Anda di halaman 1dari 146

ZtZ

FriendsKorner Books

Friendskorner.com

YZq
Z

YZq
Z

Zt Z

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

Friendskorner.com

YZq
Z

x *
Yr

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

Friendskorner.com

YZq
Z

F
K
4

11

21

g
]Zg

27

38

49

54
75
81
91
103
121
138

yp

{
!

~ *0Zg

!
!

C
&OZ

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

Friendskorner.com

YZq
Z

H~v \W 7 zz kZ Z
gzZyZX6hg^rxq
Z bkZ }

X ~ hgq *
X Vz[Z

` W L L
g6B; }^zk k &OZ b qz
^r~x qg
~Z

lZy
su *
X c
yXa wZe ~
^ ~X Vk yp &OZ KZ Vk ^r{W/
zC

0~{zX xa%
~
V,ZX /gzZ , wZe!
~ O&Zgz

X Sgy.6

z!
C gAO V c
wZ eB; ~
^} VrZa
zZ
y}uz

1q
ZgzZ^zk kgzZX lg-6X 1sg Z-w$
^z~~ 7eq
Z
L
L 1 6Y!
ZgzZ k 7L L &OZX i b TjAZ L 6
L }

Le x Z nkZgzZ hg
^rL LX X X $
^zQ ~ H L LX X X X iZ D Zq
ZB} F
G
E
O
.

X ZG3!ax {n &OZX ~
o ~g 1X8

J4]IzgzZ g~| h ZF
iW{z X '!
/G

L L~k

Q Kgq
Z zg VrZQ
~k

Qg ; KZ {zD L LX g ; gzZ c
%i7 E
&OZ Z BzgVrZ X ~g Z
d zB
/I
X g C!
G
X
JZ~
g=L L

X1~y$csc
gzZ c
v^rVrZ
?QCL L

X ]gzJkZ=
L L

X Vc
Wg~z

Z~X {gyZ{z
k0
}1L L

@
x(Z L LX Za ] ~g ]g gzZ96}n LZ ~
{z L L

X
;g~V
X ZyY E
&OZQL L

]gzpX we YZ} ZX ZX ! ?HV 4 YZ Z @


Y6 kZ ~ [Z X 5 c
L L

DI } ZX ZX ! p{z X Y!
Z *
X kZ
!
X X X X V z ~X oogzZ ]gzp
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

YZq
Z
E
#AE
X G
g se c
L LX Z hg~X

Friendskorner.com

X
9g~X1!{zL LX X X ?VyZ?` W1L L

VIrLZyY E
&OZX V :B; ^r@
Q6okZ1X YYZ Zc

J
Z
XD YaZZ" eyZy W VIrLZ { c
i~yZX g \ H
G
$
0
}Q CXKc
Ohw\~wq
ZZX : VZWsVIrV: y

W~B; }g g tz y TgzZ 1gzZ C kZX f


s&
Z ~ kg ez
(} &
ggwX wZ e~
^ eq
Zg&

V6
yz G
5OE
0
ZRL LkZ D 66
f
uv
X H w1X ZZ )~

X !Zg f : W Lg P {z

Vz X CZu Zz ~
Y
z kZ gzZ ,q gz6)u Vz ~
YgzZ Y<

X
g D8J 0
WgzZe^C
X [ Z[pX yg y]X g
z q
Z(q
Z ~
V
aJ(
zgX Ig Vc
F
gzZ{<hZX
H: x
a]Z'

~yZyt
}%gzZ ;gv3 Zp *
w !
eg1 sz L LZzVzw}6} iZzgC
Xg ) YVc
}'
8
g

Zz ~Vp Z-
c

bZ $e Z Zq
Z~gkZt} 6
Xc
|0
!
wZe G/O
" g ezV;zX ~~y
ZX bV J5F
q
W}W'

zyX ~Qq
Z {zB(~} #T=

: y 6Xc
$
Y: VZ ~7,qnkZ~({kZYX RgzZ
5!e L Iy!
+ZX zO8P Zz ) s'
w: Z ZQl
Z Z9Z E
V0
ge Z6}X

y: ~QX $
7(VziayZ {z~QX M
NC
!
:gzZ$
Y g~ y : ,q
W~]Z'

B}g tXr
g Z q
ZB}X Zg wq Vzq4ZgzZXC
!
: C

qsyZ_kZ1X
c
6
0
g e~uz_yZwqX 7DkZ=gZg V Zzc

W}~gz6
@
xV-X @
: WyZT
,Z\
~gz6
X e:

Xv lp bh

! ! c
M}g [@
X L IVzVX t~~QVH9z } #ZzB
J&
'
G-E
.
4

5
G
VX Z7]
F Z q
ZgzZyZ
q
Z6s 0
~X CY Y{QgzZ C} #kZiZzW
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

Friendskorner.com

YZq
Z

z yzZgzZ!g Z q
Z6kZX wq
Z s;ugzZCYz !
!
C
,g @
z

X Z7
@
Z{Z M
&

iZgk'
ZZZ *
Z6w&6g Z-Xy
0
} 9gzZ|z 3 (6w

cu{z

6l
gzZ} 7D ~g ;^7 gzZ w^^1Z6lyZn0
g eX ;gvgrZz
{# { YZ(tX KbPD W-g0
ZBV ]Zg f LgLg~Rcu

X YbhZ {^
YqC
O ZO Z C
VQX

} iZiZ
X
W~}W'
hz {g C
4Z~ x
]Z'
Z

g; ~X ZN=X ~9V 0
~}W'
iXg wZ eg ; VY}t~gzZ

X Vg ; !
X c
wZe~Yg ;CZ Z<
~gzZ{z6
kZ 1~B;g @
Z

4Z~{zZ
gzZ k0
,X ~,X ~,^W{zZ
X VZzi~

gX MkZX + YZ DX @
8
c
WV; !{~ V$F~X -Vb {zX g Czga
wX LeYg~g \ Z b g CDDi !
T
4gzZVZ2u *

]gzpEX @ 7i \WX YVYgz6X k

[q
Z ^ Z ~ y
G
E
I3!
V 0
Z
~Z ! i~X i z'Xz EG4h y
C6
uTZzV\W

[Z 4 (Z D YiJ
}i {z Z
gzZ gxaV 0
kZ}i @
xV- {z Z

Zwe kZX CkC*


q
{zgzZ CY Za q
Z~#kZ CVZ,ZZ {z1XJZ

Vg Z_V 0
| e~Xg Y &1X Z: qzZ gx *
Z g
q
E
-J#
A
X D bg=F 0
~g g ZH6
yZgzZ Tg G
O ZO Zb

} e Z LZz
yZgzZ gv6~gz r
g Z7X ;gi ~ ~Q~

gzZ@
@
Wg0
Z@
~$e X Z7
yZ

~6
X ;gxbwVzg z6
u}

Zg X :iZzWzX qzF
~W} 7
k0
`
Wg0
ZQX @
Yk0
zC
!

VZ&
gzZ 1wZ e~
yG`
kZX ;g
wO ZO Z b}~

zC
!
gzZ ZQ7
eZX
4~ x Zg WgzZ Z6
ww zg^X c
g6Vz qz eg kgQ

z{ z ~X )X [ g }z| l
`
ebkZX Z Z9 Y k0

qz{zZ~
Z @
kC(ZgzZ ;gx~
qZzX Q~X ;gc
w
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

Friendskorner.com

YZq
Z

X }

Z {z Z
q
X gzZ k]t'
tgi ,g z X g a 6}u ~y
W }W'

CQ a r Zl
D C } z Y Vc
6'
8
g @
x (Z _(s }uz

gzZ ,q
3~ VVX )u~ V\WgzZ0g~ V !
VYX ,


| ()u yZ Z
X g W ~Q L L{zX Vc
r~ V;

X c
r~X W~~QN Z~~Q=gzZV 0
hi} iZzg

~Q L LX xxgzZ J(
Wxq
Z {zX ~g !
YX
V~NZa

gKZgzZX Wh
kZ L LX gzZ Kg ikZ {^
Y g ~g QgzZX W
~(
X )Z(takZX y.6YXx *
7kZ L
L c
gV|#X
`s

9 HzsKZi OR6~X
Z<
{zX 0+F
?f~4q
Z! x ~g
X ZgzZ~&
{zX w'zgu~ 7Z#

X g ZH~ 7
6
HKZgzZ ZQ{z 0
zg L LX Y7~
Hx *
kZL L

X X X X 0
zgWh
0
zg! Y! Y1gzik0
c ZgX c
Wk0
g Z-~Q~

Qi q
Z {zN bkZ= Wh
i L LX V ;g~ (Z= X 1gB; 6x q
ZQgzZ

Zc
Z<
`
~XigzZ~X
gq
ZgzZX 7 7 L LX gaX Z
'
.

5
G
:ZzgzZ Z Vz{ W iX Z 7^I6]
FZQ Z H X X WX W L gLzZX Z4Zg0
Z
X z~gzZX V 0

i \ gzZgzZv W~zgyX #O ZO Z,q3X g<


Ct
c gz!
X 3g}xVzeX Cx! g~(
Z c~g $LbkZ~p5
q

0
x
VggzZzX ;gs q
Zk0
kZX UVZ Z6

E
~Z ZgGk4}uzC
kZ]gzZ VzA{zXgw -

c gz!
X 3g !
~VZ
VzuLZ kZXn ^: V Zz @
CQkZQgzZ
wZ e
i kZ L LX l{QgzZ Zl
l
h.gak

Zg f {zX Z7>
61 gzZ ~g6}i

~g X c
W
Z Z(
>x *
H L LX 6iZZgzZ suLZ 8I *
kZ >
Z Y7{z 6X g /~g Z Z \!
LZX } O Zx *
~g Z'
~g ~g
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

Friendskorner.com

YZq
Z

X zZ D D 6iZ8 I{zQgzZX X X X X O
Z N Y -gzgzZ 3 : { z Wg
~h\!
} ! Y 3 L LX B w@Wx q
Z cgz!
X c
w1ZzJ6 V; Vz

sVggzZ 1~ VZ
u Zg g xX V Z e 5 V ~~}gi Ct =6X @
Y
X g J
k

gzZ+Zz

X
3g {nzg H~~
XV?}g Z L LX {gyZN bkZ=X W~~QI

??6X X X X D5 7izgC
,ZX Zzg WVL LX gB; 6+}VrZ

~ ??6
L LX W
L L{zgzZg aX
H YW eX x~'
W
z"t yZ=

QgzZ Z c
U ]X c
Z zgi q
Z~ V$V
~ i} ZX pZX ~hL LX c
ZC

J
X 7[@
7] &`

wkZQX
c
g0
gzZ 3 s c
X 3g~ U
0
LZ VrZo ^rz [ Z} (X H^rgzZ {z

X --o

kZi kZX Wd

~QgzZ i ZzW~X g Y W~Q~{z ! i ! iL L

X gCkZX w6
Vzc
E
4&
: G4hFtL LX Y{zc
vw^r
gzZ 1~ ?'L LX
u" ~Y{z
X
/G#F^r}'
X zg~:X g:QgzZ~^{zt
Z'
H~yZ7X\W
Y
H
H

.
~7Vc
I Vz X VZ y
~X g W,iZzWB ~ kZ X ?S W9q
Z

ih

X c
[Z q
Z ^L LX g '!
gg VY&z 6}i iX
X 9y[Z! ~g YZL LXb: p Zi=ikZX `Q{zX g Z%y L LX
/!y L LX g kZX
kZ !?H E
nZg *
X ~ si ZzWkZ[Z
X YUg B0

z{LZ?gzZ~{ Zg v}Z}
X

` W~X i
kZ {zgzZ Y7i ?z

~e5kZ KZ !~~g { Zz

X ;g &pyJ

Zz w uZgzZ Zz w uZ L L*
ufX ;g @
h M ygzZ
$e X Uo~(y Z

~R cugzZBB}W'

X @
Hy e^ i ~y
W
c
Oi Z D t Vz

gzZX
Z V&

k0
VcX
c
\
sz L LZz V) }C
sVzg ex
X ~ w
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

Friendskorner.com

YZq
Z

~ VzL~Q~X g Y 5V1Zz wzgzZZz wzX b ]ZgX | gzZ V(

%V
k q
Z n~1gX H

w!
ugzZ { Wypo*
8 ZzV>g^*
%6u*
X ~{*6X ;gv *6+

xg }W'
gzZ x
V;zX CW~}W'

} #X `Z bx E {
p

X gzZE ug Zg fXg WC
!
g !
i Z0
ZkZgzZ
QX CYg0
Z:ZzgzZCZg f(

gzZ sx 0

x

g Z ~ ^zZ ~Q IW~}W'

i ,g
{z Z

V Wt }uz q
Z Z
X(x q
Z skZ g v ]V 6}W'

~yZX
6
(KZC
!
g

k0
yZ {zX5B;~:WgzZ L3Zg fX

X HC

X Z: kZ g

kZ

L Lg+gzZg V zyZ~9X 'W*


JZxq
ZVHXz~} #Vb

X g- bZ6
u9?| WkZX h~Qi ZzW akZakZ
J
VZZ'
AzVz}- VYg "6
kZ 0
e |zX ] &
x
gzZ Y]Zg

~ ~QKZ ~[ZXg Y- _7'g6Vgr


X 3e}tyxg
#u60
e @
x(ZX YZ Zz P: Z0
Z: X F~ ~Qzg BVgzZ0
eX ;g

g| hzZ <g X i Zg60


g e ^gzZ VI1 ~X ~~C6VzgZ- zg kZwZ eg e

iX c
tq
Zk0
} iZzg LeY
gzZq
Z ZgzZ\ ^rq
Z ZXV 0
gzZX

uZg f Wd

0
ge S(
WQX Z<
N
=X 4Zg0
Z W{zX B@W~X
kZ3X g^^1V [gzZ ;gb Vz L LX ~9SQgzZ

ZgzZ VZ \ gzZ e ^r kZN6+z X s wQgzZ t ~


q

ZhZ ~ ~LW ~ {n kZ~ kZX v^r s c


gzZ ^r

Ug QgzZ \ kZ N
gq
ZXg| 7
@ Z iWHxcq
Z~yZ} (
,ZQiq
Zh

X c
~}VZ Zg Zg fgzZ 1gzZq
ZQgzZ k

Zg fX c
hg

} 9JZ
X Ogzi Y!
X Z !
ug IX ZY x
6
zZ}g ;gb 1@

v~}W'

N6w^rZPC
{zX

~X} 7bV1K
F
" y
&V 0
6~R~ zg kZX JZ~X
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

10

Friendskorner.com

YZq
Z

gzZ c
u ^rQgzZ 57X c
!
~ VZX 3(Zz ug X Z VZ ^rZ j6

~~QhzF
hz% ee^r{0
!
0
QX 1g~
zg0
Z ^~ w zg
XbN~0
ezG#J
gzgz

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

11

Friendskorner.com

YZq
Z

]w !
X h : Z COVgzZ
| (
gV *
C'

X glg !
gzi} (
!
C

^c
Lg/ ,Z}q
Zt6Ka zZ
h N gzZ [
~! Z0

q
Z X Z h J

l{xq
Zg}uzq
Zg
~_q
Z hgzZX 16
LZs +z6
Xg
I I
~ Vz0

14'
gz Z } gziq
ZQXG
SyZ VxgVzg J C\Z Ha\ZHagzZ
X }

x ZP|
g

X
JZxq
Z ?Y!
ZH L L

X D !
spLZ+z6
X ~
7 L L
X Y7Q ?Y!
X ~
V ?L L

wkZ1X
4{zX c
[Z OY!
ikZX g c
g?1X X X ~
d

LL

wZ ?C
76Vzy ? C

? C
V ? C
VY X ;g zZsp~

N3 Zg yKgyZ~ wkZ} Ch

X : Zz [Z X,Z
H
w!
g Z1$
ZkZgzZ gub~V Zi+X l{ Q,ZQgzZ H
5.'b

KZ x
x
kZ X D Y ZQgzZ 5 T bwzBBgzW6V1 u *

1}}nh 3Za
w!
+{z Lew kZX
?
}6
gzZ HkC6
u *
~Q

X *
:w kZ6

6a sV Z *
us +z6X
Z~ ~! Z CVzjVzj >Zg f lg !

Zuz6Zq
ZX gV ZV
Z ~&
gzZhyZX zYbR~~V
bVh1{zgzZ _| m
q
Z ~C6V B
~ yZ WXWW@

,Z: Z

r$
cg CZ Z LX Za lg Z - gzZ @
Z og !
g !
Z (q
Z Zz 6

X g ,
;
9ff6
4E
X tqz*
OV G
5E
V>VgZzU~r !
,0

1wzgzZyZ lg !

! ~wZ e6
zZ}QL LX X 8
N
KZc
UL L
X
( L LX Y7h ?ZV YV L L

X B;skZ0
g egzZ
JZO
Z ( L L
X ]!
A]gzZVh YWO Z ?(O ZL L
_

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

12

Friendskorner.com

YZq
Z

~!VILZ kZgzZ
O
WJ
V+[Zs +z6X w$

(V,ZgzZ
y YZL L

bq^3VZ *
Vxg~kZgzZ 0
g ehX Yb Zz `~z
sp Zg @
c
qz

}nQgzZ`ZB; aX gl

Xg
+gzZ6g Z8
4;uT

gzZ [
g0
Z u ZX { i Zzg VrZ VZ sc
tX N~9JZQgzZ$6
_V Z *
X Q6
X
Q6
V
bZz#
s

H V Z *
a t X 16us Q +z6X CwVZ *
X X XvZ zZ L L

]ZN ~g
! w: VZ *
:X : V;z1c
VZs CZ Hw

sc
~ Vz$
1 4'
~ X gNO ZO Z sc
V Z *
~: { c gz!
t X

U @Z yyZw$
Sh1 ~6w ( ,ZX 3 CbW!
e
%
Xawg}nLZZ
I46
_LZ {g !
z W{zZ
XWp
g
X D VZZX WO ZQ8
N
t~g c
LL
X 1Vh ?QVz H~L L

X
g k0
LZZH *
Z *
LL
X k0
LZ L L
X 7k0
LZ

X : 7L L

?H : L L

X
@
zX *
HL L

?]!
HX} h Ji Z0
ZY} #}uzr
W mL L
X gqhX g{ Z (ZpL L

wZ e6
zZ}8
N
KZg !
g !
X J
r
W ~(iZzW ZX Y!
Z H^t L L

X X X X Y!
Z1L L

X
l{^Y!
ZgzZ1{#X ^
Y!
Z1\ZfL L

X Tgg \ L LX VZ *
X D7Zg
*
LL
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

13

Friendskorner.com

YZq
Z

X zgh X D bZL L

X ~

Xd t6
LZ8
N
kZ KZZg fX mc
zg {Z (Zp ? L L
$kZ
oG
-I
X IY6
8
N
kZ6
g~ Zg Z)gzZc
|xq
Zh6>XE

X c
{gt+z6
X YB}?yYL L
G
'
X YVYB} *
LL
kZgzZ *
*
Zg +X X X D Z L LX 1 V Z *

X
gD }uzq
Z

X Y7yZ+z6
X VZ *
VY L L

X zz~ZZgX X ,Z'L L

ZgvX @
~g Zs~[Z NbzgkZZZvZpX}
Z Z}
1!
GE
38E
X X X M}
^z^ZZ}
*
*
X JZG ?ML L

?1 X Ds
zMV Z *
X D ZQ}g }g ~V- 7Mt1X X g
V; L L
E

.
G
Z
?g
gvYJ

X G
'!
VZ *
gw{nZzu *
} ggzZ
4QX VL L
G
'
,g uX 1x Zg7 ZQ yVq ~ wX *
*
}g + {
!
X X X L L
(
E
4

4
h
G
/;XZ ,~
Z G z ~j~(ZXg ZaT
q
*
~|

X @
I7Z D z {z1, E
p

V;Zp w V!
+Z {zX D 7h
%X 7X X D 3 Zg7 Wzg
G
'
EG
+
V BkZ=gzZ c
Z *
*
}g g @
X :1zg g r
X 5 W4]ZX

kZ L L~X @
(Z}g v}g w yZ1c
ZzwgvZX} hB;X X~X c

q
Z *
*
Zg v1 ?` VZkZ 7M {z Z
g ZZN L LXi7 Zz C
]y
W Y V;zX C lpOX X X ?? $
>'ZVC L LX ~ OuE
5O;X&
E
0O~ kZgzZ ~V ~g uX hZ g$
#
i 5kZ ~g Z*#
}
zgX Vz G
EG
u0
~ ^ V;z 4 *
*
}g vgzZZz g W4]ZZz kZ ~X X X
Lg g e

6
yZg gz6

X X X} 7
Z
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

14

Friendskorner.com

YZq
Z

X} 7
|
Y7 ?VY6
Y*
*
LL

X Dx Zw~{ Z({Zp X c
{gtZ` X g?g c
LL
X Y7+z6
?VZ *
W {zQL L

C Zvg q
Z V yZX X X
zg *
{z X k0
D V !u {L L

w ZN
q kZX y wa Zg #

*
*
Zg vX
{g
z ]Zg VZg
8 3X *
!
C
}1X c
W@
U X Sh Ze +Zy~(
X
{g Q

}g vg ~gGyZvZ YVxL LX X X 1!
~h^1V+KZX X X
g7

Vzt ZGY KZ L LX
zQgzZ Vz0

1 4'

!
C
ZQy
X '
6*
*
H` x9gzZ ~ ?g c
X 0
g: x~ V kZ H ~ ykZ V {0

iJ
Z
X

X X X X

X Y7+z6
?V Z*
y`x9L L

gzZIWp
@W 5V 0
ZX Kg{zL LX c
[Z VZ *
! e!{ ~(
~g v} Z L L

X X X X X X X Zg f {zZ

S WX VL LX
bg iZzWr
W} #}uz ?Y @
gC sH L L

X X X X QgzZB
gJ
]ZgS W

:W{zQX c
gB; 6
yZ~r
W X Y~w VX Dw\W ! *
!*
LL

: $

oZX X X X X Y!
Z}vZX X X X}vZ L LX 1g0
Zg {nCZX ~

KZ uX 3 Yq
Z akZ]P lg !
x
Zr
WVY m
X @
O ZO Ztz{ (

X Y7 Wh ?V Z *
ZHQL L

X wV Z*
X Y[ZX X X X @
nZg *
!
Z Zg v!
!
*
LL

X h J+ V Z *
gzZ ] +z6 X a Y!
ZX X X X D (Z Y !
Z LL

X V Z*
! ! !
(
4E
5E
. G
X CW1} HH
L LX
Zpg X {g}6
Zg fhg c
LL
E
X 1 #-E
h X *
@
Y0~}~w}7[gzZL L
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

15

Friendskorner.com

YZq
Z
X "L L

X *
X V,Z ~L LX
q
4
gzZ{ z:[Z hZ
gzZ
X c
X V Z*
d L L

X VZ6
u{# \!
Zg vX 7z g
*
LL

X } # s t

X ~g : J
~rwYyZ @
*
*
}g v1 L LX H qz IQ V Z *
X a Z}L L
\
"Dy!{ Zzc Z~g vX { k
5G
3G
Sg V G3<X gzZV E
*
g yZD
aD

C
!
VZ~ @g
z~X u {~ VgzZ } CW:Zz yx
Z
gzZ

&X 6~ V 0
yZX X X X D7[Zy
@

ZtZ z[ Zy

Z ?9~X D Y

g YV 7tX ^ VZX @
WHY~w~{yZ-C
!
X}7 6
y { c
i

VY %Vp ~X 7c
g Yhg aV~ X 7 k0
N W
X

? L LX ZX g: J
V6yyZ1X zyY }X c
Z6y
WX 3g a Ha
vZX C y.6{ Z (Zp L LX } = @zg~X WZ
Xg
Zg vgzZ Y

*
= ` x Zg yX JZg f k ~ Z}
X X X X X X } a {z ~ a TX

~g e"X ' Y yZX '@X C F


;Zg fX TgB Zz y V
!
X @
7

V Z *
X Sd~_0

_0

N
WhyX #
}
yZ0/X w6T y

X JdB;V Z*
Zz!vZ;L LX +z6
X
JZC
!
B;CZs

W`N {z Z
X c
J (
O ZB; CZ V Z *
gzZ`Zw1xq
ZhgzZ ! !*
3 ! *
3 L L
X 1~_ZVZ *
1 X VZ *
Vd ~L L

X N } HYL LX Y7h X ;gv YJ


Z gzZL L

X @Q=L LX gV Z*
X w} YL L

ZbVz Q'gzZM Y]Zg ~g !z Zix ZwL LX Y

Qw !
r
W ?X X X X(
HtL L

X qzg Z~yZyZQX f
7x *

uH} 96_X "7e


W~pgzZ V Z *
z Ht g
L L
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

16

Friendskorner.com

YZq
Z

: 3 ~ yZX j VY9gzZ VziZzgX c


Wg0
Z Z0
Z Z @
@C
!
Z~
Vz0

1gzZ | (
V} 7
~yZ>WX 3 Z 4,Z @
X
gzZX 1 bhZ
LZs CZ q
ZC
gzZ | (~u uHHkCV-
X

X ;gYk W W ZZ eq
Z6
yZzzkZX s +

~g 0
Z X
gz gzZ Z Z9 y *
*
Zg vZ
L LH qz I V Z *
]Zgu +Z L L

X ' ,i ZzW`~&
!
Z7
eZX ;g zg Z ;g {z1X ,6~6
xxgzZlg !
!]Zg
O
~&
!
xq
ZvZK@WX ;g 6
u X ~: _k0
*
~
q6TkZ

X X X X c
3^6
H

X Y7\G
?QL L

X Z h Z8
N
KZ~
{ Z({ Zp L LX 6
g: *z X g cL L

X D 2[Z WZVZ *
X D7IV!
Vz(
X Y{g g
V;L L
X Y7 ?V Z*
QYZL L

c
gziwZe V
Z~V OX 1y

ZiX` {gg Z~` *


*
}g vX X X X HQL L
go ~ V {O8z ~&
c
q
Z ~B; g V 06} q
ZQX c
go J
y

X Y7h ?VY L L X wG kZ~}0


ZX ~

X Y3G kZ ` kZ3^~&
!
LL
X Y7Dg e Dg e ?13 L L

h X
Q {z X 7VY D ?V 7 ~ L LX c
[ZF
X g c
V; L L

X |8
N
~ Zi CZVZ[Zg c
L LX ~L:
X Y7h ?'X X X X!
!
L L
X !
$X X X X X 'X X X X V;L L

X Y7{
p+z6
?CV Vc
V Z*
&
LL

X c
[Z~LW-V Z*
*
X DgsVX '7Ve7L L
X c
hg~
{Lp+z6
X X X X X YZX X X X6
DgL L

X Y7 ?Y!
H6
LL

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

17

Friendskorner.com

YZq
Z

X c
[Z +z6
X 7 L L

X
4.
U}6
+gzZ;gX 9h X N7` WY]|tL L

LX D WBML L Lc
WwQ7
eZV Z *
X D gzjD WC
!
*
*
}gvZ
LL

V ~ z#
}
yZ c
~yVw!
]gd
LX D W- VZ ]gzp

LZazgzZ Z
gzZ D Z77Z D Z} aVkZX Dgz~Sg ]g{z J
Z
QX

q
Z ~ 3 Zg gzZ Bzg & J e X DS Y V;z 7Z a yZ 4

X X X X ZzV'

g6X h
8
y

X Y7lp X k0
!{ Zzc ZL L

X V+z6
X ~$
HtzG
]!
L L

_0Z
X Z
gzZ c
z: *
i D WX X X X X X ]g[pkZX +zV;L L

kZ~ }%Z
1 lpX N
g
z kZg 2
V Zg vXC6kZ ~W

X ;g8
]~g ed
LZYN|X V ZV ~g Zw3
Z%X
W c
r
yZ X
7^1} l G/OL LX Y7 S
Z X V Z *
LL

'L LVrZ&gzZ
X c
N~6w3 *E
E

LL
VN
Vz KZgzZ
X X Z^ZV_c
g1 .G!mg c
~X:^1L` Z1X Xi 5~uzX ]g Xg~g u Z{zL L

X1

^1g X 7{z1~yZyy
WX DbV}uz {zZp
&~wy
.OG
6
Vg x }g gzZ~X Za E
ZiZzWgzZ zZ kZX @
Ygzf WX

X X X V-7^1

X c
gzn0
geV Z*VI1LZvg Z8
4
X Y7+z6
?VZ *
H kZgzZL L

{zX Z e {g eX ?
gzg ] z y!
~X c
g =y]gX H
L L

Vb5{z1C 0
C!
X H qzxzZyY~gzZ w'~3kZ

~h
y
~ha|zXeX @7{z
z Dh
y
Y7~Wx
X D Y{gz
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

18

Friendskorner.com

YZq
Z

y6}gzZ {zZ
X X X @
y7ZX gg
8 .
yp~X H{a Cg[pX

X c

~BzgZ~

X 7h

X 17[Z1X W ! #z L L

Z
J
gzZ c
q
ZO Z c
TX D W A Bzg 1!
O Z
y{zO Z L L

yZ Z
1!
X : J
[ZVZ[Z,Z { z gzZ Tg D (Z @
W: [Z

~ V 0
H L LX z9 1!
~ ! V WVY ! V WX g { z D
Zpg W

~g W c
Z t t 7Z 1!
gzZ ? Dg { Zg} c
Z
7W ~m
M
X X X M
: W qz

X Y7Q ?V Z*
M
: VY W L L

c
X ?g'!
>L LX Wh X g'!
{Z ({Zp7 !
!
LL

A}g v :XD[Zy

~jX Y?g
L L VZ *
?D Yo]g VZ

Za ,X C
b]!
~ wkZX
C
l{ X ]!
: X @
7

X Y:bkZ@
Y~VyZw kZJ
gzZgzZ'Yf(
QgzZ'
Vzga~kz7
}g g !
ZXg Zf{z ]!
q
EgzZ m

G
5O9 X X X X X L L
yZ Y{z Z
X ;g 8
tZ96

k
r9 X VZtz1zgzZ |

}g vgzZy J - {zZ
X ;g 8
9X c
!
Vz1Vz VrZ Y~kg X 1

X X X X Zg gzi9 X~{zX rg e *
*
X Y7Dg e Dge ?Zg VYL L

?> @
H9 X>Zg L LX X ug c
LL
X
g
QN#g

;g ` ]!
m{ c
VZZ ~1gzZ L LX H qzQV Z *
ZZ9 YgzZ7
a{zL L

! aByZ [Z9 X g Y0
Z zg 0
eg Z- |gzZ ;guM0
Zg C
!
JZ { zX

{Z_ yZ X-B kZ *
*
}g v| ( u " kZ Z
X @
Y s} iZzgg !
g !
@
! a
X W'
tz1X }i Y(Z~ kg9 X yZ x}uz &z V gzZM0
Zg

X X X Xa: VrZ1a|z9 tb*


*
}g v9zgX c
: YM0
Zg
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

19

Friendskorner.com

YZq
Z

X Y7Q ?: VYaL L

X c
[Z V Z *
X ,Z'L L

X h X 9zga:'L L

X
| g
WV Zw ZgzZ@+z6
?@
H>BzgL L
X Y7V Z*
?
L L

X ~g6
kZ8
N
KZgzZc
[Z hX V;L L

LZ
X F~ V>yZ zg |
gt6a zZ
gzZ @gzi

VzgzZ H
8
g ~'

6qTX CV:C!
zg X i ZzW

w !

cugzZY sVzg eTSg y


J
k

~ c CY { z Z
X 3 Ch Z
#u6Vzu

3YD} z

gzZYC
i 8
g kZgzZ b%i!~X CY!{z W WQX W*

b,
{%SSd!{zgzZX c~g 4,ZX c~g X 3

kZQg !
ZYgzZ cuX
q
giQ8
g kZX 7yY ~{%!gzZ @Q X /ZC
i
xggzZX g (Z8
g ~g ZyZX ! A B!gioVz {z CgCgXt

} #Xg Yah w}g 0


ZlX "(
Y}0
+
Zgzgz8
g '(
G
(
4<XC
~uf(
~} #]uVX _

Zg n~gzZ_ G
6
Vg0
Z
X
| (
Qglg !
!
C
1X l{qC
g0
ZX b

X H qzIQV Z*
X Z%n9 ]Zgu+Zq
ZL L

g X BLZ { z9 X yWg ZaQ~Zg *


p
*
}g vgzZ ~V ~L L

X
{gC
!
t]Zgu+Zq
ZX 3ghg6
Vzx
XM
: wN yZ1gzt

X} iZzg
}uzX ~: iZzW~g1;g !7 Vzi Zzg c
` ZXg D 7^z'
@'

|z kZX ;gl{{z1Zg c gz!


X ;ggu6
r } iZzg9 C
!
|zc gz!

5g @
7
eZX X X X mw: @WkZ^g9 9c
g c
X ZZ
Z {zc
VZukZgsq
Z

VyvkZX Y VxX H
g[Z Z hXX [Zy

r
g ZaT
*

q
Z Zg7 yZX O&Z ~gv{zX aB`Kg
X YhgDX zQVZ

~3 ZgX % ~X *
Wf
BZ [Z gzZ ~ -
g ZZ
X Za
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

20

Friendskorner.com

YZq
Z

a sgzZd
LZ CY k0
]gZ g Z5C
~ ~h {zX Z}
kSh1
X c
Z
y.6gzZX wq" ZuX H O&Z ~g vX X X C
Zpg
y*Z ~g7 %9 gzZ zg {z c
Wg g Y7 c gz!
~X } Zz Ze V;z

Z9 Wk0
9 L Lc
Ccgz!

a3*
3Z
{z L LX ZZ6
w*
*
}g vW
Z TX

Dg OZJ
k

3*
3{zgzZZ%9 yTX Tg wWkZJ
k

h h }0

%Kzg {zgzZ @
Y

Ne Vz0

6}i `Zg '

i KzgXWZ p{zqX c
W: k0
yZ @
hx {z1g

gkZ X g C ~g !
!Z j] P ]Z lg !
]Zg kZX zgg (Z"

_7 g ~ iZzWzZgzZg R~ ]Zg ~g r
g Za1X
:C
!
x g

VZ}0
6Sh ZX } yZX ~ 9: {cgz!
~Xg

} g @
~gzZg F\Wy}uzX ~g Y` LgLg V !
ugzZXg b

e kgzZC
!
Zg fO}X W~} #yZ7 W V;z~X zgQcgz!
tX c

V v ?X Z YZ tL LX1 gzZ ZN = ~ } # yZ ~ Z
X g Y : { c gz!

G
'
&
O
+
gzZ X 3 ^kZ=X k0
}ZX X X ? {gtL LX 1 {g
Z s Z ~g QX X X
W
3!Z Ig ekZ~1 X z t6
`~n%~OG
}Z! ! ! L LX1d
J

Z~Z

Leta Zw Z!%~g v! %~g vYZ L LX {z6kZX c


g ZhuD zg D zg Yi

]Zg S WX WC
Z
!
} #~gzZ e: iZ~V\WV\W{z !X X X X
g m~X J 7
yZgDZ E
&OZzv E
&OZ~i ZzW*zggzZ CiY Vx g |z &OZ ~g v~~} #yZ
g Z-V;zZ
y}uzX X X X `Yxq
ZbkZ|z &OZ~g vgzZ_Z
! !h! hX X X X X V{ Z *gZ! h V{ Z *

Xg 3

g~:WbV-g W8
iz L Zy

gzZh1

LZgVrZ X r1bV Z- V-~! XL LZg ZV Z*


! ! +z6
! +z6
LL

X Il{ vZx *
g ZgzZ )gzi6

X ;g Yzg ;uyZ

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

21

Friendskorner.com

YZq
Z

g
]Zg

X g Yy ` WX V V e7t J
Z ~gzZX X X X g
]Zg

]zZX { c
ig !
Z w` WeXg gZz Vzk
q

gzZg ZX~ VTLZ LZ

v{zsz^+Z V;zpX
wzNizV Zy

V Zy

} # LZ~X @hZ ~(
"+Z

}g @
kC ZX D W: ~bhZ x \ gzZ [Zy
X n } 7[Z V!
~

3 Zg bkZ~QX ;gx *
C
1 + T iZzWi q
Z ~X #
s}g p Z}g
Y

E
,
w
X
W:Zz Z @
g ,^~ S(gzZ V ~Z
~7V;z
t 7 ! hq
Z 8

!
gX Zc
YZ0
Z[ZX IW c
?Ze~Z~X _ F
Z&
3kZ

g} X
54X{z[Z~iX
gzZD|
; ~9Z
V 4 yX 7}g H
(
5F
3G
g!
~V E
b~pX Vz:~|VnZtge
Z@6
gm{=?
Z ?gzZVz : ^ W@
Le Y Z?] Z`
+Z @
~ CtX @
c
^ W

}g v:6}g v :VX c
gzZ=?p[ZpXg D |=?LeY

q
Zh

0Z[gzZ [
| l
e K]!
~zg ZX V
W~ 3 33~ m
Z !

N Yg

6CY
gzZnyWbZy 7gzZ yVZ ` WD0

i~ 0
X c
W7

YKZi !
Zk%ZC
cX c
Wqf

g {zX ;g J
k

gzZ c
W~F]ZgX
~i Z0
ZY)!
6
q
Z{zX gx~ V\W~J
[Z^X @
Zha Mq
Z

?> L LX Hgzt Z{z qz]!


0 kZX '!
C
^g gzZ
g Z

4z ~g vs~ C: ^g ~ b
ZiZ Z ?pX X X Xp H~Z *Z }uz
H
$E
4
h
E
yZ UV@
gzf [@
kZ{z;gE- 6Q X
0

i }g

8
g cu ^g y kZ @
gz{E
]!
kZiC
{z Ct%g ZD
F=X ]5
XZ F
ZBMyW 3wY} {zgzZ^h
-
/EZ'~ ;gE- \!
3G
zg {zXWz6 G
kZX mxa gZgzZ ; ]G

gzZA V%X X X X
C~` Zk%Z {zgzZ c
g66ZBZ'

~VB2(V 4z ~g zzX v C!
(
_
k%ZXyVZ` W]5~g
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

22

Friendskorner.com

YZq
Z

~ yZX ZB ^g kZ V 3 ,k

V W:Zz ~ Z
X

kZgzZ gNVgC
!
~gCq
Z^g V @
Wg \ {g {g ~g \ Z k

q
Z
a Z Vzg Z V\W c
W
Z zg CW ~ 9t 7X ;gN

;gt~V;X X X X X X ~ Z
X VZ {nZg vg !
Z p +ZX ;g {n^g z!
q
X c
}=aZCZkZX V 3 ,k

g}g X _kZ Y[ZX _


{ c
i]Zg S W
zkZ

g Wzg yizg LgZzU ~ ~yX 47u *


wt [Zp Z e Y Z0
Z6

_X V @
YizgC
~X g J

t 7 X g #V^wzNgzZg@'

X
G
Z c
q
X g Zpe Q @
YUp6{gHG
L z i%6R,%q
Zzg T

y ZuzgzZm1~"eq
Z|0
!
gze Dq
ZyxgV1ez^rX c
y8q
ZgzZ~%
1Y ZX ;g *
a 6y0
6k0
yZ~ 3 XZ Zt &OZ ~g v{z Z
X

(X V ; V; L LX hu &OZ ~g vX ~} #Z ?X g
c
}= E
!Oeq
Z ~ X 3 G
5OE

N
g{#t L LX y!
iq
Z V Z0Vz yZ x}g X 1 p ?ZuzgzZ

?! bg L LwZ e~"e ~ Z
Q X } 7]!
7g ~gzegzZ%
^~}W'

X
?h

QX
bX ~ 5Zg6
~g7 h]!
~gzZ ~Le ~gze ? X X X X X X =

kZX 7p~ kZ1YZ y8~% N


]!
{i Z0
Z J m
g @
Z}n}
~[Z]!
~= X X X X V M Y y8tgzZ Ca D p c
[Z
X C c
VYV^ W

^et ~gzZ
Wg ; ;gN> sc
Q vf
r~ ]!
VPZ

YZq
Z~ V zgzZ
C}k

ZQX q
Z~ ug c
EX )}g p}tX
Z9

ZX ZZ7Q
W~:
kZ%q
ZgzZI7]g ZJ
` Wh !
~~g kZ6
Vzg G
5O #X
0
}uz {zgzZ Z3
[@
z [WkZX Z 7{g G
5O Zg V V c
W- i ~L
L ;g
}J
` W [ 0

zZ}
X V c
W y
6Vz6 kZ ~ 3 Z
~ Vzg G
O5

&~! 7\W L LX 1Zg f {zQX X X X X


kZ [ZX H7g }g G
5O
X W
~{zX 7c
VZ eV;g agzZVc
Whg~"euZe
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

23

Friendskorner.com

YZq
Z

Z~gzZV W~gzZIW c
J
?=7
eZX
hg~ a~q
Z= p
`{z

X e7

~~ ~g v &OZ ~g v{-Zz ~
{
{g ZzW{ YHk0
} ZX pZ~VX
?gzZ!
}g ` Zg
Zs &OZ ~g vgzZ ~y*Z ~g ~up

~ X D Y7VY4Z~X Z 04X7Z Z } ZX ! X uzg~Sh-ey Z=

X Le7"7
w ZX ~+ZXN YL LX
X LeZp L L

X g | 7
?LL
G
'
+
X } ZX ! iZ X X X X X Vga}g 7a LZ L L
X v9? L LX ~ X } ZX ! L L
X *
kg ! } Zp L L
! [kg! } Z L L
X V;L L

X Hk0
~(
} ZX pZWXe*
ztbgp L L
X ;#gzZkg} Z YZ L L
X X X X X1L L

X b~}e
g ~(
?L LX ? X 71
ZL L

BO+E
X 'h
x g g bV F
~ OuEgzZ ']~(
?QX
4Z~~y}uz

~g ?c

WR
!
Z RaBLg}g v~Z
iq
Z
G
'
+
X
4
X 'hZ=?Z 0 kZ ~ F

'
KZ~Vz~g =ykZ X *
`#
?g Z L LX LZ
! hZ
hZ

5G

" 0
3
gzZ~7|?;g 0_ F
Z E


Z~Z
yq
Z ,Z
FGT q

} 7
*
wEZi*
Z6
VX_9ZqZz X 7,ZtL LX B;}

=zIL
L 1t V;z g ~pX c
gg0
Z~e egx Z
QgzZ X

egx W bZQgzZ ~Q {g !
z y!
i Q X 70
V,Z QxZ}
X zh
Jit
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

24

Friendskorner.com

YZq
Z

X IJZgzZg CN,ZX 7= Vg7 ?QpX


c
!
n~e

X CYwVc

a~g ~g v]zZ
Sd~ V !
~X c
y!
VY7 ~gzZ c

y!
%~6IKZ? Z 04X,Z Z

G
'
+

V 7p~L LX ? ~ J(W}g ~ I ~ yxg=L L ?pX m8


G
'
yZ6
X
S lp8
~Q X
X D:
k

5V;}g +Lg ]V !
5
y ~gzZ yx
gzZ ;g OO QO S y Zg 5Z~ Z
g !
Z
q
G
'+
zkZ !y@

`pX Iw~C
!
}W'

?X c
Zl
YZN 0
e?]Zg
W

zZpX ZzJ
}ukZ W ~QX g ~9,Zk

X?7 @
: ~
Z
G
'
+

n
V ~ Zgt~Z
63ZzgzZ g CZu}g ~h^~gzZ g 7Z6}i Zz V

g!
Z bkZ
q
ZX ~g m
?~?g Z3 Zg {zY,F
Z Y} h ZuyLZ^6 g
G
'
+
?g]H Zg Cg8
~g ~h^~Q

3Kgq
Zt y}g X @
9KZ~ CWyPz ?Z

kZ c
X ~g

: bkZ L{z1' VH&zgzZB}gvX C Zg*8


y ?&X

g2

9a {g ~X tg6}g )Z Zuzg @
Z ~ kZ V 0
Z c
q
'Y Z

3g Cg
bZ6 {e { i@
kZ ?X $
: i Z0
Z CZ ?pX 63{z} hX
BVzgzZ c
hg ' Z}
~ Z
X : 9~z!
6{zgzZCg

?7VY Z}
\Wy
W L LX Y7?DD~yYX Zg

~L
L c
[Z ? X @
77W
Z 60

i
Z + : c
+ kZL
L ~

X X X X6
X Yzg r Zg v,

X X X X
zZ
L LX ~ X Zzg

X z *
Z}
` W L LX ^]!
? X 7~, gzZ
zL L

?X X X X p L L

X Z}
V9~X 7p L L

X X X X X X X6
LL

X _6
3{z` WX9KZ YYZL L
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

25

Friendskorner.com

YZq
Z

X Wg Z}
~C
=ykZgzZ X
ge ~gvpX @
g e:h

?~L L

} aZX C!

Z({z *
_
~X c
W7` W1 ;g J
k

gzZ c
Wk0
} ]Zg

zkZX Hs WfVzg p

W &X Z 7
t }{z[ZX V[Ng !
F~J
[Z&X

g OZ x J
4PX sz^zguV;zpX
wzN~ Xg }'

{q
ZQg D Z hzO ZO Z;uJ
k

X c
g&
8
z PzX
W:Zz~FLZ~

8{zVX k

q
Z^g ~ZT aZ WQ~X ~ ci7gzZZA
%
6
i J0_I
X 5: [Z 1c
x \ wzNX c
W71 W:Zz}g pJWX g|J
VTLZ^pX
k- g&
8
zX f(X g OZ VZsyWgzZ W

u i gzZ Z ,~(~(
X % ze i gzZ
{ ( !
0
88J
gzX
|gX 7~
-J# 0
AE
F
VGgzZ D Y [ze [ze~ 0
^1}g X ' W6i ,zZ zZ X |g

s~g ~!gzZ ZZ w !
{( 7
eZQX ~
~ yW
pX D Y f V'
g ?EE ~ kZgzZX ;g V6q
kZ} hg$ q
Z , LZX ;g W{g p Zg X

| Z kZQ gzZ ~h Y1 0
6kZ V!(
g X Z7

W6
c
{g pgzZ sq
Z
X
@W kZ p Z kZ C
!
Z
w2
u ~X} 7>
6

X aZ ZZgf L LX B; Z~ V; VZ *
LZ X : )X ZgzZ c
ZjZ7X I

k
z ^g ~ X k

~y
W L LX c
W {z Z
gzZ Z ~ X Z9k0
}g ;

Zg f L LX 1c
d

Z ~Z
X z d

}Z L LX 1gzZ V KZZ X
X8I~dX D Za a C~ ` % ^g L LX kZkZ X q
4
gzZ

1
00
~X Vj00
YZq
Z~kZX Z ` ZZX CWlpg
E
H
$
4
h
lX } HxsY~dgzZ ~'

Xz`V- E 6
C
X~gz?Z
C
Zt! 7YZh

X $
~g7zig WtkZ

} 9 qut kZ g @
Z V\ IgzZ c
wZ e ~ i kZ
x

Vz6M%Z}izgx ` W L LX c
qz*
gz~VzuzZ1u *
ge
.V%ZX

X n

kZx }g pQgzZ Z Za g= Z (q
ZX c
N~g W Wi kZQ
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

26

Friendskorner.com

YZq
Z

,h ZZgzZX s Wf Z` WX X X ! 5]1@
YZHi!
ZiZq
ZL LX g&
8
zX t~

7L:
kZX
YZg ;X 7]!
.6~ kZpX Zh Zi !
Z YZq
Z]ZgV
! V V e7J
Z~X X X Le*
7y.6
~

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

27

Friendskorner.com

YZq
Z

h<kZX @
Y {g ~ y*zyC: wq L$
y{
Zp ]!
g (Z0
Zt,z
E
G
iZzW+Z yZ}g ~ Vz - N VN V>X wJ
[Zg Zz p H [Zz w v~
X$
3u *gzZ@W yZZzY BV
O& LgkZt |0
!
B; i ZhIy{Z

gzBLZZ1}}yYa F

` Z uR VrZQ X f
G Z L LX Zt9aPZ r
I Y
&
5kG
.2G
G
gzZg W6}i bVW , zZgzZ +-Zz } r6V+gzZ f q
ZX c
!
H
Zgzi}g7

{zgzZ
gib~xq
Z{nyZX~g | h !
V Wc
[,ZsuR
} ZzVZ7Z

x WLZ LZQ
gzZ
Z X g \ IX 7c
Z
kZpX skZ
ZF
Z uR
IX I WV
! z VY
yZgzZ6
zZwyZX

! @'

V Ylg !
Y" ;li Z D Yw !
xz3gZ
6
fVX 1VZ~

Lg KgeX 1 VZ ~Z H H \Wt L LX 1 gzZ(W !


Z kZN ]t d
LZ

X Y[Zy
~gzZg
zF
Z L LX1#yZQ X gzZX X X XgzZ nVX
?*

zX X X X X X
z Zg tL LX I X 7B p L L

X X X X X X X N Y~uR
Z]Zg
Z L LX !
ZkZc
*
[Z yZ

y yZV3} 9k0
gzZ gzZ Dg @
Z~uR
yZI X gzgzL L

X c
a

X
BY!
ZkZ VZ7
R
yZgzZ c
W`
WOI
g Z Z

36V W4,ZzgV Zz g %kZgzZ 3 v Wv WJ


gzgz
O& yZX ;g Y3g
kZgzZg,
kZX Z9CYF
kZ6}i[ZgzZ[

g YzgiZzW%~X IZ c
~7ZgZC
'gx {z}O~8I !
Z
E
-4H
&
S"7
Cq
Z ~V 0
E
&OZy{X ~ &OZ} ~V;^1LZ GgzZ
&\WX M
: `
Y OF
7\W L LX I O ZO Za
yZgzZ `uhZ

www.FriendsKorner.com/Forum

X ; g

ZtZ

FriendsKorner Books

28

Friendskorner.com

YZq
Z

X g -Y~V1QgzZsy{lpkZX c
WI: `

tyZ X *
Z Z
& I ? zH~kZL L
X Y7gOF
X tYL L

? HkZ6
L L
X |tYL L

?1w0
: VY gzZ OkZ?V7~X X X X X b XL L
&
t L L
0
0
X D {g VZ sV}uzX o*
kZ L LX | (W yZ X /GG
&
u kZX gz
X D 7gz
Z {zXg egzZW
Y Z (
tZ
H+gX /GG

X D YkZ| h ~V\WglLZZzV*
X }g Dg
~vakZhtkZVz X @C

i'!
kZ=L LX O&ZkZ Y!
sr
IZX :
o*
hgV-kZpq Zg f yZ
Wd

{&
N
h ZZ
&

X bZ Zg f L LX 1 J(

?VY L L
AV 0
=L L
X ggzi} (
X *
E

AV 0
{z Z
X 1~KZgzZ ~wZe6
uyZ VZKZJ8 r
I
VZ E

E
-4H
&
V \It ? V L LX 1N ^1 } ~B;X lp NyL G
X 1~KZ kZ N
i ZhQX o~g Z ztVY c
:[Z kZ1 ?1

x~
8 WgzZ Y!
{z V yZgzZ .
4~ yY!
Z kZ c
C Z yZ ~3 Zg

ZVYX @
q
I{ c
i|8W{z~ Vz|VzyZX ugz ]Z Y W
ZiVkZ V- {zkZX Dg \ G/OC
{z ,zgzZ 1VZ~V,Zi

]zZZD k0
OgzZ@
3Z
{zVYm
{ c
iVLZZ Z6

sN !
8 KZV,Ziq
Zt]!
~(
gzZ D c
wZ eWN
~g7~g7{z

IZ {z @
r
D~uR
ykZ l ;ew yZX Zwt>X Zg q
Zw zg
X : YZ Z 0tg yZVY ~ WZgfWyZc
Wf yY &OZZ
gzZY5
www.FriendsKorner.com/Forum

YZq
Z
G
3 &OZ
{zC
X twq" Vz^}g LgzZZe A
Zgp{zLX y O& nq
Z~ GG3E
ZtZ

FriendsKorner Books

29

Friendskorner.com

z kZX CY[ze~ 0

wYb gzZ CF
Z b~ wyZ CY ~kZ
YZ Z8WgzZ Y!
X Dg Z*0

i}'
G
5O[8kZgzZ{z~T @
Y Z y N
gq
Z 'kZ

0
W*X : y!
iLV,Z~ZrszZkZptB &OZ~Z'

kZ {zX Y:

DiZ~ u *
X t q
ZSg ~ 74- ~ y,qgzZ w yZX : Z'
gkZ

4N
Vzg e KZ4.
" {zgzZ|-Y7kZ V 0
LZ 'g* k0
{zg rL
VZ6
zZ
X @
WZ'
Z(
~ G/OkZZZgX
% b {z @
~ eyZ L
ZgzZ @
c
Zjr0
yZ Z y{ VcZ

cZVgzZ xVQgzZ ?7 @
Y {gX @
Y {g y*zy Z D:
Zg cd L LX qz0
!
7O Z}6@
Y% ~X X X X X Dg Z*zgzg 'Zg yF` W c
q {g W,Z,Z V;z?
O& kZy{ X @
Dm{q
ZZ '!
X @
LZ s {zX : ]: F
hg

gzZ KZsu H kZaZgZX N YJ~Vw} (} (TD(ZX

X c
VZyZxiXa}C
b
H
E
-4&
'Y uZ
G W~}W'

Dg*t R
gZwz ZzDEEyT

!
~ VNxQgzZ &&iz kZ\gzi}g7Vz~ V-A=KZX VZvY
c

)*
g t &OZX _vhgz uZ
{z~yZgz kZX C
!
iZzW &OZX i
Xxa'g !
Z VZ~{z ;ew kZX VZp{nyZX
q
x wW HX C Zg Vzh-g t X @
Y *
T }}n G
5O L LX &OZ

htX 76
} ze eKZ c
g =X ^~V\W]Zg ~g ~g X N Y

} ZVxX V~0
V}g 6
X Y Z%~ V A uZgp Zg fX V-A
g F{YZVX B 7
~kZ wWX DQDzAcD Zh Zu {y Zg
X ZZ9JZ^7^pX Vg kZV kZ~X ;g
X X X ~ &OZ L LX yZ

~X
yz!

VX VZz V
?~L LX B1 &OZ X }g[Z'L L

?V

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

30

Friendskorner.com

YZq
Z

*X Y~g Z ` WgX ekZX : o Z0uZgpkZ {zZzX


l{yZ
VZeZ &OZgzZX g YCF
J J[ZX g Z%yP ~&
6WN !
0
W
i% Wf" H7Z e6
X :x *
Z~)yZX
cMgzZIW:Zz yY &OZ ;g'!

z LZ Z9~ J
Z yZX c
N
%
}'
~} #} (
!
gzZ g . &OZX W#


y kZX VZe V Z ~(y T1

a7 a7 V ~ c
z !
]Zg ~ Zi W V7 X g

&z X W#
c
C
!
&OZX ;g @
gzZ ;g 5 Zg1e ~0
*
|zQX N
e

0"
(KZ KZ
, V1 {z!
y
}uz pX Y V-g1 Vg S
: qgzZ KZX c
VZ]~(Y0
ZVz L LX Y7u
V,Z ?^yZ
V L LX

X W@
Z
wW H=: ^6]g}Qzh XV,Z Vzy!
X c

VZ CStn

D 3w'x Zw H7X @
'!
| (
| (
X ]y{} Zix ZwZ
t gzZX X X Z7
Zd

X ~ c
;g c
V` WX X X VY #
VR
*
3x ZwV7 ~X X X X y Zg

dX
Re 0
Vzh

Z}
X|zJW c
Z ZL LX B1 g!!{zQ

X _c
g1CZ|0
!
7X ~gkZ WN c
y{gzZ\ 0
*
7|zX g
}'

~y\W Z~V- H Z( Zk7w0


=V &OZ L LX ~W~
kZX y{
R @
s x
pX .
&OZgzZ
X N
g ZB}X c
W7
! V-g X ;g I
Y]Zgx [
u{zgzZ 5:Zg ]ZgZ~Zzgg

[Z:ZX ' H c
g @
h
h
u *
ZeWLZ ~g Vze 0
W*Xd

z yyJZ
Pz
J
"7
g Z&OZX CYf(
[yZ @
Y@
Wd

yJZV V !: ;gZyZ

4 }g 6A {z gzZ D
Z kZX VJ
}uz
y{X {g xs gzZ,g eSh VYX 'Ysz^~~g {>4LZ8 WgzZY!
X 'Y

J 7~ wjyZX @
W:Zzr
W k ]ZggzZ @
YW kX
wb6~

b J(
]zZ~cZ eV,Zt c
F
zZg Z~[X Pz

:0p7}iV VZiKZ @
`~yZgz kZX @
W:Zzy|`g{zX N Y
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

31

Friendskorner.com

YZq
Z

[ZpX C c
hgZ c
C
&OZ X o{ c
ii } lZZ 7~kZX C7
g7p Zg f~v !
X : ly$
@ZX Z b{'

kZ~y}u6 {z

X @
YC
!
Zx
C
yZq
ZX

kZ Vc
A ~hTgzZ !
} VkzggX ;g J(q
Z J
y z F
Z{z Z V- Q

LZgzZ
k(
Z0
ZX N
:J
Z {zX g Zg e~ wjyZX g CWh ~
} # &OZ Z
X
g0
ZQ N
~ VyZ {zX ~ wiYX c
W3g HY &OZX Z c

X ;g ~!~(
yZy0
yZgzZ [[Zy

!
A{zN4Z~

6u C c Q gzZ X c
{ n A Zg ^ }Q zh h }g ; L L
Y!
ZkZyZgzZ
!gzZ &OZX YVR
g0
ZvV;z{zgzZ W*
}g @
X ~ 7

3g &OZ Z4Zg0
Z Ng tVCyZX
F
Z
A Z~q
ZJ

[Z L LX B1y IWb
&OZ kZZ
X ;g {g !
X wjZ{zX ~h Y1Vz
C

V Z Whg c
X DD kZ LZ YgzZh VZX ~ a ?YgzZ}c
g~ yZ
kZ &OZ {zX ;g Z9l{ bZ yZ X 7a}V}g Xl E
&OZ &OZgzZ : c
gz

x
` WX
0
{z
'Z+ +Z ZgzZ Z4Zg0
Zy{Z
pX Zz bhZ S0
W Sr
'

a G/O D W &OZt} 6
}%gzZX ;g ag3 {zgzZ\Q ukZ

kZ c
`{zX e1 Y~~ZzVR
wC
!
X ]~~{ 1zZ~~{]7yQX

X 7yZy{ c
!

VZ { V1 0
W*X xzn kZgzZX g CWiZzW eg D J
k

Zg f
X X X G
5OV-g H(ZX X X ] L LX B1 &OZ ?H WNs ! &OZL LX Y7
X X X &OZ6
LL

: wkZ
ZayZNgzZYWx vx4-X ~hZQu{zX @
WN7L L

pX W: N y{ s } ;g g eZX l{yZ X ~*
}nVz Z s 3g

!}N VcZ c
: akZV VZy*zyX ~hs Zy{

N D Wg0
ZB; {ZyZX {g Zw{ngzZ ZY kZX
W:Zzy{| W

X
www.FriendsKorner.com/Forum

YZq
Z
&N
?y{Whg FsL L
G
&N
H Z>X @
Wg {N Z~]!
&OZX C7
C
Z'
}Z izgizgt! Fs L L
ZtZ

FriendsKorner Books

32

Friendskorner.com

[Zy}uzX 7Zz q
ZX X X 1Zg Z~uR

p4VQ *
?m

X
ug p{zQ X Xy
WX Xy
WX X X
0

?} 7
V
XD Z}uzD 3q
ZX CW7xL LX Y!

X
g6
VgzZX @

W 3DizgC
L LX B1zg8W ?VxL L

?y{ WNZzL LX Y7h M@W]0


W*

X Hs ZZ: y{X V;L L


(
(
7LzQ zQQX c
ZX
H ZX X X OQX X X^ y{ L LX OF
zg hNFhNF yZ

Z ZhgVX X X ? VX X X C CX X Z g fX X Xa Zg fXx Z(c


WX B V1=X *
C X X X ! C !CX X X X V lZ~X X w1? ZhgVw1X X X^ y{}vZ Y%X X X ?
X c
[Z qy
y{ X Lg L L

?Lg L L
V;L L

?Lg V L L

X 6
}uezgg L L

Xg+ .
C
X gk'

@WkZX "0
!
KZ6
q
ZAyZ
E
&OZ Z Z9J QX{z Z
X ;g,
~O z {zgzZX gu *
kZX @
4Zg0
Z V%F
D c
YW\WG/OtXZQQYWp ! {gYX X X g
VZ-
zkZYV L LX

! {gYX X X }X X X

-X h
l
`ZV 0
y{X} 9 lx
X zg i ZzWu ~(t yZ

X - q
Z~ yZ0
{}g ZzX - iZ L LX ~ lkZ L LX N

yG{z
! @
" yZX V}h
y

Lg c
,Z}g }uz:gz
?Lg C V L LX1gB;6
+y{gzZ

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

33

Friendskorner.com

YZq
Z

!6
}uezgg L L

X Lg *
{zp L L
X }
g Zg fkZL L

X 3 Zg 4z !yZ W L LX ^VrZ ! YZ! YZL L

X : 4z3 Zgp

X Cgzi ZzWkZgzZ c
Qeg
X Z(
y{tyYL L
!D,Zy{}g L L

gz kZ {z Zhg 6}i kZ Y V ;zX X X X X ?c


W: kF
Z - p L L
!gzL L

V {g e " 7 [Z L LX ;B; yZ X Z ( Zu kZgzZ - o*


kZ L L

W:n*R

{z}g e=X ;gzJ


[ZgzZ ZZa ~x{zX @: *R
` WkZyYX
J

J(
Wa Z {zX
WnkZgzX X X X bS0
W D `gZg eVX
Zz G/O {g ZzWX,g Z {zXV G/O } (} (gzZ V;z ?V Lg C ! - pX X X X

tQ @
Y Z ( Z
Z'
X Z(y{t6
X X X X ?*
C # yZ ?*
g X D c
g G/O
! - L LX 1u"Xg8^r}'
- <kZQX X X X X @
WNZ
?- Lg Ct,ZX X X X 7y7\W
&
T\WX iZzWZtX;g7
{z /GG
{z!%
!bYZg f L LX c
` !
q
'

N !
{zxq
ZQ

X CWiZzW V ! skZX yY bhO Z L LX g 4N


g Z
" yZ ! 4 !4 ! ! X 7

7iZzWJ
Z\WgzZ y Z ! WV \W !i ZzWkZ 7 T\WX ;g w1 s ;
&X - ` !Zg fXn yT
/G
zg Z- Vz i ZzW ! ! X X X Z;X ;gw1!
!%
! G

! *
X}Ti ZzW~L LX lpyZ X - L LX
l{gzZZV
E
X Z ON7Zq
Z 8
gCzg Yk0
kZ- Z
p

Z VZkx
q
x
|z6
hX W Wk- gzZ X ;gwiZzW+z!
L LX yZF
Z
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

34

Friendskorner.com

YZq
Z

Zg- X l{QyZX c
hu~kZ ? VLg CL LX Y7kZ W

,ZX 7 kZ1X Y gz} gzZX Yk

7X N Y 6g Z6 ~
X : q
Z X N
gZ(X 7~yZ1gO QO Z G/O X ;g

?VLg L LX Y7kZ WZzSh Zq


Z} 9n
N LL
?8F
kZX
G
5OZg X V73 Zg Lg ~L L
lG/O LZX }tX x *
X X X X 7Lg gzZ c
WNLg Zy{X g
XX!onu i j o] ]/ 8n^ oiaZZ

X ;g 8 J
k

Z W{ zg Z{zZ
gzZ
6
hJ+ kZ- QyZ

ZzgzZ ! {z - Xt ;g {z L LX c
`gzZ Z7xq
Z yZ} D&
HYq ezgg

yZX sq
Z sp {z N D Wd

LZ !x gzZ X 8
g ZgX Z9t

7{zX
ug yZ Zg
zg q
Z {z Z
gzZ ~:z kZ1 ! ! ! L LX c
`

]gq
Z Cg @
ZAZg Z-X u *
zwekZgzZ : ~kZ {g ZzWZzV !

{ (X

AZQ {z X VWC V@
kZ Z 7 L LX 1 ~ x3
.{z ?OLg L LX Y7 kZ
e

Q7DT Y(+ZZX ekZ WZ'

y{X
ugk- yZX g @
Z

~Lg
Z L LX - kZ Wk0
c
:[Z j-1;g 7uzg ZgC
{z
G

i{z7G/O } (
,ZX c
C=+gX Z(ukZVY
0g Zu V 3OLg YgzZ {0
n
Z WgzZ
l{p{zQ X D(C
} (
6
X X X X X X
ZpX D Hg Dg G/O
X
6
}&
e

Y x Wf
7VZzezg ezg g X g O QO Z CgzZ I C yX7

gz$gzZ~kZZX 6kZ8
g VXg7
bA ZZggzZM3~h A
X 7pX iZ0
ZZI
X +ZweX Zzu} (

h
X

KZ gzZt3X g

mX yZk

z ezg g X #{g!
RR bZ

X ,
V
7L L
/F
=X A 7[ZX X X X X ]Zg L LX - &
yZ X :Zz [Z G
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

35

Friendskorner.com

YZq
Z

ZQQX 9&OZX X X X M
&

e7ZX Y d Wn^R
p{zc
, h M } (
Z c

:gzX
%{z 4,ZX 7{0

iX X X X @
g \ kZyV}g X WVY {zpYWp

gzZ m0
X X X X 7{0

i{ zpX
i ZzW~gz@
{0

i{z
ZX CkZgzlZ
kZpX X X ! &OZX }VY Z'
y{ Zz g VxvZ Z
X g]H~ kZ y{X 7{g ZzW {zH

~@
{0

i {z
Z7{0

i {z ! 6L LX heWkZQ X p~X Z H c
[%
6A
Z
&
/G
tX X X X D c
Y-gzVq1 X
yT\WX @
W iZzW
V ({zt - G

}g lyZ~]q
ZN WZ%6} hY*
+vZV{zX ~% Z*R
V ~(
~g

YyZ 7 y kZ6C c
Y6tg z izgC
Z%X @: L*R
V ~(
X Vy

=pX ] F gzZI ' D

gzZ V 0
X '"m
v b~g W H~
X 7{z =X 7{ zX

{zgZ
gzZ X ak

Zg f yYKzg Zg f L LX yZ Dg

g Z'
~g gc

kZX ;g @
h
bZ {zJ
k

X ` g6GgzZw
KZgzZ
`g0
Z0
Mg Z- Kg{ g

Kg Kg CZXDx
RbVzig W~`
g `
~ Zgaw!
c
g
- L LX 1WC
!
0
Mg Z- {zZ
gzZXg~i kZb~!gzZ@W

!npyW
X X X Y0g ZuV{zc
w0
ZXgx Zg W {0
r

i{z
Z}~g gc

: 1Z gzZg {0

iJ m
akZ Y:Zz={zJ m
7akZb 0
~

V\WkZgzZ Zi ZzWkZQ X X X X ~X X X X X ~h

X ~g7]!

~g gcX

J m
Z
{gq
Z L LX 1gzZ ZeB; Q
KZ kZ WC
!
X 0
~
!X X X X Xg {0

i{zh

X {0

ih

{zgzZ h
Q kZX c
zg
z
y{z Z
]Z zgQ c
WC
!
{z Z
gzZ

X
6
@
V<

{z Z
X V2}W'
g6V Y!
sX _ ~g X [ #q
Z

y{ g Z Z Y !
Z~}W'

X g0
Z VZgzZX 1 y\Z kZ b 3 D Wt Vz

60
g eZe6V+g e {zX yZ - i
6_ LZXg L Zy
gZgzZ

4\eg
gzZ c
:[Z yZ X ,Q L LX V,Z X yZg[Z L LX
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

36

Friendskorner.com

YZq
Z

gzgVzg *X @
Y7LZ0
Z\I V}g )gpX Zc
YZ0
ZzzkZX : { E
t
L ^I

X @
kt
YZ{zc
#uO g @
F~
!
-

!e~VI Oy

y{X g6" e~IkZX g SC


!
R
g Z

}W'
~! ZXg s1 J
k

gzZ %1 ~ m
Z ~ D g Z ZX g W,iZzW

c
\e g
q
ZC
gzZX g} iZzWq
ZC
X ]ju" bq
ZXg Z}6
g ez yZX Z

kZckZ ~g FskZ lgz6Za kZX W0gzZ


JQQgzZ B$
z

ZX 1bV-6s {~fkZF
N A H H7gzZ5Z Zn
~g yY~g ~g Zf
g}g 6
X ;g {ezg zZ zZ w kZ !6U
Z q
q
Z q
Z q
ZX ;g W c
y q
Z q
Z 0

i
G
5i!zggzZ/D~ w {zX
GG
4OhI! XN +ZX ` N E
! ! !7p Zg f
nz0

@WgzZ
fg Z- {zX ~lg ~ IW c
,q +Z Q
!g c

q}Z

Wk0
gzZ ?
WV~ X ;g @
nz {zJ
k

X7 gzZzq
Z

! ! kZ {zgzZ Z (
ikZ L LX c
E
`gzZ Zxq
Z 0
g eyZX
Z9

kZ 0
^'
bZgzZ J Qi ZzWkZ- X ;g Y @
g{zu V 0
X Z hz @
g }

WV g X g*~0

QXg Y(s~0

g 0
,u gzZyZpX

W WQpX g iZzWkZ- UX
`k(
g Zz: Z-{zX ,GV| r !

gZg {e} h ~0
C3 `
3"~zQX ;g @
} i Z0
Z LZ {zX X X [ze~N.

V W C
!
V-;X ;g O~ b Zz
yZ {z: {g V-A|
g BZy*GC

GO
:Zz y- 7X c
} [Z kZgzZ
i V 0
kZ W -8X" 1 ;g 7

&OZ sX g {W 0
g
W*gzZ 8 WX g zgg g SY!
X ~ }W'

X c
W
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

37

Friendskorner.com

YZq
Z

kZX c
^gzZ Z e {Z Zq
Z6
} i Zzg~B;_y{X`}g Z6
gZ ZX

Zg vVX 7= L LX yZa
~tg z Y!
ZX W: :Zz y 5: yZ
Z 1<
N D ` bkZ7Z &OZX 'g S0
W*gzZ8WBY!
~^tg zZ
X g ew
E
-4$
Z7J0

zQ6l
Zg GwZX g v bZi~ c s9t X I6 gzZ 1x ~ V; u
gzZ wZe6
un
Zg e {z &OZX ~7bg e Zz}g ) cukZ60
g e yZgzZX
iZzW7ZpI7
eZSN D YbkZ7ZX IC
!
V 0
}W'

O Z kZQ

zg^Y^YgzZ} 7b b VX c
gzBzg Z &OZ}1s!~ggc

X :
!'

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

38

Friendskorner.com

YZq
Z

Z&
e

g a%y~q
ZX ;gwZe~ mZh h %56} F
Z Z}

~ gzZV1e #v% cu~X .e e}


+&
Z Z7O L W~}uzgzZ Z9

Z7~ V M !
gzZ [ <
~O 8 q
Z X 6L W n Zuz gzZ 6yZ:q
Z VZp,X ~ 7
?Y'
L LX Y7VYCc
i !
g0
Z VZu Z Z}
D h D h %X
X VVzQ L LX c
[Z~i ZzWq
Z
X c
hu~~uz

? %% 7gzZi \ RQL L

X gl{VzikZ
O8QL L
X z{i @
G

O8g0
Dg e Dg e q
ZX N VQ fgzZ G
ZJQq
ZgzZ B1 y!
iq
Vz {z ! YZ L L
O8hg 0
} 7~t~uzX { i @
G
W WgzZ c
g~t gzZ c
VZ6
L 0
+

? VgRL LX 1ZfgzZ gz+

Ze Zg f L LX 1w c
7q
Z [e} D ! V;! V; QgzZ Y7 ] Z Z}
! L L

}z 0
X X X X X *
!
!
bhZdgzZX X X X X M
Y7g Zi !
~{~{ VX X X X X X

X - J
k

f
YE ]
H4 &
Za]Z !
Zg f6
VznyZ ` WZX {zgzZ %~ -G
Z {zQ
O86Wg Z7Z\!
@
{ i @
G
y Z Z
c

zkZ7Zh

1lpk X
Y
G
J5
VzX 4G
u@WyZ c
yt D ) ~fgzZ bY~ O8 X X X X X X
!

'
+
O
~ C
!
NZq
Z ~X 4Z~} # F ;g/ *
izg ~g ui Zg 460
g e~ ~

X @]gTY~k0
{]*
ZX Zhz {
+O't ?g WYL L
X Y7D4Z V,ZX WYk

~hX C
!
W F
?
Vy
LL

X Z Z}
C
!
gzZ PZ9JZ0
g e~ !YL L
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

39

Friendskorner.com

YZq
Z

?
Vy{L LX Y77
~9~V,ZL L
X h
]Z ~gzPgzZ ~l;X&~X

@u Z e L L
X 7BLZ]Z}g ? c
L L

X ;g: w~g Zq
Z=X 7YL LX ~

XY{z@
Wsp=
ZyY!
ZX -g0
Z{zDveEEgzZ !}{ Zz6
"L L

VzX ]:7 5Z
Y y Z WV XukZ
yY !
Z y T

[
whgzZ zz q
Z kZX sp~ 4z ~ _(_(/Zzt gzZ ~ ~h sg ]5
GG3E
4JVzQX
wZ e WRZ}g }Y x
gzZ
Y yY !
Zrg V%Pz !
+O' &OZZ
! F
X $Wk0
yZ/e ;yY !
ZgzZ V%gzeyZ
g OZ
+O'gzZ~1~ 3y0
V-VD Y- ~ L L} h Zuy F
W W!
D'!
O QO Z J
k

XY VX ga ~!yxg V g kugzZ VE0

4&Z~h G/O#F!}wzgpX X X X X X Tg
4E
F
5E
5F
{z6| X : L kZ V G

37 yEZ kZ J
` W~ q@3 b<egzZ 7 hzZ KZh 3Z V1! Z!CC

;g @
W WZ~ gzZ ~ ]i YZ 3 3| Z KZ = kZ Vz
p ~(g !
ZX e
q

X V V1X

]6K-e8
=g~V k0
kZg !
F{z~yZgz kZX ~pY wJW}g7
+O'gzZ~gzZg7bgeg WyZ%~y
X F
W1D Y:BLZ {zpg D

~ kZpk7gzw iZg Z c
WO Q ~X g ~g Y {!
z Y gzZ yY !
"
Z
J
E
$
C: V~ yZ p D Y D Wg 0 ! ! gzZ ZX $
~ T C: +Z ]!
y0
I! ! qgzZq
Z &OZ VX -OY
gzZ spyY !
Z} hX X X X X
yZ g g2$

V1a}pX
zl^rgzZq
ZyY!
ZX \WnKZ~3

Xg Yg Z]gzZ 5Z {zX! ZpA WYiq


Z~yZgzOYX
Z~
E
I
"
5F
j
E
g ~gY ZX - V 4G
y ZyY !
Z 5z=yTX _ qzk
~kZ
Y 4X
58EZ 0 Zz LZZ
L E
wg e}g7X g
Z
0
oogzZ D$
gzZ
)q
ZX X X X X X
0g Zig ZyC
[gzZ Z 04Xo _ VV m: {Kgx
www.FriendsKorner.com/Forum

YZq
Z
4O!
~ V
5 WWyZj 1
ve(ZaZW'
'gti [=aEG
+O'gzZ
: ~gzB 5}g7~
Qzg kZ}i ~g\ kZXCN ZwJ W F
ZtZ

FriendsKorner Books

40

Friendskorner.com

X @
`p~R
XaBy{gzZ Z Z}
3zsX

V,ZX Ug X Y :7 5Z V ` = ~ uZ e y z
3'
X 4g e GG3E

YY=X c
WJZVyZ~gzZliuJ6
g Z*~@uZeyz*
X
QKzg YyuZeZL LX Z Z}
~~~g um^g7g
X [ 5 V c
zZp L LX 1~iZzWzggzZc
VZ6
zZu3 0
kZ

zq
Z {z x=X O gzZ c
wZ e 6 ~
@
c
~ V {O8g e c

~(q
ZVz yZ {zkZX ;gw!
Z 0
~~uzXgw!
Z W~ q
Z Z Z}
X X X X X X

Z~yZgz kZXg r

X Y &
Z~kZ {z Z ~y rX Zz hwZ e~
!HgzZW:

~'
uR
&WWyZ j 1r c
CkZ c
Wy ]Z {0
!
uZe y{

gzZ c
{i Zzg ~ D YX
| l
e = ~ yY ]Z ~gzX YV;z=gzZ
`aL LXgzZ WC
!
MZz V )$CgzZ C Zz}g ) cuY X g0
Z q :Z LZ

a}Y0
L LX x yG~%Z g Z~uR
~ !~zgN: hZ !
"{ c
i:X z
+O'X Yt X *
X N
gw] F
V5N
X ;g Z~O 8a c
z Z Z}
6
} F

%NgzZ ]gzpe
Pz wV-m
~ Vzg 4

g ZE
X cF
.X V N
gq
Z ~'

}n VgzZ Tgg0
Z 0
~ V Y Vgg Y D ygzZX Tg D gJ

3r ngzZ] ~g F
ti(+ZX CY 3 KZ ~
0

i~ yZ LL@
} F
Q VG E
X ] T"q
Z *
QD ZW'

VH

lg-wX
i Zg6
0
g eVI1{ iZzg X N
yWk ~V&}g7

q
Z&

Sh Z ZkZ c
B;JQ ~(
X c

Y" % gzZ

X c
a?
W c
~g m
g ZX[
X V \W~L L

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

41

Friendskorner.com

YZq
Z

X X X?X x ]g'~(
t6
?L L
X g m
gX ]g ':]g 'L L

z \
g YC Z Z 76V+LgzZ @%n~h^u
kZ LX {zgzZ

Bg @
Zz CZ kZ Wy
WX D W|eQ {zpX C
g6(KZ KZVzyZ ~{~{{zX @
Wuu

{g}0

"g !
w!
C
n ~h^pX ~ ~ D: Zz6
rgzZ c
wZ e6w Zz
u}q
Zyp

~h^Zg m
g !
QX c
0xq
Z VQl'

kQX D Y
!
B ~h^~ gzZ VQz wgzZ 3g6g m
g Z<
kZX
v b ,ZgzZ

X @
7\0
(ZX V*]Vptp L LX 1 UZ k

~hX c

+Zya{ tgzZ N
Y@
! _q
Z~h^X {nCZ~N
W~{zZ

X} 7
6
]c
&gzZ !
!
!
X X X X c q
Z]c
~Sh Z

g ]Zg 6}#X V:C


!
~)yZ~-6
}gz}g eg Wt=Yx

Y0
L LX gq W%Z - {zX {yY~Z 6
X gAyZzggzZVH9gzZ
?7VYV5N
L La}\W

X N
g V q
Z ~'

X VV;zV5N
g c
?V5@
LL
X V Wp~Xb =QL L

+'OL LX ZL~ X 7b A
X F
zkZk0
}L L
X }7{zL L

X x *
Z?X 7VY} L L

X }7Z
{zL L
VZ L L

! YZL L
+'O
tgzZ}e kZY X
~%Z
wZ ! ! Z
c
C W F

ZX
0ZgZgugzZ V}nX @
VzX @
*
y Zg X@
Y@

yY!
Z L LX ~
vWz {z6
lg \~Z
p X } hg*
Ywj@
3: sp

?V Yk0

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

42

Friendskorner.com

YZq
Z

?bZX X X HDg [ZyY E


&OZL L

X
!gzZyZ[Z L LX c
Z~ X bQV;V;L L
+O' ! sL L
X *F
HYyY!
Zw Z; X C!
xq
_
Z F

X QgL L

X VVzQ L LX 1hugzZZ{ztL L
'
+
O
X
iq
ZyY!
Z*
c
FL LX ~

~g v]g Z~g pX6zi!


S WgzZ6# S WX yZ ~rVL LX B @W kZ !V; V; L L

?Z
k

} (
?X ~(F
}0
yA="X
?[ZgzZL L

?1k0
} ZX ! ?sV;X X Xk0
} ZX ! Xxi5~g uXiZ[ZL L
X D HL L
?Zh ZL L

7L L
E
X *
7c
g~} ZX ! X zh '!
uL L
+O'L L
eC y>X $
: k0
Z L~ @
: Zk ; ~u
Z L LX ~ 7| F

X }{~njZ*
~uz {~]znjZ
*
Z
q

Y(
~(

N YWO ZVZ *
VCY[Z~L LX oWgzZ ~9JQ7
eZ{zt

X *
]Z6
X
G
'
,'!
~g ZgzZX V 3qq
ZV;z"~Xgz L Lx
pX %~g +L L

X wB;~ X
~g ZL L

? @
WkZ"L LX 167
eZZ_Z{ zL7
eZT
{g~w]!

gZg W?

y
Z 'W~X zg ,ZZ ? H kZ ?p L LX ak

~
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

43

Friendskorner.com

YZq
Z

X C c
Yu" bzg

~~pS7
wwVz
Z ~g ZY~L LX 1 ak

{z

X `7= Lg { r X[pHwX @
W7

X :p ?y g e=L LX 6"~
Y
c
"L LX 1y!
i6VX Q @WkZ
% z ZF
Q~N. E L L?Z

m
gT0

i=X X X X
q z !
~X X X X X c
[Z H~ WB=gzZ

} Zwq
Z! Z}
} ZX @
Y t}\WLZ @
LpX V`{ Z~ ]

X }} ]=ekZwKgdKg

= Y X WwZ~zg Z~ : xh

"~} ZX pZ L LX gzZ ~9J QO{zt


LZ- Z *`
7
Z-~ W

~} ZX pZ VCzg Z V Z
X c
x Z
E$E

G
+O' ~
LggzZ VE zO spgz zg ZZ~ X : L~ 8
g kZ F

X$

! pkZ Z bVz
?,x

gkZVY{zX X X J
V g Lg
}'
TX [ s !
V h!Nt [Z L LX c
C %Z ~ L Lx

Dg
L LX
~ZkZ X D
+O'
X Yk0
yY!
ZZX
{g ZzWZ (
tL LX QZ F

?yyY E
&OZ L LX Y7Z<
%Z
+O' X q
kZ +ZgzZ Y 3g yZ ?iq
ZX ` 2
yZ
L LX F
ZL L

X z7

X} |Vz ?T{zH L LX
%Z
+O'~
-V{zx
TgzZg7b~pyZZ
c
CZgzZ
n~Zz F
+O'~x
: y
V;z[ZgzZX [nipX c
3Z{ z~sc
X Z6
~kZx *
F
Z
+O'X
X a
~kZgzZ F
X skZ~ ?g H L L
G
'
+
X VgNZX c
!
Vq
Zx *
}g ~y ZL LX {z
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

44

Friendskorner.com

YZq
Z

?XH kZwbp L LX ZyZ-


~w}L L

X LeY
q
ZQ` WZ6
L LX c
VQ6
zQCZkZ X : XL L

w ~g{z
6
r zw}pX ]yY!
Zh

6
fkZX e: !
V!
yZ%Z

eKV(
u
KVZl
)

q KVg c
]L LX X X X X g Y

V }
~gzZ [
yp X X X X K V<X K V*
Y K V

X g6
x % ~g mZ

c
[Z ]!
kZ h

~p;g @
'!
k
J

X c
VZ~} #}0
g eKZ%Z]Zg
+O'\W L LX g @
+O'{zZ
F
Z1KZkZ X [ZtgzZ
g~ @
]!
F
6
X

X
l{w$
^zQgzZ X ~'

Z= @hZ
+O'y}uz
K @W,z ~X c
p8 - q
Z 6w} D hf%Z F

X x`
ZwtX gv YL LX c
[Z
E
H
-4&
VIg , c
J
W ky } (Z
L LX GZu *
~kZ X *
&Q gvY L L
? H

XD 0
{ Z 9~(
Z
c
g KgZ L LX DS1yZ%ZkZ
JZ~Z

X z Hx

+O'X c
[Z kZ 9 F
Z ]Z1%gzZ 1 VZ { V g6 J(
B; ~

X @
W6
6
kZ O

@
~kZ L LX }=7
Mq
ZX W~} # D 3-M}:
a%#{z
`wj%Z

Z kZgzZ 37
M ~X c
3 ze ! CZ kZ X @
Y (Z W 3g .izgC
X

?: V@?~L LX 1N~N
WQX 1g6
uLZ VZ;

~g v L
~h^t gzZ ~h^+Z ~g vdtX *
V @[Z L LX Jd Zg f ; kZ ~
G
'
KayKZkZQ X |DD }g +XdtgzZX X X X X X X @WKgKg~g vgzZX u *
?[ZL LX 1gzZ1g~\I V

?S"L LX 1g8
N
6
{z c
0
: [Z~
?
W c
Vtp?L LX
1~

www.FriendsKorner.com/Forum

Z
45 Friendskorner.com YZq
E
E4H"
X X X X X ,ZL L
?kZ: CX X X X X -G5 ZSZ)Zg e~wj}g Z

ZtZ

FriendsKorner Books

!7L LX c
[Z ~L L
X Zp L L

X @
7
t~*yX X X X X L L

X @
7
t~* yV;L LX ZC
p Z}kZ~i ZzWF
X
w$
xq
ZLkZ
'
+
O
X 7q~'

tL LX 1uzg3 ZgkZ~ X Fp L L

VYVz yZ { zX
W uR
+ c
C kZX
W Z Z}
~ ZX {zgzZ X L L

X 7
oxgVk

{ c
i yZ[ZVYX Yy*zy

wZe 0
g e kZn 0

~ gzZ *
Zz *
3X z Y: Z+?pX L LX ~

X X} x Zg WZg fXc
W^M ZX z

0
!
]ZgX ;g @
.J
k

X ZQ[p 0
X g @
Z} Y~{<$~gzZ
` Z Z}

&
+O'r }QX ~7
.~Z
X F
WggzZZF
+gBE'

F
Yi @
5q
Z~
\WLZgzZNyZX} yZX $r~VHCc
i !
Vz

t }{ z Dg
k0
4-X V W: Vz~3g 7Z ~X
X IW

+O'X ;g | 7g Z
c
e Hl8E
gq
ZX c
W {g C
uZe g s l'
F
60
g e ~ Pz
+O'O QO Z~B;~X
wXK\ ~X c
}=w6\
g-ZCZ Ug F

P~X y 0
+-ZzkZ ZzgtiX 6
VzU
N
q
ZX Z 7
+O'~X Zq
c
CkZY7 F
Z~+
X 6g6
wZgzZ
y*Zg | 7
,S
'
+
O
VZ ~'

+
~wzga FgzZ ~zg Zz61~kZ %Ziq
Z
+O'y*ZtX
g yh O QO Z F
7y
Z ZV;z ~ Zw zgVX sC
!
6~
d qkZ 6 VZ ~X
L LX c
Jd Zg f6/GI

nW~g !
wX

X 57r Zup

kZ~yZgz"7
X "7 VZ w _g
(KZ KZ ,q
{zZ

N~~]gzZ J 7ug Zg Z Jd _| 7Z
X i7 pp Zz~ m
Z
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

46

Friendskorner.com

YZq
Z

??wp L LX c

X ; gT
%ZX W:~} #}{zyX
Yg -q
Z~V\WkZX ~

(Zq
ZBB#
Z0

kZpX #
Z0

X zg: p}kZ k\ZJ=

X b b!
@
x ~X @
Y~ yWy WkZC
/_
C
~ T

X @
W7 V\WKZ ~kZz!
6kZpX gzZX X X X X X V\W~

HX
0y 0
X V g Y :h

g Y W'
VHtiX Vg^: YX g^uR
Y
+O' F
+O'gzZV~~X :X
ZX
ZL~ VzZgX 7wp~X X X X X eX X X X F
+G
OE
B
5
6 ZxaX q~ iZ ~7
eZ ;g at~X Z
yZ]
z Z GZkZ
X 57r ZupL LX7{z6
[ZX ;g a7ug ZgZCZ

gzZ y{ Z Z}
X Z 7q0
e ZX 'rO QO Z~ ,h X ~0
Z t
x

O86
kZy!
iq
V{z xsr
Z@
g

k0
yZ Wg rLXg8 G
} F
+
G
ZVHCc
i !
VzX gw,iZzWu *
sp bVz
Hze~?
Z

O8 [Z

~X Zgu Z W W X g ~ N yZ ~ V\W yZ pX 7
+O'X a
X V~
~(
~X z~` W L LX 16
X ~9l{giZ6
Vb F
? ]!
H L LX Y7]~

?M
}~ZZq
Z=L LX kZ
?ZZL L

l'

X % Ze~R Z VZ VZ]Z}gzZ ~g iZ6V}kZ X L L


Y

.n ~ q
Zg @
ZVN
X
^yZgzZ VZ^ 3g VZ y gzZ %
tX , HG

?gzZL LX #

?g H ?p L LX e:~ VYg~uR
@'

Z Z}
X z~L L
!zZg f !zZg f L L

}g tgzZz wZe ~ uR
Y Z L LX 1 }~ V; +ZgzZ C
!
{z VZRZ

X YzVYyZgzZ@'

?r
VY L LX Z#+
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

47

Friendskorner.com

YZq
Z

X V;V;L LX egkZs~
+O' Y +
y{gzZ Z Z}
Q X *
Y ~ w uR
dgzZ L LX ~ i ZzW F

X 7c
Z(
(
1gzc

Z Z}
! Y~uR
?! YL LX 1#
'
+
O
W Z'
I? L LX H qz I F g Y ~ ~0
Z Zz g
U Z Z

ee {z6
9eeZ~gzZ
z Y{zX 1{ i Z0
Z
q | 7
x *
kZ ` W~~X
X CS7
y
J
Wqz\!
?lX X X X 7B
+O' Vx *
q w LZ u ~R

~g Z~gzZ X X X X ZgX zs = X F
~L L

@WkZ x q
Z X Vzs gzX V zs ~ ! V; V; L LX ~ kZ Zz y

X Zz
0
eX VZx!Zg f L LX Z<
kZgzZ@bVN~}0
Z

kZ= LLX g C'!


V ; zJ
4{gGkgzZ g0
Z {z Z9} hzykI?=
G
G
A

YkZhC
!
{ zZ
X C
?~kZgzZI?~T X
Bg Z-= kZ k

~hXO Q LgzZ CYO Z L{z b C


u" X @
W79 {zX
G
$
.
5
G
s~uz| m
6V+}{zVN
C.egzZV;]
X L ~X a} 9
SnkZ ~ ~h^{gpniX ~}g 66V
1kZX

kZV !
}kZap
gyi ZX wzeF
Z {zZ
X ` q
ZX ~g6
wYg

xbVzgaX g F
Z X
8
N
gzZq
Z_ F
Z {zZ
X WW~V\W~ Z
+O'Z
X y{gzZ Z Z}
F
X Z9Z

y{XJ
uR
D VZ
X WZ'

I?X J m
+
~KZL L
+O'?X X X X X X ?p L L
X
|0

Z X X X X X F

X} 7
^gzZ X c
W0
edX z^V[ZX z:~?X X X X ~V;L L
+O'X ;guPBkZpX l{
gsyZ ~X g@WkZX l{ F

t { z V\WX l{ VHCc
i !
VzX bVz
!
X kZ ZXX

X ;g Y ZeuR
TgNsuvq
g @
4

+O'X g 0
~X k0
} F
eg Z!!Xg a HxZ}
y{gzZ Z Z}

+O'VHa}g vy 0
? F
L LX Y7VYkZY
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

48

Friendskorner.com

YZq
Z

?HV;zq}g vL LX VYpYQ
+O' X 7VY L L
g \ VY= L LXAkZ Z
~ V\WkZX tNz ~ F

wY,Z L LX {g
Z sVYCc
i !
zgzZ X X X X X V;z n X V yY6yZ ~X

X zgXdX Y?[ZYZX X X X X X XgzZX X X X X XgzZX X X X X X Vz H c


~X xg
+O'L LX ~X ZN s X ~ F
+O'X g uR
+O'V
xz {z X F
Zn F
V;zX *
F
Z F

L LX Za R~ VkZQX c
hB; CZ kZ~ 0
eg Z!!X I @W~X ?

X X X X X q Z Z

+O' q Z ZL LX
X F
zZg Z

{Zg ]X X X X X X X kZq
ZX X X X X m:
~k\Zp5~x ZyZ-
=L LX Z{z
{ztgzZ ?kZ HYX X X X X X X : W:Ve?Xg: W0Vd:
X g6
VzuvuR
gzZ Z^g6ZX :<kZg !
ZX
q

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

49

Friendskorner.com

YZq
Z

gzZ[ZX dg Zg {wAgzZ|
g/gL6Vzg )VzkZgzZ CY~&

8tVV

N 0Q VzgV 6} F
kZ~X ~9quO ZO ZVc
h Kg Kg e
& M gzZ4t X gx'g TY ~XV ;gNV%
5kE
{z Vg G

O8Jh1
] ;gVZ z [Z~ ;kZX g7{zh

[Z~V\WT ;g8 G
Zqz
0
gzZv W7X g
q
Z|
`Bq
ZakZX ZuW0

igzZ Zg

g @
q
gzZhV-u ?gzZI 0
c
Cg !
Z ?X g ~g YJ
q

gzZ

n$ Z(
X
*%~ lg !
~ tZX C c
t} (uZ
V-
HxVZg

gzZ CY yYq
Z
Z{Zg WV-
yY" X C {g0

i ~@
Y
z kZ
ZX *%
Zgz V-

kZX WgzZg {0

i ?Z YZX @
kCgz=p:h

g ZzZaV-uBkZX g ~g YgzZ Zt?lX ;g ~g Y v ~0


}Q6
g}K
F
5VY3
} 7~V Z~} #8W?Z
yq
ZX g \ HVY3
L LX ]Xu nl
CZ?
Z9 W6
r~Z
gzZ a%XwYC
7?
JbwY3
M
W~6kZ X g8
N
~ l
LZZ~ D
ZwY;

t
ZgzZ7ZzN
wYZE%z[Z t6Vc
wYt~ kZ [Z~X X X X

h
?
:ZzB LZ bZVY yZ ~
ZpX 7xy
#}g v~ Zz kZ= D

! g Zgy {zX
Jzg?~6
~y
d
W{DKZX YnZg *

:j=?Z
g Zgc
ox Jx| (
o KZ~&d
~y
W{D ~

^~=
, QgzZg !
Z s'Y Wg !
q
Z ? Le w Z1Xg6 ?j W: ? }Y ~X c
q

G
4<X( ~ pX ~ 5Zg D Y wj= ?y }uzX t =
c
G
7, Vc
g6pX 'Y

4&Z ~X 7
F
5E
x

Z gZg7kZ~ OuE~h

gzZ V17?/~g [Z 1~w G


45h8E
-E
G
%N
AG
wY3
_q
ZV @
x3
1gV@
Y
Z: ^{ (}~yZgzlE
F X ZJ
{D=X Zg kZ?gT@
:]gzpgkZh

wY{zX ZH{>swx *
}g v
V@
yZgzZVJ
` WX {g0d
~y
W{zakZX {W:gzZX 5:j4kZ

c
!@
izgizg ZQZg vQgzZ'Y:ZzV 0
zZ Ug 'WV}g ??5
z ~g {>
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

50

Friendskorner.com

YZq
Z

YZ L LX ~Q ! YYtL LX 5[ Z X z c
WV}g izgC
L LX ~Z
yq
Z

L LX ^]!
?pX X X X Xz{z L LX ~QX C
~g66
kZ? X hgyq
Z

eW6G~g v ~ Zi W~ @
g: ~ * kZ ?
Z4L LX c
Z ~6kZ X Vz {z~
g YCyZC
TVjk

Z~U}g vX e:J
[Z Vj'!
~g {z?V;zgzZVz

} (: i=X V C] 0

i~X 4g e ]=X:,Z L LX ?p X X X X X

~g w6w}x *
kZWkZpX D]X Dxt ]T
r} (
Zq[ZptlX g CF
~ zig W[Zp@kZgzZ ;g 0kZ ~6
X 7 Zg e=!: !:X

X Y

V;zL LX Y7~X W q Z Z=?;g YgyJZ~Z


c
y {z
# k0
w Z L LX 5[Z ?V Ha}g v
}g !
Va6
?c
W:Zz~ X gg c
jtX /GH
G
'
4
)
OE
!eq
Z V '

gzgzZ .
8
L L'

Z 8
g { ( Gw ~X H:f qgzZg7

c
W 4- ~ {z ? OE
!e V gzZ D c
Y y.6w!
}g v w!
*
.
?g !
ZX c
q

7kZ L LX ? X .
tTkZ L LX c
[Z ~ ?V k

yZ L LX Y7?X
?c
.
t

Zg v[Z~~ Zz yZk

zkZ~X :

h
C
Q@WbkZ?1X c
W@
,Z~ * V-

~g6{ c
i ?[ZX n: Q Y x
ZgzZ7xh

1V ;gg OZ

=
z kZ ?
Z ?Z Hi Zw kZ ~g vX $
q :Z Ygzm bkZ LZ ?6
X

Z6V+}H ?7] i W~H ?Ygz$gkZ=??M


q
Z:D
H x

Wi ZzWtwe[ZV ?: IZ
p H @
W7bVzn
gzZ ?7u

X'gzZW*
wZe%yZ}gV kZQgzZX } 7
egzi6
kZZX g
} Zj~h+~g ~Vzg
} ZhZ~ e Z E_N7x

:gzZ j~h+: ~X VZ_9Z { c


iS WT6
} F
kZ~gzZ
G
} ;kZp ;gVu O8 LZ [Z Jh1{z }M gzZ 4X kC]gzhZ=
GI
i$E
~]Zgq
Z ,ZX ;gN { Zg i Z0
Z kZ
kZpX 7g OZ ZX

VZ
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

51

Friendskorner.com

YZq
Z

6} F
kZ[Z bZ~h

g}g )X ;g @
g OZ Zg v~ zg } # LZ

uB8WgzZ yY ?X Z t [ZgzZX ?t }
z kZX V

@
~pX C1g@
Y~
ZgzZ `Q 7%{ i Zzg Zg v]Zg S W =X

: ]!
~yYgzZ8WX g
zg*~} #}?Z
x=?VY

Y?Z
gzZ W~k

Qq
Z=X Y y
6y
x
x
~ iZz%KZ D YD YpX n

} Yg
~ ~i !
zg Z]ZgtQgzZ V^Z mg!
g !
a T'
kZn LZ~
G
Z6
} F
kZ~QX 7yZLG
l'

=[ZX 7E
5.O'iZz%kZ=[ZpX X X X

ZT
q
WB; } ZQQ ^{ z 9zg k bT bZ7
eZh

?V VY~ iZ0
Z

=X '

g6] kZ ~?X Y7(Z1 YW?yx *


}g v~6

7yg u~X Z \WVYX D Zh Z tZx *


Z6
z \W L LX ? c
bhZ
BG#-E: l ZZg}g X {zgz6]!
~^
yZg f]!
t ~Z
gzZ X /F
X
_
G
GE
O8E
\W
zkZX } g : YZq
Z\WL Z0
Z 3 Z \W =L LX g \ aS
gzZ e0: g: YZ ~ pX X X X X X pX= x *
Z
Z O Vy x *
}6[

kZXyx *
}g v6X`xzn^{z [ZgzZ mY ~: x *
}g v
gzZVc
WVak

~h V
)q
Z~X D
]c
OZ~:gzZ{zgz6
]!
?:
_
z

;g}gVC CZg Z~ zegzZ ,g Y V z<


Zz wZe%6} F
kZ
G x Z
[ZD

z6EE{z ? H{zK}z}g Z ?V7~


E"O%izgC

X V

Vz c
~g vs~gzZ7
~gvk0
}X @
c
C=*
b
ZX}g7b
G
'
+
}?} ;gge=X ]gz}uWa{ i @
c
~g X Y7/DZ}g
E

g] ZuZu~kZXn :J
` WoX d

w g izg L X Y: " r

,Z1g CZ Wg !
g !
f} c
~g v~yZgzkZX ;gV
~p
gg Z
'

iKZJ
` W~X
G
E
+
G
OE
4

B
4
5
G
5
kZ Gz^~gz) { C " ~1gz @
Z~ ~ Zz G{n Zg vX @
ZY gZ- lg !
mB bV2z LZ~ ;e V- w Z]zZ X 7X I00h J0
Z yxg

ZhqVz
p~(
?~ _^Z {z|
X VzwzV*
yZgzZVz V Y
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

52

Friendskorner.com

YZq
Z

[Z^Zz Vyx *
}g vX ~ [^{ ([8ZX
D Zhz VV~ XZ
X ;g7~o}g [Z~O 8{z XgzZ

6
}iq
Z7]!
L LX ^Ny.6
=ykZ;g YhgN}g _ ZgvyT

~}g L LX Y7 [s ? ;g~g Y~ Z
yq
Z ]!
V P p X
@
y W N6ggzgz {Zp~ q
Z L LX c
[Z ? Y7 ~ VY L L ?H Y7

Z ! yW N[Z ?7}i q
Zt H ?7q
Zt H ?V V~V 7 ^[Z X

Z [Z ;g & ~{C
~X 'g (Z lWgzZ ? : t ~gz kZpggzgz
X t: bkZR(Z
ZX *
Y7(Zh

?pV c
]
G
'
+
]=hg[
yZX exe ~:gzZ `:k

#
5
Z}g J
[6}i Z~o ZX !
W}gzZ {0

i ? Z sZg vX ~g \ 6g)0

i KZV

=V,ZXg Y:Zz6
~KZ ~fzZg {zX 6
Z7
eZyY}gv7
eZV6
X ~

Zx!
iQXg Y:Zz{zakZ m:{ c
iygeaX c
C
0}g v
xg~ V kZ &OZgzZ E
&OZ}g vg YX Y ` ~fzZg k0
yZ_ Zg Zg v Z
$NHX t
~ V ` WX ~gzgX E
H~ gzZ ` WV ;g a Z V~ ` WX D7I
XgZ
'
]g Zw0

i ;gJZakZVZ Vzg` WX HxZ}


X g #c

]lO!

Z E
{g OZakZ Jh1t` WX 3.
a ZQ]g ZwZVZ h

L ;gVc

g wAX CY ~&
|

8t VV !WgzZ W
z 7 !Zz WgzZX: ?E

LZe
ggzZV ZzZX : (Z{F
tX z6
[*
pL L ~eX l{

t [ZpX V r Zl
V KZ V gzZ ~ zh V KZ6RkZ X J0

VW

*
~X c
>Vzk

kZ lg!
gzZa .
V4w~ V UkZX [9Z!
E

V Zg vtX 7gg !
g !
]
X Vc
W%~y
WgzZV~X d
Zzg izg L
E
#
-G
Zz VZX V " !
#}gv6EkZ~pXZg vXNZg vtX

h
X D O6
~
C
X Dxk Z F
V-
tsXyZ ?gzZ}gvZX 7
qg" ~g vX Vg6[Z6
X V;gw1yZ ~$
7 ?[ZpXg?i ZzWyZ

KZ}g v~X g: { ny~ c


KZX q
ZVz[ZX ;g7[ZX {
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

53

Friendskorner.com

YZq
Z

lph

X c
W`q ~pZ V gzZX V@
Q @
y
h
[bba0

i
kZ Z ZX V c
W{g CZZ" ~g vagzZ [ZX Hg \ ? ~a

0
6G L LX 1 N gzZ ~9 W k0
}X 0
|

~ h1
C qzVc
h k

gzZ e V X C ~&

8t V (ZDL LX c
[Z ~ ?
)?Vr
~gzZ ]{z X
Z}D6g] ZgZX z s&
Z(ZD! V;! V ; L LX w O8F
O QO ZX
0
~ VzyX w X s&
Z 0
6{ Zg Z {z X kZ~ ~ Zz

0
gzZpS0

S0

{ zX ^Y,
,
16R 0
X DQ
X ZtX;g Y@
[_
0
X _#
[ZZa W

wYP3
V; gzZ D0

itgzZX M^tX D ]ZgtX V ~[Z YZ

V tX q
g @
]ZgtX V @
Y} hg6}i 'Z 7ZX gigiX c
a}g v

!YZX X X X ! YZX7g^gz=gzZVc
g U
W]Zg ` WX bZa}

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

54

Friendskorner.com

YZq
Z

yp

wa~
Zz {zX swLZ* ! H N Y%< !vZ ; L L

W c
<Z7
eZQgzZ O QO ZkZhg-YDDX g .~gzZWwj
V~
q<}g [Z7X L
L8XiaV%t ~

~[u;X

Ise g ZgzZ 'Y@WyZ X g"7g ZX


skZ1 {L*V,Z~4z4kZX 'Yaw3@Wxq
Z {zgzZ @
Zuug ZX

;g: ~ 0
~ V\WyZ [Z_ WZ {za kZgzZ _g wz ` W<X ~:z
<X c
g66 87Z T @
YWgzf < '{E
]g w )Z0
{KZ
Z {z Z
X

{Wx ,~J
yZ g+Z ~g FtJ
{ b ! +: *:X Zhg7}Z~g F

}v~ *
gzZ 'W,i ZzWVz {1 ) VzX
YQxq
ZkZ1

6}uzgzZ c
|0
!
zi !
!%q
ZXb m
z VUX Z

}g |0
s

'3tgzgzZ LgzZ }g fvZg V ~ $q


Z 1gQgzZ D 7D ] c c "
G
.2;X\I

VVzG
V,X } 7:t bzg ~f @
Y c
V- 6zZ
\
gzZ @
Y c
wZ e
Z LZ~X X X X X X X L LX @
7t yZp'r

kZ%ZV G
5O$gzZ V
W~h Z]pX

C gzX ~h gzi8
9N
gzZ x CX ,h V. kZX F
Z } h
F

GF
54X,ZgzZ \LZ kZN
/E
Z ~X V g .e V
Z - 6Vzu L 4g ; E

E
5 ZgzZV-h ZzVYC
Z `yxg VN
q
kZX c
@
ZhzgzZ
@
6Vz,u G
i
9
Zpg Y ZiW x ZgzZ ~q

Z } hX ypV ZgzZ ;gvG


0F
~~gzZ x

B; ZgzZ t# kZ ~X H,ZN f(sKZ kZh

X CW1~qgzZ YJ} hkZX


HN

{ z1X c
VZxq
Z } hX ~}~B; kZv!
~gzZ Wd

}kZ X L L

wY % 3
~ V\Wg" J kZX yY" gzZ l{ g ~94-X 7 V;z
b
T{nypX 7
V{ (C
!

k
KKuXVu

1}6
}n! k 1x
kZg^YDYC
iV)gzZ 3

kZX : yq
Z 0

i~ VZ CgzZ ~g 8
g wY.
"gzZ}Q
www.FriendsKorner.com/Forum

Z
55 Friendskorner.com YZq
G
E.
g) }X bVVyV {( L w!
10+ T G3 8
ZtZ

FriendsKorner Books

2b q
Z yxg ]gzZ 0

i {z [Z gzZ 1 gz 0

iZ g W

sZ @
g 8N
ZhX igzZ ~ hgv!
kZ ZgB; 6+kZ ~! yY"gz
{X
A&

E
f
kZ1X ;e
UVbLZ ~}QZ {zX c
g6VkZ ~X .e {zgzZ [

~Vb kZk

Zg fX ]gzZ gzigzZ c
!
7c
VZ ZN iZ bz CZ ~ V\W

: 1LLZ kZi CYX @


YQgzZX mWZ 6zZ ~ Za ]g Zw

w} # LZgzZ 1g ~
t < X X X X Xn : 1c
8
Z 8
Z LZ k QX @
X
C
!
Z@
6
iZiVe

?yp%X]Zg L LX ^g egzZy
k
X %L L

<X i q
ZZ
0
6kZ kZjgzZ Z kQ !;

z6
LL

KZ kZQX gk

6^g e kXa.
kZgzZ Zg y!
i
X

X c
wZe~ZQwkZgzZ~{*S6

X c
\
g Z-^g egzZQiq
ZkZ X ;

z6
LL

X h

lp (Z}g vk L LX Z< X ;

z6
izgC
LL
X d^g etXgF
? L LX Y7ZkZ X lp L L

D d

}nkZ^g ek !d !dX VVtL LX g @


Z^g e kZ

X ZgzZB@WkZ1

WX YYZ{ ztQgzZ Zgu *


kZ:^g ek X k

} (
?LL

X ;g @
ZJ
k

gzZ Z<tX

40

zZ60
g egZR `
KZ-{ Z ~ VZg 0
egzZ x
h
V

Za kZX H Z(
Z 6
V+LZZeeX Z'

c
YZN Y% R6
zZ L
L 4W
VsG
gzZww RLZ-{X gZztc
gV-BkZ{ zJ
qz~g FKZ

1 Lezgw -{! y
0
e ni}X X X X X X X X X y
q
Z6~A wN ZT
W c
{nZz

Va VaX D [iZiZ a kZ R 6
zZX : zgZg 0
e ?gzZ C c
i

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

56

Friendskorner.com

YZq
Z

Zz Vzk

'
8
gZ Z(Zg f {zQX YZz xsgzZZ Zz Or%Zz
b%Z {z@
g Z Z
X eeiZX 7
0
x WgzZV1 X W &OZkZX

}iaZ]!
gzZ @
C
Y@
gzZ ~ OuE{zX } h ' -{{z bkZ Y!
!
Xf
~
4H
5G46
/G
tzg kZ~X Z*
{zW c
p Zt-{X Lg @
gsZz3C
bVzh
0

gzZ4E

*
Y% R6
Q p kZX X X X X X X CY: t R 6
Q
Z Lg ,Z e{z } (
gzZ nkZZz
x
gzZ WZ w !
]Zg {zV-uX h 4N
Z
KZQgzZ x Zg f {z atX 4

4Z s[ZgzZ [ h Z iA } X g #Vc
~ yZWX g W c
-{[Z lg !
g J s
;g7
g0
Z Z0
Z7
V>V ZzgX g b%6g Z- t zgg *
V-

~_BR6
Q-{X CYZR
sp~ Q

~}uzgzZX h :[Z Z>iC


!
X

X %-{ L LXuzggzZ 4@W{zX ]g Zq


Z7
eZ7Z Z

7{z 1Iw$
~ VQ gzZ ~ VWV< kZXg g
K x bZ {z 6 zg -{

40

@W X D% R 6
Q L
L t pgzZ
l{-{7{0

i zg {z Z
X
X w@Wxq
ZVrZ X D 7,ZL L

?VY\W L L

YZ D Zg @
Z7Vz(
X X X X X X ~X X X X X X X ~X X X X X XgzZX X X X X X X X VRZg v~L L

! Z LZgzZ $
^z-{X : Zz zg 7ZgzZXg%Zz R 6
Q[Z6]!
^^ {z !

X s

?! Z L LX kZ ! ! ! Z !! ZL L

?]!
HVY L LX c
[Z~! ZkZ !7L L
H4F
5_;~! ZL L
uQ! ZkZ !Z0
L LX Dg e Dg ekZ X Yee6
QX V Y 5G

X {g 34kZL LX

X Y7gq-{ ?! ZVY L L
? @
Y~eg Zz! X KqX OQ}g ZL L

G
X X X X X X O^ gzZ0X C3
ZzZzX D YvZeD YL L
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

57

Friendskorner.com

YZq
Z

X X X X X n
yZ {zL L

X X X X X X X n
Zt! Zzn
gzZL L

!wZ}rZt?H Hn
X X X X X X }J L L

X ! Z6
LL
X z Da RLZX d
D7H7OuEL L
?! ZVz H L L

X } Cx Zg WyyZZ}
L L
X }7Z Z}
gzZL L

X 1X X X X X X X tV;L L
?! Z H1L L

?eVxvZ
Zp L L

?! Z7VYT eL L X 7T eVxvZ1X$
QV;L L
!gL L

!X X X X X X VxvZ! ZL L
!gL L

X YVxvZ Y! ZL L
!gL L

X 7c
1X
l{-{

X gu *
<k X ]gzp} (
}g vL L

X 7[Z6
iZV;L L
G
X
5-4a {G Zitf
X D Y! bV G
?Z
dX X X X X 7VY[ZL L
X HwZ< ? izgtX X X X X @7gzZ ~u *
]gzp}g v1L L
X nZQgzZ c
hu~]mZk X V;L L

yp yZ Le w ZX 3c
g !
yp WtX ogzZ]g[pgzi!
}g v L L

X Vka

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

58

Friendskorner.com

YZq
Z

X J(
Wzi !
k X kaL L
X Vzg ?Yy X 7,Z7L L

?X g Zgz!
t 0

it?0
Vi @
t? L LX 1gzZ c
g6yZg kZB;CZ <X k
G
G
'
'
+
+
3Z L
}g ? c
g u 0
8Z
V LZ b~g ZglX /kZ.
G
G
'
'
+
+
Z @W rgzZ {( ~g X X X X X
gzZ u
w!}g gzZ g YZ ~ }0
G
'
+
k X CY- ,ZgzZ CWsg eZ ?X 7LV !
}g ~pX X X X XgzZX X X X X X X X
~ sg eQZ Z [WgzZ! ! [pX [p L LX } 7xq
!
:kZgzZ c
g @
ZuLZw zg

ZgzZ Z ?kX X X X X X N Y: ~t } x$ ~L LX gB; 6 LZ < X


G
'
+

i
0

i=X Le 7,q
t ?~d=X s~g ` Z z H 0
Z~j} ZgzZ\zgt CZayq
Z= ?
Z t ~17]gz *
ZgzZ Cgzp/DgzZ
X g Z
" Zw ZX VzW

X +
Yl
{zgzZIu@WkZ X $
}~
Zgz~L L
G
'
+
}0
ZX X X X X r Zl
t D X iZW=d ?Wt ~ V\W~g L L
4E
& 6
/F
7ZX 4iw Z E
V V\Wt Z
X 4g e yZ=1XN g
=X X X X XI ] t =X Le 7*
%NWD ~X Ze7
V\W
G
5.O' Y~XzgVY ?
X X X X X ?*
W c

k E
5OIx *
E
G
'
k X Vz -BZg +~ X z[ZX X X L LX k X z: '!
{ c
iLL
kX
l{gzZ B @WKZ <X B; 6CY ~V !
gzZ y
kZ W

D
gzZ7
}g )kZgzZ;g Y`
iz'

izgVP.X 9g0
Z{ c
i[Z@WkZ
k E
5OGkX WQ bg c
g[ZVc
AV OgzZX [ZquVXg Y
{zX Vz Y: :Zz yLZ~XYZ H ekZ Y[c
<
ZX c
W6<{ c
i
g\ pZ

<X X X X @
1 Zzzgm
g X {s F~ B C
ZX 7]gzkZZgzZ` yZ *
v
LZL LXt }bV\ ?*
zgu *
tL LXi7izgX=9VXgk0
}/

?=kL LX wZ e!
~ }bVz
gzZ X T e J
V {zks7 W
G
'
+
iZgzZg Z1lp bV1yZ gzZu *
[@
bV V C,Za}g Lew Z17
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

59

Friendskorner.com

YZq
Z

N6
X Le7Z 7E
X X X X X eZ}

ZpM
7[c
{z! !%t1X X X X X X V
E
E
I
J
J
E

4
&
2
2
.
.
H
F
4
G
h

z Z 6 Gq
ZX 7G6^0
}g vt kL LX W X { C Z}
L L
yRX yRX c
4X3CX
X HiG
E
J

2
.
G
W gzZ Z '!
\Wr
L LX Y7 @W<
H7 gzZX +X +?@
X CY} hg~q
Z H
4&zZL L
F
4hIG
z} z'
N
7*
ZX X X X X X S
zgEX
S
zgEL LX Z ! yz KHE

X
zZ Z

kZ X 0
L LX *zg {z X k z'
N
7= L LX < {zZ

X ~} #}uz CVZx W WgzZ Dg

X Zk X y!
$6
?k3
tL L
X C
!
9gzZc
[Z < X VL L

4]z +zX Q[~L LX HzQZk X


-G
~ e !
kZL L
gz <XE

g OZ[Z<gzZ
l{ { zQ X @
~
gz kZ~ C} kZg
ZtX X X X X z x q
Z 3Zg
X

wZ > eg Zz ! KX C7f'!
~V%! KL LX < X kL L

wZXqzZuz @
Y{zZ
X D Y}uzgzZX @
YK]!
!%q
Z
(
4F
-F
H
G

.
X ` Y Y?} }g gzZD6
D1.
Vz [Z
.2_I!
G
6
kZX ZZuzgzZ [H
Zq
Z ZL LX ZQk
L L

~[O ZX
^Vx
@
~kZg~
ZgzZ Vz%7~V
yZ~yZ=

VX @
*6vO ZX C
(lovely) ~({z1X ~ kZg

X C n
" VH s~g X ! X @
5G
(yeild) HG
%TdzgzZ
4z
X { c
i
*6
s~g X CY

G
(N yZ- ZTZIyg7
X gV;zJW L LX u~

}IX YZkZ1: ]g[p{ c


iX Bwq
Zi CWX {~
: ~g Z.B: 6

0
zg ZzX VZ 7
V $
\0
Zh

XawWbak QzQX H 9zg&QX Y


www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

60

Friendskorner.com

YZq
Z

X X X X X zg Zz1V W} Wb9zg&lkZ }
X ZZi
%

VHw{z6
X D7iZyZ1C]g[pVHw L LX k! !V;! V; L L

X hzZgw{zX ChZe
.ChzZgN X

4Z~} #}uzgzZ hk} i Zzgt X


v6s LZ gzZ V3Iyg7 h

LL

kZX Zgx *

[~X 6 Zg!
X YZ H
kZ X Q k X L LX

X X X XBz zXMkZ

?Z
Ct?q H ZggzZ {Z
H
kZ L LX @W< X kL L

?7zg Y%

X ZZi
% Z}
L L

~1X zgq
ZC
yZ0
{ Zg ~gX zg XL LX {q k ?7VY zg L L

X W4f
RYZJ

zkZ egzZVx
ZkZQVx
ZkZgzZVx

tX Vz%7Z
[p[p L LX
lpZgzZWi ZzWUZi
% X 7k0
Z}
` ! KL L

{Z ;g% sg
d

7CZ kZX [iIyg7


X:yV

X Qy!
i6
VbIy7 X zg7!
Z=L L

gzZX X XgzZX X X X q
ZC
ZX X X zg 7t
{z1X C3IyJ0
c
LL
7 IyJ0
~X @
W7 (Z=1 L LX yZ < X z c
LL

X 7

V Y%~V
yZ~gzZg @WkZ` W1X yZ kZX Sgy!{q
Z ~X

{z?V ~gzZ ?}g VyaLZX @


Y|z zgX^|z~!{ ~uzX

Zr@WKZgzZ zg V ~ZggzZ
0~{ V`
~ Z
X _zg ` W=
{z6
X a%
kZ]Z'

~X q

ZV; !@W:W: 7zg k0


kZ[ZX

@
GVV;zgzZ
Z0

z{~(
~X [xzn[_
~kZ 1{zX zgVY

g ; kZ V( T gzg c
0

z{ LZ {z- v zg= { zX
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

61

FriendsKorner Books

Friendskorner.com

YZq
Z

X
l{< X @
? ZB;~mlX

gzZ zgzVY L LX Zi
% D W B; kZgzZ @
)u~ V\W Z}
l L L

X V>}g X [ggzZ Zb
zg z

X zg ekZ L LX Z'

Z X
D VYZ}
~]!
?L L
C
7ypkZQX
X
{zgzZ OF
wq"gzZi
%
X HwZk X }%
i
%t CtYZL L
X c
[Z~LW-Iy7
L L

X NgN}nkZ< X g Z*Vx

t7L L

X !
ZZq
J
ZZpX X X X XN Y%ikZ XL LX k X !
L L

QX Y & } kZ @
Lehz%w kZX Iy7 X BN YZ L L

X !%g
~ULZkZ
X

%tL L

X Y7< ?y L L
X ~ItL L

X w@W~I X 7ZL L

X c
3w Zg v~L LX Iy7 X *
s L L

@WKZkZQL LX ;g]ZZXw L LX c
[Z ~
I X 7]!
L L
X B

X <k X c
WY" WN
q
ZL L

X Y7< ?x *
H LL

X y{G L L

X t< X V Z{zL L

k X N
{zp L L

X c
=! KkZX N
~L L

X ~gz$h
tL LX k X 7! KL L
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

62

Friendskorner.com

YZq
Z

X k

X X X X X kp L L
J
GE
4
6- &0
kZ c
g:{zVzgzZ Y7uzgVzG X Vx< wq H L L

X <X Y`ikZyZX 71 YZL L

X c
g

X X X X X X Xh

:,Z*
LL

X tNzi
% X @
7~~e! Kh

LL

Q k0
} [Z L LX w
ZL V G X ]gz V L L

yMX ~g ZaX ug k
X [Z g 0
~X c
Wh
y

Z L WVX X X X X X Y

g^X k
0
g e ~V {g }uzX s'
g ZD
izgC
X { ZgZ : {g s'

~ V
Z ~uz vk%ZX c
Zz ^gZ 8 YYX D H BX c

{ Zg Z VX h
y

(V k~~fzZgXe
~gu^ i [
X H[NZZg

$
6V-g bg7bgw=X C:wutZiC
X Zh
y

~~%@c
q
ZX
G
'
whX ~g +X :~hkZ~X ah
y
zO 8vsgsgg ZD
MyY!
ZXc

[Z~ YZX ?X *
Cgz0}N WVL
Z ! ! X N YnZg *
! ! 7X *
W
G
'
+
X Tg Df Zg ZyY!
ZX V
~V\WyZ Zzjg17X Da9zg yZyzKL LX Y7i
% - {zZ

X gb

X V}t
s L L
?NzggzZL L

X X X X X X X X Z{ c
i
~yZ0
{}g }t6
: Nzg L L

6
gzZ Sh Z e`tX y
HX H7 L LX Z'

Z X VgzWhZ}
]g ZL L

X {ng

X i
% X @
(Z Zzjg1C
LL
X Y7 ?@
HZzjg1tL L

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

63

Friendskorner.com

YZq
Z

O8yg7 X H kZ! @
0
~ V zi !
yZ< ~L LX .
G
L L

lgzZ c
WwV}g }^ c
<Z
m
y {z c
L LX 1ug g e#~bY ~kZ X

CQ ~g VVYZ}
~ lkZgzZ C c
V kZ c
I~ Le *
Z h Z|0
!
gze~
6
zZgzZ c
g6}i Zg bY !
g X }} yY KZ m m ~ c
kZ {z:gz z hgZgzZ
'!
8
gCz cu w!
}}mL LX 1 {z X c
6k

r^ c
kZ| m
m
6L LX

X 7
yY~} z!
(
g4,ZX

y*Z ~B kZ L LX Vx K1 X V }Y { c
i ?Z~X X X X X X X X V L L
}&

kZ c
W}yJZ } ZX ! X Z:Qp%M kZYvZ ^
ZgzZ(
X

` WVxK1L LX 1|X ~qz3h Kzg ~X *


71~h LZX ~X
6
hg Kzg c
H~ X V
c
Kzg kZ~gzZ (6kZ ?X V c

W "
G
'
+
^X c
^(
^
ZL LX c
qzX @
: H @
% X V W7V}g ~[ZYZL LX
zg

[L }P [}P ~6gjq
Z X ~ kq
ZXgz q
4 WX ag aX w2g w2X ^

~ kZgzZ X ~qz 3KzggzZ Z7|Q X X X X Kg 4!} 6Cw!


w!
g!
g !
X X X X X
Z
z !
g*
c
X ~ wZe ~w
~{ ( wZeB;
J0_IVxK1 X X X X X X X q
ZIX X X X X XIX X X X X X X X X
IVxK1IL LX ;g 7

% tL LX H !
gX [_
~ Sh Z e ~gpkZVZi ZC
!
WL L z 0

X }tZyZvZX CgV#

vZVH~ [ZX X X X X X X X { zX X X X X X {zL LX u}6K1 X @


7tZ V2%ZL L

X Vx

X IvC
!
CZC2
{z<
V2%}zh !
g

X N@W? <k ?~lpq


ZyzCYL L
G
'
Zg fXzZ!
#q
Z Zg +XXg =J
]| WX ZW{
Ze L L
G
'
+
?1X g Wq
zyzeg;g CkXD0}g {zV;X X X X X gzZX X X X X X X Z7
X D} i Z0
ZVZ eXg c
7 Z<

X@
{ c
i q
ZX gt ML LX Z< X ]!
Z<
~ kZL L
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

64

Friendskorner.com

YZq
Z

X YZ Z YZg ~X { c
i

G
'
+
X D g,Z}g ~kZgL LX kX X X X X X X X [p L L

6uv kZ ~ Vz7 }gp}gp hm C


!
9gzZ
l{ < YZL L
-
AE
6
VZzF
Vg4kZQXgv ~!~(
VN
O OS Zz g

X X X X X Xg}V1}uzq
ZIW
X 4Zg0
Zk ?zL L

X VVzZL L
?VY L L

X }nS(
X X X X X X X Le7w L L
G
'
zQL L
! V 6
}n}g +pX X X X X ]!

X 1^?Qkd L L
G
'
L
b7 X ]g[pX YZ {nZg +X 7^tX b7 g X X X X X X X X ! ^tL L

X Ygz{zX ~gz$Zg fX X X X

D {VZ L?Z 04XW'

[f`gL L LX ~L}< kL L

? Y$!%! KQ!7X X X X X X X L Y

&Neg kg~X 7VY L L


X V! K"QgzZX X X X X X VC3 E
?
Vz%~ CtYZX X X X X ]!
zQL L

X D 7,ZL LX g iZ6
Vbk ! L L

?VY L L

X 4-'L L

X ]!
y
WVY4-L L

X CX X X X ]!
Z CL L
q

X X X X X X VgzigzigzZ V,Zizg~C{zX X X X X X :X X X X X X X L L

c
g6B; k VZB; CZ <X Z Vz~g \ k ?V Z'
~
Z YZL L

X 7L LX 1gzZ

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

65

Friendskorner.com

YZq
Z

X YZg?[ZXiZ} (
? L LX -B;kZk

] O7ypZYgzZq.
gggzZ cukZX kgzZ < X YZL L
%NZ ` WX }^^ C~X@W~ ZgzZ {n Z c
~gz$KZZ%X '~E

QzgugzZ7
e
.X~V%V2gH* 3 q
ZZz k X Z 04XkZ
G3OB&{zQ!
g Z%~T}n,%%k@W~E
bzgX i q
Z k3
!W
C
7<X c
X OF
W0
~@WkVYX 'ggzZx Z

7[@
Vwg yZ~X g W1e=t dX X X X X X VWyZzgX X X X X X !k! kL L

Y V$
{z 7 gzZ JZ k !s7!s7! U! UXN Ybu
{zl=tX
g
X 6UL LX Le [Zw ZL L
X1R X H L L

X Y<[Z~
OL L
X eg { gzZ yy M 7{g {zX 0
{ ZzL L
X Y W7whayq
Z/zZL L
X VVzZL L

?N Y}ikZgzZL L
! ?HgzZL L

O!OX V~~L L
X YyV1X f
w]!
=@
YZg G
?$
7 RkZ}itX X X X X 0
/k'

V<Zg }}g Z}
L L
X X 7L L
X 7b L L
X 7L L

X 7 Yg !
gg uL L

X1 R X 7c
iq
ZL L
Y
-
6Q {zL LX '}X }Zz ,g
;XG
X H Z (
Z WvZX <}Z}
c
LL
www.FriendsKorner.com/Forum

X '

ZtZ

FriendsKorner Books

66

Friendskorner.com

YZq
Z

X ~VZgWZ RgzZ

X Y7|kL L??Y{zXzg
{zL L

X \G
{z3g6
:kZB;CZ< X n ~gaX X X X X@
YZg ~h C{zL L
G
O-!
>
.
?ZH L LX Y7G< ?VY L L
X
niX X X X 7 L L
X L L

X ,ZL L

X ,ZL L

X X X X X yp{
Ze L L
?VY L L

! 7L L

?a}L L
X 7L L

X iZg6
+kZB;CZ< !k CL L

X ~^JZ {zgz X 7=L L


kZgzZ Vx

tX ` ~g FkZt L LX |Zi
%X
{s .&x

L LX
JZ {z Zg
d

i
%Z7Z kZ Z
gzZ X n ` ! KQgzZ Vx
kZgzZ

~g m6
*
Z gzZ%VZkZX Yg6gzZx Z4
z~C
X Y%~g m6
gz$C
X ~g m6
gz$
3Z X X X X XQX X X X X XQX X X X X X X XN YOZzjg1}g gzZ WS0
W c NaXV Za
-#E
X
w CG
U3U3{zgzZ Z7
{gz
! r
Z e \tL LX Y7w@W< `}bZZeZ

X yp L L

?yp L L
G
'
X %KZX X X X X X c
a}g +ktL L

%J ~ ~g Z t < [Y Z eZ
3uVz0

{Zp VztZ OE

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

67

Friendskorner.com

YZq
Z

YCZ kZBypkgzZ h ~ULZ VZ?s Zg {q


Z Ug'kZX

?@
VZX e:JZ{z

Z y kZX g 7{0

iJ
x
` WtXd c, ~TI L LX Ze X L L

?ykZVX X X X X z
YHE

,
X | 7
^g e X ~ 5"L L
YH
YH

&
,
,

c,kZ Z` WXgzX X X X X X ~ &y {zZL L


gzZgz~ yX[Zy
X 7([Z~g:

X c
\
Q^g e YZL L

X Y7Iyg7Ze L L?M
yp L L
X YW{zX [}L L
!yZ H L L

! [ C L L

?@
x H L L

X X X X XgzZ @
X @
y 6
tZX @
`I L L

?@
HgzZL L

X [@
7gzZL L

?}yp{ zYZX X X X [pL L

X Z yp CZ{zX [7VY L L
$ tX zZL L
4hIF
G
X Yg~g eX }k

7 H3E
X 1g @
Z^g ekZ X ZeszL L

{zX D W{ iZzg YZ <X 4Zg0


Z Zz
k
kZwZ eB; ~y
k
X c
6
CYKZ[ N Z hkZN D WsKZX ;gg OZ kZ
X -B

X Y7wKZkZ ?HtL L
X 7L L

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

68

Friendskorner.com

YZq
Z

G
'

LL
?C7g y
~g +X X X X X Vt1X wZgh

kZ B;X B; CZ ~ g ~ gzZ _Z kX c
[Z < X 7L L

X c
gn~h^ <ZgzZw zgy
LZ
X WY]gq
Z L LX

4Zg0
Z!{ZzyX LewYVJZ6
V
~ L LX c
[Z < X z W L L

X gNO QO S VJJgwzg6
u *
{zN

X W~V\W!{ X <gz$? L L

V?V#
}
H\W~ s V; X X X X X 7xq
ZX +Z ~g FtX X X X X!{ V;L L

X ?kZgzZ<Q X 7gzZVzg Z$
WgzZV Zz `~z
Z
G
'
wq
ZX VW s~L L
X VC 1zgN I Zz^{a}g +X ;gkF
?Yc
zgVYy
W L LX ~i Z0
Z : < X !{D7c
zg L L

;e w yZ%` WX ' gNZ U }6 u *


w zggzZ }: [Z ]!
kZ!{
+E
4
C
E
F
E
{zX
W c
<7Z} 9} 96l
}QgzZss X 'zgzZf <{z

z |g < ~(yZ Z
gzZ ' [a kZ ay

LZX 'Q VZ6+Z

!{~9 Wk0
!,g
zDZ]
<S{ c
i
V,ZgzZ~
yZQX 'W} h W

Z kZ t} (~X Lg q b T~ 0

X uZ YZ X k3
ZtL LX
E
+
!{L LXdtX { c
i kZ6 Q V G3BE ' LZ { c
i zZ ~g KZ= V-X
E
3^V=kZiq
Z~L LX J m
YW
.
V G34<X kZ ?!{V L LX Z< X c
X 7 c
=L LX Y7

6+yZX <X | (:W!{ X ]!


tX c
V[Z V;L L

[ZX V Whg! Z y ZgX V [ZX VzWYQi CYL LX B1 '&


!{X y
(Z wY
AO+E}g ~gzkZX gwZX VZ

!{X hgJ
}W'
!{ X Tgg F
Z F
X b '}L LX 9zgzZ

X ;gN
~j<X 1kh Zg0
Zy
LZ^ 8
g! X -\ L L
7g0
Z ~X C
!
Zg !LW: g0
Z J
k

{ z Z
X WC
!
W c
r
C Zgx

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

69

Friendskorner.com

YZq
Z

Hr
W Y7 < W:Zz C wq <{z Z
X wq H[Zg7 <X V~ ~Y W

X c
[Z Zg X 7 L LX
G
(
E4
[Z <Z
?g ~HX ~ N
5G~1X 7f
rX ZN={zL L
" Z L L1 D{zc
5G
X y6
gzN
8
X }j E
:
} m yp.
kZX s ~IIyg7X lg !
g J sW JW ]Zg

X ~I L LX 1g {zc
Ww Iyg7X _a *9~V@WgzZ
X ,w@WkZ ! VL L
? wq H[ZL L

X g Yl
} z

~}gzZg ] O]I~Vz}X 7 L L
G
'
s X X X X X XzZL L
X W
zZg +}zg ZzX:NX ~I *

@
Wa % q
Z C
VX ]!
~ kZ X
3 W ~I X V; V;L L

X
l{{z X gzZX X X X X XQX X X XgzZgzZ
X
gzZ $
^zIyg7

CO VgzZ N
N
VgX @
Y Y Z0
Z \I ]QX Lgzi X !gzZ lg !
]Zg S W

{R ~ ]Zg ~0
Z 4,ZX 0
0
sVzg e egZzX CQ O QO S ,i ZzW Z
kZIyg7kZV3
zX Z4Zg0
ZZ7Z1k3
X;g E_NVc
gu *
sp~ lWg

k3
X k0
kZZ74X c
W ypnkZ {zX Z9 Z lg !
kZ~}W'

!
C
X c
t6
7yZ6]Iyg7 kZ X Y ypkZ LZX g 7]gz yp[Z L LX Z1
X glg !
[ZX VzYZL LX ~Lx3
X Z
X A tX X X X X X YZVH
~L L

X
`WjZvZ1k3
X} hB;gkZ X ` Zg '\
LL

c
VNg Zz W ~X eN:Z kZIyg7ZzX {s W ~IZ

!g FgzZ c
qZVYZ}
X}Qyxg}g a{nz c Na hHky
W L L

s V-g F gzZ V-gz$ ~g ~gkZX CZh Z t Z Zg ~qgzZ Z K;z


www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

70

Friendskorner.com

YZq
Z

Zi
% <]Zg?VYy
W?VY ?VY ? 0

i +ZVY
xyp Z ZVYy
WX

X ;g a'!
Z{ YtzZiq
Z {z[ZgzZ ;g @
'!
X B@WkZWk
X Y7k ? L L
X VYZL L

?s7VY@W L L

X 4 YZZg 0
Z=X ,ZL L

?VzwZeo6
9t ~L L
7L L

?VY L L

X YgzZzx CZX X X X X HL L

;g g eZX Wurg e76VzhkZgzZZ/X 1:X {gyZk

~H Zl
D
]!
kZg Z u +p V-A 6VzhgzZ @
3zg kZX n: [c
'
[Z <

X N: ~ Z {zX @ /Zy
_6VZ
gzZ Vs< kZ g urg e7 {z Z
X

bhZ6
VZy

gzZb}nyZbL L zkX 60
Z Y| (
yZ1X
X c
)

X *
WO Z Zg f L LX Zg < X kL L

b} hY6X c
B;Z~X @
gVX 9 L LX g CZkZ k0
k

O S k X 7 L Lc
hg6}nkZ Z3CZ < Z {zZ
X

X !
O Q

1c
;b ]6cg ! kZ ZZ`
CZ kZ i kZX uQ {zgzZ < X QL L

X ggli <X H:J


kCkZ

X qg p"q
Z W< {z

V\WX N WZVc
AV X LZk

~h~hX ypg !
FyX

qkZy}uz

ugzZwZg Sh Z eZZX IbVie %w.,yX 0N.0


Z{ (
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

71

Friendskorner.com

YZq
Z

}[Zni ZzgkZX W1C


gzZ
]
{ ~V\WX 0Z]*
!
{(

3s n~GVc
AVXc
ur6
yZ#n
V-

g_gzZ
XDkCs ,i ZzWbVzi Zzg! ahyZgzZ

H
"
45E
ZeX m: G

X {0

iJ
Zt ]L LX V,Z WB{
Z e kZ

?zgzZbZq
Z yp L L

X g

X J(
Wzi!
k !gzL L

kZ L LX Z e [qZ
X ~ ,
~zi !
<gzZ u ~[kypr
Z e

X q :Z=q
ZgzZgw

zg F
^46kZX zi !
LZN *g yp zi !
k B @W < Z

X ~ 7
~k

QKgX X X X X X

E
{zQX 7 X gg
kpX ~O < ?z?fJ

bkZV% ?y
W L L

X n: w1 1[Z c
~i Z0
ZkZgzZ C
!
O&g O!t<
X ~'

<X gbZppX c
}ZgzZ 6y
kX J(
B;< X b6CZ Zg f L L

Zy
WX r 6{zX C~B;q
ZkZgzZ CW^g eZ
k x

]
{ z Z
X c
m ypwZe ~ LZ l7 u 6gzZe <X hH gqbkZ
J4G
Y
5
Z kX Z 7

~}R
w ~ 76w6gzZ 7LeV
Z kZ ;g N
k6V;
Xb K1zi !
kZ[Z}ypX g
C
!
gzZ c
g ,z7c
VZ

V1LZ {zX : %Z li *
ZX Jgg66g {0
q

i< /_
nh
q
Z

4e
X Yt! Y%{zgzZN Yx *
t kZ/z ~g kZX YN: G/G

V6y

V;zQgzZ CY~Sh Z eVg !


kZwZg ~ ypX Zg* " ~(
y {z

s L
1w!
J1}gp}gp6
uX g:x *
U+Z@WX CY[_
~_
O& V 0
F
B;6
VzuV-ACZl
l
X g Zu~h^gzZ[Jd!
u *
Xl'

{gpx
Y $

C Vi ZzgX 3~k WkZ6


{ 8
g E
yZXYbl
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

72

Friendskorner.com

YZq
Z

X Q Z

RZg fVc
AVgzZ
ug

*
X iZzWb} } D Z} X )!
qkZx

}% g0
Z kZHkC <X ;g Y 6VzVzi ~g ~g @
4Z,Z w~

zg gzZ ] O7 v WX VZg Z1$


ZzX : 3 Zg
VZX v W7
eZ ~ VzO

lg {~XV 0
X |h VzgzZw LgzZe
C
!
oBkZ LgP
H
4G
-E
&

E
a
;gyp 8
g}zZ}X.
VwniVZ
gzZVX g L '
ZgzZ
G
I
E
-Oo$
X :}g[ZgzZ
0gy$
Zg X @
YggzZ C EXg0

tZgp X
w$
ZX pg e yz KL LX Zg D Z K-e KZ gze
~w$
g e c
D YZg6
!LX Yw$
g eW6
K-e6
!LZgg
a

!gzZX C H wx ,Z{zgzZZzWkJ
q
Z ZVYX Y
X Y7~{ iZzg6
!LVrZW6
Zg {
&
Z e

?yzKL L
Z e bZ {z |0
!
k

Zg fX
0

zZ {zX Wk0
_<.
V6
!L

X W:Zzk0

X Y7 @WZ e ?VY L L
X ZVgzZc
[Z 6
!L ! 7ZL L

~(@WKZ <X B; 6ugzZ H6


zZ {n kZ kZX \G
kN g
0

zZ<

kZgzZgOLgLg~3kZX gkVgzZ B
X g #V~

X VZL LX W< X kL L

Z}g 1 kZwZeB; ~ VN <QX c


V;zgzZ c
VZ1 0
g e 6Wy k

ZVuq
g @
zs?V- @W CUkZX
, %bZ {zc
6
0
ge
? ;g W c
L LX Y7NZk ?VYy.6
Z ` W? L L
X 7L L

www.FriendsKorner.com/Forum

! ;

ZtZ

FriendsKorner Books

73

Friendskorner.com

YZq
Z

?VYkZ Z?QL L
! ,ZX 4-L L

?@
W c
-{L L

Y!
L LX X X X X X X X X X X X !7L L
! VVzZL L

?a%
]Z'
E
{zX X X X X X X X X *
C? HQL L
L ^ITg W c
! VVzZ ?VL L

? i Zg ~w L L
!7L L

? yg Z L L
! V;L L
?H L L

X 7L L

*zgk ? {0

iyz KL LX Y7 WZ1k3
X l{kgzZ
A,Z {z
G
'
X Vz K-e~(~g +Xg? YL LX kW6
K-e KZMgzeX c
C
!
Z
W C'!
m
~( kZ Z~gzZ c
Wy
Z` W L LX +Z Mgze X - \ L L

6 [ZB; kZgzZ ~
~ ,z @WkZX aZg 1 bZ <

X V

kX ]g gzZ6EE44X K-eh
ZX 0
g e <
w:kX} 7
E
uyZ L Z O:QgzZ- EEX B@W 1 0
g e6WZJ+q
Z CZ
yp~V zi !
kZX
vosg ekZgzgkX &
<X bV
l{ {zX g E bVzg yZY* .
kZ gzZ g W3c
~

;gX O QO S <X ;gx W Wg gq


Z 6gzZ ;g Y}1zgKZ\eg
X

kZX
9 Q gzZ J e Zg X N Zl
l
Vc
AX VZwZ e1 6V; ZLZ {zX [ % gzZ

e:~LZVbkZ { z 6gziX c
g6Vbk} m wZggzZypLZ ~
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

74

Friendskorner.com

YZq
Z

@
{0

iZi
%
ZX
Z V 0
B; kZ gzZ
|en)YxZ

X
v6zgzZ

X @
g x *
~g m6
g L
L Zgz

X Ysq
ZV WVxK1g 2

VyZ
X @
Z%*
Z(
n%tX *
Zz5~ Zg fG L L

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

75

Friendskorner.com

YZq
Z

gzZ
W~ }g 0
Z Zg W- O Z Y: w !
Zz W} Z y q
Z

LZ~ \ ZZ

g Z z:~} #q
Z 9
z Vzg e X lg !
g J s
gzZ g O
7 6V>9lg !
+Z~ ~uJXg{g 5 5 VZ VIr
h
}g g !
g !
Zg ~Q+Zu 3'

c
Z Xg}w@
H7x2
D mVg

}" 4kCV- gzZ CYC


!
} i Zzgga aq5xa
X Vg~!'

4ZzVgzeg ~

G
)*
g Z? L LX q
Z9 y} i Zzg} #}g .
49Z

Z~?h

X e{[q
Z~g Z 3 Z!
KZ {z ~] eV=a
Z q
q
Z ZgzZ~ Z
]!
V yZtX X X X X YbG?~ F
kZp:
'
&K

Z czg !
~ X !
W_q
Z~ kz7T Tg~ yk,Z q
ZB c gz!

c
~([Z i?ZgzZB: pv{z6
kZX 7g0
kZg Z- VQVc
l
Z
ZC
!
Vc
l
Z ! a wTX +Zq
Z 8
g Zz V\W~(~(
TX D

CVQxkZ {zZ
gzZ CY1~ l
Z V 0
}uz CVQxq
Z {zZ
gzZ

I7 gzZ ~ Z kZX
{i Z0
Z ! l kZ kZX f(W q
Z ~ l
Z ! a z
bx wyC
q+Zq
ZgzZ g FZ6
g wV kZ Z1xi5~ 7 \!
TX Le

X C c
i
~g L 6
L

Pzyq
ZX g {gDVgzZWV5 ]!
sYT| !
Wg

X 1VQVc
l
Z%6
`LZ~ HA
%x Z

z6
}$VrZ
5_I
W6KZ {zgzZ @
Hg Z G
yZ W6
`LZ~X ~uu4- ']5~T
yZ Z Z e6AZ @
(Z ]zZ X CY ]5 ~g gzZ ? &OZV g @
Z} }g L L Cg gzi

VyZkZ`LZ twzg 0
WkZ~gzZ @
YW6
`}g Z@
h ZZw zg

}X @
wz q
Z t ]L Ls~[ZkZp X
VV}g h ZX wzg \W L LX HgzZ
G
kZb @
c
~O q
Z gzZ @
u" 6
N
w zg bkZ}{zX e
Dx ik

W{gH
zZ
QgzZ q]i YZ kZ!
} Zg Z kZZgzZ J0
!
/ ZZq
Z
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

76

Friendskorner.com

YZq
Z

ZZ%9Zq
Z Z s 5s 5gzZ Z 4Z~ yyZ V 0
" {z 3g N]Zg { i Zzg Sh-e kZgzZ
@
c
:Zz w zg ~ pX Zh Z M
z z x
}g RYgzZ 8
kZ&

X Zx i=:gzZ YYZg : w zgVY

~ V Z+ yZX yZ+ V yZ y kZ *
Y{$ Z- T

gzZ Le
Z CQ KZc gz!
~h *
Z
x= ;g Z g !
g !
a1zT| m
| (
X Y~h *
ZygzZ {zT~ykZ

yS )-Z L L } i6gzZ q
Z q
Z kZgzZ Hs [Z`
Z6QX ~}W'
KZ ~

} [Z P{ hZ J
V;zgzZgz { x=X c
w bW kc
X CY

~X *
:g OZ ZL LX Dl'

6{
N
~~~9~C
!
wcgz!

VX
`~: {c gz!
g0
Z Z@
Z(
(
QgzZ Vz&p=aq
Z k Q X V 37*
3`W

X 3g,
J e~5Z|0

N
W{}kZ

zz y -X ;g @
g OyZ
6^ kv~ ~g Z-g e }~ J
k

X7

gd

W q
ZX ;g @
6&gzZ [g eg!
g !
V1Z ~g Z-g e ~ c
W: O Z

wkZgzZ { ('
q
Z kZ~XX ,F
Q 'gl7 '
& ~ kZgzZ @
Zt } iZzg
q

Z@
g*d

LZ=zuX c
^]g q}V Zy

V Zy

gzZ VQ(KZ~X ZVc


l
Z
kv,1Zz 0
}g ZgzZ KZ V Vg/zgX yr !
XgN

gzZnC

g ZG$,Z=gzZpx Zg W!
~Vzg )LZV!zgzZY
X ~w~h WhF
DX V,G

X "7
-L LX su *
gzikZ ? VgzWL LX Y7~Dg @
Z^1
V6
zZX "m
Vgf\eg
gzZ7]P`
{7gzZkZ~[ZkZ

X g OZVyZyxgVgt
b~!QgzZ q
Z~zZg~

t yZ, gzZVgjgV-{z 3,Z=6


zZgzZg^ W W{z

xznVz{z Zg!
^rZ
gzZ Z&

e Zg ^r~ag Z*
zX;g
! sz^~V!
Z {zh

X I

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

77

Friendskorner.com

YZq
Z

~ *
VgzZ
Z9J Q~ sZ L L~g D%~y
W| m
V
g f kZ Z

? 4 ?y\W L LX 1gzZ = V~]gzZspkZ X Wgz?xL LX

CQ BLZ~?&V N
gz~ 1b7 [ZpX @
Y7 : wZt

ZiV k

z~gzZCY"7
VY 5 ?| hzZ V@Vzq'
8
g 4Z~gzZ
G
'
VgzZVy~ gb7 ^[ZX C c
'!
g Z}'
ttSk ~g +0TV
*Z KZ ?gzZ ~ [Zp%q
Z= ? C ;g~ 8
eg1 ?Z
7 c
? Hx *
Z?V c
W

c
Y6Vxzgb~g OZ*Z KZV r !
wj}k

?Z
X I{h
z

7?
C[Zp{z Z
` WgzZ ~[Zp?& @
g OZ Z
z kZX C
X X X X X X X VCg &OZ KZ~L LX *zgkZ ?Vy~

JQ_i ZgzZx3
LZ ?]ZgizgC
XgzZ C1C Zg &OZ KZ W6
`izgC
? L LX ~

Zg e '!
3g w0
7
(Zq
Z wg0
ZV-KZ ?1X CpWs~
Cg &OZ KZ ?p ?, hz% y

kZ $
7t g &OZ KZ ?
z kZ HX

t~ V[
FgzZ!% Z {zSe *
Ct=i ZzW &OZ KZ ?[ZX CW7bi ZzW?

?g \WLZJ

bkZ ?X 7V

! ! L LX k QgzZ16
V'

ZkZW} (
,ZVzL zlg !

ZgvZ
y kZX CY {gQp~ kZgzZ k
pwY} R
p ? L LX c
[Z ~ V; L L

tL LX Zg vZg X HtL LX gzi?Z

W6`}g w zgCZ Jh

]C
?X g Cg mZ
V6

g ZkZa
YQs
Zg ?gzZ X s
Zg ~(X
E!
~L LX l

iZ[ '

LkZ X X X X X pg CJ
` WgzZ7: G
53E
s
ZVp ? L LX ~ ?y?7V
C
}Xg H ?7x=?qpy

} i Zzg y `gZ
C
Cgz$jyZ1X CVc
Z-g Kg Kga

gzZCQB;nLZZ(
?VVpa}g v~^ZX 9g Z4Z~~L
E
-dZu
6yWX @
YDZ- V ~g vizgC
bkZgzZ ?IVVp~L LX7 *G
Vz6k;Z bzg bzg ~g v lW}uz q
Z V6}i bzg ~g v ~Z

= ? } 9t }uz q
Z6g f kZ Z
` WgzZ g C&

e ~ V-h N ]
= ?gzZ Z b
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

78

Friendskorner.com

YZq
Z

~}g v
z kZX g ZyY KZ2~8N
?Z
XgC
~gzmT
5zg L LX6 ~V !
kZ kZ ?` WX ;g @
^g eZ/}g vygzZ ;g 8
z y~ ~{ G
!k *
WkZ1gyT~{

X ?X ??M
?p?? L LX Y7Z<
kZ

X VSe*
Yn~X z hg3 Zg ZL LX kZQ

g'!
}uz q
Z} 9~ I.Z X @
Y 7n 3 Zg (kZ L LX c
[Z ~

V ? a Z ]!
t ?X jY7n?X jY76
zZ ?X x= pX 6
zZ WXV-X
[ZX c
wN
gzZ c
iq
Z= ?X $
Y V?0
W: wt @
~f}gzZg ~9

X 7@
@
~(~g v
ZXg5QgzZc
%~uz

CW: 6
zZ @
~ V ? @
x=
Z ? c

~ L LX } D zg kZ

X zgg zg Zi{zQgzZ X X X X X l$
X l$
}g vH=X CW: 6
x kZ~

~g {z B- & X @
g \ CZ Zg Zg {z & L LX J+ k Q ~

] X
/8
ZX @
[8Zg v{z9l$
?&gzZX C,%ik WCZ

]!
: LZ ~9J(
_
gzZW CJ
[Z? *
zgpX : (Z G?C

~h sg ~( ?? gVY+ T: T= ?[Z 7X j: m

gzZ ~h sgq
ZX zVc
ga z ? bkZX g a (ZQZ[ZgzZ c
Zl

:NG.G
X c
ZF
tTgakZq
Z
X X X X X VY ?X V_[yZ~gzZBY~L LX 7Wk Q

?aT YZ?X H6
]
Vxzgb?g OZ T[Z? L LX ~

CZ } F
)'
i R
X X qq
Z z Zi Y}gvX ~Q ~g ~g ~ V-h N

X h V
gzZ eg kZ tZQ~X qX

X X X X X X 0
?
ZXZ~g f$: Z- :x=L LX kZ

gjzgVzq

g Z ~96kZ7~g f?pX0
Zz? L LX c
[Z ~

~g vpX ~
nV1 0
gzZ\ q
Z[ZV; /8KZ KZ T$ ^X

kZ y.6gkZgzZVCZ 3 N
j
v~}Z/8~g vV;z !dO QX Z 7gZt/8
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

79

Friendskorner.com

YZq
Z

} 1| m
6
~ZgzZWF
Z6
5~u {x *
kZ ?[ZX X X X _g 2
]g kZJ
u {

X g

LZ kZX 0V*g '


~C6V\WJ gzZ`WkZ
z7}g ? L LX 1 gzZ = 0J0_I LZQX !
y!
i cu cuKZ~ VZ,Z Vz6 4g ; gzZ
t kZ ~6X z7Z{z Lg

yk}gzZz7~?V; L LX ~

?7

0q
Zq
Z~Vzi Zzgy}C
kZX @
c
q
Za$
]ZgC
V

~gzZXCY7
^5q
Z1 CWh 3Z{zx
C
?X
3 Zg
}gzZ ~

; ,g Z- y} Y ?pX V Lg @
a7 a7 V*
Vzg Z-J
x

X g gViLZ
{g * w3

?ZV?tXD'!
g Zh
'
~(
? L LX s~gze '

n~h^kZ

} (Wt yLZgzZV

g . Z (~X 7$CZ~ Zg v L LX ~

VYZC
DgzZ

g6+}B; Zz V*
fgX Za
z ~ V kZgzZ Z{z6kZ

?gzZN Yg*
~VZ ~g v!7 !7,g Z-X e~Xg Z_gZ? :x=L LX 1

kZVz[Z WX X X X6 ?X Z7(ZpX Y J m
bZ

X , hz%

X Y%?yY~
ZX yY~~kZX *
g :kZ L LX ~
X 7Zz6
0

iKZ=L LX kZ

X m
0

i=pX 7Zz6
0

iKZ=L LX c
[Z ~

gzZ u *
kZVYX Zeg kZ ZiYZp L LX W~V\WkZ

X !b}]@WkZ

{z Z ]!
tX Y 70

Z {zX z:? L LX gzZ


+ukZ ~

X : {~XD0
7,q+Z`
@
gzZ`
@
Z{ zX : L(ZpXw0
q
fW~

~ yJZ {#~ Z
%q
Z L LX D

g u *
6N
~ kZgzZZ p@WkZ
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

80

Friendskorner.com

YZq
Z

Z[ZpVzW: V H{z ?X V~gzZ c


Z=yW7
eZ?giwZ

W~6kZX ;gz Vc
W7~ c
[Z 3n? VV[Zy

?Z?HXN Y~3\Ws1^H c

7L LX hu~

kZX g s0~g q
ZY \W L LX Dg 6CY~ CZ kZ

X Se-~3Z\W~X X X X c
qz*
]Zgy=V#g *
v WgzZ_Qu Ug
G
G
'
'
(
+
+
X
<

F
g qZ K'!
~ SsgzZV G
5 '!
~g L LX ~
iYkZ}g X V

W WgzZ g C VZ KZ {z~TX c
gu~kZ~X 6
q
ZVzQ

! @

X g C;

~X 'W,iZzW'!
VYgzZ\e V Vk

~h

6VbgzZyj~ V\WkZpX kZ ~ V Z<


X
Vz
Z VZu ~kZ
&OZ KZ bkZX a 0

i ~gzZ _Z}tL LX VZB;Vc


!
CZkZX ?
Z
kZ ~pc
J(sVbB; tZ CZ kZt L LX V Y $G
'!
WY KZgzZ

[q
ZZ

6l
Q]~g KZX } 9JZ~i WgziZgzZ c
gzik Q
X
n~g f~ap
ggZ
'

]gzZ

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

81

Friendskorner.com

{
!

YZq
Z

6V\W~ W %@
ZKZ~ Z
F
ZVk ; c Z

6
1 V
ZoDDX y `: p;g @
QB; J
k

6B; kZ~} 9X c
gB;

X pB~f
r%VugzZcN~Z6
zz
Jo*
(
w!
J
X ~X
LL
X 5:[Z 1

X L L

X 1: %kZp
X i L L

X ;g 6
V\W~B;[Z

x *
CZ~QX U:B;{zV\W~1Zrx *
V2z {%gzZ {0

ix LZ~q
Zq
Z

< ~X 1UB; gzZ gzi6kZ X Og7 @W~~ .}r


bhg[Z L LX

}uzq
Zw{g !
}g7X
fkZN6
}ibKZ~X ;g ZZ8
gYy iX
.F
* gzZg a
J
gz&
&
{ ZgZz6V- HH
}uz q
ZJ
k

V ]kg Z]

L LX hgeB; kZ ?Xg V Z L LX Y7 D

g6+kZ ~h^ ~Xg

X yZ !
W

X Y7?
~ X yZ !
WLL

kZX}g Z*~ P Z]
? L LX 1gzZawZe~ VZB; LZ y i V L L

X Z7q
Z Zg7ZL V;z=gzZ ;g ZgzZ
`yZ !
Wxi 5~vbW2Zk

ZCZ
X Y7~ ?: VY=J
` W?1L L

] =g c
X xX 7X 7 ~g c
L LZkZ ! L L
! @
;=X : 7] X :]!
tL LX ~

&
A

E
5
/7=Xgk
G
zkZpX Vz !
i}g [Z L LX 1gzZ Z{z6
kZ

X 7

X N YZgzZ
$
6

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

82

Friendskorner.com

YZq
Z

X ]~ ?$
6
/vL L

KZ=X gk

= YZX X Xg c
X X X XgzZX X X m
?Zz
Z e L LX 1 W{z V; L L

X z e{ ;g

c
Z u N
gq
Zs~uzkZgzZ c
CZ6kZh Mtgzq
Z ~]
Z e ~

~k

$gzZ ~k

$q
ZBKXKq
Z6
hN !
kZX uv?t x ZR
g

- }g vg c
L L~ y iX VLg~} #,^WkZX T
Zg RB; N Z6, xP
X e^7J
` WkZgzZT
7
eZjY

G
+E
G7E$
5BE
!
VHtg c
L LX 1gzZ Zz6" kZ ! YZ L L

'
/ G/ zC{

X *
g OZZWb0
X V Wx
~Xgk

=[Zg c
p X X Xy

!]!
Ht! VH{
!
! vL LX es@
~
`{z

~]KgkZw&Xg~} #q
Z9gzZ q
ZN ZJ
w&~gzZy i

Y k0
gzZ @
J 7yP Wd

yJZX YZf X Y7y ~ H b= kZ


f
rg
~ _ LZ {zX @
@
N
gJ
]Zg S WS WL 5X ] Ug qz=X @
Zz W nZQugzZ ~ OuEu "X 4 _ zZ zZ gzZ N D [
bkZ =
:6
]!
X x Zw~<
kZ X @
x *
m
X dCW~Y]!
X Z
:b k0
Zzg ; gzZn: %$
oLl@
X :~]*
sp~V; kZ

7L7\ vf
rX @
: q
~ 7gk0
LZ! yGc
kZ
kZ k
e yi L LX V1\ z e ~X ;g hugzZ ;g ka !
f
r~X
4&W
~ X 7L LX c
[Z kZ X ~hL LX ~ X 7L LX 'LZ ~ E
0JG

7L LX Y7~ X 7L LX 1 ?zzL LX Y7~ X 77L LX 1 X H L LX Y7


X 7'C 7L LX ?H

-8F
J45.G
x Z
h Z6
]!
kZ 5x Z
EF
;gE-~!
! 73gZ*w&B WZ

:Zz%5B;x ZX H,ZpOX V 5VYB;X 1


KZX V 57B;Zz

X
7~z:ZzL LX c
[Z%AkZ X Wz L LX 8
q
ZKZeX X X X X X
W

akZ L LX ~ ?VVY L LX {7 X b N
QXg c
L LX ~ X 7Wz L LX 1Y7~
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

83

Friendskorner.com

YZq
Z

>X ~VD*VzX L LX 7~ X
7~L LX 1 X j
(
E
H
F
E
4

3
4
5
/
GG3E
X G l@
gzZc
hu~kZ X KZ eV L LX ~6
kZ ? +Z

yZgzZ CZ<
:~ ho kZ VHX @
Y B )u @
Wy 4Z :~

k6
LZ {zX @
Y{ YZWyZq
Z bkZXD Zz4Z Y7

gzZ bkZX Bzg q


Z HgzgzZ LZ {zX t }Sk gzZ 9zg

~g t @
Y 1gt: W| Wq
ZX @
Y c
[7ZQ Z Z:X 'YZz q
ZBq
Z6
Vzn
E
9
V F -O Z {zQgzZ a^r
t Z !
,Z F~ 9;X Sg 3 b OFCkZJ

Y :Z j CZp q
ZC
~ k ~g X VW+Z k0
X
ZX X X X X CZ{ :KZB; Z s{z1}a
}9zg G.Ocy i j 7Z%q
gJ
~}W'
jX c
W` 9JgzZa9zg% yi X Zz4Z:~L LX
Y -4X
G

X
@
.
O
g6B; j9zg Z y i y }uzX ;g ~ ~} # LZ Zz g )Gg Cg OZ

j X : `
:4Bzgq
ZtgzZ9zg LZ\WX eZ: 4Z:~gzZ W= L LX
X
C
!
} #gzZ X L I7,ZL LX yi Zg }g Z-Bzgq
Z
Z)Y0
XWz6,O! z Z6tX CY yY kZ ` Zg Wz6~

~CueB; VzX/e Ve~}uzgzZ @


7e s eg1~B; q
ZX D W|0
!
~

O 7Z gzZ D X Zz L LX {z y iX D y
V; yZ(( 6Z gzZ D }
O17zZ \ 7f
7g Z ]!
gzZ 7uE
rLkZt Y!
!
X @
Y!
!
r
Wz6
#
-E
)
G

G
5L HtL LX gzZ D Y W Wy kZgzZ D yi {z V\ Z e

XH

ZX Z9 y bZ 7f [Z @W ~V5
~yi ? G
5L HtZz
J
yY6
~i!
O$ ! 7k7
80
pX G3" ZzZL LX lpgzZb^"hgy kZY!
!
< EBt
} iZzg zZuyigzZ X kq
Z 0
}Qa}YL LX 8kZQ X

X~jZ
!
yzk(
s
Y
J45
y ik

{z c
C7Z +k

$G
a ~k

$[7 ~ F
zgzZ j%q
Z
hzZ cgZha g wE
g~X q9 S{zX k0
r

L i8y igzZsz^~ N
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

84

Friendskorner.com

YZq
Z

? k0
\W[{zr
y iL LX Wg0
ZjX
H@W4-

0
g e KZ~X 1sg Z-w$
^zQgzZ X ~ 76kZL LX c
[Zw@W y i

X 7V[yiL LX QjX B: {zpl[ByZJZ


X ~ 7
6
ZV6
X }DL LX c
[Z g
g
bZy i

X I\gzZ~lZ6
~$
kZ~F
zgzZj
X X X X XZg c
L LX ~
X
QgzZ X VL LX kZ

X ~9k0
d
0
jX
VV;z y i gg Zg-~ Z
%q
Z

v7X 0
Y69C
!
! VVzQ L LX gB; 6k j c
WF
0
w1?kCZ

Z Zt] j~V\WV\WgzZ Z[% ~g^kZ X


0
kq
ZkZ

B; kZky i gB; 6
kQjgzZ k\ =L LX yiX
C
!

X }~ OuEL LX jX
8

gzZ&
Z 0
d

!
~} ZX X * ZX ZzX
WC
!
w; g e q
ZgzZ ! }bzL LX y i

gzZ Z yL q
Zg[y iX W tC V}uz {z}g X Z 04X
j y i Y d

yZX D '!
~ :WgzZ j kZ C
!
8
gX
g ; y i

?c
WIL LX Y7

X H7\WLZX N
Iy \WX ZYZ L LX Zj !L L

V} 76}n WypLZ kZQ ?V Zg ; ~! N


Iy L LX Z ]gZ y i

j{zgzZ~g*g Z *
]!
t X r
*
X7%! x7tL LX D{g
Zs
X
F
ZV~~

yZgzZSV
6
zi!
gzZukZX Z4Z~} #{zd

W{g !
]Zgq
g @
z{q
ZV-u
G
X
{gyZN~]qkZZgzZ VZvY~W -O#E
X ;gkgyp
X Y7N}6
g~ ?ZH L L

6
kZB;N Z~9.
U6
\gzZ !
~wf
r
kZ X gc
7 L L

?Yv7pf
rKZ~?VYy
W L LX kZ X V ~L LX ~X

g sc

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

85

Friendskorner.com

YZq
Z

a[Z~X X X X X X DZL LX |kZ ?i ? L LX Y7Q~


GG
45ZX
3G
` whZz ~QX X X X X X X ni Fu u egzZZ 7>
x q
Z6 {zX :g

X : `
gzZ [Z6
Wk

` Wg c
gzZk

=
?y{z1L LX Y7~

X CYT^}~]Zgq
g @
+Z L LX i
~_kZ X H=L L
X Y7~ ?71 {zL L
X 1L L

?H H L L

X @
C7~L L

X y7X ~3YL LX } ~

4~_LZgzZ uHX ;g J
3G
Z~Y Y~HF
k

9z} h} hgzZ {z6kZ

?T7i ZzWkZ?g c
L LX Y7wg~QX ;g V1

X 1: ~Q X }TCi ZzWkZ L~! eeL LX kZ

6
eg1F WkZ H qz70X q]ZgkZg !
g !
q
ZC
~y}uzZ

zZX Wni}akZ :g a ~X Hbve=]Zg c


Fq
Z

X VFzg[ZX Z
kZnkZgzZ X V
y*Z KZ~X 7: Zzg ~r
xX3L Z'

X c
py{y i~szwL

y igzZ 1uzg kZX j~3 Zg ;g Y whZz 6Z~ x


Z

X 7
o70kZpX 0
!
\W` W~y iL LX
?ZH CX X X X ;e \WYZJ 7
yZ \W3y

Y6
uvZzVW} h Zu LZ~Z

zW{g
L LX f6
~y i

gzZ gk

Zg fX c
Wk0
} Wq
Z X &
gzZ
ug~X Zg x *
Z ;g

kZX
i J+ Za1X H?
~h^kZ ~X ~+N !
} Hg Zz6xq
ZQ

V;L LX ~ ?Dj? L LX Y7gzZ1Z

n=kZX 7[a
X VYt\W L LX Y7j

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

86

Friendskorner.com

YZq
Z

s~ &gzZ hg= {z 7~
Z L LX D O iZ6p y i X akZ {z L L

~X V Zeg yY 7X z hgw kZ L LX VZ6


zZ kZQX H (ZaX yY
Ygz {zgzZ }6Q
~g7 ~ tX V Yhg w kZ% Y yY c
[Z

X
v{zgzZH}g !
at X Z

X W CgZV\W!!%b[Z kZj

mZ kZa c
[Z kZ X C: VY= ]!
t ? L LX Y7 kZ ~~ 5Zg

XakZX 7

ZD g0
q
ZhgA} i ZzgVz# LZvZ
~ag } hZz kZ

XK]
zw^6
y i} iZzg} #}g ]Zg S WX ZZzgzZ
X ^etZgzZ~e egx W~ 7
6
gzZ
^Io

w{g !
}g7` W
`V7hgZ=gzZc
*
WkZQX
` 9y iyP

?Vy~L LX Y7c
,
J eB;@W~nVk ;y iZ

~}W'

C
!
} # LZ~ c
W: {z1 # ]X ;g @
gOZ kZ J
k

~~ T
Zg R

X c
W~} #LZZgzZk0
kZi~X ;gb7Z}q
Zy i6
MT
S
X
?keL LX Y7y igzZc
}~ Op

X c
[Zh MkZ X 7L L
?VYy
W L L
X 7'L L

X 7x YL LX }~ X 7'L LX kZZ

` WgzZ l7zg}jY-kZ zQZ d


J

yi~
X e: `kZ

?: l\!
VkZ L LX Y7]kZ ?gc
V{zp L L
X `: kZ1 L L

NV ~s~QX agzZ ~q
Z
DLZkZ X w L L

r !
x Zg WZx
~ =kZX B~ ~k

$=jyZ kZ `6]ZgT L LX
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

87

Friendskorner.com

YZq
Z

~}q
ZVg}6&
Z

x
X V Cx
ZkZ h7zzkZ~X VC~

kZX
g z L LX VY 7 } X z V q q
Z ?~
Z ! y i L LX jX
ye V YZ~ L LX kZ L LX c
[Z;zi !
~ X 0

i KZ= L LX ;zg
|0
!
B; {zgzZ W~ V\WkZQ !y~ Zz 4~ 3ggkZ ~g vq ?Vg

\zQ X X X X X X\WX X X X\WX X X X XBZeg \Wv{zXgzZ}c


V LZX Y-VL LX 1
4<X
z}X V
vg e~-gzW}X n:tL LX ~X zgV<
EG

V Y 7 V ~X X X X X X @
[Z {z }pw}}g ; ~!
gzZ w )
~

qZ6
kZ~gzZ H{z? L LX kZ X z:g66
]!
kZ=?X Y: VY { Zpj

~X X X X X X X 3I7L}z}g v ~ gy!
}z LZ6qkZ ?[ZX

D+A9zg ~ Z
ZP~g Z'

~V;zX V Y`6V Y: V LZ 1{zj

geq]}Hv ;g Y3wq
Z=]ZgyX
Vk0
yZ%} C~gzZ

Zg f }zLZ=[ZX VLe *
W:ZzgzZV[W0

i q
Z j~X
v

kZgzZ Vzg OZJ


q
Z }g v~X 5YW#
y e: dZ {zq
Z~0

i
ZX 7k0

w X =kZ Vk0
}jy ,v0
X c
W: *
W:X g
yg eX V Y Vk0
}gvQ
}}g !
Y !
!
X D W ~ k ZgzZ 1w0
!Eq
Z ? c
C0}gvX N ,
Fi8F
QX X X X X 7c
@
c
Y Z}
X
`V7X @
W c
8 0
{zg !
g !
x *
Z c
C
X Vg6
wLZgzZVgB}g v/~[ZXjS{zCZ ?VWakZ~j

gzZSgcc{zg c
Z
p ~
~g ~Zg Zi !
~gzZ~q
Z~Q=

'!
;;Z6}n {zgzZ' Y@WkZx
X Sg Czg @
~ ~
G
# kZ]Zg~g c
-G
V-X ggzgzZ}hg7}
HZ7 yq
ZQX C

~vbW2Zk

ZCZX wZ (
wkZ=6
X @
: :ZzLgzZ @
1
9zg}g kZl@
]Zg V '!

yZ !
W[Zg c
gzZX VyZ !
WgzZ Z[NZX ~} ~ {(V-
E
#G
)

gz ~gzZ D Z !
X c
r
x Z( ZegzZ !
V;zX : 1Y
x *
LZggzZ,g Z *zy~g kZJV} (
jX
bZ e~g0
Zg0
Zwq
ZX

kZagzZVc
VzgzZ ~X Sg C_J
k

wZ e~!
@LZXg Z~g Y
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

88

Friendskorner.com

YZq
Z

X D c
'!
bbZZe Z=

pXD Y nZg *
C
g rLX @
Y6 mizgC
X Zhgh

~ yZgz kZ
Z DgzZ C:
Z'
7 ]!
t X C c
zg c
&OZgzZ !
Z LZ { zX @
oZ ~g !
{zX ~ Vzg Zk

~gv6g~ Zg Z){zgzZ c
o= kZg !
Z s~ 0
q

i yZ !
WX @
Y qz

6
zZ| m
6ZRj ;gN
u 6#zZ g ZD
q
Z ~IdZ
z kZ ~X ~ 7kZ

gzZ ~Idg@{z tgzZ_zgB}VyZ {zX


{gyZNZ~X Vk0
}


u~X 1 :gzZ 3k

~g v kZ J(s~g ZX W| m
6Ka zZ Z l
Q

kZ
6}g)q
Z~X F
Zn W W ZR
X
g ZBkZ~ ZR
hg6V-

? L LX ~ X : VL LX 1gzZ 5 sKZ ~kZQX 71~ sYW~

iB}gzZ{
sKZVVz ~kZ ?CVZVYVXSe71
Z{z"Vzgz'
gzZV-}g gzZ V6}i ZR X V1BgzZ V1: ? L LX 1
X gb

Zyxg}g h

kZX
w kZ jgzZX Z Za wb }g7 ~
~g

X X X X X X X C{
!
VH: ?~g c
gzZX Z7
?V[ZjL LX Y7~

yX ~u~(
Z~3 Zg c
WN)Zg e.
LZx
q
ZcwL LX c
[Z y i

ZwZe|z~!\ q
Z p k

c gz!
atkZ |zx

=X ?KZkZ W

X m:Y{zpg

kZZ e}g J
]ZgX )'

Z c
h
- g6
LZ
xgz wq
Z ._}@LZ=] jXg F y Z {zX Z)]?KZ

~yZgzkZX e}:z~g76
kZ~jt]!
EgzZX F
$
$

q~kZgzZZ 7
X Z7q
Z Zg7 WV= [ZgzZX X X X X X X X ;g @
g ; Bzg Z H jgzZ `'
Y

?X ;g Yh
$
6Z~Pz ` WgzZKm
?3 /v
Z eX _!
[Z
q
?
$
6
L LX Y7~

3 [ZL LX 1gzZ wq
Z 8
g {wZeB;~
$DLZkZ X V;L L
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

89

Friendskorner.com

YZq
Z

X Vzh
y

3X V
E
E
H
4
4
h
E
X B: VY^ZX V?3zZ~f
7 Z L LX ~
X V[ZL LX y i
X Y7~ ?VY L L
X V7` Wg c
'L L
?VY7L L

?HVYg c
V7L L
X Y7~ ?7bL L

X {ispkZ X L L
X 3 L L

X @
37L L
G
'
yYaXg6?
gzZ ~ OuE,Z?ZX 7]!
5tX %~g + YZL LX ~

X g S ~g ZzKZ?gzZ} 7

X d

W{g
k VC?X V[Z YZ L LX 1gzZ c
:[Z ]!
kZkZ

kZ ~!~QX 1~ c

7
gzZ^q
Z 9zg} LLZ~
`{z

X ;gh
y
sc
q
Zk0
S
MT
{ z

^ 9zg~Z{zZ
X X ~yxg]Zg DZL LX ~


r
Z }gzZ
W~ T
LZ :Zz~^BkZgz ~hX c
wZ e~
$kZ
J&
= tg z q
Z W ] d gzZX X X X X X X V
` hgT
t ~ b7Z 4G
WY
X V;g Y:Zz~h ~X b

X
wZ e6
ZgzZq
Zx *
yiX c
W~} # LZ~t
H
X Y?V
v YL LX ~X c
qz*
H-5 { i Zzg }W]

y it X c
w{ i ZzggzZVZ _~X

{ i Zzg bZX 7iZzW~h

}1

vZJZ @X C7hZ+Z~/kZXD
} h=g c
L LX |kZX ;g8 ~Z9

X z 1x *

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

90

Friendskorner.com

YZq
Z

Z&

{z ~[Z:gzX VVZk

` WaZX ;g I
YJ
k

]Zg L LX D S0~

?L LX Y7gzZzq
Z4-~B;kZ~Q X ;g7

~
DLZkZQ X 5Y?KZ { zg c
L LX 1~iZzWZgzZZkZ

X
ZZgzZZeB;

^~ VX ^
~g } Zir
D Y V]ZgX 9 Zg fg c
LL

X 5HgzZ ZW&gzZ$
6
/7X DQZ e

X g7
C
!
bVzuV/V
ZgigikZ

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

91

Friendskorner.com

YZq
Z

~ *0Zg

;g~J
}
7 i Zg (ZX ]Zi Zgq
Z= ` WX V LQ: YZ\W~

Z w = Vz H~pW:y p KZ\W~ kZh


q

X K u" =gzZ
X ]gz0

ix Zg Ww

~1 X Yy
~ ~g Z'
~g X~~ wL LX ee 1k0
yJZ wZ ~Z

V gzZ 1X 3 d
{~ >
z ^XiZX
4Z ~ % C QgzZ *
:

gzZ c
qz& *
c
gBee~a`ay
V1X s :~gzZlg \~Vz0

k
AE
A
f Eee y kZ D YWzg&z~} Z}g y TX Y*
Wz ~ y=
k0
} ZX ! ` Z Z
1sJ 7~V b ee UX } Wg e

~gzZ ~ hg#~kZ Yg~g \ gzZ@]gzpq


ZBB~
e=
X shzZKZizgC

c
g 0
N
%g e &X @
-7= WyVY Y:B eeJ
]Zg~aVM
O86}g )h
~~g =X @
;g v WG

!
!
X
{ Zg KZwZe~~IQ~@
WB; N~

B+E
p X vg OF
N WvgX ~&

Y mz ! c
g ZRL LX H ~( 0
sz^

kZgzZ een>
X 4L*
3 Zg @
J(x ~!QgzZ X gk

!
!
L LX HwZ e6+ 0
N
~
G
X DgHwY O8 !
!
6
}g )6
zZDgg DJ0
ZZe~0
l

~
~g Z
N
g } ee Z L LX 9gzt V 0
!
V1J
V-9N

X @
WZZa
ZwYQX k
J 7
X~ UI L wWH6
@
Y c
g ZizgC
X
X V;g| 7
~X V:w1L LX [Z ~
X CYl{VgzZ

kC]gzVZP RKZ=aZVZg ZR};wz=~ }YC


~a

V2z yZ LZ~]zZ Z *
3PzX @
c
}"7
KZ= %
{~($C
ZX :

D 1 7L L3iZ ZP~yS XTg~9 @


c
3~xzgiZeB

D Y Ug @
r[Z V Zgezyc
y*| Wq
ZayZ=X C: { c
iZ {z1

Z: %Yh +Zq
Z6
X :
V2z LZL\WLZ~X
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

92

Friendskorner.com

YZq
Z

._y }'g Z~ ZZgzZZx ~gzZ9X zig W


~Vg Z{zgzCW

| Wq
Z~:
Z~gzZ D Z `
6{]g ZC
X Y:
~yZ~pX C

X Vj
Z'

: `

6kZ r !
Vw } h Zu]Zg S W ` W ~ ZgV Z !9 ~ Z
x
q
Z

~yp
kZ=
pk0
Zg m
?zhg:6
c
t q
ZgzZzg ?Y
Z Z: `
Z(
} (
(~{z c
}g Z
p"t Z g H7gz]
~X Hg6
X ;~6
kZXg

: Tq
Z ]Zg kZ ?Z: `
Y
Z ;g 3 Zg1c
WV; ~

wYX gxk0
k WVMg~i ]!
kZgg !
g !
}&

zF
D60
q
O8gzZ Y k0
[Z q
Z1;g @
'!
tt7 !
!
k
J

ZX h
G
h

!
!
~Nsq
Z

X YZg ?Y VZty
WX ;g a~}g !9Y6
r !
Vw'

Z'

~X c
7
X Y7g ?Y
zZg ?Yp L L

X c
[Z D v~~ X Wq
ZL L
5J" 0
y zgX Z 0
eX C
!
9)g f F
: {<q
Zq
ZgzZ
#q
Z

i Z0
Zq
ZpgzZ
~^zZ g Z- r !
Kg 0
~g ~X 3
( gzZ 5(
~ kZ1

Zt ;e )h t q
q
Z ~h
{^
Y bhZ VVzg eX
F
Z~ r !
0
M g Z-

? y L LX WiZzWZ

X ~ X V~L L

X Y7| (
WkZ ?y~L L
X @
~L L

?W HVL LX 1gzZ S(
WgzZ{z X YZL L

X ~9t }{z[Z
X h z L L

G
'
X Y7kZ ? r !
\!
}g +X D 37VYg Zi !
LL
" L I ~g Zi !
X X X X X X VgzZX H
5H
L LX ~
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

93

Friendskorner.com

YZq
Z

X z zh L LX 1y@
BgzZ 1VQ e Z (
Z}ikZ
q

:Zz~Z
kZ X D h 7YZ L LX 3 s c
ZgzZ ~q
Z
~[ZkZ ~
O/X VX ~r !
g0
Z4k}7}g gzZ G
k

~hX c
N6}i e kZ Z&

X M
H{zZkZXg 5gzZV1\!
VkZgzZ 0
e VQ6
zQuVp
g0
Z

Ze]Zg6}g Z
u kZ= k

2
X 3U| Wq
Z ~ V8J

6
X ~ 9~ ]Zg c
g Z + ]!
t ~
(s~gzZ '~X c
Cwq Zg

ZX Y c
q
w "V?]Zg
"
U
t
Z \ZVx 9
V V ~gzZ Sg k0
Z C 4,ZX Cxgz ,uu C[ZX 1w1^i

X Z7
1^Q%q
ZakZX YCgz {zVzd

kZ

r !
g0
ZX Kg 0
~g t X
W Zz r
6Z~i
c y}uz

4Zg0
Z~gzZ W~g !
~X CY Zz|
mZgzZ @
Y c
g0
Zq
Zq
ZX g w1 zZ zZ kZgzZ
G
'
~g + ~X z3g6L LX |0
!
B; ~ V V~X Q a *
p@WN=X Z
X Y{ n0

i ~1yT=?
ZgzZV Wg Z *
Zb
q

{zX 7tL LX wZe6


%
gzZ Wq
Z ? { z L LX Y7\!

X sM

gZ #
Z0

6KLZgzZ QVzW~X ~ 7v Q ~h g Zg { Kgq


Z~}

c
z
w+ZQ
Zpc
s "%kZL LX gzZB@W~(
~(
kZX
E3z=k0
b Z Z {)z: X Z7*
Wga} ZX ! gzZ
G
} ZX pZ

X g

:b mgzZ Z|^p ;g ^ b: ay

X ee9zg 0
X 9zg

Zgr
g ZR~gzZ :xx *
-Z ZVaX DZ ~:
z {z V[ZgzZ

X 1CZV!
Vz~c
g66
Z(

gzZKZ=7z

X gzZakZX @
Y

g6Bzg 0
= a "
z zg Z VrZX
Zq
Z !
!
C
@ {

*
Z6q
ZX ~h
y
N
'
8
gq
Z W{g
6{ Z 9X D 7 [ZVP gzZ @
*
Y%q
Zx
X1

x ZBzgk=gzZ ZIq
Z~V} hX { Z 9gzZ c
Zz6LZZ ^k%Z
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

94

Friendskorner.com

YZq
Z

! ee y
yY}
tpX
0 WidX Z|yGq
Zyg e { Z 9ZX 5
X YW: X^1{ (V%gzZ CCZz}g )

~VYL LX Y7}gg R

g ZlgzZ : c
WZWz6
X ki3
W

?ywYYZ

X c
[Zxq
Z~ X L L

!~k[ Z[Z: Z
)(ZL LX gzZs~Zggu
?
wYZzphZ
ZL LX }

X wYy Z6
zg L LX c
[Z ~

-r
3
kg LE~V\WkZX 68KZQgzZ =O~(
VQ { 8x

V
ZX g| 7Ze6 Zz6"V; Vz {zX{ ( b]Zg ~0
Z ]'
w!
kZgzZ

D x| K Kz []|B; {z g 61X : C{ c
i X : D{ c
i
# Z ;e Y ZX F
E
LE
LZ hZs: {zg !
'
[Z1hZ%q
Z kZxX
X :]P`
g Z]oKZ~xzgk1V V\W}1q
ZZ*%

(KZ

g wzg6VZQgzZ ~ c
rJ W YC
f
!
k~i
cC
] ~

?
VYf
rZ\W L LX 1 Wk0
}x ;g8f
rZ9~}W'

~yq
Z,ZX W
X M
YZ7~ f
rpakZgzZDf
rZk0
}akZ L LX ~

X X X X XgzZD Y} f
rL LX gzZ ZZgf {z
X X X X X X]X Y yZX zDL L~
X CY V
Z L LX kZ

X CYgz7 L LX BV
ZKZ VQB;~ ?V
ZL L

X "m
V~k

$Zz6
gzZX c
:[Z ]!
~kZ

gzgzZ @
WJ
} # VQkZ
X CW~g ~(
8
g! X e WZ {z

ukZF
F
V-} hj+
R
X :gz(Z6
z \!

LZZX @
xs

V-y g CY CWbZ {zhzZ z! \


g Y6
ugzZ1g Z8
gCX c
O h N yZ6
X*
YgzZ}ZZg WVw{zbZ {z~

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

95

Friendskorner.com

YZq
Z

u ~f
r 3 CWt {z 4Xb hg
f
rt kZ ~[Z

=N@WkZX CY| (
WN=gzZ Cg*d

}{zX 4 o*
VZgzZ
wZe~

V4Zh

X VgVr Zl
C[nw@
0
szs ~}Vgu
zQzQ4V-

! Y{g:zgf
rZW

: Tg y " e6kZ
q ~gzZ W: {z ZH7 yq
Z

gsz^zgkZ~~
m
q
Z KZ { z c
CkZy}uzX Y`}k

e LZ~I{x
gzZn
X @
W: ~ @
@
c
C=i Z *
W7
Z L LX ~X mW:
X VjW: ~L LX 1gzZs~yZkZ

Z1X W{z ` = y Z kZX


q
: y}uzgzZ c
: [Z ]!
kZ ~

X | 7
c
i

{i6
6l
ZX Q,
9X Kg e~kZBB{
i$E
D W8
g F6}nkZ spX C7cZ6GI
KZ {z @
{ i Zzg } #
ZgzZ CY,
{z @
Zuu

kZ ~X CY ! Zgf kZgzZ 'Y c bVk@Wz kZX D Yw$


w$
zgzZ

X u7g eqz~g9'X m}:[Z w{z1Y7~}g !


kZ%
X W7J
Zr
Wz6
L LX 9x @
W:J
k

Wz6
gzZCY#p

X ]{zL LX Q Ug ~

X @
Ygisp{nkZgzZD 7
|

)LgguX @
W{'
~1 IkZgzZ t =1Vz H: wEZ t I%F= kZ

D4Z~} #kZ~c
W{ zyTgzZ c
W: J
y {gGo
Z ZHY:iq
Z1Z:q
%F\WXC c
i ~(
tL LX x g W- \W1][BL LX N
?D'!
+Z47g e\WX , :V-
X 7L LX c
[Z|~

y
d
WX g~ f@
` W L LX ~X g Cg OZ kZJ
k

{ zgzZ W:h
Zg kZ y q
Z

W WgzZ y ]!
~ kZ X DQ D } h k W V !
,Z\W Zz f@
b~ V\WkZ ` WX g} (=%z q
Z kZ~3 ZgX }g ) u7
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

96

Friendskorner.com

YZq
Z

XCYZa ~%^e^e}iV- zX
X @
Y7;gL LX N=kZ%~y
W
X Y7~ ?H L L

X ZkZ X N Yy Z'

\W L L

X VzYy%Z ]!
+ Z'

Z L LX ~

X hukZ X 97~L L

X V 7YZ L LX ~

]ZgZz uX c
Wui q
Z6~
~}g Cg~ L LX H qz I kZ

: Wq
Z] qf
yc
}Vzg YLZ~+Lgq
m
ZygzZD 3A
LZ

E Lg LggzZ j Z} (} ( g ~ kZX a kZ = yY !
ZX @

} VzhgzZ b Vc

&

g Z yZ gzZX N **V ~ }q
ZX

gzigzi c
g Y}g gzZ !
!
g Z ~g J 8
gt
X {} (
Z k0
q
} i Zzg ZX
&{z1Tg D 9} i ZzgVz VLZ c
kZ c
=X @
c
Z7 x Zg W6_w\ OE
Tg
(
4F
5E
Y7KZQgzZ }@
y$
}g Z ZZ {zg rLX C ;g W?gzZ 8
g ! E
u *

n{gzZ~(
z^kZX 4U6~}LZkZX 43
>
ZZ7~

c
X B kZ :~(x kZgzZSg 6~uzq
m
Z Vc
g J kZ 36X
g Y}uz X CY VV;zgzZ r: Wq
Z Z yY &OZ~X :gz (Z }g y

q
Z Le Y ZX Sg
ZJ
k

gzZM ~9 Yt }kZ~%bzs
@
WspkZgzZ4YZ {z=X Z7L(ZpYW~g \ q
ZZ @
Vgu *
kZ

iZX 3
!
z= \WX V V~ LZQ V'
ZgzZX X X X X X XgzZ
Za g U
WKz6}n LZaq
Z ~X s}n}{ z !
X} 7
|VzgzZ

X X X X X X X X Hr1p Z! ~WKZ? L LX ~

B; -m
e
.q
Z KZ~
z$
ZgzZ y!
ikZ=L LX VQ zZ Zg fukZ

bh ZVKZ Y Zp: ]iYZ ]!


~y!
igzZ Z~ m
Z~.
X X X X X X V
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

97

Friendskorner.com

YZq
Z

%q
ZX Vjg s
Zgbh Z L L~ ekZ~g} ]i YZ ]!
kZ= s
ZgX *F

7B}bh Z YL LX gzZ 1N ~X wZe~


0
B;^KZs
ZgxP~xzg
X C Z"X

X nZg *
s
ZggzZ,7
|+VH~g 6
kZ

X z 1 c
h Z=? L LX ~

X qy
bZQgzZZ<
t{z

\W W7y Z~L LX Y7D WkZ W:Zz cZ zxZ

X H

X c
[Z ~ X 7 L L
? L L

] {zX ~ N W7x Y7 Wz6Z


L LX a Zg f ~ X V; L L
&N
?*
@
k\Z\W CY% Fs~
ZgzZ L LX x

X I

X 7tXCzp~}gz?gzZ {gzq
Z tL LX ~
X V_%L~a\W L LX y Z'

VYY: kZ

VzqX c
yzyZkZXgzZ *
Y%gzZ ]!
gzZq
Z *
Y]q
4
}X
Z<
~

X t
Z (
~

ZVz Zh d
q

kZX";yq
ZL LX kZD{E
c Z

WV-;KZ 'gyZX D zQ zQwZ e ~ 0


wY } (} (};X
V,ZX}g @
Z I yZ ~X 3h ]gzpx { ( Zz VZ,Z VZX C H#
%V Y

yZ !B yZ Zg 1I0V&~~yZX ,6
gjVM{i @
~V-IVsg *
=
]z% m bq
Z~\Wp L LX 1gzZ s~q
Z kZ ! ! gzZ ]z% m~

X $
VyZs ]z%zX k!

Vh k!
+zX k!
T~\WXg{z(Z=gzZ
?
xq
Z~

gzZ
S
Z T~}XZg ZR} };wz=?
ZX gawX C c
W
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

98

Friendskorner.com

YZq
Z

X W:~'!
kZ @
l
W WD LZh 6
}i~

yZX `
@
}g }g 1 W ~ yZ0
{}g X 7 ZL LX gx

B}7fZ~Xn}B Z 7f (ZX ]!
"p ZnC
_
V

HwZ x=X V CY ~!~(~}g J ZByZp ~ !H~pXn `Y~


]} (V;X
tX V gg OZ y kZ ~X n h : ~Z
Dy kZ= X
X Y7<kZ: c
[Z V!
yZ~:X ~^V;z{zCZC
]ZLg "bZ

x LZX C ttX 7 wZX Sg z Zz Z W c Z{z Z

G-8
&
O

! VugzZL YL IX '!
~g Z~g ZX CY H H70!
ZgzZ Z VzgZg
GG
38~6kZ @
Z akZ[Z X kZ~
VVz;" ;X Cx ?G

X C H'!
4ZizgC
~ 7
HZ:gzXgwN
0~{z @
C
s

Zg ZRx *
ZgzZ V g
wz=~ Vzss kZ Y 1 ~ ]Zgq
Z
(
(
4F
5E
H
zkZ ~tpX @j

T 1EF=gzZV;g @
VMG
N 0
N
p~X

1X
Z
h
60
ge mgzZ
KZ 3Kzg wZ : Wq
Zg ~ Z
X
X VVzZ L LX VQWCZN
c
h~*
s Z Z KZ=

q
Z ~k

$ y Zg X "7 SS0

zZ ]gzZ ]c
OZ xh V1 ! Z

~ Z6
{ZC

[ Z {zX SgrZe~LZZ'g DD6


Vzi6
gzZSg~g Z
H

5_I
G
4
5
J
4
h
G
2
.
F
k0
V-g Z [ Z ~ m
Z~ ~k

$;gE-X c
>xq
Z gzZ ~ eg ; G kZgzZ 0~ OZ
X X X X X X X [ Z Zg Zz )F
]!
~ ZZ\W L LX %q
_
ZkZ Dg*
X ^]!
~ X Y]L L

XVzie
.tX gg g kZX ~7
|{z X V;L L

{z mg
Z kZ%| Wq
ZX gz [ Z {zgzZ C
y$
y ~ ] LZ ~ Z

wX e
DJtzg kZkZ=X Le 7Y [Z V!
yZ VY n }: yJZ

gQ @
WwQpVzWgq
Z kg`yxgV1 ~g Z kZ Y ~k

$y Le

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

99

Friendskorner.com

YZq
Z

z q
Z } 9} 9X [ o 'm
Z q
Z= 7
eZ y q
Z ~k

$ ;gE-

k7J
]ZggzZ
W[{z~X : qZ g !
Z1X ~ 7
q
Y 1927~~k

$[ tX7
:@
qzbkZX '!
~g \ ~g \ ~y!
i ~ SXoC!
} (
_
X ;g

G
G
"
'
45E
G
+
V ~ Zh N7X GH6Y- }g Se 'Y

! Y

?Z
X 0Z [ +z [Z c
gzZ [~ ~ ZzgzZ D W@,z [Z= } ;
lZ
E
X c
w$
i Z0
Z gzZ CZ q C
!k\ZX X X X ?V
L 8~ Zhg ~ Zz kZ ? Z

~X k 0
gzZ q
Z ~qq
Z! X
[zeg0
Z g0
Zw Z63~4- ` WX V

ZgzZb wZ e6gzZ ~q ~gzZ c


WY ZN {QX C ?6T skZ w

X 1,
J ew zg

X X X X X X @t[Z,g ~ Zz=7X X X X X X X X X X X

'
Qtgz kZX ~gt ~ Zw[{z ~Zg f WWz6y}uz

~ V%F kQ~ yZgz)X ~ 7b [ {zQgzZ


WWz6pX "7gzZ x *
~ ZgzZ zskZ
X yNq
g !
Wz6
X giZ6
[gzZ s

KZ6}g )} 9kZgzZ [kZ~"X H qz9 Wz6


SdZg f y

QgzZ W W
kZ%zq
ZX V
kZ6
}g )kZgzZZg f ~h^kZQX ~g ~h^

Z V 0
V LZ q,Z=XgJ J
k

gzZ S
6}g )kZ ZCCkZ

X ;g}1

y
O Y6kZ k0
}[ {z Z
y }uzgzZ B LZ [ {z D Y

gzZ :~}g !
[kZ~ ZX Z1 N
gq
Z 8
g Zg Z6
q
Z6
kZgzZX
X Y7~:

%NJ
Hl8E
g Z F
N% ZF
k

X Y 7kZgzZ [{z c
C+k

$~yZ

, `g e 9zg {a zz [ c
*
pX } zg z 7 [ kZ V- kZ

Zh Z67Z {zpKe
gh
'
Z

~XA %P ~ 0

i ~9zg {a 7X
[gzZw9zg {aX Vz Z4Z~~k

$g Zi !
[z~~gztkZe
gq
ZV;X ;g
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

100

Friendskorner.com

YZq
Z

;gx w| l
e~k0
TX JkZ f 9zgLZ~X e*
[

Wg mZV1 ~:Zz+k

$[ {z ~Vg e &X ;gJz ` W


~ bZX ~9 W}g Zz x
V * C ~ Va 0 Z J Zg bT

Zg ZJ
k

w[ zgzZ @
Z9 Yt ~g Z kZ J Z @
g* k0
V-g Z ~(~( ~k

$
X @
YW:ZzNwYt kZ8
g

:x *
CZ ~6
yZ-XhZz c

xT:q+Z k0
}gzZ Wd

yJZ

~L LX c
wN
tgzZ : {zpX V Z(q
Z e
ZgzZ ~
gzZ V s Z
I WkZ6kZ e
kZX c
1 kZgzZ
nZg *
kZ~6kZ X Vzas Z
I WX 7g7d
Z7g7

} 7
z ZX *
YJzgyJZL LX uzg3 ZgkZyq
ZX 71~1=%F

X }g*`zg0

i ~g kZX

X X X X X X=X VLehwZ e&yxg LZyJZ~L LX c


[Zy
*~

CWzt @
Y@
g*
zV VgzZY7K0
{zgzZC~& L LX ^]!
kZ

X CY

X y0
ZX ,ZL LX c
[Zy
~(
~

c| Wq
i
Z CWZ
gzZ CW: J
y FFX g Y CZz6
J 7
{zgzZ ;g Y@
Wd

yJZ

zQy
bV- ZD

mkZ Y7"
!
} Zg Z yJZkZg!
ZgguX CY:Zz
q
X 7{ Zg Z kZh

p !$~yJZgz L LX

kuX g4Z~ C~B; 8


gYLZ {zg T
q
Z

Wd

} W W{zX "7[ QgzZ Q%q


Z ~ 6N |
g
xwCZX c
NN D WO ZQ~X f
r| Z}} 76}igzZ ~9
E
5wZeB; ~ LZgzZ ! : s173 L LX 1gzZ ~ kZ
QgzZ c
g6w/eq
Z G

wWZ
~B; kZX ZQgzZ " eq
Z ~X ~ ^O Z WO]

X C y
ZX D} L LX ;gw
X B}:gzZc
yJZkZ: W{z:kZ

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

101

Friendskorner.com

YZq
Z

yg Z*~g gzZ 9zgb fzX B: }~6 ~


e k

i3
W} ZX !

y {zt1 ~VzZuZ e=g &


Z
c
4ZzU
N
c
B;VMb 0
izgC
X 0
E
5X f

0
g e;gE- gzZVxW&z~w
Zy
q
W3gwewe Z/e {z G
X V~~w QeeX IrgzZ y

ZVl~+Z c
q
Le *
g ZaiZ ~pX zx ygzZBzgkX

-W
z q
ZX Z: (Zp} Z 4Zg0
Z VQ ] Z q
Z u o D O p}gzZ Z~ {# { CG
X c
g Z~+z~X *
Yg0
Z VQ ]=V^V;zpX {~Vz
E
b q :Z%~ } i Zzg x pgzZ ~g W~g Z r ~g ZaT
*
~g ZaZ

kZX @
7
'p6
ZN } (
q
izgC
ay
WViyZX ~Vzg7w@
gzZ
`|
VV D Yg D{zX x p
bgj@
X *
3
zzgzZ Xg Z 9zgk=~,

{ zZ
gzZ@
Y*
g DZ
gzZ DBvtZ
D g g D{zZ
X D YBgzgZ'
LZgzZ
X D} 9

yZ
zkZ 3

X zc
`IBVg Z'
Y6
VX
XTg 4-y Zg ! YL LX D ZN } (

V~ Vz ee W~ Y% FX @
Y Z9hg r 4- gzZ @
Z]!
yZ ~

Clg !
PZ
]Zg ~0
Z X Y:g gzZ@={ c
i]~V @
WwQpX V

V gzZ ;glVMwYg=ee~]Zg +ZZ e C3 Z kZ @


Ww=Lg !
g !
gzZ

fT Z 7
k0
magzZVg} &
Ze`~X g c
Vz~

~TX CY0
N
k0
kZgzZ Cs ~izgC
VX ~ 7
S0

zZ~ Zgma
0

i Ct}g)|c
gX c
u"=Vg !
+ZX Cz6WLZ OVCg{z

X ~ hg~Vzg7w@
~gzZ c
zCZ]=

ni J xV- 3
X wJ W ` W Z1 k3
= ~ w
Z kZ !
Wg

X
g Z ~kZ VY Y Z
z kZ 7 6_0zb
0

i ~V0
g e6WgzZ!%VZz

{zX Zc
Z<
X
c
t6
wZ e6
Zv!%X ~9 Wt eg Zz g ]gzpq
Z8
g {(]Zg
}X ;gw!
zZ u~}6
~X ;g iZh
X!%} Vg ~(
~(
r
Z e

X gzZq
ZL LX Dg*d

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

102

Friendskorner.com

YZq
Z

kZ ~ Dg* d

!%6 X ` r
Ze ~ Vc
gze yTZ LZ

gzZ quVX (z{nkZXAw!


gzZ@WmZX ~ 7xV;zX Ze {6

X gyEZ} (
{z

J5E
"
4
G
{gzX ~g Fu *
4YtX N Y$X N Y$X 7 Z<
L LX tJ+ r
Z e

X X X N YXZ 7

X Y7 ?V Y~L L

?N W:Zz
L LX J m
YW
Z e X Y! YL L
H
o
-I
k D Y~X Zw ^gZ}g O ZX c
Wg@
c Z L LX a Pz L L

X V Z

X a^g7gW~l!%=gzZc
\ Wg0
Zr
Ze
`L L

L LX ~h J+ x WX
60
g e kZgzZ VQ w:Z~ W J eX X X z !q
Z ! {g !

~ Z L LX Zg zgi Zg f ~%~uzX 71{z1 ! ~ Z

~ {w@W{zgzZ c
QQlp~X ~h@WgzZ RZg fV

ZB; 6V !
q
kZ ~X {zX : 3
kg ~ V\WyZ [ZX s

W Zz r !
z= kZ Y6Vzg )c
ggzZ RQV\WX Zg Q%
! c
s Q L LX g

wiZ {z c
{0

i {z Le b 7\WLZt~X a}%a
x

;gE- C
X ~ Z7DkZpX %Zz {zX gJ
$

ZgzZ k0
}

wYZg Z Z 3q
ZB[ q
Z }Y 7tpD )gzZ4~ V1 ~k

$
XZ

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

103

Friendskorner.com

YZq
Z

!
!
{z c
g
0
DzgzZZ kZgzZ 4Zg0
Z c ZgZz y `gZ

X Le YY k'
Z
`
`
yZgzZ DQ Dw !
t
6yWVYX ^C
!
,z \e

@WTgzZ ;g ~J
Z z VZukZX WZ Wg0
Z {g !
zyz `g

KZZX g Z)%g ZV !
gzZ
b (g #u 6
V X ?Zg f Zg f bV{Zp

X hkZg6
kZ.
~zgzZ Z6
gr
gkZV zg \ ! u *
,%%

" y `gX 1 !
~V LZZgzZ :
C
!
y

Z zX Zi !

X C
!
QV 0

vZ OZ W Z &!
!
M Y D
0QX ;g 2Z {z VX
6?
g&!
!

a~&!
!
6
~?
ggz[ZX <gzZV1Z {z !
%q
Z {zZ
gzZ @

LZ s8
L LgzZX go
Zh
h
}i ezgi
ggzZyg ; >n~t X ;g Z

Zg fX V {z ~ V ?J
Z
ee L LX VQ y!
6g Z- X g ^e}

X Zzz?QX Ze

X 3gHVVd L LX 1g 7
Y~
&gzZyEZee X {z L L

X ,7X X X X 3: YZ L LX w
KZ!
!
Z'
~h&

B;kZwp!
!
X ~wwC
!
wp 8
gzZ Z eB;~
KZ&N

kZXC
iXC
itX D 3g7~
Z g
L LX 1g 6
"&gzZ c
N~EB!'

X @
Y% Wgk0

X X X X XZ?p L L

sC
itgzZXZ&~g@aX X X XZ&X% ]g{z L LX hju *
!
!
X hg]!
?L L

X @
W
Z6
Vz%

~6
X X X X !
!
z = k g Z
Z YZ L LX \
.
kZX e: kZ&
wV1~g ~
KZ!
!
gzZJ(
9zg;B;kZ X 9zgZkg ZX V NV1&
X ,}Z

www.FriendsKorner.com/Forum

YZq
Z
G
G
4$
4$
4-G
4-G
$
$
G
G

h
G
G
3
3

z6L L

6
!
Z
,i ZzWVE!
ZX *
d L LX c
tV z Z !
Z
G
G
F
F
ZtZ

FriendsKorner Books

104

Friendskorner.com

%J
x
;g ` W{z
ZX N|z} ^ZX YV~k

Zg fX lg !
Z !F

G
'
X ZPz c
:J
k

ZaZ}
X ^Z[ZX X X X ~g + 9 QgzZ Y
G
'
+
?HX X X X ~g 9 QL LX Y7wZeVz
X 7 L LX c
[Z Z

X 7,hg7 C?J
Z
YZX X X L LX gziZz
G
'
+
7|zVVz c

J 7
$t *Z"7!
!
X W#

~g L L
Q{g !
zZ
X N YQg !
Z WX ,VY F
q
i*
WkZZ
gzZ W #

L L

X W#

X Vz: "~[ZX^Q7L LX }6
w
Z

X '7
,0

1
C
!
gzZ c
Wg0
ZV Zzg !q
Z Z~Q
G
'
+
}wZe ~ y
X _Qp ~ Jh Z w
QZgzZ Z Z X B}g L L

!
!
gzZ ;gw YZL L ?
gt X ~9 faw{ iZzg Zz}W'

gzZ Zl'

6
V !
Vz~ZX Z

&UkZgzZ6
u&~ !
!
X ;g W VQ6
V+&
G
'
+
?Dg \ (ZHV7LZ} Z}g ~}g L LX Y7z<gzZO Z

@
Zg \ { c
i ` wVL LX sc
gzZ 5Rf
rB; nz VL L

4'

!
C
gzZ 60
g e Wd

kZ\e g
{z c
k0
LZZ}g
Zuz Z

Y"
5E
6
N}g XWy HE
Z ?yq
Z ,Z L LX u} z ~V\WZ KZVz0

1s

} # LZ~gzZg e= ;g { e Y Z{ Z ({ Zpy kZX ;gJ Qygi~wgzZ,m


,g e
4J&!
5G
YgzZZ Zgf~spkZ
ZVWtwZe6
VZ
LZZQ gzZVxa E
HxC~

D
*zygzZ]g Z~i yq
ZQgzZX X X X X N Y}g \ xt
G
'
VV~Z
[ZgzZ DQ}g }g V! Z ?7 CW:B}g +~ y kZ
ZX ;g Y
Y"
lg !
gzZ
~z{zX X X kX X X k~y H5EE
ZX ~
q\!
V }7xX V
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

105

Friendskorner.com

YZq
Z

a 4q
ZX :
o I zX ''
V\Wk Q c
Zz Z k Q q,0

1 s

LgZ V}Z
pX c
tJ+ kZgzZ c
Mq
Z f
r kZO Z
%X UV !
kZ tZ OE
}}nkZN}6f
rz 3}gX Lg

[_
~Vin

kZQ Dak

Zg f6
u *

Y"
5E
0
0
Xy HE
ZQ! YZ ! YZ L LX

g ~h^6+kZgzZ 1
BLZZxq
ZzX D Y
G
E
'
_
4
5
+
F
5
G
kZX
@
Z V~ Zp X N WB }g gzZ siX

~g^Zg f xQX J
KZ: : zQX g COVkZX c
: [Z
X Y0h N zQ~3 ZgyykZ

X g Clg !
,ZC
!
g0
ZJ
x
gzZX X X X X X X

'!
X
q
~ Yy wz=gzZVQV 0
"0
g e!
!
hg Zj>YZCZ


zee L LX X ~Vzgc
V 0
" {zzzgzZ @
zX
m

X @
YW @
=pyW
n 4]!
+z+ZB}Z
gzZ '

X aG
'!
+ZZglCZ Zg fX DHd
YH !Y"Z L LX ee

X g B;6
'kZ X V @
V Y?r kZQgzZX Z4 Z4teeL LX N

` W HX g| g
VY ` Wt ~i Vg7 ~ L LX c
^wz=B LZ ee

?g W]

gzZ Q {zg !
Z D hgVZ@WX c
q
Mq
ZgB;

wugzZ wz=

X Z 7
0
+ZQ @
x7
ZgzZzZz{
_g Zz]|L LX ee

4Zvt g7sgzZ` 3 N
yZ X z
V1Zz} hatY L LX N

X +

) iZ iZX } h+ VCz }g ,Z ~ 6
X V;L LX ee

X 7 6
Xc
WvZZh

X {g} i1y

6"kZgzZ
%N VV!
Z
X
W c
rZz}g )1ZX 6kZ

?ZzgUeN VY L LXy7g g }

NX ~ WQ Z[_ wZY !YX ;g Y\WLZ" Z L LX V ^^ ee


www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

106

Friendskorner.com

YZq
Z

X X X X @
W7

VZX X X 49G ZZz Za n mtZ


L LX +zgwz=

& H[ZgzZ ;gJ ]!

4z ZX M VZz
~~g c
g e b H

4geX ~3
1 I= ~g c
L LX Wee Zz [Z

X Sm
wk Q: h
y

Zz}

:x (Z! *
! *
X X X X X~hZz~3
X @
70
ey}~+Zg ee *
L LX wz=
}C
ZhZz ~3
D Y Vx} (
X X X ~7W! ~i ]!
ee L LX 1

X *

X X X X X tgzZ @
Y7
w Yg*E

gzZ B
g 7 NZ~ V!
+Z {z {z kZgzZX 7]!
~zX L LX c
[Z ee

X 7&QX V6
CO yZ
zkZ*

X wyZ,zDs 8
gVzm
ZyZeeL LZg YN !!
! !
LL

!
!
L LX 1gzZV6
zZ ;g k yY&~ L LX yZee
/#F|z'XD H
X z c
#
gzZZX G
Z7 L LX H qz IQeeX [Z Y kZ gzZ X {g ` WtY L L

gzZ
Wk0
{g Zi y* {z15"7~
Z e ~X ;gVY (z ,zz {ge
z w

` y b^ ~h z ~ X 7 x Zuz tZ i Z& .
Y +Z

kZ~ ~ m
ZX k0
{zXN Y}g7b }}gzZ^ q
ZX ZQZX
Zz] ~L LX ~XB^ ZQX,x Zg Wwq
ZZ ZX *
#
(Z !
!
*
L LX QX

?N YH~ZkZgzZX X X X} q
ZakZ
E
4Gh
X ;g @
hbZJ
k

gzZc
hu~i Z0
Z: E
N ! ! L L
4ezZ
3G
y kZ
)g !
{ze
C
DtBZ X ;g `~EVzh 6H

{zVgD} (v%L LX ZX !} YZg g kZq @


,
e
6Vz{ ~VzVzc
g }~VZg ~0
ZZ'gqDlp6V-h
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

107

Friendskorner.com

YZq
Z

X g CWY

?Z c
Ct"L LX 1gzZBZgVzhg~ Zg Z)z

g wZ*
?QX V ~g "~Xzg:Vzh L LX H{g
ZB;Z !g!gL L

X 7(Z~1g CpwZJ
y
Wqz ZzX 6c

gzZ 1)6
uLZ#V `gDq\I} (
V6#KZZ

:
W W~B }i V1g J ! gzZ x x} hX ~ g g zX

~h^kZgzZ CY sq
Z by{z @
YW6(zZ V 0
Z LZ
3 ZgX '

KZ k Q~X^1~ {kZgzZX 4tay


kZO QO Z}g0gV;n
4G
5_W Sm
3E
{y V G
X DxDV<~ G*Z ! gzZ D%l
%l
X g ^yG y Z'

V Zi} 9wVc
Z CZuzg I z _ Z Z
X g HM w zi !
[gzZ

Zz6zt?ZZzg Zi%?pX Z
tL LX {7 Wq
ZgzZ c
x Zg W6

u#Zzz gzZ V]
J
` W&w+Z yZgzZ
W
6Z X
X
wz4
G[Z
G
'
X VBB}g +~X zqzkZZX X X gzt=#g Z e L LX Z

} (
4}g )1 c
VQxVrZ ZpX H{g
Z VzhgzZBeZg z

! X X X ZeX X X X Ze L LX X X Zg ~zQgW&

} 9 W&z k0
kZgzZ ~9g ]gzp~(q
Z k0
4X &
x q
Z V,Z
34zX g 8 f
G
V}g )1D VQ x!!VzgzZ c
Z
Q ; CZ ZX Z F
Q H
r
J(
Wm
Zq
Z Z @
Z6
kZ X z?X
[Zy

R
yZ ~i
e L LX ;WB;&

! Zy

~R
;g Y6}gz
z kZX V +ZX ~ ZX o Z kZ~X| x *
ZL LX kZgzZ
X c
qz*
\Wi7%VxgzZX ;ggZg eX
H
+E
Y"
5E
Z-ZzkZX Zt L LX D Zsg ~KZz
kZgzZ
Ze~wh y HE
*

6jh
]
}i !
WKZ gzZ I
ZgiVz X
) Z}pzysi

X H qz
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

YZq
Z
Y"
5E
X Lgug
z ZV;zX
~%q
Z~y HE
Z L LX |

FriendsKorner Books

108

Friendskorner.com

L LkZgzZ} hiZiZ k0
kZX V YZ~ ! V;V; L LX ^]!
Z

X 7}gzZA6"C4kZ~yZX[x ZwzZ e !

kZq
Z Zg7 6Vzh~X
z Zug Zz VzhzX !
L LX c
[Zhu|

X ;gyV

X V@
3: {%gzZF
@G!

Z\W~Xcgy}g \W
R
J
Z
L LX z

X 1ByZ|
.F
* zQ
X ?V#%gzZ~agzZVc
L LX &D F
Z~HH
E
-8
X
4
<
E
;g'!
0V WBZ {zX 7{Lt|
p
X YbhZVz {z G E

xg kZ~gzZ-Zz}tL LX | zX ;g|0
!
g7
^V~g Z- !
!
!
C
{%

X 3g6
x *
4Zx *

X
4Zg0
Z: {%gzZ Hxs!
!
gB;6
|

I ZX Whg bZ)gzZ YZ X Y E Zg f !
!
L LX s2
q
Z Z

X $: ipg e}X W|0


!
w
X
`Z@
Z(
(
!
!

;V
Z kZ X C c
Z&
Z Z ( Z C
X u

ZX/e ezgi
gtL LX z

T N sZ {zQX X X X X h

a yZ [ZX 57Z&
Zt 6*
p L LX
-{ CWG
-"g eV2%g ogzZyg ; >X *
%x %C
6yZX { CWG
hu Z6g[Z

CkC~
q Z&
Z%TXYkvVX ( Z&
ZX
X CY\eg
`
~q
Z

?{ c
3
^kZ ?V\WtX Y7|N~9{%

~ A kZ kZ=X : Z @
: 3
X X X3L LX c
[Z Z

!
]!
+Z yZ]&gzZ
6
kZ

yZgzZgl
Vc
VgX Y w !
gzZ}zZ6yW C
!
{z Z

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

109

Friendskorner.com

YZq
Z

Y:J Q1@
Qg !
g !
y LZ g^ea LZ qy
6kvB!!d

X ZYb}~VN
ZCZ|z kZgzZW} F
Vc
AZa^X
KZVyZX g 3.
b_6g8
g#un kZgzZCJ
VZ
4N
Z

X s V1LZy!
iQgzZZegzi{zN D Ws

J m
} h L LX zcVYzQgkZZV,Z Y7| _m
6
Kv
B& D 7
%e
.V G
5F
6}i~} (} (
y Z Z
X ]g[p} (D F
Z Z F
ZgzZ _m

bhZ VwzgzZg Z KZn6


zZ6g )3
yZgzZ C3~ iZ0
Z
wwxX V 8 D F
Zn)gzZ YZ kZg LZ~ r{ iZzg ZZ Z
gzZ $

~~ CHi ZzW~n C6`,Z Bc


Z yZzz p
g

X} F
QV

X { c
i~
gzZD
v\W @
xL LX c
[Z |

LZt Lew ZX M
7x *X Nt! !
! !
L LX VQ6
zQ,Z

c6
WOgzZ ZX Xg WX pZ0

z{}|X X X X D VZ {Z
yZ vgzZ D 6`z
{g8 Wyp 8 D EEVzh6I ZZ
!
!
X f
p { c
i~ D W}i

yZX 5e
z Z kZ
z9 }i !
WKZX 7gzZ d
kZ Z~ * kZ kZX @
Y
V g Z!
!
g Z ~ L rg t Z
gzZ ~ ]iYZ ~
a~p
D
Vzht | I VE !
!
Z st
X 1 J
c ~]
kZ D WgzZ c
yp

X X X X !X X X X X X !6
]!
~X X X X X 7Z7X
C

DZa ]Z W
@
~gzmgzZ Z Vz X X X X X [ZZ [Z L L

CgzZ Zz k
[ZX V[Z I " ~Y{zQgzZ Q7~ [Z6L LX 1
X ;g{zZg tX X X X X,gzA ~+ZZ
X

~ 0!
!
Xce *
Zg7ZSg gzN ~g \ ~g \ ~wV-L LX |

~Z Vgzt~~}g !

5 WpX 7p \!
LZ=pVY Y7

?,\W X X XzY~\W
ZgzZX X X X gzZJa
X ._%Z {zp?7VY L LX t Nzz

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

110

Friendskorner.com

YZq
Z

? HtL LX Y7|{g
Zs~Kgq
ZVzwze"gzZ}g
G-.\

V D Y F
QO} c
@
Y[Zy
{ i6IZ
X ~g tL LX c
[Z Z

X D Hp~X Vz3B;yZ\W~ WX X X X X X D H#
%yZ

~hZz VZ.s%t ~g \WX D ~(} h+ L LX z D F


Qn

n
g VQbkZ} hi
'

zg s&
Z
Z {zgzZn 7Zw*
6%J
` WX *
@

X g Y~m

gzZ @
Yg Z%Q {z3 w!
x } hQ C
{zX )Uq
Z6: !
!
L LX Z

QgzZ X V w!
!
!
L LX 7 Wk0
tD Yw:KZ !
!
T ! ? @
y~
Ze yZ
X ;g^RSm
g Z-V-w!
x)gzZ YZ%Kg OZ[Z

Q { z t&~)Y x |
gX
: Zzg{z YQ yZ|gzZ
R

G
'
+
*
=
Y }g h

}uzX V ~ q
Z L LX ZX W~ E

4~:VYakZX} 7
3G
X V ` H

gzZ Zi% ;g~ V; L LX BB z tZz Vzg) !gzZ ` I Z

X DZa4zggzZV7 bgzZZ~*kZ:gzX,zVx

]Zg}g @!!
!
L LX ;gwZ }'

60
g e ZzB !
!
[Za kZX ;g c
y&

?
7VYyX
VY

X !
!
X g

7y L L

?VY}C
~~g !
!
X X X ! YZL LX &

X Dy OG
0{]@
!
!
X g
D }C
L L

?D7VY}C
} h !
!
L LX Y7Q&

? ZC
{zZhZ L LX Z 7
|gzi ;gZz Z0
ge

YX X X YYX } h M1 vL LX g \
!
!
]skZ&
&

X X X X X~KZ

Z Z% ~~X Z Z e6AZ ~ y'


C 4,Z
z x
ZX W Zz Z}
x
Z
* 1X Z kZ x
.F
~j!
ze ~ a~ z kZ D `R
6~HH
t pX T
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

111

Friendskorner.com

YZq
Z

g ZUZg fVX gN:0


!
(q
Z@WgzZ} 7
~kZB;kZX ;gNt

ykZ ZX gQ^|q
Z6
gzZ
N !
N Zu *
Y

~7Vc
Lq
g !
g !
q
yxgTgzZQ7w!
V y
N
gq
Z nik

~ #
s{i @
KZ Z a w LZz Z
X X X X ZakZ : nit ZX
X 7O Z1,ZskZgzZ, )6
5ZgVZ2g
J
gz

X HxsZg @
Z8IKZgzZ Hgrz| (
WkZX ;gg OZ yZv ZC
!
Z

: W\W @
q
z ZX X X W~ Zg f s L LX Zz

a}x \WX : ]gzVZPkZ L LX hB; Vz v ZgzZ X n Y N @


{g !
z
X pu"=W-\WpX

hg6Z=t w ZX X X !t]!t] L LX D hB; Jd

z
&
wJ&
!
= ! 8
Zge JQgzZ g Y Cgz$y$
yX /GG
kZX *
: ~pX W

X CY

*
: w ~h Y6
\WVV~J
Z
p !" !" L LX v Z

}: WR W{z c
}zZ7~X Og {\WX ~ eV4&z
Z ZHXce
X nY: 1i Z0
ZkZ6
/
z IgzZ
G
O~L{z=V! [pL LX huz
X X X X X ZZ

W c

iZzWWB}C
!
} #J
k

~hX
`g0
Z ZLe]gmvZgzZ VpwzN

q
Z c
C 3
L
L u *
%
kZX ZgZ%v Z @
B;6V !
QgzZ g CW
X g W4

YJ
4& Zg e LgzgzZZZ
5G
L LX Y7zx6
r kZ
C
!
v Z ~xzg E

?g YVY O7
eZ bkZ\W
w7t~s
v Z V6} i ZzggzZ e f
r yG kZQX
Z9J Qz X r
vL L

YZX q] }
~U#
L LX 1C
!
gzZ Z4q
Z L LZgB; 6+
G
V%XgzZ% Y
L wgz
X e 7c6
WX !%,Z Z~ wh

J=X DwN yZ Ze}uzgzZ3


wZ X 7ayZX [ c6
W
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

112

Friendskorner.com

YZq
Z

hgI~~ZpZX V7lp *
7lp
ZYV;z~X ;g Y5}ig
X VweQg !
Z
q

E
\WgzZ {Z
Z}
L 7X r
Ze YZtL LX wZeB;~VVz yGv Z

X ]

X (Zh

V;L LX hgMq
Zz

:kZX g4N
6lEk0
kZZX
6}g )wzsyZ Wg0
Z {zQ

gzZ Zz6
zZ y

X 3gwZ e1LZkZ6
T3g6
#B; ZuzgzZ6

W V !
}`Q VX ~ 7l{ bVzg @
V-ha ~,%%g
zX D HVZl
V
+ZgWD Vyj6gzZXg W

X c
VbVzg7VZgzZ ~B;kZ VQzi !
kZ

zQ Zgf 6
zQ ZzBgzZ Y q
Z.
iZ xgX WiZ SgzZ &
nA

X e~gzZg Wp!V*
X ;e*
VZ

X
gzZ x
q
Z~ V\WV\WX ~ VZ6
zZ ~h^KZ kZgzZ z !
ZL L

X IR
Vg !
gzZugp;e*
Za i ZzWq
Zh:
Y"
5E
!
!
BLZgzZX X Xgz/~g QgzZy HE
Z VIV;z~Z
L LX z

c
g6V !
gzZ %
Z {nCZkZ X bkZ ? V`6
f y~z:?[ZpX
X

gg \ gzZ

@
YZ HX k
wgD `IX Q
w Zg Y ?[Z L LX 0

g Z
G
'
4)6X?X
5kF
O0}g +x0
~gzZ 3=g!
q
Z }g )[@
~ HH
G
G
'
'
+
+
pX C : ]g= ]g *
bZw Zg
ZgzZ @
: bkZw Zg Xg !
g !
= ?
Z c
X
G
'
c
~g +^&X $
g Z*7 V^gzZ V2%~y}g Z6zWLg Y ? [Z !
G
G
'
'
g \ bkZ}g +~ ) ~g +gzZ W
?6xx~ we !
!
gzZ g Cg Z
X X:kZgzZ @
:[Zy

R
+ZX ~ ZX o ZkZ
ZX @
YZH ?Vj

kZg (Z" {z @ CUq


Zgz~V\WkZZZ
gzZ
k0
kZF
Zz

X iB

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

113

Friendskorner.com

YZq
Z

T T~wkZ V-QgzZ

g ZkZC
!
S
M LgZ

gzZ} 9qu|
g {p}}~yZX EJ
gzgzsVzg eX ;g ]~g7

gzi6~T
ZzBq
Z c
!
x kZ Z
~R
X g F
Z zg yWY
`g
w 6
kZzgzZ Z6
zZg zg kZ Z kCV- Z gB;
* 1X
.F
1Xg|1yY \
V 0
~0
} h Cq
Z kZ D Y6
~HH

} 7e]{yZ V@
YWkv%ZMq
Z(1 Qkv6Vzg )Vz
5e yZX D
g Z 1X 'Yi Zz6s VggzgzgzZ 'h Q //N ~ { V G
5e}g7 L L X Y}g )1gzZ zgR
ggP kZ yxg V G
kZ k0
~ ;
5e
gB; 6}i! cX c
Y 7~1:Zz {q
Z 0V2gzZ _Uk\ Z
V G

8 0
{z (kZX \ f
rq
ZgzZ c
V D Y z ]!
k

~hZ e kZ

YgzgzZzgzZ Y WgzZ {z ;g WgzZ


W 0
1X
gz VzX 1
X;g W0
aYW~R
QtgzZJ
gz1kZuX

X @
7!
?? d L LX w kZ c
W~} #kZ&Z
]Zg
X wZe!
~Z&! @
? @
LL
??c
4 YZ!
!
? CYZL L

X W&

X 7B1? 7 C~L L
&
O+ L L
?!
!
gzZL L

X !
!
LL

?! Ze WegzZL L

? V Z e We ? Ze We L L

!
!
gzZ ?iZ
Z e We ! Z L LX c
C w!
k Z X z Hg\ Z yZ ?X X X gz L L
G
G
G
'
'
'
?Ze We7iZX h
[}g +{zX V-~g +X V[}g +X
&
-gzZ VY- xq
ZTgTgB}g Z e We gQgzZ !kZL LX O+V;L L
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

114

Friendskorner.com

YZq
Z

X hgV
&
, H ]ZggzZ ' I {z% )gzZ YZX N 3B *
3{z [Z% O+
&
+
X g CogzZVc
g~gzZ gaQv Y]Zg ~g ;g c
~Vzi !
O KZ{z]Zg

V !
X k

Xg *
?gzZZz z^1Z
v Y&L LX ^} i Zzg !
!

X 7} `gzz

~&Z
X ~: {czg !
w{ i Zzg gzZ J0
!
g @
ZyTZ _Q {Z

p X 7 Y Z& L LX 1 ~
gzZ
Z9k0
x Y~: {c gz!
V 0
" !
!
D

?V Y6
N. Z~HX @
73Zk

a d
LZX g 8
]i YZ !
!
X Dw\W L LX ] Z

X ce77Vzuz

N YW:ZzJ
| WX V;g Y6
N.Z~L LX lp~q] XkZ !
!
! YZ ! YZ L L

X gw!
Z|za&
?X

7d

{ c
i&zz ~sX hZ Zz Z e kZ C
!
: {c gz!
{z Z

Za kZ i kZ L LX ~w w kZ }
Z}
L LX e:d
LZ V y:gzX B
g

X ng \ YkZ {zgzZ

gzgz yX K`X g <


J
kX - D
bVVZ

}uzq
Z y

aezgi
gX 'qg V;z 0
V#%gzZb} } &
Z Y~yZ V-X
Dl
[z ~C
~C
y Zg Zg ZkZgzZ ~h~h Zz gzZX @
Y: J0
!
[Z ZX 0V#%
X Tg

%s~I ZX k0
!
!
Q[Z&X 3gI x nC
Z !
!

Wsie
zX @
WC
zX CWs "g eV2%gzZ} &
ZgzZ CYJ
{
5G4J&!
~ E
kZ ZX Wgzk0
}g ~qzg v ?X g\G
a &

X f7
gzwkZ C
gzZ3gwe

c
W: gzZ 4Z~Vzuu]Zgx
Z
X Z
h
WV B gzZ ;g Y;V
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

115

Friendskorner.com

YZq
Z

~y
W|z kZZ
gzZ ~Wz [Z~w:N
ggzZ \
~B; y!
X _QZ

~: {c gz!
{z CVQx!!X g u Vzg Z- x q
Z :
lg !
gzZ Y
gzi w !
~hv0

1
Z } # LZ !
!
X ~ Vz# 0
qzlg !
g J s+Z 3g6ma |zX

ZX l{6
w:t v W~: {cgz!
ZX ZyZJN 0
''V;zZ4Z~}W'

!
!
X Z (
n
E
gV 0
6}igzZ _Qxq
Z {z c
Z` !
!
pX Z: kZ W !
Z
!
gzZ 0
Vzqx ~ 7
6
}i
H: nzkZ
ZX @
W`g0
Z 0
gzZ glg !
]C
!
c
C

[ZX ^I1 L LX !
!
X [VJ
A
VCH 0
3gxC
!
: {c gz!
V,Z Z
X Y
X gvZ VQ&X M
7

gzZ v : {% VQ&z ~g ZpgzZ c


Z
Zg Z6V+!
!
Q Z &

N b~'
kZZX
VJ
VNkZ 0
~ Z VQayZgzZV#%P~}I

X gzZzg @
Z} ?pX ^Isq
Z D| W1 @
xL LX !
!

g @
Z}
LZZuz gzZc
wa&gzZ !
!
~q
ZZ

Z!
!
L LX x q
Z ZX g W CsZ CZegzigzi {z Wi ZzW Ze

?@
W*
"X X X X
{g J
7L LX h M!
!

]Zg { z p ,i ZzW&z !
!
kZX v C
!
Z N }6Z

Za [gzZ ~ iZzW kZ N D~ 0

ZgzZ g Ze [Z X ~ J
}g 0
Z

{zX}: B; B;]Zg ~0
Z +ZX ;g W` @
Z bVz~g 0
gzZ : ]lg !
X

Zg V 0
gzia"(
WkZZ
Xg Za }g= VX V(kZC} iZ0
Z

kZg e ~ { c
i%~uzX mw:i1VJ
{ z zX 6
} kZ

X c
ZiW} gzZig0
Z g0
Z0

!
U6O QO Z~}0
ZX`Y
kZ
!
g~ 0
Z

J m
ZgzZ g{zhV zi !
Z LZ kZ ~(
X : { ZgZ[ZgzZ
Y 4
5F
Z !
!
X J/H

g Z}ngzZy

zz Vw!
X ;gg1Zk]Zg X "m

E
Z(
(~ ] A ]gzZ ~O kZN D W~ kZZX ;gg OZ kZ6} i Zzg
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

116

Friendskorner.com

YZq
Z

{zZ
Xb N~ }6}
gzZ }
LZ Z~ b Lg
Wg0
ZQgzZ

!
!
g J
k

gzZskZhu!
!
gzZ)X 4g ZV 0
eq
Zw\ Bg Z-
E
wV!~~ 7nuX
s !
w kZ g*]z Z
gzZ;g
W W~O
~ iZzW y
ZX
7u
kZ Y ;uZ WgzZ ~O 8 kZ

~
7w!
Zq
q
ZugzZ: !
!
1 X N Y\WLZw!
V~X !
!
N Y\W L LX

Xg gh

Z HkCkZ ZB;kZZ
X ;g

Za]Zg gZzc
x]i \X
[_
~}iJ
gzgz 0
gzZ ~1X y

,q ~gz~gz !
!
gzZ
` V[LZ~} # LZ&X Z W W~ Z ZgzZ

gzZX IgzV0
g eXg" ze~0
]Zg_gzZ7
R
x X ;g @
~Z LZ VQn

6N.gzZ c
VQ k] Z Z Z7~ !
!
X ~ 3 Zg V q
Z}6z ,
{ |z
X ~ 7
~%V#%

g ZkZgzZ [eR
g ZyQX 5:kZgzZ
X
`

Kgq
Z X m8 : { c
i .
z {z1c
kq
ZZ !
!
w!
QGZgzZ g Z~|z

w\ QCZ^^gzZSZgzZ c
3: { c
ilS WkZ1c
wZ e OE
!%
kZ~

X 46

C
!
Z {zJ
k

X @
l gzZ @
Y b!
!
X :6ygzZ Z&X g F{z

V !
Sh ZCKZ !
!
gzZ g[@
"gZg0
ZX ;g Vfm
6r &X ;g

Y1X X X W V B whY eg1 X} H ;g aV


Z~
t{V Zg zz [cVY$
7 V R
gzZ Le: *
Y {zhg~
qkZZ ?

ZgzZ ge!
Z Z&
Zq
Z kZ Y~: {c gz!
X ~96
u]Zg h N gzZ ;g Y @
[z`gX

4 bZQ 9 !
!
'L
L 8 e .
q
ZgzZ c
3 Z&
Z Zh kZVgzZ Vz
pX c
W k0

~yZzgZ 6V{%!
!
X glg !
}gzgzZYw !
Q]Zg

gyZze ZX c
WZ [cq
Z V-L6V gzZ kZ ]ZX ;gN zg

ZX e kZ wZe Vxg VgzZ c


gzi 6V\W KZ kZ

VC
!
} iZzgX `Z W WJ QgzZ c
w f LZwkpkZ Ug kZQpX X X X X
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

117

Friendskorner.com

YZq
Z

gzZ c
VZQ W!
!
X ~7
x YZ6
rX V#%gzZankZgzZ ;g&~Q
Zz
g ZQ~!s?
W Zz WC
V LZgzZ} 9l{VZ} hVzg0
ZX c
wZe6
Q
;g^ b)gzZ ;g cu{nkZX6V gzZV !
Zx w\

g Z6
kZ~}0
Z]ZggzZ+i6
YZX ~g @
Zx X c
g0
ZQ
&!
!
X
X I(KZ KZ{QgzZV^N ZV#%X
: Zzg

kZgzZ g
q
Z ZVy~L LX !
!
X :qg6
YBkZc
Zek3

: 1 \WX Vz#
}
\W & e6~X gB}aZ}
X Zg uZz 0

ikZ ~
OZ6 \WX ~ ` g
ZX V [ 6f C
~k
~X 7 W (Z ~X g Z 6X
E3H
"
5G
}aZ}
X Vz3VIweBVzfZ m
ZgzZ HG3G
u `g Ce CZ\W~^yX ,
7B
/F
X G

G
'
+
! VvpXg Z6we}g !
C
!
L LX {@Wq
ZX '3
1

X =
@W~!gzZ H{g
ZsYZkZ X 7

6
C
kZ*
Y
ZgzZM
Y7

:k
k\WX VztZ k
z X Vz Z ZtZ~X .X R
\W L LX !
!
7gzB}1V@
/F
X X~X G
{z

KZ !
!
L LX k3
ZQ X , HD Y7vZ eZ
L LX y!
iJ
V3
&z X *
!
!
*
LL

X ,7
|+3
~g gzZ X YhZX zx Y

X 5Y~~CSh ZgzZ[
WkZbyWq
ZD ZhzYZ~~ Zz~0
Z

gzZw\ kZ Yg0
ZX "m
!!6KvZgzZ Z"} h{z V:Zz

!
!
X _) gzZ g k0
q
Z KZX V gzZ V !
Zx

V<ZkC!
!
X bs'

Zg kZX : i ZzWX c
y u *
kZ Ziz
E#-E
X Z3
~(
kZX ],g !
!
!
!
~XX Vgx~} #WgzZ
`xw \ }n5,ZHgzZV !
'

ZkZ !
!
X ~ zg
Z

X
Z9\eg
Y6
yLZZ4Zg0
Z{YZ;g

k0
^3& VZ c
QX c
g @
Z~ ~ZZgzZ ~g Gp !
!
~ ]Zg ]Zg
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

118

Friendskorner.com

YZq
Z

X ]zgzZ
6
}i

G
'
+
[Z !
!
? V ? L LX Y7 &Z

B?gzZ W Ze Z e }g L LX c

X N Wo
ZVzZ {z[ZX

gzZ X : VYB=X c
Z
YVY! Z?X c
: VY=Ze Ze L LX gq&

X Vz c
N^L LX 1gzZ16
m
V+ VZZ!
!
c
WF
Z6
zggq

WR g6u kZgzZX c
^gzi RZg~# (q
Z 3 !z~ !z~ L L

X X X X 0Zq
Z W

gzZ V1e {C
!
gzZg0
ZV X
1;
Z V1!VzRZ gzZ} 7L I@
V

g r

`gC3.
bNf
r
t
C
!
gzZ Z0
Zg0
ZXg mZV-g1

D F
ZbVz~VF
! bVeZ} 2gzZx
bV-g ]Zg fu {X X X X
Z'

zg y
Z ! h !
C GG
VrgzZ V1 CO VVvZg6kZX g Y X ;gwe'

ZuzX Z6
yZB;q
Z V z yZXg `]k\ aX D

[ X !,h Y1 VCgzZ !lg !


VAZ V^X !]
V ! ! !~!! ! ~!! ~!
H-Y
H

.
N
18
gCq
ZX ;g| (
sZ Z@
1} LgzZ '

D 7
R
Vc
~uvtVz`
'
g Zi !
u V-%X ;gg66
VQx!ZspX gvy
;VQ7
R
{(6
u
X ;gZa ~ Jl
g @
ZV1BB~!wkZ

(Z YX X X X X 3g VQ7
R
~g HV Y } L LX Wd

kZ ZTY

X g OV1@
V Y~NX}=7
R
tX H

Xu
u}uzq
Z}ypX ~zkZ *
7
R
Z9
-!tgzZX
bL
1 H
Ww!
Zg fX g,g *
tL LX uZ ! ;;L L

X U e.
LZ{zQgzZ X ~kgX 'g ;X

&X
Sh ZCkZ}X ;g VQx~~} 6"&!
!

7
3 ZgX C: hzX ;gv@
b.
zQh1{zgzZg ZV-ACZl
l
kZV 0
HZ \!
kZ Zz!

Zz V\W ^ 8
g!X ;gzg @
7 z cu kZgzZ ;g

V7XX ;g YaVQ6V+h1LZ ZuZzyZ0


{ LZ !
!
kZgzZ ;g Z{g @
~W
7
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

119

Friendskorner.com

YZq
Z

X a%FV

&
4)E
g* U Z @
G
gzZ @
} 2 {z
q
Z VZX W: ~h 1x
6xg P

'gXgw ,i ZzWbVzu1!
gzZg}V1 g ~yZX

~8
gg *
k0
ZgzZ ;g g ~ zgX } 90

@W%gzZI}u~V Zi

X gzv WZZ

X k\ !
!
L LX &

X A 0
W~h 0
D Z L LX g !
!
?!
!
W
~h L L

X B;~V !
}kZgzZ 1~KZ&kZ X WZL L

SX : gOZ X c
W< {z
NZX J(sxg } 8
RxWgzZ q
Z

c
g X H cg V k X V-h X
Z~ zg g *
gzZ iyWVZg

ZZ~:WyZgzZM
:W bhZxV3?
=
ypX {z!
gzZ} hz

`B;Xo} Zg ZyZpX g^N Z#gzZ [Z}ik0


c
gX0Z

X yZ/_
6

4&
-G
gzZq
Z6
6
!
!
X c
Zb~'

F
Zu kZgzZ Z
Yn^Yg&
F(q

V+kZgzZ a VQg !
Z#kZX
q
46l
{zgzZ V QSh ZCkZX ZgZ%Z

~ { |
g X Z !gzZ Y { 6xg PX Og @
X i 1

;g E Zg X X X X Z'
u" q
4
yZ ZggzZ ] y;ZX _ Y X Zuu
Vzg @
OZq
Z @
|
gX g W!WgzX X X XBLZ 3'gkZX
q
Z~ ]jkZX uO ZO Z {g ZzWgzZ [AX
h ZsVX
gz Z~
X g mb

X !
!
kZq
Z~4ZgzZg
Wk0
kZX n&
X | (
WkZ X !
!
k\ =L L
X X X X X X X X L L

= L LX m kZ ! !
!
!!
!
L LX ;g
,zX 1 : {z6
X c
h J+ !
!
LZ kZQ X X X k\ = L L
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

120

Friendskorner.com

YZq
Z

X !
!
k\

G
G
A

N VkZgzZ tz}gz
\eg
W}gX
k0
!
!
LZ,
{zX g Cg X J

Z!X pf" bV j Z }%} wgX ;gVgiq


Z66
xg PXg

gz \!
kZX
Zz V\W ^ 8
g!X ~ U!
!
LZ l{ {zgzZ V<
&
kZ~]Zg ]Zg Ze We kZX
`8 gzZ !
!
LZ kZZg fXgz gzZ !
!
kZgzZgz O+kZX

X
?

X gk\ JkZgzZ7m1!
!
XXXXXX

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

121

Friendskorner.com

YZq
Z

6C
s
Vyg eaX k

~ k0
ZX
s
6 Jh1 ~B; I

gzZ ZB; 6u t
X 1wZ e ~
gZz s
a kZX X X X X X ( k0
Z

gzZ f
g Z*
z'!
{zyZgzkZY: ~x
ZgzZ @
Y~Xx @
BW
Z W
Z 8 :zZ

zgzZ8 :wu^zZ`zc
C
CYY~Zg fx

Z Y W=BkZW

s
aI Z6
zkZ GW B kZ
zkZ=
ZX @
Y:7
eZg
! @
: Itk0
yZ@
V
zkZW
ZpX tzX @
g OZ g

&g0
Z~Zz` *
Z~zgWC
Z
'tN N 'Zg {z~V\W+Z]1@
h1

~q
Zzg !
Vg Zuz @
Z V1gzZzg !
Vg eq
ZX Tg Dx CZ {

gzZ Cw M X CY~g @
Z~kg kZgzZ
q
Zg {Q~&
e wZ e
YE
G

4& j6
VzyZ c
@
YKZVzyZ W W8t Z~li yj6
kZX @
Yc
| r 5F
zZ

wYZV- ~Z `Z zQB; gzZ @


VQ6iZ SKZ} 5g V

`DiZzWVyZ{yZ
ZgzZ
c c}q
Z}O}O6gC[

]j*GkZ bkZ X wZ e ~kZh

! W g
L LX H VQkg ZZ{ i@
t Z
.9NXOZ W cuW6~e " Zy
.N9XH

@
Y Za lg Z Zg f~
{z ~(WX
h ZH
Z xnV{z Bx tZ
q
X 41 V17 Zi} 9pgzZ .Wz kg

{zgzZ @
YF
Z~>C
X @
Y{ i ZzgX D WC
!
h } pgzZ wZekZ ZZg u~g1
X Dgw$
z~y
W!
gzZDu VD YV~C
!
gx W W
n

&X
c
wZ e~VZZkg
Usq
ZV-g1Z

Wy {z

z e
gO Z } VWO]
gzZ
4 6Y~ ^zZ (+ WZ zX
yLZz

;gg Vat kZX


g Z- ZzV6
X X X`LZzX 1pgCZWgVc
g1
X ghZ
~ *
CgtX

Xg Z6Vzh9 ~ yZX Ng Z% }VW Zz g X Z qzW {g !

EJ$

&
.
E
V,ZN bkZV XD W- Dg }Vzg ZgzZVz2V !
X G ZggzZzk0

Zzt gzZ <


q
Z ~V-g1 g6k

rt Z
1X vZzg c
{i Z0
Z h

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

122

Friendskorner.com

YZq
Z

w V7N
gzZ Za `
V7~i ZzWVzX ]
! ZX
ye5g Z

bVp "c}{
pX N ZX ;ge { \ c
g Z4Z%C
pX { Zzy
4E
& c
/F
V ]
~g !
> `ggzZ ;g Y
wYVu{n~]i \X E
l
z lgzZ
X Cxg ZY

Vzgpw'gzWgzZV1 (~ (Zg + WZ WX sY Z 0gzW

Z z W gzZ VZ W *
z gZ-X W~ i z D
V-;
X {ghYhYug Z-Kqzy!
Z V7gzZ g Z- wXb
/E F
ZtzW
(
O ZX @
Y c
!
Zh s
D~(
gzZ @
kg x
Z E

O ZJ
k

Z
X r Zfg Z-uyEZgzZ @
*
WzsXgk'

blg !

{zgzZ azkZq
Z7
{ kZX ^zZg Z-| (
WzZ:]
! Z

L LX h1g
k0
LZgzZ ZO Zui ZzW ZtWX
4(Zi ZzW%

X H{g
ZsdgzkZ X V;g YV;z~X N YWV\W E
&OZ

X c
hg{g Z{LQgzZ @WO Zg
g
,Z\!
kZ X X X X Xzp L L

gZ-X WiZzWUI{ i ZzgZ ;g | m


6
`z1X O Z Z@
6
VW{z
g
g

;ggOZ UI} i Zzg fy2}W'

\!
zX
~{zv}g 4Y
4E
& ]gzZ Z Z9J QNQ
/F
TX
k0
7gzZ 5 Q WX E

: {<cZ {zgzZ
^I{i ZzgX ~ wZ e 1WkZ Wg0
Z} i ZzgX /g e V2%n
%ZX INt ][ZX CYKs ~yWS ^Idg}uzX Y~
v~ yWXgZ~ :Wg LZVzgzWh

X Zt;
hV; ]
h1X ~EhC'k0
}VWgzZ} iZzg

{< kZ "g e]ZgZ


\!
zX 7 W1J
gz ZVz&
N
@
g OZ kZJ
` WJh1gzZ c
W7:ZzZWpX e7yTZ {z1gzlq
Z ~ 7
~
+ WZ
ZX Lg~gYg2$
g
ZgzZ8 :wuk

r`{z
ZX Zzzz
t6
X X X X X ; g

]g0
ZgzV kZ
ZpX @
YV~Eh $W CY~Zg fx

Zc
g V W
V KZ/~g {z
ZpX g ~[! fQ bV}uzX VYC6
Z {zC
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

123

Friendskorner.com

YZq
Z

X ;g a *
b 0
Zq
Z~fh1wg !
g!
X CZ:6
Z {zGLg:gzgz

{zZ
gzZg e zzz zq
ZX ;g} h N 614N
6whW: kZ

3yz; ~]ZzJ
k

5w@
V 0
gzZNNsVymZ e~]Zzah
!
ze
X Lg n

X g q
Z ~
~qg *
0

iYZziZ yZX7g ZpZ]h1~KZ

: k0
kZ { c
iwq
ZL~kZ J
` W~
!0

z{x *
Z {zp~F
q
|[xq
Z Jh1
\!
LZ VX 'YV V 0
} 9/HgzZ @
Yc
Zj @
Ug
^]!
+Z : X m{g

yZ r
Ze
gzZZ F
'!
+Zs !
ZV
0ZQX g : Z {z

_7g Z4 ~ x Zg Wx
hYu Vwy r
Z eO ZX 7

{4Z~whjgx
q
Z +ZX Tg f
{ ^
Y zC
*yLZ ZgzZ O
X 1g Wk0
r
Z egzZ Hs ~Zk

76
Vzh
X ceyg er
Ze L L

? VY L LX Y7} h ,6
g Zr
Z e ! yg eL L
X r
ZeX V Yy L L

?3g HV;zL LX Y7]Z e ? Yy L L

X Y @
oy}6
Vw!
gzZX X X X r
Ze g WL L

X O~!gzZ ~r
Z e L LX *
Y- YZX X XpX X X *
Y- ! YZ! YZL L

] x
uX : : Lpp Z{{ 1 { {Z 9X ;g Y w ZA VZ

{zgzZ W c
v}g xq
Zr
Z e ]!
jg[ZX : ykZ c
Vw!
akZX

X D
aa0yZZ e6
Zig ZJ
k

X VzW: Zzgtg&
pr
Z egzZ gjg

yZ bttgV{zyX Z7`{!
ZbV}uz {zX k'

g e[ZW

CX : Z'
V kZX qg r

Z eX V YB!
Z ~ zg
z X ;g
X Y Kg 0
kZ{z@
]ZZgkZ6
\!
^

yp Zg Z !
Z LZgzZ
,i ZzW" yZ 8 7bbyX Zlp W Vwh
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

124

Friendskorner.com

YZq
Z

k
J

wZ e~kZV 0
CZgzZwe
g''z{{zgzZZ g&
PzX @
gzyZN D
XX @
Y c
= Vzq b b: {Z {zQX CY0~hVxvZgzZ @
Y 5V 0
kZX Tg D t
Y
Z D 7"~hgzZ @
Z~Zk N
gq
Zk

~hX ' ]Ve G/O gzZug V1~

gzZ r !
~kZX S~h}uz%Kw ~ !

'
: {KZ ~hSgzZ S~h~L LX

yZykvsq
Zr !
X @
{#w;Z (
ZyxgX
q
}#VpLgLgX @
[@
.

c
wZ e ug N
gq
Z ~ T @
` Z
R
q
ZB } i ZzgX D Y b |0
!
zZ gzZ } h~
.
O<X&e
}uzq
Z} 9gzgzgzZ D[ E
. D Yb Wh VLgLgzh ~ Vz#X @
Y
,g Z- ykkZB;}uz q
ZgzZ D Y} 9x q
Z Vz {z [
tZ
X Tg
X 41 : Z F
t6
VbZ ] O]I~V V 0
QX D Y8
Z

c
SV 0
X X X X X X c
V;

6
ud
LZ Dg

O Z7
eZr
g&

Z~ z Z kZX @
YJ
gzgz {g {g y Zg gzZ

+quZz ZN C"
z LZW L LX V C r
Z e L LX Wg g e &
X ~h0
!
}X}ihgiq
ZX} YL LX @
3 #

X : Lr
g&
p
]gnI{ zX @
V*kZk0
magzZ @
Y`k0
O&Z kZ~R
g ZZ {zx

V 4Z J
]Zg {zX Sg C Vg )
gzZ Vz9X CW: Z V-6XX
YWR
g Zr
g&
@
Z

wZeY~|zjgX D Y~yZgz kZr


Z eX Lg
X YW[ZVxW L LX @
7
;4{gGC
gzZ

Zg{z @ &OZ Z Z
]ZgX Tg(ZVVYZ L LX VxWp

X t C
!

BZkZ!
ZX q
g@
c
* ~g aW
4Z~wjZyT

W
Z~

a} {z~whgzZ c
ZgzZ~Vu4z b" kZ ]ZgyX c
qz*
Ywj
Le: w W1gzZgzZI
yZX 7 Z f kZ r
Ze1

X c
:BgxkZ~m: {akZ}uz7zzkZh

q
ZX

gzZ
Zhg:8
g 8w~T7+Z ~gX Z F
Z: ug T: L
1+Z ~ wh
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

125

Friendskorner.com

YZq
Z

8r
Z epX Y
Vz7Vw .aZ c
Ve KgKg M

6
Vz_a
X q:gzZ mzg : [Z]0

&6yZX [izh
yZ {zX : q
Z r
Ze1Dg egzjgVzX @
Yc
ZgzZ C~g Z: Zizg

! zgZr
ZeQX D Vc
i !
!gzZ D ggzigzi }g t

W Y{zikZX @

c
Y ~yZ{ Z 9r
Zejg6
i W

X V7
Yk0
VZ~L LX ;g HX *
7{z1c
c
r
Z eX V YB~

z LZgzZ V Y k0
!
Z~L LX V Z KZW :ZzjgZ
y}X Z7'g e*

g^Vj64r
Z eX c
Zg ZBjggzZ 7zg kZX V7zgzZ V

gz ~hwhX ;g `xxZ h jgw ` WX D W6


} hjggz V,ZX
O&Z L Lc
YZ~ yZ,Zr
I
Z egzZ X
WQ~ E
`gzZ u kZW}6
IkZgzZ ggVg ZkZX W7 ~$u Zg f W{zg !
[Z ! 5

V Zsp~0
TWX F
2
4]ZggzZ b &Z6
1 D J 7pZ{x
X g

Z
gzZ V W7QgzZ V Y (ZBjgi kZ 1<kZ[ZX VV[Z {z ;g: k0
pX c
k0
V ZQZgzZn:
Z'

kZr
Z eX c
qz*
zgkZ Zqz
m
m{Z WQgzZt . c
8| Wq
Zg rL': rZ 6
VY ygzZVYQsVZ
X
Zg6
YB!
Z

V ZW~ yZgz kZX ;g V;z jga ~C~ Vz#gzZ% Z e 6VW


E
jgkZ
zD YX C Hu"Z V e~wkZ{g {g c
WO~6
c
Z{ c
i6
O&ZQ= L LX x }
=Xb7 V Z L LX 1 gzZ ZB; 6u k Q g \ k Q X g k0
E
X 7nZ Z

(X } (
X 1 OE
5E
kZZ {zX HC
{ Zg ZCZkZgzZ
k0
O Z @
g e @
g e W

X Y% YyX Y- k0
Z
aZ}
! Y YL L
E
: Wr
Z ei kZX
g ZBjg WgzZ c
VQ {Z
O~kZ W

W[ZX
~M3Z gzZq
Z @
QBVYQZyZV{zX Ch hZjgp
~yX 'Y Z c
>gzZ 2
} 9]ZgX @
Yc
x { c
iQX YC'
{ c
i~
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

126

Friendskorner.com

YZq
Z

X :-J
kZpx[ZszgVZQX @
Y1VQ ~gzZ'YZVz

ZX Q: L]i YZZ
{z
ZgzZ : ` Z1
V Q jg~ qz

bkZX qN*
YyyZX '!
gzZ M
zZhX ;g7{z[Z~B
sz^ykZX h xZa 7Q Z &OZZ

!
Z kZZ
Xg @
c
V ~yZ4}'
gzZ Y0g FaVP ;ew W W

,ZgzZ ;g @
N
N !
N W bZ {za kZX @
W7e
o g F QpX 7
yg ezX 5: x Zg WQ ]ug ggzZ]guX
4g g {zgzZ VZg gzi~ukZ DQ DQ

Zz W V;zX c
whwBjgQ q
ZkZXg DzgZ Zzpr
Z e J

,ZX : Zz6 kZ1 Whgk0


V Z= ;g H jg~ eWX :1gz~z

}gz^g V Z VZQ kZX wN


3g {z1c
E
&OZ LZ Dge Dg e kZ y q
Z

Zj @
Ug X ~g \ Vzq
X : Zg ZZtgzZ
z *
r
ZeJ
V"
gzZ 7

X u0
g e~}W'

pgzZc
k0
V ZkZL
1Zz
E
E
$

{zZpYw$
Ug xL V Z VQ:_aZsyP{zgzZ
F
Zg gW V

gg g~wZ
J
| Wq
ZX (kZ} (
kZVY Z 7
b {Ug_
aX VV;zx
y Z{zX 5Zr
Z e C)
qkZgzZ
k(
Z/Z
6
X YF
Z

Zz g*k0
C
g
g
k

gzZ
F
Zg g~} hX qz3kZ
c
Z e R
X

7r
Z ep
g { Z_ yZQW ~ qz~g Y r
ZeX S
S
W

{+Zy? YV;z} H L LX B1]{zV ZkZX


c
uQzg {zX
G
yzX Z ~XN CZ~N
WZg f w6
Z $Ng!
ZX
q
g Q[Z

{z Z
Xi7 QXg (ZgzZ w \!
! kvZ e y~X c
k0
} VQgzZ J m
g g

~~
LZ QX K H Kg H Kzg q
ZX ~
7~
~g W~ V?7hZ '!
S0
~vV;z Vz}X hZ zg V ~ m
V;zX}

X YyZ 0

i} ;A[ZpVX {g "V~ 7
KI ZX

Z s gs Z ~ { <B r
Zep': k

~ha DZh

{z

g Ug L LX Wr
ZewZe} ~X Z7*
My*gzZ zQ iZzW n
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

127

Friendskorner.com

YZq
Z

|0
!
~ KgX g: Z pkZp Zt E
&OZ X V YB"~X Y

^6akZXD Z "m
6} hr
Z eX | l
e V ZX ~gk0
| 7
gV;zX *
Wv:Qg
L LX DB;6
ukZV Zi CYXD^ ~h sg

X OV}VX r

gzZ Vz,uC
!
V Xg 4-X 71{z1c
E
&OZizq
Z W D YZ

}g7 6+WgzZ 1 h Z,uq


Zug Zg f V,Z Dg* VxgVg LgLg~
\!
V3g&
kZX
~ { Zg^gB; kZ ~ kZgzZ Z
{zX c
gZz B;
]g Zw~QX 4 . q
Z D 7Z,uX I6VCH kZ @Wz~[ZkZ1

AQ,
X Z ]ukZZg gzZ CZ6
zZ b,
"ze~A^q
Z v WgzZ C Za

g
gzZ ,
q
ZgzZ C
^IQX Sg c
w$
w$
z @
Y hg! Z!q
ZC
!
1@
Y 9 ~
LgzZ @
VQx!!{z L! Z c
h 68
g}gkZ bkZX 4

~!
Z L L{zVkZX $
: f~]V1~!g g1X 4hz b.
zZ

ugpZ} Zix Zw L LXg Y


g g q
Zr
Z epX ;gii !/~Y!
Z !/
G4J
Vz +ZX X X X^ g Z^ zZ X y
Z ?fX Y
g [ZX @
G45G&D ~ h kZX @

G
Zz7 J
` W TX} Ziq
ZX W}]g]
7} Zix ZwX c
Zz7N$c
Y E
&OZ ! /~Y!
Z L Lz ZzO Z1X
@
Z ~ Vzj L L} ,uBC
QgzZ X c
Zz
-!
X k
V< Zix WZzV\W{ (kBE~N.Vz- W W X /~
Z e V6
ZX ~}Z~ WgzZ c
N}6
Z ,ur
Z eO Zgz ~hZ

{zQX 1g~ ~ KZ 7c
3 W1c
X X X X X X Z ZuzgzZ 3pq
ZX}h
y

! z r

gy
g 6VCHgzZV Zg KZ kZ Yg0
ZX
` [%
~} # LgZzt
1KZQgzZ ! VZ ! V ZL
L gziiz kZgB;WX} 7
ZW~V\WkZNZA
.

X
WC
!
7W

VgzZ?
ZVz6yZXg ZTa}uzq
Z F
66W{
)

f
r VZz ~(
Yq
ZXgzZ
)PC
Z LgX i ZzWq
Z~ cl{kZ /Zy

Kgq
Z ~C
!
b
h
y

]|0
!
g L LX 77q
Zs~ {
)}g X ;g
"
gzZ KzgwZ
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

128

Friendskorner.com

YZq
Z

y0
VWrV]~ZgzZ ZJ m
sq
Z { zzg6ViX 3g 0

~~ ;g8
g!
Wr
Z eX C0
x *
Z(q
Z g Z1 W8
igzZN%Yg

yZsX H: Zg ZkZ1kq
Z "
akZgzZ }nJ VW

QgzZ 18 pr
Z e"
{0
!
X ~ b
ZgzZa.
zq
ZkZ 3gc

X d

Zg fkZ

!
C
ZB9WX g Z ^q
ZpgzZ c
{ q
ZZr
Z e6ZZ

@
O Z kZ .
e e kZg rLX ;gN Vzg @
Zz n 6
zZ VPgzZ Vg M
~ A g e &Bq
Z kZgzZ C 4Z ~ u *
} } kZX D O

X CYC
!
~h 5Zg9q
ZgzZ CkCuQZ c
gzi
C
!
~g

x
X
w~g1w[q
Z~~
zZ {zpX 7 Zr
Z eVy

X (ZgB;6
BgzZ
Z9 Wk0
0
g eyZ b3{z
~5 q
Zd

Y~V;Vzga{z

'L LX r
Ze Zzqz{ h N &{zZ
gzZ { h N z tZ
gzZ

X g[ZX

E
zr
Ze}6)M G8QX
~ i
gzZ
460
g e ZzB{z YYZL L

QVzgzZ ZX O ZV Zy
c

V Zy
{zX ~}W'

~ ? WV,Z `Qa
X Z 7
{ gzZq
Zn} ~y
W
X

V*
z LZ Z%FV ZX }g:X C]g Z:~wh[Z

c
g Zh
'
V X 7 m
? y e
g Z g !
FX @
Z @
W
z 1X c
a
Zagz{Zg~mg} h ZuLZZ WX *
7{z1c
Zl
,qwhX N Z
X ~WgzZ

,Z X Y%6yg %gzZg gkZX Zr


ZeN l{bkZW

: Z Vy Vzh N gzZ ]g [ m1X ;g Q g Z ~ Pz { Wg 4


kZg Zi !
yq
Zr
ZeX Lg ~g Y6y!
ikZ
zC
b hLf Y YZ L Lq
Z}X H
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

129

Friendskorner.com

YZq
Z

~g Z VZZQgzZ OVzu~g iq
Z kZX m,i ZzW~g \ ~(
h
y
\ N
gq
Za

Zk0
\!
LZ~: {c gz!
d
LgLZw ~g Z \ kZjg rLX c
g~

X @
c
O

9
/F
7 460
g e !
ZkZPz Z
m~g ZY YZ {z ? \ CZ 7 VY L L G

X Lg Z9V;zJ
k

~g OZyZQgzZ ?Y'7 O,u~g%q


ZgzZ m \
X y7}i ZzWg0
Zx
r
Ze L

?g HVxW L L

X VZ9YL L
?VY L L

X Y
ZKzg6
gjgYL L
?g
} 9VY ?p L L

X k0
: {cgz!
Y X
Z9jg=YL L

X } c
Y{ iZzgZL L
X YYZL L

X hgzrYYZ{z X g
z'[ZL LX Wg0
Zr
Z e ;g1
%a{zZ

?VxW 4VYZ L LX y7r


Ze @
Y46
_y@
g e{zL
Zx
u
X @
YJQ Ug {z X ,ZYL L
X g
gg
L L
X YYZL L

}gt jgX c
Z V,ZX W7< {z1h
N
yr
Z e

X mW:^0

iywhWX Z: "
U
q{Z
1K

Zz V\W ~hq
Z V yZ Z
D'!
g !
Z sW V,Z yZgz kZ
q

gZ, PzX c
Zz4Z ~ wh izgP ^Z TX ~h m
Zq
ZtX c
Z
X N 3 Z"YVx W L LX W

}X g Zh Z~q
ZhhxgzZ g
~ 7
~V kZX Z 7w\ Z
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

130

Friendskorner.com

YZq
Z

B&gzZ S!
zg wc
ZgzZ r Z { ( A [6y
X Dtz V KZ V G
5F
V.X

X~wc
ZkZxw\ X { (b
X Vd Yg0
Z~L LX W

X Vz|0
!
ZgzZwZ e: ;~h~VxzIZg f L LX

kZ~ V6W ~ Vzg Z- N !


N ZgzZ c
wZe~kZ: ;g @
Z
Yg0
Z

{zX 7Zg e Wphl


V 0
ZgzZ ~g
~hN D Wg0
ZWX c
|0
!
Zg z~h

1g w!
X 3 s Vc
A kZ
ZZ
X x wc
Z kZgzZ
k0
}

gx3
x3
gzZ+Z yW@WX g u lpVMV+Xg Z byzZgzZ 5,Z
NgzZCx kZXDx} } (
! { ( H#-F
} (

QgzZ V Z+iKgY!
ZX V~ZtL LX DB;6
k QW

X Vz c
YW:ZzVx
X ~hVg~pX X X X Vz c
Yk0
YV Zg Z6
kZ

Bh
y
Y Z e V;X r
X ZhCZ Zt VxL LX 1 D -y
}gzZ

X YCZQ

?,:h
y

=Y!
ZX VY!
Z~L L
X X X X X6
Vx,h
y
L L

? H6
LL

X ,: VYh
y

X,h
y

{zX X X6
LL

C
!
WZ
gzZ s1bkZWg WO Z ~g wr
Z e

X gvKI8
N
ZV~} #B{ z
q

v !
!
Z
J
1{z kZp*
: {z1,
Z{zX,
p r
V,Zx

X Y7yv Z{zY:!
kZw

LZX @
Y `~} #}gzZ QW D Y4~}W'
r
Z e Z
Pz

X g \ W~h[ZN D W7kZBa

Qg Z r
Z e ]zZ X Lg @
'!
0VzhkZ c
Q(Z {z

z Yt x
q
ZpTg F
} 9J
k

gzZ D Y- J
{ 7G
'!
kZV 0
" D 0
: ~R
g Z
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

131

Friendskorner.com

YZq
Z

wZ W: {c gz!
{z
z T!}ByZ L'!
~g Z {z ;e r
Z e Z
X
^I

X D 37: ZaLgg
L LX1~^zZg Zr
Z e `}V

KZ ZX 3: Z YZ(
L LX Qr
Z
ZeX ~wZe~OwZ k Q X YYZL L
/#F|z V
X G
X YYZL L
X Y7r
Ze ?Zt4 YZ"L L
X
g e {z X Y7L L

X 4 YZ=L L
X YYZL L

@
:Z~
ZL LX Wr
ZegzZ c
wyZ b
gz
~} #V 0
" {zQ

hg *
Y k 0
} WX Y H[Z p X @
YZ kZ 8 : Z ~
Z gzZ @
YZ H

p;g @
V.g c
LZg
g
6w\ ^ kZgzZ @ ~} i Zzgu 0
W~hX c
?

C ;g Z6
~g1KgZW

g @
Q} kZaV,Z

g g Z | W gzZ bv H

i W @ LZ Jh1Z
` WX @
Y0g ]QB DHg @
Z {z Z
gzZ

:g zQzQwY~!
LZ` h
g
~5gq
Zd

V ; z { zJ
Z
gzZ
Z9Vz7z Jh1X @
Y0g ]Q bZ Zg Z {zZ
gzZ
!g ]Q !g ]QX ;g Z9 bZ {z:

X 49Va
ZX X X aX aI L LX Z

X <
Qs
Zuz {zQ

g6
u VQ ~X 1 !
~ Q q
ZZ kZ! IaX ZeB; g0
ZgZz h1

gzZ Z~ZIX ~wgzZ c


gziB;kZ W~q ZX
C
!
~IgzZ
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

132

Friendskorner.com

YZq
Z

(
skZvyZazX} 9f@
ZzYZk0
yg@
!
C
X Z
Y6
Q
~f@
BkZ {z

ZyZaq
ZZ
gzZ:Z'
Zg f h1X rsKZZgzZ

X
g Z

3gg0
Zxw{ iZzg " e q
Z kZ Z
gzZ g O Vgzigzi ~h q
Z6xg P t

X ~^~h

} g*~g @
g Zg {BgzZ Z Z9F
Z6Z Cq
Z {zgzZ
Z^w kZz

qzVQ x !! kZX g lg !
gz }h

gzZ Y w !
X 6=

&q
X Y7yZaX Zg*k0
kZ OG
ZXb
?g Y!c

'
X !
!
LL
X V;L L

X Y~3 ZgX b9zgzX g Wlg !


Q W L L
X !gzZ Zg f h1 X V YV,Z~7L L
X }Bzg| l
e!
!
L L

X V Wwa ~7 7L L

} !
! K Zz
} L LX zQzQgzZ,g 6} hgzi Zg ZzP

!
} !
!
X
} !
!
X K Zz

n,0

1KK~g Xc c "gzZ c
[Z kZ ! !
!
! !
!
!!
!
L LXgziw !
{ (Zz6
zQ

X qzlg !
gz Zh J
w !
X ~N Zg fg ggzZaVQ6
zQ^gzzZ {LZ h1X ,
W

! ze Sh ZCX bwze~h1X '

g J sEQN W,h Y1g J L Z


kZV6
1X @
7YWV 0
^kZgzZ CY{g~Ag !
g !
X
0k]6WVzgp^gzZb

~g Z ~R
g Z Lg}g )1X
YZ0
Z!
skZgzZ [T
ZX &

R
g ZX CYxznkZgzZ C}0
ZJ
gz ~hC
!
9zg maX gy c
z
4G
5_WgzZ Sh Z KZ kZ} 9k0
G
g Z-
Z0
ZX g F
Z0~h1~QX QgzZ ZhvV 3E

kZZ9xkZg !
FVZg ~V-kZg !
FXgzX7V gzZ S~&

8 X
| (
{ F
q
ZZ)]zX ;g ,ZX 7g {z1c
*
x { kZgzZ
ugug
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

133

Friendskorner.com

YZq
Z

q
Z6{kZX
~ q
ZUkZ { zX V X g kZgzZ@X c
W
~q Z} (q
Z {z D6e} hXE
ZhaMsq
ZgzZy6 s&X yZy

!
!
~@ ~u'gPgzZ ;gVgBq
Zt kZX Z7J0

zZ Z Z N
I6X
4Z

g Z Wq
ZX ;gV ZX {W'

s8
sVzg eT~]g ql5 q
Zt X g'!
Jh1X Z\
we % ZeuZey2q
Z}W'

Xg c
$xx

g CZ =X V `
' J 7~ ! Y v L LX 1 ~ i ZzW~ y2q
Z gzZ J(O Z V
!7@
g !
V~X X X X

X ]Z VQ VQ3
a}g k0
ZgzZ

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

134

&OZ

Friendskorner.com

YZq
Z

XW &OZk Qaxq
ZX &OZ]5kZ C Z ;gh
y
eg ar
} (
{z
Q &OZ7
eZX
{g O0Z~
yG KZ {zgzZa }iV 0
kZp;e *
Y

?V ?~zZ L LX 1n
gB;6

kZ| (
WgzZ
X VD~ &OZDL LX 1 VQ eg gzZ1wB;
KZ Ug kZ
X Y7] &OZ ?
LL
X v}uzgzZVgzZVV~ &OZL L
G
'
+
X : }"~X `: VYZg =p L L

} (yX g 6V A LZ {g ) eg QgzZ c
Z Zg f {z~ [ZkZ

X
`g0
ZwZ e~Vzg eg }uz 6
ZgzZ1B;kZeg [ Z
?@
7V KZ [Z L LX Y7sk6
CZ &OZ

X @

kZ~X X X 7L LX )6
VzegkZX
{q&
G
X 0

'
Y6
V!
KgKgX @
Y3yYkZ6
]!
]!
$NX#
V-L LX &OZ
X *
g7]!
{z[ZX &OZ N
g~Z
X c
[Zh 6
}n &OZ6
gkZ
E
+E
B
2
.
G
8
G Z
`X-
z ZL LX s$
]!
kZ gzZ : - &OZ [Z kZ p

X gh
y

aZeg tX 0

gzZ @
VX H ZZX ;g a~X 75{z=L LX yZ kZ!
`Z?V L L

X ]!
ZtX M:
kZgzZ L LX Zh
y

aZ egtX gzgzZ wz ZX
`ZV;L LX c
ZC
W &OZ
Xg Z&zgzZ ~gzm Zd
6
kZX c
J (
Weg

X d

X nZJ
tp L LX %a~B;Q&
X Vg k

Z !~X 7 A L LX t Nz &OZ

X c
[Z &X n V:6
ztJZ!

p
X 4y| Wq
ZX YZX H L LX &OZ
G
'
gzX c
} yJZ } ZX *Z ~h
~g +X *
W y}g L L LX &OZ &gzZ
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

135

Friendskorner.com

YZq
Z

X N oo
ZX *
W-6
X *
W
Z~X
gzy= W L LX D CyCZ kZ CZ&&OZZ

X V6
ygz~izgpVSg6
}gz

&OSh KZgzZ ZB; 6


F
kZQ%q
Z &OZX 1y6q
ZB&

ar
} (
gzZ 1~ 0ZwZeB; ~
KZQ&X F
Qn y D
g
X [NZeg

kZ w Z w ZX ~
g Zggz LZ wq
Z]0

z{ LZ V &

X Z 7b >&Qt : Z'

Y 0

z{ LZpX
F
z & ~
~uz

VX g Z*~ wwN
4- y F{z C kC]gz` : R LZ&Z
~ V:g @
ZZ

gzZ 5 KZ {zgzZ @
7
xg 0

z{ LZQaJ
]YZy
Z yX gzm!
V kZ~A
E
gz{LtBKzg!

Z]ZggzZ \ ek0
q
maQ C
X CZg@
Z6
&O~4

.
ta*
izgC
pX @
g

g Z *
e
.&]t X @
7*
7 H H={ ~%L LX @
7
khz k7
L LX H
R kZX @
YZ { YZ~ .
kZ y Z Z:gzZ : Z ((Z

~g&

z @
, V ZeN %F V ~~X Lg @
~
{g ZzW4-X 7
W BJ
!
Vz& X ~ V {z 7 pX Wx }^WXJx

X X X X X X XQVk0
,pX Y YZ x L LX [Z

C V ~]!
! a,z''L LX 0Zw1~
Sdb!
ZZ9r
q
RgzZ

?~ :XX}'Vizgizg ~ p
ZxZ
ZX
X YW{9zgg eL LX [ZZg f&
X
ZW{%kZYZL L

X X X X X Yv X Y {PV L L

Ata x .

zZX CW7xNgzZ n7~ vZzv LZ} L L

X ngzZ

} 7bgz{P p:e Y v 6Y n7 ~L LX [Zg W&

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

136

Friendskorner.com

YZq
Z

-g Z Z: {PX wjX zgz{Pp:e L LX Hhu RkZ X ` Zzg YZtL L

y6 k0
RkZkZX Lg l{{zakZX @
: k0
&[Z ]!
+Z6gx a

X Z

X *
Y} =W&!
3wjgzZb CV KZX L LX Hw^ 0
Z

{zgzZ 'YW6
q -Z KZQgzZ ' @W& ]!
AgzZ ]sp
_
}:L LX @
7
; D O OG8~} # LZ RkZgzZ @
7
^} #}uzCV !
~KZ^
G
'
+
} ~nq
ZV KZ~YYgzZ @
Yugxq
Z&F
t !r
eX} ZP}g Y ~
Y
_L!
~VkZV kZ~
W{RX 4"0
!
h Y~~KZV 0
z Q {z
X @
c
[} V KZ!$
V!
W R{zgzZ

y JZg Z ] VC LZ Vg ~ p
k

v wj%g k0
yZZgzZ ( R LZ ~~{z VZ&@
g yZ{X @
7
g Z ZpX @
7
*
Y: RLZZyg ZZsX g 4-V^mkZX @
W
X C7p

z!
g ZZV kZx *
TX Z 04XZa N
gq
ZVkZyJZ:
),^W

x ~ywkZgzZ 16gV kZ&Za kZX


3gvZO
AO+E6VzZ } i Zzgkz7 x -Z CZ {gZz
vZX @
c
F
kZ
vZa ;g @
V &gzZnz Z eg !
g !
~y R&yW

4- gzZ : V kZpce b V r
Z e VZ wj&a kZ f ]YZy
Z
X ;g

&OZ]5 &zz kZgzZ c


W Wq
Z & eg ~ wj&Z
]!
V yQt
VzX m
gs4z &~
)X
) &gzZ q
Z &OZ { KZ m
/X

4O$]P
VziZzgxzgb{zD YWlG
ZL
Z~yZgzJ 7
X Vc
I
~TX Vc
I6kv~C
~C
~yZygzZ D h g^N| ZVEVG
z!
V@g ZD
m
gpX
~I Zz4&X VPc
wYq
Z[

c
W WZz &eg C[~wjyZyT V;X @
1 ~I&{zgzZ $
0: ~I+Z
www.FriendsKorner.com/Forum

YZq
Z
eg ! Zrm{q
Z6
T {]
Z cu Z (
Z 8
q
g!
VVzeg CX &OZ]5&
ZtZ

FriendsKorner Books

137

Friendskorner.com

! Y f(
V VXg s$
8
g} ]
Z kZ g @
sp c
CZz &

'
lg !
gzZ W'

Z iy TgzZ Y 8
g 6 ! t gzi ~uZ
gzZ Y @
cu{]
Z

XgzZ}h
y
eg {z
~ kX Wz 7 eg X Y 8
g J lp6tykZ

X ~ VQ6
yZ]!
V,Z: Wzk0

X X X X X X X ~z Wz=V ZL LX &D VQyZ{y

Dg b = LX Wz Vk0
}L LX 3 ]!
~! kZ 1

X Vz zN @
V1~yX

yZ{kZ VX X X
C
!
} i Zzgz \e g
gzZ 1VQyZ{ k- &

zF
gzZ 6
zZ 8 D z6~ b R kZ X
Z9V;z wsgzZ c
g k0
? VY Z9 ?VY L LX Y7

X
& X Y7 L L
X L L

X c
[Z Dg e Dg ekZ X 7 Y7L L
?VY ~9QL L

NL LX Z R kZ V VL LX X X X X X Y ~ wjX X X X ~X X X V ZX X X Xce z q
Z YL L

X ;g nB}X ;g @
e}g1}!VzVZ *
N!Vz z

YX X X X X X VZX X X X X X VZX X X ~ ~L LX D kZX


0
0
x&

X X X X X ~wjX X X X X X wj

;g @
3 q=X ;g @
= ?VYX Vz V*zN! Vzb NL LX ~ `7 RkZ VL L

X X X X X NX X X X Vz zNVVzb NX

DVV bZ R LZQgzZ ;g7'!


kZ Zz gyZ{ { q
Z &

N!VL LX V ;g Y \W \WZ Jh1 q


Z Z 6 ~}W'
s8
X
C
!
} #hg
X Vzb NVX;g @
e}g1}X VzVZ *
N! Vzb

ZyZ
N
gyxgV'kZ c
;gkCV- ZX g CW,i ZzW +Z&3 ZggzZ
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

138

Friendskorner.com

YZq
Z

zQzQ eg kggzZ c
qz k
~!}g )uv&X O._g g kZ eg kg TgzZ

gV { Zg Z<
& X }g1 }X }g1 }X Vzb NVzb NL LX t
b NL LX heg kggzZ ! e yZ

X ~ N!
g g KZQgzZg 7eg kgt { z }

X ;g 4-Y!
tJ
wjgzZ X X X X XX X X}g1X X X X X}X X X X VzX X X X X VZ *
NX X X VzX X X X X

}g gzZ \
~ } # LZ eg C[ ~ ] WyLZZ p m
g 6 wj

x wwX
yyZVV&tX 7 @
cu{]
Z

B} iZzg

J} iZzgY ]gq
Z / Z0
!
Sh 8
gC~q
Z}W'
Zz l

zkZq
Z &X ~ 7w
zZq
Z 8
g6
V+gz Z^u kZX g N

0
g eh" m
gN lx bkZZX
6
VgzZ @
xZZ{W'

Zg T
&OZ L LX `gzZ ZZ9 Yk0
]gkZ {z^1LZ~!6l
QgzZ WX W L LX N6

~B; eg gzZ hy
Z kZgzZ X Z dX X X eg z Y q 5q
ZX ~h
y
q q
Z ~! &OZ
Xg ZzQ V'TX ,76
kZ
g~}W'
kZQgzZ X YZ Z (
X YZL LX

&
z ZtL LX D m
/X g7
C
!
V
Z kZ VkO {TgzZ g

X c
W s$
8
geg kZB}tX k7
B}tX ZX
g \ } ({zgzZ 6}n kZ?
Zh
WlpX &g kZX ~9JZ &OZ

?& Zh
y

7eg? L LX 1

DD&{zgzZ Z Z ( Z~ kZ&XZz V'


kZ {zZ kCV- &gzZ

X Y?[ZL LXg C ]ZgC


V*

kZX 7z k0
kZX Z Zh
y

7kZL LX DiZ6} ]
Zeg LZ m
/

X 7b Lk0

X b k0
}?ah
y

: VY eg zZh
y

7kZX
z YZL LX Z
X ~h
y

RWq
ZgzZ3'

~V!
L LX c
[ZZ<
m
/

X ~g \ '

z LZNL LX Z
8
g cu~} # kZX
~} #BB;
z LZgz
{qm
/! &OZ Y 7L L

4Zg0
Z m
/X ~ 7~ ! g Kgq
Z ~ U kZX g 0q
Z6
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

139

Friendskorner.com

YZq
Z

X eg z Yk0}Xd ~h
d L LX

YZL LX %VQVs~h
gzZ

$ ~h
X
C
!
hggzi { i Zzg Ym
/gzZ
[ Z !
gzZNtzg ~h
&

WX O ZO ZZ<
&X w' ~x LZN&VDZQgzZ X W L LX

X
`m
/D W Wo Z~(
ZgzZ { i Zzg Y}X J(

X $
8
g eg Yx
{#g c
z{ i Zzg L LX wZe6
eg m
/V~} # LZ

Vxm
/ L LX &X Z: sp8
g kZ1g ) 6eg J
k

{zX
{ iZzg

X YcugztOg eg k0
ma~{cgz!
X @
7sp8
gakZX

gzZ c
wZ e eg 6kZ k0
ma a q
Z m
/X g ^ Z ~ {cgz!

X
cubRQ8
g kZ

N WhgJ
} iZzg y e Zz VgzZ V]Z {z Z
X ]5 kZt Z

C
!
yyZxs ~{zgzZ C
b}g Z~
&a Zl
{c gz!
X g~yyZy Zg Zg gzZ1g
CZZ ZykZX

]5 yZ ` W w&}g7 gzZ &gzZ Z V;z F :v


V

X 6
yVzeg

Zz ~h
X g Z*V Z
z Zg {z p~hg7~KZ &

wYVz,u{z~yZwY} (
Z6l'
q

X -{ c
i{zgzZ c
}yJZ } ZX *Z

~y {zV-X ~g7gzZ5be3
iZzWkZX C J 7
KK
gzZ[ Z} (
C]!
kZZ
ZXgZ} @c
4V-C]!
pr1P
Z
X c
}yJZ } ZX *Z~h
ZzXx 3gg

ZX c
: [Z {Zp{ L kZp Y7 ~}g !
R gzZ V Z kZ &%F Z

X 7D=X Tg}DL LX @
Yl{

| 7[ ~h
X Lg |; Rp"O ZO ZJ
k

]ZggzZ (V Z J& rg

X CY ~} #g0
Z
Z[ QgzZ Cg&gzZ Z V!! %&z {zX C g
G
G
&
O
A

~h
1yY {z ZX 4'~ J 7kZ X gzigzi {z CYC
!
V&~h

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

140

Friendskorner.com

YZq
Z

D[Z L LX Z k

DD'!
ZZ
]Zgq
ZX H7I&LkZp ;g

X gVZ6
gx{z]ZgkZgzZ ;gz& X YVgz Z
zkZXg

LggT{zX i Z0
Z W
Z bq
Z60

i: Z ZiWkZ Zz6
VZgzZ]z R

{z X{ Z9 g@
X c
qz oZ kZa ZzZ RLZgzZ
hgZ[Z

YX D} 7eYgzZBZ6~y
WT @
YV~S0
Z kZ@
g

~Vaq
g @
z

~lWLZ c
%} z
~q
ZVAZ TX @
4Z~}0
Z& Usq
Z
(
.2E.E
L I} iZzg Lg VggzZ D g
6l
K 0
EegzZ ~G
TX C gg OZ kZa

,Z,ZVglgzZf &X CYqzs6gzZ X


W9zZg
W L LX 91 2

X @
Yl@
{zX C7: Z 'Y: {!
&J
Z
gzZ CW "
g ; Dg c

{%,Z VkZ c
Lg: x Zpq
Zk0
V|#kZ @
Yr s6gzZ @
YVc
e ~

X 4C
!
by!
i
V
Z kZ s6
: D]!
kZp

gzZ w {0

i Z(& &OZ

m
g CeDg OZ kZJ
]Zg S W w_kZ Z g @
C
X b8

~ :W m
g gzZ &QX C H bZ g OZ kZ ~7 C kZ gzZ @
~
{g ZzW4-
zzq
Z6_ LZ ~h
X @g OZ !
Z .gzZ'Y ~ ~uzq
Z ~7CgzZ &OZX D Y

X g| xs~uzQgzZCg ZVg !
>Ww$

Z4Zg0
ZQgzZ j W2
Zzg 4.
V(d

S
M Z
&

X 7g Z 4bZ
?WV L L

X @
Y{z X Z7} L L

X 7V Z ?D?L L

X ;gg RBV2z6
1L L
G
'
+
X Vd ~Zg fX
z,Zy}g tL L

%^1LZgzZ @
Y6_ LZ W x Zg W{zgzZX g'!
X ZX }L L

}gzZg Zi !
` W~L LX 9Zz6
"N6
_kZ L
gzZ CYWg0
ZJ Q{ ZX 4
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

141

Friendskorner.com

YZq
Z

X
ga~h
KZ S WX ta

~g$}g X
\VY% Z~ V !
LZ t L LX 9 Z 4j
6_ {z Z
gzZ

X VCZzQZ,Z6
u}}X b

G
.2;X\IJ|}%| hzZg eC%b [Z &gzZ
%XNL LX 9V Z @
Y 4 G

X C
z=j
bkZX wZen~VN
c
w$
^z c
X
: V-

X CYspk]yEZ ~7CgzZ@
Yw$
^z&

`C
!
N {zgzZ @WZ& =
Z7 kZ%ZQgzZ C3gz&C
m
/ Z

H u Z } ( Z nz X Vzq v gz Vz x
c
@
c_ V7zg c
~ C
m
/X @
Y
X C
X @
7
*
Y{uZ eZ&QgzZ|,$6
yZX D Y /Gd g0
(
.2E.XE} 7y FZ~Y{ Z9
c
h g Zw Z(q
Z~ ~

ayZ c
CkZX
6uv&~G
(
E
.
2
.
E
q
Z LZizgC
{z c
C~G 6
g Z&X @
~i !
Vzg ZD
s
4Z )g
xv gzZ g 0
^x

Y} h Zu{uZ e &X @
Y ` 0
gzZ @
YW~ tB
J&
G-E
4
kZgzZ {g ZQ]Zgx _kZX
7y{z ]Zg kZX c

9zg| l
Y6y @
C ~ 76 0

]Zg ZXgg 0
:gzZ9zgk0
kZ: y{zZ
X g Cg OZkZ]Zg ~g b Zg e

?X c
Zzg 0
L LX Y7kZ%K{g
ZsZzgT

X c
[Z3gkZ X c
Zz L L

X Y7~h
?g gzZL L

X {gzg c
V
zT~]Zg L LX gzZ~h
g&
?
0x ~9zgbL LX Y7D \ e Z

| l
egzZX 1g J ZBzg| l
e ~X ]9zg]h L LX W& 7L L

X ~kZeD W

Z }-t\WLZ ~Y Y kZX ng e&{ Z9 Z x&


q

X Y7%{z:g 0

ZdkZX 1VQ6
uyWkZ 9zg;g e~h
Z
yq
Z

C ga = CO x ZZ 6
& ` W L LX zg O ZX & *g t c

www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

142

Friendskorner.com

YZq
Z

? V}{z>X X X X X

&]Zg kZpX ~h
:gzZ c
3 *
3 Z:x
X g Z[p[p~ e V gzZ : ~h
p
(
E
.2E.B
X [y*
TgzZ ~G
LZkZgzZ ;g~g 0

g 0
: Bg:p~ 7c
e gX b7~ {uZ eX 57g 0
Z
W m
/

6 kZX Z7
kZ:gzZc
3& m
/kZ :%kZpX gl{zg Z e ZgzZ`
l{ {zpY7 ~}g !
Z%z q
Z kZX c
wZe~ 4- &bzg

m
gX &

e ZZ )& V @
YX ~ yL LX V wwZ e}~L
L

~(
pX V y.6J~gzZ g Y f(~uVX ]!
H7X 5 7= g 0
L LX

Bzgg ZD
zt? ZpX ]gzV7zgg ZD
z i Z=aT
Z~k5=X 9zg .6
G
'
~
e q
Zhg~g Z ! H Vz~6
X ;g 7 [Z k0
}g + D=X V
X X X X X X X ?V YW

kZgzZ D~}g !
{ Z 9 ZZX c
W`g~ i ZggzZ HMX J 7: &WkZ

g " {z y Zg X c
0
6VziZ0
Z}g kZ kZm
gp{ i Z0
Z 0z0
Z

F
Z:6V~o){z @
Zhgg~ m
/ Z 6Zy
WgzZ ;g @
U
N
Z y~ V Z

HY: ~}# LZg0


Z gzZ C
!
}~h
X Z9 @
6S
MX
Vy w{zx
X W
V~]Zwwg-i7
R
{ (} (
LZ ZX
Z9~^zZ} i Zzg&X g

Z g @
Z_Z ~iZB;N !
LZgzZ O ZO ZkZ7
R
X CYZe~k6
LZQgzZ

?~g V L LX 4Zg0
Z&J Q {zZ
X wZe~k6

*
y
h
Z ZhX g Yg Zi !
~X W?ZYZL LX f
x ?
ZkZX Z<
Z
G
'
+
X V L
a}g xg 6
y ?X
4E
gzZ gw E
5H
'} wg }g ~a kZ ` W Z L LX &

X VeX Vz H{g6
y~X V;g Y Y~

X g6
yz[ZpX gYaB~kZ L LX Z
G
'
X bg~k~w!
Z} &
Za}g +X
8e?X X X

g6weeX "7g Zi Zg6pgzZ c


h
\
6g @
Z^ CZ &X Z
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

143

Friendskorner.com

YZq
Z

eX X X X X
3#%gzZ Z&
Zq
ZwkX 8 \ q
ZZe ~g Z bZ &X
`

ZgzZ z 7
R
~h
X VQ&X
{g
z Zh~ W^kZgzZ _k

g Zi!

kZ VQ9zgX} 79zg k Sh gq
Z 8
g ~'

6
zZX %R Z Y~} #

~
z~ ?
Z<
gzZ Z77
a {zUS
M W8
ipX @
QgzZag~

?
`VX ~Vk

ZL LX Y7Dge&X
WC
!
wZ e

`h

6
y Z~X 7k0
g Z0
c
L LX c
[Z~i Z0
ZmLZe X V *
YL L
X V 37*
3gzZV Wk

Zg f~b ZL LX Zz6
" & YZL L

X c
S
MegzZ
`&t

~KZ kZgzZ
{g J{zK Za g U
W,Z6}nLZ & VV.
4

}
z kZ9zgz k\Z Z(=L LX ~W~
gzZ c
}&Bzg| l
e%C
G
'
eg Zzw X .
4YJQ&Z
gzZ X n X]{-Zz~g + gth

X 7k0
X Vzgq
ZZX Zz}k

Ze `g Z

V ~Z~VkZ Zr
zZpX Y0* ~ (Z
Z L LX ~W&

X 7gzZ

G
'
+
X YZg {-Zz~g X 7]!
Z<
L LX -.
4

gzZ 16tZ N
Z kZX gVV
q
VvgzZ _ Y ]Zg g&Z
gzZ

kZ Y ~} #Y X
`6Z} wgQgzZ c
3 *
3 Y ~ T
g X ;g O" 4- 6Vv

d
r !
N
kZX` # Z {z Z
X ;g e W WJ
k

gzZ c
geg We
s;

g YVzyVg Zy
VZy

r !
V1IV Zz X Uo6VvX wa gzZ c
hg

4Z~ ~0
Z &X ~w; g0
Z zg t V mgzZ` Y ~V
VZgaX
W L LX 1 x f

r}E]gzZ Z Z VgX
4Z~ t VQYQgzZ O ZO Z
X
W9zZg

X yWX z W L LX g bh 1g

"m
0
e ZXbg g@
X} ZwX D%W KZ
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

144

Friendskorner.com

YZq
Z

?k

X
l{Z&
(
E
.
2
.
X ZX J m
: J m
:
| m

| m
0
eX Z0
e0
e ~GE L LX T
X
6
kZ

?~i!
KgYQL LX Y71g
6
~gg @
Z@
&Z

X : 7/
Z~i !
X X VY Kg { ZzL L

X @
7
*
p akZX x3
Zg f1!
p/
Z L LX 1)g

X Ykl~T{ z~i !
X p H~~i !
X xH~qX kZX ~'

]!
t

~i!
gzZ ~zQbX
g ~

agzZbg6
~gw^z%b[Z &

X c
WZgzZag6
VILZ VQ^!zW1g&N6
~g ~y
WX qz
X } Z_Z}L LX y
Vg
X VC vtZX} ZVZ. }L LX g e Ee

.-G#-E
6H
X gzZagt LZw^g e ~gbh 1g

X gYh yY

.-G#-E
X YU: c
XZg f L LX W{g
ZB;& 6H
*

X qz~i !
QgzZ

zt kZX \eg
Zi Zg~x Zg Wd

kZgzZgw$
zp"6_ ~h

gzZg Z(
(
~M Y~h
X Z7
q
Z L
gzZk6
Z6
wkZ[ZgzZ
8 e&6
Tw

X gp ZL YL IkZ{ Z

gzZ 1gVXa 5~VILZg e1g&gzZ ~i!

! L LX 1

XagWw^zkZgzZX}Y1!
Xc
~(
Z?ZHQL LX 1g

XbW^}g QgzZ X c
X 7V-L LX &

X W*
6
VZQl@
XbwZ e6
VIZw^!gzZbgzZ V-V-L LX 1g

L
kZQL LXzz H77c
WJ
ZX gzZ s} iZzgWga Z
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

145

Friendskorner.com

YZq
Z

gzZ r6
L
Zkq
Z 0
}QX
oZg fzz

!
iZ
X w$
^zQgzZ ZV W~h
X i Zg6
Q

YK6 lx *
X c
N~kZxagzZaVQQ^1g&3
~y
W
(
E
.
X gzZBg Z-VggzZ6
l
~GgzZ E e TX ;g
!z 'L LX &Xagt LZw^za% N
qgzZ s1g

X V} 7
!~kZh

N
gzZ
&B
Vzg c

9zgkq
Z X Yr1X1!
L LX 1*
X Z:qg6
gzZ )gp

X Y!
l@
X X X XbggzZk6
z1gkZgzZL LX g

!
#q
Z L LX \WLZgzZ ~{B;;u~h
Z

ZX 7
q
C
!
~e Zg ~ha%
kZX O Z CVZx!! ZX h Zg fS
M

X bZQ W6
(KZ{zX ;g

g#KZBS
M{ilg {

&p1g ?gzZ L LX Y7 1ggz Za


~ VILZ VQ9zgz &gzZ ~i!

! 'L LX 17gzZV

wZ e { 6Vzg gzZ
Z9X @
X w Ze ~
t & ~VI

X g @
Q *ZYZ L LX 1

gzZ 1 Mq
Z~ Z { i @
kZg* YX c
^ {&gzZ c
: [Z gzZ1g

WgzZ W W sy
LZ {zQX HkCJ
gzyY" C&
~}0
Z
;g a0z !
yZ Z {zgzZYnzz !
X fgZD
zm
/gzZ{gVZt

~ wg*J
kZVM eg J!q
ZD

X c
Z

6
}iZwZe~kZ
-#E
.-G
X ^w^X X X X X H Ht H
L LX i ZzWq
Z
-#E
.-G

kZX [
k~V-Z@
z6
VIV e1% ^wZ eB;~
H

X
F
Z

{zgzZ O V 3C
; q % ^ Z
gzZ X 7
L LX D gzi
X vhg4-&Vz

ZgzZ
~VI{ WypkZQX N}6ZgzZ C
!
e gzi&
www.FriendsKorner.com/Forum

ZtZ

FriendsKorner Books

146

Friendskorner.com

YZq
Z

kZ !
6}i:X c
;WB; CZgzZa ~B;N Z ^ kZ4 .
X e:J Q {z1

X Z 7

!
C
zq
Z
kZgzZ c
Z }i kZ W UkZ:4p;e :W

X X X ZX X X X ~X X X X X X X X X X Z L LX kZ Dx *
VI } ~
X LekZgzZ ~

6
}i0

1~y
W

!7c
WJ
Z L LX \WLZD ]6
L
{q
Z1e iZ~0
}Q Z

www.FriendsKorner.com/Forum