menunjukkan sebatang pembaris meter dan seutas tali.

Write the length of the rope to the nearest tenth of a metre.
Tulis panjang tali dalam per sepuluh meter yang terhampir.
[1 mark]UPSR04 UPSR05 UPSR06 UPSR07 UPSR08 UPSR09 UPSR2010 UPSR12 - 13
Convert 0.13
to a fraction
Convert 3.09
to a mixed
number
Convert 93%
to a decimals
Convert
100
7
8

to a decimals
Convert 4.07
to a mxed
number
Write 402.35
in words
UPSR2011
-Tiada-
Convert 0.025
million to a whole
number


5 Convert 39% to a decimal.
Tukar 39% kepada nombor perpuluhan.
[1 mark]
[1 markah]

UPSR00 07 UPSR08 UPSR09 UPSR10-11 UPSR12 UPSR13
UPSR 2003
13 059 2 746 =
UPSR 2008
1735 689 + 97 =
UPSR 2009
7 148 + 189 357 =
UPSR 2010
8912 3709 =
UPSR 2012
83 095 4 702 =
UPSR 2013
4080 1243+796=


6 887 + 755 760 =
[2 marks]
[2 markah]

UPSR2000- 2005 UPSR2006-2007 UPSR2008 2009 UPSR2010 2013
2004 Pernah keluar
Q7 : 4 368 . 0
2006Pernah keluar
Q7 : 6 756 . 0
2008 Pernah keluar
Q7 : 08 . 2 14

Tiada


7 0.388 2 =
[2 marks]
[2 markah]
Analysis Length
QUESTION 4 Length
Analysis Decimals
QUESTION 5 Decimals
Analysis Decimals
QUESTION 7 Decimals
Analysis Whole Number
QUESTION 6 Whole Number

12
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchUPSR2005- 2006 UPSR2007-2008 UPSR2009 UPSR2010-2012 UPSR2013
2005 Pernah keluar
Q8 : 43.5 2.76 =

2007 Pernah keluar
Q8 : 5.71 + 18.6 =
2008Pernah keluar
Q13 : 9.6 3.74 + 85.2 =
2009 Pernah keluar
Q8 : 3.4 + 27.69 =
2009 Pernah keluar
Q12 : 25.3 4.98 + 6.7 =
2010 Pernah keluar
Q8 : 36 2.87 =
2011 Pernah keluar
Q7 : 17 4.06 =
2013 Pernah keluar
Q7 : 43.51 17 =8 64.768 + 4.9 =
[2 marks]
[2 markah]


UPSR2004-2005 UPSR2006-2007 UPSR2008-2009 UPSR2010-2011 UPSR12 13
2005 Pernah Keluar
Tuliskan pecahan
kawasan berlorek
2006Pernah Keluar

Tuliskan pecahan
kawasan berlorek
2008 Pernah Keluar


Tuliskan pecahan kawasan
berlorek
2010 Pernah Keluar

Tuliskan pecahan kawasan
berlorek


Lorek
3
2
daripada seluruh
rajah


9 Diagram 4 consists of rectangles of equal size.
Rajah 4 terdiri daripada petak-petak segi empat tepat yang sama saiz.

How many more rectangles must be shaded so that the shaded region is
2
3
of the diagram?
Berapakah segi empat tepat yang perlu dilorek lagi supaya pecahan kawasan berlorek menjadi
2
3
?
[2 marks]
[2 markah]

UPSR2000-2008 UPSR2009 - 2012 UPSR2013
2004 Pernah keluar
Q10 :Hitung 3 jam 35 minit +
2
1 jam
2006 Pernah keluar
Q10 :3 Tahun 7 Bulan + 5 Tahun 8 Bulan
=
2007 Pernah keluar
Q11:6 days x 9 = __ weeks __days

2009 Pernah keluar
Q11 : 6 days x 9 hour + 7 days 9 hours =

2010 Pernah keluar
Q12 : 11 minute 15 seconds 8 minutes 42 seconds
=

2011 Pernah keluar
Q10 : 36 hour x 4 = _____ days
2013 Pernah keluar
Q10 : 2 years 6 month + 3 year 8
months =10 12 hours 47 minutes + 84 minutes = __________ hours __________ minutes
12 jam 47 minit + 84 minit = __________ jam _________ minit
[2 marks]


Analysis Decimals
QUESTION 8 Decimals
Analysis Time
QUESTION10 Time
Analysis Fraction
QUESTION 9 Fractions

13
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchUPSR2003 UPSR2004 UPSR2005 UPSR2006 UPSR2007-13
2003 pernah keluar
Q13 : 1.9kg 1.74kg =
2004 pernah keluar
Q16 : 3.05kg 500g =
2005 pernah keluar
Q16 : 7.0kg - 4.02kg =
2006 pernah keluar
Q11: Calculate 4.08 kg x 8 =
-


11 8.4 kg 3 = _____ kg
[2 marks]


UPSR2005 UPSR2006 UPSR2007-2013
2005 Pernah Keluar

Berapakah berat dalam g, pemberat
yang perlu ditambah kepada y supaya
penimbang itu seimbang
2006 pernah keluar.

Q12 : Aminah mengeluarkan secawan gula dari bekas diatas
Untuk membuat kek.Bacaan pada timbang menjadi 1 kg
.Berapakah berat dalam g secawan gula tersebut.
-


12 Diagram 5 shows the weight of a bucket of rice.
Rajah 5 menunjukkan berat satu tong beras.

Basirah takes a cup of rice from the bucket. The reading on the scales becomes 3.8 kg.
What is the weight, in g, of the cup of sugar?
Basirah mengeluarkan secawan beras daripada tong itu. Bacaan pada timbang menjadi 3.8 kg.
Berapakah berat, dalam g, secawan beras itu?
[2 marks]UPSR06 UPSR09 UPSR10 UPSR11 UPSR 2012
2006 Pernah Keluar

Q17 : Cari Luas Berlorek
2009 pernah keluar.Q15 : Hitung luas
kawasan berlorek.
2012 Pernah keluar
Q12: Hitung perimeter
dalam cm
2012 Pernah keluar
Q12: Hitung perimeter
dalam cm
2012 Pernah keluar
Q20 : Hitung
perimeter dalam cm


13 Diagram 6 shows a composite 2-D shape.
Rajah 6 menunjukkan sebuah bentuk gubahan 2-D.What is the perimeter of the 2-D shape?
Berapakah perimeter bentuk gubahan 2-D itu?
[2 marks]
Analysis Mass
QUESTION 11 Mass
QUESTION 12 Mass
Analysis Mass
500g
2.2kg
cm 27
cm 64
cm 13
cm 7
cm 19
cm 12
6
10 8
3
6
Analysis Shape And Space -Perimeter
QUESTION 13
Shape and Space

14
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchUPSR00 07 [2007] UPSR08 UPSR09 UPSR10 UPSR11 UPSR12 13
Q6 : 408 x 38 =
Q14 : (252 + 84) 14 =
- - 605 437 14 = 514 x 6 = Q7 :1 976 8 =
Q12 : 7 + 826 x 5 =


14 363 580 35 5 =
[2 marks]
[2 markah]

UPSR2006 UPSR2008 UPSR2009-2010 UPSR2011 - 2013
2006Pernah keluar

Q15: Dia bertolak dari rumah
pada jam 9.45 am. Berapakah
tempoh masa perjalanya tiba?
2008 Pernah keluar

Q18: Latihan itu mengambil
masa 90 minit.Bilakah waktu
latihan itu tamat?
2010 Pernah keluar

Q14: Salmah siap melukis pada jam
5.30 pm .Berapakah tempoh masa
yang diambilnya Untuk melukis?
Tiada


15 Diagram 7 shows Chee Hong's dinner time.
Rajah 7 menunjukkan waktu makan malam Chee Hong.


He will depart from house to tuition class at 15 minutes later. At what time does he depart?
Dia akan bertolak ke kelas tuisyen pada 15 minit kemudian. Pada pukul berapakah dia bertolak?
[2 marks]
[2 markah]UPSR07 UPSR08 UPSR2010 UPSR2011 UPSR2012 UPSR2013
2007 Keluar
Bekas R 6
Bekas S 7.2
Bekas T 4.4
Bekas U 5.6
Hitung purata
isipadu air dalam
sebuah bekas
2008 Keluar
Isnin = 78
Selasa = 125
Rabu = 91
Hitung purata
(average)
telur dijual
dalam sehari

2010 Le;uar
2 biji Durian masing-
masing berharga
RM12.80 dan RM
15.40.Jumlah harga
tersebut dikongsi sama
banyak dengan 3
pelajar.Hitung purata
wang yang perlu dibayar
seorang pelajar.
2011 Keluar
Q14 :
Tinggi Kakak = 1.36 m
Tinggi Adik = 1.4 m
Tinggi Abang = 1.53 m
Hitung purata (average)
bagi seorang
2012 Keluar
Q13 :
Kelas A = 38 orang
Kelas B = 42 orang
Kelas C = 37 orang
Hitung purata
(average) murid
dalam sebuah bilik
darjah
2013 Keluar
Q13 :
Sara = 485 setem
Umi = 470 setem
Tan = 269 setem
Hitung purata
(average) setem
yang dikumpulkan


16 Table 1 shows the marks scored by three pupils in their Mathematics test.
Jadual 1 menunjukkan markah yang diperoleh oleh tiga orang murid dalam ujian Matematik mereka.
Name
Nama
Score
Skor
Radhwa 54
Hakimah 79
Karimah 83
Table 1

Calculate the average marks they have scored.
Hitungkan purata markah ujian Matematik mereka.
[3 marks]QUESTION 14
Whole Number
Analysis Whole Number
Analysis Time
QUESTION 15 Time
Analysis Data Handling
QUESTION 16 Data Handling

15
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchUPSR05 UPSR06 UPSR07 UPSR09 UPSR13
2005 Pernah Keluar

Q17 : Cari Luas
Berlorek
2006 Pernah Keluar

Q17 : Cari Luas
Berlorek
2007 Pernah Keluar
Q15 : Panjang KN sama
dengan panjang KL.Hitung
luas berlorek
2009 Pernah Keluar
Q15 : Panjang NM =
MT.Hitung luas berlorek
2009 Pernah Keluar
Q15 : Jika Luar berlorek
adalah segiempat
sama.Hitung luas berlorek


17 Diagram 8 consists of squares of equal size.
Rajah 8 terdiri daripada segiempat sama yang sama besar.


What is the area of the shaded region?
Berapakah luas kawasan berlorek?
[3 marks]
[3 markah]

UPSR07 UPSR08 UPSR2010 UPSR2011 UPSR2012 UPSR2013
2007 Keluar
Bekas R 6
Bekas S 7.2
Bekas T 4.4
Bekas U 5.6
Hitung purata
isipadu air dalam
sebuah bekas
2008 Keluar
Isnin = 78
Selasa = 125
Rabu = 91
Hitung purata
(average)
telur dijual
dalam sehari

2010 Le;uar
2 biji Durian masing-
masing berharga
RM12.80 dan RM
15.40.Jumlah harga
tersebut dikongsi sama
banyak dengan 3
pelajar.Hitung purata
wang yang perlu dibayar
seorang pelajar.
2011 Keluar
Q14 :
Tinggi Kakak = 1.36 m
Tinggi Adik = 1.4 m
Tinggi Abang = 1.53 m
Hitung purata (average)
bagi seorang
2012 Keluar
Q13 :
Kelas A = 38 orang
Kelas B = 42 orang
Kelas C = 37 orang
Hitung purata
(average) murid
dalam sebuah bilik
darjah
2013 Keluar
Q13 :
Sara = 485 setem
Umi = 470 setem
Tan = 269 setem
Hitung purata
(average) setem
yang dikumpulkan


18 Table 2 shows the number of boxes and the average number of fruits in the boxes.
Jadual 2 menunjukkan bilangan kotak dan purata bilangan buah-buahan di dalam setiap kotak.
Fruit
Buah-buahan
Number of boxes
Bilangan kotak
Average number of fruits
Purata bilangan buah-buahan
Mangosteen
Manggis
5 40
Mango
Mangga
5 27

Find the difference between the number of mangosteens and mangos.
Cari beza antara bilangan manggis dan mangga.
[3 marks]
[3 markah]

Analysis Shape And Space - Area
3cm
7cm
12cm
P
K
M
R S
L
Q
6cm
J K
M L
N
N
6cm
6cm
3cm
M T N
7cm
4cmM
2cm
QUESTION 17 Shape and Space
Analysis Data Handling
QUESTION 18 Data Handling

16
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchUPSR2005-2006 UPSR2007 - 2009 UPSR2010 - 2013
2005 Pernah Keluar
Serbuk pencuci berharga RM11.90.Ramli ada sejumlah wang.Dia
menggunakan wang itu membeli 2 kotak pencuci dan bakinya
adalah RM6.20.Berapakah jumlah wang dia ada sebelum
membeli pencuci itu?

2006 Pernah Keluar
Abu mempunyai RM35.Sebatang pen berharga RM7.20.Abu
menggunakan wang itu untuk membeli 2 batang pen.Berapakah
baki wangnya.
2007 Pernah Keluar

Samad ada RM50.Dia
membeli sebatang raket dan
6 biji bulu tangkis.Berapakah
baki wang samad.
2012 Pernah keluar
Bill Jumlah
Elektrik RM 75. 20
Air RM 21. 80
Telefon RM 84. 70
Dia Membayar dengan
wang RM200.Berapakah
Bakinya ?


19 Diagram 9 shows the price of a skirt.
Rajah 9 menunjukkan harga sehelai skirt.


Razanah buys satu dozen of the skirts shown in the diagram above. How much money does Razanah need to pay?
Razanah membeli satu dozen helai skirt yang ditunjukkan di dalam rajah. Berapakah wang yang perlu dibayar oleh Razanah?
[3 marks]
[3 markah]20 Table 3 shows the percentage of people in a town according to their race. The percentage of Chinese is not shown.
Jadual 3 menunjukkan peratusan penduduk mengikut kaum di sebuah bandar. Peratusan penduduk kaum Cina tidak ditunjukkan.
Race
Kaum
Percentage (%)
Peratusan (%)
Malay
Melayu
54
Chinese
Cina

Indian
India
25
Others
Lain-lain
14
Table 3
J adual 3

The total number of people in the town is 5 536. Calculate
Jumlah penduduk bandar itu ialah 5 536. Hitungkan
(a) the percentage of Chineses,
peratusan penduduk kaum Cina,
(b) the number of Indians.
bilangan penduduk kaum India.
[3 marks]UPSR2005 UPSR2010 UPSR11 UPSR12 UPSR13
2006 Pernah keluar
Ramli ada 380 keping setem.30%
daripada jumlah itu adalah setem
dalam negeri dan selebihnya setem
luar negeri.Nerapakah bilangan setem
luar negeri yang ramli ada
2011 Pernah Keluar
Harga sebuah buku adalah
RM10.Selepas 6 bulan
harga buku itu meningkat
20%.Hitung harga baru
buku itu.
2012 Pernah Keluar
Pokok Peratusan
Durian 65%
Limau
Jumlah pokok buah ialah 800.hiyung
bilangan pokok Limau?
2013 Pernah Keluar
Sebotol kordial oren
menggandungi 800 ml.Sarah
menggunakan 25% daripada
kordial oren itu.Hitung baki
kordial itu dalam ml.
Analysis Money
QUESTION 19 Money
Analysis Percentages
QUESTION 20
Percentages

17
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Paper 1
Kertas 1
Time: 1 hour
Masa: 1 jam

This paper consists of 40 questions. Answer all questions. Every question is followed by four
alternative answers A, B, C and D. For each question, choose one answer only. Blacken your answer
on the objective answer sheet provided. If you wish to change your answer, erase the blackened mark
that you have made. Then blacken the new answer.
Bahagian ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat
pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan
jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan,
padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

1 Round off 5 362 852 to the nearest ten
thousand.
5 362 852 dibundarkan kepada puluh ribu
yang terdekat ialah
A 5 360 000 C 5 350 000
B 5 361 000 D 5 359 000

2 Express 2 409 389 in extended notation.
Nyatakan 2 409 389 dalam bentuk
cerakinan.
A 2 400 000 + 9 000 + 300 + 80 + 9
B 2 400 000 + 90 000 + 300 + 80 + 9
C 2 000 000 + 40 000 + 9 000 + 300 +
80 + 9
D 2 000 000 + 400 000 + 9 000 + 300 +
80 + 9

3 3 516 893 77 =
A 4 567 remainder 72
4 567 baki 72
B 45 673 remainder 72
45 673 baki 72
C 45 673 remainder 73
45 673 baki 73
D 4 567 remainder 73
4 567 baki 73

4 4 791 411 2.47 million =
4 791 411 2.47 juta =
Round off the answer to the nearest
hundred thousand.
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu
yang terdekat.
A 2.30 million
2.30 juta
C 2.20 million
2.20 juta
B 2.29 million
2.29 juta
D 2.31 million
2.31 juta

5 300 872 263 968 + 429 223 =
A 466 117 C 466 227
B 466 127 D 466 327

6 (211 13) (337 6) =
A 567 C 1 395
B 721 D 2 743

7 53 650 (93 83) =
A 5 365 C 5 635
B 5 563 D 6 355

8
2
5
8
+ 4
1
4
+ 3
1
2
=
A 7
3
8
C 9
3
8

B 8
3
8
D 10
3
89
7 4
1
3
+ 1
8
9
=
A 1
5
9
C 3
5
9

B 2
5
9
D 4
5
910 Which of the following is the largest?
Antara yang berikut, yang manakah paling
besar?
A 3
1
3
186 C 1
1
2
110
B 2
2
3
132 D 5
3
5
140


EDISI BRONZE: PILIHAN 2 [KERTAS 1]

18
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

11 Which of the following is the smallest?
Antara yang berikut, yang manakah paling
kecil?
A 3
5
6

1
2
C 4
1
3

5
6

B 3
3
4

1
2
D 5
2
3

1
212
Mohammad bought 3
1
2
m of cloth. He
made two shirts using 1
1
10
m and 1
1
2
m of
cloth for each one. What is the length of
cloth left?
Mohammad membeli 3
1
2
m kain. Dia
membuat dua baju dengan 1
1
10
m dan 1
1
2

m kain setiap satu. Berapa panjangkah
kain yang tinggal?
A
9
10
m C 2
9
10
m
B 1
9
10
m D 3
9
10
m


13 Which of the following is the nearest to 5?
Antara yang berikut, jumlah yang
manakah paling hampir dengan 5?
A 5
1
2
+
2
5
C 5
1
2
+
1
2

B 5
2
3
+
2
3
D 5
4
5
+
4
514 Diagram 1 shows a number line.
Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.


What is the value of 7
1
5
P Q?
Apakah nilai 7
1
5
P Q?
A
7
10
C 2
7
10

B 1
7
10
D 3
7
1015 7 6.152 + 9.08 =
A 22.232 C 16.08
B 9.928 D 0.848

16 7.358 + 0.973 2.166 =
A 5.192 C 8.331
B 6.165 D 10.497

17 9.97 (5.62 + 1.52) =
A 5.89 C 2.83
B 2.89 D 5.87

18
13
75
100

67
100
=
A 11.58 C 12.33
B 12.25 D 13.08

19 6677
1000
=
A 5.508 + 0.513 0.984
B 9.925 5.833 + 2.585
C 3.792 2.54 + 4.055
D 9.494 2.565 + 0.895

20
Write 9
117
1 000
9
116
1 000
+ 2
394
1 000
as a
decimal.
Tulis 9
117
1 000
9
116
1 000
+ 2
394
1 000
sebagai
nombor perpuluhan.
A 2.395 C 11.51
B 0.001 D 20.627

19
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch1 State the place value of digit 4 in the number 79 124.
Nyatakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor
79 124.
[1 mark]
[1 markah]

2 Diagram 1 shows a circle divided into several equal
parts.
Rajah 1 menunjukkan satu bulatan yang dibahagi secara
sama rata kepada beberapa bahagian.


Write in words the fraction which represents the shaded
region of the circle.
Tulis dalam perkataan pecahan yang mewakili kawasan
berlorek daripada bulatan itu.
[1 mark]
[1 markah]

3 Diagram 2 shows a rectangle.
Rajah 2 menunjukkan satu segi empat tepat.

Diagram 2

How many lines of symmetry does the rectangle has?
Berapakah bilangan garis simetri bagi segiempat tepat
itu?
[1 mark]
[1 markah]

4 Diagram 3 shows a beaker of water.
Rajah 3 menunjukkan sebuah bikar yang berisi air.

Diagram 3

What is the depth, in cm, of water in the beaker?
Apakah kedalaman air di dalam bikar, dalam cm?
[1 mark]
[1 markah]

5 Convert 85% to a decimal.
Tukar 85% kepada nombor perpuluhan.
[1 mark]

6 708 + 465 832 =
[2 marks]
[2 markah]

7 0.576 4 =
[2 marks]
[2 markah]

8 41.884 + 1 =
[2 marks]
[2 markah]

9 Diagram 4 consists of rectangles of equal size.

Diagram 4

How many more rectangles must be shaded so that the
shaded region is
4
5
of the diagram?
Berapakah segi empat tepat yang perlu dilorek lagi
supaya pecahan kawasan berlorek menjadi
4
5
?
[2 marks]
[2 markah]

10 4 hours 58 minutes + 91 minutes = __________ hours
__________ minutes
4 jam 58 minit + 91 minit = __________ jam _________
minit
[2 marks]

11 9 kg 900 g 2 = _____ kg
[2 marks]
[2 markah]

12 Diagram 5 shows the weight of a bucket of rice.

Diagram 5


EDISI BRONZE: PILIHAN 2 [KERTAS 2]
[40 marks]
[40 markah]
Answer all questions.
Jawab semua soalan
Paper 2 Time: 40 Minutes
Kertas 2 Masa : 40 Minit


20
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Basitah takes a cup of rice from the bucket. The reading
on the scales become 1 kg.
What is the weight, in g, of the cup of sugar?
Basitah mengeluarkan secawan beras daripada tong itu.
Bacaan pada timbang menjadi 1 kg.
Berapakah berat, dalam g, secawan beras itu?
[2 marks]


13 Diagram 6 shows a composite 2-D shape.
Rajah 6 menunjukkan sebuah bentuk gubahan 2-D.

Diagram 6
Rajah 6

What is the perimeter of the 2-D shape?
Berapakah perimeter bentuk gubahan 2-D itu?
[2 marks]
[2 markah]

14 414 400 14 2 =
[2 marks]
[2 markah]

15 Diagram 7 shows Chee How's dinner time.
Rajah 7 menunjukkan waktu makan malam Chee How.

Diagram 7

He will depart from house to tuition class at 15 minutes
later. At what time does he depart?
Dia akan bertolak ke kelas tuisyen pada 15 minit
kemudian. Pada pukul berapakah dia bertolak?
[2 marks]
[2 markah]

16 Table 1 shows the marks scored by three pupils in their
Mathematics test.
Jadual 1 menunjukkan markah yang diperoleh oleh tiga
orang murid dalam ujian Matematik mereka.
Name
Nama
Score
Skor
Geetha 77
Nurhayati 73
Istiqamah 51
Table 1

Calculate the average marks they have scored.
Hitungkan purata markah ujian Matematik mereka.
[3 marks]
[3 markah]

17 Diagram 8 consists of squares of equal size.
Rajah 8 terdiri daripada segiempat sama yang sama
besar.

Diagram 8
Rajah 8

What is the area of the shaded region?
Berapakah luas kawasan berlorek?
[3 marks]
[3 markah]

18 Table 2 shows the number of boxes and the average
number of fruits in the boxes.
Jadual 2 menunjukkan bilangan kotak dan bilangan
buah-buahan di dalam setiap kotak.
Fruit
Buah-buahan
Number
of boxes
Bilangan
kotak
Average
number
of fruits
Purata
bilangan
buah-
buahan
Rambutan
Rambutan
6 41
Mango
Mangga
3 47
Table 2
J adual 2

Find the difference between the number of rambutans
and mangos.
Cari beza antara bilangan rambutan dan mangga.
[3 marks]
[3 markah]

19 Diagram 9 shows the price of a skirt.
Rajah 9 menunjukkan harga sehelai skirt.

Diagram 9
Rajah 9

Siau Ting buys setengah dozen of the skirts shown in the
diagram above. How much money does Siau Ting need
to pay?
Siau Ting membeli setengah dozen helai skirt yang
ditunjukkan di dalam rajah. Berapakah wang yang perlu
dibayar oleh Siau Ting?
[3 marks]
[3 markah]

20 Puan Shaari bought 1 of cooking oil. She used 810 m
of cooking oil to cook. What is the percentage of
cooking oil used by Puan Shaari?
Puan Shaari membeli 1 minyak masak. Dia telah
menggunakan 810 m minyak masak untuk memasak.
Apakah peratusan minyak masak yang telah digunakan
oleh Puan Shaari?
[3 marks]
[3 markah]

21

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

015/1 2013 Maths Catch Network [Lihat halaman sebelah]
SULIT
SKEMA JAWAPAN
EDISI BRONZE PILIHAN 1
PAPER 1 /KERTAS 1
1 B 2 D 3 A 4 A 5 A
6 C 7 C 8 B 9 A 10 B
11 B 12 A 13 C 14 B 15 B
16 B 17 A 18 A 19 A 20 A

Soalan 1:
Katakunci: Bundar kepada ratus terdekat
5 263 540 = 5 263 500Jawapan B

Soalan 2:
Katakunci: Bentuk cerakinan
9 790 710 = 9 000 000 + 700 000 + 90 000 + 700 + 10
Jawapan D

Soalan 3:
Katakunci: Selesaikan hasil bahagi

Jawapan ASoalan 4:
Exam Tips: 1 juta = 1 000 000
Langkah 1: Tukarkan 2.97 juta kepada nombor bulat
2.97 1 000 000 = 2 970 000
Langkah 2: Selesaikan hasil tolak
5 935 601 2 970 000= 2 965 601
Langkah 3: Bundarkan jawapan kepada ratus ribu terdekat
2 965 601 = 3.00 jutaJawapan A

Soalan 5:
Langkah 1: Selesaikan sebelah kiri dahulu
72 437 61 864 = 10 573
Langkah 2: Selesaikan hasil tambah
10 573 + 48 540 = 59 113Jawapan A

Soalan 6:
Katakunci: BODMAS
Langkah 1: Selesaikan dalam kurungan dahulu
630 20 = 12 600
666 5 = 3 330
Langkah 2: Selesaikan hasil tolak
12 600 3 330 = 9 270Jawapan C

Soalan 7:
Katakunci: BODMAS
Langkah 1: Selesaikan dalam kurungan dahulu
83 73 = 10
Langkah 2: Selesaikan hasil bahagi
61 430 10 = 6 143Jawapan C

Soalan 8:
Katakunci: Selesaikan hasil tambah
2
1
2
+ 7
2
3
+ 1
1
2
= 2
6
3
+ 7
6
4
+ 1
6
3

= 10
6
10
11
2
3
Jawapan B

Soalan 9:
Langkah 1: Selesaikan sebelah kiri dahulu
9 4
1
2
= 8
2
2
4
1
2

= 4
1
2

Langkah 2: Selesaikan hasil tambah
4
1
2
+ 3
1
2
= 7
2
2

8Jawapan A

Soalan 10:
Langkah 1: Selesaikan
A: 5
6
7
154 = 902 154
7
41

B: 5
2
3
186 = 1054 186
3
17

C: 7
3
4
124 = 961 124
4
31

D: 2
1
3
171 = 399 171
3
7

Langkah 2: Pilih jawapan yang paling besar
5
2
3
186 = 1054 186
3
17
Jawapan B

Soalan 11:
Langkah 1: Selesaikan
A: 5
3
10

1
2
= 6 . 10 2
10
53

B: 2
4
5

7
10
= 4
7
10
5
14

C: 1
1
5

1
10
= 12 10
5
6

D: 4
3
5

4
5
= 75 . 5
4
5
5
23

Langkah 2: Pilih jawapan yang paling kecil
2
4
5

7
10
= 4
7
10
5
14
Jawapan B

Soalan 12:
Langkah 1: Kira jumlah kain yang digunakan
5
3
5
m + 2
1
2
m = 8
10
1
m
Langkah 2: Kira jumlah kain yang tinggal
8
1
2
m 8
10
1
m =
2
5
m Jawapan A

Soalan 13:
Langkah 1: Selesaikan

A: 9
2
5
+
2
5
=
5
4
9 @9.8 C: 9
1
10
+
2
5
=
2
1
9 @9.5
B: 9
5
8
+
1
4
=
8
7
9 @9.875 D: 10
3
8
+
1
2
=
8
7
10 @10.875
Langkah 2: Pilih jawapan yang paling hampir dengan 10
Jawapan B

Soalan 14:

Langkah 1: Kira beza antara selang baris
3 2
10
9
=
10
1SKEMA JAWAPAN
144879
2
171
173
133
150
152
167
76
92
76
85
19
2752703 19
baki

22
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 2: Kira nilai P dan Q
P = 3 +
10
1

= 3
10
1

Q =
10
3
3 +
10
1
= 3
10
4

Langkah 3: Selesaikan
8
1
6
3
10
1
3
10
4
= 1
2
3
Jawapan B

Soalan 15:
Langkah 1: Selesaikan sebelah kiri dahulu
10 2.025 = 7.975
Langkah 2: Selesaikan hasil tambah
7.975 + 6.89 = 14.865Jawapan B

Soalan 16:
Langkah 1: Selesaikan sebelah kiri dahulu
8.807 + 0.331 = 9.138
Langkah 2: Selesaikan hasil tolak
9.138 3.793 = 5.345Jawapan B

Soalan 17:
Katakunci: BODMAS
Langkah 1: Selesaikan dalam kurungan dahulu
1.44 + 2.3 = 3.74
Langkah 2: Selesaikan hasil tolak
9.67 3.74 = 5.93Jawapan A

Soalan 18:
Langkah 1: Tukarkan
1
10
dan
73
100
ke bentuk perpuluhan
1
10
= 0.1 dan
73
100
= 0.73
Langkah 2: Selesaikan hasil tolak
36 0.1 0.73 = 35.17Jawapan A

Soalan 19:
Langkah 1: Tukarkan ke bentuk perpuluhan

1323
1000
= 1.323
Langkah 2: Selesaikan
A: 1.568 + 0.639 0.884 = 1.323
B: 7.338 6.395 + 2.288 = 3.231
C: 7.801 5.307 + 5.992 = 8.486
D: 5.686 1.479 + 0.661 =4.868
Langkah 3: Pilih jawapan yang bersamaan dengan 1.323
Jawapan A

Soalan 20:
Katakunci: Tukarkan ke bentuk perpuluhan dan selesaikan
8
901
1 000
3
881
1 000
+ 2
952
1 000

= 8.901 3.881 + 2.952
= 7.972Jawapan A

PAPER 2 / KERTAS 2

Soalan 1:
Katakunci: Nilai digit 3
69 371 = 300

Soalan 2:
Langkah 1: Kira kawasan berlorek
= 2
Langkah 2: Kira jumlah kawasan
= 6
Langkah 3: Tuliskan pecahan kawasan berlorek
=
3
1
@
6
2

Dua per enam @ satu per tigaSoalan 3:
Katakunci: Panjang dan lebar segi empat tepat tidak sama
Garis simetri = 2

Soalan 4:
Katakunci: Panjang tali dalam per sepuluh meter
2 . 0
100
20


Soalan 5:
Katakunci: Tukar kepada nombor perpuluhan
39 % =
100
39

= 0.39

Soalan 6:
Langkah 1: Selesaikan sebelah kiri dahulu
887 + 755 = 1 642
Langkah 2: Selesaikan hasil tolak
1 642 760 = 882

Soalan 7:
Katakunci: Selesaikan hasil bahagi
0.388 2 = 0.194

Soalan 8:
Katakunci: Selesaikan hasil tambah
64.768 + 4.9 = 69.668

Soalan 9:
Langkah 1: Kira jumlah kawasan berlorek
= 5
Langkah 2: Kira jumlah gambar rajah
= 9
Oleh itu, pecahan kawasan berlorek =
9
5

Langkah 3: Kira pecahan yang perlu dilorekkan lagi
2
3

9
5

=
9
1

Oleh itu, gambar rajah perlu dilorekkan = 1

Soalan 10:
Exam Tips: 1 jam = 60 minit
12 jam 47 minit 12 jam 131 minit
+ 84 minit + 2 jam - 120 minit
12 jam 131 minit 14 jam 11 minit

Soalan 11:
Katakunci: Selesaikan hasil bahagi
8.4 3 = 2.8 kg

Soalan 12:
Langkah 1: Kira berat 1 tong beras
= 4.1 kg
Langkah 2: Kira berat 1 cawan beras yang dikeluarkan
4.1 3.8 = 0.3 kg
300 g

Soalan 13:
Exam Tips: Perimeter ialah jumlah sisi luar gambar rajah
Katakunci: Peimeter gubahan 2-D
6 + 6 + 6 + 8 + 6 + 8 = 40 cm

Soalan 14:
Langkah 1: Selesaikan sebelah kiri dahulu
363 580 35 = 10 388
Langkah 2: Selesaikan hasil darab
10 388 5 = 51 940

Soalan 15:
Katakunci: Masa Chee Hong bertolak ke kelas tuisyen
7.30 p.m + 15 minit = 7.45 p.m


23
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


Soalan 16:
Exam Tips: Purata =
bilangan
Jumlah

Katakunci: Purata markah ujian matematik
Purata =
3
83 79 54


=
3
16 2

= 72

Soalan 17:
Exam Tips: Luas = panjang lebar
Langkah 1: Kira panjang dan lebar 1 petak kecil segi empat
sama

cm 2
6
12


Oleh itu, panjang = lebar = 2 cm

Langkah 2: Kira jumlah kawasan berlorek
= 13
Langkah 3: Kira luas kawasan berlorek
13 2 2 = 52 cm
2

Soalan 18:
Langkah 1: Kira jumlah buah manggis dan mangga
Manggis: 5 40 = 200
Mangga: 5 27 = 135
Langkah 2: Kira beza antara manggis dan mangga
200 135 = 65

Soalan 19:
Exam Tips: 1 dozen = 12 helai
Katakunci: Wang yang Razanah perlu bayar
12 RM134.80 = RM1 617.60

Soalan 20:
a) Katakunci: Peratusan penduduk kaum Cina
100 54 25 14 = 7%
b) Katakunci: Bilangan penduduk kaum India
100 5536 25 5536
100
25


= 1 384


SKEMA JAWAPAN
EDISI BRONZE PILIHAN 2
PAPER 1 /KERTAS 1
1 A 2 D 3 B 4 A 5 B
6 B 7 A 8 D 9 D 10 D
11 C 12 A 13 C 14 A 15 B
16 B 17 C 18 A 19 B 20 A

Soalan 1:
Katakunci: Bundar kepada puluh ribu terdekat
5 362 852 = 5 360 000Jawapan A

Soalan 2:
Katakunci: Bentuk cerakinan
2 409 389=2 000 000 + 400 000 + 9 000 + 300 + 80 + 9
Jawapan D

Soalan 3:
Katakunci: Selesaikan hasil bahagi
Jawapan B
Soalan 4:
Exam Tips: 1 juta = 1 000 000
Langkah 1: Tukarkan 2.47 juta kepada nombor bulat
2.47 1 000 000 = 2 470 000
Langkah 2: Selesaikan hasil tolak
4 791 411 2 470 000 = 2 321 411
Langkah 3: Bundarkan jawapan kepada ratus ribu terdekat
2 321 411 = 2.30 jutaJawapan A

Soalan 5:
Langkah 1: Selesaikan sebelah kiri dahulu
300 872 263 968 = 36 904
Langkah 2: Selesaikan hasil tambah
36 904 + 429 223 = 466 127Jawapan B

Soalan 6:
Katakunci: BODMAS
Langkah 1: Selesaikan dalam kurungan dahulu
211 13 = 2 743
337 6 = 2 022
Langkah 2: Selesaikan hasil tolak
2 743 2 022 = 721Jawapan B

Soalan 7:
Katakunci: BODMAS
Langkah 1: Selesaikan dalam kurungan dahulu
93 83 = 10
Langkah 2: Selesaikan hasil bahagi
53 650 10 = 5 365Jawapan A

Soalan 8:
Katakunci: Selesaikan hasil tambah
2
5
8
+ 4
1
4
+ 3
1
2
= 2
5
8
+ 4
8
2
+ 3
8
4

= 9
8
11
10
3
8
Jawapan D

Soalan 9:
Langkah 1: Selesaikan sebelah kiri dahulu
7 4
1
3
= 6
3
3
4
1
3

= 2
3
2

Langkah 2: Selesaikan hasil tambah
2
3
2
+ 1
8
9
= 4
5
9
Jawapan D

Soalan 10:
Langkah 1: Selesaikan
A: 3
1
3
186 = 620 186
3
10

B: 2
2
3
132 = 352 132
3
8

C: 1
1
2
110 = 165 110
2
3

D: 5
3
5
140 = 784 140
5
28

Langkah 2: Pilih jawapan yang paling besar
5
3
5
140 = 784 140
5
28
Jawapan D

Soalan 11:
Langkah 1: Selesaikan
A: 3
5
6

1
2
= 67 . 7 2
16
23

B: 3
3
4

1
2
= 5 . 7 2
4
15

C: 4
1
3

5
6
= 2 . 5
5
6
3
13

D: 5
2
3

1
2
= 33 . 11 2
3
17

45673
72
231
303
539
569
462
518
385
436
308
3516893 77
baki

24
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchLangkah 2: Pilih jawapan yang paling kecil
4
1
3

5
6
= 2 . 5
5
6
3
13
Jawapan C

Soalan 12:
Langkah 1: Kira jumlah kain yang digunakan
1
1
10
m + 1
1
2
m = 2
10
6
m
Langkah 2: Kira jumlah kain yang tinggal
3
1
2
m 2
10
6
m =
9
10
m Jawapan A

Soalan 13:
Langkah 1: Selesaikan

A: 5
1
2
+
2
5
=
10
9
5 @5.9 C: 5
1
2
+
1
2
= 6
B: 5
2
3
+
2
3
=
3
1
6 @6.33 D: 5
4
5
+
4
5
=
5
3
6 @6.6
Langkah 2: Pilih jawapan yang paling hampir dengan 5
Jawapan A

Soalan 14:
Langkah 1: Kira beza antara selang baris
2 1
1
2
=
1
2

Langkah 2: Kira nilai P dan Q
P = 2
1
2
+
1
2


= 3
Q = 3 +
1
2
= 3
1
2

Langkah 3: Selesaikan
7
1
5
P Q = 7
1
5
3 3
1
2

= 2
7
10
Jawapan C

Soalan 15:
Langkah 1: Selesaikan sebelah kiri dahulu
7 6.152 = 0.848
Langkah 2: Selesaikan hasil tambah
0.848 + 9.08 = 9.928Jawapan B

Soalan 16:
Langkah 1: Selesaikan sebelah kiri dahulu
7.358 + 0.973 = 8.331
Langkah 2: Selesaikan hasil tolak
8.331 2.166 = 6.165Jawapan B

Soalan 17:
Katakunci: BODMAS
Langkah 1: Selesaikan dalam kurungan dahulu
5.62 + 1.52 = 7.14
Langkah 2: Selesaikan hasil tolak
9.97 7.14 = 2.83Jawapan C

Soalan 18:
Langkah 1: Tukarkan
75
100
dan
67
100
ke bentuk perpuluhan
75
100
= 0.75 dan
67
100
= 0.67
Langkah 2: Selesaikan hasil tolak
13 0.75 0.67 = 11.58Jawapan A

Soalan 19:
Langkah 1: Tukarkan ke bentuk perpuluhan

6677
1000
= 6.677
Langkah 2: Selesaikan
A: 5.508 + 0.513 0.984 = 7.005
B: 9.925 5.833 + 2.585 = 6.677
C: 3.792 2.54 + 4.055 = 5.307
D: 9.494 2.565 + 0.895 = 7.824
Langkah 3: Pilih jawapan yang bersamaan dengan 6.677
Jawapan B

Soalan 20:
Katakunci: Tukarkan ke bentuk perpuluhan dan selesaikan
9
117
1 000
9
116
1 000
+ 2
394
1 000

= 9.117 9.116 + 2.394
= 2.395Jawapan A

PAPER 2 / KERTAS 2

Soalan 1:
Katakunci: Nilai tempat bagi digit 4
79 124 = Sa

Soalan 2:
Langkah 1: Kira kawasan berlorek
= 5
Langkah 2: Kira jumlah kawasan
= 10
Langkah 3: Tuliskan pecahan kawasan berlorek
=
2
1
@
10
5

Lima per sepuluh @ satu per dua

Soalan 3:
Katakunci: Panjang dan lebar segi empat tepat tidak sama
Garis simetri = 2

Soalan 4:
Katakunci: Kedalaman air dalam bikar
1.5 cm


Soalan 5:
Katakunci: Tukar kepada nombor perpuluhan
85 % =
100
85

= 0.85

Soalan 6:
Langkah 1: Selesaikan sebelah kiri dahulu
708 + 465 = 1 173
Langkah 2: Selesaikan hasil tolak
1 173 832 = 341

Soalan 7:
Katakunci: Selesaikan hasil bahagi
0.576 4 = 0.144

Soalan 8:
Katakunci: Selesaikan hasil tambah
41.884 + 1 = 42.884

Soalan 9:
Langkah 1: Kira jumlah kawasan berlorek
= 4
Langkah 2: Kira jumlah gambar rajah
= 10
Oleh itu, pecahan kawasan berlorek =
10
4

Langkah 3: Kira pecahan yang perlu dilorekkan lagi
4
5

10
4

=
10
4

Oleh itu, gambar rajah perlu dilorekkan = 4

Soalan 10:
Exam Tips: 1 jam = 60 minit
4 jam 58 minit 4 jam 149 minit
+ 91 minit + 2 jam - 120 minit
12 jam 149 minit 6 jam 29 minit25
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchSoalan 11:
Exam Tips: 1 kg = 1 000 g
Langkah 1: Tukarkan 9 kg 900 g ke unit g
(9 1 000) + 900 = 9 900
Langkah 2: Selesaikan hasil bahagi
9 900 g 2 = 4950 g
4.95 kg

Soalan 12:
Langkah 1: Kira berat 1 tong beras
= 1.2 kg
Langkah 2: Kira berat 1 cawan beras yang dikeluarkan
1.2 1 = 0.2 kg
200 g

Soalan 13:
Exam Tips: Perimeter ialah jumlah sisi luar gambar rajah
Katakunci: Peimeter gubahan 2-D
6 + 6 + 6 + 9 + 6 + 9 = 42 cm

Soalan 14:
Langkah 1: Selesaikan sebelah kiri dahulu
414 400 14 = 29 600
Langkah 2: Selesaikan hasil darab
29 600 2 = 59 200

Soalan 15:
Katakunci: Masa Chee How bertolak ke kelas tuisyen
7.20 p.m + 15 minit = 7.35 p.m

Soalan 16:
Exam Tips: Purata =
bilangan
Jumlah

Katakunci: Purata markah ujian matematik
Purata =
3
51 73 77


=
3
01 2

= 67

Soalan 17:
Exam Tips: Luas = panjang lebar
Langkah 1: Kira panjang dan lebar 1 petak kecil segi empat
sama

cm 2
4
8


Oleh itu, panjang = lebar = 2 cm

Langkah 2: Kira jumlah kawasan berlorek
= 7
Langkah 3: Kira luas kawasan berlorek
7 2 2 = 28 cm
2

Soalan 18:
Langkah 1: Kira jumlah buah rambutan dan mangga
Rambutan: 6 41 = 246
Mangga: 3 47 = 141
Langkah 2: Kira beza antara rambutan dan mangga
246 141 = 105

Soalan 19:
Exam Tips: 1 dozen = 12 helai
Katakunci: Wang yang Razanah perlu bayar
6 RM145 = RM870

Soalan 20:
Katakunci: Peratusan minyak masak yang telah diguna

1000 100 810 100
1000
10 8


= 81%26
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Tahniah anda telah membuat langkah yang bijak dengan menghabiskan bacaan MODUL
PERSEDIAAN MATEMATIK Soalan Ramalan edissi Bronze ini.Dicadangkan anda mengulangkaji semua
Soalan yang diberikan sekurang-kurangnya sekali sebelum peperiksaan bermula.Sebaiknya buat
ulangan sebanyak 2 kali.Pastikan pada kali kedua semua jawapan adalah tepat dan masa
Menjawab juga dapat dikurangkan.Mudah-mudahan segala tips yang disampaikan dapat
,menyuntik semangat untuk anda terus mengulangkaji sehinggalah disaat yang terakhir.Tidak ada
yang mustahil jika anda berjaya mengulangkaji secara tersusun apa yang telah dibekalkan ,kami
yakin anda mampu mengubah gred pencapaian Matematik dari E ke A+. .Ramai Pelajar di Maths
Catch Centre Berjaya meningkatkan pencapian mereka sedikit demi sedikit.Semuanya bermula
dengan Mencipta Kejayan Yang KECIL-KECIL dahulu.Maka modul ini adalah jawapan yang paling
tepat Untuk membantu Pelajar mencipta kejayaan yang kecil-kecil dahulu.harap membantu.


Ikhlas dari,

Cikgu Rajaei
Maths catch
Pengetua
Pusat Latihan & Bimbingan Matematik
Maths Catch (SA0156441U)
15B Jalan Singa C, 20/C, Seksyen 20,
40300,Shah Alam, Selangor
[Berdekatan KPJ Hospital Selangor,Seksyen 20 Shah Alam]
Tel: 012-6500995 / 019-4713973 Fax: 03-55456016
Email: mathscatch@gmail.com / mcsupport@maths-catch.com
Website: www.maths-catch.com
P/s: Jumpa Kami di Facebook KLIK DISINI -----
https://www.facebook.com/MathsCatch
Dan Klik button LIKE


Peringatan

*Modul ini adalah Hak Cipta Terpelihara Maths Catch dan www.maths-catch.com. Mengubah, Mencetak,
Mengedar atau Menjual semula modul ini tanpa izin yang sah dari pemilik adalah dilarang dan boleh
dikenakan tindakan undang-undang.

*Modul ini boleh diedarkan kepada Pelajar Tetapi tidak sama sekali untuk dijual atau tujuan perniagaan
yang lain.

*Sila laporkan kepada pihak admin Maths Catch di mathscatch@gmail.com sekiranya anda menerima
modul ini tanpa melalui pihak Maths Catch secara sah

Kerjasama anda amatlah dihargai...


DIBENAR FOTOSTAT

27
015/1 2014 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch
Dapatkan Lebih banyak Soalan berkualiti dan berimpak tinggi yang lain secara percuma terus
melalui emel anda disini. www.maths-catch.com/newsletter.html

Maths Catch membekalkan Soalan-soalan percuma untuk subjek matematik sahaja bagi
Matematik Tahun 1
Matematik Tahun 2
Matematik Tahun 3
Matematik Tahun 4
Matematik Tahun 5
Matematik Tahun 6
Matematik Tingkatan 1
Matematik Tingkatan 2
Matematik Tingkatan 3
Matematik Tingkatan 4
Matematik Tingkatan 5
Matematik Tambahan Tingkatan 4
Matematik Tambahan Tingkatan 5
Pakej Lengkap Modul Soalan Ramalan Maths Catch (MC) 2014
1. EDISI Bronze Pilihan 1 Anda Berada Disini PERCUMA
2. EDISI Bronze Pilihan 2 Anda berada Disini PERCUMA

1. EDISI Mid Term Pilihan 1
2. EDISI Mid Term Pilihan 2
3. EDISI Mid Term Pilihan 3
4. EDISI Mid Term Pilihan 4
5. EDISI Mid Term Pilihan 5
6. EDISI Negeri Pilihan 1
7. EDISI Negeri Pilihan 2
8. EDISI Negeri Pilihan 3
9. EDISI Akhir Pilihan 1
10. EDISI Akhir Pilihan 2
11. EDISI Akhir Pilihan 3
12. EDISI Khas Pilihan 1
13. EDISI Khas Pilihan 2

Dapatkan Modul Lengkap Pakej Soalan Ramalan
Matematik Maths Catch (MC) 2014
Pada 24.3.2014 disini
www.maths-catch.com/pembayaran.php