Anda di halaman 1dari 53

Simpozionul Arhitectur Restaurare, Arheologie, ediia 5, parilie, 2004 (Asociaia ARA) O !"!! #$S R$ %$R%$&AR$A '" AR($O)O*!A +$#!

$,A)-

*heorghe !. %antacuzino

O examinare a obiectivelor arheologice cu vestigii din epoca medieval i cu urme postmedievale care au fost investigate ntr-o perioad mai ndelungat, poate prilejui unele opinii privind ceea ce s-a realizat n acest domeniu i ceea ce poate fi ateptat de la cercetrile din viitor. Au fost urmrite spturile arheologice de diferite tipuri efectuate n jude ele cuprinse ntre !arpa ii "eridionali i #unre n cursul a $% de ani, ntre &'() i $**$, pornind de la titlurile nscrise n programele sesiunilor anuale de rapoarte arheologice, de la volumele cu rapoartele prezentate la sesiunile din anii &'(' + &'),, de la volumele cuprinz-nd rezumatele rapoartelor de sptur pentru anii &'). + &'', i cele ale sesiunilor de rapoarte din anii &''. + $**$. /ste posibil ca, n afara acestora, s fi existat i spturi ale cror rezultate nu au fost n nici un fel comunicate, dar numrul acestora nu poate fi considerat semnificativ. 0umrul total al localit ilor unde s-au descoperit urme medievale 1ncep-nd cu cele datate n secolele 23 + 3 i 324 i postmedievale este de &.5, iar al punctelor cercetate de $.(. #intre acestea, ,% se afl n raza municipiului 6ucureti 1& din sec. 327 + 3748 &' la 9-rgovite 1, atribuite sec. 3222 + 327, . cu urme din sec. 327 + 374, &5 la 6rila 1& din sec. 3222 + 327, , cu urme din sec. 327 + 374, % la :ocani, c-te , la !-mpulung, !urtea de Arge, #robeta 9urnu ;everin, <-mnicu 7-lcea, c-te $ la !-mpina, =herghi a i >loieti. ?n 5% de cazuri urmele medievale sau postmedievale au fost descoperite cu prilejul unor spturi care au urmrit alte perioade. #in totalul punctelor cercetate, n &$, au fost efectuate spturi de salvare, n .% + cercetri legate de restaurare, n ). + cercetri sistematice, n $& + sondaje de informare. 0umrul de localit i i puncte n care au fost descoperite vestigii i materiale arheologice difer pentru diferite secole, fiind mai mare n perioadele t-rzii. #up cum au fost ncadrate cronologic de autorii spturilor, descoperirile sunt@ din secolele !/ 0 /!1 45 1sec. 23 + 3@ $,8 sec. 3@ &*8 sec. 3 + 32@ &$48 din secolele /! 0 /!!!1 28 din secolele /!!! 0 /!,1 34 1sec. 3222@ .8 sec. 3222 + 327@ &$48 din secolele /!, 0 /,1 22 1sec. 327@ (8 sec. 327 + 37@ &.8 sec. 37@ $48 din secolele /, 0 /,!1 25 1sec. 37 + 372@ &,8 sec. 372@ &%48 din secolele /,! 0 /,!!1 26 1sec. 372 + 3722@ &.8 sec. 3722@ &%48 din a doua 7umtate a secolului /,!! 0 8nceputul secolului /,!!!1 228 din secolele /,!!! 0 /!/1 42 1sec. 37222@ $.8 sec. 37222 + 323@ ,*8 sec. 323@ )48 cu materiale ce pot 9i cuprinse 8ntre secolele /, :i /,!!!1 23. #in cele men ionate se pot face urmtoarele constatri@

"ajoritatea cercetrilor au fost cercetri preventive, de salvare sau efectuate n legtur cu restaurarea. unor monumente. ;-a dovedit eficien a pu inilor arheologi care au lucrat n cadrul unor firme specializate n cercetri n vederea restaurrii. ?ntr-un destul de mare numr de puncte n care s-au gsit materiale medievale i postmedievale cercetrile au urmrit vestigii din alte perioade, aten ia principal fiind acordat acestora. >entru rezolvarea unor probleme de un deosebit interes, privind secolele 322 + 3222, cercetrile sunt cu totul insuficiente. ?n cele mai multe cazuri, n pu inele puncte n care au fost men ionate materiale din aceast perioad cercetrile au urmrit vestigii din perioade mai vechi, cele medievale fiind numai amintite. 0u mult diferit este i situa ia descoperirilor de urme din prima jumtate a secolului al 327-lea. "ulte zone au rmas insuficient acoperite de cercetri. <ezultatele multor spturi nu au fost publicate sau au fost publicate numai par ial sau ntr-un mod necorespunztor. >entru ca rezultatele cercetrii arheologice s rspund ateptrilor, consider c vor trebui avute n vedere n special@ !ompletarea hr ii arheologice, inclusiv prin cercetri de suprafa , n vederea cunoaterii c-t mai multor puncte cu urme din perioade asupra crora documentarea arheologic prezint un interes special. Armrirea cercetrii preventive n toate cazurile lucrrilor de construc ii, edilitare, de ameliorri funciare i altele, din diferite zone, iar pentru asigurarea acestor necesit i, existen a unui numr suficient de specialiti, n toate jude ele. !reterea numrului arheologilor specializa i n cercetri preventive i n vederea restaurrii, precum i extinderea folosirii modalit ilor specifice de executare a acestor cercetri. >ublicarea cu promptitudine a rezultatelor spturilor sau a altor observa ii arheologice.

!/<!/9B<2 A<C/ODO=2!/ + />O!A "/#2/7ADB E2 >O;9"/#2/7ADB

"A09/02A + OD9/02A &'), + $**$

Adunaii %opceni, 7ud. *iurgiu ; <)a od= >

salvare, &'))8 7. 6arbu, !. ;chuster aezri sec. 278 sec. 37222 F <)a )i?ad= G salvare, &'))8 7. 6arbu, !. ;chuster aezri cult. 9ei8 sec. 3 F <#neasca= > salvare, &'))8 7. 6arbu, !. ;chuster aezri cult. 9ei8 sec. 37222

A9umai, com. A9umai, 7ud. !l9o? salvare8 &')&8 <. !iuceanu, !. Hico aezare8 sec. 3722

Ale@andria, 7ud. &eleorman ; odul ,echi salvare8 &''&8 ;. #olinescu-:erche 8 /. H-n reanu aezare8 sec. 23 + 3

Aninoasa, 7ud.Arge: ; mAnstire a Aninoasa

cercetri restaurare8 &''(8 ;. 2osipescu, <. 2osipescu mnstire sec. 37228 necropol sec. 37I

Balaci, com. Balaci, 7ud. &eleorman ; Ruinele curii lui %onstantin Blceanu cercetri restaurare8 $*** + $**$8 0. !onstantinescu, /. H-n reanu, 7. >redoi, >. "irea curte boiereasc8 sec. 3722

BasaraCi, mun. %ala9at, 7ud. #ol7 ; <(unia %atArului= salvare8 $**&8 >. =herghe, ". 0ica cuptor 1din aezarea cercetat n &'5(48 sec. 327

BCeni, com. &opliceni, 7ud. Buzu ; Biserica parohial <S9. 'mprai= cercetri restaurare8 $***8 /. Dupu biseric8 sec. 3722

Blceanca, com. %ernica, 7ud. !l9o? ; punct <$cluz= > supraveghere antier, &')) + &''*8 salvare &''* + &''.8 7. ;andu aezri8 geto-daci8 sec. 72 + 7228 sec. 38 sec. 37222 + 323

Bleni RomAni, com. Bleni, 7ud. #AmCo?ia >

cercetri sistematice8 &')* + &')&, &'). + &')%8 D. "usca, 9. "usca aezri8 Callstatt8 sec. 7 + 7228 sec. 3222 + 327 + 37

Blteni, com.

eri:, 7ud. !l9o? araschi?a=

; mAnstirea <S9.

sondaje restaurare8 $**$8 ;. 2osipescu, <. 2osipescu biseric8 sec. 37 sau 372 I

BrCuleu, 7ud. #AmCo?ia ; Biserica <Adormirea +aicii #omnului= sondaj restaurare8 &''%8 >. #iaconescu biseric sec. 3722

BAscenii de Dos, com. %al?ini, 7ud. Buzu ; Biserica parohial <S9. 'mprai= cercetri restaurare8 $***8 /. Dupu biseric8 sec. 37222

Beciu, com. ,Arte:coiu, 7ud. ,rancea ; <%ariera de argil= > cercetri sistematice8 &')% + &')', &''&, &''(, $***8 7. 6obi, A. /.

Apostu

aezri8 ep. bronz8 sec. 322 + 32228 morminte sec. 322 + 3222

Berca, com. Berca, 7ud Buzu

; Eosta mnstire Berca cercetri restaurare8 $*** + $**&8 /. Dupu mnstire 8 sec. 3722 + 323

Berisl?e:ti, com. Berisl?e:ti, 7ud. ,Alcea ; Schitul Berisl?e:ti cercetri restaurare8 &'''8 A. 2oni , #. "arcu mnstire 8 sec. 37222 + 323

BoCoci, com. Dugureni, 7ud.

raho?a

salvare8 &')%8 7. 9eodorescu, ". >ene, =h. >anait aezare8 sec. 23 + 3 I

Bode:ti, com. BrCte:ti, 7ud. ,Alcea ; Ciserica 9ostului schit Bode:ti salvare8 $***8 ". 2osifaru schit8 se. 37222 + 323

Bolde:ti, com. Bolde:ti 0 *rdi:tea, 7ud. ; <Slciile=

raho?a

salvare8 &'),87. 9eodorescu, #. Dichiardopol, ". >ene necropol8 sec. 7222 + 23 ; <#igul +are= salvare8 &'),87. 9eodorescu, #. Dichiardopol, ". >ene aezare8 sec. 37 + 372

Borde:ti, 7ud. ,rancea sondaje restaurare8 &''&8 7. 6obi8 &''%, &''), $***8 A. 0icodei m-nstire , sec. 3722, 323

Bragadiru, 7ud. !l9o? cercetri sistematice8 &'(' + &')*8 ". 9urcu aezri8 sec. 22 + 2 a. !hr.8 sec. 23 + 3

Brila, 7ud. Brila F Str. Bel?edere nr. 3 cercetri sistematice8 &''$8 2. !-ndea obiecte n strat8 gropi8 sec. 37228 372228 3238 ; Str. Bel?edere nr. 30 cercetri sistematice8 salvare8 &''&, &''$8 2. !-ndea, ;. >andrea locuin supr.8 morm-nt inhuma ie8 bordei, gropi8 sec. 327 37228 sec. 323 + 33 ; %alea %lra:ilor nr. 36 0 23 cercetri sistematice8 salvare8 &''$ + &'',8 2. !-ndea, ;. >andrea, #. >andrea bordei8 gropi8 morminte inhuma ie8 sec. 327 + 378 sec. 37 + 3728 sec. 372 + 37228 sec. 3722 + 372228 sec. 37222 + 3238 ;tr. Ecolilor nr. &$, complexe sec. 37222 ; Str. %etii nr. 52 cercetri sistematice8 salvare8 &''$8 2. !-ndea, ;. >andrea, #. >andrea obiecte n strat8 sec. 372 + 37228 sec. 37222 + 323 ; Str. %etii nr. F0 + 3728 sec.

cercetri sistematice8 &')5, &')' + &''$8 2. !-ndea, ;. >andrea necropol de inhuma ie 1%& morm.48 sec. 3222 + 327 ; Str. Erumoas nr. 44 salvare8 &''58 2. !-ndea pivni 8 sec. 323 ; %alea *alai nr. 2 salvare8 &''58 2. !-ndea pivni 8 sec. 323 ; Str. *rigorescu nr. 3 salvare8 &''58 2. !-ndea hrube8 sec. 3238 urme sporadice sec. 3722 + 37222 ; *rdina puClic cercetri sistematice8 &''$8 2. !-ndea obiecte n strat8 gropi8 sec. 37 + 3728 sec. 37222 + 3238 sec. 323 + 33 ; Str. )ogo9t &utu nr. 2, 5 0 F cercetri sistematice8 &''' + $**&8 2. !-ndea necropol8 sec. 37222 + 323 ; Str. )ogo9t &utu nr. 2 cercetri sistematice8 $*** + $**&8 2. !-ndea obiecte n strat8 gropi8 sec. 37222 + 323 ; Str. +alului nr. 26 :i nr. 24 cercetri sistematice8 $**& + $**$8 2. !-ndea necropol8 sec. 37222 + 323 ; Str. *h. +arinescu nr. 35 cercetri sistematice8 salvare8 &'',8 2. !-ndea

locuin supr.8 gropi8 sec. 327 + 378 sec. 372 + 3722 ; Str. Orientului nr. 24 cercetri sistematice8 salvare8 &''%8 2. !-ndea, #. >andrea necropol de inhuma ie8 sec. 3728 groap sec. 372 + 37228 obiecte n strat sec. 3722 + 37222 ; Str. ensionatului nr. 34G str Orientului nr. 2

cercetri sistematice8 &'')8 2. !-ndea gropi menajere8 morm-nt sec. 3722 + 37222 ; iaa oligon nr. 2 0 4

cercetri sistematice8 salvare8 &''$8 2. !-ndea, #. >andrea obiecte n strat8 gropi8 sec. 372 + 37228 37222 + 3238 ; Str. Hcolilor nr. 4 cercetri sistematice8 salvare8&''$8 2. !-ndea, ;. >andrea, #. >andrea obiecte n strat8 gropi8 sec. 3728 sec. 3722 + 372228 sec. 37222 + 3238 sec. 323, resturi ziduri ; iaa &raianG Biserica S9. Arhanghel +ihail

cercetri sistematice8 salvare8 restaurare8 &''. + &''%8 2. !-ndea, ;. >andrea, #. >andrea morminte inhuma ie8 sec. 378 biseric sec. 37 i 3238 mecet sec. 372 + 372228 gropi8 obiecte n strat sec. 323 ; %artier Biserica ,eche (9osta Ale@andru !oan %uza, str. ,eche nr. 2 salvare8 $***8 2. !-ndea materiale sec. 372 + 37222 mitropolie a roila?ei) 0 Bd.

Brne:ti, com. Brne:ti, 7ud. !l9o? ; +alul lacului asrea

salvare8 $**&8 =h. "nucu + Adameteanu aezare8 sec. 3 + 32

Buciumeni, ora: Bu9tea, 7ud. !l9o? ; Eostul sat +ne:ti cercetri sistematice8 &'() + &')$, &').8A. Etefnescu necropol8 sec. 327 + 37 ; Biserica <S9inii 'mprai= salvare, cercetri restaurare8 &''&8 A. Etefnescu biseric8 sec. 37222

Buc:ene:ti, com. %orCeni, 7ud. Arge: salvare8 &')58 ;p. !ristocea 6iseric, sec. 37222 1&(.(48 necropol cretin

Bucu, 7ud. !alomia ;< ochina= cercetri sistematice8 &''%, &''( + &''), $**& + $**$8 A. >unescu, /. <en a aezare8 Callstatt, sec. 27 + 222 a. !hr.8 sec. 3 + 32

Bucure:ti ; Bneasa 0 Str. !. !onescu de la Brad nr. 34 > salvare8 &''.8 =h. "nucu + Adameteanu aezare ep. bronz8 urme sec. 37222 + 323

F +ilitari <%Ampul lui Bo7a= > cercetri sistematice8 &'), + &')%8 ". 9urcu8 &''5 + &''', $**& + $**$8 ". 0egru aezri@ ep. bronz, Callstatt8 sec. 22 + 2228 sec. 72 + 7228 sec. 23 + 38 locuin e sec. 37222, 323 ; <)acul #AmCo?ia= > salvare8 &')%8 7. 6oronean , 7. ;andu aezri@ ep. bronz, Callstatt8 sec. 222 + 278 sec. 72 + 7228 sec. 372228 morm. sec. 37222 + 323 F 300 m. ?est de st?ilar > salvare8 &''.8 ". 0egru8 aezare@ ep. bronz8 urme sec. 3722 + 37222 ; <,echiul sat BArze:ti= salvare8 &')$ + &'),8 >. 2. >anait, A. Etefnescu, !. Hico aezare8 sec. 37 + 3728 construc ie 1moarI4 sec. 37222 ; <)unca BArze:ti= > salvare8 &')) + &')'8 7. ;andu aezri@ ep. bronz8 sec. 22 + 278 sec. 728 sec. 37222 + 323 1$ puncte4 ; Biserica <S9. !lie= Raho?a salvare8 &').8 7. ;andu biseric &),)8 biseric anterioar &(,)8 morminte ; Biserica <S9. !oan "ou= salvare8 &')58 7. ;andu biseric &',. + &',58 biserici anterioare &)&), &(%58 morminte ; Biserica <+ihai ,od= salvare&')%8 7. ;andu

aezare geto-dacic8 mnstire sec. 372 1&%)' + &%'&4 ; Biserica <%rmidarii de Dos= cercetri restaurare8 $***8 =h. "nucu + Adameteanu biseric, necropol8 sec. 37222 ; (anul %onstantin ,od salvare8 &'(), !. Hico8 &''58 "02< construc ii urbane8 sec. 37222 ; (anul Iltari salvare8 &'(), !. Hico funda ii biseric8 necropol8 sec. 3728 construc ii urbane8 sec. 37222 ; (anul Sta?ropoleos salvare8 &'''8 =h. "nucu + Adameteanu construc ii urbane8 sec. 37222 + 323 ; < asa7ul +architanilor= salvare8 &''&8 =h. "nucu + Adameteanu substruc ii cldiri sec. 37222 + 33 ; Str. Bcani nr. 2 salvare8 &''&8 =h. "nucu + Adameteanu, A. !anache substruc ii cldiri sec. 37222 + 33 ; Str. !on %Ampineanu salvare8 &'') + &'''8 =h. "nucu + Adameteanu Canul :ilaret sec. 372228 9eatrul 0a ional, mijlocul sec. 323 ; Str. Armand %linescu nr. 36 salvare8 $**$8 =h. "nucu + Adameteanu substruc ii cldiri sec. 323 + 33

; Str. Hepcari nr. 34 salvare8 $**$8 =h. "nucu + Adameteanu, "."rgineanu-!-rstoiu, 7.Apostol, Et. 6-lici pivni sec. 37222 + 33 ; < arcul &ineretului= > cercetri sistematice8 &')., <. !iuceanu8 &''& + &''$8 ". 9urcu, =h. "nucu + Adameteanu aezri@ ep. bronz8 sec. 22 + 2228 sec. 728 sec. 3 + 328 sec. 37222 + 323 ; <#ealul iscului=

salvare8 &')'8 <. !iuceanu aezare8 necropol8 sec. 372 + 3722 ; <#ealul iscului= 0 !ntrarea Jrcu:ului

salvare8 &'''8 =h. "nucu + Adameteanu, 6. 9nsescu, !r. 0estorescu morminte8 sec. 372 ; #ealul ,cre:tilor salvare8 &'))8 ". 9urcu, <. !iuceanu, 7. ;andu aezri8 sec. 72 + 7228 sec. 23 + 3 ; %alea +o:ilor nr. 52 salvare8 &'')8 ". 0egru subsoluri cldiri8 sec. 37222, 323 F %alea ,ictoriei nr. 35 salvare8 &''%8 ". 0egru, :l. >opescu materiale sec. 323, sporadic 37222, 37 + 372 ; Str. +ihai ,od salvare 1urmrire antier48 &''%8 ""6

323

construc ii urbane + funda iile hanului bisericii ;f. 2oan cel "are8 sec. 3722,

; *roz?e:ti, 8n ?ecintatea Cisericii %ldrarii ,echi salvare8 &''%8 =h. "nucu + Adameteanu necropol8 sec. 323 F Strule:ti 0 +icne:ti cercetri sistematice8 &'5* + &')&8 salvare8 $***8 >. 2. >anait, 7. ;andu

+ !uculea

aezri@ neolitic, ep. bronz, sec. 22 + 27, 72 + 722, 3, 327 + 372, necropole sec. 327 + 3721&'5* + &')&48 locuin e i gropi sec. 72 + 722, sec. 3 + 32, sec. 3728 morm-nt sec. 37 +

372.

; <%urtea ,eche= 0 str. %o?aci nr. 35 0 3F salvare8 $**&8 ". 0egru aezri8 sec. 222 + 22 a. !hr.8 sec. 72 + 7228 sec. 3 + 328 sec. 37228 sec. 372228 sec. 323 + 33 ; #ealul +ri:or salvare8 &')$8 A. Etefnescu, <. !iuceanu aezare sec. 37222 ; <%urtea "ou= (<%urtea Ars=) salvare8 &'() + &')*8 >. 2. >anait aezare urban8 reedin 8 sec. 37222 ; alatul *hica &ei cercetri restaurare8 &'(' + &')*8 <. !iuceanu, !r. 6rccescu palat8 sec. 3238 bisericJ8 sec. 37222 F %olea salvare8 &')&8 <. !iuceanu, !. Hico

aezare urban8 sec. 372 + 3722 ; Biserica antelimon

salvare8 &')%8 <. !iuceanu ansamblu monastic8 sec. 37222 ; Biserica %otroceni salvare8 &')., >. 2. >anait, A. Etefnescu8 &''$, A. Etefnescu biseric8 sec. 3722 ; Biserica <S9. Spiridon ,echi= restaurare8 &''$8 A. Etefnescu biseric8 sec. 3722, 37222 ; Biserica <Srindar= salvare8 &''$8 A. Etefnescu biseric8 sec. 3722 0 &raseu canal Bucure:ti 0 #unre salvare8 &')58 >. 2. >anait i colaboratorii aezri diferite perioade

Bude:ti, com. %ote:ti, 7ud. ,rancea > cercetri sistematice8 &'(' + &')*8 =h. !onstantinescu, A. >aragin aezri8 sec. 22 + 2228 sec. 278 sec. 23 + 3

Buzu, 7ud. Buzu ; <Bazar= sondaj8 &''%8 /. Dupu, 9. O. =heorghiu depunere sec. 37228 resturi pivni sec. 37222

; <Biserica *reci= (<"egustori=) sondaj8 &''%8 /. Dupu, 9. O. =heorghiu depunere sec. 37228 morminte sec. 323

%azaci, com. "ucet, 7ud. #AmCo?ia sondaj8 &')&8 =. "ihescu aezare8 sec. 23 + 3 I

%ciulai, com. +oara ,lsiei, 7ud. !l9o? salvare8 &''$8 =h. "nucu + Adameteanu morminte8 sec. 37222 + 323

%line:ti, ctun &urcule:ti, 7ud. Arge: F <#ealul Bisericii= salvare8 &'))8 ;p. !ristocea, <. "aschio, 9. !ioflan biseric de lemn sec. 372228 necropol

%lugreni, com.

ade:, 7ud. *or7

; <+orminii +ari= > salvare8 &')*8 2. "otzoi-!hicideanu, >. =herghe aezri8 ep. bronz, Callstatt8 sec. 322 + 32228 sec. 37 + 372

%scioarele, 7ud. %lra:i ; <Suharna= > salvare8 &'))8 >. #amian, 7. ;-rbu

aezri@ geto-daci8 sec. 3 + 32 ; <Hu?ia (otarului= > salvare8 &')) + &''&8 7. ;-rbu, >. #amian, ;. >andrea, /. ;afta aezri@ geto-daci8 sec. 72 + 7228 sec. 3 + 32 ; <,alea %o:arului= > salvare8 &'))8 7. ;-rbu >. #amian8 aezri@ ep. bronz8 geto-daci8 sec. 3 + 32 ; %tlui 0 %scioarele salvare8 &'))8 =. 9rohani, >. #amian, 7. ;-rbu aezri8 geto-daci8 sec. 3

%Ampina, 7ud. ; <Odor=

raho?a

salvare8 &'))8 Et. Olteanu, 0. 0eagu construc ii 1han, punct vam48 sec. 3722 + 37222 ; %olegiul "aional <"icolae *rigorescu= salvare8 $**$8 #. Dichiardopol, 6. !iuperc, A. :r-nculeasa, /. >avele pivni sf. sec. 372 + sec. 37228 Ecoala #omneasc, sec. 3722 + 372228 biseric, sec. 323

%Ampulung +uscel, 7ud. Arge: ; Biserica Eundeni cercetri sistematice8 &'))8 ;p. !ristocea, :l. "-rtzu, A. 6jan biseric, sec. 378 necropol, sec. 37 + 37222 ; %urtea domneasc 0 AnsamClul +Anstirii <"egru ,od=

cercetri sistematice8 &'(% + &'((, &')&+ &')$, &')., $*** + $**,8 =h. 2. !antacuzino, ;p. !ristocea, Et. 9r-mbaciu curte domneasc sec. 327 8 mnstire 8 sec. 3722 + 323 ; Str."egru ,od nr. F4 sondaj 1cercetri sistematice48 $**&8 =h. 2. !antacuzino, 7. <dulescu aezare urban8 sec. 37 + 3722

%Arcea, com. %o:o?eni, 7ud. *or7 ; <,iaduct= > cercetri sistematice8 &'), + &''$8 ". 0ica, ;. Dazr aezri@ neolitic8 ep. bronz. ep. fier8 urne sec. 222 + 2228 materiale sec. 372

%elei, or. %oraCia, 7ud. Olt ; Sucida?a > cercetri sistematice8 &''., &''%, &''58 O. 9oropu, >. =herghe8 &''(, &'')8 >. =herghe, D. Amon, :l. 6-ciu ora i cetate roman i romano-bizantin8 locuire sec. 3222 + 327 i 37 +

372

%ernele, mun. %raio?a, 7ud. #ol7 ; < oianca= > salvare8 &')& + &')'8 >. =herghe aezri@ Callstatt8 geto-daci8 sec. 728 sec. 3222 + 327 1nivel discontinuu4

%eteni, com. %eteni, 7ud. Arge: cercetri sistematice8 &'() + &'),, &')58 D. !hi escu, A. >unescu, ;p. !ristocea, A. ;ion aezare8 necropol8 sec. 3222, 327, 37 + 372

%hirnogi, com. %hirnogi, 7ud. %lra:i salvare8 &''&8 #. Eerbnescu necropol8 sec. 7222 + 23

%odreni, com. *urCne:ti, 7ud. %lra:i salvare8 &'),8 9. >apasima mnstire 8 sec. 3722

%raio?a, 7ud. #ol7 ; (anul (orezu salvare, restaurare8 &'), + &').8 <. !iuceanu construc ii urbane8 sec. 37222

%urcani, com. %urcani, 7ud %lra:i > salvare8 &')(8 >. #amian aezare neolitic8 morminte sec. 372 + 3722

%urtea de Arge:, 7ud. Arge: ; Biserica #omneasc S9. "icolae cercetri restaurare8 &'), + &').8 0. !onstantinescu, ;p. !ristocea, <. "aschio biseric, reedin 8 sec. 3222 + 327 ; ora:ul medie?al cercetri sistematice8 &'(' + &')*8 D. 6tr-na, A. 6tr-na aezare urban8 sec. 3222 + 327

; Biserica #ru7e:ti cercetri sistematice8 &')(8 ;p. !ristocea biseric de lemn8 sf. sec. 3728 neropol sec. 372 + 3722

#lhui, com. %Arligele, 7ud. ,rancea ; Biserica S9inii 'mprai sondaj restaurare8 &''&8 7. 6obi, A. Apostu m-nstire , sec. 37222 + 323

#edule:ti, com. &opliceni, 7ud. Buzu ; Eostul schit #edule:ti < ogorArea S9Antului #uh= cercetri restaurare8 $*** + $**&8 /. Dupu biseric8 sec. 37228 372228 323

#ezroCii (+Anstireni), com. ErAnce:ti, 7ud. ,Alcea ; mAnstirea #intrKun )emn sondaje restaurare8 &''' + $**$8 /. Dupu, A. "oglan m-nstire 8 sec. 3722 + 37222

#omne:ti, com. #omne:ti, 7ud. Arge: cercetri sistematice8 &'('8 ;p. !ristocea, <. "aschio biseric8 sec. 37

#rgne:ti 0 Olt, 7ud. Olt F %orCoaica >

cercetri sistematice8 &''$8 ". 0ica, 9r. Korzoliu, !r. ;chuster aezri8 neolitic8 ep. bronz8 Datene8 urme sec. 222 + 2228 sec. 3

#rghie:ti (BCeni), com. &opliceni, 7ud. Buzu ; Biserica parohial <S9. "icolae :i Adormirea +aicii #omnului= cercetri restaurare8 $*** + $**&8 /. Dupu biseric8 sec. 37222

#ridu, com. #ridu, 7ud. !alomia ; <)a +etereze= cercetri sistematice8 &')* + &'),8 7. "ihai8 &''(8 A. 2oni aezri8 sec. 32 + 3222

#ridu Snago?, com. #ridu, 7ud. !alomia salvare8 &')$8 !. Clcescu morm-nt peceneg8 sec. 32

#roCeta 0 &urnu Se?erin, 7ud. +ehedini ; zona de sudK?est a castrului > cercetri restaurare8 &'''8 =h. 2. !antacuzino, 2. ;tng fortifica ii8 sec. 22 + 72, 3222 ; %etatea Se?erinului salvare8 &')'8 ". #avidescu cetate8 sec. 3222 + 327 + 37 ; Schela %lado?ei 0 proprietatea #rago: !acoC >

cercetri sistematice8 $**& + $**$8 7. 6oronean , A. 6oronean , 2. ;tng aezare neolitic8 groap sec. 37222 + 323 I 0 #uda:ul Schelei descoperire nt-mpltoare8 &')5 tezaur podoabe i monede sec. 327 + 37

#udu, com.

lopii Sl?ite:ti, 7ud. &eleorman l?iceniL

; mAnstire a

cercetri restaurare8 &''%, &''(8 ;p. !ristocea, /c. H-n reanu8 &''), &'''8 /c. H-n reanu, 7.>redoi, >. "irea, >. Kaharia biseric8 sec. 3728 m-nstire 8 sec. 3722

#ulceanca, com. ,edea, 7ud. &eleorman > cercetri sistematice8 &'() + &'('8 ;. #olinescu-:erche aezri sec. 22 + 2 a. !hr., sec. 222, sec. 72 + 7228 urme sec. 327

#umCra?a, com. Jlmi, 7ud. #AmCo?ia ; <OCre7a 0 DghiaCuri= cercetri sistematice8 &')&, &'),8 >. #iaconescu, =. "ihescu urme ep. bronz8 sec. 278 aezare sec. 327 + 37

Egetu, or. +io?eni, 7ud. Arge: ; mAnstire a ,iero:i cercetri sistematice8 &')(8 ;p. !ristocea m-nstire 8 sec. 372 + 323

Erca:u de Sus, com. Erca:ele, 7ud. Olt ; <Sli:te= > salvare8 &').I8 ". 0ica aezri i necropole@ neolitic, ep. bronz8 Callstatt8 daco-roman8 sec. 327 ,

372

; <%imitir= > salvare8 &''*I8 ". 0ica, ". 7asilescu aezri@ neolitic8 geto-daci8 sec. 3222

Eete:ti, 7ud. !alomia ; %artier ,la:ca sondaje8 &')), &''%8 =h. "atei aezare sec. 23 + 3 + 32

EierCiniK&Arg, com. EierCiniK&Arg, 7ud. !alomia ; <+alu Ro:u= > salvare8 &')* + &'),8 6. :ilipescu aezare sec. 72 + 7228 sec. 327 L378 sec. 372 I + 3722 ; <,alea lui Busuioc= salvare8 &')&8 !. 2scescu aezri8 DatMne8 sec. 278 sec. 23 + 38 sec. 37 + 372

Eoc:ani, 7ud. ,rancea ; <*ologani=

salvare8 &')., &')'8 A. >aragin, =h. !onstantinescu necropol8 sec. 37222 ; +Andre:ti, <+o?ila &urcului= salvare8 &'),8 A. >aragin, 7. 6obi tezaur podoabe sec. 37228 monede bronz sec. 323 ; <Hcoala economic= salvare8 &').8 A. >aragin aezare urban8 sec. 3722 + 37222 ; <Hcoala *eneral nr.4= salvare8 &').8 A. >aragin aezare urban8 sec. 37222 ; Biserica <S9. *heorghe= (Biserica Armeneasc) cercetri restaurare8 $***8 A. 0icodei biseric8 sec. 37222

Erunzne:ti (Eundeni), com. Eundeni, 7ud. %lra:i ; Biserica parohial <S9. Andrei= cercetri restaurare8 $*** + $**&8 /. Dupu biseric8 sec. 37222

*iseni, com. *iseni, 7ud. *iurgiu ; Eosta mnstire StrAmCul cercetri restaurare8 &''%8 #. "arcu- 2strate mnstire8 sec. 372

*herseni, com. *herseni, 7ud. Buzu ; Eostul sat %remenea > salvare8 &')' + &''*8 /. ". !onstantinescu aezri8 neolitic8 ep. bronz8 Callstatt8 sec. 228 sec. 72 + 7228 sec. 23 + 38 sec. 372 + 3722 ; *rindul %remenea salvare8 &''$8 /. ". !onstantinescu necropol8 sec. 3

*herghia, com. *herghia, 7ud. ; Iona de la ", de Ciserica <S9.

raho?a rocopie=

cercetri sistematice8 &''' + $***8 Et. Olteanu8 0. =rigore8 !. Coinrescu aezare rural sec. 3278 aezare urban sec. 37 + 3722 ; <Hcoala *eneral= 1$*** + $**$4 cercetri sistematice8 &''' + $**$8 Et. Olteanu8 0. =rigore8 !. Coinrescu aezare urban8 sec. 372 + 3722

*hidici, com.

iscu ,echi, 7ud. #ol7

; <Balta Maro?a != > salvare8 &')%I8 ". 0ica aezri@ ep. bronz8 Callstatt8 sec. 372

*iurgiu, 7ud *iurgiu ; <%etate= cercetri sistematice8 &'(% + &''%, &'')8 #. !p -n

cetate8 sec. 327 + 323

*oleni, mun. %ala9at, 7ud. #ol7 Na:ezarea medie?al &opornaO ; <)a ,Arte7= > salvare8 $**&8 >. =herghe, ". 0ica materiale@ neolitic, ep. bronz8 locuin sec. 37 + 372

*one:ti (9ost +aldr 0 *one:ti), com. %olone:ti, 7ud. Olt ; <)a lut= >

salvare8 &'('8 =h. 6ichir aezri8 morminte8 sec. 22 + 2228 372 I + 3722 I

*oranu, mun. RAmnicul ,Alcea, 7ud. ,Alcea salvare8 &'),8 /. 6usuioc aezare8 sec. 3222 + 327 I

*organu, com. %line:ti, 7ud. Arge: ; Ciserica ?eche din *organu de 7os. salvare8 &')'8 ;p. !ristocea, <. "aschio, 9. !ioflan biseric, $ faze8 sec. 3722 1&5'(4, sec. 323 1&),%4

*orune:ti, com. Sltioare, 7ud. ,Alcea ; ,iore:ti Biserica parohial <!ntrarea 8n Ciseric a +aicii #omnului= 0

cercetri restaurare8 $*** + $**&8 /. Dupu

biseric8 sec. 37222

*rdi:tea 0 %oslogeni, 7ud. %lra:i > cercetri sistematice8 &''.8 7. !avruc, ". 0eagu aezri@ neolitic8 ep. bronz8 urme sec. 3, sec. 372 + 37222

*ro7diCodu, com. *ro7diCodu, 7ud. Olt salvare8 &'()8 =. 9rohani, #. #rgu aezare8 sec. 23 + 3

*rop:ani, com. ,ulpeni, 7ud. Olt ; *ura *orgotei > sondaj8 &'('8 " 0ica, =h. >opilian aezri8 sec. 278 sec. 728 sec. 322

(otaru, com. *ro7diCodu, 7ud. Olt salvare8 &'()8 !. 6uzdugan, 2. !hicideanu aezare8 sec. 23 + 3

(otrani, com. Erca:ele, 7ud. Olt cercetri restaurare8 &'')8 2. >ascu 9urn 1poart, clopotni 4 mnstire ncep. sec. 3722 i curte boiereasc8 sf. sec. 372 +

'nsurei, 7ud. Brila

opina ! > cercetri sistematice8 $**&8 ;. >andrea, ". 7ernescu, ;. !opilu, ". !iochin aezare8 neolitic8 materiale sec. 3722

)ele:ti, com. )ele:ti, 7ud. *or7 salvare8 &')'8 7. <dulescu aezare8 sec. 327 + 37

)ocusteni, com. #ane, 7ud. #ol7 > cercetri sistematice8 &'(' + &')&8 =h. >opilian aezri8 Callstatt8 sec. 22 + 2228 sec. 278 bordei sec. 327

+gura, com. +gura, 7ud. &eleorman > cercetri sistematice8 <.<. Andreescu i colaboratori aezare8 neolitic8 materiale DatMne8 groap bordei medieval, morminte sec. 37222

+riua, com. Belciugatele, 7ud. %lra:i > cercetri sistematice8 &'). + &''&, $***8 ". Eimon8 ". 0eagu, /. >avele , 7. >arnic aezare8 neolitic8 materiale ep. bronz, sec. 27, sec. 327 I + 3722

+Anstirea +@ineni, sat )atinu, com. +@ineni, 7ud. Brila cercetri sistematice8 &'(' + &''$8 2. !-ndea biseric sec. 3728 mnstire sec. 3722

+ihail Poglniceanu, 7ud. !alomia ; <%rucea +o?ila 'nalt= cercetri sistematice8 &''), &'''8 D. !hi escu, #. "ihai, /. <en a ruine biseric, sec. 372

+ihile:ti, 9ostul sat &u9a, 7ud. *iurgiu > salvare &')(8 7. 6arbu, 7. /nchiuc, !r. ;chuster aezri@ ep. bronz8 Callstatt8 sec. 37222

+irone:ti, com. *ostinari, 7ud. *iurgiu salvare8 &'))8 =h. 2. !antacuzino curte boiereasc8 sec. 372 + 3722 ; <la %onacul lui alade 0 +alu Ro:u= >

cercetri sistematice8 $**$8 !. ;chuster, 9. >opa, :. =rofu, ". >anait aezri ep. bronz, Callstatt, DatMne, sec. 27, sec. 37222

+ogo:e:ti, com. Adunaii %opceni, 7ud. *iurgiu > cercetri sistematice8 &')), &'', + $***8 !. ;chuster, 9. >opa aezare ep. bronz8 materiale Callstatt, DatMne8 sec. 37222 + 323

+ogo:oaia, com. +ogo:oaia, 7ud. !l9o? ; %hitila <Eerm= > cercetri sistematice8 &'), + &')%, &''(, $***8 7. 6oronean , =h. "nucu + Adameteanu, :. "iu, /. "ocanu, ". 0egru, A. 6oronean

aezri@ neolitic, ep. bronz, Callstatt, DatMne8 sec. 37222 + 323

"ucet, com. "ucet, 7ud #AmCo?ia ; mAnstire a "ucet cercetri restaurare8 &''(8 >. #iaconescu mnstire @ sec. 37 + 323

Ostro?u (9ost ,alea %pitanului), com. ,alea Argo?ei, 7ud. %lra:i salvare8 &'). + &')%8 !. Clcescu necropol8 sec. 3 I

Ostro?u +are, com. *ogo:u, 7ud. +ehedini ; Pm. 5F5 salvare8 &'('8 7. 6oronean , =h. !rciunescu aezare8 morminte8 sec. 3222 + 327

iatra 0 Sat, ora: ; <,adul %odrii= >

iatra Olt, 7ud. Olt

salvare8 &')( I, &''(8 ". 0ica, /. #eleanu, 2. !iuc, /. ;. 9eodor8 &''), /. ;. 9eodor aezri@ neolitic8 ep. bronz8 Callstatt8 sec. 728 sec. 327 I + 3728 necropol,

sec. 372

; <"ucet= salvare8 &')( I, &''% 1&''(48 ". 0ica, ;. Dazr, 2. !iuc aezri i necropole@ neolitic8 ep. bronz8 Callstatt8 sec. 22 + 2228 sec. 728 sec. 37 + 372

ietroasele, com. ; <%astru= >

ietroasele, 7ud. Buzu >

cercetri sistematice8 &'()8 =h. #iaconu, ". 9zonN fortifica ie sec. 278 conduct olane sec. 37222 + 323 ; <)a *rdini= > cercetri sistematice8 $**$8 /. ". !onstantinescu, D. =rigora, =. ;ticu ,

;. "atei

materiale@ Callstatt8 DatMne8 sec. 278 sec. 37222 + 33 ; <Staiunea de cercetri ,itiK,inicole= > cercetri sistematice8 $**$8 /. ". !onstantinescu, D. =rigora, =. ;ticu ,

;. "atei

morminte sec. 278 locuin sec. 3 ; <,alea Bazinului= > cercetri sistematice8 $**$8 /. ". !onstantinescu, D. =rigora, =. ;ticu ,

;. "atei

3722

materiale@ ep. bronz, Callstatt8 locuire 1gropi4@ DatMne8 sec. 72 + 7228 sec.

ietrosu, com. %oste:ti, 7ud. Buzu > salvare8&''),$***, $**$8 /. ". !onstantinescu, ;. >andrea, =. ;ticu aezri8 neolitic8 Callstatt8 DatMne8 sec. 278 sec. 372

iscani, com. #Armne:ti, 7ud. Arge: ; <)ocul !udei= salvare8 &')'8 ;p. !ristocea curte boiereasc8 sec. 372

iua

etrii, com. *iurgeni, 7ud. !alomia <Ora:ul de Eloci=

cercetri sistematice8 &'() + $**$8 D. !hi escu, 0. !onovici, A.>unescu, ;. 9eodor, =h. "atei, /. <en a, #. "ihai, ;. O a aezare, sec. 3 + 328 aezare urban, sec. 37 + 372228 necropole, sec. 37 + 37222

latone:ti, com. S?eni, 7ud. !alomia cercetri sistematice8 &''* + &''%, &''' + $***, $**$8 =h. "atei8 <. !oman necropol8 sec. 7222 + 3

ltre:ti, com. ; mAnstire a

ltre:ti, 7ud. %lra:i ltre:ti

cercetri restaurare8 &'''8 A. 2oni mnstire 8 sec. 3722 + 323

loie:ti, 7ud.

raho?a

; Biserica <S9. "icolae 0 ,echi= cercetri restaurare8 &')5, &')'8 Et. Olteanu, 0. 0eagu, ". #ulgheru, !. Coinrescu biseric, turn clopotni 8 sec. 372 + 3722 ; Str. +ihai Bra?ul, str. Armoniei salvare8 &')58 Et. Olteanu, 0. 0eagu, !. Coinrescu aezare urban8 sec. 3722 + 37222

losca, com. Bistre, 7ud. #ol7 ; <%aCana de metal= > cercetri sistematice8 &''%, $***8 2. "otzoi-!hicideanu, ". !hicideanu-Eandor,:. <idiche, ;. Oan , !. 6or, 9. 7asilescu, A. #ragoman, ". 9ache, 6. 9nsescu necropol, ep. bronz8 locuire !o ofeni, 6asarabi, sec. 327

olata, mun. &Argu Diu, 7ud. *or7 ; <%Ampul lui tru=

cercetri sistematice8 &')* + &''%8 7. <dulescu, >. <descu, 2. !mui pivni e de piatr a patru construc ii 8 sf-ritul sec. 327 + 372

o:ta, com. Buturugeni, 7ud. *iurgiu salvare8 &')58 A. Etefnescu necropol8 sec. 37222

Rado?anu, com. Rado?anu, 7ud. %lra:i ; <,alea lui tru=

cercetri sistematice8 &'(' + &')*8 ". !oma aezri8 sec. 72, sec. 23 + 38 sec. 3722

RAmnicul Srat, 7ud. Buzu ; AnsamClul 9ostei mAnstiri cercetri restaurare8 &''& +&''., &''( + $***8 /. Dupu8 A. 0icodei. A. Apostu aezare sec. 327 + 378 mnstire sec. 372 + 37222

RAmnicul ,Alcea, 7ud. ,Alcea ; arc 0 ora:ul medie?al

cercetri sistematice8 &'(' + &')*8 /. 6usuioc, D. "elnicu, Et. 6nic, >. 6eliu aezare urban8 sec. 327 + 37 I ; str. %arol !G str. %onstantin BrAnco?eanu salvare8 $***8 ". 2osifaru aezare urban8 sec. 3722, 323, 33 ; !nte:ti ((inte:ti) cercetri sistematice8 &'(' + &')*8 /. 6usuioc aezare8 biseric8 sec. 37 + 372

+Anstirea RAnccio?, com. %line:ti, 7ud. Arge: cercetri sistematice8 &''*8 ;p. !ristocea, <. "aschio mnstire 8 sec. 37 + 323

Re:ca, com. #oCroslo?eni, 7ud. Olt ; Romula > cercetri sistematice8 &'), + &''$, &''(, &'')8 =h. >opilian, ". 7asilescu, ". 0egru aezri@ neolitic8 ep. bronz8 ep. roman8 sec. 728 locuin e sec. 327 8 necropol roman sec. 22 + 2228 necropol sec. 327 + 37

Rogo?a, com. Rogo?a, 7ud. +ehedini ; <)a %azrmi= >

cercetri sistematice8 =. !rciunescu, !. "anea aezri@ ep. bronz, Callstatt8 DatMne8 sec. 3

Ro:iori de ,ede, 7ud. &eleorman ; Biserica <S9. "icolae= cercetri sistematice8 $**$8 /. H-n reanu, 7. >redoi necropol sec. 37 + 3728 funda ii biseric sec. 37222

Runcu, 7ud. *or7 sondaje8 &')$ + &'),8 7. <dulescu construc ie zid 1curte boiereasc48 sec. 372 I + 3722

Scuieni, com. *ura Ocniei, 7ud. #AmCo?ia ; Biserica <"a:terea #omnului= cercetri restaurare8 &'''8 >. #iaconescu, =h. Olteanu biseric8 sec. 3722

Srata +onteoru, com. +erei, 7ud. Buzu ; <Schitul lui "egoi= sondaj informare8 $***8 /. Dupu construc ie monastic8 sec. 3722I

Srule:ti, com. Srule:ti, 7ud. %lra:i > cercetri sistematice8 &')$8 =. 9rohani aezri8 sec. 22 + 2 a. !hr.8 sec. 372 + 3722 + 37222

Scri:oara, com. +ihe:ti, 7ud. ,Alcea ; mAnstire a *o?ora cercetri restaurare8 &'). + &')%8 =h. 2. !antacuzino8 $**$8 /. Dupu, A. "oglan m-nstire 8 sec. 37 + 37222

Snago?, 7ud. !l9o? ; mAnstire a Snago? salvare 1sondaje restaurare48 &''58 =h. 2. !antacuzino m-nstire 8 sec. 327 , 372

SloCozia, 7ud. !alomia ; +Anstirea <S9. ,oie?ozi= salvare, restaurare8 &')', &''%8 A. >unescu, #. "ihai, /. <en a construc ii m-nstireti8 sec. 37222 + 323

Slon, com. %era:u, 7ud.

raho?a

cercetri sistematice8 &'() + &')%, &')'8 ". !oma cetate8 sec. 23 + 322

StAlpu, com. StAlpu, 7ud. Buzu ; Biserica parohial <S9. #umitru :i S9inii 'mprai= cercetri restaurare8 &'''8 /. Dupu biseric8 sec. 3722

Stelnica, 7ud. !alomia ; <*rdi:tea +are= > cercetri sistematice8 &''( + &''), $*** + $**$8 0. !onovici, =h. "atei, A. =anciu necropol getic8 urme neolitic, ep. bronz8 sec. 37222 + 323

Stolniceni, mun. RAmnicu ,Alcea, 7ud. ,Alcea ; Boroneasa 0 AlCstroaia > sondaje8 &')*8 =h. 6ichir necropol8 sec. 372

Surpatele, com. ErAnce:ti, 7ud. ,Alcea ; mAnstire a Surpatele cercetri restaurare8 $**$8 /. Dupu mnstire8 sec. 37222

Hirna, 7ud.

raho?a

; =EAntAna lui (Aru= > cercetri sistematice8 &'() + &''$8 Et. Olteanu, 7. 9eodorescu, 0. 0eagu aezri8 sec. 22 + 278 sec. 72 + 7228 sec. 7222 + 3

&aCla Buii, sat Slon, com. %era:u, 7ud.

raho?a

cercetri sistematice8 &''% + &''5, &'')8 D. !hi escu, #. !p -n, A. 2oni , ;. 9eodor8 6. !iuperc, #. ;p-nu cetate8 sec. 327 + 37222

&Anganu (Autostrad), com. %ernica, 7ud !l9o? > salvare8 &''$8 7. ;andu aezri@ neolitic8 ep. bronz8 geto-daci8 sec. 37222 + 323

&Argo?i:te, 7ud. #AmCo?ia ; %urtea #omneasc cercetri sistematice8 &'(5, &'(', &')58 0. !onstantinescu i colaboratorii aezare urban8 sec. 3278 reedin domneasc8 sec. 327 + 37222 ; Str. Rapsodiei 0 <Stelea ,eche= cercetri sistematice8 &'() + &'('8 >. #iaconescu, !. 2onescu biseric8 sec. 327 + 37 ; AnsamClul Stelea cercetri restaurare i sistematice8 &'(* + &'($8 &')* + &'),8 =h. 2. !antacuzino, >. #iaconescu, =. "ihescu aezare urban8 sec. 327 + 3722 ; <Banca Agricol= salvare8 &''$8 D. "usca, 9. "usca aezare rural, sec. 322 + 3222 1I48 aezare urban8 sec. 327 + 37, 372 +

3722

; Str. +ihai Bra?u nr. 2 salvare8 D. "usca, 9. "usca aezare urban8 sec. 37 + 3722 ; %alea #omneasc nr. 252 0 254 salvare8 &'('8 >. #iaconescu aezare urban8 sec. 37 + 372

; <%hindia= salvare8 &')'8 D. "usca, 9. "usca aezare rural, sec. 3222 + 327 1I48 aezare urban8 sec. 327 + 3722, 37222

+ 323

F <+itropolia= cercetri sistematice8 &'($, =. "ihescu, 2. !hicideanu, <. =ioglovan8 &')% + &')58 >. #iaconescu, =. "ihescu ansamblu monumental urban, sec. 372 ; < oarta Buzului= salvare8 &'))8 9. "usca, >. #iaconescu, !. 2onescu fortifica ie urban8 sec. 3722 ; <Suseni=, Hcoala nr. 4 cercetri sistematice8 &')* + &')., &''%8 D. "usca, 9. "usca locuire sec. 222 + 278 sec. 7222 + 238 aezare urban8 sf. sec. 32228 sec. 327 + 378 sec. 3722 ; Str. Dustiiei nr. 33 (%azarma pompierilor) salvare8 &'))8 >. #iaconescu aezare urban8 sec. 37 + 37228 morminte sec. 3722 ; <BR#=, str. #iescu StanGstr. Stelea ((anul salvare8 &'))8 >. #iaconescu aezare urban8 sec. 372 + 37228 han8 sec. 37222 ; < oarta ,Antorilor #ealului= salvare8 $***8 >. #iaconescu, =h. Olteanu fortifica ie urban8 sec. 3722 ; Biserica <AlC= sondaj informare8 &')&8 >. #iaconescu iti:)

biseric8 sec. 372 ; Biserica <*recilor= salvare8 $***8 >. #iaconescu, =h. Olteanu funda ii biseric8 cimitir8 turnI@ sec. 372 + 37228 vechea primrie, sec. 3722 ; Biserica <%reulescu= cercetri restaurare8 $*** + $**$8 >. #iaconescu, =h. Olteanu biseric8 sec. 37 + 3722 ; Biserica <*eartoglu= cercetri restaurare8 &')) + &')'8 >. #iaconescu, =. "ihescu biseric8 sec. 327 + 37, 372, 3722 ; Biserica <S9. "icolae 0 Androne:ti= cercetri restaurare8 $*** + $**$8 >. #iaconescu, =h. Olteanu biseric8 etape construc ie sec. 37I, 372, 3722 ; Biserica <S9inii ,oie?ozi= cercetri restaurare8 &''$+ &'',8 >. #iaconescu, !. 2onescu biseric8 sec. 37, 3722

&Arg:orul ,echi, 7ud.

raho?a

cercetri sistematice8 &'() + $**,8 =h. #iaconu, ". 9zonN, Al. =h. 0iculescu, #. Dichiardopol, 7. <dulescu, 0. 0eagu, 6. !iuperc, A. "gureanu aezare urban8 sec. 327 + 37222 spturi n diferite sectoare@ la exteriorul zidului de incint al m-nstirii, la O6iserica AlbP i la biserica nr.,

&opolnia, com. !z?orul BArzii, 7ud. +ehedini ; Schitul &opolniei cercetri restaurare8 &'''8 #. "ihai biseric8 sec. 327 I + 3722

&urnu +gurele, 7ud. &eleorman ; %etatea &urnu cercetri sistematice8 &'() + &')*8 =h. 2. !antacuzino, A. ;ion cetate8 sec. 327 + 323

&utana, mAnstireaK , com. Bicule:ti, 7ud. Arge: cercetri sistematice restaurare8 &')(, &''*8 ;p. !ristocea funda ii biseric sf-ritul sec. 327 + 378 mnstire 8 sec. 372

Mndrei, 7ud. !alomia salvare8 &')'8 A. >unescu, /. <en a, =h. "atei aezare8 sec. 3 + 32

Jlmeni, com. Jlmeni, 7ud. Buzu > salvare8 &'),8 /. ". !onstantinescu aezri8 sec. 2228 sec. 3 + 32

Jrdreanu, com. Jrdreanu, 7ud. !l9o? (*iurgiu) salvare8 &')58 A. Etefnescu biseric, necropol8 sec. 323

Jrsai, 7ud. *or7 sondaje8 &')$8 7. <dulescu materiale sec. 327 + 37, 3728 funda ii biseric lemn8 sec. 3722 + 37222

,adu Spat, com. EAntAnele, 7ud.

raho?a

; Budureasca 4 " 0 < uul &tarului= > cercetri sistematice8 &')* + &')$8 7. 9eodorescu8 $**& + $**$8 #. Dichiardopol, 6. !iuperc, A. :r-nculeasa aezri8 sec. 72 + 7228 37 + 372

,adu Anei, com. Brne:ti, 7ud. !l9o? salvare8 &''& + &''$ A. >unescu, >. #amian, ;. 9eodor, /. ;afta aezri8 sec. 72 + 7228 sec. 23 + 3

,adu Sore:ti, com. Irne:ti, 7ud. Buzu ; <)a Cisericu= > cercetri sistematice8 &'(' + &'),8 7. #r-mboceanu aezri8 neolitic8 sec. 7222 + 38 morm-nt sec 278 funda ii biseric sec. 37

,alea +Anstirii, com. %tunele, 7ud. *or7 salvare8 &')'8 =h. 2. !antacuzino construc ie de crmid8 sec. 327

,Arte:coiu, com. ,Arte:coiu, 7ud. ,rancea > cercetri sistematice i de salvare8 &')5 + &''&8 7. 6obi, A. >aragin8 A. Apostu aezare i necropol ep. bronz8 aezare sec. 728 locuin e sec. 32 + 32228 locuin e sec. 3222 + 327

,iero:i, mAnstirea K, ?ezi Egetu, ora: +io?eni, 7ud. Arge:

,intil ,od, com. ,intil ,od, 7ud. Buzu sondaje8 &'),8 <. :lorescu, !. "ciuc mnstire 8 sec. 372

,ldeni, com. ,ldeni, 7ud. !alomia ; opina Blagodeasca sondaj 1sec iune .* m.48 $*** + $**&8 Et. Olteanu, /. !orbu urme ep. bronz, geto-daci, aezare sec. 23 + 3

,ldiceasca, com. ,alea Argo?ei, 7ud. %lra:i ; <Ochiul lui ,elicu= > sondaje8 &')* + &')&8 =. 9rohani aezri8 sec. 23 + 38 sec. 3728 sec. 37222 + 323

,ldiceasca, (&AncCe:ti), com. Snago?, 7ud. !l9o? > salvare, &''. + &''%8 7. ;andu aezare sec. 728 urme sec. 3, 37222 + 323

,oine:ti, com. ,oine:ti, 7ud. #AmCo?ia ; <%etate= cercetri sistematice8 $**&8 =h. 2. !antacuzino, A. 2oni , >. #iaconescu, =h. Olteanu fortifica ie pm-nt8 sec. 7222 + 3

Iidurile, com. +ozceni, 7ud. Arge: ; <)a Iiduri= salvare8 &'))8 ;p. !ristocea ruine biseric sec. 3722

Iimnicea, 7ud. &eleorman ; <%etate= cercetri sistematice8 $*** + $**$8 ". 6abe, =. 9rohani, #. ;p-nu, 2. >tracu urme ep. bronz, Callstatt8 aezri@ DatMne8 sec. 327

uncte cercetate

$.(

)ocaliti

&.5

Spturi urmrind alte perioade - 5%

Spturi de sal?are - &$. %ercetri legate de restaurare - .% %ercetri sistematice - ). Sonda7e de in9ormare - $&

A:ezri - &&% dintre care a:ezri urCane - &% "ecropole, morminte - %) Biserici - '. +Anstiri, schituri - %$ %eti - % Re:edine domne:ti - % %uri Coiere:ti - &

;ec. 23 + 32 .% 123 + 3@ $,8 3@ &*8 3 + 32@ &$4 ;ec. 32 + 3222 , ;ec. 3222 + 327 &5 13222@ .8 3222 + 327@ &$4 ;ec. 327 + 37 $, 1327@ (8 327 + 37@ &.8 37@ $4 ;ec. 37 + 372 $) 137 + 372@ &,8 372@ &%4 ;ec. 372 + 3722 $' 1372 + 3722@ &.8 3722@ &%4 ;ec. 3722 + 37222 $, ;ec. 37222 + 323 5& 137222@ $.8 37222 + 323@ $'8 323@ )4 ;ec. 37 + 37222 ,&

Localiti n care s-au descoperit urme din sec. XIII

Bleni RomAni, com. Bleni, 7ud. #AmCo?ia > cercetri sistematice8 &')* + &')&, &'). + &')%8 D. "usca, 9. "usca aezri8 Callstatt8 sec. 7 + 7228 sec. 3222 + 327 + 37 Beciu, com. ,Arte:coiu, 7ud. ,rancea ; <%ariera de argil= >

cercetri sistematice8 &')% + &')', &''&, &''(, $***8 7. 6obi, A. /. Apostu aezri8 ep. bronz8 sec. 322 + 32228 morminte sec. 322 + 3222 Brila ; Str. %etii nr. F0 cercetri sistematice8 &')5, &')' + &''$8 2. !-ndea, ;. >andrea necropol de inhuma ie 1%& morm.48 sec. 3222 + 327 %elei, or. %oraCia, 7ud. Olt ; Sucida?a >

cercetri sistematice8 &''., &''%, &''58 O. 9oropu, >. =herghe8 &''(, &'')8 >. =herghe, D. Amon, :l. 6-ciu ora i cetate roman i romano-bizantin8 locuire sec. 3222 + 327 i 37 + 372 %eteni, com. %eteni, 7ud. Arge: cercetri sistematice8 &'() + &'),, &')58 D. !hi escu, A. >unescu, ;p. !ristocea, A. ;ion aezare8 necropol8 sec. 3222, 327, 37 + 372 %ernele, mun. %raio?a ; < oianca= >

salvare8 &')& + &')'8 >. =herghe aezri@ Callstatt8 geto-daci8 sec. 728 sec. 3222 + 327 1nivel discontinuu4 %urtea de Arge:, 7ud. Arge: ; Biserica #omneasc S9. "icolae cercetri restaurare8 &'), + &').8 0. !onstantinescu, ;p. !ristocea, <.

"aschio

biseric, reedin 8 sec. 3222 + 327 ; ora:ul medie?al cercetri sistematice8 &'(' + &')*8 D. 6tr-na, A. 6tr-na aezare urban8 sec. 3222 + 327 #roCeta 0 &urnu Se?erin, 7ud. +ehedini ; zona de sudK?est a castrului > cercetri restaurare8 &'''8 =h. 2. !antacuzino, 2. ;tng fortifica ii8 sec. 22 + 72, 3222 ; %etatea Se?erinului salvare8 &')'8 ". #avidescu cetate8 sec. 3222 + 327 + 37 Erca:u de Sus, com. Erca:ele, 7ud. Olt ; <Sli:te= > salvare8 &').I8 ". 0ica aezri i necropole@ neolitic, ep. bronz8 Callstatt8 daco-roman8 sec. 327 ,

372

; <%imitir= > salvare8 &''*I8 ". 0ica, ". 7asilescu aezri@ neolitic8 geto-daci8 sec. 3222 *oranu, mun. RAmnicul ,Alcea, 7ud. ,Alcea

salvare8 &'),8 /. 6usuioc aezare8 sec. 3222 + 327 I Ostro?u +are, com. *ogo:u, 7ud. +ehedini salvare8 &'('8 7. 6oronean , =h. !rciunescu aezare8 morminte8 sec. 3222 + 327 &Argo?i:te, 7ud. #AmCo?ia ; <Banca Agricol= salvare8 &''$8 D. "usca, 9. "usca aezare rural, sec. 322 + 3222 1I48 aezare urban8 sec. 327 + 37, 372 + ; Pm. 5F5

3722

; <%hindia= salvare8 &')'8 D. "usca, 9. "usca aezare rural, sec. 3222 + 327 1I48 aezare urban8 sec. 327 + 3722, 37222

+ 323

; <Suseni=, Hcoala nr. 4 cercetri sistematice8 &')* + &')., &''%8 D. "usca, 9. "usca locuire sec. 222 + 278 sec. 7222 + 238 aezare urban8 sf. sec. 32228 sec. 327 + 378 sec. 3722 ,Arte:coiu, com. ,Arte:coiu, 7ud. ,rancea > cercetri sistematice i de salvare8 &')5 + &''&8 7. 6obi, A. >aragin8 A. Apostu aezare i necropol ep. bronz8 aezare sec. 728 locuin e sec. 32 + 32228 locuin e sec. 3222 + 327

Localiti n care s-au descoperit urme din sec. XIV

BasaraCi, mun. %ala9at, 7ud. #ol7

; <(unia %atArului= salvare8 $**&8 >. =herghe, ". 0ica cuptor 1din aezarea cercetat n &'5(48 sec. 327 Brila, 7ud. Brila, aezare urban ; Str. Bel?edere nr. 30 cercetri sistematice8 salvare8 &''&, &''$8 2. !-ndea, ;. >andrea locuin supr.8 morm-nt inhuma ie8 bordei, gropi8 sec. 327 + 3728 sec. 37228 sec. 323 + 33 ; %alea %lra:ilor nr. 36 0 23 cercetri sistematice8 salvare8 &''$ + &'',8 2. !-ndea, ;. >andrea, #. >andrea bordei8 gropi8 morminte inhuma ie8 sec. 327 + 378 sec. 37 + 3728 sec. 372 + 37228 sec. 3722 + 372228 sec. 37222 + 323 ; Str. *h. +arinescu nr. 35 cercetri sistematice8 salvare8 &'',8 2. !-ndea locuin supr.8 gropi8 sec. 327 + 378 sec. 372 + 3722 Buciumeni, ora: Bu9tea, 7ud. !l9o? ; Eostul sat +ne:ti

cercetri sistematice8 &'() + &')$, &').8A. Etefnescu necropol8 sec. 327 + 37 Bucure:ti F Strule:ti 0 +icne:ti cercetri sistematice8 &'5* + &')&8 salvare8 $***8 >. 2. >anait, 7. ;andu + !uculea aezri, locuin e i gropi@ neolitic, ep. bronz, sec. 22 + 27, 72 + 722, 3, 327 + 372, necropole sec. 327 + 3721&'5* + &')&4 %Ampulung +uscel, 7ud. Arge: +Anstirii <"egru ,od= ; %urtea domneasc 0 AnsamClul

cercetri sistematice8 &'(% + &'((, &')&+ &')$, &')., $*** + $**,8 =h. 2. !antacuzino, ;p. !ristocea, Et. 9r-mbaciu

curte domneasc, sec. 3278 mnstire, sec. 3722 + 323 #umCra?a, com. Jlmi, 7ud. #AmCo?ia ; <OCre7a 0 DghiaCuri=

cercetri sistematice8 &')&, &'),8 >. #iaconescu, =. "ihescu urme ep. bronz8 sec. 278 aezare sec. 327 + 37 #ulceanca, com. ,edea, 7ud. &eleorman > cercetri sistematice8 &'() + &'('8 ;. #olinescu-:erche aezri sec. 22 + 2 a. !hr., sec. 222, sec. 72 + 7228 urme sec. 327 Erca:u de Sus, com. Erca:ele, 7ud. Olt salvare8 &').I8 ". 0ica aezri i necropole@ neolitic, ep. bronz8 Callstatt8 daco-roman8 sec. 327 , 372 EierCiniK&Arg, com. EierCiniK&Arg, 7ud. !alomia salvare8 &')* + &'),8 6. :ilipescu aezare sec. 72 + 7228 sec. 327 L378 sec. 372 I + 3722 *herghia, com. *herghia, 7ud. rocopie= raho?a ; Iona de la ", de Ciserica ; <+alu Ro:u= > ; <Sli:te= >

<S9.

cercetri sistematice8 &''' + $***8 Et. Olteanu8 0. =rigore8 !. Coinrescu aezare rural sec. 3278 aezare urban sec. 37 + 3722 *iurgiu, 7ud *iurgiu ; <%etate= cercetri sistematice8 &'(% + &''%, &'')8 #. !p -n cetate8 sec. 327 + 323 )ele:ti, com. )ele:ti, 7ud. *or7 salvare8 &')'8 7. <dulescu aezare8 sec. 327 + 37 )ocusteni, com. #ane, 7ud. #ol7 > cercetri sistematice8 &'(' + &')&8 =h. >opilian

aezri8 Callstatt8 sec. 22 + 2228 sec. 278 bordei sec. 327 +riua, com. Belciugatele, 7ud. %lra:i > cercetri sistematice8 &'). + &''&, $***8 ". Eimon8 ". 0eagu, /. >avele , 7. >arnic aezare8 neolitic8 materiale ep. bronz, sec. 27, sec. 327 I + 3722 iatra 0 Sat, ora: iatra Olt, 7ud. Olt ; <,adul %odrii= >

salvare8 &')( I, &''(8 ". 0ica, /. #eleanu, 2. !iuc, /. ;. 9eodor8 &''), /. ;. 9eodor aezri@ neolitic8 ep. bronz8 Callstatt8 sec. 728 sec. 327 I + 3728 necropol,

sec. 372

losca, com. Bistre, 7ud. #ol7

; <%aCana de metal= >

cercetri sistematice8 &''%, $***8 2. "otzoi-!hicideanu, ". !hicideanu-Eandor,:. <idiche, ;. Oan , !. 6or, 9. 7asilescu, A. #ragoman, ". 9ache, 6. 9nsescu necropol, ep. bronz8 locuire !o ofeni, 6asarabi, sec. 327 olata, mun. &Argu Diu, 7ud. *or7 ; <%Ampul lui tru=

cercetri sistematice8 &')* + &''%8 7. <dulescu, >. <descu, 2. !mui pivni e de piatr a patru construc ii 8 sf-ritul sec. 327 + 372 RAmnicul Srat, 7ud. Buzu ; AnsamClul 9ostei mAnstiri

cercetri restaurare8 &''& +&''., &''( + $***8 /. Dupu8 A. 0icodei. A. Apostu aezare sec. 327 + 378 mnstire sec. 372 + 37222 RAmnicul ,Alcea, 7ud. ,Alcea ; arc 0 ora:ul medie?al cercetri sistematice8 &'(' + &')*8 /. 6usuioc, D. "elnicu, Et. 6nic, >.

6eliu

aezare urban8 sec. 327 + 37 I ; !nte:ti ((inte:ti) cercetri sistematice8 &'(' + &')*8 /. 6usuioc

aezare8 biseric8 sec. 37 + 372 Re:ca, com. #oCroslo?eni, 7ud. Olt ; Romula >

cercetri sistematice8 &'), + &''$, &''(, &'')8 =h. >opilian, ". 7asilescu, ". 0egru aezri@ neolitic8 ep. bronz8 ep. roman8 sec. 728 locuin e sec. 327 8 necropol roman sec. 22 + 2228 necropol sec. 327 + 37 Snago?, 7ud. !l9o? ; mAnstirea Snago?

salvare 1sondaje restaurare48 &''58 =h. 2. !antacuzino m-nstire 8 sec. 327 , 372 &aCla Buii, sat Slon, com. %era:u, 7ud. raho?a

cercetri sistematice8 &''% + &''5, &'')8 D. !hi escu, #. !p -n, A. 2oni , ;. 9eodor8 6. !iuperc, #. ;p-nu cetate8 sec. 327 + 37222 &Argo?i:te, 7ud. #AmCo?ia ; %urtea #omneasc cercetri sistematice8 &'(5, &'(', &')58 0. !onstantinescu i colaboratorii aezare urban8 sec. 3278 reedin domneasc8 sec. 327 + 37222 ; Str. Rapsodiei 0 <Stelea ,eche= cercetri sistematice8 &'() + &'('8 >. #iaconescu, !. 2onescu biseric8 sec. 327 + 37 ; AnsamClul Stelea cercetri restaurare i sistematice8 &'(* + &'($8 &')* + &'),8 =h. 2. !antacuzino, >. #iaconescu, =. "ihescu aezare urban8 sec. 327 + 3722 ; Biserica *eartoglu cercetri restaurare8 &')) + &')'8 >. #iaconescu, =. "ihescu biseric8 sec. 327 + 37, 372, 3722

&opolnia, com. !z?orul BArzii, 7ud. +ehedini cercetri restaurare8 &'''8 #. "ihai biseric8 sec. 327 I + 3722 &urnu +gurele, 7ud. &eleorman

; Schitul &opolniei

; %etatea &urnu

cercetri sistematice8 &'() + &')*8 =h. 2. !antacuzino, A. ;ion cetate8 sec. 327 + 323 &utana, mAnstireaK , com. Bicule:ti, 7ud. Arge: cercetri sistematice restaurare8 &')(, &''*8 ;p. !ristocea funda ii biseric sf-ritul sec. 327 + 378 mnstire 8 sec. 372 Jrsai, 7ud. *or7 sondaje8 &')$8 7. <dulescu materiale sec. 327 + 37, 3728 funda ii biseric lemn8 sec. 3722 + 37222 ,alea +Anstirii, com. %tunele, 7ud. *or7 salvare8 &')'8 =h. 2. !antacuzino construc ie de crmid8 sec. 327 Iimnicea, 7ud. &eleorman ; <%etate=

>tracu

cercetri sistematice8 $*** + $**$8 ". 6abe, =. 9rohani, #. ;p-nu, 2.

urme ep. bronz, Callstatt8 aezri@ DatMne8 sec. 327

!omunicare prezentat la A.<.A. % + aprilie $**. copNright Q ;impara $*** + $**%, toate drepturile rezervate