Anda di halaman 1dari 72

TOPIK 1 : NOMBOR BULAT 1.1 Membaca dan Menulis Nombor Bulat 1.

2 mereka boleh melihat dan menggunakan nombor. Kemudian boleh memulakan pelajaran ini dengan melakukan beberapa aktiviti-aktiviti mudah seperti: ~ Mengira jumlah tampalan ibu jari di dalam bilik darjah; ~ Mengira jumlah pensil yang dipunyai oleh murid-murid dan ~ Mengira jumlah buku di dalam kelas. (a) Mengenal Nombor Bulat Membiasakan nombor akan membantu murid untuk membaca nombor. Sebelum mereka boleh membaca nombor bulat, mereka perlu mengenali nombor bulat. Pada asasnya, mengenali nombor bulat dilakukan melalui pengiraan nombor di dalam kumpulan. Contoh mengira nombor dalam kumpulan sepuluh ribu. (i) Tunjukkan gambar sepuluh bakul kepada murid, yang mengandungi sepuluh ribu rambutan setiap satu. (ii) Minta pelajar mengira satu demi satu sehingga bakul kesepuluh.

(iii) Minta murid menambah semua rambutan. (iv) Beritahu mereka bagaimana sepuluh bakul sepuluh ribu rambutan memberikan seratus ribu. Selain itu, anda boleh menjelaskan bahawa sepuluh kali sepuluh ribu rambutan adalah sama dengan satu ratus ribu rambutan. 10,000 + 10,000 + 10,000 + 10,000 + 10,000 + 10,000+ 10,000 + 10,000 + 10,000 + 10,000 = 100,000 (v) Kemudian, terus dengan latihan yang berbeza bagi kumpulan nombor: ratus-ratus dan riburibu. Ulangi latihan sehingga murid memahami proses pengiraan. (b) Membaca dan Menulis Nombor Bulat Dalam Lingkungan 100,000 Mulakan dengan menunjukkan beberapa contoh nombor yang muncul dalam kehidupan seharian seperti Poskod dalam surat, resit, bil-bil dan lain-lain. Biarkan murid melihat dan membandingkan sendiri perbezaan dalam nombor dengan hanya melihat bilangan digit. Kemudian, memberi idea umum bagaimana membaca dan menulis dengan memberikan contoh yang sesuai.

Pada mulanya, murid mungkin kelihatan keliru dan sukar untuk difahami. Tetapi teruskan tajuk seterusnya iaitu nilai tempat akan dapat meningkatkan kemahiran murid dalam membaca dan menulis.

1.3 1.4 Nilai Tempat (a) Mengetahui Nilai Tempat Nombor Sehingga 100,000 (i) Berikan nombor kepada murid dalam perkataan seperti enam puluh dua ribu, satu ratus tiga puluh empat. Minta mereka membaca dan menunjukkan cara menulis nombor seperti yang ditunjukkan dalam jadual

(ii) Menyediakan jadual nilai tempat kepada murid. Baca nombor dalam perkataan. Sebagai contoh, enam puluh dua ribu, satu ratus tiga puluh empat. Minta mereka untuk menulis nombor dalam jadual yang disediakan. (iii) Uji kefahaman mereka sekali lagi dengan menulis nombor 67321 pada papan tulis dan membaca dengan kuat enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu. Kemudian, mengisi jadual nilai tempat. Akhir sekali, meminta murid menyebut nombor dalam perkataan. Digit 6 mempunyai nilai 60,000. Ia dieja sebagai enam puluh ribu dan diteruskan untuk yang lain. Boleh menyemak jawapan murid dengan menggunakan garis panduan ini: -Gabungkan kesemua angka dalam perkataan - Oleh itu, 67321 disebut sebagai enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu (b) Membanding dan Menyusun Nombor Apabila bandingkan nombor, kita ingin tahu nombor yang mana lebih besar dan nombor yang lebih

kecil. Apabila nombor lebih besar dan lebih kecil dibezakan, nombor boleh disusun dalam tertib menaik atau tertib menurun. Perbandingan memainkan peranan penting dalam menilai nombor. Terdapat dua cara untuk menyusun nombor.

(i) Membanding Nombor Algoritma berikut sebagai panduan membanding dua nombor

(ii) Menyusun Nombor Dua cara tertib menaik dan tertib menurun Nombor disusun dalam urutan menaik dilakukan dengan menyenaraikan (membilang secara berterusan /count on) dari kecil ke besar dalam garis nombor. Sebaliknya, apabila menyusun nombor dalam turutan menurun (membilang ke belakang / count back) nombor-nombor disenaraikan dalam urutan besar kepada kecil.

Langkah-langkah untuk membilang secara berterusan Langkah 1: Bandingkan nombor Langkah 2: Pilih nombor yang paling kecil Langkah 3: Letakkan nombor terkecil di sebelah kiri Langkah 4: Lihatlah nombor lain dan ulangi Langkah 3 sehingga SEMUA data telah disenaraikan dalam garis.

Langkah-langkah membilang ke belakang Langkah 1: Bandingkan nombor Langkah 2: Pilih nombor terbesar Langkah 3: Letakkan nombor terkecil di sebelah kanan Langkah 4: Lihatlah nombor lain dan ulangi langkah 3 sehingga SEMUA data telah disenaraikan dalam garis.

1.3 Pembundaran Nombor Bulat Pembundaran nombor adalah satu cara untuk menganggarkan nombor bulat kepada nilai tempat digit terdekat. Sebagai contoh, anda mungkin perlu bundarkan jumlah jualan hari ini. Ibu anda mungkin mahu bundarkan jumlah perbelanjaan bil elektrik, makanan, hiburan dan sebagainya. Pembundaran nombor bulat tidak tepat nilai. Ia adalah satu nombor yang dibundarkan. Apabila jumlah sebenar objek adalah tidak penting, anda boleh bundarkan nombor bulat untuk mengetahui anggaran jumlah kuantiti. Pembundaran nombor bermakna ingin mencari anggaran yang paling hampir dengan nombor yang diberikan.

Senarai nombor antara 20 dan 30. Pilih nombor 27 sebagai nombor yang ingin dibundarkan. Tanya murid sama ada 27 lebih dekat kepada 20 atau 30. Murid akan melihat bahawa 30 adalah lebih dekat kepada 27 berbanding 20. Oleh itu, 27 dibundarkan kepada sepuluh terdekat adalah 30.

Langkah-langkah yang boleh digunakan untuk membundarkan nombor bulat kepada nilai tempat tertentu

1.5 Penambahan dan Penolakkan Dalam Lingkungan 100,000 1.4.1 Penambahan dua atau lebih digit Nombor 2 langkah: Langkah 1: Susun nombor mengikut nilai tempat dalam ruang yang sama. Langkah 2: Tambah dari lajur kanan ke kiri. Tinggalkan satu digit penambahan dan bawa ke lajur sebelah kiri untuk ditambahkan (pengumpulan semula).

1.4.2 Penolakan Satu atau Dua Nombor Langkah-langkah: Langkah 1: Menyusun nombor mengikut nilai tempat, dengan nombor yang lebih besar di atas. Langkah 2: Tolakkan digit dari lajur kanan ke kiri. Langkah 3: Untuk menolak digit yang lebih besar daripada digit yang lebih kecil dalam lajur, pinjam/kumpul 1dari kiri. Ini bermakna pinjam/kumpul satu kumpulan 10; dengan itu,

menambah 10 kepada di atas digit dalam lajur yang diberikan, kemudian terus menolak.

1.5 Pendaraban dan Pembahagian Dalam Lingkungan 100,000 1.5.1 Apa itu Pendaraban? Sebagai contoh 4 X 8. Maksud: Sebanyak jumlah lapan 4 atau jumlah empat 8 iaitu 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 32 atau 8 + 8 + 8 + 8 = 32. Mari kita menggambarkan 4X 8. 8 adalah bilangan guli di dalam setiap bekas. Terdapat empat bekas. Tanya murid untuk mengira jumlah guli.

(a) Sifat Urutan Pendaraban Mari kita melihat sifat urutan untuk melakukan pendaraban. Bolehkah anda menulis pendaraban untuk keadaan di bawah? Gambarkan dan menggunakan imaginasi anda.Mengajar murid bagaimana melakukannya. 5+5+5 Dengan mengatakan bahawa terdapat tiga pek biskut. Setiap pek terdiri daripada lima keping biskut. Kirakan jumlah keping biskut. Jawapan: Terdapat 3 X 5 = 15 keping biskut. Dalam erti kata lain, lima keping biskut ditambah berulang kali tiga kali. Adakah anda tahu bahawa pendaraban mempunyai sifat urutan? Boleh menunjukkan ini dengan menukar urutan pendaraban sebagai: 3X5 = 5X3 = 15 Tiga darab lima bermakna menambah tiga berulang sebanyak lima kali. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 Atau, sama seperti jawapan yang pertama, anda boleh memberitahu murid anda bahawa juga boleh dilakukan dengan menambah lima berulang sebanyak tiga kali. 5 + 5 + 5 = 15 (b) Urutan Faktor Pendaraban

ihat urutan faktor. Apabila nombor-nombor didarbkan, mereka dipanggil faktor darab. contoh: 2X 3 X 5 Faktor-faktor adalah 2, 3 dan 5. Apabila melakukan pendaraban, urutan faktor adalah tidak dikira.Sebagai contoh, 2 X 3 X 5 = 5 X 2 X 3 = 5 X 3 X2 Tunjukkan kepada murid bahawa boleh menyusunkan pendaraban dua atau lebih nombor dalam pelbagai cara seperti di atas dan masih mendapat jawapan yang sama iaitu 30. Melakukan pendaraban secara mental boleh membantu meningkatkan proses penyelesaian masalah.

1.5.2 Pendaraban Nombor Dua atau Lebih Digit 3 Langkah: Langkah 1: Susun setiap digit nombor di bawah nombor yang lain dan letak satu garis di bawah nombor ini. Langkah 2: Mulakan pendaraban setiap digit nombor di atas dengan setiap digit dalam nombor di bawah dari kanan ke kiri. Langkah 3: Hasil darab setiap nombor di atas dengan nombor di bawah disusun di bawah garis ditambah dari kanan ke kiri.

1.5.3 Apa itu Pembahagian? Pembahagian digunakan apabila kita mahu untuk memecahkan kuantiti sama rata. Gunakan benda di dalam kelas untuk menunjukkan bagaimana benda ini boleh dibahagikan kepada kumpulan.

1.5.4 Pembahagian Nombor satu, Dua atau Tiga Digit

1.6

Pendaraban dan Pembahagian Dalam Kehidupan Harian

1.7

Operasi Bercampur Dengan Penambahan dan Penolakan

TOPIK 2 : PECAHAN Pengenalan Pecahan digunakan dalam hampir setiap jenis ukuran seperti masa, berat, panjang dan jarak. Sebagai contoh, barang yang kita membeli dan berkongsi dengan orang lain diukur dalam pecahan. 2.1 Idea Pecahan 2.1.1 Pecahan Wajar Jika kuantiti keseluruhan atau objek dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama, satu atau lebih daripada bahagian-bahagian ini dari objek seluruh dipanggil pecahan. (nilai pengangka lebih kecil daripada nilai penyebut)

2.1.2 Pecahan Tak Wajar Pecahan di mana pengangka lebih besar daripada penyebut

2.1.3 Membanding dan Menyusun Pecahan

Ini bermakna bahawa walaupun empat keping kek telah dimakan, kita boleh mengatakan bahawa separuh daripada kek masih lagi ada. Tunjukkan dalam bentuk bergambar supaya murid dapat memahami dengan mudah. Anda juga boleh menyediakan bentuk bulat dengan lapan bahagian yang sama untuk mewakili keping kek. Mengajar pecahan dengan meminta mruid warnakan bahagian. Ini adalah cara yang baik untuk menggambarkan pecahan serta merangsang pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan. Membanding pecahan lebih besar atau lebih kecil dengan dua pembaris

Tanya murid pembaris mana yang lebih panajng kawasan berlorek Apabila penyebut adalah sama, anda boleh membuat keputusan mana lebih kecil atau lebih besar dengan membandingkan nilai pengangka. Anda boleh menjelaskan ini dengan menggunakan pecahan.

Apabila penyebut tidak sama, maka anda boleh membandingkan pecahan tersebut dengan melihat carta. Ini bukan cara yang terbaik. Cara yang lebih baik menggunakan pecahan setara untuk membandingkan.

2.1.4 Pecahan Setara Jika penyebut tidak sama, ia akan menjadi sukar untuk murid membandingkan pecahan. Mengajar murid bagaimana mengungkap dan menulis pecahan setara. pecahan setara bukan sahaja berguna dalam membandingkan saiz pecahan tetapi juga diperlukan apabila melakukan operasi seperti penambahan dan penolakan untuk menyelesaikan soalan. Pecahan setara adalah ditakrifkan sebagai pecahan yang mempunyai nilai yang sama.

Pecahan setara mempunyai nilai yang sama. Untuk mendapatkan pecahan setara, perlu mendarab atau membahagi kedua-dua pengangka dan penyebut dengan nombor yang sama.

Langkah untuk membandingkan pecahan: a) Mencari penyebut sepunya terkecil. b) Tukar setiap pecahan kepada pecahan setara dengan penyebut sepunya terkecil sebagai penyebut. c) Bandingkan pengangka.

2.2 Penambahan dan Penolakkan Pecahan Untuk menambah pecahan, pecahan mesti mempunyai penyebut sama. Apabila menambah pecahan, anda perlu mengikuti peraturan umum.

selepas pecahan ditambah, perlu meringkaskan jawapan dalam bentuk pecahan yang termudah Langkah-langkah untuk meringkaskan pecahan dalam

bentuk termudah: (a) Faktorkan pengangka. (b) Faktorkan penyebut. (c) Mencari gabungan pecahan yang sama dengan 1.

Proses penolakkan pecahan adalah sama seperti penambahan pecahan

Rumusan Penambahan & Penolakkan menambah dan menolak dalam pecahan boleh dilakukan dengan cara: (a) Tambah atau tolak pengangka. (b) Pastikan penyebut mesti sama. (c) Ringkaskan dalam bentuk pecahan termudah.

2.2.2 Penyelesaian Masalah Melibatkan Pecahan Langkah-langkah penyelesaian masalah a) Memahami masalah. b) Kenal pasti maklumat yang diberikan. c) Mengenal pasti kehendak soalan. d) Mengenal pasti operasi yang digunakan. e) Semak penyelesaian.

Topik 3 : Perpuluhan Pengenalan Perpuluhan adalah titik yang p y g terletak di antara digit dalam nombor. Titik perpuluhan dalam nombor menunjukkan ketepatan bagi nilai nombor berkenaan. Kedudukan titik perpuluhan (di antara digit) menunjukkan saiz nombor. 3.1 Nombor Perpuluhan

Berdasarkan carta, murid dapat melihat nilai tempat bermula dengan sa, puluh, ratus, ribu, sepuluh ribu dan seratus ribu. Sa merupakan unit asas dan nilai tempat seterusnya didarabkan dengan 10. puluh : 10 1 = 10 ratus : 10 10 = 100 ribu : 10 100 = 1,000 dan seterusnya

Sekarang, anda boleh memberitahu murid tentang perpuluhan. p p Memberitahu perpuluhan adalah bergerak ke kanan selepas nilai tempat sa. Mulakan dengan 1,000 dan bergerak ke kanan nilai tempat. Anda boleh mendapatkan nilai yang kanan setiap nilai tempat dengan membahagikan sebanyak 10. Katakan membahagikan 1 dengan 10: ini adalah pecahan dan dibaca sebagai satu per sepuluh Perpuluhan (asas sepuluh) menunjukkan di mana nombor bulat berakhir dan pecahan bermula. Carta nilai perpuluhan adalah bertentangan dengan carta nilai tempat. Carta nilai tempat perpuluhan carta ditunjukkan di bawah. Kawasan berlorek tidak diperlukan untuk murid peringkat tahun ini.

Empat Garis Panduan untuk membaca dan menulis Nombor Perpuluhan: a) Secara mental, menyelaraskan nombor bulat dalam carta nilai tempat dan nombor perpuluhan dalam carta tempat perpuluhan. b) Baca nombor bulat. c) Gunakan titik perpuluhan dan membaca nilai tempat perpuluhan sebagai anda membaca nombor bulat. d) Akhir dengan membaca nilai tempat perpuluhan di mana nombor itu berakhir.

3.1.1 Tukar Pecahan kepada Perpuluhan dan sebaliknya Tukar pecahan kepada perpuluhan : tiga langkah: a) Letakkan titik perpuluhan selepas nomborpengangka. b) Letak sifar seperti yang diperlukan selepas titik perpuluhan. c) Bahagikan pengangka dengan penyebut menggunakan pembahagian panjang.

Tukar perpuluhan kepada pecahan: tiga langkah a) Tulis pengangka sebagai nombor bulat. b) Tulis penyebut sebagai kuasa sepuluh dengan bilangan sifar bergantung kepada berapa banyak tempattempat yang terdapat selepas titik perpuluhan. c) Meringkaskan pecahan dalam bentuk termudah.

3.1.2 Penukaran Nombor Bercampur kepada Pechan dan sebaliknya langkahlangkah untuk menukar nombor bercampur kepada pecahan. a) Tuliskan nombor bercampur sebagai nombor bulat dan nombor perpuluhan. b) Tukarkan nombor perpuluhan kepada pecahan. c) Tukarkan pecahan kepada pecahan nombor bercampur

Tukar pecahan nombor bercampur kepada perpuluhan. a) Tuliskan pecahan nombor bercampur sebagai nombor bulat dan pecahan. b) Gunakan pembahagian panjanh untuk menukar pecahan kepada nombor perpuluhan. c) Tulis pecahan nombor campuran.

3.2 Penambahan dan Penolakkan Perpuluhan 3.2.1 Penambahan Nombor Perpuluhan Penambahan nombor perpuluhan adalah sama seperti penambahan nombor bulat. Dalam menambah nombor perpuluhan, perlu mengaturkan titik perpuluhan dan menambah nombor mengikut nilai tempat.

Tiga langkah untuk menambah nombor perpuluhan: a) Susun nombor perpuluhan supaya titik perpuluhan berada dalam garis menegak. b) Menambah nombor pada nilai tempat yang sama dari kanan ke kiri. c) Meletakkan jawapan di tempat (nilai tempat) yang sama.

3.2.2 Penolakkan Nombor Perpuluhan Cara adalah sama seperti penambahan nombor perpuluhan Tiga langkah a) Susun nombor perpuluhan supaya titik perpuluhan berada dalam garis menegak. b) Tolak setiap nombor dari kanan ke kiri. c) Meletakkan jawapan di tempat yang sama.

3.2.3 Penambahan dan Penolakkan bagi Tiga Nombor Perpuluhan Tiga langkah penambahan 3 nombor perpuluhan: a) Susun nombor perpuluhan supaya titik perpuluhan berada dalam garis menegak. b) Tambah nombornombor dalam tempat yang sama letak dari kanan ke kiri. c) Meletakkan jawapan di tempat yang sama

Empat langkah dalam penolakan tiga nombor perpuluhan: 1) Susun nombor perpuluhan supaya titik perpuluhan berada dalam garis menegak. 2) Tolak dua nombor perpuluhan pertama bermula dari kanan ke kiri. 3) Tolakkan baki nombor perpuluhan hasil dari Langkah 2. 4) Meletakkan perpuluhan di tempat yang sama.

3.3 Pendaraban dan Pembahagian Nombor Perpuluhan 3.3.1 Pendaraban Nombor Perpuluhan Pendaraban perpuluhan adalah sama seperti pendaraban nombor bulat, kecuali di akhir operasi perlu mengambil kira tempat perpuluhan. 4 langkah melakukan pendaraban perpuluhan: a) Letakkan nombor perpuluhan di atas nombor yang lain (nombor bulat) supaya disusun menegak. b) Mengabaikan titik perpuluhan dan darabkan nombor. c) Mengira jumlah digit nombor ke kanan titik perpuluhan untuk menentukan nombor perpuluhan. d) Meletakkan titik perpuluhan dalam hasil darab dengan menggerakkan titik perpuluhan dari kanan ke kiri digit mengikut bilangan digit yang dikira dalam Langkah (c).

3.3.2 Pembahagian Nombor Perpuluhan Langkah pembahagian nombor perpuluhan a) Tulis pembahagian menggunakan symbol pembahagian panjang ( ). b) Memasukkan titik perpuluhan di atas nombor perpuluhan yang dibahagi. c) Teruskan dengan pembahagian nombor bulat.

3.3.3 Pendaraban dan Pembahagian Nombor Perpuluhan Dalam Kaedah Bertulis Piawai Kaedah bertulis piawai adalah satu cara menentukkan titik perpuluhan dengan betul bagi 10, 100 dan 1,000 atau hasil bahagi. Untuk pendaraban. Mendarab nombor perpuluhan dengan faktor 10, 100 atau 1,000, hanya memindahkan titik perpuluhan ke kanan nombor perpuluhan sebagai bilangan kali 0.

Untuk Pembahagian, membahagi nombor perpuluhan dengan faktor 10, 100 atau 1,000, gerakkan titik perpuluhan di sebelah kiri nombor perpuluhan sebanyak bilangan 0.

TOPIK 4 : WANG

PENGENALAN Kami menggunakan wang untuk membeli barang - pakaian, barangan runcit, bahan api, rumah dan sebagainya. Wang juga digunakan untuk membayar perkhidmatan yang diberikan kepada kita. Sebagai contoh, perkhidmatan pengangkutan - bas, teksi, kereta api dan sebagainya. Oleh itu, adalah penting untuk memahami pengiraan yang melibatkan wang dan bagaimana untuk menggunakannya dalam kehidupan harian. 4.1 MEMBACA DAN MENULIS NILAI WANG

4.2 PENAMBAHAN DAN PENOLAKAN MELIBATKAN WANG Menggunakan wang untuk membayar bil-bil dan membeli barangan seperti makanan dan tiket. Juga, kita simpan wang di bank, pertukaran wang dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti ini memerlukan pengetahuan asas iaitu penambahan dan penolakan wang. Lihat Aktiviti 2 untuk belajar bagaimanauntuk menambah dan menolak wang.

4.3 PENDARABAN DAN APEMBAHAGIAN MELIBATKAN WANG Pendaraban wang melibatkan pendaraban nombor perpuluhan dua digit. Langkah-langkah untuk melakukan pendaraban yang melibatkan wang: Dalam jawapan anda, letakkan titik perpuluhan mengikut wang yang didarabkan. Jangan lupa untuk menulis tanda RM dalam jawapan anda.

4.3.2 PEMBAHAGIAN MELIBATKAN WANG Pembahagian melibatkan wang memerlukan pembahagian nombor perpuluhan. Langkah-langkah berikut digunakan: (a) Gunakan pembahagian panjang dan mula membahagikan digit dari kiri ke kanan. (b) Letakkan titik perpuluhan mengikut wang yang dibahagikan. Jangan lupa untuk menuliskan tanda RM dalam jawapan.

4.4 OPERASI BERCAMPUR MELIBATKAN WANG

4.5 MEMBUNDARKAN WANG KEPADA RINGGIT YANG TERDEKAT Perlu ingatkan murid untuk membundarkan kepada ringgit yang terdekat, melihat nilai sen. Jika nilai sen adalah 50 sen atau lebih, meminta mereka untuk round up. Jika tidak, round down.

TOPIK 5 : MASA Pengenalan Masa adalah sangat penting dalam kehidupan seharian dan dalam banyak jenis pekerjaan. Kita selalu mempunyai jadual masa untuk merancang tugastugas dengan betul. Di sekolah, pelajar juga perlu mematuhi masa dengan ketat melalui jadual waktu. Maka, perlu membiasakan diri dengan unit masa dan juga boleh melaksanakan operasi asas melibatkan unit masa. 5.1 Minit, Jam, Hari, Bulan, Tahun dan Dekad Mengajar murid membaca dan menulis masa

5.1.1 Hubungan antara Unit Masa Memulakan pelajaran ini dengan tunjukkan jam untuk menjelaskan minit dan jam. Jarum lebih panjang menunjukkan minit dan jarum pendek menunjukkan jam.Satu pusingan lengkap jarum panjang adalah 60 minit yang menjadikan jarum pendek langkah hingga satu jam. Anda boleh melihat jarum " kedua" pada beberapa jam kelihatan bergerak pada setiap saat. Apabila jarum ini bergerak pusingan lengkap, ia memberikan 1 minit. Oleh itu, 1 minit = 60 saat dan 1 jam = 60 minit Tanya murid bila hari bermula dan berakhir. Satu hari bermula pada 12:00 tengah malam dan berakhir pada berikutnya 00:00 tengah malam. 12 jam + 12 jam = 24 jam 1 hari = 24 jam 5.1.2 Jadual Waktu Jadual waktu adalah penting dalam kehidupan seharian kita kerana ia membantu kita melakukan kerjakerja secara sistematik dan teratur.

5.1.3 Membaca Kalender

Berapa bulan p dan hari yang ada dalam setahun? Satu tahun terdiri daripada 12 bulan. Perhatikan bahawa 365 hari akan membuat satu tahun. Walau bagaimanapun, jumlah hari dalam satu tahunakan menjadi 366 hari, apabila bilangan hari pada bulan Februari adalah 29 hari. Ini tahun dipanggil tahun lompat. Dekad dan Tahun

1 dekat = 10 tahun

5.1.4 Pertukaran Unit Masa Untuk mengajar penukaran tahun ke hari, perlu mengingatkan murid tentang tahun bukan lompatdan tahun lompat. a) Tahun ke Hari tahun bukan lompat: 1 tahun = 365 tahun lompat : 1 tahun = 366

b) Hari ke Tahun boleh gunakan penolakkan.

c) Dekad ke Tahun gunakan cerita: Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama kita di Malaysia. Tunku dilahirka pada 10 dekad dan 5 tahun sebelum tahun 2008. Berapa tahun telah berlalu?

d) Tahun ke Dekad 10 tahun = 1 dekad

e) Tahun ke Bulan 1 tahun = 12 bulan

f) Bulan ke Tahun 12 bulan = 1 tahun

g) Hari ke Jam 24 jam = 1 hari

h) Jam ke Hari 24 jam = 1 hari

i) Jam ke minit 1 jam = 60 minit

j) minit ke jam 60 minit = 1 jam

k) Jam dan minit ke minit

60 minit = 1 jam l) Minit ke Jam dan minit 60 minit = 1 jam

5.2 Penambahan dan Penolakkan Melibatkan Masa Objektif untuk bahagian ini adalah sepertiberikut: (a) Mengenal pasti hubungan antara penambahan dan penolakan masa. (b) Penggunaan penambahan dan penolakan dalam menyelesaikan masalah berayat yang melibatkan masa. 5.2.1 Penambahan Melibatkan Unit Masa Konsepnya: Menambah nombor jam kepada jam dalam masa. a) Jika penambahan jam adalah sama dengan nombor yang kurang daripada 12, terus ambilkannya. b) Jika penambahan jam berjumlah lebih besar daripada 12, menasihatkan murid untuk: (i) Tolak 12 daripada nombor jam. Ubah pagi (am) ke petang (pm). Jika ia adalah pm ubah ke pagi (am). (ii) Jika nombor masih lebih besar daripada 12, ulangi proses (i). c) Jika nombor jam adalah 12, ubah sama ada dari am ke pm atau pm ke am.

Kadangkadang, perlu menambah minit ke minit dan menyatakan masa dalam jam dan minit. Langkahnya: (a) Tambah minit ke minit. (b) Kemudian, bahagikan jumlah minit dengan 60. (c) Hasil bahagi menjadi jam dan bakinya menjadi minit.

Langkahlangkah digunakan untuk mengira penambahan bulan dan ungkapkan dalam tahun dan bulan: (a) Tambah bulan ke bulan. (b) Kemudian, tukar ke tahun dan bulan dengan membahagikannya dengan 12 (1 tahun = 12 bulan). (b) Hasil bahagi adalah tahun dan bakinya adalah bulan.

Langkahlangkah penambahan melibatkan dekad dan tahun: (a) Tambah tahun ke tahun. (b) Kemudian, menukar ke dekad dan tahun dengan membahagikan 10 (1 dekad = 10 tahun).

(c) Hasil bahagi tersebut menjadi dekad dan bakinya menjadi tahun.

5.2.2 Penolakkan Melibatkan Unit Masa (a) Penolakan Antara Minit langkahlangkah: (i) Menolak masa yang lebih kecil dengan masa yang lebih besar. (ii) Jawapan harus dalam minit. (iii) Apabila perlu, tukar minit kepada jam dengan menggunakan 1 jam = 60 minit.

(b) Penolakan antara bulan Garis panduan: (i) Menolak masa yang lebih kecil daripada masa yang lebih besar. (ii) Jawapan harus dalam bulan. (iii) Jika perlu, tukar bulan ke tahun dan bulan menggunakna: 1 tahun = 12 bulan

(c) Penolakan antara tahun Garis panduan: (i) Menolak masa yang lebih kecil daripada masa yang lebih besar. (ii) Jawapan harus dalam tahun. (iii) Jika perlu, tukar tahun kepada dekad dan tahun: 1 dekad = 10 tahun

5.3 Pendaraban dan Pembahagian Melibatkan Masa 5.3.1 Pendaraban Melibatkan Unit Masa Boleh melakukan pendaraban masa yang melibatkan pendaraban tempoh masa dengan skalar. Perlu berhatihati : tidak boleh mendarab dua unit masa yang berbeza bersamasama.

Selepas pendaraban dan mendapat nilai hasil darab yang lebih daripada 60 minit, boleh menukar ke dalam jam dan minit. Ini boleh dilakukan dengan menolak nilai hasil darab dengan 60 minit (satu jam). Juga boleh menggunakan bahagi untuk pertukaran ini.

Perlu mengingatkan murid untuk pendaraban bulan dengan skalar, mereka perlu melakukan pengiraan yang sama kecuali apabila nilai hasil darab adalah lebih daripada 12 bulan, mereka perlu tukar ke tahun dan bulan. Penukaran boleh dilakukan dengan membahagikan hasil darab dengan 12 ( 1 tahun = 12 bulan).

Apabila mendarab tahun dengan skalar dan jika hasil darabnya adalah lebih besar daripada 10 tahun, boleh menukar hasil darab ke dalam dekad dan tahun. Ini dilakukan dengan membahagikan hasil darab dengan 10 (1 dekad = 10 tahun).

5.3.2 Pembahagian Melibatkan Unit Masa Perlu memberitahu murid bahawa selang masa juga boleh dibahagikan dengan skalar (nilai unitless). Perlu mengingatkan murid bahawa masa tidak boleh dibahagikan dengan masa yang lain. Unit pengiraan mungkin akan berubah. langkahlangkah untuk membahagikan masa dengan skalar: Tukar jam dan minit kepada minit jika soalan itu diberikan dalam jam dan minit. Bahagikan minit dengan skalar yang diberikan. Jika hasil bahagi lebih besar daripada 60 minit, perlu dibahagikan dengan 60. Hasil bahagi adalah jam dan bakinya adalah minit. (a) Tukar Minit ke dalam Jam dan Minit

(b) Tukar bulan ke dalam tahun dan bulan Prinsip: Jika hasil bahagi adalah lebih besar daripada 12 bulan, maka bahagikan dengan 12. Hasil bahagi adalah tahun dan bakinya adalah bulan.

(c) Tukar tahun ke dalam dekad dan tahun Cara: Jika hasil bahagi adalah lebih besar daripada 10 tahun, maka bahagikan dengan 10 (1 dekad = 10 tahun). Hasil bahagi adalah dekad dan bakinya adalah tahun.

5.3.3 Penyelesaian Masalah Melibatkan Masa Apabila penyelesaian masalah, tanya murid soalan berikut (a) Apakah maklumat diberi? (b)Apakah yang diminta? (c) Apakah operasi yang diperlukan? (d) Selesaikan (e) Semak semula

5.3.4 Tempoh / Selang Masa Banyak keadaan di mana kita perlu tahu tempoh masa sesuatu peristiwa. Contoh, tempoh masa filem atau masa yang diambil untuk memandu dari Miri ke Bintulu. Anda Boleh menunjukkan contoh tempoh masa kepada murid dengan memotong segmen program televisyen di akhbar bagi murid melihat. Kemudian anda boleh tanya soalansoalan yang berkaitan dengan masa program tersebut. Tafsiran grafik (garis lurus) bagi tempoh masa boleh digunakan di dalam kelas.

TOPIK 6: PANJANG 6.1 Mengukur Panjang Terdapat dua sistem untuk mengukur panjang atau jarak antara j dua titik. Dua sistem ini adalah Sistem tradisional dan sistem metrik. Dalam sistem tradisional, panjang atau jarak diukur dalam inci, kaki, ela, batu, dan lainlain. Dalam sistem metrik, panjang atau jarak diukur dalam milimeter, sentimeter, meter, dan kilometer. Panjang sesuatu objek boleh diukur dengan menggunakan pembaris. Untuk mendapatkan ukuran yang tepat, adalah penting untuk memperoleh kemahiran dan pengetahuan dalam membaca ukuran di atas pembaris. Sentiasa membaca ukuran pembaris pada arah terus/tegak.

Meter adalah unit piawai dan bahagian adalah pembahagi sepuluh. Boleh melihat perbezaan antara satu sentimeter dan milimeter seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Minta murid melihat pembaris mereka sendiri dan memeriksa skala pada pembaris. Buat mereka sedar bahawa sama ada "cm" atau "mm" adalah ditandakan pada pembaris. Ajarmereka bagaimana membaca nilai pada pembaris. Boleh mulakan dengan menunjukkan kepada mereka bagaimana untuk mengukur objek di dalam kelas. Sentiasa mula mengukur panjang manamana objek dengan meletakkan objek pada sifar yang ditandakan pada pembaris.

Panjang pensil dalam rajah atas ialah 90 milimeter atau 9 sentimeter panjang.

Aktiviti berikut adalah satu latihan yang baik untuk dicuba dalam kelas. Memantau mereka dalam keupayaan membaca dan menulis ukuran panjang.

6.2 Hubungan Antara Unit Panjang Pembaris biasanya digunakan apabila panjang sesuatu objek tidak terlalu panjang. Apabila kita perlu mengukur jarak yang sangat panjang, contohnya daripada satu bilik ke bilik lain atau dari satu bandar ke bandar yang lain, kita perlu unit ukuran lain seperti meter atau kilometer.

Boleh minta murid untuk mengira skala pada pembaris bagi membantu mereka memahami hubungan antara 1cm dan 10 mm. Juga menjelaskan bahawa kadangkadang unit berbeza digunakan untuk menunjukkan panjang ukuran. Ia adalah penting untuk mengetahui bagaimana menukar ukuran dari satu unit kepada satu unit. Untuk mengukur panjang yang pendek, seperti panjang ibu kaki p j g atau sehelai rambut, kita biasanya menggunakan sentimeter. Apabila mahu mengukur objek yang panjang, kita biasanya menggunakan meter. Sebagai contoh, kita mengukur ketinggian pagar atau panjang gelanggang bola keranjang dalam meter.

6.3 Pertukaran Unit Panjang Prosedur: Jika unit yang lebih kecil ditukar kepada unit yang lebih besar, membahagikan nombor dengan nombor yang setara ( )

Jika unit yang lebih besar ditukar kepada unit yang lebih kecil, darabkan nombor dengan nombor yang setara (X)

(a) Sentimeter ke Milimeter

(b) Milimeter ke Sentimeter

(c) Sentimeter ke meter

(d) Meter ke Sentimeter

(e) Sentimeter dan Milimeter ke milimeter 2 langkah: 1: Tukar sentimeter ke milimeter menggunakan pendaraban. 2: Kemudian, tambah milimeter.

(f) Sentimeter dan Milimeter ke sentimeter 3 langkah: 1: Tukar milimeter kepada sentimeter dengan menggunakan bahagian (Bahagikan nombor dengan 10). 2: Tambah nombor yang mempunyai unit ukuran yang sama (sentimeter). 3: Tuliskan unit di akhir nombor tersebut.

(g) Meter dan sentimeter ke meter 3 langkah: 1: Tukar sentimeter kepada meter dengan menggunakan bahagian (Bahagikan nombor dengan 100). 2: Tambah nombor yang mempunyai ukuran unit yang sama (meter). 3: Tuliskan unit di akhir nombor tersebut.

(h) Meter dan sentimeter ke sentimeter 3 langkah: 1: Tukar sentimeter kepada meter dengan menggunakan pendaraban (darabkan nombor dengan 100). 2: Tambah nombor yang mempunyai ukuran unit yang sama (sentimeter). 3: Tuliskan unit di akhir nombor tersebut.

6.4 Penambahan dan Penolakkan Melibatkan Unit Panjang Peraturan: Jika unit adalah sama: Tambah atau tolak secara biasa. Jika unit adalah berbeza, maka: Tukar salah satu unit supaya keduaduanya adalah unit yang sama, kemudian boleh penambahan dan penolakan. Akhirnya, letakan unit untuk nombor tersebut.

penambahan atau penolakan unit panjang dalam sentimeter dan milimeter: Langkah 1: Tambah unit yang sama Langkah 2: Lihat jika boleh ungkapkan unit yang lebih kecil dari guna unit yang lebih besar. Langkah 3: Tambah nombor unit yang lebih besar. Langkah 4: Tukar nombor kepada ukuran unit yang ditentukan.

Untuk mencari perbezaan antara dua unit panjang, gunakan penolakan. empat langkahlangkah: Jika keduadua nombor ukuran mempunyai unit yang sama, maka: Langkah 1: Susun nombor yang lebih besar di atas nombor yang lebih kecil. Langkah 2: Tolakkan nombor dari kanan ke kiri. Langkah 3: Tukar nombor kepada unit ukuran tertentu jika diperlukan. Langkah 4: Berikan unit pada nombor tersebut.

6.5 Pendaraban dan Pembahagian Melibatkan Unit Panjang Pendaraban dan pembahagian dalam unit panjang dilakukan panjang dengan cara yang sama seperti pendaraban dan pembahagian nombor dengan skala unit. Minta murid melakukannya seperti pendaraban atau pembahagian biasa dan kemudian menulis jawapan dalam unitunit yang dikehendaki. Aktiviti 6.3

Aktiviti 6.4

Aktiviti 6.5

Aktiviti 6.7

6.6 Penyelesaian Masalah Melibatkan Panjang Apabila penyelesaian masalah, tanya murid soalan berikut (a) Apakah maklumat diberi? (b)Apakah yang diminta? (c) Apakah operasi yang diperlukan? (d) Selesaikan (e) Semak semula

TOPIK 7 : JISIM 7.1 Mengukur Jisim Jisim ditakrifkan sebagai kuantiti jirim. Perlukan satu set unit untuk mengukur jisim. Unit piawai untuk mengukur jisim ialah gram (g) dan kilogram (kg). Menggunakan gram untuk mengukur objek yang ringan atau kecil, seperti lobak merah dan kubis.

Kilogram adalah 1,000 g. Kilogram digunakan untuk mengukur objek yang berat serta juga ukur jisim orang. Jisim yang sama boleh diukur dengan menggunakan unit yang berbeza.

7.2 Hubungan antara Kilogram dan Gram Pelajar sentiasa mempunyai masalah dalam peetukaran unit. Mereka tidak pasti sama ada mereka perlu menambah atau tolak nombor atau mendarab atau membahagi dengan nombor itu.

(a) Tukar Gram ke Kilogram 3 langkah Langkah 1: Asingan 1,000 daripada unit dalam gram. Langkah 2: Tukar keduadua nombor dari gram kepada kilogram. Langkah 3: Tambah kilogram. Juga boleh menggunakan bahagi dengan 1000.

(b) Tukar Kilogram ke Gram Langkah: Langkah 1: Pisahkan kilogram kepada dua bahagian: nombor bulat dan perpuluhan. Langkah 2: Tukar keduadua bahagian kepada gram. Langkah 3: Tambah gram. Selain itu, anda boleh menggunakan darab (darab dengan 1 000) untuk mendapatkan menjawab dalam gram.

(c) Kilogram dan Gram ke Gram Langkah: Langkah 1: Tulis dalam unit kilogram dan gram dalam persamaan penambahan. Langkah 2: Tukar kilogram ke gram. Langkah 3: Tambah gram.

(d) Kilogram dan Gram ke Kilogram

7.3 Penambahan dan Penolakkan Melibatkan Unit Jirim

(a) Penambahan Melibatkan Unit Jirim

(b) Penolakkan Melibatkan Unit Jirim

7.4 Pendaraban dan Pembahagian Melibatkan Unit Jirim Pendaraban adalah penambahan berulang. Pembahagian adalah memisahkan sesuatu ke dalam bahagian yang sama. 3 Langkah pendaraban: Langkah 1: Darabkan nilai berangka. Langkah 2: Berikan jawapan anda dalam unit yang sama seperti dalam soalan. Langkah 3: Lakukan penukaran unit jika perlu.

Tiga langkah pembahagian unit jisim dengan nombor: Langkah 1: Bahagikan nilai berangka. Langkah 2: Berikan jawapan dalam unit yang sama . Langkah 3: Penukaran unit jika perlu Contoh 17 dan Contoh 18 menggambarkan pembahagian unit jisim dengan skalar satu digit, dua digit, tiga digit dan empat digit masing-masing.

(a) membahagikan unit dalam kg dan beri jawapan anda dalam gram, anda membahagikan nilai berangka terdahulu. (b) Kemudian, menukar keputusan dalam kg kepada g.

7.5 Penyelesaian Masalah Melibatkan Jisim Apabila penyelesaian masalah, tanya murid soalan berikut (a) Apakah maklumat diberi? (b)Apakah yang diminta? (c) Apakah operasi yang diperlukan? (d) Selesaikan (e) Semak semula

TOPIK 8 : ISIPADU CECAIR 8.1 MENGUKUR SISPADU CECAIR ~ Kita selalu mengukurkan isi padu bagi sesuatu cecair. Sebagai contoh, mungkin perlu campuran isipadu air untuk memasak. ~ Biasanya, kita menggunakan cawan penyukat, bikar atau silinder pengukur untuk mengukur sejumlah kecil cecair. Boleh membawa alat penyukat ke dalam kelas untuk menunjukkan kepada pelajar.

~ Sistem metrik (unit piawai) adalah untuk mengukur isipadu cecair liter (l) dan mililiter (ml). Apabila menunjukkan cawan mengukur atau bikar, beritahu murid cara membaca unit pengukuran.Mereka Kemungkinan besar akan melihat simbol l dan ml. ~ Seterusnya, tuangkan sedikit air ke dalam cawan mengukur dan meminta mereka membaca tahap air. Sentiasa membaca skala, Pararas mata perlu tepat

8.2 HUBUNGAN ANTARA UNIT ISIPADU CECAIR ~ Sistem metrik untuk isi padu cecair adalah liter dan mililiter. Biasanya, cecair yang terkandung di dalam bekas kecil diukur dalam unit mililiter, manakala cecair yang terkandung di dalam bekas yang lebih besar seperti tangki ikan atau tangki simpanan air di dalam rumah diukur dalam unit liter. ~ Mililiter digunakan untuk kuantiti cecair yang kecil dan liter untuk kuantiti cecair yang besar. ~ 1 l = 1000 m l ~ Pertukaran unit: Jika unit yang lebih kecil ditukar kepada nombor unit yang lebih besar, bahagikan nombor dengan nombor yang setara ( ) Jika unit yang lebih besar ditukar kepada nombor unit yang lebih kecil, darabkan nomobor dengan nombor yang setara (x) (a) Liter kepada mililiter

(b) Mililiter ke liter

(c) Liter ke mililiter dan liter Langkah 1: Tukar mililiter ke liter dengan menggunakan bahagi. (Bahagikan nombor dengan 1,000). Langkah 2: Tambah nombor-nombor yang mempunyai unit ukuran yang sama (liter). Langkah 3: tuliskan unit bagi nombor tersebut.

(d) Liter dan mililiter ke mililiter Langkah 1: Tukar liter ke mililiter dengan menggunakan darab. (darabkan nombor dengan 1,000). Langkah 2: Tambah nombor-nombor yang mempunyai unit ukuran yang sama (mililiter). Langkah 3: tuliskan unit bagi nombor tersebut.

8.3 Penambahan dan penolakkan melibat unit isipadu cecair ~ Jika unit yang sama, menambah atau menolak seperti biasa ~ Jika unit adalah berbeza, maka: tukar salah satu unit supaya kedua-duanya adalah dalam unit yang sama, selepas itu lakukan penambahan dan penolakan. ~ Akhirnya, menetapkan unit bagi nombor (jawapan). ~ Peringatan: jika unit tidak boleh ditukar kepada unit yang sama, anda tidak boleh melakukan penambahan dan penolakan.

~ Langkh penambahan isipadu cecair melibatkan unit liter dan mililiter Langkah 1: Tambah unit yang sama dari kanan ke kiri. Langkah 2: Lihat jika anda boleh tukar unit yang lebih kecil dari unit yang lebih besar. Langkah 3: Tambah nombor bagi unit yang lebih besar. Langkah 4: Tukar nombor kepada ukuran unit tertentu.

~Langkh penolakan isipadu cecair: jika dua nombor dalam unit yang sama, maka: Langkah 1: Susun nombor yang lebih besar di atas nombor yang lebih kecil. Langkah 2: Tolakkan nombor dari kanan ke kiri. Langkah 3: Tukar nombor untuk ukuran unit tertentu jika perlu.

Langkah 4: Tuliskan unit bagi nombor (jawapan).

8.4 Pendaraban dan pembahagian melibatkan unit isipadu cecair ~ Pendaraban adalah pengulangan tambahan. ~ Pembahagian memecahkan sesuatu ke dalam bahagia ~ Untuk mengajar pendaraban nombor unit isipadu cecair dengan skalar, ikuti tiga langkah: Langkah 1: Darabkan nilai berangka. Langkah 2: Berikan jawapan anda dalam unit yang sama. Langkah 3: Buat penukaran unit jika soalan memerlukan anda berbuat demikian.

~Untuk mengajar pembahagian unit isipadu cecair dengan skalar, ikuti tiga langkah: Langkah 1: Bahagikan nilai berangka. Langkah 2: Berikan jawapan anda dalam unit yang sama. Langkah 3: Buat penukaran unit jika soalan memerlukan anda berbuat demikian.

8.5 Penyelesaian masalah melibatkan isipadu cecair ~ Apabila penyelesaian masalah, baca soalan dan cari untuk (a) Apakah maklumat diberi? (b) Apakah yang diminta? (c) Apakah operasi yang diperlukan? (d) Selesaikan (e) Semak semula

TOPIK 9: BENTUK DAN RUANG 9.1 Bentuk Dua Dimensi ~ Terdapat ruang dua dan tiga dimensi untuk menggambarkan suatu objek. Ruang tiga dimensi menggambarkan bentuk sebenar sesuatu objek seperti fotografi, blok enjin, patung dan sebagainya. Sebaliknya, objek bentuk dua dimensi (2D) digambarkan sebagai gambar dua dimensi yang biasanya terdiri daripada satah Euclidean atau Cartesian. Walaupun semua objek adalah tiga dimensi, model geometri 2D sering digunakan untuk mewakili objek tertentu, seperti peta laluan, pelan rumah dan sebagainya. 9.1.1 Mengenal Bentuk 2D ~ Pertama, anda perlu memperkenalkan bentuk 2D kepada pelajarpelajar sebelum mereka boleh melukis menggunakan grid. Berikut adalah ciri-ciri bentuk 2D. Bentuk segiempat sama mempunyai: (a) Satu bentuk rata; (b) Empat sisi lurus; (c) Empat bucu dan segiempat sama (d) Semua sisi sama panjang. Bentuk segiempat tepat mempunyai: (a) Satu bentuk rata; (b) Empat sisi lurus; (c) Empat bucu dan segiempat tepat (d) Sepasang sisi pendek dan sepasang sisi panjang. ~ Mintamurid berikan contoh segiempat sama yang terdapat dalam kelas ~ Bentuk segitiga mempunyai tiga sisi lurus, sisi ini boleh sama panjang atau tidak sama panjang dan mempunyai tiga bucu

~ Dalam mengajar bentuk 2D, guru digalakkan menggunakan Model Van Hiele. Model ini dibangunkan oleh dua pendidik Belanda, Dina dan Pierre van Hiele pada 1950-an. Model Van Hiele menegaskan bahawa pelajar bergerak berturutan melalui lima tahap pemahaman. 5 Tahap Pemahaman Model Van Hiele Tahap Huraian 1. Gambaran Pada tahap p ini, perlu memperkenalkan bentuk 2D (segiempat sama, segi empat tepat, segitiga) kepada murid untuk menggambarkannya. Murid perlu ditanya mengenali rajah sebagai jumlah entiti (3 bucu, 4 sisi dll) tetapi mungkin tidak dapat mengenali sifat-sifat bentuk tersebut (contohnya bersudut tegak dalam segiempat sama.

2. Analisis

Deduktif Tak Formal

Perlu membimbing murid dalam mengelaskan bentuk 2D. MInta murid berfikir tentang bentuk yang dikenali sebagai segiempat sama, segiempat tepat atau segitiga. Kemudian, meminta mereka menentukan ciriciri setiap bentuk. Bertanya kepada murid untuk menubuhkan hubungan ciri antara bentuk (segiempat sama, bentuk ratas, 4 sisi lurus, 4 bucu, dan sepasang sisi pendek dan sepasang sisi panjang) dan bentuk-bentuk (segiempat sama adalah segiempat tepat kerana ia mempunyai semua sifat-sifat segiempat tepat).

4. Deduktif

5. Kerapian (Rigour)

Perlu memberitahu murid meneroka hubungan antara sifat-sifat geometri bentuk 2D, menghasilkan andaian dan mula memutuskan jika tekaan adalah benar. Minta murid membandingkan dan membeza geometri bentuk 2D yang menghasilkan satah geometri Euclid yang serupa

~ Seterusnya, mengajar murid bagaimana mengenal pasti dimensi bagi segiempat sama dan segiempat tepat. Lukiskan segiempat sama dan segiempat tepat menyebelah untuk menunjukkan perbezaan di antaranya Labelkan bentuk dan menerangkan secara terperinci mengenai ciri-ciri bentuk seperti dalam rajah di bawah.

9.2 Perimeter dan Luas 9.2.1 Memahami dan Maksud Perimeter Perimeter adalah jumlah panjang sekeliling bentuk 2D

9.2.2 Memahami Maksud Luas ~ Menekankan kepada pencarian luas segiempat sama dan segi empat tepat sahaja. Untuk memboleh murid memahami konsep luas, meminta mereka membandingkan saiz bentuk. ~ Mulakan dengan tanya mereka bentuk yang lebih besar dan lebih kecil. ~ Memberitahu mereka bahawa menggunakan luas untuk mengukur saiz bentuk ini dalam ukuran unit yang telah dibelajari sebelum ini, seperti sentimeter dan meter. Latihan kepada murid (a) Sambung empat paku bersebelahan dengan meregangkan getah ke atasnya. Ini akan membentuk unit persegi atau satu unit persegi. (b) Teruskan dengan meregangkan lagi getah sehingga 3 unit lebar dan 2 unit panjang. Minta murid mengira bilangan petak yang ditutupi dalam bentuk segiempat tepat. (c) Luas ini adalah 6 unit persegi. Ulangi dengan beberapa lagi saiz dan murid akan mendapat idea yang terlibat. Sekarang, jika unit ukuran dalam sentimeter, maka kita panggil satu unit persegi adalah satu cm persegi. Ini bermakna bahawa setiap sisi persegi itu mempunyai lebar dan panjang 1cm.

9.2.3 Kira Luas ~ Untuk mengira luas suatu bentuk, perlu mengukur dan merekodkan dimensi terdahulu. Luas adalah sama dengan panjang didarab dengan lebar.

Luas = Panjang X Lebar

9.3 Ruang 3D 9.3.1 Mengenal Dimensi bagi Kubus Dan Kuboid Terdapat banyak contoh-contoh objek di dalam kelas yang berbentuk seperti kubus dan kuboid. Sebagai contoh kotak, buku, kain lap dan lain-lain. Biarkan murid melihat dan merasakan objek ini. Membandingkan objek 3D dengan objek 2D yang murid telah belajar. Murid akan lihat perbezaannya. Jelaskan bahawa objek yang mereka lihat mempunyai tiga dimensi dan oleh itu mempunyai ukuran unit seperti tinggi, panjang dan lebar. Tunjukkan kepada murid gambar kubus dan kuboid.

~ Kubus mempunyai dimensi yang sama iaitu: Panjang = Lebar = Tinggi ~ Ketinggian ialah jarak menegak dari tapak ke atas. ~ Dimensi sebuah kuboid tidak sama iaitu setiap sisi tidak semua sama panjang.

9.3.2 Unit padu ~ Satu unit padu adalah dengan dimensi 1 cm x 1 cm x 1 cm

9.3.3 Isipadu Kubus dan Kuboid Isipadu = Panjang x lebar x tinggi

TOPIK 10 : PENGENDALIAN DATA PENGENALAN Apabila data dikendalikan dengan sistematik, kita akan mampu untuk mengintepretasikan data dengan lebih berkesan dan cekap. Rajah di atas menunjukkan satu daripada kaedah memaparkan data untuk memudahkan pembacaan. Terdapat pelbagai cara untuk mengendalikan data tetapi yang paling biasa adalah menggunakan piktograf dan graf bar atau carta. 10.1 Piktograf Piktograf memaparkan data dan membandingkan maklumat dalam bentuk carta tetapi menggunakan gambar. Dalam beberapa bahan bacaan, piktograf juga dikenali sebagai pictograms. Keduaduanya adalah sama. Dalam setiap piktograf, terdapat objek/kunci /perwakilan yang mewakili bilangan item. 10.1.1 Huraian dan Intepretasi Piktograf ~ Rajah menunjukkan sebuah piktograf menggunakan bola keranjang sebagai gambar. Dalam usaha untuk menjelaskan kepada murid, anda perlu menunjukkan kepada murid sebuah piktograf dan tekan kepada murid perkara berikut. ~ Soalan akan membantu murid memahami piktograf. Pada masa yang sama, anda perlu terangkan Maksud piktograf .

a) Apakah tajuk piktograf? b) Apakah gambar yang digunakan? c) Apakah yang dimaksudkan gambar itu? d) Berapa ramai orang yang terlibat dalam data? e) Siapakah yang mempunyai paling banyak bola keranjang? f) Siapa yang mempunyai jumlah bola keranjang paling kurang? g) Jika satu bola keranjang mewakili 2 bola, berapa banyak jumlah bola yang ada? gambar boleh mewakili kuantiti. Ini bermakna satu gambar yang boleh mewakili satu atau lebih kuantiti. Bilangan gajah di dalam zoo

10.1.2 Membina Piktograf ~ Sediakan data berikut kepada murid. Boleh buat dalam berkumpulan

Berdasarkan data tersebut, beritahu mereka bagaimanamembina piktograf dengan menggunakan gambar ikan. Tentukan kuantiti bagi ikan, sebagai contoh satu gambarmenunjukkan 1 ikan.

~ memberitahu murid bahawa terdapat banyak cara untuk memaparkan data yang kita ada, contohnya dengan menukar gambar, atau membina piktograf melintang garis panduan umum apabila membina piktograf: a) Lukiskan garis melintang atau menegak sebagai garisan asas. b) Tulis nama item yang ada. c) Letakkan simbol untuk mewakili bilangan item anda ada dalam setiap kategori. d) Masukkan perwakilan kuantiti item. (iaitu: 1 Simbol = ? item) e) Akhir sekali, tuliskan tajuk bagi graf.

10.2 Graf Bar ~ Graf bar adalah agak sama dengan piktograf tetapi ia melibatkan penggunaan dua paksi untuk memaparkan data. Dalam graf bar, kita tidak menggunakan gambar tetapi hanya bar (panjang bentuk segiempat tepat) untuk mewakili kuantiti data. ~ Bar mungkin kelihatan mendatar atau menegak dalam graf. Jika bar tegak, kita memanggilkanya graf bar menegak. Jika tidak, ia dipanggil graf bar mendatar. Rajah 10.5 menunjukkan satu contoh graf bar menegak.

10.2.1 Huraian dan Intepretasi Graf Bar

a) Tajuk graf bar: Jualan Paf Kari b) Paksi menegak di sebelah kiri: Menunjukkan jumlah paf kari dijual. c) Tanda tanda pada paksi menegak: Menunjukkan skala dalam julat tertentu. Dalam kes ini, selang adalah 5. d) Paksi mendatar: Menunjukkan hari Isnin, Selasa, Rabu e) Bar: Papar bilangan paf kari yang dijual pada hari Isnin, Selasa dan Rabu. ~Intepretasi graf bar yang mendatar

10.2.2 Membina Graf Bar ~ Kenalpasti membina graf bar menegak atau mendatar ~ Sediakan data dalam bentuk jadual kepada murid

Langkahlangkah diikuti apabila plot graf bar menegak: Langkah 1: Lukis dan namakan paksi menegak dan mendatar. Langkah 2: Tentukan selang yang hendak ditandakan pada paksi menegak. Langkah 3: Tuliskan nama item di bawah paksi melintang. Langkah 4: Lukiskan bar menegak mengikut kuantiti yang diberikan untuk setiap item. Kemudian warnakan bar. Langkah 5: Akhir sekali, tulis tajuk yang sesuai bagi graf. Langkahlangkah diikuti apabila plot graf bar mendatar: Langkah 1: Lukis dan namakan paksi menegak dan mendatar. Langkah 2: Tentukan selang yang hendak ditandakan pada paksi melintang. Langkah 3: Tulis nama item di sebelah kiri paksi menegak. Langkah 4: Lukiskan bar mendatar mengikut kuantiti yang diberikan untuk setiap item. Kemudian warnakan bar. Langkah 5: Akhir sekali, tulis tajuk yang sesuai bagi graf.

10.3 Penyelesaian Masalah Melibatkan Piktograf dan Graf Bar

Anda mungkin juga menyukai