Anda di halaman 1dari 5

KUMPULAN 3 SITI HAWA BT ABDUL SAMAT NOR ASHIKIN BT AZIZ NILAI 5 & NILAI 6 (BERHEMAH TINGGI DAN MENGHORMATI )

LEMBARAN KERJA NILAI HEMAH TINGGI

Nama : .......................................................... Tarikh : ................................... TAHAP 1

Tahun : ....................................

1. Warnakan gambar yang menunjukkan adab dalam pergaulan dengan jiran

2. Tandakan (/ ) pada amalan berhemah tinggi dan ( x) pada amalan yang tidak berhemah tinggi di bawah.

KUMPULAN 3 SITI HAWA BT ABDUL SAMAT NOR ASHIKIN BT AZIZ NILAI 5 & NILAI 6 (BERHEMAH TINGGI DAN MENGHORMATI )

LEMBARAN KERJA NILAI HEMAH TINGGI

Nama : .......................................................... Tarikh : ................................... TAHAP 2 1. Lukiskan

Tahun : ....................................

pada gambar yang mempunyai adab berhemah tinggi di bawah.

2. Berpandukan jawapan di atas terangkan kepentingan mengamalkan adab berhemah tinggi dalam pergaulan dengan jiran. a. _________________________________ b. _________________________________ c. ________________________________ d. _________________________________

KUMPULAN 3 SITI HAWA BT ABDUL SAMAT NOR ASHIKIN BT AZIZ NILAI 5 & NILAI 6 (BERHEMAH TINGGI DAN MENGHORMATI )

LEMBARAN KERJA NILAI HEMAH TINGGI

Nama : .......................................................... Tarikh : ................................... TAHAP 3

Tahun : ....................................

Berpandukan gambar di atas bincangkan nilai hemah tinggi yang perlu di amalkan dalam kehidupan seharian.

KUMPULAN 3 SITI HAWA BT ABDUL SAMAT NOR ASHIKIN BT AZIZ NILAI 5 & NILAI 6 (BERHEMAH TINGGI DAN MENGHORMATI )

LEMBARAN KERJA NILAI HEMAH TINGGI

Nama : .......................................................... Tarikh : ................................... TAHAP 4

Tahun : ....................................

1. Apakah tindakan kamu apabila bertemu jiran ?

2. Bagaimanakah cara melayan jiran yang datang ke rumah ?

KUMPULAN 3 SITI HAWA BT ABDUL SAMAT NOR ASHIKIN BT AZIZ NILAI 5 & NILAI 6 (BERHEMAH TINGGI DAN MENGHORMATI )

LEMBARAN KERJA NILAI HEMAH TINGGI Nama jiran : ....................................................... Tarikh : ................................... TAHAP 5 & TAHAP 6 Murid mempraktikkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian. Rekod pemerhatian TINDAKAN BIL CATATAN YA TIDAK

1 2 3

Memberi salam apabila bertemu. Menggunakan bahasa yang sopan apabila bercakap. Menjaga keselamatan rumah jiran apabila ketiadaan jiran. Menjaga adab dan pergaulan dengan jiran. Sentiasa berfikiran positif dan mengamalkan sikap ambil tahu terhadap jiran. Membantu jiran dalam kesusahan. Menghormati jiran setiap masa. Menziarahi jiran yang sakit. Bersama- sama meraikan kejayaan jiran dengan gembira. Membantu jiran dalam aktiviti gotong royong.

4 5 6 7 8 9 10

Apakah pencapaian skor nilai berhemah tinggi dalam diri kamu ? Skor penilaian YA antara 5 10 anda adalah murid yang mengamalkan nilai berhemah dengan cemerlang, dan terpuji...TAHNIAH !!!!! Skor penilaian TIDAK antara 0 4 anda perlu BERUBAH supaya lebih berhemah tinggi dan anda murid BIJAK sekiranya anda berubah. Saya mengaku bahawa soal selidik di atas telah dinilai secara jujur dan ikhlas. Tandatangan jiran, ................................................ Disemak oleh, .....................................................

Anda mungkin juga menyukai