Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Tunjang : Kemahiran
Tajuk : Permainan Bola Baling
Kemahiran : Jaringan Junam
Tarikh : 21 Februari 2010
Masa : 7.30 - 8.00 pagi
Tahun : 4 Iswara
Bil. Murid : 20 orang (12 lelaki dan 8 perempuan)

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:


Psikomotor : Melakukan kemahiran menjaring junam dengan teknik yang betul.

Kognitif : Menyatakan dan menjelaskan teknik yang betul semasa melakukan kemahiran jaringan
junam.

Afektif : 1. Mengaplikasikan kemahiran dalam sesuatu pertandingan.


2. Murid-murid berasa seronok semasa bermain bola baling.
Pengalaman sedia ada : Para murid telah mempelajari asas teknik jaringan dalam proses pengajaran dan pembelajaran lepas.
Penerapan nilai : Para pelajar dapat memperlihatkan nilai daya saing, jangan putus asa dan berani serta kerjasama
dalam kumpulan.
KBKK : Kemahiran berfikir secara kritis – membuat analisis
Penggabungjalinan : Tunjang Kecergasan-Koordinasi
Kesepaduan : Matematik- ketepatan langkah dan masa semasa melakukan jaringan junam.
: Sains- menggunakan daya yang sesuai semasa membuat jaringan.
Alatan/kemudahan : i. 10 biji bola baling
ii. Wisel
iii. Gelanggang bola baling
iv.Tilam
Bahagian/ masa

Aktiviti Butiran Mengajar Organisasi Catatan/Alatan/

Strategi

Gerak kerja kelas

Permulaan

(8 minit) 1. Pemanasan 1. Berlari atas bebola kaki ➢ murid dibahagikan Kemudahan:


badan 2. Bergerak ke hadapan dan kepada 2 kumpulan
lihat arah larian iaitu Belalang dan 1. Kawasan
(meningkatkan KDN) 3. Kumpulan yang mengejar Belatuk. permainan,
➢ Apabila guru menyebut contohnya
➢ Permainan kecil, akan menyentuh pihak
belalang, belalang gelanggang
Belalang Belatuk lawan.
akan mengejar belatuk. yang
4. Ahli yang telah disentuh
➢ Belatuk akan berlari ke mempunyai
tidak boleh menyertai
kawasannya sehingga garisan.
pusingan seterusnya.
5. Ahli yang berjaya melepasi garisan yang
menyelamatkan diri akan telah ditetapkan.
layak untuk menyertai ➢ Ahli yang berjaya Kesepaduan:
permainan untuk pusingan sampai ke kawasannya
seterusnya. dan melepasi garisan 1. Matematik-
6. Setiap kumpulan hendaklah tersebut tanpa disentuh membuat
berlari ke kawasan masing- oleh musuh akan dikira kiraan
masing apabila di kejar. ➢ selamat. semasa
7. Berlari sehingga melepasi ➢ melakukan
garisan adalah di kira aktiviti.
selamat.

G
Penerapan nilai:

1. Fokus
G
Refleksi Guru :
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai