Anda di halaman 1dari 9

AMALI 2 : HABA PENEUTRALAN TUJUAN : Bagi mengenal pasti haba peneutralan Asid Hidroklorik dan Natrium hidroksida Asid

id Sulfurik dan Natrium hidroksida Asid Nitrik dan Kalium Hidroksida

16-1-2014 ( KHAMIS )

PENYATAAN MASALAH : Adakah tindak balas peneutralan yang berbeza akan menghasilkan haba peneutralan yang berbeza?

HIPOTESIS : Haba peneutralan bagi asid kuat akan menghasilkan haba peneutralan yang lebih besar daripada -57.3 kJ mol-1 . Manakala asid lemah akan menghasilkan haba peneutralan yang lebih kecil daripada -57.3 kJ mol-1. PEMBOLEHUBAH : MANIPULASI PEMBOLEHUBAH : Jenis asid yang digunakan TINDAK BALAS PEMBOLEHUBAH : Haba Peneutralan MALAR PEMBOLEHUABH : Isipadu dan kepekatan bagi setiap larutan campuran

BAHAN : EC 1 adalah 1.0 mol-3 Asid Hidroklorik EC 2 adalah 1.0 mol-3 Asid Sulfurik EC 3 adalah 1.0 mol-3 Natrium Hidroksida EC 4 adalah 1.0 mol-3 Asid Nitrik EC 5 adalah 1.0 mol-3 Kalium Hidroksida Akues

ALAT RADAS: 25 cm3 pipette, termometer 0 C - 110 C, 100 cm3 Silinder Penyukat, Cawan Plastik dan Botol Basuh yang diisi dengan air suling.

PROSEDUR: 1. Sebuah pipette digunakan untuk mengukur isipadu EC 1. Kemudian, 25.0 cm3 EC 1 diletakkan ke dalam cawan plastik. Suhu EC 1 direkodkan sebagai suhu awal bagicampuran R dalam jadual di bawah. 2. Silinder penyukat digunakan untuk mengukur 25.0 cm3 larutan EC 3. Larutan EC 3 ditambahkan ke dalam cawan plastik yang mengandungi EC 1. 3. Campuran R dikacaukan dengan berhati-hati dengan menggunakan termometer dan suhu tertinggi yang dicapai direkodkan dalam jadual di bawah. 4. Campuran R dari cawan plastik dituangkan. Kemudian, cawan plastik tersebut dibersihkan dan dibilaskan dengan air suling. 5. Prosedur di atas diulangi dengan menggunakan : ( a ) 25.0 cm3 EC 2 untuk menggantikan EC 1 bagi memperolehi campuran S dan ( b ) 25.0 cm3 EC 4 dan 60.0 cm3 EC 5 untuk menggantikan EC 1 dan EC 3 bagi memperolehi campuran T.

Termometer

EC 3 dan EC 5 Larutan Alkali

EC 1, EC 2 dan EC 3 Larutan Asid

KEPUTUSAN:
Suhu / C Campuran R EC 1 + EC 3 Suhu Tertinggi / C Suhu Awal / C Perubahan Suhu / C Haba Peneutralan / kJmol-1 29 C 24 C 5 C - 42 kJmol-1 Campuran S EC 2 + EC 3 30 C 23 C 7 C - 58.8 kJmol-1 Campuran T EC 4 + EC 5 32 C 26 C 6 C - 50.4 kJmol-1

PERBINCANGAN: 1. Tulis satu persamaan ionik untuk tindak balas yang berlaku dalam campuran R, S,dan T. ( 2 markah ) Jawapan: H+ + OHH2O

2. Bandingkan nilai haba peneutralan yang diperoleh dalam : i. Campuran R dan S Perbezaan antara nilai haba peneutralan ialah : Campuran R S Haba Peneutralan ( kJ mol-1 ) 42 58.8

ii.

Campuran R dan T Perbezaan antara nilai haba peneutralan ialah : Campuran R T Haba Peneutralan ( kJ mol-1 ) 42 50.4

iii.

Campuran S dan T Perbezaan antara nilai haba peneutralan ialah : Campuran S T Haba Peneutralan ( kJ mol-1 ) 58.8 50.4

( 6 markah )

Jawapan : Campuran R Persamaan Kimia : Persamaan Ionik : HCl + NaOH H+ + OHNaCl + H2O H2O

Perubahan haba : q = mc = 50 4.2 ( 5 ) = 1050 J = 1.05 kJ Nombor mole =

= = 0.025 mol Haba Peneutralan =

= = 42000 J = - 42 kJmol-1

Campuran S Persamaan Kimia : Persamaan Ionik : H2SO4 + 2 NaOH H+ + OHNa2SO4 + 2 H2O H2O

Perubahan haba : q = mc = 50 4.2 ( 7 ) = 1470 J = 1.47 kJ Nombor mole =

= = 0.025 mol Haba Peneutralan =

= = 58800 J = - 58.8 kJmol-1

Campuran T Persamaan Kimia : Persamaan Ionik : HNO3 + KOH H+ + OHKNO3 + H2O H2O

Perubahan haba : q = mc = 50 4.2 ( 6 ) = 1260 J = 1.26 kJ Nombor mole =

= = 0.025 mol Haba Peneutralan =

= = 50400 J = - 50.4 kJmol-1

3. Haba peneutralan antara asid kuat dan bes kuat ialah - 57.3 kJ mol-1. Cadangkan dua cara untuk menambah baik langkah-langkah supaya nilai yang tepat iaitu - 57.3 kJ mol-1 dapat dicapai? ( 4 markah ) Jawapan : Langkah pertama ialah cawan plastik balut dengan kain supaya haba yang dibebaskan tidak senang hilang ke persekitaran. Jadi, langkah ini akan dapat membantu kami untuk mendapatkan nilai yang lebih tepat. Langkah kedua ialah cawan plastik digantikan dengan menggunakan cawan kuprum kerana kuprum mempunyai mata haba yang tentu dan menyenangkan kami mengambil haba peneutralan yang tepat. Langkah ketiga ialah penggunaan burette dalam eksperimen kerana penggunaan burette akan mengurangkan ralat pengukuran isipadu larutan.

4. Adakah haba peneutralan antara asid kuat dan asid lemah lebih besar atau lebih kecil daripada - 57.3 kJ mol-1? Terangkan. ( 3 markah ) Jawapan : Haba peneutralan dengan penggunaan asid kuat akan menghasilkan lebih besar daripada - 57.3 kJ mol-1 kerana asid kuat akan mengion ion hidrogen dengan sempurna di dalam air. Jadi, penghasilan kepekatan ion hidrogen akan tinggi. Dalam keadaan penghasilan ion hidrogen, tenaga haba akan diserapkan untuk memecahkan ikatan tersebut kemudian menghasilkan ion hidrogen. Akhirnya, haba yang tinggi akan dibebaskan ke sekeliling.. Manakala haba peneutralan dengan penggunaan
-1

asid

lemah

akan

menghasilkan lebih kecil daripada - 57.3 kJ mol kerana asid lemah akan mengion ion hidrogen dengan separa atau sebahagian sahaja di dalam air. Jadi, penghasilan kepekatan ion hidrogen akan rendah. Akhirnya, haba yang rendah akan dibebaskan ke sekeliling.

KESIMPULAN: Melalui keputusan yang didapati, nilai haba peneutralan bagi campuran S adalah paling tinggi iaitu 58.8 kJmol-1, seterusnya ialah campuran T sebanyak 50.4 kJmol-1 dan campuran R ialah 42 kJmol-1. Melalui keputusan yang didapati, saya dapat merumuskan bahawa nilai haba peneutralan dengan penggunaan asid yang kuat adalah lebih tinggi daripada nilai haba peneutralan dengan penggunaan asid yang lemah. Sebabnya ialah pengionan ion hidrogen dalam penggunaan asid yang kuat adalah lebih sempurna daripada penggunaan asid yang lemah. Jadi, haba peneutralan bagi asid kuat akan menghasilkan haba peneutralan yang lebih besar daripada -57.3 kJ mol-1 . Manakala asid lemah akan menghasilkan haba peneutralan yang lebih kecil daripada -57.3 kJ mol-1. Akhirnya, saya dapat membuat satu kesimpulan yang kecil ialahketiga-tiga eksperimen ini adalah tindak balas eksotermik kerana ketiga-tiga ini membebaskan haba ke sekelilingi. Jadi, gambar rajah aras tenaga bagi ketiga-tiga eksperimen ini ialah

Tenaga

H+ + OH-

H2O

Gambar rajah aras tenaga bagi haba peneutralan

Anda mungkin juga menyukai