Anda di halaman 1dari 1

KATA PERINTAH

Kata perintah ialah kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah, larangan, silaan, permintaan, dan sebagainya. Contoh kata perintah dalam bahasa Melayu adalah seperti yang berikut:harap, "angan, "emput, minta, sila, tolong dan usah Perhatikan penerangan di bawah ini. Kata Perintah Harap Penerangan Untuk menyatakan maksud keinginan untuk mendapatkan sesuatu atau meminta dilakukan sesuatu. Untuk menyatakan maksud larangan atau tidak boleh melakukan sesuatu atau melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Untuk menyatakan maksud menga"ak atau mengundang. Untuk menyatakan maksud ingin akan sesuatu. Untuk meminta seseorang melakukan sesuatu dengan $ara hormat%beradab. Untuk menyatakan maksud meminta pertolongan atau bantuan atau minta melakukan sesuatu untuknya. Untuk menyatakan maksud larangan%tegahan daripada melakukan sesuatu. Ayat Contoh 1. Harap tinggalkan tempat ini dengan segera. . Harap dia masih mengingati saya. 1. Jangan bergan"ak dari sini. . Jangan berdiri melepasi kawasan yang telah ditandakan itu. 1. Jemput ke rumah saya petang nanti. . Jemputlah sedikit makanan itu dan "anganlah segan. 1. Minta orang ramai tunggu sebentar. . Minta beredar mengikut barisan. 1. Sila letakkan kad pengenalan diri di sini. . Sila duduk sebentar, en$ik akan dilayan sebentar lagi. 1. Tolong "angan ganggu saya lagi. . Tolong alihkan buku ini ke sana. 1. Usah derhaka kepada ibu bapa. . Usah biarkan adik kamu itu bermain hu"an.

!angan

!emput Minta #ila &olong

Usah

Contoh: 1 '.a( )Tolong jangan petik bunga-bunga di taman larangan ini* kata petugas itu kepada orang ramai yang berkun"ung ke taman itu. '+( 'b( )Jangan petik bunga-bunga di taman larangan ini* kata petugas itu kepada orang ramai yang berkun"ung ke taman itu. ',( 'a( )Harap jangan kamu sakiti hati ibu kamu,* pesan ayah kepada kakak Munira. '+( 'b( )Jangan kamu sakiti hati ibu kamu,* pesan ayah kepada kakak Munira. ',(

- Pearson Malaysia Sdn Bhd

Ideal Bahasa Malaysia Tahun 6

Anda mungkin juga menyukai