Anda di halaman 1dari 20

Fail No.

0006466543: The Illuminati

Illuminati (dari perkataan 'illuminate' bermaksud menerangi) adalah sebuah organisasi


sulit terhasil dari gabungan pertubuhan kaum pagan khasnya Kabbalah-Yahudi dan
kaum Kristian yang murtad dari agama mereka. Illuminati pada asalnya adalah
berasaskan pengetahuan rahsia yang kononnya dicapai oleh kaum pagan sejak turun
temurun yang lebih kepada dunia sihir,ramalan astrologi dan mistik sesat.Pengetahuan
ini akhirnya diminati pula oleh kaum Kristian yang mula tidak percaya dengan agama
mereka akibat kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya termasuk kecelaruan
konsep Triniti dan kesahihan Bible yang bercampur aduk dengan tulisan paderi.

Menurut sejarah moden Illuminati, pertubuhan ini telah ditubuhkan oleh Adam
Weishupt (mati pada tahun 1830M) pada tahun 1776M.Dia yang merupakan salah
seorang anggota Freemasonry telah keluar dari Kristian dan menubuhkan pertubuhan
ini.Sebelum itu, dia telah dikunjungi oleh tokoh-tokoh Yahudi Jerman untuk menarik
dirinya ke dalam sarang Freemason dan mistik Kabbalah.Dia yang juga adalah seorang
profesor Teologi di Universiti Angold Stadt,Jerman telah menganut fahaman Ateisme.

Perkataan Illuminati dinisbatkan kepada salah satu daripada kumpulan mazhab Yahudi
iaitu kumpulan Illuminati yang dianggotai golongan bijaksana (hukama) Yahudi.Dalam
bahasa Arab pula perkataan Illuminati bermaksud al-Nuraniyyin.Ini berasal dari salah
satu nama Iblis yang dinisbatkan kepada 'bintang pagi' yang bercahaya terang atau
dengan nama panggilannya ialah Lucifer.Oleh itu,perkataan ini diambil dari maksud
Lucifer itu sendiri iaitu 'Pemegang Cahaya'.Pertubuhan ini dibiayai oleh Rothschid yang
merupakan gedung kewangan Yahudi.

Adam Weishupt percaya bahawa dunia ini patut berubah mengikut kehendak Iblis dan
dia juga percaya keamanan dan kestabilan berserta hidup gembira adalah mengikut
sistem Iblis.Untuk mencapai matlamat ini,dia telah membuat helah dengan
mengatakan dunia ini patut dipimpin oleh orang-orang yang berwibawa sahaja dan dia
telah berjaya menarik lebih kurang dua ribu orang untuk menjadi pelaksana kepada
agenda yang telah dirancang olehnya dengan mendapat sokongan anggota Freemasonry
peringkat tertinggi.Pengikut-pengikut ini memang mempunyai berkemahiran tinggi
dalam semua aspek kehidupan dunia telah membina markas-markas sulit di seluruh
dunia yang diberi nama sebagai 'Lodges of The Grand Orient' untuk melaksanakan
agenda Dajal Laknatullah yang merekrutnya.

Tujuan asas Illuminati ialah menguasai dunia dan isinya.Dengan itu mereka dapat
melaksanakan apa jua kehendak mereka sendiri.Namun begitu mereka bukanlah yang
sebenar-benarnya memegang kuasa di Illuminati ini.Terdapat 'The Hidden Hand' yang
memantau mereka.Dia adalah Dajal Laknatullah Al-Muntazhor, manusia berwatak
syaitan yang dilengahkan ajalnya.
Asal-usul Illuminati

Sebelum berdirinya Illuminati moden yang diasaskan oleh Adam Weishupt,sebenarnya


Illuminati telah lama wujud tetapi dalam bentuk lebih rahsia dan bersifat kultus.Hanya
apabila Adam Weishupt mengasaskan Illuminati moden hingga membawa kepada nama
Bavarian Illuminati,maka pertubuhan rahsia ini seakan-akan telah menjalani proses
'rebranded' (penjenamaan semula) dan imej serta strateginya tersusun dan lebih
mantap.

Illuminati kuno adalah salah satu kelompok dalam kumpulan pemujaan syaitan Pagan-
Kabbalah, di mana mereka memuja Iblis yang disifatkan mereka sebagai 'Pemegang
Cahaya'.Iblis bagi mereka adalah malaikat yang dilupakan manusia,kadang-kadang
disebut sebagai 'The Fallen Angel'.Nama lain bagi 'Pemegang Cahaya' ini adalah Lucifer
iaitu nama yang diambil dari Bible dalam bahasa latin.Lucifer ini membawa kepada
makna 'Morning Star' iaitu bintang yang bercahaya terang pada waktu pagi, merujuk
kepada ketika Iblis dihalau keluar dari syurga, dia telah jatuh ke bumi sebagai 'The
Fallen Angel' dan kelihatan seolah-olah bintang terang yang bercahaya jatuh dari
langit.

Organisasi rahsia Yahudi tertua yang sekarang dikenal adalah gerakan kepercayaan
Kabbalah, sebagaimana dibincangkan di sebelum ini, yang ternyata setelah ditelusuri
telah berusia paling tidak 4000 tahun. Aliran Kabbalah yang pertama terbentuk kira-
kira selama era pembuangan suku-suku Bani Israel ke Babilon di bawah nama "Aliran
Persaudaraan" pada era dinasti Ur ke-3, antara 2112 - 2004 SM. Kaum Kabalis itu
menyusup dan merebut kekuasaan, dan berhasil. Amalan "Aliran Persaudaraan" yang
didasarkan pada ajaran Kabbalah itu tetap hidup dan dijalankan sampai ke hari ini.

Selama perjalanan sejarah tercatat ada tiga aliran Kabbalah, Aliran Hijau, Aliran
Kuning, dan Aliran Putih. Yang paling menarik dari ketiga-tiga aliran itu adalah Aliran
Putih, yang nampaknya hampir tidak diketahui oleh para pengkaji. Kelangsungan Aliran
Putih itu dicapai karena gerakannya yang sangat rahsia. Kalau aliran lainnya lebih
menekankan pada ajaran penyembahan Lucifer/Iblis, maka Aliran Putih ini berjalan
lebih jauh sebagai suatu organisasi yang menekankan misi politik, di samping
mengembangkan ajaran Kabbalah. Mereka merumuskan bahwa misi Kabbalah adalah
untuk menentukan masa depan peradaban umat manusia dengan tujuan membentuk
"Pemerintahan Satu Dunia" ( E Pluribus Unum) di bawah kepemimpinan kaum Yahudi.

Merekalah yang dikatakan mencipta istilah Yunani, 'politik' (sebagaimana


pengertiannya sampai kini), theosophy,philosophy (termasuk menghasilkan para ahli
falsafah besar seperti Plato, Socrates, dsb.), sistem pemerintahan, ketenteraan,
pendidikan, (menyelewengkan) agama, pemisahan, hierarki, dan ilusi tentang adanya
bangsa unggul Aryan yang di kemudian hari digunakan oleh Hitler serta apartheid oleh
bangsa kulit putih tertentu di dunia. Dengan kata lain, mereka merupakan peletak
dasar peradaban Barat sekarang ini. Adalah kenyataan, peradaban Barat masa kini
didasarkan pada prinsip-prinsip yang berdasarkan peradaban Judeo-Greco.Sejak
permulaannya Aliran Putih Kabbalah memandang sangat penting untuk memelihara
garis-darah Yahudi yang "tidak-tercemar". Untuk dapat masuk Aliran Persaudaraan
Putih seorang Yahudi harus memiliki darjah master's degree pada semua disiplin ilmu
yang dipandang berkaitan dengan ajaran Kabbalah, dan banyak dari disiplin ilmu itu
berada di luar kemampuan orang biasa. Hanya orang Yahudi dari garis keturunan yang
lurus yang diizinkan masuk menjadi anggota.Dalam amalan bererti seseorang harus
melalui pendidikan selama tidak kurang dari 40 tahun. Prinsip itu tetap dilaksanakan
oleh organisasi warisan Kabbalah, Illuminati. Oleh karena itu bagi keluarga Yahudi
penting untuk mempunyai anak banyak - kalau seorang anak gagal - yang lain
diharapkan akan dapat lulus dari pilihan yang ketat itu. Aliran Putih adalah peletak
dasar konsep yang kini dikenal dengan nama "Tata Dunia Baru" (Novus Ordo Seclorum)
dan "Pemerintahan Satu Dunia" (E Pluribus Unum).
Illuminati bagi golongan Eropah-Kristian

Nama "Illuminati" berasal dari nama yang diberikan oleh para rahib Gereja Nicene Awal
kepada mereka yang berserah diri untuk dibaptis menjadi Kristian. Mereka disebut
"illuminati", yang artinya "mereka yang menerima cahaya" atau "pencerahan", dengan
anggapan mereka telah menerima petunjuk tatkala dibaptis ke dalam iman Katolik;
mereka telah menerima kurnia "cahaya" dalam ertikata "pencerahan nurani".

Sebuah aliran mistik gereja Katolik dengan nama "Illuminati" pada awal abad ke-16
berhasil disusupi oleh anasir Kabbalah yang ketika itu dalam pemburuan oleh Gereja di
era Inquisition Sepanyol. Aliran Katolik yang talah diresapi fahaman Kabbalah ini
kemudian muncul di Perancis dengan nama 'Guerinets' antara tempoh 1623 hingga
1635. Di Sepanyol dan Itali pada abad ke-15 dan ke-16, aliran ini muncul dengan nama
lain, "Alumbrado", yang diertikan bahwa seseorang telah mampu melakukan interaksi
langsung dengan Roh Kudus, sehingga mereka (orang-orang Kabbalis itu) tidak lagi
perlu melakukan upacara gereja Katolik. Namun kepercayaan ini oleh Gereja Katolik
dianggap sebagai bid’ah, dan mereka tetap menjadi sasaran perburuan Mahkamamah
Inquisition. Selama kurang lebih seabad lamanya gerak-geri kaum 'Illuminati' Yahudi
tidak terdengar. Mereka bergerak di bawah tanah. Tetapi pada tahun 117I nama
"Illuminati" muncul kembali, pada sebuah organisasi yang didirikan Adam Weishaupt di
Ingolstadt, Bavaria.

Siapa sebenarnya Adam Weishaupt?

Adam Weishaupt dan Illuminati Moden

Adam Weishaupt lahir pada 6 Februari 1748 di Ingolstadt, Bavaria, Jerman. Ketika ia
masih bayi orang tuanya yang pada awalnya memeluk agama Yahudi Ortodoks beralih
memeluk agama Kristian Katolik. Tidak seperti kanak-kanak beragama Yahudi Ortodoks
yang bersekolah di 'yeshiva' (madrasah Yahudi), Adam kecil disekolahkan oleh orang
tuanya ke sekolah rendah Katolik, dan kemudian ke hochschule (sekolah menengah
umum) yang dikelola oleh Aliran Jesuit.

Sebagai warga Bavaria, Adam mempelajari bahasa Czech dan Itali, dan di sekolah
dengan cepat ia menguasai bahasa Latin dan Yunani, dan dengan bantuan ayahnya,
menguasai bahasa Ibrani. Dengan kecerdasannya yang tajam dan penguasaannya pada
pelbagai bahasa, para pendeta Jesuit pengasuhnya berharap dia akan menjadi seorang
missionaris yang sangat cocok untuk bekerja di seberang lautan, terutama di Amerika
Latin, atau di Asia. Tetapi Adam Weishaupt memberontak terhadap disiplin yang
berlaku di lingkungan Aliran Jesuit. Ia melawan tekanan mereka dan merasa lebih baik
menjadi profesor di bidang hukum gereja di Universiti Ingolstadt.

Sekitar tahun 1768 Adam Weishaupt mulai "membangun sebuah perpustakaan yang
besar dengan maksud untuk membentuk suatu akademi ilmu pengetahuan dan sebagai
tempat berhimpunnya para cendekiawan". Dia mempelajari hampir setiap manuskrip
kuno Kabbalah dan buku pegangan apa pun yang ada kaitannya dengan ajaran
tersebut. Adam Weishaupt sejak itu mulai tertarik pada okultisme, dan berasa asyik
bukan hanya oleh ajarannya tetapi sampai kepada lambang Kabbalah, yaitu sebuah
piramid besar dengan sebiji mata yang menyala.

Pada tahun 1771 Adam Weishaupt memutuskan untuk membentuk sebuah masyarakat
rahsia, sesuai misi 'Ordo Kabbalah Putih' kuno, yang bertujuan untuk "mengubah" arah
peradaban umat manusia. Untuk merancang impiannya Adam Weishaupt memerlukan
waktu 5 tahun, sambil menghimpun keterangan dari berbagai sumber okultisme yang
ditemukannya. Untuk aliran rahsia yang didirikannya diberinya nama, "Perfectibilisen",
yang diambilnya dari kaum Cathar, cabang agama Kabbalah yang berkembang di
Eropah selama 400 tahun. Gerakan kaum Cathar, yang disebut juga sebagai "kaum
yang sempurna", dihancurkan oleh Paus Innocentius III di medan pertempuran Lambang
Gerakan Illuminati Albigensia pada awal abad ke-13. Adam Weishaupt membangun
alirannya dalam bentuk struktur sebuah Piramid, sesuai hierarki organisasi
Kabbalah.Menurut Albert G. Mackey:

"Weishupt yang berpandangan kosmopolitan yang mengetahui yang mengetahui ajaran


tahyul para pastor yang sewenang-wenangnya di bidang hukum telah mendirikan
gerakan pembangkang di universiti.Ini adalah awal gerakan Illuminati atau yang
dinamakan 'Pencerahan'.
Dia yang meninggalkan ajaran Katolik telah mendirikan jaringan kospirasi baru yang
disebut Konspirasi Lucifer dan Gereja Syaitan (The Synagogue of Satan).Menurut
pemahamannya, syaitan bukanlah makhluk yang hina,melainkan kekuatan yang
melambangkan kejujuran,keberanian dan kebebasan.Syaitan sebagai nakhluk telah
mendapatkan pengampunan Tuhan dan sebagai bukti penebusannya,syaitan ingin
menyelamatkan manusia.Ajaran ini ditanamkan kepada para anggota Illuminati
bahawa fahaman Satanism merupakan bentuk evolusi kemanusiaan,lambang kebebasan
manusia, dan mencakup jaringan denyut dunia secara global.

Selama lima tahun dia menyusun


buku yang berjudul The Novus Ordo Seclorum (yang akhirnya menjadi motto
Illuminati,dicetak di wang kertas satu dollar US) yang berisi konsep-
konsep,doktrin,serta teori tentang pemerintahan global.Buku tersebut selesai pada 1
Mei 1776.Sebagai penghormatan terhadap dirinya,tarikh 1 Mei dijadikan perayaaan
Komunis diselutuh dunia (Komunisme adalah cabang fahaman ciptaan Freemason dan
Illuminati).Para anggotanya harus bersumpah taat kepada para atasan, yang dibahagi
ke dalam tiga kelas utama : pertama, adalah novice, minerval, dan illuminati junior.
Pada kelas kedua, terdiri dari knight, sedang kelas yang ketiga, atau kelas rahsia,
terdiri dari dua tingkat, pendeta dan regent, serta 'magus' dan raja, atau 'Illuminatus
Rex. Kaum Illuminati diharuskan senantiasa tutup mulut. Setiap anggota diwajibkan
menyerahkan janji tertulis tidak akan mengungkapkan apa pun tentang organisasi
rahasia ini kepada siapa pun; bersumpah tidak kenal siapa atasannya, dan asal usul
dari organisasinya, tetapi ia yakin bahwa aliran ini telah ada jauh di masa silam.
Anggotanya lebih lanjut bersumpah, "untuk tutup-mulut, serta taat dan setia selama-
lamanya; setiap bulan ia wajib mengirimkan suatu laporan kepada atasannya yang
tidak dikenalnya".

Adam Weishaupt merasa masyarakat hanya akan mampu "diselamatkan" dengan


rombakan besar-besaran. Dalam kata lain, ia adalah utopist (pengimpi) pertama yang
berpikir dalam skala global, dan mengimpikan saat ketika kelompoknya akan mampu
mewujudkan 'Novus Ordo Seclorum' (Tata Dunia Baru). Aliran "Illuminati" dari Adam
Weishaupt mempunyai lima tujuan akhir mengikuti sumpah kaum Kabbalis kuno,
1.menumbangkan kerajaan-kerajaan
2.menghapuskan pemilikan peribadi dan warisan
3.menghilangkan kecintaan kepada tanah air
4.meniadakan kehidupan keluarga dan lembaga perkawinan, dan pembentukan
pendidikan yang bersifat umum bagi anak-anak
5.menghapuskan semua agama yang ada.

Dengan menghimpunkan orang-orang "yang terbaik dan paling cerdas" di Eropah,


sebahagian besarnya adalah para cendekiawan Yahudi, Adam Weishaupt yakin sekali
aliran yang didirikannya akan mampu mencapai tujuannya. Setiap anggota
diaspirasikan untuk menjadi penguasa. "Kami", katanya, "merasa memiliki persyaratan
yang diinginkan untuk menjadi penguasa". Tentu saja pernyataan itu menjadi godaan
yang menarik baik bagi orang yang baik maupun yang jahat.

Aliran itu berkembang dengan cepat. Ia juga mendorong para pengikutnya tidak
mundur dalam menjalankan kekerasan atau tindakan jenayah dalam mencapai tujuan-
tujuan "Illuminati", dengan menulis, “Dosa hanyalah bila hal itu menimbulkan
penderitaan, tetapi bila keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada mudaratnya,
maka hal itu menjadi suatu kebajikan". Urusan penganbilan ahli baru berlangsung
dalam tempoh cepat. Adam Weishaupt menghimpun banyak pembantunya yang cekap
untuk perjuangannya. Antara lain Baron Xavier von Zwack, yang melakukan lobi untuk
memperluas jaringan aliran itu ,di Jerman dan 1nggeris, juga dengan bantuan William
Petty, Earl dari Shelburne yang ke-2, dan Baron Adolf von Knigge, yang berhasil
menghubungkan organisasi "Illuminati" dengan gerakan “Freemasonry" pada Kongres di
Whilhelmsbad pada tahun 1782.

Sesungguhnya Adam Weishupt telah berjaya menjadikan pertubuhannya sebagai trend


bagi orang-orang yang bijak pandai,pemimpin dan ahli korporat sebagai satu 'kelab'
baru yang berprestij bagi kaum elit.Bukanlah bermakna semuanya menyertai Illuminati
atas sebab Kabbalah dan mistik sesat,tetapi mereka akan diracun perlahan-
lahan,disihir secara halus dan diperangkap tanpa disedari.Dan akhirnya mereka akan
menerima segala doktrin yang disuap dan arahan-arahan Dajal Laknatullah melalui
hamba suruhannya Adam Weishupt akan dicerna satu-persatu tanpa banyak
membantah.Sesiapa yang membantah akan mengakibatkan kesan yang amat buruk dan
adakalanya berakhir dengan kematian.

Hubungan antara Freemasonry dan Illuminati

Freemason dan Illuminati adalah cabang-cabang pertubuhan Dajal Laknatullah.Telah


diterangkan sebelum ini bahawa strategi Dajal adalah dengan memperbanyakkan
pertubuhannya di sana-sini,satu untuk mengekalkan ia (survive) dan yang kedua untuk
mengelirukan orang ramai.Tiada bezanya di antara dua pertubuhan ini, keduanya
menganut agama menyembah Iblis dan Syaitan, mengamalkan sihir dan memuja-muja
mistik sesat (antaranya percaya kepada kuasa angka dan bentuk geometri).

Menurut sejarah Illuminati moden, William Petty, Earl dari Shelburne yang ke-2, dan
Baron Adolf von Knigge, adalah orang-orang yang berhasil menghubungkan organisasi
"Illuminati" dengan gerakan “Freemasonry" pada Kongres di Whilhelmsbad pada tahun
1782.
Pengikut Adam Weishaupt yang kebanyakan adalah penganut Kabbalah, kemudian
secara teratur melakukan penyusupan ke dalam "Freemasonry" yang pada waktu itu
dipimpin Friederich yang Agung dari Prusia, termasuk Duc d'Orleans. Untuk
kepentingan tersebut Adam Weishaupt mahukan dukungan dari orang-orang kaya
Yahudi. Sejak terjadinya penyusupan itu sulit sekali membezakan antara “Illuminati"
dengan "Freemasonry". Bahkan logo "Illuminati" (piramid dengan mata Lucifer di
puncaknya), kemudian digunakan sebagai logo "Freemasonry" di samping logo
berbentuk "sesiku dengan sebuah jangkasudut".

Ketika 'Illuminati' dibubarkan pada bulan Ogos 1784 (akibat peristiwa terbongkarnya
kerja-kerja Adam Weishaupt oleh Kerajaan Bavaria ketika itu), mereka dipindahkan
markasnya dari Ingolstadt ke Frankfurt, yang berada dl hawah kontrol keluarga
Rothschilds.Tidak lama sesudah itu "wang mengalir dengan deras ke lodge-lodge di
Frankfurt, dimana dari sana dirumuskan sebuah perancangan yang didukung dengan
pembiayaan yang kuat untuk mewujudkan revolusi dunia." Sejak itu pula gerakan
Freemasonry dikuasai oleh penganut Kabbalah dari Illuminati.

Penyusupan ini berhasil mencetuskan Revolusi Perancis dengan dukungan "illuminatus"


Perancis. Kemudian dari Jerman dan Perancis gerakan Freemasonry yang sudah
dikuasai oleh golongan Kabbalah menugaskan beberapa orang revolusioner muda
Yahudi untuk menulis ‘Manifesto Komunis'. Freemasonry yang baru ini kemudian
membentuk Liga Tokoh-tokoh Keadilan, yang di kemudian hari diganti namanya oleh
Karl Marx, yang juga seorang Yahudi, dengan nama Liga Komunis. Kelompok ini
merupakan kekuatan yang berdiri di belakang Revolusi Bolshevik, yang tidak lain
sekadar tirai untuK menutupi rancangan mereka. Dengan kenyataan ini, "Illuminati"
setelah ditinggalkan Adam Weishaupt, telah menjelma penuh menjadi "Freemasonry
Moden"

Robertson, seorang peneliti sejarah 'Illuminati' lainnya menjelaskan tentang


"perancangan besar", yang menurut pendapatnya berhasil menyatukan elit Barat dan
anggota Freemasonry dari Rusia. Konspirasi ini pula menurul Robertson sebagai
latarbelakang terjadinya tindakan drastik di Moscow pada tahun 1991 oleh ketua
KGB,Mikhail Gorbachev,seorang anggota dan tokoh Freemason Rusia.

Jangan terkejut siapa saja yang menjadi anggota Illuminati-Freemasonry dewasa ini,
yang bertujuan melanjutkan cita-cita para pengikut Kabbalah, yaitu membangun suatu
"Tata Dunia Baru" (Novus Ordo Seclorum), cita-cita yang telah berusia 4000 tahun,
sebagaimana dikumandangkan oleh presiden Bill Clinton tatkala memasuki Millenium
Ketiga. Untuk tahun 2000 mereka ialah

Allaire, Paul Arthur - (Xerox Corp)


Allison, Graham Tillery, Jr. - (Center for National Policy)
Andreas, Dwayne Orville - (Archer Denis Midland Co)
Bartley, Robert Leroy - (Wall Street Journal)
Bergsen, C. Fred - (US Institute for International Development)
Bowie, Robert R. - (Overseas Development Council, Brookings Institute)
Brademas, John - (Texaco)
Brzezinski, Zbigniew - (Center for Strategic and Int'l Studies)
Clinton, Bill - (bekas Presiden A.S.)
Cooper, Richard N. - (Professor di Harvard University)
Corrigan, E. Gerald ) - (Eksekutif Goldman Sachs)
Davis, Lynn E. - (menteri muda luar-negeri A.S.)
Friedman, Stephen James - (Co-chairman Goldman Sachs)
Friedman, Thomas L. - (Kolumnis Sk. The New York Times)
Hesburgh, Theodore Martin - (Rektor University of Notre Dame)
Foley, Thomas Stephen - (anggota US House of Representative)
Gregen, David R. - (pembantu khas presiden Clinton)
Graham, Katharine - (Pimpinan Sk. Washington Post)
Greenberg, Maurice R. - (Wakil Ketua the US Federal Reserve)
Hewitt, William Alexander - (Duta-besar AS di Jamaika)
Holbroke, Richard C. - (Duta-besar keliling A.S.)
Jordan, Vernon Eulion - (Brookings Institute)
Kissinger, Henry Alfred - (bekas Menteri Luar-negeri A.S.)
Lord, Winston - (Asisten Menteri Luar-negeri A.S.)
McCracken, Paul Winston - (Professor di University of Michigan)
McNamara, Robert Strange - (Presiden Bank Dunia)
Mondale, Walter Fritz - (Duta-besar A.S.)
Nye, Joseph S. - (ketua National Intelligence Council)
Ridgway, Rozanne L. - (co-chairman Atlantic Council)
Robinson, Charles W. - (Overseas Development Council, Brookings Institute)
Rockefeller, David - (Chase Manhattan, Exxon Oil)
Scowcroft, Brent - (bekas pembantu presiden di National Security Council)
Sonnenfeldt, Helmut - (Brookings Institute, Carnegie Endowment)
Whitehead, John C. - (ketua Brookings Institute)
ZoelIick, Robert B. - (Federal National Morgan Associates)

Sebagai anggota Illuminati-Freemasonry, dimana orang-orang itu 90% mengetahui dan


terlibat dalam gerakan membangun "Tata Dunia Baru", mereka juga menjadi anggota
dari pertubuhan Bilderberg, Council Of Foreign Relations (CFR), 'American-Israel
Research for Administrative Policies' (AIRAP), dan Trilateral Comission,iaitu cabang-
cabang pertubuhan Dajal seterusnya yang mempunyai pelbagai peranan tertentu.

“Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir,
lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). (An-Nisa’: 89).

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu
mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah
petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka
setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung
dan penolong bagimu.” (Al-Baqarah: 120).
Maksud Tersembunyi Dalam Lambang Illuminati/Freemason

Heksagram terdiri atas dua segitiga yang posisi saling berlawanan sehingga membentuk
enam sudut. Jika heksagram kita tempatkan di atas lambang Great Seal, ada 5 sudut
yang mengarah pada kata-kata bahasa latin di dalamnya. Di sisi atas tertulis kata
“Annuit Coeptis” yang dalam bahasa Inggeris bererti “Announcing the Beginning of”,
sedangkan pada sisi bawah Great Seal tertulis “Novus Ordo Seclorum” yang berarti
“New World Order”.

Hexagram yang ditempatkan di atas Great Seal, akan mengarah pada objek masing-
masing, jika menggunakan pemerhatian berdasarkan arah jarum jam (kiri-kanan),
maka akan diperolehi:

Sudut 1 menunjukkan huruf A dari kata Annuit

Sudut 2 akan menunjukkan “The all-seeing eye”

Sudut 3 akan menunjukkan huruf S dari kata Coeptis


Sudut 4 akan menunjukkan huruf M dari kata Seclorum

Sudut 5 akan menunjukkan huruf O dari kata Order

Sudut 6 akan menunjukkan huruf N dari kata Novus

Dengan demikian, huruf-huruf yang terkumpul adalah ASMON. Tentu sahaja ini
merupakan sebuah anagram. Dan untuk mencari kemungkinan urutan katanya, dengan
menggunakan software Anagram Genius V.1. akan menemukan ASMON sebagai
anagram dari MASON dengan tingkat ketepatan 87%. Seperti yang kita tahu, Mason
adalah ungkapan pendek dari organisasi Freemason, yang dikatakan terlibat berbagai
konspirasi peringkat tinggi dan telah berhasil mengubah “wajah dunia” kita seperti
sekarang ini.

Lambang dari organisasi ini adalah jangkasudut dan sesiku, tambahan pula jika
lambang tersebut kita letakkan di atas Great Seal, maka akan menunjuk pada objek-
objek yang sama dengan apa yang telah disebutkan di atas. Organisasi selalu
menyamarkan kewujudannya di dalam pelbagai lambang yang biasanya terungkap di
dalam pelbagai bentuk-bentuk geometri sehingga nisbah emas (Phi).

“The Great Seal” ditetapkan menjadi salah satu lambang negara Amerika pada 20 Jun
1782. Gambar disebaliknya tidak pernah diketahui sampai akhirnya lambang tersebut
dijadikan sebagai sebagian dari mata wang dolar ketika masa pemerintahan seorang
Mason, Roosevelt. Mata yang terdapat di atas piramid Mason pada “The Great Seal”
adalah “Mata Tuhan”. Mata Tuhan yang sedang mengawasi dan penglihatannya mampu
menembus hati.
The Great Seal penuh dengan makna-makna tersembunyi berkenaan misteri yang
meliputinya. Fakta-fakta disebalik misteri simbol Mason, The Great Seal, antara lain:

* Pada ranting pohon zaitun, daun berjumlah 13


* Pada cakar kanan, anak panah berjumlah 13
* Pada kalimat, “E Pluribus Unum”, huruf-hurufnya berjumlah 13
* Pada sisi atas helang, terdapat bintang yang berjumlah 13
* Pada sayap kanan, bulu berjumlah 32 yang melambangkan tingkat 32 dalam darjat
Freemason
* Pada gambar Piramid, jumlah lapisan batu granit adalah 13 yang mewakili 13
keturunan Illuminati
* Pada kalimat Annuit Coeptis, huruf-hurufnya berjumlah 13

Yang perlu diperhatikan adalah pada helang The Great Seal, jumlah bulu pada sayap
kanan ada 32, sedangkan sayap kiri berjumlah 33. Angka 32 pada sayap kanan
mewakili jumlah tingkatan pada Scottish Rite, dan 33 mewakili 33 tingkatan
Freemasonry. Jumlah bulu ekor ada 9, ini melambangkan 9 tingkatan Mason yang ada
di York Rite. Helang itu sendiri merupakan ikon Masonry yang telah digunakan secara
luas oleh Scottish Rite.

Jika diperhatikan dengan teliti, kita akan menemukan 13 pentagram pada sisi atas
kepala helang. Pentagram-pentagram itu disusun dengan membentuk formasi
heksagram atau Seal of Solomon yang lebih besar lagi. Heksagram adalah azimat yang
digunakan kaum pagan untuk membangkitkan syaitan. Ini juga merupakan mewakili
lucifer (666) yang terbentuk dari 6 titik, 6 sudut, dan 6 permukaan.

Lambang burung helang yang digunakan Mason menggantikan burung Phoenix sebagai
simbol kenegaraan pada tahun 1841. Phoenix adalah simbol persaudaraan sejak zaman
Mesir kuno. Phoenix dipakai oleh para pendiri (Founding Fathers) negara Amerika
setelah rekabentuknya dibuat dan diusulkan oleh Charles Thompson, setiausaha
Continental Congress.

Sementara itu, pada sisi sebelah kanan gambar George Washington pada mata wang
dolar Amerika, akan terlihat mohor Jabatan Kewangan Amerika. Mohor tersebut terdiri
atas kunci, dacing keadilan, dan sesiku yang merupakan simbol-simbol penting bagi
golongan Freemasonry. Jika diperhatikan dengan teliti pada sekitar sesiku pada mohor
tersebut, terdapat 13 lubang di dalamnya. Ditemukan juga 39 titik-titik berwarna
hijau yang mengelilingi sesiku, dacing, dan kunci. Masih ingat angka 39? Hasil bahagi
39 adalah 19.5. Angka 19.5 dapat muncul pada desain kota kuno Cydonia, Mars,
Avebury di England dan Washington DC.

Gambar burung hantu yang berukuran sangat kecil juga muncul di sebelah kiri angka
“1”, yang ada di sudut kanan atas mata wang dolar.
Dari waktu ke waktu, banyak personaliti politik berpengaruh di Amerika yang
tertangkap kamera menunjukan simbol burung hantu dengan tangannya.

Mari kita lihat pada mohor 'Annuit Coeptis'.Pada dasar piramid terdapat sejumlah
angka romawi. Jika dijumlah angka tersebut sama dengan 1776, tahun kemerdekaan
Amerika, juga tahun persaudaraan Illuminati terbentuk secara formal.

Berbagai kaedah digunakan untuk memunculkan angka 1776. Dan pada akhirnya pereka
The Great Seal menggunakan sistem angka Babilon ('Babilon' adalah kata kunci
merujuk kepada salah satu rujukan mistik sesat Illuminati). Sistem angkanya tidak
menggunakan puluhan tetapi 6. Sebagai contoh, 600 adalah 1000, 60 adalah 100, dan 6
adalah 10.