SEKIM BANTUAN DAN PINJAMAN Kerajaan telah menyediakan sekim bantuan kewangan dan pinjaman untuk usahawan Bumiputera

yang dikendalikan oleh agensi agensi seperti Bank Negara Malaysia, Perbadanan Industeri Kecil dan Sederhana(SMIDEC),Bank Pertanian Malaysia, MARA, dan beberapa buah Kementerian. Geran Bersamaan Untuk Permulaan Perniagaan(Matching Grant) Tujuan menyediakan pembiayaan untuk membantu memulakan perniagaan Sektor yang layak Perkilangan dan perkhidmatan Kriteria kelayakan Syarikat perkilangan dengan nilai jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta perniagaan dalam sektor perkhidmatan dengan nilai jualan tahunan tidak melebihi RM5 juta. Bentuk Bantuan 50% daripada kos projek dibiayai kerajaan dan bakinya oleh pemohon. Kos projek termasuk juga sewa incubator dan premis perniagaan sehingga 24 bulan. Jumlah maksima geran RM40,000.00 Institusi pelaksana SMIDEC Rujukan Hotline 1-800-18-1801 Tel:03-76287400 Faks: 03-76651920 www.smidec.gov.my Pinjaman Mudah untuk Industri Kecil dan Sederhana(IKS) Tujuan memberi kemudahan pembiayaan kepada IKS dalam memodenkan automasi dan operasi pembuatan Kadar 4%setahun Tempoh maksimum 3 hingga 15 tahun Jumlah maksimum RM 5 juta. Institusi Pelaksana SMIDEC /MIDF Rujukan www.smidec.gov.my www.midf.com.my Pinjaman Penempatan Semula Kilang Kadar Maksimum 4% setahun Tempoh maksimum 15 tahun Jumklah maksimum RM 1 juta atau 70%kos pembelian kilang/aset Institusi pelaksana SMIDEC /MIDF Rujukan www.smidec.gov.my www.midf.com.my

Skim Pinjaman Industri Kecil dan Sederhana Kemudahan membeli peralatan atau mesin perniagaan pengubahsuaian premis perniagaan modal pusingan Kadar 4% setahun Tempoh 7 tahun Jumlah maksima RM250,000.00 Institusi Pelaksana SEDC Sarawak Tel: 082-416777 Fax. 082-424330 laman web: www.mppb.com.my Skim Usahanita Tujuan Kemudahan Had pinjaman Kadar Tempoh maksima Cara memohon membantu dan mengalakkan usahawan wanita Sarawak dalam bidang perusahaan dan perniagaan. pemerosesan barang makanan, pembuatan kraftangan pembuatan perabot, pertanian komersial. lain lain perusahaan yang sesuai RM50,000.00 4% setahun 5 tahun RHB Bank Berhad, Jalan Kulas,Kuching Tel: 082-419050 Faks: 082-426160 Bank Islam Malaysia Berhad Jalan Kulas, Kuching Tel: 082-412259 Faks: 082-410446 SEDC Sarawak www.mppb.com.my

Rujukan

Tabung Usahawan Baru(TUB 2) Tujuan menggalakkan pertumbuhan Indutri Kecil dan Sederhana( IKS) Kadar maksimum 5% Tempoh maksimum 8 tahun Jumlah maksimum RM 5 juta Institusi pelaksana semua bank perdagangan, syarikat kewangan dan Bank Islam(Rujukan www.bnm.gov.my) Tabung Industri Kecil dan Sederhana(TIKS 2) Tujuan menggalakkan IKS dalam sector eksport dan domestic Kadar maksimum 5% Tempoh maksimum 3 tahun Jumlah maksimum RM 3 juta Institusi Pelaksana Semua Bank Perdagangan, Syasrikat Kewangan Bank Islam Rujukan www.bnm.gov.my

Tabung Untuk Makanan Tujuan Kadar maksimum Tempoh maksimum Jumlah maksimum Institusi pelaksana

Rujukan

meningkatkan pengeluaran makanan dalam Malaysia 4% setahun 8 tahun 90% daripada jumlah kos projek atau RM 3 juta mengikut mana yang lebih rendah Bank Pertanian Malaysia Cawangan Negeri Sarawak Tel: 082-429077/424577 Fax:082-243363 www.bnm.gov.my

Tabung Projek Usahawan Bumiputera Tujuan menyediakan pembiayaan kepada usahawan Bumiputera yang memperolehi kontrak dll. Kadar amaksimum 5% setahun Tempoh maksimum 5 tahun Jumlah maksimum 60% daripada nilai kontrak atau RM 3 juta yang mana rendah Institusi Pelaksana ERF Sdn Bhd Rujukan www.bnm.gov.my

Tabung Khas Pelancongan 2(SFT 2) Tujuan menyokong usaha kerajaan membangunkan Industri Pelancongan Kadar 3.75% setahun Tempoh maksimum 20 tahun Jumlah RM 25 juta atau 90% kos projek, mana yang rendah Institusi Pelaksana Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad Rujukan www.bpimb.com.m Skim Pembiayaan Perniagaan MARA Tujuan Mempromosi usahawan Bumiputera dalam sektor IKS Kadar maksimum 6-7% setahun Tempoh 10 tahun Jumlah maksimum RM 1 juta Institusi Pelaksana MARA Rujukan www.mara.gov.my

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful