Anda di halaman 1dari 2

KERTAS CADANGAN MEMBELI PERALATAN SUKAN UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

1.0 TUJUAN Kertas cadangan ini dikemukakan bertujuan untuk mendapatkan peruntukan kewangan daripada Duit Pendidikan Jasmani. MATLAMAT Memperkenalkan gaya hidup sihat kepada pelajar-pelajar Pendidikan Khas serta melakukan sesi terapi kepada mereka. Di samping itu dapat melatih pelajar-pelajar yang berkebolehan untuk mewakili PPKI S M K!" untuk ke Peringkat MSSD #ombak$ Peringkat MSS% Selangor dan Peringkat MSS Malaysia. Diharapkan$ dengan adanya peralatan yang sempuna dapat meningkatkan lagi mutu sukan pelajar-pelajar Pendidikan Khas. OBJEKTIF &.' &.) &.& &.* Menyediakan prasarana sukan yang kondusi($ untuk kemudahan pelajar untuk bersukan$ selaras dengan matlamat kerajaan$ sukan merentasi kurikulum. Melahirkan Pelajar yang berbakat dan berpotensi tinggi untuk diketengahkan keperingkat yang lebih tinggi lagi. Meningkatkan keyakinan dan keupayaan diri pelajar dalam mengharugi sesuatu. Menyediakan pasukan sekolah ke kejohanan peringkat MSSD #ombak yang lebih mantap.

2.0

3.0

4.0

LATAR BELAKANG *.' Pendidikan Jasmani +ahun ),,- bakal melabuhkan tirai persekolahan tidak lama lagi. PPKI telah merancang untuk membangunkan pelajar yang berkemahiran dalam bidang sukan. Pada dua tahun kebelakangan ini$ PPKI S M K!" telah mencatatkan banyak rekod dalam daerah gombak dan juga negeri. Selain itu$ PPKI S M K!" juga ingin menjadikan Pendidikan Jasmani ini sebagai satu terapi kepada pelajar-pelajar supaya mereka tidak tertekan dengan pembelajaran akademik setiap hari.

5.0 Bil.

CADANGAN KOS PEMBELIAN Ba a!" U!i# Ha "a $RM% J&'la( $RM%

1. 2. 3. 4. 5. ).

"aket .ola /utsal Kasut Spike si0e 1 2 3 %et .adminton .ola Keranjang Solid "ubber .all 6medium7 JUMLAH

', ' ) ' ' *

),.,, -,.-, ',&.-, 33.-, 5-.-, ''.-,

),,.,, -,.-, ),3.4, 33.-, 5-.-, *3.1, )*4.1

).0

PENUTUP Kelulusan peruntukan bagi program ini diharapkan dapat merealisasikan harapan untuk memperkasakan lagi sukan olahraga ini. Pelajar-pelajar akan lebih teruja untuk bermain dan menjalani latihan. Perkembangan yang sihat ini akan menaikkan nama S M K!" di peringkat Daerah$ %egeri dan Kebangsaan dalam sukan dan permainan.

Disediakan 8leh$ 9999999999999.9.. 6 %. :!S!%;< IS="!/ .I% !.D;< >!:!.7 !JK 8lahraga PPKI

Disemak 8leh$ 9999999999999. 6P%. M!":!I%I .+ D!SI"8%7 Penyelaras PPKI S M K!"

Disahkan 8leh$ 999999999999.. 6P%. :J:. M!?<!: .+. :;S Pengetua S M K!"

I%7

Anda mungkin juga menyukai