Anda di halaman 1dari 4

RBT 3119 Perniagaan Dan Keusahawanan ( Tutorial Minggu 4 ) Tajuk : - Dalam kumpulan bincangkan penyata kewangan tiga buah

syarikat yang tersenarai dalam Bursa Saham Kuala Lumpur. Kaji item-item yang terkandung di dalamnya. Membuat latihan dan membincangkan jawapan bagi nisbahnisbah berikut : 1. Nisbah keberuntungan 2. Nisbah pulangan atas asset 3. Nisbah nilai pasaran - Apakah kelemahan analisis nisbah.

LEMBAGA TABUNG HAJI Penyata Kewangan 2011 Nisbah Keberuntungan ( Mengukur hasil atau keupayaan operasi sebuah perniagaan bagi suatu tempoh tertentu. ) Nisbah Margin Untung Kasar Nisbah Margin Untung Bersih Nisbah Pulangan Atas Aset Nisbah Pulangan Ekuiti

Nisbah Margin Untung Kasar ( Mengukur peratusan untung kasar yang diperoleh melalui jualan setelah ditolak kos jualan bagi suatu tempoh tertentu. ) Tahun 2010 Margin Untung Kasar = = = 76.87% 100% 100% Margin Untung Kasar Tahun 2011 = = = 77.90% 100% 100%

Pada tahun 2010, syarikat telah membuat keuntungan kasar sebanyak 76.87% bagi setiap RM1.00 jualannya. Pada tahun 2011, syarikat telah meningkat keuntungan kasar kepada 77.90% bagi setiap RM1.00 jualannya.

Nisbah Margin Untung Bersih ( Mengukur peratusan untung bersih yang diperoleh melalui jualan yang dibuat bagi suatu tempoh tertentu. ) Tahun 2010 Margin Untung Bersih = = = 39.99% 100% 100% Margin Untung Bersih Tahun 2011 = = = 36.99% 100% 100%

Pada tahun 2010, syarikat telah membuat keuntungan bersih sebanyak 39.99% bagi setiap RM1.00 jualannya. Pada tahun 2011, syarikat telah menurun keuntungan bersih kepada 36.99% bagi setiap RM1.00 jualannya.

Nisbah Pulangan Atas Aset ( Kecekapan penggunaan aset ) ( Mengukur pulangan yang diperolehi oleh syarikat bagi setiap ringgit aset yang dimiliki oleh syarikat. ) Tahun 2010 Pulangan Atas Aset = = = 3.18% 100% 100% Pulangan Atas Aset Tahun 2011 = = = 2.89% 100% 100%

Pada tahun 2010, kadar pulangan adalah 3.18%, ini menunjukkan syarikat mendapat pulangan 3.18 sen bagi setiap ringgit pelaburan atas asetnya. Pada tahun 2011, kadar pulangan menurun kepada 2.89%. Ini menunjukkan syarikat mendapat pulangan 2.89 sen bagi setiap ringgit pelaburan. Peratusan ini telah menggambarkan kecekapan syarikat dalam penggunaan aset pada tahun 2011 adalah lebih rendah berbanding dengan tahun 2010. Oleh itu, syarikat perlu meningkatkan keuntungan pada masa akan datang bagi mendapat pulangan yang lebih tinggi.