Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Bil Murid Masa Tarikh Tema Tajuk

: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan : 5 Tenteram : /41 orang : 7.40 pagi 8.40 pagi (1 jam) : 2 April 2014 : Tema 3- Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat : Unit 6 Hidup Bermuafakat 6B. Kunjung - mengunjung Amalan Kita

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua daripada tiga kebaikan kunjung mengunjung dengan betul melalui aktiviti nyanyian . 2. Mengenalpasti sikap positif dan negatif semasa berkunjung berdasarkan gambar. 3. Melakonkan cara melayan tetamu yang berkunjung ke rumah dengan sopan dan bertatasusila secara berkumpulan. 1. Kebaikan kunjung mengunjung 2. Sikap positif dan negatif semasa berkunjung 3. Cara melayan dan menghormati tetamu dengan sopan dan bertatasusila : Peka, menghargai dan menghormati orang lain : Murid tahu kaum yang terdapat di Malaysia dan pernah berkunjung ke rumah jiran.

Isi Pelajaran

Penerapan Nilai Murni Pengetahuan sedia ada

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran: Bahan video lagu Lembaran lirik lagu Lembaran kerja slaid Power Point situasi pembesar suara Jumlah 1 1 41 41 (1set soalan) 3 1 set 1

Prosedur Pelaksanaan Alam Sekitar/ Unsur Patriotisme/ Sumber P&P/Isi Pelajaran Set Induksi (5 Minit) 1. Murid diperlihatkan dengan beberapa gambar di slaid Power Point. 2. Murid diminta memberikan pendapat tentang gambar yang dipaparkan. 3. Jawapan murid dikaitkan dengan tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu Hidup Bermuafakat (Kunjung Mengunjung Amalan Kita). Langkah 1 (15 Minit) 1. Murid diedarkan dengan helaian lirik lagu Kebaikan Kunjung Mengunjung. 2. Murid diminta menyanyikan bersama-sama lagu tersebut. 3. Murid diminta menyatakan dan menggariskan kebaikan kunjung mengunjung yang terdapat dalam lirik lagu. 4. Murid berbincang dengan guru dan jawapan yang betul akan diberikan token. Langkah 2 (15 minit) 1. Murid diedarkan dengan lembaran kerja. 2. Murid dipertontonkan dengan satu video berkenaan perayaan yang disambut oleh masyarakat pelbagai kaum. 3. Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberi. 4. Murid berbincang dengan guru dan jawapan yang betul akan diberikan token.

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/ Kemahiran Generik

Catatan (Penerapan Nilai Murni/ Nilai Alam Sekitar/ Unsur Patriotisme/ Sumber P&P/Isi Pelajaran

KBKK : - Mengesan - Menghubungkait

BSPP: - slide Power Point - pembesar suara Nilai -berbudi bahasa -hormat menghormati Soalan guru: 1. Apakah perkaitan gambar dengan tajuk hari ini?

Kecerdasan Pelbagai: - Interpersonal - Intrapersonal - Visual

KBKK : - Menghubungkait - Rasional - Menjana idea - menyusun maklumat

Isi pelajaran: -kebaikan mengunjung BSPP: - slaid Power Point - lembaran lirik lagu -lagu -pembesar suara Nilai: -berbudi bahasa -Mengenali dan peka terhadap budaya jiran tetangga

Kecerdasan Pelbagai: - Verbal Linguistik - Interpersonal

KBKK : - Mengesan - Menghubungkait Kecerdasan Pelbagai: - Interpersonal - Intrapersonal - Visual

Isi pelajaran: -sikap positif dan negatif semasa berkunjung BSPP: - video - pembesar suara - lembaran kerja Nilai -peka -hormat menghormati

Langkah 3 (20 minit) 1. Murid dibahagikan kepada 8 kumpulan. 2. Setiap kumpulan diedarkan dengan kad situasi. 3. Murid diberikan masa untuk berbincang dengan ahli kumpulan berkenaan kad situasi yang diterima. 4. Kumpulan dipilih secara undian nombor dan diminta untuk ke hadapan kelas. 5. Murid diminta untuk memain peranan cara untuk menghormati tetamu dan adab kunjung-mengunjung. 6. Setelah murid melakukan persembahan, murid melakukan perbincangan bersama guru. Penutup (5 minit) 1. Murid diminta untuk menyanyikan lagu Kebaikan Kunjung-Mengunjung. 2. Murid diterapkan dengan nilai hormati jiran tetangga. 3.Murid dipanggil secara rawak untuk menjawab soalan guru. 4. Murid yang menjawab dengan betul akan diberikan token. 5. Murid mendengar rumusan pembelajaran oleh guru pada hari ini. KBKK : -Mengaplikasi Kecerdasan pelbagai :-verbal linguistik BSPP: -lagu -pembesar suara -slaid Power Point Nilai : -beramah mesra Soalan guru : 1. Berikan satu kebaikan kunjung-mengunjung. KBKK : -Menghubungkait -Membuat keputusan -Menyelesaikan masalah Kecerdasan Pelbagai : - verbal linguistik - visual ruang Isi pelajaran: -cara melayan tetamu dengan sopan dan bertatasusila BSPP: - slaid Power Point - kad situasi Nilai murni: -Berani tampil ke hadapan -beradab sopan -berbudi bahasa