Anda di halaman 1dari 8

SKALA KONSEP KENDIRI TENNESSEE

The Tennesse Self-Concept Scale TSCS

TSCS

Alih Bahasa Oleh: SIDEK MOHD NOAH, Ph. D.

SKALA KONSEP KENDIRI TENNESSEE The Tennesse Self-Concept Scale TSCS

Arahan: Baca setiap pernyataan di bawah dan anda diminta menentukan kedudukan diri anda secara spontan berhubung dengan pernyataan itu. berdasarkan kekunci jawapan berikut: Sangat Benar (SB) Benar (B) idak !asti ( !) idak Benar ( B) idak Benar Sama Sekali Bil. $. ". 5. $%. #$. #". "&. "%. 4$. 55. 5&. 5%. &". &5. &&. %$. %". #. 4. 5 4 " # $ 5 4 3 2 Sila berikan jawapan anda

Kenyataan Saya memiliki badan yang sihat. Saya seorang yang menarik. Saya seorang yang selekeh. Saya seorang yang bersopan santun. Saya seorang yang jujur. Saya seorang yang jahat. Saya seorang yang periang. Saya seorang yang tenang dan mudah didampingi. 'iri saya tidak penting. Saya mempunyai ahli keluarga yang sentiasa bersedia membantu jika saya ditimpa masalah. Saya adalah ahli dari sebuah keluarga yang bahagia. (awan)kawan saya tidak yakin terhadap diri saya. Saya seorang yang peramah. Saya lebih popular di kalangan lelaki. Saya tidak berminat dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. idak selalunya saya bercakap benar. (adang)kadang saya boleh menjadi marah. Saya suka jika kelihatan kemas dan menarik. 'iri saya dipenuhi oleh kesakitan dan kesengsaraan.

*. #+. ##. #4. ",. 4+. 4#. 5*. 5,. *+. &4. &*. &,. %#. %4. &. %. $$. #5. #&. #%. 4". 45. 4&. *$. *". *5. &%. ,$.

Saya seorang yang tidak sihat. Saya seorang yang alim. Saya tidak memiliki moral yang baik. Saya seorang yang lemah semangat. Saya memiliki daya kawalan diri yang tinggi. Saya seorang yang dibenci. Saya rasa sudah tidak berupaya ber-ikir dengan waras. Saya sangat penting kepada keluarga dan kawan) kawan saya. Saya tidak disayangi oleh keluarga. Saya rasa keluarga saya tidak menaruh kepercayaan terhadap diri saya. Saya lebih popular di kalangan wanita. Saya merasa sangat marah kepada semua orang. Saya sukar untuk membina kemesraan dengan orang lain. Sekali sekala saya memikirkan perkara)perkara yang tidak baik untuk diperkatakan. (adang)kadang akan naik meradang apabila merasa kurang sihat. Saya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Saya menyukai keadaan diri seperti yang ada sekarang. Saya ingin mengubah beberapa bahagian tertentu tubuh badan saya. Saya sangat berpuas hati dengan kesopanan dan tingkah laku yang saya tunjukkan. Saya berpuas hati terhadap perhubungan saya dengan uhan. Saya jarang ke masjid atau rumah ibadat. Saya berpuas hati dengan keadaan diri saya sekarang. Saya adalah seorang yang baik. Saya membenci diri saya. Saya berpuas hati dengan hubungan yang terjalin dalam keluarga saya. Saya memahami ahli keluarga saya dengan

sewajarnya. Saya mesti mempertingkatkan kepercayaan saya terhadap keluarga. Saya boleh bersosial seperti yang saya mahu. Saya berusaha untuk mengambil hati orang lain.

,". %5. %&. ,. $+. $#. #*. #,. "+. 44. 4*. 4,. *#. *4. **. ,+. ,#. ,4. %*. %,. $". $5. $&. "$. "". "5. 4%. 5$. 5". *&.

tetapi tidaklah sampai keterlaluan. Saya memang tidak pandai langsung untuk bersosial. Saya tidak menyukai semua orang yang saya kenali. Sekali sekala saya terhibur dengan jenaka lucah. Saya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Saya tidak merasa sesihat seperti yang sepatutnya. Saya sepatutnya mempunyai lebih daya penarik atau sex appeal. Saya adalah sealim yang saya harapkan. Saya merasa diri saya kurang dipercayai. Saya banyak bercakap bohong. Saya adalah sebijak yang saya harapkan. Saya bukanlah indi/idu seperti yang saya inginkan. Saya adalah seorang yang sangat cepat berputus asa. Saya telah melayan ibu bapa saya seperti yang sewajarnya saya lakukan. Saya amat sensiti- terhadap apa yang dikatakan oleh keluarga saya. Saya sepatutnya menyayangi keluarga saya lebih dari yang lain. Saya berpuas hati dengan cara saya melayan orang lain. Saya sepatutnya lebih bersopan santun terhadap orang lain. Saya tidak berpuas hati dengan cara saya bergaul. Ada kalanya saya juga turut mengumpat. Ada kalanya saya terasa seperti ingin menyumpah. Saya menjaga dengan baik keadaan -i0ikal saya. Saya amat berhati)hati menjaga sahsiah diri. Saya selalu bertindak seperti seorang yang serba boleh. Agama adalah panduan saya dalam kehidupan seharian. Saya akan berusaha untuk berubah apabila menyedari yang saya telah melakukan kesalahan. (adang kala saya melakukan perkara)perkara yang tidak baik. 1alau dalam keadaan apa sekalipun. saya boleh menjaga diri. Saya bersedia mengaku kesalahan saya tanpa merasa marah. Saya sering bertindak tanpa ber-ikir terlebih dahulu. Saya cuba berlaku adil terhadap keluarga dan rakan)

*%. &$. ,5. ,&. ,%. %%. $4. $*. $,. "#. "4. "*. 5+. 5#. 54. *,. &+. &#. ,*. ,,. %+.

rakan saya. Saya memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap keluarga saya. Saya sentiasa tunduk dan mengalah kepada kedua ibu bapa saya. Saya berusaha untuk memahami pendapat orang lain. Saya boleh berkawan dengan semua orang. Sukar untuk saya memaa-kan orang lain. Saya lebih suka menang daripada kalah dalam sesuatu permainan. !ada kebanyakan masa saya merasa bahagia. Saya tidak bagus dalam permainan dan sukan. Saya seorang yang sukar tidur. Saya lakukan apa yang betul pada kebanyakan masa. (adang kala saya gunakan cara yang tidak adil untuk maju ke hadapan. Saya menghadapi masalah untuk melakukan perkara) perkara yang benar. Saya dapat menyelesaikan masalah saya dengan mudah. Saya sering berubah -ikiran. Saya cuba melarikan diri daripada menghadapi masalah. Saya pastikan akan melakukan bahagian tugas saya di rumah. Saya sering bertengkar dengan ahli keluarga saya. Saya tidak bertindak seperti yang di-ikirkan wajar oleh keluarga saya. Saya mempunyai tanggapan yang baik terhadap semua orang yang saya temui. Saya tidak merasa sukar untuk berbual dengan orang lain. Saya merasa sukar untuk berbual dengan orang tidak

saya kenali. $++. (adang kala saya akan menangguhkan kerja yang saya sepatutnya saya lakukan.

ennesse Sel- 2oncept Scale

!34567 S899

2ounseling 5orm

Na!e"

S#h$$l %&a'e"

Se(" )

A*e"

Date"

Ti!e Sta&te'"

Ti!e )ini+he'"

T$tal Ti!e"

Item No. 13 14 15 16 17 18 31 32 33 34 35 36 49 50 51 52 53 54 67 68 69 70 71 72 85 86 87 88 89 90 99 100 Pages 5 And 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Item No. 7 8 9 10 11 12 25 26 27 28 29 30 43 44 45 46 47 48 61 62 63 64 65 66 79 80 81 82 83 84 95 96 97 Pages 3 And 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Item No. 1 2 3 4 5 6 19 20 21 22 23 24 37 38 39 40 41 42 55 56 57 58 59 60 73 74 75 76 77 78 91 92 93 Pages 1 And 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5