Anda di halaman 1dari 7

!

! ( ! X)
!!
!

pilihlah dengan tanda X pada huruf a, b, c, atau d dengan jawaban yang paling bena

1.

a.

2.

a.

3.

a.

4.

a.

5.

a.

....
Saya

b. kamu (lk)

c. kamu (pr)

d. mereka

b. kamu (lk)

c. kamu (pr)

d. dia

b. ibu

c. bibi

d. nenek

b. kakek

c. nenek

d. ibu

b. saudara (lk)

c. bapak

d.

b. bibi

c. nenek

d. kakek

! ....
Saya


....
Paman


....
Bapak

. ....
Saudara (pr)

Anak

(lk)
6.

a.
7.

a.

.
....
Ibu
Jari jempol....

!
!

b.


! !

c.


!

8.

Jari manis....
1! !

d.


!
!


! !

c.! !

b.

! ! .

Jari telunjuk....

! .! !

c.


! !

b.

a.

9.

a.

!
Jari kelingking....


! !

!
!

c.


!
!

b.

10.

b.!
!

!
!

d.

! .

c.
.

b.
!

11.

a.

!
!

12.

c. selamat sore

selamat pagi

a.

d. Selamat malam

selamat siang

b.

....

....
d. 14

c. 13

artinya

artinya

b. 12
11!
....
d. 17

c. 16
2

b. 15

14

13.

a.

14.

a.

15.

. ..............

a.

Guru (lk)

c. Murid (lk)

b.

Guru (pr)

d. Murid (pr)

16.

.
....

a.

17.

a.

Jeruk

19.

a.

20.

a.

21.

a.

c. Anggur

d. apel

b. Anggur

c. Kelapa

d. jeruk

.
....
Apel
18.

a.

b. Pisang

. !

....
b.

. !

c.

.!

d.
.

b.

c.

d.

b. Kambing

c. Sapi

............ .
!

.
....
Kerbau

d. ayam

. ....
b. Kuda

Sapi

22.

c. Gajah

....
3

d. Burung

. d.

c.

b.

....

d.

! .

c.

b.

a.

23.

a.

d. Muhrim

c. Safar

b. Muharom

d. Rejeb

c. Safar

b. Syawal

.
....

24.

Ramadhan

a.

....

25.

Rajab

! !
.............

a.

26.

! c.

!

a.

d.
! ! .

! ! .

b.

..............

artinya

! !
!

27.

?)C. Dari mana asalmu (lk

?)Siapa Kamu (pr

a.

d. Ya, saya seorang murid

Saya Ahmad

b.

! ! . ............. ! ! .
!
!
d.
!

c.
!

b.

artinya .............!

28.

a.

29.

)dia (lk

d.

c.

)b. kamu (lk

c.
! .

b.

!

)kamu (pr

saya

.....
d.
.

Polisi

! .

! .

.............
.

d.

. b

C.

b.

c.
.

d.

!

b.

c.
.

Pedagang

.
.


!

!
!

! !

!
!
.

b.

b. pedagang

a.

a.

d.

!

c. insinyur

33.

34.

.
....
d. dokter

31.

a.

! .

a.

32.

......
.! .

30.

a.

!

!
!

a.

petani

35.

a.

........
c.
! .

d.
.

b.
! .

.
. ............. !
!
!
c.

d.

36.

37.

! b.

. ..............

d.

c.
!

b.

! .
.

.! .

38.

39.

a.

40.

c.

a.

. d.
!

! .

b.

! ! .
!
.... !

! !

41.

c.

! ! .
! !

a.

. d.
!

! .
!

b.

.

.... !
d. hitam

a.

a.

....... !

a.

c. hijau

b. kuning

....
6

42.

merah

a.

Hitam

43.

d.
.

!

c.
! .

. d.

!

c.
.

!

.
!

b.
! .

........!
! .

b.
.
!

! !
! ! ........... ! !
!
............ !
d.
! .

. c.

!

)d. Itu (pr

)c. Itu (lk

! .

b.
.
!

................
)b. Ini (pr

)Ini (lk

................
.
c.
!

d.

b.


.............. !

. c.

. c.


!

b.
! .

a.

45.

a.

46.

a.

47.

a.

a.

49.

c. Buku tulis

penggaris

a.

d. tas

papan tulis

b.

................
.
.

44.

48.

.
...............

.
.!

a.

.

. !

Penggaris

.

!

50.

a.