Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 TAHUN 2014

MINGGU BAB DAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

1 (1-2/1/04)

Bab 1: Kadar Tindak Balas HP1 : Menganalisis kadar tindak balas Aras 1: Mengenal pasti perubahan yang dapat diperhatikan dalam suatu tindak balas untuk menentukan kadar tindak balas. Menyatakan kaedah pengukuran Perubahan yang dapat diperhatikan itu untuk menentukan kadar tindak balas.

Aktiviti 1.1 Perubahan yang dapat diperhatikan untuk menentukan kadar tindak balas.

Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Bekerjasama

2 (5-9/1/04)

Aras 2 Menentukan pembolehubah yang dimanupulasikan, pembolehubah yang bergerak balas, dan pembolehubah yang dimalarkan dalam eksperimen. Menghitung kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu melalui graf.

Aktiviti 1.2 Penentuan kadar tindak balas

Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data Berminat dan ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerja sama

3 (12-16/1/04)

HP 2 : Mensintesiskan idea tentang factor-faktor yg mempengaruhi KTB Aras 2 : Menghuraikan kaedah eksperimen untuk mengkaji jumlah luas permukaan ke atas KTB

Aktiviti 1.3 Kesan jumlah luas permukaan ke atas KTB

Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data Berminat dan ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerja sama

4 (19-23/1/04)

HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W(14 JAN) Aras 2: Menghuraikan kaedah Aktiviti 1.4 eksperimen untuk mngkaji Kesan kepekatan ke kepekatan bahan ke atas KTB atas KTB

Rajin dan tabah dalam menjalankan eksperimen,sistematik.

Aras 2: Menghuraikan kaedah eksperimen untuk mngkaji suhu bahan atas KTB

Aktiviti 1.4 Kesan suhu ke atas KTB

Bertanggung jawab keatas keselamatan diri dan rakan bekerjasama sistematik

Aras 2 : Menghuraikan kaedah eksperimen untuk mengkaji kesan mangkin ke atas KTB HP3: Mensintesis teori perlanggaran Aras 2: Menghubungkantenaga, pergerakan dan perlanggaran zarah dan tindak balas

Aktiviti 1.4 Kesan mangkin ke atas KTB Aktiviti extra Simulasi tentang pergerakan dan perlanggaran zarah Perbincangan konsep teori perlanggaran

Berani mencuba Berhemah tinggi bekerjasama

6,7,8 9

TAHUN BARU CINA (31 JAN -1 FEB) Ujian Sumatif 1 (SPM) BAB 2 : SEBATIAN KARBON HP 1 : Memahami sebatian karbon Aras 2: Mengamalkan teknik amali yang betul untuk mengenal pasti hasil pembakaran sebatian karbon Kaedah kimia untuk mengetahui menguji kehadiran air dan karbon dioksida Aktiviti2.1 Hasil pembakaran sebatian organik Berani mencuba Cermat dan sistematik

10

HP 2: Mengkaji Alkana Aras 3: Menghubungkaitkan perubahan sifat fizik alkana dengan pertambahan atom carbon permolekul alkana Menerangkan sifat kimia alkana

Aktiviti extra Membina lembaran pengurusan grafik utk membandingkan sifat fizik dan kimia

Berfikir secara rasional

10

HP 3: Mengkaji Alkena Aras 2 : Menyatakan pemerhatian alkana dan alkena apabila dibakar,bertindak balas dgn bromine dan tindak balas 2

Aktiviti 2.2 Perbandingan antara sifat kimia alkana dengan alkena yg

Rajin dan tabah Yakin dan berdikari

dengan kalium manganat(VII) berasid Menerangkan perbezaan sifat alkana dan alkena diperhatiakan dari segi kejelagaan pembakaran,tindak balas bromine,dan kalium manganat (VII)berasid. 11 HP 4: Mensistesis idea isomerisme Aras 1: Membina pelbagai formula struktur bagi alkana dan alkena Aras 3: Menggunakan system IUPAC untuk menamakan isomer. 12 HP 5: Mengkaji alcohol Aras 2: Memahami maksud penampaian Mengetahui jenis karbohidrat yg boleh ditapai Amali menukarkan karbohidrat kepada alcohol Menulis persamaan kimia bagi penapaian glukosa. 13 Aras 2: Teknik amali yg betul utk membakar etanol, mengoksidakan etanol dan mendehidratkan etanol Menyatakan ejen pengoksidaan, perubahan warna semasa pengoksidaan Menulis persamaan kimia. 14 HP 6: Menganalisiskan karbosilik asid Aras 2: Mengetahui teknik almali yg betul antara tindak balas etanoik asid dengan alcohol 3

sepadan

Aktiviti extra Membina model molekul dan melukis formula struktur serta menamakan isomer tersebut Aktiviti 2.3 Penapaian karbonat

Sistematik Yakin dan berdikari Rajin dan tabah dalam menjalankan tugasan

Minat dan ada sifat ingin tahu tentang alam sekeliling Berani mencuba

Aktiviti 2.4 Sifat kimia etanol

Bertanggung jawab keatas keselamatan diri dan rakan bekerjasama

Aktiviti 2.5 Sifat kimia asid etanoik dari segi tindak balas dengan

Bertanggung jawab keatas keselamatan diri dan rakan Bekerjasama

alkohol Menamakan hasil tindak balas yg diperolehi Menyatakan fungsi asid pekat semasa tindak balas. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA (21 MAC 29 MAC) HP 7: Memahami ester Aktiviti 2.6 Bertanggung jawab keatas keselamatan diri Aras 2: Mengetahui kaedah Penyediaan etil dan rakan penyediaan etil etanoat etanoat termasuk pendidihan secara Bekerjasama reflux dan penyulingan mudah Aktiviti 2.7 Berani mencuba Menulis persamaan kimia Sifat fizik etil etanoat semasa tindak balas sistematik Menyatakan bau etil etanoat,keterlarutan dlm air dan pelarut organik 16 HP 8: Menilai lemak Aras 2: Membandingkan dan memahami lemak tepu dan lemak tak tepu 16 HP 9: Menganalisis getah asli Aras 2: Menyatakan keadaan penggumpalan lateks Menerangkan peranan asid dalam penggumpulan Menyatakan keadaan yang diperlukan utk mengelakkan pengumpulan lateks Menerangkan peranan larutan ammonia dalam menggelakkan pengumpulan lateks HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI DYMM SULTAN TRG (26 APR) Aras 3: Menyatakan keadaan untuk Aktiviti 2.9 Minat dan sifat ingin menvulkankan getah tahu tentang alam 4 Aktiviti exstra Perbandingan grafik antara lemak tepu dan lemak tak tepu Aktiviti 2.8 Bersifat krititkal dan analitis Sistematik,Berfikiran terbuka dan rasional Berani mencuba sistematik

15

Menyedari sains merupakan salah satu Proses cara untuk memahami penggumpalan lateks alam dan cara mengelakkannya Sistematik, berfikiran secara kritikal dan analitis

17

Mengamalkan teknik amali yg betul menjalankan menvulkan getah dalam makmal dan membezakan kekenyalan getah tervulkan dengan getah tak tervulkan

Penyediaan getah tervulkan Aktiviti 2.10 Perbandingan kekenyalan antara getah tervulkan dengan getah tak tervulkan Aktiviti 3.1 Pengoksidaan logam oleh oksigen

sekeliling Menyedari sains merupakan satu cara untuk memahami alam Sistematik dan bekerjasama

18

BAB 3: Pengoksidaan dan Penurunan HP 1: Menganalisis tindak balas redoks Aras 1: Menulis persamaan tindak balas antara logam dengan oksigen

Bertanggung jawab keatas keselamatan diri dan rakan Bekerjasama Berani mencuba

18

19

Menyatakan peranan oksigen dalam tindak balas HARI PEKERJA (1 MEI) Aras 1: Menyatakan dan menerangkan Aktiviti 3.2 jenis tindak balas yang berlaku ke atas oksida logam Penurunan logam oleh karbon Menyatakan peranan karbon dalam tindak balas Aras 3: Membina sel redoks untuk Aktiviti 3.3 membuktikan tindak balas pengoksidaan dan penurunan Pengoksidaan dan melibatkan pemindahan penurunan dari segi electron pemindahan jarak Menyatakan jenis tindak balas keatas KI dan bromine dari segi pemindahan electron dan menulis persamaan setengah serta menyatakan agen pengoksidaan dan penurunan

sistematik Jujur dan tepat dalam merekod Bertanggungjawab keatas keselamatan diri dan rakan Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara Berani mencuba

20

Aras 3: Mengetahui bahan yang dapat menukarkan ion ferum (II) kpd Fe(III) dan bahan yg menukarkan ion Fe(III) ke ion Fe(II) serta menyatakan agen pengoksidaan dan agen penurunan serta mnulis 5

Aktiviti 3.4 Tindak balas redoks dalam penukaran ion Fe(II) kpd ion Fe(III) dan sebaliknya.

Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara Berani mencuba

persamaan ion dan keseluruhan. 20 Aras 3: Tindak balas redoks dalam tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Aras 3: Membezakan klorin,bromine dan iodine dalam larutan akues dgn tetraklorometana. Aras 3: Membina radas sel tiub U dgn mengggunakan pelbagai jenis larutan utk mengkaji pemindahan electron pd satu jarak dapat dilakukan. HP 2: Menganalisis pengaratan sebagai tindak balas redoks. Aras 3: Menyatakan jenis logam yg dapat mempercepatkan pengaratan besi apabila logam itu bersentuhan dgn besi dan juga logam yang melambatkan pengaratan besi. 23 HP 3 :Mensintesiskan siri kereaktifan logam dan aplikasinya. Aras 1: Membina siri kereaktifan logam kecergasan perbezaan kecergasan tindak balas beberapa logam terhadap oksigen. 23 Aras 2: Menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam berdasarkan pemerhatian Aktiviti 3.5 Tindak balas penyesaran logam Aktiviti 3.6 Tindk bls penyesaran logam Aktiviti 3.7 Tindak balas melibatkan pemindahan electron pd satu jarak Aktiviti 3.8 Kesan sentuhan logam terhadap pengaratan besi Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data

21

21

22

Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data

Aktiviti 3.9 Kereaktifan logam terhadap oksigen dan sri kereaktifan logam

Jujur dan tepat dalam merekod Bertanggungjawab keatas keselamatan diri dan rakan

Aktiviti 3.10 Kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam Aktiviti 3.11

Jujur dan tepat dalam merekod Bertanggungjawab keatas keselamatan diri dan rakan Jujur dan tepat dalam merekod

24

Aras 2: Menentukan kedudukan hydrogen dalam siri kereaktifan logam

Kedudukan hydrogen dalam siri kreaktifan Bertanggungjawab keatas keselamatan diri

24

HP 4: Menganalisis tindak balas redoks dalam sel kimia dan elektrolisis sel.

Aktiviti 3.12 Tindak balas redoks dalam sel kimia

dan rakan Jujur dan tepat dalam merekod Bertanggungjawab keatas keselamatan diri dan rakan

28

Aras 2: Mengkaji redoks dalam elektrolisis sel dan sel kimia UJIAN SUMATIF 2 (SPM) CUTI PERTENGAHAN TAHUN (27 MEI 14 JUN) BAB 4 :Termokimia Aktiviti: 4.1 HP 1 : Menilai perubahan tenaga dalam tindak balas kimia Kenal pasti t/bls endotermik tau Aras 2: Menghubungkait perubahan esotermik suhu yg berlaku dengan t/bls endotermik atau exotermik. HP 2: Mensintesis konsep haba pemendakan Aras 2: Menghitung haaba pemendakan berdasarkan datadata eksperimen. Aktiviti 4.2 Haba pemendakan argentums klorida

Minat dan bersifat ingin tahu ttg alam sekeliling Sistematik Yakin dan berdikari

28

Jujur dan tepat dalam merekod Rajin dan tabah dalam menjalankan eksperimen. Jujur dan tepat dalam merekod Rajin dan tabah dalam menjalankan eksperimen. Jujur dan tepat dalam merekod Rajin dan tabah dalam menjalankan eksperimen. Jujur dan tepat dalam merekod Rajin dan tabah dalam menjalankan eksperimen. Minat dan bersifat ingin tahu

29

HP 3: Mensintesis konsep haba Penyesaran. Aras 2: Menghitung haba penyesaran berdasarkan datadata eksperimen.

Aktiviti 4.3 Haba penyesaran kuprum

29

HP 4: Mensintesis konsep haba peneutralan. Aras 2: Menghitung haba peneutralan berdasarkan datadata eksperimen.

Aktiviti 4.4 Haba peneutralan asid kuat dan alkali kuat

30

HP 5: Mensintesis konsep haba pembakaran. Aras 2: Menghitung haba Pembakaran pelbagai jenis alcohol berdasarkan datadata eksperimen. BAB 5: Bahan kimia untuk Pengguna HP 1 : Menganalisis sabun dan 7

Aktiviti 4.3 Haba pembakaran alkohol

30

Aktiviti : 5.1

detergen Aras 2: Mengetahui bahan-bahan t/bls utk penyediaan sabun Menyatakan fungsi NaCl Membandingkan keberkesanan sabun dan detergen dalam air liat dan air lembut

Penyediaan sabun melalui saponifikasi

Menghargai dan mengamalkan kehidupan yg bersih dan sihat

Aktiviti : 5.2 Keberkesanan t/bls pembersihan sabun dan detergen Aktiviti extra Simulasi komputer Minat dan bersifat ingin tahu

31

HP 2: Menilai penggunaan bahan tambah makanan Aras 3: menghuraikan langkah-langkah pengasingan pewarna dalam maknan.

31

HP 3: Mengetahui ubat Aras 1: menyatakan contoh ubat moden dan tradisional Aras 2: menyatakan fungsi ubat dan kesan sampingan penggunaan ubat.

Aktiviti extra Simulasi komputer

Sistematik dan minat serta sifat ingin tahu

Ulangkaji pelajaran Ujian Sumatif 3 (percubaan SPM) Peperiksaan SPM tahun 2014