Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tingkatan Bilangan murid Tarikh Hari Masa Subjek Topik Sub topik : 2 Usaha : 15 orang pelajar : 16 Julai 2013 : Selasa : 11.25 pagi 11.55 pagi : Matematik (Tingkatan 2) : Bab 6 Teorem Pythagoras : Hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak.

Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran, pelajar dapat memahami hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak.

Hasil pembelajaran Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat: 1. Menentukan panjang sisi segitiga bersudut tegak dengan menggunakan Teorem Pythagoras. 2. Menentukan panjang sisi bentuk geometri dengan menggunakan Teorem Pythagoras.

Pengetahuan sedia ada: 1. Pelajar telah mempelajari tentang hipotenus segitiga bersudut tegak. 2. Pelajar telah mempelajari hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak.

Kaedah pengajaran : Perbincangan kumpulan, konstruktivisme. Strategi Pengajaran : Penerangan, soal jawab, menggunakan contoh dan soalan. ABM KBKK Nilai Murni : Lembaran soalan, marker dan kalkulator. : Menjana idea, membuat refleksi, membuat kesimpulan. : Kerjasama, mematuhi arahan, menghormati guru, berterima kasih, berani mencuba dan membantu sesama rakan.

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Peranan Guru Peranan Pelajar 1. Pelajar menjawab pertanyaan guru tentang pelajaran sebelumnya hipotenus dan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak.

Nilai Murni/ KBKK/ Strategi/Kaedah/ABM


Nilai Murni: Menghormati guru, mendengar arahan.

Langkah 1: Set Induksi (5 min)

Pembelajaran topik sebelumnya : Hipotenus dan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak. Soalan: 1. Nyatakan hipotenus bagi segitiga bersudut tegak berikut.
W

1. Guru memulakan pengajaran dengan bertanya keadaan pelajar dan memastikan pelajar bersedia untuk belajar. 2. Guru bertanya tentang topik yang telah dipelajari sebelum ini iaitu hipotenus

Strategi: Guru bertanya pelajar tentang kefahaman mereka terhadap pembelajaran

2. Dua orang pelajar ke hadapan kelas dan menulis jawapan pada papan putih.

sebelumnya.

(UW)
U V

dan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak. 3. Guru memberi soalan kepada pelajar tentang hipotenus dan hubungan antara panjang sisi segitiga

Kaedah: Penerangan, soal jawab.

2. Nyatakan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak.


W

3. Pelajar lain memberi pendapat dan pandangan mereka masing-masing.


KBKK: Menjana idea.

U V

bersudut tegak. 4. Guru menyuruh dua orang


)

pelajar menulis jawapan di papan putih.

5. Guru bertanya pendapat pelajar lain tentang jawapan yang ditulis di papan putih sama ada betul atau salah.

Langkah 2: Fasa perkembangan (10 min)

Pengenalan kepada tajuk.

1. Guru memberi beberapa soalan mudah tentang panjang sisi segitiga bersudut tegak. 2. Kemudian, guru menerangkan cara untuk menentukan panjang sisi segitiga tersebut dengan menggunakan Teorem Pythagoras. 2. Pelajar memberi respons yang baik dan menjawab soalan guru di hadapan kelas. 1. Pelajar mendengar penerangan daripada guru dengan teliti.

Nilai Murni: Menghormati guru, memberi perhatian, berani mencuba. Strategi: Soal jawab antara guru dengan pelajar. Kaedah: Penerangan, soal jawab. KBKK: Menjana idea, menyelesaikan masalah. ABM: Marker, papan putih.

Langkah 3: Fasa perkembangan.

Menyelesaikan masalah bagi menentukan panjang sisi setiap segitiga bersudut tegak.

1. Guru memberi beberapa soalan kepada pelajar dan pelajar dikehendaki

1. Pelajar menjawab soalan yang diberi. 2. Pelajar mendengar

(10 minit)

menjawab dahulu soalan tersebut selama 7 minit. 2. Disamping itu, guru akan berbincang dengan pelajar cara untuk menyelesaikan soalan tersebut. 3. Guru menerangkan kepada pelajar lain tentang jawapan bagi soalan yang kurang difahami oleh mereka.

penerangan guru dengan teliti bagi soalan yang kurang difahami oleh mereka.

Langkah 5: Penutup (5 min)

Kesimpulan.

1. Guru meminta pelajar merumuskan pelajaran hari itu. 2. Guru membuat kesimpulan tentang jawapan pelajar. 3. Kemudian, guru memberikan kerja rumah kepada pelajar dan meminta pelajar menghantar kerja rumah

1. Pelajar memberikan pendapat mereka masingmasing.

Nilai Murni: Berterima kasih Kaedah: Perbincangan.

2. Pelajar mendengar dengan teliti rumusan pelajaran dan bertanya soalan jika masih ada masalah.

Strategi: Memberi kerja rumah. KBKK: Membuat kesimpulan dan refleksi.

tersebut pada kelas yang akan datang.

Refleksi: