Anda di halaman 1dari 5

BIDANG ARKEOLOGI

Bahan dalam bidang arkeologi Carbon- 14 - sebagai medium dalam melakukan kajiannya. - diperkenalkan oleh Willard Libby (1908-1980) * dapat banyak mengubah maklumat berkaitan tentang masa lampau - tapak period gangsa Aegean di vinca, Belgrade yang sebelumnya dianggap sebagai tapak period neolitik akhirpada aktiviti ekskavasi dalam tahun 1908 hingga 1912. para arkeologi dapat membuktikan tentang ketepatan tarikhnya menjelang tahun1970. Pentarikhan karbon-14 sebenarnya berfungsi untuk membantu penyelidik atau ahligeologi dalam menentukan berapakah usia sesuatu artifak berdasarkan bilangan karbon-14yang masih berada dalam sesuatu bahan artifak tersebut. Dalam hal ini, ia dapat difahamiseperti ini; semakin kurang karbon dalam bahan artifak tersebut ( seperti fosil, artifak danfeature), maka semakin lama usia bahan tersebut. Pentarikhan karbon dapat digunanakandalam pelbagai bidang geologi samaada geologi maritim, geologi angkasa lepas, arkeologipetempatan, dan seumpamanya.Dalam hal ini, dapat dibuktikan bahawa karbon-14 adalahmemainkan peranan penting dalam menjayakan sesuatu proses geologi selain daripadabantuan teknologi yang lain seperti stratigrafi dan perkembangan teknologi komputer,penduga gema, sonar pengimbas sisi, proton magnometer, aerial magnometri dan alatpengesan logam yang digunakan dalam proses geologi (gali cari). 2 Dalam membincangkan maksud pentarikhan, ia sebenarnya dapat dibahagikankepada dua iaitu pentarikhan mutlak dan pentarikhan relatif. Jadi di sini, pentarikhan karbonadalah berada dalam lingkungan pentarikhan mutlak jika dibandingkan dengan kaedahstratigrafi dan kaedah lain yang memainkan peranan penting dalam pentarikhan relatif.Dalam tajuk ini, saya akan lebih

menjerumus kepada pentarikhan mutlak yang berada dalamlingkungan kaedah karbon-14.

Penggunaan pada bidang arkeologi misal : a) Menentukan umur fosil dengan C-14. Manfaat Di Bidang Arkeologi Di bidang arkeologi, radioisotop memiliki peran yang masih sulit digantikan oleh metode lain. Radioisotop berperan dalam menentukan usia sebuah fosil. Usia sebuah fosil dapat diketahui dari jejak radioisotop karbon-14. Ketika makhluk hidup masih hidup, kandungan radioisotop karbon-14 dalam keadaan konstan, sama dengan kandungan di atmosfer bumi yang terjaga konstan karena pengaruh sinar kosmis pada sekitar 14 dpm ( disintegrations per minute) dalam 1 gram karbon. Hal ini dikarenakan makhluk hidup tersebut masih terlibat dalam siklus karbon di alam. Namun, sejak makhluk hidup itu mati, dia tidak terlibat lagi ke dalam siklus karbon di alam. Sebagai akibatnya, radioisotop karbon-14 yang memiliki waktu paro 5730 tahun mengalami peluruhan terus menerus. Usia sebuah fosil dapat

diketahui dari kandungan karbon-14 di dalamnya. Jika kandungan tinggal separonya, maka dapat diketahui dia telah berusia 5730 tahun. PENEMUAN ARKEOLOGI Penemuan arkeologi di seluruh dunia telah membantu saintis untuk mengkaji kisah evolusi manusia dan migrasi manusia.Bagian agak penting ialah umur penyelidikan fosil dan artefak.Namun bagaimana saintis menentukan umur mereka .. ? . Terdapat beberapa kaedah yang digunakan akan dibincangkan berikut: Kaedah: radiokarbon dating ( Mengukur sehingga berusia 14,300 tahun) Apabila ahli-ahli arkeologi menemui benulang tulang , puing loji dan kotoran yang telah difosil . Baki DNA menunjukkan mereka yang berasal dari manusia tetapi tidak usiamereka . Untuk itu, ahli-ahli sains melihat ke dalam karbon yang terkandung dalam kotorankuno itu. Dengan definisi, setiap atom unsur tertentu mempunyai bilangan tertentu proton dalam unsur intinya.Misalnya karbon mempunyai enam proton, tetapi bilangan neutron dalam nukleus boleh berbeza-beza . Iniberbeda dengan unsur-unsur bentuk dipanggil isotop memang boleh stabil atau tidak stabil. Dipanggil isotop radioaktif yang tidak stabil, dan dari masa ke masa mereka akan reput, membentukpartikel ( neutron atau proton ) dan tenaga (radiasi ) kerana ia bertukar menjadi isotop atau unsur lain. Mereka melakukan ini pada kadar yang tetap dipanggil separuh hayat isotop ' ( separuh hayat ) ". Kebanyakan unsur-unsur karbon dalam bentuk yang stabil karbon -12 ( 12C ) - ( enam proton, enamneutron ) atau karbon -13 ( 13C ), tetapi jumlah yang sangat kecil ( kira-kira ,0000000001 %) adasebagai radioaktif karbon -14 ( 14C ) - (enam proton, neutron lapan ). Tumbuhan dan haiwan terdiri daripada karbon 14C isotop bersama-sama dengan yang lain, tetapi apabila mereka mati dan fungsi metabolismemereka berhenti, mereka berhenti karbon menyerap. Bersama-sama dengan itu, 14C mereput menjadinitrogen -14 ( 14N ); separuh akan berlaku selepas kira-kira 5730 tahun (ini adalah isotop yangsetengah kekal lama ), selepas kira-kira 60,000 tahun , semua 14C akan hilang. Semua yang pernah menjadi sebahagian daripada objek hidup seperti arang, kayu, tulang, debunga atau najis fosil ( coprolites ) didapati dihantar kelaboratorium , di mana ahli-ahli sains boleh mengukur berapa banyak 14C yang tinggal. Kerana mereka tahu berapa banyak terdapat di dalam atmosfera dan, dengan itu , bagaimana banyakseseorang telah diserap ia semasa hayatnya. Jadi mereka boleh mengira berapa lama ia telah mati atau kepada bilangan pemendapan . Coprolite umur purata kira-kira 14,300 tahun, tetapi ada juga yang lebih tua daripada itu. Karbon dating telah dibangunkan oleh ahli sains Amerika Willard Libby dan pasukannya di Universiti Chicago pada tahun 1962, yang berjaya dalam 5730 dengan mengira lebih tepat + / - 40 tahun ( Libby separuh hayat ). Kaedah: Argon Argon - dating ( umur Mengukur kira-kira 154,000 s / d 160,000 tahun)

Dating kaedah radiokarbon bekerja dengan baik untuk beberapa penemuan arkeologi , bagaimanapun, mempunyai had-had , sehingga kini hanya digunakan untuk mengukur bahanorganik umur kurang daripada kira-kira 60,000 tahun. Walau bagaimanapun , terdapat satu lagi isotop radioaktif yang boleh membawa ke dalam usia bahan bukan organik ( seperti batu ) dan bahan-bahan yang lebih tua (sehingga miliarantahun ). Salah satu daripadanya adalah radioisotop kalium -40 , yang boleh didapati di batuanvulkanik . Selepas batu gunung berapi menjadi sejuk , kalium -40 ( 40K ) akan mereput ke dalam argon- 40 ( 40Ar ) denganwaktu 1.25 bilion tahun separuh hayat. Dengan nisbah ini membolehkan untuk mengukur nisbah 14k untuk 40Ar , ia boleh dianggarkan dengan zaman batu, tetapi kaedah ini kadang-kadang kurang tepat. Walau bagaimanapun, pada tahun 1960 ahli-ahli sains menemui cara yang jika sampel batu itu radiasi dengan neutron , maka 40K bertukar menjadi argon- 39 ( 39Ar ), isotop yang tidak mudah didapati di alam tetapi lebih mudah untuk mengukur. Walaupun lebih rumit , proses ini menjana ukuran lebihtepat umur. Sebagai contoh, saintis dari University of California di Berkeley dapat mengukur 79m usiasampel batu dari letusan gunung berapi Vesuvius , letusan yang berlaku dalam tempoh 7 tahun. Apabila pada tahun 1997 mereka mendapati peralatan batu dan tinggalan fosil jenis sisabeberapa haiwan, termasuk hippos , dan tiga tengkorak hominid , yang tidak boleh diukur kerana usia adalah dengan14C terlalu tua. Kerana hominid tengkorak dan artifak yang ditemui di Herto umur tidak boleh diukur secara langsung kerana bahan-bahan organik telah lama difosil menjadi batu. Oleh itu ahli-ahli sains diperiksa batu-batu dan pasir gunung berapi yang melekat dan menanam fosil. Keputusan pengukuran ini menunjukkan usia batu-batu di sekitar 154,000 kepada 160,000 tahun , oleh itu ia dapat disimpulkan bahawa tengkorak adalah kira-kira yang sama , maka Homo Sapien boleh dianggap yang tertua yang telah ditemui setakat ini. Kaedah: dating Termoluminisen / thermoluminescence ( Mengukur berusia lebih 77,000 tahun) Seperti dalam argon- argon dating , kaedah dating Termoluminisen dialakukan cara sampel dipanaskan kepada suhu yang tinggi, ini dikira / diperhatikan sejak awal pertama dipanaskan. Dengan pemanasan melampau suhu tinggi menyebabkan majoriti elektron terkandung di dalam kristal tertentu seperti kuarza dan feldspar di tereliminir batu itu, yang sejajar dengan pengeluaran elektron ini boleh didapati jumlah kesan atom radioaktif yang terdapat dalam persekitaran mereka. Dengan cara semula saringan saintis batu boleh membebaskan tenaga yang tersimpan , dalam bentuk pembebasan cahaya sebekas , ini dipanggil " Termoluminisen ". Cahaya keamatan keamatan cahaya menunjukkan batu-batu ini menunjukkan berapa lama sejak telahdipanaskan terakhir. Herto tengkorak , kerana ukiran batu di gua Blombos tidak dapat ditentukan secara langsung. Kemudian lapisan yang sama ukiran batu di dipanaskan, didapati begitu kalendar Termoluminisen yang menunjukkan umur yang sama seperti bahagian-bahagian lain . Jika keputusan menunjukkan pemanasan usia kira-kira 77,000 tahun. Jadi boleh dikatakan bahawa ukiran daripada analisis berhubung tertua lama.

BAS-vey/Sumber : - Dating Saintifik dalam Arkeologi oleh Tsuneto Nagatomo , Nara Universiti Pendidikan, 19 September 2008 - Menunjukkan Umur mereka oleh majalah Sarah Zielinski Smithsonian , Julai 2008 - http://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating - Kompasiana