KERTAS KERJA PEMBANGUNAN PUSAT AKSES ICT ASRAMA DAN PROGRAM e-LEARNING SEKOLAH MENENGAH AGAMA HJ.

MOHD YATIM, ULU GADONG Disediakan oleh KUMPULAN JASA e-LEARNING (JAMIL, SUMARNI dan ARIFFIN) PENDAHULUAN Program tuisyen e-Learning yang julung kalinya diperkenalkan ini dirangka bagi memenuhi masa lapang pelajar asrama di waktu petang, malam dan di hujung minggu. Pengajaran dan Pembelajaran Kendiri yang beorientasikan ‘Input Learning’ dan ‘Output Learning” ini dijangka dapat meningkatkan prestasi akademik disamping mengurangkan masalah sosial dan disiplin di kalangan penghuni asrama. Justeru itu sebuah pusat akses ICT perlu diwujudkan di asrama sekolah bagi memenuhi keperluan ini. LATARBELAKANG SEKOLAH DAN PELAJAR 1938 Sekolah Pondok/Madrasah 1959 Sekolah Agama Negeri (SMAN) 2007 Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Latarbelakang pelajar – 300 pelajar Yatim piatu, Yatim, Miskin dan lain-lain kategori Semua pelajar tinggal di asrama. LATARBELAKANG PROJEK 1. Melaksanakan dasar-dasar kerajaan – Celik IT – Pembestarian sekolah menjelang 2010 1. Pendidikan bertaraf dunia – Kurikulum – Perkakasan dan perisian – Insfrastruktur – Sumber manusia

1. Mengujudkan pembelajaran interaktif dan kendiri (e-Learning/Virtual

study) MATLAMAT Pembudayaan ICT di kalangan pelajar asrama OBJEKTIF 1. Menarik minat pelajar 2. Pelajar mampu mengakses bahan pengajaran sendiri 3. Mengujudkan pembelajaran dua-hala 4. Meningkatkan prestasi murid yang menguasai minimum gred D dan Gred 8 bagi semua mata pelajaran PMR dan SPM kepada sekurang-kurangnya 90% 5. Memantap dan memperkukuh lagi pemahaman pelajar dalam pelajaran yang diperolehi dalam kelas. 6. Memberikan pengalaman terhadap kaedah alternatif pembelajaran yang cemerlang 7. Mengurangkan masalah disiplin pelajar sekolah dan penghuni asrama ke tahap menghampiri sifar ISU/MASALAH 1. Tiada kemudahan Pusat Akses di asrama sekolah 2. Melibatkan kos yang besar untuk pembelian dan penyelenggaraan 3. Memerlukan tenaga mahir

JAWATANKUASA PELAKSANA Penaung : Mohamad Jamil Bin Othman Penasihat 1 : Adnan B. Yassin Penasihat 2 : Nafi Zalman B. Jamaludin Penyelaras : Mohamad Hafiz B Md Ngisum Setiausaha : Nurul Natasya Bt Othman AJK : Mohd Akashah B Rusdin : Nur Aini Bt. Md Alias : Md Taufik B Mohd Noor : Nurul Najwa Bt Othman

Pengetua GPK Akademik GPK (HEM) Ketua Warden Warden Warden Warden Kaunselor Sekolah Guru ICT

PECAHAN KERJA 1. Mesyuarat pentadbiran 2. Menubuhkan AJK 3. Mendapatkan khidmat nasihat PKG dan Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP)

4. 5. 6. 7.

Sebutharga, Melantik Pembekal, dan mengeluarkan LO Pembekal membekal perkakasan Kerja-kerja pemasangan perkakasan di Pusat Akses Pengujian Pusat Akses

JADUAL PELAN TINDAKAN November 2009
– – – –

Mesyuarat pentadbiran Menubuhkan AJK Mendapatkan kebenaran bertulis dari PTJ (Unit Kewangan Bahagian Pendidikan Islam KPM) Mendapatkan khidmat nasihat PKG dan Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) Sebutharga, Melantik Pembekal, dan mengeluarkan LO Pembekal membekal perkakasan Kerja-kerja pemasangan perkakasan di Pusat Akses Pengujian Pusat Akses Penggunaan Pusat Akses dan E-Learning

Disember 2009
– – – – –

Januari – Disember 2010

ANGGARAN KOS DAN SUMBER Anggaran : RM60,000.00 Sumber Kewangan : Lebihan Wang Makan Asrama 2008 ITEM PERKAKASAN Komputer PC Printer Data Suis 20 Unit 2 Unit 1 Unit RM2,000. 00 RM1,000. 00 RM 150.00 PERABOT Meja Komputer Kerusi 20 unit 40 unit RM 100.00 RM 50.00 ALAT PENGHAWA 2 unit RM1,500. RM 2,000.00 RM 2,000.00 RM RM40,000. 00 RM 2,000.00 RM 150.00 UNIT KOS/UNIT JUMLAH

DINGIN PENDAWAIAN Pendawaian Letrik Pendawaian Rangkaian

00 RM2,000. 00 RM2,000. 00

3,000.00 RM 2,000.00 RM 2,000.00 RM 2,000.00 RM 2,000.00 RM 2,850.00 RM60,000. 00

KARPET LANGSIR LAIN-LAIN JUMLAH

20’ X 40’

RM2,000. 00 RM2,000. 00

AKTIVITI PROJEK 1. Mesyuarat pentadbiran 2. Menubuhkan AJK Projek dan Program 3. Mendapat kebenaran bertulis daripada PTJ (Unit Kewangan, Bahagian Pendidikan Islam KPM) 4. Mendapatkan khidmat nasihat PKG dan Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) 5. Sebutharga, Melantik Pembekal, dan mengeluarkan LO 6. Pembekal membekal perkakasan 7. Kerja-kerja mengubahsuai bilik / Pusat Akses 8. Kerja-kerja pemasangan perkakasan 9. Pengujian Pusat Akses PELAKSANAAN Nov – Disember 2009 (Pembinaan Projek Pusat Akses ICT Asrama) Januari – Disember 2010 (Pelaksannaan Program e-Learning) PEMANTAUAN Pemantauan dilakukan oleh Pengetua dan Guru Penyelaras ICT / Ketua Warden dengan menggunakan instrument yang dibina khas (sekali sebulan) PENILAIAN

Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesan program tersebut Aspek penilaian meliputi:
1. 2. 3. 4.

Keberkesanan Pengurusan Pusat Akses ICT Asrama Keberkesanan Perkakasan Pusat Akses ICT Kemahiran Penggunaan Pusat Akses ICT Keberkesanan Program e-Learning

PENAMBAHBAIKAN
1. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan

bagi meningkatkan keberkesanan projek/program

DISEDIAKAN OLEH: KUMPULAN JASA e-LEARNING AHLI-AHLI 1. MOHAMAD JAMIL BIN OTHMAN 2. SUMARNI BT JUNIN 3. ARIFFIN B. YUSOF

Lampiran 1

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROJEK/PROGRAM
Nama Projek/Program: Tempoh Pelaksanaan: Tarikh Pemantauan: Penilaian Keberkesanan Projek/Program:

Cadangan Penambahbaikan:

Catatan:

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Jawatan Penilai:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful