Anda di halaman 1dari 5

Nama.. UJIAN 1 SAINS TAHUN 5 Section A 1. Yang manakah antara berikut bukan mikroorganisma. A. Bakteria B. Berudu C. Fungi D.

Protozoa 2. Mikroorganisma dapat dilihat melalui A. Cermin B. Teleskop C. Mikroskop D. Stetoskop 3. Antara yang berikut, yang manakah menerangkan ciri-ciri mikroorganisma? i. Bernafas ii. Membiak iii. Bergerak A. i sahaja B. i dan ii sahaja C. ii dan iii sahaja D. i , ii dan iii 4. Yang manakah antara proses berikut tidak melibatkan penggunaan mikroorganisma? A. Membuat baja B. Membuat tapai C. Membuat roti D. Membuat biskut 5. A. B. C. Cendawan adalah contoh bagi Tumbuhan Fungi Bakteria

D.

Protozoa

6. Apakah yang perlu dilakukan apabila batuk? A. Tidur lewat pada waktu malam B. Makan ubat penahan sakit C. Pergi ke tempat sesak D. Gunakan tangan untuk menutup mulut 7. Emak Lina mendidihkan air sebelum minum. Mengapakah ia melakukan demikian? A. Untuk menjadikan air tersebut bertambah sedap. B. Untuk membunuh mikroorganisma. C. Untuk mengelakkan keluarganya daripada mendapat AIDS. D. Untuk masak kari kambing. 8. Di antara penyakit berikut, yang manakah patut dikuarantin? i. ii. iii. A. B. C. D. Sakit mata Demam campak AIDS i dan ii sahaja i dan iii sahaja ii dan iii sahaja i , ii dan iii sahaja

9. Yang manakah di antara berikut tidak tergolong dalam kumpulan yang sama? A. Virus B. Bakteria C. Udang D. Fungi

10. Antara penyakit berikut, yang manakah disebabkan oleh bakteria? A. B. C. D. 11. A. B. C. D. Campak Cirit-birit Pening kepala Malaria Virus boleh menyebabkan Roti berkulat. Bahan mereput. Roti menjadi kembang. Penyakit berbahaya dan mendatangkan maut. Apakah sebenarnya yang menyebabkan doh roti menjadi kembang ?

14.

Apakah yang menyebabkan perubahan pada makanan yang ditunjukkan di atas ? Virus Fungi Bakteria Protozoa

A. B. C. D.

15.

Rajah 2 menunjukkan sejenis mikroorganisma. Mikroorganisma ini dikelaskan sebagai Bakteria Kulat Virus Protozoa Yang manakah antara berikut tidak dapat dilihat dengan mata kasar? Daun Semut Ulat beluncas Bakteria Apakah kegunaan mikroorganisma di bidang perubatan? Membuat baja Membuat tempeh Membuat roti Membuat antibiotik Kita tidak dapat melihat mikroorganisma menggunakan mata kasar kita. Kenapa? Ia besar Ia sangat cantik Ia terlalu kecil Ia sangat besar

12.

A.

Pembiakan mikroorganisma yang sangat cepat. B. Pembebasan karbon dioksida apabila mikroorganisma bernafas. C. Pergerakan mikroorganisma di dalam doh. D. Pertumbuhan mikroorganisma di dalam doh. 13. Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak benar ?

A. B. C. D. 16.

A. B. C. D. 17.

A.

Mikroorganisma hanya berjangkit daripada haiwan kepada manusia. B. Mikroorganisma menyebabkan konjunktivitis. C. Sesetengah mikroorganisma berguna dalam kehidupan seharian kita. D. Mikroorganisma boleh dipindahkan apabila pesakit bersin atau batuk.

A. B. C. D. 18.

A. B. C. D.

Section B
1. Rajah 1 menunjukkan dua keping roti P dan Q yang sama jenis dan saiz. P disimpan kering manakala Q dilembapkan dengan renjisan air. Keduaduanya dibungkus dengan beg plastik.

Rajah 1

(a)

Nyatakan satu sebab (inferens) berdasarkan rajah 1 [1markah]

(b)

Tuliskan satu pemerhatian tentang keadaan roti Q untuk menyokong jawapan di (a). .. [1 markah]

(c)

Ramalkan apa yang akan berlaku kepada Aminah jika ia memakan roti Q.

.. [1 markah] (d) Nyatakan dua pembolehubah yang dimalarkankan 1. .. 2. .. [2 markah]

(e) Selain daripada membuat roti , nyatakan kegunaan lain mikroorganisma. .. [1 markah]

Jadual 2 menujukkan bilangan burung pipit yang boleh dijumpai di sawah padi. Bulan Januari Februari Mac April Bilangan burung pipit 1500 1300 1100 1000 Jadual 2

(a)

Apakah tujuan penyiasatan ini? [1 markah]

(b)

Apakah corak perubahan bilangan burung pipit ? .......................... [1 markah]

(c)

Ramalkan bilangan burung pipit dalam bulan Mei. .. [1 markah]

(d)

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini? [1 markah]