Anda di halaman 1dari 1

UNIT 12: HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA

NAMA: _____________________________________
TARIKH : 31 MAC 2014

TAJUK : Pulangku Mengubat Rindu


Jawab soalan di bawah dengan jawapan yang sesuai.
1) Apakah tujuan kamu dan keluarga pulang ke kampung?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2) Apakah faedah kamu menziarahi datuk dan nenek?
a. ________________________________________________
b. ________________________________________________
c. ________________________________________________
d. ________________________________________________
3) Berikan tiga cara kamu dan keluarga mengekalkan
hubungan dengan sanak saudara?
a. _______________________________________________
b. _______________________________________________
c. ________________________________________________
4) Pada pendapat kamu, mengapakah penting untuk kita
mengekalkan hubungan dengan keluarga dan sanak
saudara?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________