Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 3

Mata Pelajaran Kelas Kehadiran Tajuk Masa Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Matematik 3 Murni / 23 orang Pecahan 7.40 pagi 8.40 pagi 6.1 Menamakan pecahan wajar Murid berupaya untuk: (i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar, penyebutnya hingga 10. (ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan menggunakan: (a) objek, (b) gambar.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Nilai murni Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Bahan Bantu Belajar Kemahiran Berfikir Nilai murni Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran

Kek, piza, Dam Pecahan, dadu Melakukan proses mental, mengingat semula Kerjasama Lembaran kerja dan pemerhatian dalam aktiviti yang dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran

Langkah Set induksi (10 minit)

Kandungan Memperkenalkan topik yang ingin diajar dengan mengemukakan satu situasi

Aktiviti

Catatan

Guru memanggil seorang murid yang BBM: menyambut hari lahir pada bulan April. Guru mengeluarkan kek hari jadi yang mempunyai 6 potongan dan membahagikan 1 potongan kek kepada murid berkenaan. Guru bertanya: Berapakah bahagian kek yang diambil oleh murid berkenaan? Berapakah bahagian kek yang tinggal? Bagaimana untuk menulis bahagian tersebut dalam ayat matematik? Guru membimbing murid menulis: 1 potong kek diambil daripada 6 potongan kek. 1 daripada 6 potong kek sama dengan Pernahkah kamu melihat simbol ini? Jika ada, di mana? Guru mengaitkan jawapan murid dengan pengajaran pada hari ini. Kek

Pengenalan konsep (10 minit)

Memperkenalkan konsep pecahan wajar dengan menggunakan bahan maujud

Dengan menggunakan bahan bantu mengajar kek dan piza, guru memberikan beberapa contoh pecahan yang lain. Guru membimbing murid menyatakan pecahan yang

BBM: Pizza, kek Kemahiran berfikir: Melakukan

ditunjukkan dalam bentuk simbol dan proses mental perkataan. Perkembangan Menyatakan nilai (15 minit) pecahan wajar dengan bantuan gambar Beberapa orang murid dipanggil ke hadapan untuk melorekkan gambar rajah tersebut. Guru memberikan beberapa contoh pecahan lain dengan bantuan gambar dalam slaid. Melakukan proses mental KBKK:

Guru memberikan beberapa soalan lain menerusi buku aktiviti murid untuk menguji kefahaman mereka terhadap konsep pecahan.

Penilaian (20 minit)

Menjalankan aktiviti Dam Pecahan.

Guru menjalankan aktiviti Dam Pecahan yang mengadaptasi permainan dam ular. Guru menyediakan papan dam, dadu dan batu bagi setiap kumpulan. Wakil setiap kumpulan akan melontar dadu yang diberi. Soalan pecahan akan dikemukakan melalui slaid. Sekiranya kumpulan berjaya menjawab soalan dengan betul, batu kumpulan mereka akan mara ke

BBM: Dam Pecahan, dadu, pen marker, board kecil

KBKK: Membuat proses mental

Nilai:

hadapan sebanyak mana nilai dadu yang ditunjukkan. Sekiranya kumpulan tidak berjaya menjawab dengan betul, batu kumpulan mereka tidak akan bergerak ke mana-mana. Pemenang akan dikira berdasarkan kepantasan kumpulan tersebut untuk sampai ke petak penamat terlebih dahulu.

Kerjasama

Penutup (5 minit)

Merumuskan pengajaran dan memberi latihan tambahan

Guru mengimbas kembali pelajaran KBKK: dengan bertanya beberapa soalan Mengingat yang berkaitan dengan topik yang semula dipelajari pada hari ini.

Guru

memberi latihan

tambahan

dalam buku aktiviti sebagai kerja rumah.