Anda di halaman 1dari 6

NAMA: SITI NURHAFIZAH BINTI MUEEDIN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Unit Sub-unit

: Matematik

Kelas

: Tahun 5

: Nombor dan operasi : Bahagi dengan hasil bahagi sehingga 1000 000

Bilangan Murid Bilangan yang hadir

: 12 orang :12 orang

Tarikh

: 28 Januari 2014

Masa

: 11.10 a.m -12.10 p.m

Objektif Pengajaran: Murid akan dapat membahagi sebarang nombor kurang daripada 1000000 dengan nombor dua digit dan 10. Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat sekurang-kurangnya 3 soalan daripada 4 soalan yang diberi : i)membahagi sebarang nombor hingga enam digit dengan Penilaian: i) ii) Memerhati jawapan dan respons sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Menyemak jawapan murid untuk lembaran kerja yang diberikan. nombor satu digit 10

Pengetahuan sedia ada: Murid sudah belajar bahagi dua digit dengan satu digit. Nilai Murni: Peka, teliti, yakin, tolong-menolong. Kemahiran Berfikir: Menganalisis, menghubungkaitkan dan membuat kesimpulan. Bahan Bantu Mengajar: Replika pasu dan bunga, kad imbasan,poket rahsia,lembaran kerja, petak berangkai,big book.

NAMA: SITI NURHAFIZAH BINTI MUEEDIN

Perkara/ Masa Pengenalan (10 minit)

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru melekatkan replika pasu dan bunga di papan tulis. 2. Guru menyampaikan satu cerita berdasarkan replika pasu tersebut. 3. Guru menanyakan kepada murid operasi yang terlibat. 4. Guru meminta seorang murid untuk menulis ayat matematik di dalam petak yang disediakan. 5. Guru menunjukkan langkah operasi dalam bentuk lazim. 6. Guru memberikan satu contoh berdasarkan soalan yang dipilih melalui poket rahsia. 7. Murid diminta untuk menyelesaikan soalan. 8. Guru menyemak jawapan bersama-sama murid. BBM:

Catatan

Replika pasu dan bunga,kad imbasan,petak berangkai Kemahiran Berfikir 1. Membuat gambaran mental 2. Menghubungkaitkan 3. Menganalisis Nilai Murni 1. Bekerjasama,yakin

Perkembangan (50 minit)

1. Guru menunjukkan big book kepada murid. 2. Murid diminta membaca bersama-sama cerita yang terdapat di dalam big book tersebut. 3. Guru menanyakan operasi yang terlibat. 4. Seorang murid diminta untuk menulis ayat matematik dipapan tulis. 5. Guru menunjukkan langkah operasi dalam bentuk lazim. 6. Murid diminta membaca bersama-sama cerita kedua yang terdapat di dalam big book tersebut. 7. Guru menanyakan operasi yang terlibat. 8. Seorang murid diminta untuk menulis ayat matematik dipapan tulis. 9. Guru menunjukkan langkah operasi dalam bentuk lazim.

BBM: big book, kad imbasan, poket rahsia, lembaran kerja

Kemahiran Berfikir 1. Menghubungkaitkan 2. Menganalisis Nilai Murni Bekerjasama,yakin

NAMA: SITI NURHAFIZAH BINTI MUEEDIN

10. Guru melekatkan poket rahsia. 11. Guru meminta 2 orang murid untuk mengambil soalan daripada poket rahsia dan menyelesaikan soalan tersebut. 12. Guru menyemak jawapan bersama-sama murid. Aktiviti Kumpulan: 1. Murid diminta duduk di dalam kumpulan masing-masing. (1 kumpulan 3 orang) 2. Setiap wakil kumpulan diminta mengambil satu sampul surat. 3. Guru meminta setiap kumpulan untuk menyelesaikan soalan yang terdapat dalam sampul surat tersebut. Kemudian menyelesaikan puzzle tersebut. 4. Setiap kumpulan menulis jawapan di papan putih mengikut nombor soalan yang ditetapkan oleh guru. 5. Guru menyemak jawapan bersama-sama murid. Aktiviti Kelas: 1. Guru memberikan setiap murid lembaran kerja. 2. Murid diminta untuk menyelesaikan lembaran kerja yang diberikan. 3. Guru meminta murid menjawab soalan 1-3 terlebih dahulu. 4. Guru meminta 3 orang murid menulis jawapan di papan tulis. 5. Guru menyemak jawapan bersama-sama murid.

NAMA: SITI NURHAFIZAH BINTI MUEEDIN

Penutup

1. Guru mengambil satu soalan daripada poket rahsia dan bersama murid menyelesaikan soalan tersebut. 2. Guru membuat rumusan tantang perkara yang telah diperlajari. 3. Seterusnya, guru memberi pujian kepada kumpulan yang mendapat markah terttinggi. 4. Guru mengucapkan terima kasih.

BBM Poket rahsia

Kemahiran Berfikir 1. Menghubung kaitkan

KOMEN PENSYARAH/ GURU PEMBIMBING

DISEMAK OLEH:

DISAHKAN OLEH:

______________________________ (Puan Zaleha Binti Main) Guru Pembimbing Matematik SK Beraya, Miri. Tarikh:

________________________ (Dr Hu Laey Nee) Pensyarah Pembimbing Matematik IPG Kampus Sarawak, Miri. Tarikh:

NAMA: SITI NURHAFIZAH BINTI MUEEDIN

NAMA: SITI NURHAFIZAH BINTI MUEEDIN