Anda di halaman 1dari 31

QGJ 3053 : SUKAN INDIVIDU

SOALAN 1 : DASAR 1MURID 1 SUKAN DAN SOALAN 2 : PRINSIP PRINSIP LATIHAN

NAMA KOD PELAJAR NO KAD PENGENALAN KUMPULAN SEMESTER / TAHUN KOD KURSUS DAN KURSUS NO TELEFON NAMA PENSYARAH TARIKH HANTAR

KOWSELLIA A/P RENGASAMY D 043677 740927 01 - 5720 UPSI 33 SEMESTER 6 / 2013 QGJ 3053 : SUKAN INDIVIDU 016 7362202 ENCIK ROSHDAN BIN AHMAD 24.11.2013

PENDAHULUAN
Terlebih dahulu kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah kami yang telah memberi dorongan dan tunjuk ajar serta nasihat sebelum membuat tugasan ini. Kejayaan kami dalam menyiapkan tugasan pada masa yang ditetapkan dengan betul, lengkap dan berjaya adalah hasil daripada bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh beliau kepada kami. Walaupun kesuntukkan masa tetapi beliau telah meluangkan masa dan memberi penerangan tentang soala-soalan tugasan yang tidak difahami dengan jelas. Beliau telah memudahkan semua soalan tugasan bagi membantu . Di samping itu, kami ingin berterima kasih kepada ibu bapa, keluarga, rakan-rakan kami yang telah memberi idea-idea dan pandangan semasa membuat tugasan. Kami juga bersyukur kepada tuhan yang telah memberi kekuatan dan semangat untuk kami menyiapkan tugasan ini dengan berjaya. Akhir sekali, kami ucapkan ribuan teima kasih kepada semua pihak yang kami nyatakan di atas.

Sekian terima kasih.

SOALAN 1 DASAR 1 MURID 1 SUKAN

KERTAS KONSEP

KARNIVAL 1 MURID 1 SUKAN SJKT DESA CEMERLANG TAHUN 2013


1.0 LATAR BELAKANG
Karnival 1 Murid 1 Sukan STDC merupakan acara tahunan yang mesti dilaksanakan setiap tahun. Kejohanan ini akan melibatkan semua murid Tahap 2 bagi pertandingan bola sepak bagi murid lelaki dan bola jarring bagi murid perempuan. Melalui acara inilah bakat-bakat murid dalam bidang sukan akan dapat dicungkil dan dididik supaya mencapai kecemerlangan di bidang sukan selaras dengan dasar kerajaan 1 murid 1sukan..

2.0 RASIONAL
Karnival 1 Murid 1 Sukan STDC ini bertujuan untuk membentuk dan melahirkan murid yang cergas, progresif dan berdaya saing demi memastikan kemenjadian murid sebagai insan yang seimbang dan harmonis dan menghargai alam sekitar selaras dengan slogan sekolah STDC cemerlang 2014. Program ini juga turut melibatkan semua murid dalam acara sukan demi melahirkan murid yang cergas dan aktif dalam bidang sukan.

3.0 MATLAMAT
Karnival 1 Murid 1 Sukan STDC ini bertujuan untuk menarik minat murid-murid dalam bidang sukan dan dapat membentuk serta melahirkan murid yang berkeyakinan diri dengan mempertingkatkan kebolehan dalam bidang sukan selaras dengan misi sekolah dalam memberikan pendidikan berkualiti yang menyeluruh ke arah membentuk pelajar berilmu dan berhemah tinggi selaras dengan falsafah dan aspirasi negara. Program ini juga bertujuan menyahut seruan kerajaan dalam melibatkan murid secara menyeluruh dalam bidang sukan selaras dengan dasar 1 murid 1 sukan yang diperkenalkan.

4.0 OBJEKTIF

Meningkatkan kebolehan,kemahiran dan bakat murid. Memupuk dan menyuntik semangat kesukanan dalam diri murid-murid. Mewujudkan semangat kesukanan dan gaya hidup sihat serta meningkatkan daya tahan murid. Guru dapat mengenal pasti murid yang berpotensi dan berbakat dalam bidang sukan. Memastikan visi sekolah iaitu STDC sebagai institusi pembangunan modal insan berkualiti tinggi sepanjang zaman. Memastikan murid murid akan berkembang secara seimbang dari segi jasmani,rohani, emosi dan intelektual. Memperkembangkan kemahiran pengurusan diri, disiplin, mendengar dan mematuhi arahan.

5.0 TARIKH
RABU - KHAMIS (12 & 13 OKTOBER 2013)

6.0 TEMPAT
PADANG STDC

7.0 KUMPULAN SASARAN


SEMUA MURID

8.0 STRATEGI PELAKSANAAN


Penubuhan Jawatankuasa Karnival 1 Murid 1 Sukan STDC Mengadakan Mesyuarat menentukan tempat, masa, dan tugas untuk memastikan aktiviti karnival berjalan dengan lancar. Menjalankan latihan merentas desa pada setiap kali perjumpaan latihan sukan. Menyediakan borang-borang penyertaan dan pemarkahan. Menyediakan hadiah-hadiah untuk pemenang. Memberikan taklimat dan jadual pertandingan kepada murid, guru dan staf terbabit. Menyediakan peralatan padang. Karnival diadakan pada 12 & 13 OKTOBER 2013

DASAR 1 MURID 1 SUKAN Tujuan

Dasar 1 Murid 1 Sukan berhasrat untuk membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Selain itu, untuk memupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masayarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas. Objektif Dasar 1 Murid 1 Sukan berhasrat untuk memenuhi objektif-objektif berikut: Meningkatkan kecergasan jasmani. Membentuk sahsiah ,jati diri, disiplin dan nilai murni. Memupuk perpaduan di antara kaum. Membentuk budaya sukan di kalangan murid. Memenuhi naluri semulajadi murid dalam aktiviti fizikal. Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal. Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan.

Prinsip Pelaksanaan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan hendaklah mengambil kira prinsip-prinsip berikut: Setiap murid termasuk murid berkeperluan kahas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib menganbil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Dasar 1Murid 1 Sukan adalah diwajibkan untuk Tahun 4hingga Tahun 6 di sekolah rendah . Walaubagaimanapun, murid-murid pra sekolah hingga Tahun 3 digalakkkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah. Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. Asas kepada 1M 1S adalah pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang berkualiti di sekolah. Segala sumber untuk mata pelajaran pendidikan Jasmani hendaklah diguna sama bagi 1M 1S. Aspek diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan. Penyertaan dalam sukan adalah asas kepada perkembangan intelek ,Rohani,

Jasmani,dan Emosi murid.

Ibu bapa dan agensi luar/ rakan sukan adalah digalakkan untuk menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah. Setiap sekolah yang sudah pun mempunyai prasarana ,kemudahan dan peralatan sukan hendaklah mengoptimumkan penggunaannya bagi meningkatkan lagi penyertaan aktif setiap murid.

Pendekatan pelaksanaan Bagi memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan 1M1S ,setiap sekolah mempunyai pendekatan dalam melaksanakan program sukan mengikut acuan dan kemampuan sedia ada. Dengan itu, 1M1S adalah berdasarkan kepada pendekatan berikut: Aktiviti sukan bermaksud melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif dalam latihan sukan dan permainan di bawah pengurusan sekolah. Sukan yang ditawarkan dibawah 1M1S hendaklah berunsurkan aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal. Aktiviti sukan di sekolah diadakan sepanjang tahun berdasarkan kepada aktiviti rumah sukan dan kelab sukan. Kejohanan tahunan olahraga sekolah yang didahului oleh kejohanan merentas desa dan sukan tara menjadi aktiviti teras sukan di sekolah. Pihak sekolah hendaklah mengadakan pertandingan antara tingkatan,kelas, rumah, dan kelab sukan sekolah. Penyertaan murid dalam kejohanan MSSD/MSSN/MSSM serta peringkat antarabangsa adalah merupakan aktiviti 1M1S. Penilaian Penilaian murid adalah berdasarkan kepada sistem penilaian sedia ada yang bersaskan : Kehadiran Jawatan serta sumbangan Penglibatan Pencapaian.

Perubahan pada sistem penilaian sedia ada akan berkuatkuasa dengan murid Tahun 4 dan Tingkatan 1 mulai tahun 2012.

PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN SJK(T) DESA CEMERLANG

Program sukan sekolah sepanjang tahun merangkumi sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan .Senarai sukan/permainan yang untuk pelaksanaan Dasar 1M1S di sekolah saya adalah seperti berikut.Dan aktiviti sukan yang dicadangkan adalah seperi berikut. a) Program Sukan Umum -Sepanjang Tahun Latihan rumah sukan * Merentas Desa Sukan/Permainan Balapan dan Padang Pertandingan Merentas Desa * Sukantara * Kejohanan Balapan dan Padang b) Kelab Sukan dan Permainan *- Sepanjang Tahun Pelbagai permainan dan kelab dilaksanakan 60 minit seminggu pada hari Rabu. Latihan pelbagai permaianan dan Modified Games c) Pertandingan Dalaman -Sepanjang Tahun Pertandingan antara rumah sukan sewaktu Hari Sukan sekolah dijalankan. d) Pertandingan Lain Majlis Sukan Sekolah Daerah(MSSD) Majlis Sukan Sekolah Negeri (MSSN) Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM)

JAWATAN TERTINGGI

PENGURUSAN 1 MURID 1 SUKAN SJK(T)DESA CEMERLANG PN.K.RAJAMANI GURU BESAR

PN.PARIMALAM GPK KO-KO NAIB PENGERUSI 1

PN.V.NERAMALA GPK KO-KU NAIB PENGERUSI II

PN.A.KALAIMAGAL GPK HEM NAIB PENGERUSI III

PN.U.PARVATHY PENYELIA PETANG NAIB PENGERUSI III

PN.THENMOLI SETIAUSAHA KO-KU

EN.NORAZMAN SETIAUSAHA SUKAN

PN.K.SANTHI PENYELARAS SUKAN PERMAINAN

JAWATAN KUASA PEMANTAUAN PENGURUSAN 1 MURID 1 SUKAN SJK(T)DESA CEMERLANG PN.K.RAJAMANI GURU BESAR

PN.PARIMALAM GPK KO-KO NAIB PENGERUSI 1

PN.V.NERAMALA GPK KO-KU NAIB PENGERUSI II

PN.A.KALAIMAGAL GPK HEM NAIB PENGERUSI III

PN.U.PARVATHY PENYELIA PETANG NAIB PENGERUSI III

PN.THENMOLI SETIAUSAHA KO-KU

EN.NORAZMAN SETIAUSAHA SUKAN

JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM 1 MURID 1 SUKAN SJK(T) DESA CEMERLANG

Aktiviti

Rumah didaftarkan Murid didaftarkan mengikut kelab /sukan/permainan Latihan &pertandingan Rumah sukan Aktiviti kelab/Permainan Latihan Merentas Desa Pertandingan merentas desa peringkat sekolah Latihan Balapan &Padang Sukantara

Bulan Jan Feb Mac sukan * *

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

* *

* *

* *

* * *

* *

* * *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* * *

* * * *

* *

Kejohanan Balapan &padang Majlis Anugerah sukan sekolah Penilaian dijalankan bagi semua kativiti sukan Post Mortem Keseluruhan Sukan sekolah Laporan Keseluruhan

TAKWIM KO-KURIKULUM SJK(T) DESA CEMERLANG

PERKARA

Bulan Jan Feb Latihan Olahraga 5hb Peringkat Zon Mesyuarat Koku 6hb Pendaftaran murid mengikut kelab/permainan Aktiviti ko-ku Aktiviti ko-ku MSSD -bola sepak/Bola jaring 13hb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

20hb 27hb 5hb 6hb 7hb 8hb 13hb

Aktiviti ko-kuLatihan permainan Peringkat Zon MSSD -Balapan &padang

2hb 3hb 4hb 5hb 15hb 22hb 19hb 26hb 3hb 15hb 25hb

Merentas desa peringkat sekolah Aktiviti ko-ku Aktiviti ko-ku Sukan peringkat sekolah

TAKWIM PERMAINAN MSSD TAHUN 2013 SJK(T) DESA CEMERLANG


Permainan Status Tarikh Tuan Rumah Penyertaan Lelaki 10-12thn * * Perempuan 10-12thn * *

Catur Balapan &padang Bola Sepak Bola Jaring Badminton

MSSD MSSD MSSD MSSD MSSD

31Jan-1 Feb 2-5 Apr 5-7 Mac 5- 8 Mac 3-5 Mac

SKTaman Daya AJK Khas

AJK Khas * SK Tmn Pasir Putih SMK Tmn * Daya 2

* *

SJK (T) DESA CEMERLANG

LAPORAN KEM SUKAN SEKOLAH

LAPORAN PELAKSANAAN KEM SUKAN SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH

1. SEKOLAH 2. DAERAH / PPD 3. NEGERI 4. TARIKH KEM 5. TEMPAT

: SJK(T) DESA CEMERLANG : PPD PASIR GUDANG : JOHOR : 20 - 21 SEPTEMBER 2013 : GELANGGANG DAN BILIK DARJAH

6. TEMPAT PENGINAPAN : 7. BILANGAN MURID MELAYU L P CINA L P : 40 PESERTA INDIA L P 20 20 LAIN-LAIN L P JUMLAH L P -

8. NAMA JURULATIH / GURU: BIL NAMA ALAMAT SEKOLAH NO. H/P

En. Murugaiah Amirthalingam

A/L SJK(T) DESA CEMERLANG

0177890445

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

En. Norazman Bin Mohd Nor En Syazwan Bin Razali Pn. Bhawani A/P Govindasamy Pn. Davamanirani Antharayan Pn. Sharminee Nadarajah Raj

SJK(T) DESA CEMERLANG SJK(T) DESA CEMERLANG SJK(T) DESA CEMERLANG

0167366060 0179006737 0137065670 0127915351 0135848473 0167827838 0149154182 0109148799 0797047412 0197267159 0143299578 0167315262 0124193204 0167442013 0127959549

A/P SJK(T) DESA CEMERLANG A/P SJK(T) DESA CEMERLANG SJK(T) DESA CEMERLANG SJK(T) DESA CEMERLANG SJK(T) DESA CEMERLANG SJK(T) DESA CEMERLANG SJK(T) DESA CEMERLANG SJK(T) DESA CEMERLANG SJK(T) DESA CEMERLANG SJK(T) DESA CEMERLANG SJK(T) DESA CEMERLANG SJK(T) DESA CEMERLANG

Pn. Lechumy A/P Devantheran Pn. Santhi A/P Krishnan Pn. Jayamalar A/P Samikkanu Cik Punithawathy A/P Arjunan Pn. Lata A/P Morgan Pn. Hemalatha A/P Kanashan Pn. Rajeswari A/P Balan Pn. Rathika A/P S. Velaytham Pn. Neitiyah A/P Balakrishnan Pn.Gomathy A/P Rajandran

9. CADANGAN / ULASAN

9.1. ULASAN

Kem sukan sekolah dapat dijalankan dengan lancar. Murid terlibat secara aktif dalam setiap slot dan aktiviti yang dijalankan. Murid mendapat pendedahan tentang cara asas permainan dan peraturan. Di samping itu murid mempelajari ciri-ciri kepimpinan dan semangat kerjasama dalam berpasukan. Selain itu, kem ini menarik minat dan menyerlahkan bakat murid-murid dalam sukan yang diceburi. Secara keseluruhannya kem ini berjalan lancar dan mencapai objektifnya.

9.2. CADANGAN Cadangan untuk penambahbaikan kem sukan ini adalah menambah bilangan peserta program supaya lebih banyak aktiviti dapat dilakukan. Selain itu, bilangan jurulatih juga ditambah bagi memastikan setiap aktiviti dapat dikawal dengan lebih lancar. Kemudahan peralatan bagi setiap aktiviti juga perlu ditambah baik untuk kemudahan peserta dan jurulatih.

10. IMPLIKASI KEWANGAN

Setakat ini tiada kekangan kewangan bagi 40 orang murid. Jumlah perbelanjaan yang selebihnya telah ditanggung oleh pihak PIBG.

Disediakan oleh __________________ ( R.KOWSELLIA ) Penyelaras Program Kem Sukan Sekolah

Disemak oleh __________________ (PN. A. PARIMALAM) GPK Kokurikulum

Disahkan oleh ________________ (PN.K.RAJAMANI) Guru Besar

LAMPIRAN

JAWATANKUASA KEM SUKAN SEKOLAH Pengerusi : Pengetua / Guru Besar Pn, Rajamani A/P L.P. Kamachi

Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum Pn. Parimalam A/P Arumugam Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Kurikulum Pn. Neramala A.P T. Valaishan : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pn. Kalaimagal A/P Arumugam : Penyelia Petang Pn. Parwathi A/P Udai : Setiausaha Sukan Pn. Santhi A/P Krishnan : Pn, Tenmoli A/P Maliandy

Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3

Setiausaha

Bendahari

Ahli Jawatankuasa : i. Latihan / Bengkel Pn. Bhawani A/P Govindasamy En. Murugaiah A/L Amirthalingam Pn. Davamanirani A/P Antharayan En Syazwan Bin Razali Pn. Sharminee Raj A/P Nadarajah Pn. Lechumy A/P Devantheran Pn. Santhi A/P Krishnan Pn. Jayamalar A/P Samikkanu Cik Punithawathy A/P Arjunan Pn. Lata A/P Morgan Pn. Hemalatha A/P Kanashan Pn. Rajeswari A/P Balan Pn. Rathika A/P S. Velaytham Pn. Neitiyah A/P Balakrishnan PN.Gomathy A/P Rajandran

ii.

Peralatan En. Murugaiah A/L Amirthalingam

En Syazwan Bin Razali iii. Pendaftaran / Pn Kowsellia A/P Rengsamy Pn. Hemalatha A/P Kanashan Makanan / Jamuan Pn Rajeswari A/P Nadaraja Pn. Vijyalechumy A/P Laban Hadiah / Cenderamata / Sijil Pn. Madevi A/P Letchumanan Pn. Priya Sivagamini A/p Nadarajan Pn. Eswari A/P Chandran Buku Program Pn. Ranuha A/P Supramaniam Perubatan / Keselamatan / Pertolongan Cemas Pn. Kumutha A/P Nadaras Pn. Nalaini A/P Chellah Dokumentasi PN. Kavitha A/P Raman Cik Nurul Nasyehah Bt. Hj. Mohamad Nor Urusetia En. Siva A/L Ramasamy Pn. Rathika A/P S.Velaytham

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

TENTATIF KEM SUKAN SEKOLAH

TARIKH 20/09/2013

MASA 7.30 am- 8.00 am 8.00 am-9.00 am 9.00 am- 10.00 am 10.00 am- 10.30 am 10.30 am 11.30 am 11.30 am 12.30 am 12.30 pm 2.00 pm 2.00 am 3.00 pm 3.00 am 4.00 pm 4.00 pm- 4.30 pm

AKTIVITI Pendaftaran Peserta Ice Breaking dan Pendedahan 1 Murid1 Sukan Klinik Bola Sepak Dan Bola Jaring Kudapan Klinik Badminton dan Olahraga Audio Visual Makan Tengah hari/ Rehat Klinik Catur Dan Karom Undang-undang dan Etika Permainan Minum petang dan bersurai Pendaftaran Permainan Kudapan pagi Pertandingan Group Binding Makan tengah hari/Rehat Post Mortem Penyampaian Hadiah dan Sijil Minum Petang/Bersurai

21/09/2013

7.30 am- 8.00 am 8.00 am- 10.00 am 10.30 am 10.30 am 10.30 am- 12.00 pm 12.00 pm 1.00 pm 1.00 pm- 2.00 pm 2.00 pm 3.00 pm 3.00 pm - 4.00 pm 4.00 pm -4.30 pm

LAMPIRAN (Gambar)

Soalan 2 : PRINSIP PRINSIP LATIHAN

1.1 Pengenalan Program Latihan Program latihan merupakan satu proses yang sistematik . ia bertujuan meningkatkan tahap kecergasan dan keupayaan fizikal berdasarkan keperluan sukan yang dipilih, keberkesanan sesuatu progran latihan bergantung kepada pemahaman dan amalan prinsipprinsip latihan yang sesuai. 1.1.1sukan padang olahraga Acara olahraga yang mengandungi acara-acara padang dan balapan, merupakan sukan yang kompleks. Namun sukan boleh disesuaikan kepada semua peringkat lapisan manuasia acara-acara sukan olahraga boleh dijalankan dengan menggunakanm undangundang pertandingan mudah hinggalah yang lebih canggih, berdasarkan catatan sejarah olahraga merupakan acara yang tertua dan dipercayai bermula pada 3000 tahaun yang lampau di Greece. Mengikut catatan The Encyclopedia of Sports antara acara olahraga yang pertama yang dipertandingkan ialah acara lompat jauh di mana ahli sukan Sparta iaitu Chionis pada sukan olimpik656 S.M telah melompat sejauh 23 kaki 11/2 inci. Manakala badan induk yang mengawal perkembangan olahraga di Malaysia ialah Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) telah menukar nama baru kepada

Kesatuan olahraga Malaysia (KOM) mulai januari 2012.nama baru ini telah diluluskan oleh Pesuruhjaya Sukan Malaysia dengan meluluskan perlembangan baru antaranya

perlembangan baru Cuma ada satu jawatankuasa olahraga utama berbanding perlembagaan dahulu ada dua jawatankuasa iaitu majlis dan jawatankuasa lembaga pengarah. 1.1.3 Pembangunan Atlet Dalam bidang olahraga atlet lelaki dan perempuan serata dunia dari masa ke semasa memperbaiki pencapaian mereka . peningkatan pencapaiaan berdasarkan peningkatan tahap kecergasan dan teknik lakukan acara-acara olahraga. Peningkatan kecergasan dan teknik lakuan acara ini berlaku peningkatan pengetahuan dan kefahaman jurulatih, guru tentang aplikasi prinsip latihan dan kesanya. Maka dengan penggunaan teori latihan membawa semua

infomasi pengetahuan tentang atlet sosial dan pendekatan saintifik dalam sains sukan membolehkan jurulatih dan guru sukan untuk mengaplikasikan perkara-perkara ini dalam latihan acara olahraga. Jurulatih dan guru olahraga yang berwibawa bagi meningkatkan prestasi atlet atau anak murid mereka, harus bertindak menghayati falsafah jurulatih. Jurulatih bagi program latihan berprestasi tinggi atau guru di peringkat sekolah perlu mengambilkira perkara-perkara seperti keselamatan, falsafah jurulatih , kemahiran teknikal ,keperluan sistem tenaga,kemahiran jurulatih ,kecergasan fizikal atlet ,pemakanan dan daya tahan dalam merancang regim atau program latihan untuk atlet.

2.1 Prinsip-prinsip latihan

perbaikan kesalahan

beban berlebih spesifikasi

beban progresif

pemulihan asal

penetapan sasaran

aktif dan kesungguha n atlet

berfikir positif

prinsipprinsip latihan

kesadaran atlet

kualitas latihan

prinsip individual

intensitas latihan

multilateral

periodisasi pebggunaan sistem latihan model dalam latihan

variasi

2.1.1 Prinsip prinsip latihan dalam olahraga Prinsip prinsip latihan dalam olahraga yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang terlibat dalam pelatihan antara lain seperti yang diungkapkan oleh Harsono (1988) bahawa latihan harus memperhatikan prinsip-prinsip latihan antara lain adalah: Prinsip beban lebih Perkembangan menyeluruh Spesialis Prinsip individualisme Intensiti latihan Kualiti latihan Variasi dalam latihan 2.1.3 Prinsip Beban Prinsip beban lebih dari prinsip di mana seseorang harus meningkatkan beban latihan setiap kali atlet sudah mampu untuk mengatasi beban yang diangkatnya. Beban yang kian hari kian meningkat akan meningkatkan kemampuan dan kualitas fizik atlet seperti yang diungkapkan Harsono. Agar prestasi atlet dapat meningkat ,atlet harus selalu berusaha dengan beban kerja yang lebih berat dari pada yang mampu dilakukan pada saat itu atau dengan perkataan lain, dia harus berusaha sentiasa berlatih dengan beban kerja yang ada di atas ambang rangsang kepekaannya. Hal ini harus diperhatikan sehingga betul-betul dalam berlatih, atlet mendapat prestasi yang optimal. Perkembangan menyeluruh adalah salah satu prinsip latihan yang harus di terapkan terutama untuk atlet pemula yang baru bergabung dengan aktiviti cabang olahraga apapun. Seseorang atlet dapat mudah menguasai gerakan atau teknik dalam cabang olahraga tertentu yang diikutinya dengan memiliki pengalaman gerak yang banyak akan membuat. 2.1.4 Prinsip Spesialisasi Prinsip spesialisasi adalah prinsip yang merupakan kelanjutan dari prinsip multilateral. Ketika atlet sudah cukup banyak mendapatkan pengalaman gerak dalam proses latihan , maka selanjutnya atlet di arahkan untuk memasuki dunia olahraga dengan keterlibatan dalam cabang olahraga yang lebih khusus, iaitu cabang olahraga yang diiginkannya. Specialisasinya menurut Harsono( 1988) bahawa specialiasasinya bererti mencurahkan seluruh kemampuan, baik fizik maupun psikik pada satu cabang olahraga tertentu. Specialisasinya membuat atlet

konsentrasi atlet akan lebih fokus hanya pada cabang olahraga yang digelutinya saja. Respon terhadap latihan akan berbeda beda setiap orang manakala diberikan latihan yang sama. Maka dengan demikian haruslah setiap atlet di berikan beban latihan yang berbeda-beda Intensitas latihan yang diberikan dengan lebih berat akan meningkatkan kemampuan psikologi menjadi lebih baik.Intensitas yang cukup berat bagi seorang atlet dapat

meningkatkan kualiti penampilan bagi yang bersangkutan baik dari sigi fizik maupun teknik. Latihan berkualitas yang dimaksud adalah latihan yang memberikan latihan- latihan yang bermanfaat bagi atlet tersebut. Variasi latihan akan membuat atlet bergairah untuk mengikuti latihan dan dapat meningkatkan motivasinya untuk meraih prestasi yang tinggi. Latihan yang bervariasi akan menuntut atlet untuk melakukan latihan dengan sebaik mungkin. Atlet juga belajar untuk meningkatkan kualiti latihan kerana mereka diberikan pengalaman pengalaman baru pada proses latihan yang dilaksanakan. 2.1.5 Elakkan latihan berlebihan Program latihan yang dirancang perlu mengikut kebolehan serta kemampuan pemain. Elakkan kemungkinan terlebih latihan yang akan membawa kecederaan dan melambatkan proses pengadaptasian kepada atlet semasa latihan larian. 2.1.6 Latihan alternatif Sentiasa bersedia dengan latihan alternatif yang boleh menggantikan sesuatu aktiviti yang menyukarkan pengadaptasian ini akan membantu jurulatih meneruskan program latihan yang dirancang dengan lancar tanpa sebarang gangguan. 2.1.7 Memantau dan mencatat pencapaiaan Seorang jurulatih perlu memantau dan mencatat progres dan kesan latihan yang dijalankan pencapaiaan pemain perlu dikaji dari masa ke semasa supaya pengadaptasian berlaku dan program latihan yang dirancang berjaya mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

2.1.8 tingkatkan kecergasan sebelum kemahiran Pengadaptasian yang sempurna akan berlaku sekiranya kecergasan fizikal secara umum ditingkatkan sebelum memulakan suatu program latihan yang khusus,penguasaan kemahiran juga akan berkekalan bagi tempoh masa yang panjang walaupun kecergasan fizikal merosot. 2.1.9 perbezaan individu Setiap individu berbeza dari segi minat ,kebolehan , kemahiran dan kadar peningkatan prestasi terhadap program latihan.Periodisasi latihan yang dirancang perlu mengambilkira keupayaan dan tahap kecergasan diri supaya matlamat program tercapai.keupayaan atlet menentukan kadar cepat atau lambat pengusaan sesuatu kemahiran. Dalam sukan individu pengusaan kemahiran dan peningkatan kecergasan bergantung kepada tahap kematangan dan struktur fizikal yang bersesuaian dengan sukan yang diceburi. Program latihan yang ditentukan haruslah berdasarkan faktor umur,jantina,pengalaman,pengetahuan dan kemahiran sedia ada.tahap penguasaan,tahap kesihatan,kecederaan serta tahap motivasi. Bagi mengatasi pangaruh faktor-faktor ini beberapa tindakan yang sesuai perlu diambil oleh jurulatih atau pemain itu sendiri. Di antaranya adalah seperti berikut.

penetapan matllamat yang jelas uji kebolehan sediaada

insiatif

pengukuhan positif

mengenalpasti kelemahan diri

perbezaan jantina

3.1 Intensiti Intensiti merupakan tahap atau darjah kesukaran aktiviti yang ditambah berdasarkan aras latihan dan bilangan sesuatu perlakuan. Ia biasanya berkadar songsang di mana fasa permulaan bertahap rendah tetapi bilanganya banyak. 3.1.1 Tahap kecergasan permulaan Jika anda mempunyai tahap kecergasan permulaan yang rendah maka atlet tidak boleh bersenam dengan intensiti yang tinggi. Ini boleh menyebabkan kesulitan pernafasan dan mungkin juga menyebabkan kematian. Sebaliknya , atlet yang mempunyai kecergasan yang tinggi perlu bersenam dengan intensiti yang tinggi supaya kesan latihan dapat meningkatkan tahap kecergasan sedia ada. 3.1.2 tahap pencapaiaan yang diigini Bagi mencapai tahap kecergasan yang tinggi atlet perlu bersenam dengan intensiti yang lebih tinggi mengikut prinsip tambah beban. Namun begitu peningkatan intensiti perlulah secara beransur-ansur. 3.2 Kekerapan Kekerapan merujuk kepada bilangan hari berlatih dalam seminggu. Lazimnya tiga hingga lima hari akan memberikan kesan positif terhadap sesuatu program latihan atau kemahiran. Sesi latihan hendaklah dijarakkan dan tidak dilakukan berturut-turut. Bilangan kekerapan sebenarnya berbeza mengikut jenis sukan,objektif latihan jenis latihan dan intensiti latihan yang dipilih. 3.2.1 Jangkamasa Jangkamasa bergantung kepada intensiti , senaman berintensiti rendah mememerlukan tempoh yang panjang dan intensiti tinggi memerlukan tempoh yang pendek. Latihan dalam tempoh masa yang panjang akan memberikan kesan yang positif khasnya aktiviti berbentuk aerobik

3.2.2 ulangan Ulagan merupakan bilangan kali sesuatu aktiviti itu dilakukan dalam jangkamasa tertentu. Ulangan seharusnya berbentuk ansur maju, di mana ia perlu ditingkatkan beransur-ansur supaya mencapai tahap pencapaiaan atau penguasaan sesuatu kemahiran secara sempurna. 3.2.3 Pengkhususan Pengkhususan merupakan kunci peningkatan kecergasan atau kemahiran dalam sesuatu program latihan. Pengkhususan adalah latihan fizikal yang dijalankan mengikut kehendak individu.

Komponen kecergasan fizikal atau penguasaan kemahiran yang dilatih Sistem tenaga yang digunakan sama ada tenaga aerobik atau anerobik kerana sistem tenaga adalah berbeza antara satu sukan dengan sukan yang lain. Kumpulan otot yang digunakan untuk aktiviti yang dipilih Pergerakan sendi khusus berkaitan dengan aktiviti yang dipilih 3.2.4 Kepelbagaiaan Kepelbagaiaan merupakan perubahan yang dilakukan terhadap intensiti

,jangkamasa,kekerapan ,ulangan dan jenis aktiviti berdasarkan matlamat program latihan serta prestasi semasa pemain yang sedang mengikuti latihan. Perancangan program latihan atau aktiviti haruslah dipelbagaikan untuk mengekalkan minat atau mengelakkan kebosanan dalam sesuatu aktiviti. Corak perlakuan yang tiada variasi akan melemahkan semangat untuk meneruskan seai latihan. Aktiviti latihan boleh dipelbagaikan tetapi mesti selaras dengan matlamat dan objektif latihan yang perlu dicapai. Sekiranya program dirancang untuk lima kali seminggu setiap kali aktiviti yang berbeza perlu disusun mengikut keperluan dan kebolehan individu. Contohnya program latihan peningkatan daya tahan kardiovaskular boleh dijalankan dengan aktiviti berjogging ,berbasikal , berenang , senamrobik,berjalan dan sebagainya. Berikut adalah beberapa cadangan mengaplikasikan kepelbagaiaan dalam program latihan sukan individu

Rancang program latihan tahunan dalam bentuk beberapa fasa dengan matlamat yang khusus supaya tujuan program latihan dapat dicapai secara berperingkat. sediakan program latihan dengan pelbagai aktiviti yang menjurus ke arah pencapaiaan kemahiran yang optimum semasa pentadbiran

Bagi latihan peningkatan kecergasan fizikal , gabungan unsur-unsur teknikal dan tektikal semasa meningkatkan intensiti supaya kadar pemulihan dapat dicapai dengan sempurna tanpa kecederaan. Bagi latihan bebanan, lakukan perubahan dari segi jenis aktiviti ,bilangan,ulangan,kekerapan serta masa rehat yang sesuai dengan kitaran latihan yang ditentukan. Sekiranya terdapat tanda-tanda terlebih latihan (overtraining) tukarkan aktiviti dengan mengurangkan intensiti dan berikan masa pemulihan yang lama mengikut keperluan.

3.2.5 Ansur maju Penambahan aras kesukaran sesuatu aktiviti perlulah dilaksanakan secara beransur-ansur untuk melihat kemajuan serta mengalakkan kecederaan semasa larian. Tambah beban atau meningkatkan masa , jarak , ulangan atau set latihan perlu dirancang dan ditambah secara beransur-ansur . Dalam sukan olahraga peningkatan perlu dilakukan dari kemahiran yang senang ke kemahiran yang lebih sukar atau dari yang mudah kepada kompleks. Bagi meningkatkan sesuatu kemahiran dalam sukan seseorang hendaklah menguasai asas sebelum menguasai kemahiran yang lebih sukar atau dinamik. 3.2.6 Memanaskan dan menyejukkan badan Setiap sesi latihan wajib dimulakan dengan aktiviti memanaskan badan serta regangan yang bersesuaiaan. Tujuanya adalah sebagai persediaan untuk melakukan aktiviti yang lebih berat serta mengelakkan kecederaan. Keutamaanya mesti diberikan terhadap latihan memanaskan badan sebelum memulakan aktiviti dan latihan menyejukkan badan selepas aktiviti untuk memulihkan sistem fisiologi badan. Aktiviti regangan perlu dilakukan megikut keperluan dan jenis aktiviti . sekiranya aktiviti berlari , lebihkan regangan bahagian kaki. Tindakan ini akan mengelakkan kecederaan yang akan mengganggu pelaksanaan program latihan.

3.2.7 Kebolehbalikan Kebolehbalikan berkaitan dengan tahap pencapaiaan kecergasan yang merosot akibat gangguan dalam program latihan. Sekiranya program latihan tergendala atau ditinggalkan ,tahap kecergasan akan mula merosot selepas 72 jam dan dinyatakan bahawa 30% pencapaiaan kecergasan akan hilang secara beransur-ansur selepas 12 minggu.tahap optimum komponen kecergasan seperti kekuatan otot ,daya tahan otot daya tahan kardiovaskular , kelenturan,kuasa, dan sebagainya akan berkurangan mengikut peredaran masa. Pemulihan dan peningkatan , kecergasan komponen-komponen ini memerlukan masa yang panjang untuk dikembalikan semula berbanding dengan stategi dan kemahiran sesuatu permainan , berikut adalah beberapa cadangan untuk mengatasi masalah kebolehbalikan dalam sukan individu.

rehat aktif

pemulihan kecergasan

amalkan ansur maju

Kebolehbalikan

a) Pemulihan kecergasan Selepas berehat bagi jangkamasa yang panjang atau pulih dari kecederaan seorang pemain harus memberikan sedikit tumpuan yang khusus kepada aktiviti kecergasan fizikal dengan kekerapan yang tinggi tetapi intensiti yang rendah. Proses ini akan membantu mengembalikan kecergasan umum sebagai persediaan menjalani program latihan seterusnya.

b) Rehat aktif Selepas tamat sesuatu pertandingan pemain sukan individu perlulah melibatkan diri dalam aktiviti sukan,riadah atau rekriasi yang boleh mengisi masa lapang. Rehat tanpa sebarang aktiviti yang berpanjangan akan membawa risiko kemerosotan kecergasan fizikal.

c) Amalkan ansur maju Sekembalinya dari rehat yang lama , setiap atlet olahraga harus memulakan latihan dengan intensiti yang rendah dan perlu ditambah secara ansur maju supaya dapat mengelakkan kecederaan . Adakalanya atlet olahraga beranggapan bahawa mereka boleh mulakan latihan dengan tahap pencapaiaan terbaik sebelum ini.

Anda mungkin juga menyukai