Anda di halaman 1dari 148

a·r Yan

~lalaya t 130,0

t n su

r. Hi

.r --

a tar - g yg

ekonomi dan tentera y

'letak be-hampiran Khatu i8tl~a~ lu auy le cuac"n baik t tana-mah 1 Ia t Ie ak i

eng , alanlaya

p nya1 ukan p litik,

lng,

pen t i.ng D

( 1 )

)

y

a ldt-, al m ro_pa

ra t null i-" , i ta

2 P oh .
Q r1a
'k .hun 1786 e Jajah B itish te h en r o oor
d • sat2 keke dan • boran ur2
n 52 ao n p n:Lpuan,
uh M 1 ka • jah tah
y a n 41 • •

--~ "iJ

.'

am,
Patriot~k ra yat negar· kit me a a p - JaJa
n b aku - t t
-
P l"" n
r, P rang , un
jal a;- ~or , e
ok Ja ggut • Kelant HaJ~ ul -h
1 n, eran a
... 1 1 2
e n 1
• e

,

..

ada t un 1925, anasir2 m proletar~ t Malaya men

d1 1kan org n1sasi2 k munis Para 30 p 1 1930 k

te a d1ad t desaa Pil h Negeri Q

e u u.an ala SaJa

u i ne merna u ro Lu i

si ba u -- a yang se ba baru

l )

0;. I