Anda di halaman 1dari 6

VISI SEKOLAH

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

MISI SEKOLAH
Membangun Potensi In i!i u Melalui Pen i ikan "erkualiti

KERTAS KERJA PROGRAM KECERIAAN BILIK MUZIK BAGI TAHUN 2012


PENDAHULUAN Mata pelajaran Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran elektif yang memberikan penekanan kepada nilai literasi muzik yang ada di dalam diri murid-murid sekolah.Melalui nilai ini, murid-murid dapat mempamerkan bakat serta kualiti diri mereka di dalam bentuk persembahan nyanyian, tarian, lakonan dan sebagainya. Justeru itu, penyediaan sebuah Bilik Muzik yang selesa, menarik dan ceria adalah amat perlu bagi menarik minat murid-murid dan juga guru-guru muzik menjadikannya sebagai satu pusat pembelajaran muzik yang berkualiti. Oleh kerana itu, peruntukan ke angan dari pihak sekolah adalah perlu bagi tujuan ini demi meningkatkan mutu pembelajaran murid dan seterusnya menaikkan nama baik sekolah di mata para ibu bapa dan masyarakat khususnya.

RASIONAL Menyediakan pusat pembelajaran muzik yang selesa, menarik dan ceria. Meransang pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik ke tahap yang lebih baik.

OBJEKTIF Memulihkan dan menceriakan Bilik Muzik !"#M bagi meransang minat muridmurid dalam pembelajaran Pendidikan Muzik.

MATLAMAT Menyerikan dan menaiktaraf ruang pembelajaran Bilik Muzik yang tampak tidak bermaya dan suram. Mempamerkan imej serta nama baik sekolah di mata para ibu bapa dan masyarakat melalui penyediaan Bilik Muzik yang ceria dan menarik.

SASARAN Menggantikan peralatan-peralatan keceriaan Bilik Muzik yang lama dengan peralatan- peralatan yang baru seperti langsir tingkap, tikar getah, bingkai gambar, pasu bunga, jam dinding dan sebagainya.

ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM KECERIAAN BILIK MUZIK SK ULU MELAKA TAHUN 2012 BIL $. /. 2. '. 3. 6. ). ALATAN %angsir &ingkap &ikar 1etah Bingkai 1ambar Jam 4inding 5ermin 4inding Besar Pengikat "ain %angsir "ain Perhiasan Papan 7nfo Pendidikan Muzik KUANTITI ' pasang $ gulung 3 buah $ buah $ buah ' pasang / gulung Jumlah Ke elu!uha" ANGGARAN HARGA (M )*.** +sepasang, - ' pasang . (M /0*.** (M //*.** +segulung, . (M //*.** (M 3*.** +sebuah, - 3 buah . (M /3*.** (M /*.** +sebuah, .(M /*.** (M 3**.** +sebuah, .(M 3**.** (M /*.** +sepasang, - ' pasang .(M 0*.** (M 3*.** +segulung, - / gulung . (M $**.** RM1#$0%00

PUNCA KE&ANGAN Peruntukan P51 Panitia Pendidikan Muzik !" #lu Melaka

PENUTUP Melalui program menaiktaraf dan menceriakan Bilik Muzik ini, diharapkan agar bilik ini akan menarik minat murid-murid untuk berkunjung ke bilik ini khususnya dan seterusnya menambahkan maklumat serta kemahiran mereka di dalam bidang pengetahuan Pendidikan Muzik secara teori mahupun amali amnya. 1uru-guru muzik juga akan lebih kreatif dan berino8asi untuk membimbing murid-murid di dalam mata pelajaran ini. 7nsyaallah99..

D' e('a)a" *leh+

D' ema) *leh+

,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
- PN% ZEATIE HANE. BT% .USOFF / "etua Panitia Pendidikan Muzik !ekolah "ebangsaan #lu Melaka

,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%
- TN HAJI MD% SUBI BIN HASHIM / 1uru Besar !ekolah "ebangsaan #lu Melaka