Anda di halaman 1dari 34

Miriam O`Neal AUSTRALIJSKA ROMANSA

Prvo poglavlje
Za vreme leta avionom iz Londona, Liza se potajno nadala da e Dirk Lankaster biti na aerodromu u Pertu da doeka svog sina. Meutim, ne bi bila iznenaena i da ne doe. Kroz okno aviona s jedne strane se video okean, a s druge ravnica nalik na pustinju koja se pruala u beskonanost, smedecrvena ispod sunca koje je prilo. Kroz nju je iao ravan, siv put kao brazgotina u pejzau. Oblak praine dizao se oko velikoga stada ivotinja koje su s raneva iz unutranjosti zemlje ile prema ravnicama s vie trave. Svaki put kad se avion sputao, Barni ju je pitao jesu li stigli, a ona mu je odgovarala kako moraju jo da se voze. Jadan deak, bio je umoran, mislila je. Preplaena, nadala se da e ipak sve dobro proi, da e se za nekoliko nedelja Barni pri vici na novi ivot, a ona e se vratiti u Englesku. Sad kada je njena roaka Elen, Barnijeva majka, bila mrtva, dete je pripalo ocu i ona ga je vodila njemu u Australiju. Najzad su stigli u Derbi, aerodrom najblii Jaravongi. Sa zebnjom je uzela njihov runi prtljag, Barnijevog plianog medu i nekoliko ilustrovanih urnala koje je ponela. Trenutak kasnije su izali iz aviona. Jeste li vi gospoica Harlou? A ovaj mali, Barni? Okrenula se i nala licem u lice s mravim mukarcem pedesetih godina, preplanule koe. Ja sam Bil Tagart predstavio se pruajui joj ruku. Dirk mi je naredio da doem po vas helikopterom. Helikopterom? Jaravonga je odavde daleko jo sto kilometara. Iz vazduha se divila predelu koji se pred njom irio. Koliko dugo ete biti kod nas? upitao je Bil posle nekoliko minuta. Bila bi teta da se odmah vratite. Nemirno je pogledala Barnija pre nego to je odgovorila. Nita nije dogovoreno, ali mislim da neu ostati dugo. Dirk bi bio zadovoljan da neko brine o malom. Dora Dader vodi domainstvo, ali ona ne moe sve. to se Dirka tie, on nikad nije kod kue. Hoete rei da ne postoji niko ko bi vodio brigu o deaku? upitala je zaprepaeno. Ne, ali Dirk e ve nai reenje. Bila je besna. Rei e mu ta misli o tome. Oekivala sam da e nas doekati na aerodromu. Zauzet je na rancu. Naravno! Ali... sina nije video dve godine. Moda mu je drae da se ponovo vide kod kue... Pogledajte! Stiemo! Ostala je bez daha. Nekoliko razliitih zgrada grupisanih oko ljupke kue na dva sprata sa irokom verandom kolonijalnog stila, okruenom divnim cveem. Oko nje su razasuta manja zdanja, staje i hangari. Desno, straga, nalazio se veliki ograeni prostor za konje. Iza kue se videla plava mrlja bazena. Bio je okruen velikom terasom s grmovima i cveem koji su stvara-

li ostrvca sveine. Neto dalje, teren za tenis okruen egzotinim stablima. Sve je delovalo poput oaze zelenila i civilizacije usred stenovite i neplodne pustinje. Mladi crvenokosi mukarac poao im je ususret. Imao je samo pantalonice kaki boje i Liza je pomislila kako mora daje svestan svog lepo graenog tela. Bil ih je upoznao. Lari Kemp, gospoica Harlou. A ovo je Dirkov sin Barni, Lari. Lari se nije ni osvrnuo na deaka, ve je svu panju usmeno na Liu. Poinjem da verujem u uda. Mislio sam da na stotinu kilometara oko nas ne postoji lepa ena, a sad nam s neba pada prava lepotica. Prestani da trabunja prekine ga Bil i budi od koristi. Uzmi prtljag. Krenuli su prema kui i tek tad je primeti visokog, miiavog mukarca, u farmerkama i kockastoj koulji. Posmatrao ih je s vrha stepenita. Nije se ni pomakao niti je krenuo prema njima. Liza je oklevala u dnu stepenica, steui Barnijevu ruku. Dobar dan, gospoice Harlou progovorio je ili bi bilo bolje da vas zovem Liza. Glas mu je bio tvrd, odsean, bez imalo topline. Bile, Lari, unesite kofere. Dora e vam pokazati sobu. ekao je da udu u kuu pa se tek onda okrenuo sinu i pruio mu ruku. Zdravo, Barni, mora da si umoran, zar ne? Liza ohrabrujue gurne deaka prema ocu, ali uplaeni Barni je napravio dva koraka, ne prestajui da ga gleda. Vie se nije zanimao za deaka, okrenuo se prema njima i dao im rukom znak da udu u kuu. Uite, upoznau vas s Dorom. Unutranjost je bila prijatno sveza. Uoe u prostran salon. Levo je bio veliki kanabe presvuen zelenom koom i do njega niski sto na kom su bile figurice od poliranog kamena u obliku bizona, zdela od kalaja. Desno je zid prekrivala polica s knjigama. Duboke naslonjae kao da su pozivale na odmor. U svemu tome se oseala jedna vrsta muke strogosti. Je li Dirk izbrisao svaki Elenin trag? Proli su kroz staklena vrata i nali se u velikom predvorju, odakle se penjalo na sprat. U dnu hola su se otvorila vrata i propustila bucmastu enu vedra lica. Brisala je ruke o kecelju. Srednjih godina, imala je smeu kovrdavu kosu, a lice joj je bilo pokriveno pegama. Vi mora da ste gospoica Harlou! rekla je ne ekajui daje Dirk predstavi. Jeste li dobro putovali? Jesmo, hvala. Vi ste gospoa Dader, arne? Da, ali svi me zovu Dora klekne pred Barnija i buno ga poljubi u obraz. Pa ti si sad veliki deak! Kad sam te poslednji put videla nisi bio vei od tek roenog kengura. Barni plaho spusti glavu. Dora se nasmejala i prstima prola kroz njegovu svilenkastu kosu. Zatim ustane i Odvede ih u njihove sobe. Dirk nije iao za njima, ali kad se Liza osvrnula, videla je kako ih posmatra. Pogledi im se susretnu. Onda se on okrenuo i brzo udaljio. Soba je bila sveza kao i salon. Zidovi su bili svetloruiasti, dve fotelje su bile uz mali okrugli sto, prekriven pastelnim stolnjakom. Vaza je bila prepuna hibiskusa opojnog mirisa. Evo vae sobe, gospoice Harlou! Barnijeva je preko puta vae. Mislila sam kako je najbolje da bude uz vas. Doi, maleni, moram neto da ti pokaem. Barni je uzviknuo od zadovoljstva kad je na podu medu mnogobrojnim igrakama ugledao elektrini voz sa inama, mostovima, stanicama. Na trenutak se Liza ponadala da je Dirk za sina pronaao jednu od svojih starih igraaka, ali ju je Dora razoarala rekavi daje to igraka njenog sina. Liza se vrati u svoju sobu da se presvue. Bila je zamiljena. Njena oseanja o toj zemlji bila su dvojaka. Njena roaka nije podnosila ovaj kraj, ali je Liza odmah osetila kako je ova zemlja privlai. Moda zbog svoje tvrde lepote i treperavih boja.

Sila je u prizemlje. Dora je ve servirala aj na verandi. Bilo je mnogo malih sendvia s buterom i unkom i domaeg keksa. Gde je gospodin Lankaster? Mislite, Dirk? Ne znam tano, ali ete ga videti za vreme aja, Zar nije ovo neto poput aja? Ah, to je neto poput ruka odgovorila je smejui se Dora. Ovo to mi nazivamo ajem zapravo je veera. Dirku je najvaniji jutarnji obrok. Smem li vas neim ponuditi, gospoice Harlou? Zovite me Liza, a ako biste sa mnom popili solju aja, bilo bi mi drago. Rado. Prvi put ste u Australiji? Da, prvi put, nikad nisam napustila Evropu. teta to ste doli u ovakvim okolnostima ree Dora, gledajui krajikom oka Barnija. Kakva tuna pria... Saobraajna nesrea? Zar ne, bila je s nekim mukarcem? Da, s prijateljem. Ostali su na mestu mrtvi. Dirk nam nije nita rekao, samo daje Elen smrtno stradala. Isto kao kad je otila. Ne usuujem se da izgovorim njeno ime, on bi me ubio! Iz poetka se inilo daje njihov brak uspean prisetila se Liza tuno. Bili su tako lep par, hou rei, izgledali su sreno na fotografijama. Oprostite mi zbog ovoga to u rei: vaa roaka nije bila roena da ivi u Jaravongi. Ona je volela grad. Ovde se svake veeri ne odlazi na zabave, ni svaki dan u kupovinu... Mora da se oseala usamljeno... Imala je dobrog mua i divno dete. Mogla je da radi ta god joj se svidelo, da ode avionom u Pert kad god je htela. Dirk je za njom bio lud i sve bi joj bio dao. Da ste samo videli njene haljine! Kad gaje napustila, oslobodio se svega to je ostavila. ak je poklonio konja kog joj je kupio. Zastoje bio tako ogoren? Hou rei... Mislim da su oboje krivi to im brak nije uspeo... On ne misli tako. Nije li Dirk krut? upitala je plaho. Mora se biti takav da bi se ovde preivelo. Moda nije trebalo da se oeni. U njegovom ivotu nema mesta za enu rekla je Liza zamiljeno. Svakom mukarcu treba ena! Liza je pokuala da promeni razgovor. Nadam se da e se Barni navii da ovde ivi. Da, svakako! A vi ete mu pomoi. Ali ja u ovde ostati samo petnaestak dana... Samo? iznenaeno e Dora. Mislila sam da ete ostati due. Dirk mi je samo rekao da dolazite s detetom, da ete ostati ovde i brinuti o njemu.

***
Sat kasnije Liza se odmarala u lealjci na ivci bazena. Uivala je u sunevoj toplini. Bilo je zapravo jako vrue, iako je bilo kasno zimsko popodne. Poluzatvorenih oiju posmatrala je Barnija kako se igra s drugom decom. Razmiljala je o svojim prvim utiscima. Odjednom os-eti da nije sama. Otvorila je oi i ugledala Dirka Lankastera. Koliko dugo ju je posmatrao? Naglo se uspravila i pokrila pekirom. Oseala je kako je odmerava pogledom. Njen vrlo mali bikini jedva je pokrivao neto od tela. Osetila je kako crveni.

Ne uznemiravajte se zbog mene rekao je ne skidajui pogled s nje. Kako vam se ini Jaravonga? Kua vam je prelepa, a, onda... teko je baviti se rancem u ovako pustom kraju rekla je tek da neto kae. Da, teko je! ponovio je. Rekao bih, tavie, da se na njemu ropski radi. Nikad nisam podnosio ljude koji vole lagodan ivot. Elen, na primer pokuala je ona. Ona je za mene mrtva dve godine, otkako je otila odavde. Ali, ne govorimo vie o tome. Vi oigledno elite da potpuno zaboravite Elen, kao da nije ni postojala! Ali to je nemogue, ostavila vam je sina koga ne moete porei. Skrenuo je pogled prema Barniju. Da, ostavila mi je sina ponovio je mrano. I usreila vas je! Kad se ponovo okrenuo, lice mu je bilo sumorno. Moram na posao ree. Samo sam se hteo da se uverim da vam nita ne nedostaje. Vidimo se za veerom. Udaljio se krupnim koracima, jedva pogledavi Barnija. Pratila gaje pogledom. Nije znala ta da o njemu misli.

Drugo poglavlje
Ne idi, Liza, bojim se, nemoj me ostaviti. Barniju je vukao za rukav i zaustavljao. Upravo je zavrila priu. Ostaviu ti upaljenu lampicu i neu zatvoriti vrata. Ako bude potrebno, samo me zovi i ja u odmah doi. Obeava? Obeavam. Sad u sii na veeru, ali ako me zove, odmah u doi. Neno ga je zagrlila a zatim sila u trpezariju. Iznenaeno je zastala jer se nije nadala da e videti Dirka Lankastera. Bio je u svetlosivom odelu s belom kouljom i tamnoplavom kravatom. Mora daje takav Dirk osvojio Elen o komu je oduevljeno priala na poetku braka. Sad je bio vrlo elegantan, potpuno drugaiji od ranera koji ju je doekao lica i ruku prekrivenih prainom crvene zemlje. Dobro vee, Liza. Hoete li neto da popijete? Morate probati nae australijsko vino. Ovo je rizling iz Labudove doline, juno od Perta natoio joj je au i nazdravio. U vae zdravlje, i dobro doli u Jaravongu. Stvarno je odlino. Lepo je videti Engleskinju kako proba jedan australijski proizvod. Mislite na Elen? Kao to sam vam poslepodne rekao, ne elim da razgovaram o vaoj roaki. Ali stalno mislite na nju... Odakle vam to? Postoji li i jedan razlog da mislim na enu koja me je ostavila? Na primer, oseaj krivice... Ja kriv? alite se! Ne alim se. Ne mislim daje Elen bila bez mana, ali... ali vi ste sigurno takoe bili krivi. Nije joj odgovorio jer je Dora ula u sobu najavljujui daje veera na stolu. Kao i ela kua, i trpezarija je bila udobna, ali bez znaka da tu ivi ena. Pokustvo od tamnog drveta i jednobojne presvlake odavale su odreenu strogost. Masivni sto je zauzimao njenu sredinu.

Veera je bila izvrsna: najpre plodovi mora, zatim hladna govedina s maslinama, zainjena aromatinim biljem. Dirk je uljudno upitao kako su putovali. U jednom trenutku ona ga prekine. Morali bismo razgovarati o Barniju. Ispio je gutljaj vina pre nego to je odgovorio. Moete li mi rei zato vas toliko zanima Barnijeva budunost? Zato to je on sin moje roake i poslednje dve godine sam veoma vezana za njega. ini se da ste se za njega vie brinuli nego njegova majka. ta time elite rei? Mnogo toga. Na primer, injenica da ste sami doli s Barnijem, a niste ga predali stjuardesi. Zatim, sino, kad sam se popeo u sobu da se presvuena, uo sam vas kako ga neno spremate u postelju. Poznajem Elen. Mora daje bila presrena stoje imala mladu roaku koja brine o njenom sinu. Pokuala sam da mu olakam ivot. Bez sumnje, ali ona je to iskoriavala. Kad se samo setim daje one veeri kad se dogodila nesrea bila s mukarcem. Zar je to zloin? ta mislite, kakav joj je ivot s detetom koje je morala sama da odgaja? Da vas podsetim, nisam je oterao. Otila je sama. Jer ste joj ivot uinili nemoguim. Stvarno? Glas vam je ironian. ta vam je Elen ispriala o ivotu ovde? Ako ba elite da znate povikala je uzrujano rekla mi je da ste kruti i sebini. A prema onome to sam videla kad sam dola, bila je u pravu. Ah, tako? Je li vam tano ispriala ta sam joj prebacivao? Nikad nije tvrdila da je savrena. Molio bih vas da ubudue ne razgovaramo o tome. Onda se, ako elite, vratimo Barniju. ta ete uiniti s njim? Ne uznemiravajte se. Ima mnogo druge dece na farmi ije majke paze da im se nita ne dogodi. Ne moete ga tek tako prepustiti bilo ijem nadzoru. Tek mu je pet godina. Trenutno je jako osetljiv, upravo je izgubio majku, a sad je u novoj sredini. Ima potrebu da se o njemu brine neko uz koga se osea sigurnim. Hoete rei, neko ko e preuzeti vae mesto u njegovom ivotu? upitao je mirno. Kao daju je neko udario posred lica. Kako e prepustiti Barnija sebinom ocu i aici nepoznatih ena? ta da uini? Ne moe ovde ostati beskonano. Radoznalu ju je posmatrao. Zabrinuti ste za dete, zar ne? Reenje je jednostavno. Ostanite due nego to ste predvideli, sve dok se Barni ne prilagodi. Bie jo zavisniji od mene. Osim toga, zaboravljate da moram nastaviti svoj posao u Engleskoj. Ovde ete dobiti sve to vam je potrebno za rad. Nije problem samo u novcu. Ne mogu napustiti posao koji volim, isto kao to vi ne moete napustiti svoj ran. Ja sam nezavisni stilista. Predala sam, dodue, svoje skice pre dolaska ovamo. Vi, dakle, nemate nita to bi ovoga trenutka bilo hitno. Moete ostati dve nedelje ili dva meseca... Dva meseca? Ja sam predvidela dve nedelje! Bila bi teta da ne iskoristite boravak ovde i ne upoznate ovaj deo Australije. Pokazau vam nekoliko zanimljivih mesta. Radije vreme posvetite Barniju, a ne meni! odgovorila je kiselo. Potrudite se da mu se to vie pribliite. Kako moete stalno odbijati odgovornost koju imate prema sinu...

Mislim da prihvatam svoje odgovornosti odvratio je suvo. Kod mene e se prema njemu lepo postupati. Nije li to dovoljno? Po zavretku obroka Liza je izbegavala razgovor o Elen. Ispitivala ga je o Jaravongi. Oduevljeno joj je priao o severoistoku Australije, posebno o uzgoju goveda. To je prvo podruje Australije koje su otkrili Evropljani objasni joj. Meutim, jo donedavno bila je potpuno zaostala. Pokazau vam kako je sad divna, upravo u cvatu. Sluala gaje zadivljena onim to joj je objanjavao. Kasnije, u svojoj sobi, naslonjena na prozorski okvir, posmatrala je zvezde. Zastoje njena roaka ovo mesto smatrala tunim i odbojnim i nije mogla da bude potpuno srena? Dirk je bio vrlo privlaan mukarac, kua prijatna i raskona. Jedino je Dirk Lankaster bio tvrd, krut i autoritativan ovek, koga je verovatno teko podnosila.

***
Kako ste spavali? upitao je Dirk ujutro, vadei pie iz friidera? Dok ste vi spavali, mi smo obili elo imanje, upoznali neke ene, Barni je oaran Dorinom papigom. I, naravno, konjima. Bili ste marljivi, ali bih hteo da poslepodne zajedno proetamo. Ima nekoliko vrlo zanimljivih mesta koje svakako treba videti, jedino to su malo vie udaljena od Jaravonge. Na primer tunel Vrik. Kako bismo ili? Helikopterom? Ne, landroverom. Ne bi li to bilo prenaporno za Barnija? Nisam mislio da ga povedem s nama. On e imati vremena sve to da vidi, dok vi morate iskoristiti priliku. Zaboravite na to! rekla je hladno. Barniju morate vi, a ne ja, posvetiti vreme. Ostanem li ovde, bie to samo zato da mu olakam prelazak na novi ivot, I da se navikne na vas. Ponaajte se tako da vas prihvati. Barni je va sin. Nije on kriv to je dve godine bio odvojen od vas. Nisam ni ja kriv, toliko da vas podsetim. Dola je u napast da mu odgovori kako je krivica bila i Elenina i njegova, ali emu to? Evo ta emo uiniti! Zaboravimo Tanel Krik rekao je ii emo samo u Dord, to je mnogo blie. Poveemo i Barnija. Zadovoljni? Otili su odmah posle ruka. Put je bio oajan, ali predeo divan, prepun boja koje su se meusobno meale pod blistavim plavim nebom: smekastocrvena zemlja, uta i retka isuena trava. Njena umetnika dua budila se usred svih tih boja, alila je to nije ponela paletu i kistove. Pokazao joj je lanac planina koje su se pruale s njihove leve strane, gde su se crveneli daleki vrhunci. Tamo dole ima zlata primetio je. Ali, teko gaje pronai. Ostao je tek pokoji ispira. Divno! uzviknuo je Barni, koji je pred svim tim novostima zaboravio na svoju plahost. Postoji li karta na kojoj su oznaeni rudnici zlata? Ne. Samo se nekoliko ljudi obogatilo. Primetila je kako se Dirk trudi da razgovara s Barnijem, ali u njegovom glasu nije bilo ni topline ni ljubavi. Da razgovor ne bi prestao, Dirku je stalno postavljala pitanja. O velikim oblacima belih ptica iznad njih, o udnim smeim izraslinama mravinjaka koji su liili na moderne skulpture, o drveu nevienih, udnih oblika. Barni je sa zanimanjem sluao Dirkova objanjenja, ali kako to nije bio razgovor izmeu oca i sina, sumnjala je u uspeh ovoga izleta.

Njen bes je splasnuo kad su stigli do Dorda. Bilo je to mesto impresionirajue lepote, neto nalik na jezero. Stigli su ba na vreme da se ukrcaju na turistiki brodi. U mirnoj i bistroj vodi videli su se refleksi fosila korala u boji izmeu be i sjajnog okera. Sve je bilo mirno i vedro, oaza sveza i zelena, tu su iveli mali krokodili neopasni za ljude, kormorani, papagaji crvene i zelene boje. Kako bi bilo divno sve te boje staviti na papir! uzdahnula je. Vi slikate? Da, elela sam da napravim nekoliko akvarela. Bio je zauen. Pronai emo sve to vam je potrebno. Ako treba, poi emo avionom u Pert i tamo provesti nekoliko dana. ta kaete na to? Da, bilo bi divno. Bie. Zamoliemo Doru da priuva Barnija za to vreme. Oh, ne! Bojite se? upitao je smejui se. ega? Vas? Naravno da ne! Ali nije mogla da izdri njegov pogled. Kad su krenuli prema Jaravongi, sunce je oslabilo i njegovi zraci su pejza uinili dramatinim. Nebo je bilo kao u plamenu, mravinjaci su izgledali poput tajanstvenih divova. Landrover je poskakivao po neravnom putu i esto je Lizina ruka dodirivala Dirkovu. Bilo je nemogue udaljiti se od njega jer je u naruju drala Barnija koji je spavao, ali svaki put kad bi osetila njegov dodir, zadrhtala bi. Bez ikakvog upozorenja je zaustavio auto. Pomislila je da neto nije u redu s kolima. Dirk je sedeo za upravljaem i nije se micao niti je nameravao da izae. Onda je naglo okrenuo glavu prema njoj i intenzivno je pogledao. Zatim se polako sagao i usnama dodirnuo njene. Poljubac je bio neopisivo nean, elo telo joj proela slast Znala je da to nije smela dopustiti, ali je bila nesposobna da ga odgurne. Niste smeli... usprotivila se kad se odmakao. Iskoristili ste to mije na krilu Barni. Ja... ja vas nisam mogla spreiti... Zaista to niste mogli? Naglo je pokrenuo auto prema Jaravongi. Nije znala ta da misli. Kad su stigli na ran, nosei uspavanog Barnija, primetila je na verandi enu u jednoj od velikih pletenih naslonjaa, elegantno prekrtenih nogu. Bila je vrlo privlana u svilenoj koulji i pripijenim farmerkama. Pepeljastouta kosa bila je skupljena u pundu. Lice joj je bilo boje meda. Dirk, ta te je tako dugo zadralo, mili? upitala je nemarnim glasom. ekam te celu venost! Margo Njuton rekao je Dirk Lizi. Ona i njen brat Kolin Bejl imaju susedni ran, Esi Dauns. Margo, ovo je Elenina roaka Liza Harlou. Drago mi je to sam vas upoznala rekla je uljudno Liza. Mlada ena se nije ni osvrnula na nju. Bacila je rastresen pogled na Barnija koji je spavao. Znai, to je to dete. Jo mi nije jasno, Dirk, da ti namerava da brine o njemu. Mislila sam da e urediti finansijsku stranu s roakom svoje ene, pa da ga ona odgaja u Londonu. Liza je jedva savladala ljutinu i hladno odgovorila: Niste li, moda, pomislili da ja imam svoj posao u Londonu? Ili neka druga nastavila je Margo kao da Liza nije prisutna. Ako nemate nita protiv ree Dirku, jedva zadravajui bes nahraniu Barnija i staviti ga da spava. Nije bilo nikakve sumnje, Margo i Dirk su bili u najboljim odnosima, pomislila je nosei Barnija.

Kad gaje desetak minuta kasnije skinula, zaula je motor automobila. Prila je prozoru. Margo je upravo odlazila svojim velikim amerikim kolima. Stavila je Barnija u postelju i otila u sobu da se presvue. Dirk ju je ekao u salonu. U posudi s ledom hladila se boca. Na sebi je imao svetlosivo odelo s prugama. Kontrast izmeu Dirka ranera i ovog elegantnog mukarca ponovo ju je iznenadio. Porumenela je, setivi se nenog poljupca od poslepodne. Vaa prijateljica nije dugo ostala rekla je pomalo neprirodnim glasom. Margo se samo zaustavila u prolazu da me pozove na veeru. Nisam bio siguran da u pristati. Zato ne biste? teta je razoarati jednu tako dobru prijateljicu. Ne bih eleo da vas ostavim samu u kuci. ne bi bilo pristojno. Lizinog raspoloenja nestane. elim vam neto rei, Dirk Lankasteru. Nije problem da li mi pravite drutvo ili ne, radije pokuajte da ispunite ponor koji je nastao izmeu vaeg sina. to se tie veere, Barni je ve zaspao. Vrlo lepo od vas odgovorio je ironino. U pravu ste. Pozvau Doru da vam pripremi veeru. Kad se vratim, vi ete sigurno ve spavati, pa vam elim laku no!

***
Dora je provirila kroz vrata i obavestila je da je veera gotova. Kako je tuno veerati sam. Oh, ta Margo! reklaje. Je li Ei Dauns daleko odavde? Pedesetak ili ezdesetak kilometara. Nije to imanje poput Jaravonge, mnogo je manje. Nasledili su ga Margo i njen brat posle oeve smrti. Tada je Margo ivela u Perlu s muem. Zato sad ivi ovde? Ona, zapravo, ne ivi stalno ovde, putuje izmeu Perta i ranca..Mu joj je bankar, mnogo stariji od nje, udala se zbog novca. ive odvojeno. Pretpostavljam kako ona-eli da se uda za Dirka... Naalost, ini se da je tako... Zaboravila sam vam rei da sutra dolazi Dirkova sestra irli. On se o njoj stara od njene pete godine. Teko je preuzeti brigu o mladoj devojci. Videete, glava joj je prepuna romantinih snova. Posle veere Liza se popela u svoju sobu i legla, ali nije mogla da zaspi. Iekivala je buku helikoptera. Odjednom zauje zvuk motora, a onda sve utihne. Kroz tiinu zauje Barnijev pla. Naglo ustane, navue svileni kimono iznad spavaice i bosonoga krene u njegovu sobu. To je samo helikopter rekla je tiho, nagnuvi se nad Barnijev krevet. Prestraio si se, zar ne, maleni? Nije to nita, tvoj tata je veeras izaao i sad se vraa. On je umiren uhvati za ruku. ta emo raditi sutra? upitao je, napola u snu. Ii emo... on, sutra dolazi sestra tvog tate. To je tvoja tetka, ali ima samo esnaest godina i jo ide u kolu. Misli li da u je zavoleti? Naravno! Zna... ja ne volim tatu. Ne sme to rei, ti ga samo ne poznaje dobro, eto, to je sve! Uvek je ljut i nikad se ne smeje. Odjednom ju je proeo oseaj daje neko posmatra. Naglo se okrenula i ugledala Dirka u okviru vrata, s prebaenim sakoom preko ramena. Pitala se koliko je dugo tamo stajao.

Nisam vas ula kad ste se popeli. Barnija je probudila buka helikoptera... Nego, kad ste ve ovde, mogli biste mu poeleti laku no. Nije trebalo da te uplai buka helikoptera rekao je neodreenim glasom kad je uao u Barnijevu sobu. A sad, spavaj. Ne moe Liza bdeti elu no uz tebe. Barni naglo zamiri, a Liza se nagne i poljubi ga u elo. Laku no, Barni, slatko spavaj! Laku no, Liza. Laku no, Barni ree Dirk. Laku no...tata. Liza je ostavila poluotvorena vrata Barnijeve sobe i vratila se u svoju. Dirk je poao za njom. Nije se bunila, odluila je da e iskoristiti priliku i rei mu ta misli. Mogli biste pokazati malo vie razumevanja i nenosti. Uvek s njim razgovarate kao da je odrastao. On vas se plai. Vi ne verujete da bi jedan mukarac i jedna ena mogli imati i neku drugu vrstu razgovora... Krenuo je prema njoj i ona je shvatila da soba nije mesto gde bi se razgovaralo s ovekom poput Dirka Lankastera. Pogotovo ne duboko u no kad je na sebi imala samo spavaicu i svileni kimono. Nije trebalo da ga pusti u svoju sobu... Molim vas, Dirk, izaite iz moje sobe trudila se da joj glas zvui mirno, ali je bila napeta. Rekli ste da se ne plaite mene. Moda se bojite sebe. Smeno! Zar? Strasti se brzo razbuktavaju u ovoj klimi, u mukarcima i u enama. Poinjete to da oseate, zar ne? Izadate, molim vas. Odmah! Umesto da se pokori, on joj se jo vie pribliio. Ona ustukne, ali ju je zaustavio sto. Gubite dragoceno vreme uzvratio je. Kad biste ostali ovde nekoliko meseci, imali bismo priliku da igramo ovakve igre. Ali, ako se ne budete uvali, Liza, vratiete se u Englesku proklinjui to niste iskoristili priliku. ta vi mislite o meni? On joj priao, gledali su se licem u lice. Bio joj je tako blizu daje oseala toplinu njegovog tela i miris. Bio je neverovatno blizu nje, bojala se da ne oseti njegove miiave ruke kako je uzimaju. inilo joj se da je prola venost pre nego to ju je privio uz sebe i poloio jednu ruku nisko na njen vrat. Nije mogla da zaustavi priguen jecaj. Od pomisli da mu se odupre uinilo joj se da e se onesvestiti. Nije vie bilo mesta niem drugom osim udnji. Dirkove usne dodirnue njene u dugom poljupcu i njegove ruke ponu se sputati niz njeno telo, jo vie je privijajui uz sebe. Brzim i nestrpljivim pokretom rastvorio je kimono i dotakao njeno telo. Neno joj je milovao oble grudi nabubrelih bradavica, a ona se privila uz njega. Naglim pokretom joj je skinuo spavaicu s ramena i ona padne podno njegovih nogu. Kad je poloio ruke na njena gola ramena postala je svesna onoga to e se dogoditi. Uasnuta, odgurnula gaje od sebe. Izlazite! povikala je besno. Gadite mise! Dirk ju je pustio. Brzo je disao, ali je mirno odgovorio. Ne, Liza, ja vam se ne gadim, naprotiv, vi me elite. Zato ne dopustite? Napolje! povikala je zgrabivi spavaicu da pokrije golo telo. Da li tako reagujete na svakog mukarca? Ne budite smeni! Vi ste strastveni, Liza. Znam to od prvog trenutka kad sam vas ugledao. Zato odbijate iskustvo koje bi bilo divno za oboje? Prezirem vas, Dirk Lankasteru! To nema veze s injenicom da me elite.

Bio je u pravu. Nije mogla spreiti da ga fiziki eli i to nije imalo nita zajednikog s onim stoje ona mislila. Molim vas, smesta izaite iz moje sobe! Dobro! Doi u vama samo kad me pozovete! rekao je podsmehnuvi se. To se nee dogoditi. Videemo! Ne znam zato vas ja zanimam? Vama ne nedostaje poziva rekla je i otvorila vrata sobe. Jeste li ljubomorni? upitao je smejui se. Ja ljubomorna na Margo Njuton? alite se! ta oekujete? Vraate se od svoje ljubavnice i hteli biste da budem spremna da vas primim u svoj krevet? Margo i ja smo samo dobro veerali, zatim... Ne zanima me ta ste posle toga radili... Oprostite, verovao sam sasvim suprotno. Ne bih o tome vie ni reci progovorio. Jeste li... Hou rei, jeste li eventualno... Na vae pitanje neu odgovoriti. Laku no, Liza. Spavajte dobro, ako moete... Ostala je skamenjena, kao daje prikovana za pod. Njeno telo je uvalo seanje na njegov dodir i ona se tuno vratila u postelju.

***
Sutradan ujutro je od Dore doznala da e Dirk dorukovati s njima. Od toga trenutka oseala je kako nee moi da kontrolie svoja oseanja kad bude uao u trpezariju. Pocrvenela je od glave do pete, srce joj je poelo bre kucati, osetila je kako joj noge podrhtavaju. Dirk nije delovao zbunjenu, kao daje zaboravio scenu od prole noi. Izgledao je dobro raspoloen. Liza je iskoristila priliku i rekla mu: Barni je od vas nasledio ljubav prema konjima, umire od elje da naui jahanje. Mislim da biste za njega mogli nai jednog ponija i poduavati ga u jahanju. Lari Kemp brine o konjima. Rei u mu da izabere sedlo za Barnija i da veba s njim. Zar ne biste to vi uinili? Ne dolazi u obzir. Ona se okrenula Barniju. Bi li voleo da ima svoga ponija? Samo za mene? uskliknuo je oduevljeno. Da, svoga ponija. Ja u te nauiti da jae. Vi? iznenadio se Dirk. Nauila sam to jo kao devojica. Nisam tako loa jahaica. Verovao sam da ste gradska devojka... ivela sam s roditeljima na selu. Nauila sam da jaseni u seoskom konjikom klubu. ak sam dobila i nekoliko nagrada na raznim takmienjima. Narediu da i vi dobijete konja. Moi emo zajedno da jaemo.

Tree poglavlje
Dirk je helikopterom poao po sestra na aerodromu u Derbiju. Liza je njen dolazak ekala s nestrpljenjem. Kad je sila iz helikoptera, irli je imala namrteno lice. Liza, ovo je moja sestra rekao je Dirk.

Zdravo rekla je irli, a onda je pogledala Barnija i nasmeila se. Umirala sam od elje da te ponovo vidim. Sea li me se, Barni, toliko si narastao da sam te jedva prepoznala. Dirk je nestrpljivo rekao irli kako sigurno eli da se osvei a zatim dodao: Posle emo razgovarati.

***
irli se mrzovoljno ispruila na lealjci. Liza je otila u kuhinju po ledeni aj. Dora je zabrinuto vrtela glavom. Ta mlada gospoica ne eli da se ponovo vrati u kolu, ona eli svoj vlastiti stan u Perlu i da se zaposli, a tek joj je esnaest godina. Hoe da bude samostalna. to se Dirka tie, ne dolazi u obzir da se posle raspusta ne vrati u Pert i ne nastavi kolovanje. Kad se vratila na verandu, Barni je sedeo irli u krilu. Videlo se da ona voli svoga bratanca i da se njih dvoje odlino slau. Dora ti je pripremila kola u kuhinji, Barni rekla mu je elei da ostane sama sa irli. Elen mi je toliko priala o tebi rekla je Liza. Sigurno nita dobro promrmljala je irli. Ona me je oduvek mrzela, nije podnosila da provodim raspust ovde. Bila je uljez. Bacila se na Dirka, a kad joj je dosadilo, otila je... Koliko ete vremena ostati ovde? upitala je Liu posle kratkog u-tanja. Ne znam. Pretpostavljam, petnaestak dana. Moram biti sigurna da e se Barni dobro snai. Za njega je ovaj dolazak velika promena. Nedostaje mu majka, esto plae i trai je. Vi ete, dakle ovde ostati dosta dugo. Ne odvie, nadam se. Moram da radim svoj posao. Ja sam stilistkinja, zna. Crtate modele za kolekcije? To mora daje divno! Kako bih ja s uivanjem radila tako neto! Zanima te umetnost, irli? Mislim. Nisam o tome razmiljala. Dirk eli da studiram komercijalne stvari, a to mi je uasno dosadno. Kad bi barem moj brat to shvatio!

***
Bendi Gord je bilo mirno mesto, tiho, tek bi se uo topot neke ivotinje koja bi protrala preko granja ili pticu koja bi pro-letela izmeu lia. Radila je nekoliko sati svoj akvarel, zatim se ispruila na suvoj travi. Otkrila je Bendi jednog dana dok je jahala sa svojom kutijom s bojama na leima. Posle je esto dolazila na to mesto. Tu je nalazila trajan izvor inspiracije... S rukama ispod glave posmatrala je nebo boje tirkiza, bez ijednog oblaka. Iznad nje je letela grupa belih kakadua i velikih ruiastih flamingosa. Zaula je zvuk neke ivotinje iza sebe i okrenula se. Ugledala je siluetu mukarca na konju. Prepoznala je Dirka i srce joj je ' snano zakucalo. Skliznuo je sa sedla i krenuo prema njoj. Seo je na travu pored nje i obujmio rakama kolena. Tu se, dakle, skrivate! rekao je. Pa vi vrlo lepo slikate dodao je. Volite ovaj kraj, zar ne? upitala gaje. Ovde sam proveo ceo ivot, osim kratkog perioda kad smo s roditeljima iveli u Pertu. Ali nisam voleo grad, kao i moj otac. Kupio je komad zemlje i sagradio kuu i manje nastambe oko nje.

Vaa majka je umrla, zar ne? Zaelo vam je bilo teko da brinete o sestri koja je tada bila vrlo mala? On se namrtio: Ti adolescenti sa svojim problemima uvek su teki, naroito za roditelje. irli ima neke udne ideje. Ona mora da nastavi kolu, nema govora da bi ivela sama u Pertu. Ne bude li elela u kolu, ostae na Jaravongi. Moda niste primetili, ali ona ima smisla za umetnost. ime se vi bavite? Radim crtee za tkanine, ono to trai trite, za kolekcije, radim kataloge odee za skoku potronju. To je moj svakodnevni hleb. Imate li agenta za svoj posao? Da, svakako! ... imate li nekog... prijatelja? preao je naglo na dragu temu. Oprostite, ali to se vas ne tie. Zato ste se pretvarali da ste iznenaeni kad sam vas one veeri zagrlio? Podsetila bih vas da je to bio samo jedan poljubac odgovorila je u ali. One veeri ste me eleli, Liza, laete kad govorite drugaije! Ne budite drski! Ne zaboravite da sam u svojim rakama drao vae telo i oseao kako mi uzvraate milovanja, kao to biste uinili ponovo ako bih vas sada zagrlio. Ona naglo ustane. ini se da imate visoko miljenje o sebi. Ozbiljno verujete daje to istina? Izazivate me, Liza? Trudila se da mu ne pokae zbunjenost. Na dodir njegovih prstiju na svojoj goloj ruci samo to nije viknula. Telo joj je zadrhtalo. Morala je sebi da prizna da gaje elela i da se ne moe odupreti njegovom pozivu. Zamirila je kako ne bi pokazala svoja oseanja, ali kako da zadri mir? Dirk joj je obgrlio ramena. Ona se nala stisnuta uz njegovo toplo telo, njegove su usne milovale njene, lice i koa su joj goreli. Grlio ju je besno, imala je oseaj da e klonuti. Njegov poljubac je u njoj izazvao emocije koje nije mogla da kontrolie. I njegovo telo je drhtalo od udnje. Onda se on vrlo polako odvojio od nje. Posmatrao ju je od glave do pete. Sad mi reci da me ne eli! tihim glasom e. Nije imala elju da to porekne. emu od:i ono to je oigledno? Bilo je tako lak prepustiti se. Ne ekajui odgovor, on ju je ponovo zagrlio. Ovaj put, ona mu je bez oklevanja odgovorila. On se odjednom trgne i osluhne. ula se buka automobila koji se pribliavao. Ba sad! procedio je kroz zube. Dakle, to je ta famozna Liza Harlou o kojoj se toliko pria! Dobar dan, Koline, ta te dovelo nama? dobaci mu je Dirk hladnim glasom. ini se da nisam dobrodoao. Molim te. predstavi me ovoj lepoj eni. Liza, Kolin Bejli, brat od Margo. Umirao sam od elje da vas upoznam nakon to mi je sestra priala o vama. Bio sam uveren da ste prava lepotica. Moda je, bolje da ne kaem Margo kako sam vas video da ste se sakrili od indiskretnih pogleda. Dosta, Koline! grubo ga prekine Dirk. Jo nam nisi rekao ta te je dovelo ovamo? Doao sam u Jaravongu da bih video Lozu. ali nje nije bilo. irli mi je rekla da slika i da je Bendi Gord idealno mesto. Zato sam se nadao da u vas zatei samu kako slikate Sjajno sam prolazio ovuda... promrmlja Dirk. Zaista? Mislio sam da ste se dogovorili. Kako se ovek moe prevariti!

Kolin prie akvarelu i pone ga posmatrati. Njegovu prirodnu eleganciju je jo vie naglaavala odea. Ovo je lepo. Vi biste mogli naslikati i Ei Dauns. Iskreno, mogao bio da ih okaim na svoje zidove. Imam izvanrednu ideju. Mogli bismo otii da vidimo slikarije Aboridina u peinama Vindjama. One bi vas oarale. To je predaleko za onog ko nema avion, a ti ga nema primetio je Dirk. Moemo ii automobilom, nije tako si Put traje samo jedan dan. Prekinuemo piknik. Onda. Liza, koga ete od nas dvojice izabrati? upitao je mrano Dirk. Brzo je razmislila. Prihvati li Kolinov poziv, mogla bi pokazati Dirku da nije potpuno potpala pod uticaj njegovog arma. To je istovremeno bila prilika da sebi dokae kako je prethodna scena samo prolazni trenutak i da sad vlada svojim oseanjima. Okrenula se Kolinu: Va predlog je vrlo privlaan. Kad idemo? S kim se poigravate, Liza? uzvikne Dirk. Imate li neto protiv da se proetam s Kolinom? ini se da ste zaboravili kako ste u Jaravongi ostali da biste se brinuli o Barniju... Ni govora, Dirk! ispravila ga je. Ostanem li, to je zato da se Barni privikne i ne bude zavisan od mene, i da bi njegov otac postupno postao najvanija osoba u njegovom ivotu. Ako elite jedan dan provesti daleko od vaih dragocenih raneva, poite s njim, a ne sa mnom! Vidljivo zbunjen i ljut, on se okrenuo i udaljio krupnim koracima. Poelela je da potri za njim i izvini mu se, objasni mu zbrku u svojim oseanjima, da ona... Stisnuta srca gledala ga je kako skae na konja i odlazi. No, dakle podrugljivo e Kolin. Na prijatelj Dirk se uvredio... Radije razgovarajmo o naem malom izletu. Da to bude sutra? Oklevala je. Moda sledeih dana... Da vas sutra pozovem? Da, dobro. Oprostite, moram poi. ekaju me. Lagala je, ali nije htela da produi njihov razgovor. Ve je zaalila zbog svoje odluke!

***
Nakon to je stavila Barnija u postelju, Liza se spustila u prizemlje, i tad se kua odjednom ispuni muzikom, tretao je rok. Pourila je u salon i zamolila irli da stia zvuk. ini se da ujem helikopter... rekla je Liza. Je li Dirk otiao na veeru? Znate ve kuda! To je nepravedno. Ne eli da ivim sama u Pertu, pria mi o opasnostima velegrada, a sebi ne uskrauje enu poput Margo Njuton. Osetila je kako joj se stee srce od ljubomore. Nema razloga da tako govori. Sad kad je Elen mrtva, tvoj brat je slobodan, a Margo je na putu da se razvede. Vi mislite da bi se mogao oeniti Margo? Moete li da zamislite moj ivot s tom enom? Ne bih je mogla podneti. A jeste li mislili na Barnija? Margo smatra da bi Dirk bio glup ako ga zadri, ona misli kako Barni treba da ostane u Engleskoj. Kod vas? Kod mene ili kod bilo koga. Bilo bi najbolje da ga vi odvedete sa sobom, ali ta e biti sa mnom? Ostala bih ovde s Margo na leima. Ponekad mrzim Dirka. Ne mogu doekati dan kad u biti punoletna, pa da ih sve poaljem do avola!

Nepravedna si, irli, ne moe tako govoriti o svom bratu. Iako ti se ini daje strog prema tebi, to je samo za tvoje dobro. eli da se vrati u kolu i zatim ode na univerzitet. Mora biti razumna! Zna li uopte ta eli? Ve sam vam rekla. elim posao u Pertu. Ne elim da se prema meni ponaa kao da sam dete. Mora u sebi pronai neto to bi te zanimalo i zadovoljilo. Osvei se u bazenu pa e ti se misli razbistriti. Hoe li se Dirk zaista oeniti Margo? Ona mu ne pristaje. Zbog ega su ga privlaile sofisticirane ene koje su volele ivot u velikom gradu? Eto, na primer, Elen... Ako se oeni Margo, taj drugi brak e biti jednako lo kao i prvi. Osim toga, prema Dorinom miljenju, Margo i Kolin su lenji i loe vode ran, a Margo ne bi bila dobra pomajka Barniju. A tek Kolin? Setila se sutranjeg izleta. Kako je bila glupa to je prihvatila poziv! Zato je, onda, to uinila? Da pokae Dirku kako joj strastveni poljupci koje su razmenili ne znae nita i da su njihovi odnosi nepromenjeni... ta sad Dirk misli o njoj? Uasno se stidela. Preostalo joj je jedino da odbije taj izlet pod bilo kakvim izgovorom. Kad je to odluila, bilo joj je lake, ali njene misli su se brzo vratile na Dirka. Kako ju je mogao privui mukarac koji je nije ni cenio ni voleo ve samo prezirao?

***
Helikopter se spustio iza velikih stabala. Htela je da ode na spavanje, ali bi se uinilo kao da bei. Ula je u salon, sela na kanabe i otvorila knjigu koju je poela da ita. Nije dugo ekala. Dirk je uao u sobu svojim krupnim koracima. Dobro vee, Liza. Jo niste otili na spavanje? Ova me knjiga oarala slagala je. Nadam se da ste proveli prijatno vee. Vrlo dobro, hvala. Je li Kolin bio tamo? Da, i nije prestajao da pria o vama i vaem izletu. Bio je uveren kako je opet nekoga osvojio. Ili se moda varam? Ako mislite neto s Kolinom Bejlom, morate znati daje on neodgovoran plejboj. Unitio je Ei Dauns. Bili biste mudriji da me posluate. uvajte se, on e uzeti od vas to eli i to je sve. To se vas ne tie! Dugo su nepoverijivo gledali jedno drugo. Na kraju je Dirk prekine utanje. Liza... ono popodne na Bendi Gordi, poverovao sam... Oajniki je oekivala nastavak, mislila je da e joj srce iskoiti iz grudi. Svom duom je elela da je zagrli, pomiluje i poljubi, ali je istovremeno znala i koliko bi je to stajalo. Mora mu se odupreti, boriti se protiv svojih instinktivnih reakcija i savladati ih. Ako je samo dodirne, znala je da mu nee odoleti. Ustala je, napravila nekoliko koraka i stala iza naslonjae kao da se brani. Dirk se pravio kao da nije nita primetio. Samo je ironino rekao: U pravu ste. I nemojte se due liavati svoga nevinog devianskog sna.

etvrto poglavlje
Dirk je u Pert doao svojom cesnom po Liu i Barnija, koji se bio razboleo i nakratko boravio u tamonjoj bolnici, da ih odvede u Jaravongu. Iako malo umoran, Barni je bio zdrav, uzbu-

en to se vraa kui, pogotovo to e se sledeih dana na Jaravongi, kao i svake godine, odrati godinji skup uzgajivaa stoke i rodeo. Liza se takoe tome radovala, jer je gomila gostiju smanjivala mogunost da ostane nasamo s Dirkom. Imala je potrebu da u osami preispita svoja oseanja. Kad su stigli u Jaravongu, veina uzgajivaa iz udaljenih mesta ve je bila tu. Vee je bilo prijatno. Svi su se okupili oko velikog stola na veeru. Margo i Kolin takoe. Kolin je uspeo da sedne do Lie. Primetila je da ih je tokom ele veeri Dirk posmatrao s druge strane stola. Sluala je Kolina i smejala se alama koje joj je aputao na uho. Poslednji gosti su doli sutradan rano ujutro. Barni je bio okruen gomilom dece i ve je sa svima sklopio prijateljstvo. Liza ih nije isputala iz vida jer je Barni hteo svima da pokae kako moe da uzjae svog ponija Dipsija. Zabavljalo ju je kako je novim prijateljima stalno govorio o ocu. Pomislila je daje sad, kad je Barni prihvatio oca, dolo vreme za njen odlazak. Ostaviti Barnija bilo joj je strano teko, ali ostaviti Dirka?.Plaio ju je mraan oseaj naputenosti koji ju je obuzimao mislei na njega. Prezirala gaje stoje arogantan, zaljubljen u sebe i kao otac ravnoduan, ali ipak vie nije mogla da potisne svoju ljubav prema njemu. Moj tata je najbolji tata na svetu, zar ne, Liza? rekao je Barni vukui je uzbueno za nogavicu. Liza se prestraeno uspravila: samo nekoliko metara dalje, s druge strane ograde od kolja, Dirk je uzjahao divljeg bika. inilo joj se da e svakog trenutka pasti. Pazite! Pazite! kriknula je. Je li to zaista bio njen glas? Je li to ona kriknula? Ali usred sveopteg hrabrenja, njen povik se izgubio u gomili. uo gaje samo neko ko je stajao iza nje. Uznemireni ste? Bio je to Kolin i Liza je instinktivno ustuknula. Ne uzbuujte se, nee se nita dogoditi. Dirk je vrlo spretan, uvek je pobednik u tim nadmetanjima. Niko se ne moe uporediti s njim kad zajae konja ih' divljeg bika. Mene to ne zabavlja. Ja vie volim da svoju energiju posvetim privatnim uicima. Kad je Dirk siao s bika, prolomio se pljesak gledalaca. Bacio je pogled na Liu kao daje oekivao da i ona pokae divljenje. Ali, ona se okrenula Kolinu i nasmeila mu se. ini se da imate dobro miljenje o svojim osvajakim poduhvatima sa enama. Dosad sam imao, ali primeujem da moja mo zavoenja ne deluje na vas, Liza. Kada emo da obiemo peine Vindjana? Ja ne mogu ii, Koline. Ne moete, ili ne elite? Pa... oboje. Ne mogu ostaviti Barnija samoga ceo dan. Koliko vidim, ini se da mu ne manjkate previe... Oprostite, Koline, ali ovo s nama ne ide... Ipak se i dalje nadam. Zato ne prihvatite da vas neko odbi-ja? Tvrdoglav sam, vrlo tvrdoglav, Liza, odbijete li me, ja u i dalje pokuavati. Veina takmiara je otila pre nego to je pala no jer su pred sobom imali dug put, ali ih je ipak ostalo jo dosta i posle veere je poeo ples. Veina ena se presvukla u otmene haljine. Liza je bila srena to je ponela veernju toaletu. Uzbuen, Barni je eleo da ostane elo vee, ali oko devet sati ve su mu se sklapale oi i jedva se drao na nogama. Odvela ga je u njegovu sobu i im je stavio glavu na jastuk, zaspao je, iscrpljen danom s toliko mnogo uzbuenja. Silazei niza stepenice, Liza se na trenutak zaustavila kod velikog prozora odakle su se videla svetla najrazliitijih boja. inilo se kao da se svi dobro zabavljaju, buka je bila neopisiva. Okrenula se i nastavila da silazi, kad je na trenutak primetila kako se neto mie: jedan par je diskretno mugnuo medu eukaliptuse, irli i Lari Kemp, s rukom u ruci, i nestao u mraku vrta.

Mala glupaa, pomislila je Liza, uputa se u flert s Larijem. Bila je previe mlada i neiskusna da bi znala kakav je. Ako ih Dirk ugleda, pobesnee. Imao bi razloga. Neko poput Larija bio je prava opasnost za devojku od jedva esnaest godina. Oklevala je samo trenutak. Sjurila se niz stepenice, protrala kroz travu i ula u senku stabala. irli, gde si, ja sam, Liza, javi se! Nikakav odgovor. Ipak je bila sigurna da par ne moe biti daleko i morao ju je uti. irli, gde si? Odgovori, ja sam, Liza! Krenula je napred i gotovo pala. Ugledala ih je podno stabla, zagrljene i tihe, oigledno su se nadali da e se ona okrenuti i otii. Videla sam te s prozora i ja... I onda? Bavi se svojim poslovima, Liza! povikala je ljutilo irli. Ne bih mogla otii a da nita ne poduzmem i ne odvedem te od idiota koji tri za suknjama! Je li vi to o meni tako govorite? javio se Lari. Zar irli ne moete ostaviti na miru, Lari? Ona je premlada za vas. Bilo kako bilo, to se vas ne tie, kao to je rekla irli. Odlazite! Ne, vi odlazite! I da vas vie ne vidim sa irli, jeste li razumeli? Nemoj me ostaviti, Lari! zajecala je irli. Ne brini, moja ljubavi, ne nameravam to da uinim. Moda je Liza ljubomorna, ha? Ako se smesta ne izgubite, pozvau Dirka. Ne bih to rado uinila, ali ako me prisilite... ini se da misli ozbiljno. Bolje je da odem, irli. Zato si tako zla, Liza? upita je irli kad je Lari otiao. Uinila sam ti uslugu. Igra se vatrom. Ne ponaaj se prema meni kao da sam dete. Misli li da sam premlada i da me stalno mora nadgledati? Znam i sama da se uvam. U ovom sluaju uinila bi bolje da ne gubi vreme s nekim poput Larija. To bi moglo biti opasno. Da si starija, ne bi to uinila... Kao ti, pretpostavljam! O emu govori? O tebi i Kolinu Bejlu. Misli da niko nije primetio? Videla sam veeras kako se jedva savladava da se ne dotaknete! Vara se. Ne postoji apsolutno nita izmeu mene i Kolina. Oh, ne kritikujem te. Radite ta elite, ali ne doputate da i drugi to rade. Ponavljam, medu nama nema niega. Ali, mi sada govorimo o tebi i Lariju, i ti mora znati kakav glas on uiva medu enama! To je nepravedno to govori. Lari nije takav! Nadam se da valjda ne veruje kako je zaljubljen u tebe! Dirk se brine za tebe i bio bi strano ljut da dozna kako se previe esto sastaje s njim. Ako eli momka, izaberi boljega! A gde da ga izaberem? upitala je ironino. Znam da ovde nema mnogo drutva, ali... Mnogo? Nemam nikoga! A ti prekine jedinu stvar koja mi ivot ini podnoljivim! Zaboravi Larija, bilo bi nezgodno da kaem tvome bratu kako sam te iznenadila. Ne moe nita dokazati. Uini li to, bie moja re protiv tvoje! rekla je i odjurila. Liza je priekala trenutak pre nego to je pola za njom da joj da vremena da se smiri... Nije mogla drugaije da postupi. Sa esnaest godina irli je bila odvie ranjiva za grubu lekciju koju bi dobila s Larijem. Napokon se uputila preko travnjaka da se prikljui plesaima. Kad je izlazila iz umice eukaliptusa iznenada je Dirk stao ispred nje.

ta radite tu, Liza? Ah... nita. Nita? Htela sam da malo budem sama. To je pravo pitanje: jeste li bili sami? Naravno da jesam. Nisam video nigde Kolina ve etvrt sata. Nije bio sa mnom. Brinuo sam se za vas. Ne uznemiravajte se zbog mene. Ja sam odrasla, za razliku od vae sestre. Onda se ponaajte kao odrasla. Ako nemate nita protiv, vratila bih se u plesnu dvoranu. Da se pridruite Kobnu? Besno su gledali jedno drugo. Krenula je, ali ju je on zgrabio za ramena, privio uz sebe i poljubio. Njegove usne strastveno su pritisle njene u estokom poljupcu. Iznenaena, mlako je pokuala da se osloboditi njegovog zagrljaja. Tiho je uzdahnula i prepustila se. Dirkove ruke su ile niz njena leda, bokove, struk, sve jae ju je privijao uz sebe. Bila je najzad svesna da tog mukarca eli snagom koja je zahtevala da se zadovolji... odmah, sada, ovde! Vie nije uzmicala. Dirkove ruke pomiluju njene grudi. Ona mu se prepustila bez oklevanja i pustila ga daje odvue u umu eukaliptusa. Liza... tako si lepa, tako poeljna... Nije se protivila kad je legao na nju. Onda, ispod svoje leve ruke osetila je neki mali metalni predmet, srebrni lanac s medaljonom. Trgla se, shvativi daje to irlin lanac koji je stalno nosila oko vrata. Sad je ovde s Dirkom na istoj travi na kojoj su se malo pre valjali irli i Lan. ta ti je? Naglo je ustala i odgurnula ga. On krene prema njoj, a ona spretno ubaci lanac s medaljonom u izrez svoje haljine. Optuila je irli, a gle ta sama radi! Bilo bi dobro da se vratimo ostalima ree. Pitae se gde smo. Do avola drugi! Mogu se zabavljati i bez nas! Dirk, ne pravite problem zbog jednog prolaznog zabavljanja! Za vas je to bilo prolazno zabavljanje? A ta drugo? Laljivice! Smatrajte me laljivicom ako vas to raduje! Zato prema sebi niste poteni i iskreni? Ja elim vas i vi elite mene. Okolnosti su nas zbliile ovih nekoliko nedelja, bilo bi glupo da se liimo ovoga to oboje elimo. Zar vam Margo nije dovoljna? Gledao ju je i ispruio ruke daje zagrli. Na trenutak je imala oseaj daje pobedila, ali se onda u njoj sve promenilo. Istina je bila tako jednostavna kao to ju je prikazivao Dirk. Osetila se utuenom i slomljenom. Mislim da bi bilo najbolje da odmah napustim Jaravongu. Ne! Nemojte otii! Naravno, ne mogu vas u tome spreiti ako to zaista elite. Nije ni mesto ni vreme da o tome razgovaramo. Govorila je dostojanstveno, a zapravo je umirala od elje da mu ponizno poveri kako nikad ne bi elela da svojevoljno izae iz njegovog srca. Zato izbegavate, Liza, i mene i... sebe? Nije pitanje beanja... Nije? Moda vas je uplaila strast koju ste pustili da se rasplamsa. Je li to nain ljubavnog ivota u Engleskoj? Bacite se na mukarca, a onda se povuete kao neka de-vica. Da niste smeni, to to govorite smatrala bih uvredom. Sad me, molim vas, pustite da proem.

urno se udaljila izmeu stabala. Jo su joj noge drhtale, a u glavi joj se vrtelo. Najpre je pomislila da se povue u svoju sobu i da se vie ne pojavi na sveanosti, ali ju je ponos naterao da se bori protiv takve slabosti. Pokazae Dirku kako prethodna scena nije bila nita posebno... Ona se, dakle, pomeala medu goste koji su plesali. Dvadeset minuta kasnije, poto je promenila nekoliko plesaa, Kolin ju je zamolio za ples. Lepi ste nego ikad pre. Ima u vama nekog ara koji ne mogu da odgonetnem. Kad ete pristati na obeani randevu? Da ostvarimo na izlet sledee nedelje, recimo, u utorak? Jedva je ula ta joj je govorio? Seanja na strastvene Dirkove poljupce jo su joj palila kou. Plesala je s osmehom poput automata, nije znala ta radi. Odjednom joj doe do svesti daje njen smeak Kolin shvatio kao pristanak. Divno, Liza! Doi u po vas u utorak, rano... pre osam. Poneemo korpu za piknik. Ali, Koline... Ne, Liza, ne doputam vam da se povuete. Dogovorili smo se! Tog trenutka njen pogled se susreo s hladnim Dirkovim. Ljutilo ih je posmatrao. Poela je da drhti, zatim se okrenula prema svom partneru i s najljubaznijim osmehom rekla: Dobro, Koline, u utorak!

Peto poglavlje
Za Lizu je sedmica nakon sveanosti bila deprimirajui. Tih poslednjih dana irli je bila stalno namrtena. Jedne veeri, oko osam i po, izala je u etnju. Zamolila je irli da pripazi na Barnija. No je bila bez meseine. Dogovorila se s Larijem da s njim razgovara o irli. On ju je ve ekao s laktovima naslonjenim na ogradu. Dakle, emu sva ta pria? Jeste li najzad shvatili da sam neodoljiv. Liza se savladala i ljutilo odgovorila: Dola sam da od vas zatraim da irli ostavite na miru. I da se vie ne viate s njom. Ona je mlada, a ja se oseam odgovornom kad je vidim da se uplela u odnose u kojima nema iskustva. Vi znate da ona nije u najboljim odnosima s Dirkom. On smatra da se ona mora vratili u kolu, a ona to ne eli. Otkrije li vau vezu, bie loe za vas oboje. Ako je imalo volite, prestanite da se s njom viate. Vi ste, draga moja, ljubomorni na jednu uenicu koja ima ono na emu joj zavidite. Mora da ste izgubili glavu. Ne bih elela da me iko na svelu vidi s ovekom poput vas. Odjednom ju je Lari zgrabio. Pre nego to se snala, stegle su je njegove miiave ruke. Oajniki je pokuala da se otrgne od njega, ali bezuspeno. Udarala gaje panino akama, pokuavajui da se izvue iz njegovih ruku. Lari je pritisnuo levu ruku na njena usta da ne moe nikoga zvati, a desnom je snano drao njene ruke na leima. Iz tame je do njih dopro besan Dirkov glas. Grubo je odbacio Larija. Koga vraga radi tu, Lari? Gospoica je punoletna i zna ta radi, nisam nita uinio protiv njene volje. Pitajte je! Je li istina, Liza? Naravno da nije! Sama mi je zakazala sastanak. Nestani! S lobom u kasnije razgovarali. Na pola puta do kue Dirk je zaustavi: elim da mi kaete istinu! Rekla sam vam. Ako je istina, onda je vrlo udno io niste vikali i zvali u pomo. irli mi je rekla da sle izali iz kue da udahnele malo sveeg vazduha. Kako ste se, dakle, nali u takvoj situaciji?

utala je. Kako da mu kae a da ne otkrije razlog susreta s Larijem? Svako objanjenje bi uplelo irli, a to je bilo poslednje to je elela. Ako volite momie, to je vaa stvar! Nisam ga izazivala. Ali ni zaustavili. Lari se ne bi usudio da tako neto uini bez ohrabrenja... Ne bih vie o tome razgovarala, Dirk! Vrlo jednostavno! Prei emo preko te strane male stvari kao da nije ni postojala... Sad mije dosta! Izigravate moralistu nakon svega to ste mi rekli? Ne uznemiravajte se Liza, nema opasnosti da vam se tako neto ponovo dogodi. Ne zanimaju me ene poput vas... Besna, ne razmislivi ta radi, ona ga oamari. Istog trenutka njegova ruka zgrabi njenu aku i stisne je do bola, pre nego to ju je mogla povui. Za dugih sekundi napetost medu njima postajala je sve vea. Ona se upitala ta e se dogoditi ako, uprkos svojim gorkim recima, pokua da je zagrli? Hoe li imati snage da mu se odupre? Ili e napustiti svoj ponos i prepustiti mu se? Ali Dirk je grubo odgurne pokretom gaenja i prezira. Idite do avola! Ne zavreujete da se ovek dovede u takvo stanje! okrenuo se na petama i nestao bez reci.

***
Liza, mogu li s tobom da razgovaram? irli je sedela na ivici bazena i gledala Barnija kako se zabavlja s decom. Neto nije u redu, irli? Lari! Moli Fleer mi je rekla da je jutros otiao svojim motorom i poneo sve svoje stvari. Misli da se vie nee vratiti. Ne mogu da verujem! Mora daje istina. Ti zna'da su se sino Lari i Dirk estoko posvaali. Posvaali? Zna li zbog ega? Sedi, irli, pokuau da ti objasnim. Sino sam razgovarala s Larijem o... Pokuala sam da mu objasnim koje ti zlo moe naneti ako nastavi da se s tobom sastaje i... Kojim pravom gura nos u stvari koje te se ne tiu? To je moj ivot! Dirk ne zna nita od onoga to se dogodilo izmeu Larija i mene. Zbog ega su se, onda, posvaali? Zbog mene. Dirk je doao kad... kad sam razgovarala s Larijem. Bio je besan, skoro su se potukli. Ne razumem. Zbog ega je Dirk tako pobesneo zato to si ti razgovarala s Larijem? Jer... jer je Lari hteo da bude previe prisan. Ne verujem ti! Ali to je istina, irli. On svaku enu koju susretne smatra moguom avanturom. Dobro znam kako si mislila da si neto posebno za njega, ali... ali on je ovek koji skuplja ene. Zbog toga sam se zabrinula za tebe jer je bio na putu da te prevari. Iskreno, irli, bolje je to ga vie nema! Pokuaj da ga zaboravi i ne misli vie na njega. Govorim ti iz iskustva. Imala sam prijatelja u Engleskoj pre nego to sam dola ovamo. Dugo smo bili zajedno, smatrala sam nau vezu sigurnom i vrstom, mislila sam da emo se venati jednoga dana. Ali, on me je prevario. Kad smo se suoili s prvom tekoom, ostavio me je. Bila sam oajna, ali sam se malo-pomalo sabrala. Sad na njega gotovo vie i ne mislim. Mora realno razmiljati. Ako hoe da u ivotu radi ono to eli, i ako bi dokazala da misli ozbiljno, sigurna sam da bi na kraju uverila Dirka da ti dozvoli da radi ono to voli. Veruj mi!

Zato bih ti verovala? Da se nisi uplela, Lari bi bio jo sa mnom. Ali on je otiao i ja sam sad sama na svetu! Nemoj tako govoriti, irli. Ti ima Dirka koji se iskreno brine za tebe iako se ne slaete, i Barnija, koji te oboava. Ima i mene, a ja radim ta mogu. Za kratko vreme koje mi preostaje ovde, pokuau da ti pomognem koliko mogu. Kad odlazi? Ne znam tano, verovatno uskoro... Ne znam je li bolje reenje za Barnija da ostanem due. Verujem da e sad kada se osamostalio moi bez mene. Nemoj otii, Liza, nisam uvek bila ljubazna prema tebi, ali... ega se boji, irli? Kao daje bila na izmaku snaga. Lice joj je bilo pepeljasto, bila je oajna. Oi joj se ispune suzama, usne su joj poele drhtati, nije mogla da govori. Lizi se stisne srce. Hajde, kai mi ta ti je? Ja... ja mislim da sam trudna.

esto poglavlje
Nadam se, Liza, da ne ohrabrujete irli da se prema meni udno ponaa zaula je Dirkov glas. Iznenaeno gaje pogledala. Sedeo je na steni iznad nje. Srce joj naglo zakuca. Kad bi se barem mogla osloboditi te besmislene opsesije prema njemu! Tog jutra je izala sama na dva sata sa svojim blokom za crtanje. Verovala je da je Dirk na panjacima, pa je bila iznenaena kad se odjednom pojavio. Vi i irli ste poslednjih dana vrlo prisne. ta smerate s mojom sestrom? Nita. Otkud vam to? Od one noi kad sam prekinuo va razgovor s Larijem gledate me prekini okom. Savreno mi je jasno da o meni imate loe miljenje. Ako bi vam bilo lake, nas dvoje ne moramo razgovarati, Dirk. Ali ja to ne elim! Vi ste za mene zagonetka. Vi ste inteligentna i oseajna ena, ali moete delovati iracionalno. Moete biti topli i senzualni minut dali ste mi mnogo prilika da to vidim a onda se odjednom ponaate kao prestraena maloletnica... Radite li to iz zabave ili ste stvarno iskompleksirani? Recite mi zbog ega je Lari va tip mukarca? To ne bi bio dobar izbor. Imam utisak da nisam tada proao pored vas, Lari bi uzeo ono to eli, s vaim pristankom ili bez njega. To je besmisleno. Lari se samo alio... alio? Bojala se da ne oda irli i daje razgovor krenuo opasnim smerom. To se vas nimalo ne tie. Naglo je zastala kad ju je grubo uhvatio za ramena. To se tie direktno mene. Tako dugo dok ste kod mene, ja sam odgovoran za vas. Ovo je gruba zemlja i civilizovani nain na koji ste navikli u Londonu ovde ne funkcionie... U pravu ste! rekla je podrugljivo. Treba li da traim da me neko zatiti od vas? Lari Kemp je odluio da ode kako bi izbegao nevolje sa mnom, ali nije nepoeljan ovde samo on. Tu je, na primer, i Kolin Bejl. Opet o Kolinu! Moda bi vam se svidelo da ujete da u sutra s njim provesti dan. eli da mi pokae Vindjama peine. Mislim da od toga nee biti nita. Lino u ga pozvati i rei da taj izlet ne dolazi u obzir. Samo se usudite!

Kakvu igru igrate, Liza? ta time elite postii? Prijatan dan u divnoj prirodi! Staje loe u tome? Kolin je armantan i duhovit pratilac. Uinite kako elite, ali me nemojte kriviti budete li zbog toga alili celog ivota!

***
Dok su se ona i Kolin vozili zemljanim putem koji je kilometrima prolazio kroz ikaru, Liza je sve vreme utala. Kao da ste u oblacima. Oseate li se dobro? Da. Je li mali ozdravio? Jeste. Kakvi su sad vai planovi? Hoete nas uskoro ostaviti? Ne znam, Koline... Mislila je na irli. Nije mogla daje ostavi na milost i nemilost bratu. Sve dok ne bude sigurna je li trudna ili nije. ostae u Jaravongi. Kad su najzad stigli do peina, smestili su se pored malog jezera stoje ostalo od reke Lenard za vreme sue. Divila se veliini tog mesta, arobnim bojama stena, iznenaujuoj vedeta, Na kraju su stigli do peine u kojoj su bili preistorijski aboridinski crtei. Onda, ta mislite o ovome? Oarana sam i presrena to ste me doveli ovamo. Kakav divan dan! Zaista sam vam zahvalna. Ali dan jo nije zavren. Kad se budemo vraali, proi emo kroz Ei Dauns. Tamo bismo se na povratku malo zaustavili pre nego to vas vratim u Jaravongu. Ali samo na trenutak. Meutim, taj trenutak u Ei Daunsu se opasno produio. Seli su na lealjke na verandi da iskoriste poslednje zrake sunca. udno rekao je Kolin ini mi se da poinje vetar. Moglo bi se pretvoriti u oluju. Ali. ne uznemiravajte se. Ovo je suvo doba. nee biti kie. Osim toga, ne moete otii i uvrediti Gledis koja nam je pripremila veeru. Ima li ita lepe od dobre veere posle izleta? Ponovno ju je uverio. Rekla je irli daje ne eka. pa nije, dakle, bilo razloga da odbije. Posle veere Gledis im je donela kafu u salon, zatim ih je pozdravila i povukla se u svoj bungalov. Liza je shvatila da je sad sama s Kolinom u kui. im popijemo kafu, moramo se vratiti u Jaravongu! rekla je. Zato izbegavate moje drutvo? Ne budite smeni, Koline, rekla sam da je dan zaista bio lep, ali vreme ide i... Da posluamo malo muzike? Volite li muziku? Da, jako. Prostor se ispunio tihom muzikom. Smestila se na jastuke i zatvorila oi. Onda je osetila kako se sofa udubila pod Kolinovom teinom, kad je seo pored nje. Pokuala je da se neprimetno udalji, ali je on ovio ruku oko njenih ramena i vrsto je privio uz sebe. Njegov obraz je dotakao njen. Osetila je vruinu i miris finog m. Mig parfema. Usnama je preao preko njene kose, oiju i najzad joj dotakao usne. Kad bi barem... proaputala je. Kad bi mogla biti zaljubljena u Kolina. Da bar nikad nije srela Dirka Lankastera, da nije nikad dola u Australiju! Neka sve tee svojim tokom rekao je. Bio je u pravu. Kad ju je ponovno zagrlio prepustila mu se. Odjednom se trgla. Njegovi neni poljupci postajali su sve zahtevniji i intimniji.

Ne, molim vas, Koline, dopustite mi da odem. Nisam nameravala... Zato? Vidite da oboje provodimo divne trenutke zajedno. Lud sam za vama. Budite plahi i prepustite se. Istina je da sam s vama provela divan dan. ali to je sve. ao mije ako ste stekli pogrean utisak... Poverovao sam da sam susreo novu Elen. Malo je takvih ena na svetu, naroito u divljini. Ali, vi ste me razoarali. Elen? elite rei da vi i ona...? Nemojte rei da ne znate, Liza. Nisu li to stvari o kojima ene priaju meu sobom? Vaa roaka je zaista bila nemogua. Proveli smo dosta zajednikih trenutaka. Nadao sam se da ete biti kao i ona. A... je li Dirk za to znao? Nije. Malo je verovatno. Bili smo diskretni i jadnik nije nikad doznao. Neete, naravno, odati tu tajnu, zar ne? Ne, neu. A sad me, Koline, molim vas odvezite u Jaravongu. Odmah! Uinio bih to ako biste me najpre poljubili. Neete? Nema poljupca, nema vonje! Rekao sam vam, samo jedan poljubac u znak zahvalnosti to u vas odvesti kui. Obeavate li? Obeavam! obeanje je nije ni na ta obavezivalo. Obeala je poljubac, pretpostavljajui daje to najjednostavniji nain da se izvue iz situacije koja je postajala nepodnoljiva. Ali Kolinove ruke su je snano grlile. Borila se svim snagama, ali nije uspela da mu se odupre. Spasla ju je buka auta koji je stao u dvoritu. Kolin ju je pustio. ulo se kako se ugasio motor auta, i na verandi se zauju neiji koraci. Doao je Dirk. Bila je uasno zbunjena to ju je iznenadio u Kolinovom zagrljaju. Kosa joj je bila raupana od borbe s njim. Hm... Zdravo, Dirk! ta radi ovde veeras? Ne zna daje Margo u Pertu? Znam. ta eli, Dirk? upitala je Liza. Pretpostavljao sam da u vas ovde nai. Imali smo divan dan, zar ne, Liza? I eleli da ga zavrimo divnom veerom rekao je Kolin. Imate li ogrta, Liza? upitao je Dirk. Ostavila sam ga u Kolinovom autu. Zato? Idite po njega. Odveu vas kui. Dogovorili smo se da e me Kolin odvesti u Jaravongu. Rekao sam da potraite svoj ogrta! Nemamo vremena za ekanje. udno za ovo doba, ali e padati kia, mogli bismo se nai u oluji! ta ekate? Okrenula se prema Kolinu nadajui se da e je odvesti u Jaravongu, ali on je bio zadubljen u svoje pie. Prihvatila je Dirkov predlog. Osmehnula se i okrenula Kolinu: Nema smisla da dvaput vozite istim putem. Ja vam, dakle, elim laku no i zahvaljujem na prijatnom danu. Dirk i Liza su seli u landrover. Oboje su utali. On je svu panju posvetio putu kojim su se vozili. Zato ste doli da me traite, Dirk? Oseam se odgovornim za vas tako dugo dok ivite pod mojim krovom. Kad sam shvatio da neete biti na veeri, znao sam ta se dogaa. Nita se nije dogodilo. Nije? Zbog ega ste onda, kad sam uao, oboje bili tako zbunjeni? Nismo vas oekivali. Bio je ljut. Ona je utala i jedva zaustavljala suze. Stigli su do tekog dela puta po kom je auto vrludao levo i desno. Zato ste doli autom, a ne helikopterom kojim obino odlazite u Ei Dauns?

Zbog vremena. Priekajte malo dok ne pone kia pa ete shvatiti zato nisam doao helikopterom. Nekoliko minuta kasnije kia se slila na automobil. Kroz stakla se jedva nazirao put i neoekivano su se nali u sreditu pravog potopa. Usporio je vonju jer se praan put pretvorio u kaljugu. Odjednom Liza zauje grmljavinu glasniju od motora. Dirk zaustavi auto i ugasi motor. Kad sam iao ovamo, Beri Krik je bio potpuno suv. Sad moemo samo ekati. Ova oluja nee trajati vie od dva sata. Dva sata? Bi li vam bilo drae Kolinovo drutvo? Ostavite me na miru s Kolinom! Trenutak kasnije Dirk je ugasio farove da se baterije ne troe uzalud. Nekoliko dugih minuta su utali. ula se samo grmljavina oluje. Najzad je prekinuo tiinu tihim i nenim mrmljanjem njenog imena. Stavio je svoju ruku na njenu. Ona zadre. Privinuo ju je uz sebe, a ona se nije usprotivila. Trenutak kasnije Dirkove usne su pronale njene i ona je odgovorila na njegov poljubac oseajem beskrajne sree. Dirkov je poljubac bio dug, nean i strastven. On se lagano povue, i toplina njegovog daha prela joj je preko obraza. Liza... tako te elim... Trebam te. Znala je da e Dirk spustiti sedite u autu. Zatim joj je polako skinuo odeu. Neno ju je milovao, njegove ruke lagano su klizile po njenoj svilenkastoj koi. Uivao je u njenoj golotinji. Prekrio ju je poljupcima po usnama, kapcima, obrazima, grlu, da bi siao do grudi i zaustavio se na njima sve dok ne zasiti njeno telo. Napolju je kia gusto padala i snano udarala o karoseriju. Blizu ekstazi, Liza grevito zgrabi njegova ramena klizei mu prstima du leda. Stiskala gaje uz sebe. Kad je Dirk napokon odgovorio na njeno tiho traenje, zadrhtala je od uitka i prepustila se talasu koji ju je nosio.

***
Malaksala, Liza je utonula u san prepuna sree. Sve oko nje bilo je crno i tiho. Kad se probudila, bila je pokrivena debelim pokrivaem ispod koga je bila gola. Od oseaja koje je proivela, zarumenili su joj se obrazi. Pitala se gde je Dirk. Digla se i sela, skrivajui grudi pokrivaem. Stotinak metara od automobila ugledala je svetio depne lampe. U mraku, ona brzo potrai odeu i obue se. Kad je Dirk stigao do auta, bila je potpuno odevena. Nije rekao ni re o onome to se dogodilo izmeu njih. Otvorio je vrata i seo pored nje. Reka je malo splasnula pa bismo mogli preko nje. Nagnuo se prema njoj, a ona se odmah ukoila. Ali on je samo postavio sedite u normalan poloaj. Mirno i bez reci pokrenuo je motor i upalio svetla. Landrover je krenu polako i teko. Tokovi su klizali u blato i svakog trenutka auto je mogao da otkliza u reno korito. Najzad su se, uz velike napore, popeli na put i brzo krenuli. Sledio ju je Dirkov prividno ravnoduan pogled. Sedeli su poput dvoje stranaca. Landrover se lagano kretao u noi. O emu je razmiljao? Je li jo oseao udnju za njom, sad kad je postala jedna od onih koje je osvojio? Ne bi bilo pravedno, mislila je ljutilo. Zato ga nije zbog svega mrzela? Umesto toga, volela ga je vie nego ikad. Prekoravala se to je bila glupa da mu se prepusti tako lako. To se vie nikad, nikad nee dogoditi! Ali, trpela je to ju je Dirk uzeo a ona nije imala snage da mu se odupre. Postojalo je samo jedno reenje: to pre mora da napusti Jaravongu i vrati se u Englesku. Nee ga nikad zaboraviti niti prestati da ga voli. Kad ih budu razdvajale hiljade kilometara, nee je muiti njegova prisutnost svaki dan, svake minute. Na nesreu, nije mogla otii pre

nego to se resi situacija sa irli. A, onda... onda e se odluiti na potpuni rez. To nee biti prevelik problem za Barnija, sad je u to bila sigurna. Kad su stigli, kua je bila utonula u mrak, osim male svetiljke iznad vrata terase. Bilo bi dobro da vas prenesem. Ne, nije potrebno. Ne budite smeni. Sve je puno blata, sandale e vam biti potpuno unitene. Glas mu je bio hladan i opor. Dok ju je nosio, ona je svoje ruke ovila oko njegovog vrata. Jedva je disala. Kad su stigli na terasu, on ju je prilino grubo spustio na tlo, kao daje srean to se oslobodio tekog tereta. Hvala. elite li tagod? Neko toplo pie? Odmahnula je glavom. Poite odmah u krevet. Ne odgovorivi mu nita, prola je kroz salon i poela da se penje stepenicama. Prola ih je pet, est, kad je on neno pozove. Zaustavila se i lagano okrenula prema njemu. Liza... ta elite? Nita... Poite na spavanje.

***
Neko ju je probudio milujui joj ramena. Otvorila je oi i ugleda zrake jutarnjeg sunca kako ispunjavaju sobu prodirui kroz tanku tkaninu zavese. taje irli? Neto nije u redu? ta se dogodilo? Svata. Oprosti to sam te probudila, ali sam htela da s tobom razgovaram pre nego to se Barni probudi. Liza... sve je u redu, nisam trudna. Oh, irli, pa to je divno! zagrlila ju je i izljubila. Najzad si se oslobodila tog straha. Kako je dan odmicao, morala je sebi da prizna kako sad ne postoji izgovor da i dalje ostane u Jaravongi. Posle veere, gledala je film sa irli. Upravo se spremala da pode na spavanje kad se na vratima radne sobe pojavio Dirk. ekao je da irli ode u svoju sobu. Liza, mogu li da razgovaram s vama? ta se dogodilo? Za vreme veere bih' ste vrlo zlovoljni. Zbog ega? Zar alite zbog onoga to se dogodilo prole noi? Naravno da alim! Ne razumem! Zato, Liza? Ono to se dogodilo medu nama savreno je prirodno. Kad mukarac i ena intenzivno privlae jedno drugo i kad su im okolnosti sklone, neizbeno je da budu zajedno. Kako moete biti tako hladni i cinini kad govorite o tome? Prole noi me niste smatrah' ni cininim ni hladnim, naprotiv! Neverovatni ste! Brinete samo za sebe. Iskoriavate ljude kao to ste se posluili mnome sino. Ako vam ne odgovara da imate nekoga uz sebe, onda jasno pokaete da ga se elite resiti! Nekoga? Mislim na Barnija. Na dete koje je izgubilo majku. Kakav ste vi ovek bez srca kad ga ne elite voleti, tititi i usreiti? On je va sin, Dirk, on je vaa krv... Varate se, Liza.

Oh, znam da niste stvarno pogreili u odnosu na njega... Ali dete osea razliku izmeu hladnog pokazivanja oinske dunosti i prave topline i ljubavi jednog oca. To je bit problema, Liza. Ja nisam Barnijev otac. Barni nije moj sin. Ja... ne razumem... Zaista? Vrlo je jednostavno. Elen jeste Barnijeva majka, ali je otac njenog deteta drugi mukarac, a ne njen mu. Jeste li se zbog toga razveli od Elen? Bila je to samo poslednja kap koja je prelila au strpljenja. Mi smo se neprestano svaali ni zbog ega i na kraju je Elen izrekla tu "draesnu" informaciju. Moda je htela da me povredi jer nisam pristao da ode na krstarenje koje bi potrajalo tri meseca. Sutradan posle te svae, kad sam se vratio nakon svakodnevnog obilaska imanja, ona je otila i povela Barnija. Jeste li doznali koje Barnijev otac? Posle tog okrutnog otkria odbijala je da mi kae o kome je re. Naravno, o nekome koga je susrela u Pertu ih Darvinu... Obuzeo ju je sumoran oseaj i tuga. Uopte nije sumnjala u identitet Barnijevog oca nakon onoga to joj je nedavno rekao Kolin. Primetila je slinost izmeu njega i deteta: na primer, oblik donje usne i kosa. Hvala bogu to Dirk nije posumnjao u Kolina, a Kolin nije mogao ni da zamisli da bi Barni mogao biti njegov sin... Pretpostavljam da to objanjava zato niste potraili Elen, niti zahtevali da dobijete Barnija... Da, upravo tako. Ali, zato ste prihvatili da on ponovo doe ovamo kad sam vas obavestila o Eleninoj smrti? ta sam mogao da uinim? Legalno, dete je moje. Ali ako bih javno objavio neverstvo svoje ene, bila bi to sramota... Ali nije ni reenje da zbog naela i sujete podnosite ovde Barnija, Dirk? Ne vidim nikakvu drugu mogunost. A vi? Ako je ikad bio trenutak da mu predloi da odvede Barnija u Englesku, onda je to ovaj. Bila je uverena da bi on to prihvatio. Morala je o tome dobro da razmisli. Iskreno joj je otkrio okantnu istinu o njenoj roaki. Do danas je bez pitanja prihvatala sve Elenine kritike na raun sebinog mua, a sad je doznala istinu. Oigledna Dirkova ravnodunost prema Barniju bila joj je jasna. Jadno dete, ko zna ta ga jo eka u ivotu! Dirk, stvarno mi je ao. Zato bi vam bilo ao? Vi s time nemate nikakve veze. Ja sam pogreio to sam poklonio poverenje jednoj eni. Molim vas! Nemojte dopustiti da vam sve to se dogodilo zagorca ivot... Pretpostavljam da bi mukarci morali biti zahvalni da vide ene u njihovim pravim bojama. Nemam nikakvih iluzija o enama, Liza, tako da me ne mogu vie ni prevariti ni odbaciti. Ali vi ste bili i prevareni i odbaeni! Oigledno vas je Elen duboko povredila... Varate se. To je samo dokaz u koji sam uvek verovao. ene su po prirodi varljive. Moram priznati da sam kratak trenutak, kad sam susreo Elen prvi put u Pertu, poverovao da sam se zaljubio. Ali to nije potrajalo. Ubrzo mi je dala do znanja koliko sam bio glup. Na brak bio je pravi pakao. Ali, imali smo dete, ili sam ja u to verovao. Sve dok vam Elen nije otkrila istinu o Barniju... niste nita posumnjali? Nisam. Voleli ste Barnija kao vlastitog sina? Naravno! Kako se onda va stav prema njemu mogao toliko promeniti kad vam je Elen kazala istinu? To dete na kojega ste bili ponosni do njegove tree godine i koje ste voleli... jo postoji. Barni se nije promenio, Dirk, zbog toga to vam je njegova majka otkrila da mu niste otac. On vas oboava.

Kad biste samo uli kako drugoj deci pria o vama... kako ste divni, najbolji, najjai! On je oseajno dete, sposobno da vas voli i ezne da i vi njega volite... samo kad vi ne biste sve vreme bili na distanci prema njemu... Shvatam daje strano za jednog oveka kad otkrije kako nije otac deteta koje je oduvek smatrao svojim sinom. Ali, Barni ne moe biti kriv za greh svoje majke. Treba li da to nevino dete zbog toga trpi celog ivota? Kako da o njemu mislim kao o "svojoj krvi" kad znam da nije moj sin? I da me stalno podsea na to kakva je bila njegova majka? Dokle god budete smatrali da vam je Elen podvalila Barnija, dotad ete ga mrzeti. Ali, ja ga ne mrzim. Onda ste na pola puta da ga volite. Potreban vam je samo dodatni napor. Previe traite od mene, Liza. Za vas bi bilo bolje da se vratite u Englesku, uvereni daje ovde sve savreno i idealno. Ali, to nije tako i nee biti. Oprostite, ali ne mogu se prisiliti... Znajte da mi ne bi bilo nita drae nego da odvedem Barnija u London i sama ga podiem. Mislite li to ozbiljno, Liza? Vi biste ga usvojili? Da, mislim to najozbiljnije. To je bila istina. Govorila je to pod uticajem trenutka, a nije razmiljala o tome kako bi odgajila to dete kad se i sama bori da dobije posao. Teko bi mogla raunati na Dirkovu finansijsku pomo, ali nekako bi se dogovorili. Sa strahom je ekala njegov odgovor. Hoe li prihvatiti njen predlog? Pristane li, bilo bi to u Barnijevom interesu. Ne verujem da bi, ako biste ga poveli u Englesku, to bilo dobro reenje, ni za vas ni za mene. Ne mislite li i vi tako? Idite radije na spavanje, predugo sam vas zadrao. Ponovo emo o tome razgovarati drugi put. Laku no, Liza.

***
Sledeeg dana ih je posetila Margo na povratku iz Perta. Lizi se uinilo da sad, kad je njen razvod okonan, namerava da ubrza stvari izmeu sebe i Dirka i sredi ivot u Jaravongi onako kako e njoj odgovarati kad se uda za njega. Ostala je na ruku i izraavala svoje miljenje o tome kako treba voditi kuu. Da sam na tvome mestu, Dirk rekla je potrudila bih se da se irli odmah vrati u kolu. Ovde samo gubi vreme. irli ju je namrteno sluala. inilo se kao da dominantna linost te ene lomi nezavisan duh mlade devojke. Ali kasnije, koristei trenutak dok je Dirk pratio Margo do automobila, iz irli je provalio bes. ta ona misli, ko je? Ako misli da bih podnosila daje imam neprestano za leima kad se uda za Dirka, gadno se vara. Bude li Margo ovde gospodarila, ti svakako nee ostati u Jaravongi. Ti si uvek protiv mene! Nisam htela rei da mora u kolu. Ima i drugih reenja. Kakvih? Nisam ni za ta! Nemoj tako govoriti, ne sme prekinuti kolu, mora stei obrazovanje za daljnje napredovanje. Na vratima se pojavio Dirk, a irli je istog trenutka ustala, poelela im laku no i izala iz sobe. U poslednje vreme vas dve ste postale vrlo bliske. Nema nikakve zavere medu nama, ako ste to mislili. Hoete li neto da popijete pre spavanja? Ne, hvala!

Mislite li da seja, kad je re o irli, varam, zar ne? Vi znate staja mislim. Dirk je sebi natoi malo viskija i poeo da hoda po sobi. Kako da kaem... Zato se toliko interesujete za istoriju moje porodice? Zanima me sve ono to mi elite rei. Pred mojim oima se ponavlja istorija. Kakva majka, takva ki! Mislite na svoju majku i na irli, zar ne? Da. Moj otac je oduvek sanjao da ima vlastiti ran. Da bi to ostvario, mnogo je radio i tedeo. Majka je od prvog dana znala sve njegove planove, hrabrila gaje, a on je poverovao kako eli ba takav ivot. Kad je doao taj veliki dan i kad je otac ovde kupio jednu parcelu, ona se predomislila i poelela ivot u gradu. Nekoliko puta je ostavljala oca i mene da bi se vratila na jug, svojim roditeljima. Zatim, posle mesec-dva, vratila bi se i sve bi opet poinjalo: njeno neprestano prigovaranje, nezadovoljstvo. Ja sam pak voleo da ivim ovde, kao i moj otac. Kad sam napunio trinaest godina, majka je ponovo zatrudnela. Tada je otac odluio da popusti njenim neprestanim prigovaranjima. Sve je prodao i preselio se u Pert. Taj mu je odlazak slomio srce, kao, uostalom, i meni. Sav svoj novac uloio je u trgovinu zainima na veliko, uspeo dosta dobro, ali gaje taj ivot plaio. Kad je irli napunila devetnaest meseci, majka nas je ponovo napustila i otila s mukarcem koji je imao noni klub u Pertu. Otad je vie nikad nismo videli. udno, Dirk, Elen mi nikad nije priala o tome. Nije ni mogla, jer joj nikad nisam to priao. Ona se smrtno dosaivala kad bih joj poeo pripovedati o prolosti. Kako ste se vratili u Jaravongu? Nekoliko godina kasnije, kad smo doznali da je majka umrla. Otac ju je i dalje voleo i nikad nije naputao nadu da e mu se vratiti. Njena smrt je sve promenila. Otac je posle toga kupio imanje. Ubijao se od posla kako bi nama ostavio neto u nasledstvo. Umro je od sranog udara deset meseci kasnije. I vi ste preuzeli ran posle njegove smrti? Niste li bili previe mladi za takvu odgovornost?" Tada sam imao devetnaest godina. Sad se, mislim, neete uditi to mrzim svoju majku, stoje prezirem. Moda je bila previe mlada, moda je bila duboko nesrena zbog ivota na zemlji... Napustila je svoju decu, Liza, istovremeno kad i mua. Zar to nije dovoljno za osudu? Ne znam staje gore, da li ena koja uini tako neto, ili ena koja muu podmetne tue dete? Mukarci su ludi ako imaju i najmanje poverenje u njih. Stanite! Svu gorinu vi... Zar ne moete razumeti? Moja majka je prevarila moga oca, a moja ena mene. Ne elim da moja sestra krene istim putem. Ovde je otrov, Liza, nasleen roenjem, i ja ga moram iskoreniti pre nego to bude prekasno. Ta misao je imala duboke korene u Dirkovoj dui. Kao dete nauio je okrutnu lekciju, a kao mu nije mogao da ima poverenja u svoju enu. Daje barem ena kojom se oenio bila drugaija, daje delila svakodnevne brige sa svojim muem... Ima milion takvih ena na svetu, a on je izabrao ba jednu drukiju. Sad se Dirk sprema da ponovi greku s Margo.., enom nita manje sebinom i okrutnom od Elen. Varate se kad je re o irli. Ako neto moe gurnuti vau sestru u pogrenom smeru, to su vai kruti postupci. elela bih da mi poverujete, Dirk. ta onda predlaete da uinim kako bi je nagnao da nastavi kolu, pa da prihvati bilo koji posao u Pertu? Apsolutno ne! Vano je da se bavi onim to voli i to e je zadovoljiti. ta bi to moglo biti? Sumnjam da ima neke ideje. Nju ne zanima nita, ona bi samo lenarila...

To je zato to je uverena da ete odbaciti sve njene predloge. To se nee dogoditi! Setite se, Dirk, kad je irli dola vrlo ju je zainteresovao posao koji ja radim. ini se da ima volju za to. Ona, bez sumnje, zamilja kako imate buran umetniki ivot u kom susreete mnogo ljudi. Ne uobraavam da poznajem va posao, ali da bi se neto postiglo, treba mnogo raditi. Ja mislim daje irli prirodno darovita, ona dobro crta, osea boje. Nekoliko puta me je impresionirala svojim radom. Ona eli takav posao! Mogla bi da poseuje kurseve u nekoj umetnikoj koli i zatim odabere ono to joj najvie odgovara. Ona to nikad nee prihvatiti jer se boji rada... Nije istina. irli se samo dosauje, Dirk. To je njen problem. Predmeti koje je uila u koli bili su joj dosadni, kao i boravak u Jaravongi. To je normalno. U nekoj umetnikoj koli nai se sredinu koja joj odgovara i ljude istih sklonosti. Mogu da zamislim: slobodni duhovi, rezultat nikakav! Podsetila bih vas da sam i ja bila studentkinja umetnike kole... Oprostite, ali ne mislim da su svi takvi. Po mom iskustvu, to su ljudi koji imaju vizije i ulau velike napore da bi ih ostvarili. To ne lii na moju sestru. Uveriete se u to ako joj date ansu. Zastoje ne pitate ta misli o tome? Moda biste se iznenadili! Mislite? Nita vas ne kota da pokuate! Razmisliu o tome. Sjajno! On ispije ostatak viskija i odloi au na sto. Vi ste odluili da sve oko mene sredite, zar ne? ta time elite rei? Veeras irli, jue Barni. Mnogo sam razmiljao o tome. U pravu ste. Bio sam nepravedan prema njemu, ali mi nee biti lako da promenim stav prema deaku. Svaki put kad ga pogledam, vidim podvalu njegove majke. Ali, kao to ste rekli, Barni je aroban deak, dete koje volim i na koje sam ponosan. Hvala vam, Dirk, to ste to rekli. To je divno! Onda dobro, sve je sreeno, i vi moete mirno otputovati. Ali nemojte nas odmah ostaviti, Liza. Molim vas, ostanite jo malo u Jaravongi. Htela je da ga odbije. Ne! Htela mu je rei daje ovde njen zadatak ispunjen i da e otii prvim avionom. Jer svaki dan, svaki sat, svaka minuta, ine odlazak sve teim. Nije rekla ne. Medu njima je nastala duga tiina. Zatim ju je, s dubokim uzdahom punim udnje, Dirk zagrlio. Njegov poljubac je u njoj probudio strast. Vreme se na trenutak zaustavilo i za njih na svetu nije bilo nieg drugog do njihovih ruku i usana koje su se traile. Nije znala kako se to dogodilo, ali se nala u Dirkovoj sobi u koju nikad pre nije ula... Mala svetiljka uz krevet irila je prigueno svetio. On joj skine laganu odeu, onda se oslobodio svoje, i oboje legnu na veliki krevet. Nekoliko sati kasnije probudila se u Dirkovom zagrljaju. Ono stoje uinila bila je prava ludost, ali je nije mogla spreiti. Tada se i Dirk probudio. Nagne se nad nju, nasmei joj se, odstrani s njenog ela pramen kose. Onda je jo jae stisne uz sebe i tako oboje ponovo otkriju da im se strast. obnovila u svoj svojoj lepoti.

Sedmo poglavlje

Sledei dani bili su za Liu i spas, slatki i gorki. Njeni oseaji su oscilirali izmeu bezgranine sree i dubokog oaja. Stisnutog srca oseala je strepnju daje to samo kratko razdoblje u njenom ivotu, nekoliko maginih trenutaka. Radovala se jer se Dirk trudio da se to vie priblii de-tetu, direktno mu se obraao, ak se s njime igrao loptom. Jednog popodneva odveo ga je helikopterom da vidi stada ivotinja na jugu imanja. Barni je uzvraao njegovu ljubav. Bila je oduevljena promenama u njihovom odnosu, ali to je samo uvrivalo odluku da njena prisutnost u Jaravongi vie nee biti potrebna. Dirk je prihvatao njenu sugestiju to se tie irli i prema sestri je postao manje krut. Dirk nije iao u Ei Dauns, ali je zato Margo bila esta goa na Jaravongi. Svaki put su njene zelene oi neprijateljski gledale Liu kao da joj je na licu itala intimne odnose koji su postojali izmeu nje i Dirka. Nije proputala nijednu priliku daje potceni u njegovoj prisutnosti. Bilo je jo gore kad je u subotu, zajedno sa bratom, ceo dan provela u Jaravongi. Ponaala se kao budua gospodarica kue. Pokuala je da osvoji Barnija, ali kad bi probala da ga zagrliti, on bi pojurio u Lizin zagrljaj. Kasnije, uvee, iskoristila je trenutak kad se nala nasamo s Lizom u salonu, pre nego to su se spremili na odlazak. Ne moe vie tako, vi to znate, Liza! Ta vaa mala igra s deakom. Oigledno je da ga hukate protiv mene. Nikad s Barnijem nisam govorila o vama. Dirk nije glupan. Osim toga, nemojte misliti da mu moete tako lako staviti omu oko vrata. Ve je odavno bilo vreme da spremite svoje kofere i napustite Jaravongu, umesto to se nameete i radite sve to moete kako biste imali Barnija pod kontrolom. To nije istina! Nije? Videla sam kako ne proputate ni jednu priliku da ga zagrlite i mazite. Vi vrlo dobro znate da se Dora ili neka ena koja ivi ovde moe bez problema brinuti za Barnija. To vas nee nikud odvesti, verujte mi. Dodue, u Dirkovom je interesu to to se brinete za Barnija, ali kad vie ne budete potrebni, rei e vam da se vratite u London. Da sam na vaem mestu, imala bih barem malo dostojanstva i davno bih otila. Ovaj poslednji ubod bio je najstraniji od svih njenih gadnih primedaba. Dobro je znala daje njena prisutnost poniavajua za nju, ali ta vredi dostojanstvo kad je tako oajniki volela Dirka? On je eleo da ostane, nije joj jo rekao da ode... Margo je imala potpuno pravo kad je kazala da mora otii. Kad bi samo imala snage da odmah ode iz Jaravonge, ali je isto tako znala da ne bi mogla otii pre stranog ali neizbenog trenutka kad joj Dirk to sam bude rekao.

***
Veeras smo svi pozvani na veeru u Ei Dauns rekao je Dirk uavi u salon. Ne raunajte na mene rekla je irli. Nemam nikakve elje da posetim Bejlove. Ostau kod kue i uvati Barnija. Ali, Margo je ba insistirala da doe. Zamoliemo Doru da ostane s Barnijem ree on, okrenuvi se prema Lizi. Dora je rekla da danas nee doi jer priprema proslavu roendana svoga mua. Ne treba od toga praviti problem, ja u ostati s Barnijem. Pitala se zato je Margo traila da irli bude na veeri? Pokuava li daje osvoji kako bi osvojila Dirka? Uvee, pre odlaska u Ei Dauns sa irli, Dirk ju je pitao nee li se dosaivati ako ostane sama kod kue?

Moete mirno otii. Margo je ona vrsta ena koje ne vole da ekaju. Bojim se da se neemo rano vratiti. Vratite se kad elite. Ja u rano lei. Kad se buka helikoptera izgubila u noi, sela je u naslonjau i poela da razmilja. Nije bilo nikakvog razloga da bude utuena i tuna. Uini joj se da u tiini noi uje buku motora. Srce joj je odjednom bre zakucalo. Zar se helikopter ve vraa? Ali ne, to je bio automobil. Zauje kako se zaustavio ispred terase. Ustane iz fotelje i doe do kunih vrata upravo u trenutku kad je Kolin Bejl izaao iz auta. ta ete vi ovde, Koline? Kakav doek! Mislio sam da ete biti sreni da ne budete sami veeras. Nisam sama, Barni je u kui, spava. Neete mi zameriti ako se poastim aom pia? Zato ne pripremimo malu veeru? Ona je preko volje pripremila neto povra i voa. On ju je posmatrao dok je to radila. Ne treba da se plaite, obeavam da u se ponaati... razumno. im je veerao, ustao je, priao naslonu Lizine stolice i stavi joj ruke na ramena. Molim vas, idite! Ne elim da budete ovde! Neete me poljubiti za odlazak? Neete! Bojite se strasti koja bi se mogla razbuktati meu nama, zar ne? Kako elite. Hvala na veeri. Niste bili nimalo srdani, Liza. Dovienja!

***
Jo si budna, Liza? Bila je to irli na vratima njene sobe. Upalila je lampicu, irli je ula i sela na krevet. ta se dogodilo, irli? Fantastino, Liza! Uprkos svim stranim recima koje sam izrekla na raun Margo, ona je ipak super. Ii u u jednu umetniku kolu u Pertu, Margo je sredila s nekim koga poznaje da me upie. Nala mi je i stan u kom u stanovati s jo tri devojke. Zar to nije sjajno? Uverena sam da u oboavati tu kolu. Ti si stalno govorila da sam darovita. A ta je rekao Dirk? On se slae. Rekao je da si mu ti kazala kako imam umetnike sklonosti i sugerisala umetniku kolu. Ali, ti kao da nisi zadovoljna. Jesam. Kad poinje? Odmah sledee nedelje! Kad je irli otila, ona se ispruila ispod pokrivaa, posmatrajui plafon. Margo je, dakle, uinila prvi korak. Probudila se ujutro sa vrstom eljom da bez odlaganja napusti Jaravongu. Ispunila je zadatak zbog koga je dola u Australiju. Barni je sad srean i svakog dana je sve vie prihvatao oca. to se irli tie, svi problemi su udesno reeni. Nee ostati due, ne eli da se poslue njome do dana kad e Dirk odluiti da se oeni Margo, a od nje zatrai da se vrati u Englesku. Barni je ve ustao i igrao se svojim elektrinim vozom. Sila je u prizemlje. Dirka, na sreu, nije bilo kod kue. Pozvala je turistiku agenciju u Derbiju i rezervisala prvi let za Pert. Nakon stoje na brzinu dorukovala, otila je u klanac kuda je esto dolazila da slika u samoi. Bio je to oprotaj od ove grube zemlje. im se smestila, shvatila je da je pogreila. Obuzme je duboka tuga. Kako e se oprostiti od Barnija? Da ostavi Dirka? Bilo je to vie nego to je mogla podneti. Vreme je teklo polagano i ona nije uspevala da slika. Sela je na stenu i posmatrala povrinu vode ispod sebe, utonula u tune misli. Za nju se sve promenilo. Sve stoje uinila pre nego stoje upoznala Dirka, izgubilo je svako znaenje, pred njom je bila nesigurna budunost bez ikakvog smisla.

Odjednom je u daljini ula topot konja. Trenutak kasnije ugledala je Dirka. Mislio sam da u te nai ovde, ali nisam bio siguran da si sama. A s kim si mislio da e me nai? Mislio sam da si svom prijatelju Kolinu zakazala sastanak. Je li ovo vae uobiajeno mesto za sastanke? Govori kao da si mnogo puta video Kolina sa mnom. Zar nisam? na primer, prole noi. Proveo je vee s tobom u mojoj kui. To ne moe poricati. Kolin je samo veerao sa mnom, a onda je odmah nakon toga otiao. Zaista? Ali kad sam ja otiao iz Ei Daunsa sa irli, bila je gotovo pono a Kolin se jo nije vratio. Kad sam jutros pozvao Margo da joj zahvalim za veeru i njenu ljubaznost prema irli, rekla mije da joj je Kolin ispriao daje bio u mojoj kui. A ja sam verovao kako se rtvuje i ostaje u Jaravongi s Barnijem! Bilo je to zgodno smiljeno draga moja Liza, da pozove Kolina znajui da je kua slobodna za vas dvoje. Ali... Zato se stalno brani? Moe reci kako ima pravo da se ponaa kako hoe... s Kolinom ili s bilo kojim drugim mukarcem, kao stoje bio i onaj deran Lari Kemp. Ali, u budunosti me ne moe staviti u istu koaru s njima. S velikim uitkom! Svakako se to vie nee dogoditi, Dirk, jer sam odluila da odem iz Jaravonge. Ve sam rezervisala mesto za sutranji let za Pert. Kakvu igru igra, Liza? Nikakvu! Jednostavno nema razloga da due ostanem ovde. Nikakvog razloga? Za tebe nema nikakve vanosti ono stoje medu nama? Zato bi imalo? Koliko sam ja tebi vana? Nisi svestan toga koliko si sujetan, Dirk! Dosta! Tvoje objanjenje vrlo je jasno. Ne pita me zato sam oekivao vie od tebe nego od tvoje roake? Moe otii sutra, Liza, i ostaviti me. Pusti me da se sam brinem za "proizvod" Elenine strasti. Preplaila se njegovog divljeg besa. Nee li se ponovo okrenuti protiv Barnija? Poloila je ruku na njegovu da ga smiri. Dirk, ti ne moe tako misliti o Barniju... Hvala, ali nemam snage da podnosim jo neku od tvojih moralnih pridika kad se radi o Eleninom sinu. Molim te, Dirk. Ako treba, mrzi mene, ali nemoj Barnija. Poeo si da ga voli kao roeno dete. Sasluaj me! Ti si poslednja osoba na svetu koju bih posluao. Duboko sam ti zahvalan to si uvrstila moj instinkt da nikad, bez obzira na okolnosti, ne treba da imam poverenja ni u jednu enu. Ni u Margo? Ne tie te se moj odnos prema Margo, kao ni mene tvoj prema Kolinu. Ja te, Liza, sigurno neu sutra videti, pa se moemo sad oprostiti. Zamoliu Bila da te sutra ujutro helikopterom odveze u Derbi. Slae se? Bez reci je klimnula glavom, nesposobna da odgovori. Uinilo joj se kao daje Dirk trenutak oklevao, zatim se okrenuo i krupnim koracima krenuo prema svom konju. Udaljio se i ne pogledavi je. Tek kad je nestao, ona se slomljena spustila na stenu i gorko zaplakala. Liza je ostala u klancu sve dok se senke nisu izduile. Telo joj je bilo bez snage, duh obamro, pomisao kako e rei Barniju da odlazi bila je iznad njenih snaga. Kako da se odvoji od tog deteta? I odjednom je odluila: odvee ga sa sobom u Englesku. Otii e odmah, to pre to bolje, nee ekati sutra. Ustala je i otrala do stabla za koje je privezala konja.

Dvadeset minuta kasnije stigla je u Jaravongu crvenu od zalazeeg sunca. Sila je s konja, pomilovala ga po njuci kao da se oprata od njega, a zatim gaje ostavila oveku koji je doao na mesto Larija Kempa. Nije bilo nikoga kad je ula u kuu. Grozniavo je od australijske kompanije traila prvi avionski let i otkrila da jedan avion polee iz Derbija u devet u vee. Rezervisala je dva mesta za taj let, a sad jo mora pronai nain kako da stigne do Derbija. U sobu je uao Bil Tagart. Dobro vee, Liza. Dirk mi je rekao da elite sutra u Derbi. U koliko sati da doem po vas? Promenila sam planove. Otii u veeras. Je li to mogue? Kako elite. Nema problema. Biu spremna za pola sata. Zatim je odjurila uz stepenice. U sobi su bili Barni i irli. Zdravo, Liza, dolazi kasno. ekala sam te rekla je irli. Htela sam da se s tobom posavetujem o koli. Ne sad, moram hitno u Derbi... poslovno. Bil e mene i Barnija odvesti helikopterom. Poslovno? U ovo doba, Liza? Barni je ve sad pospan. Liza je otila u svoju sobu, brzo izabrala neto odee za sebe i Barnija, uzela njegovog plianog medvedia kog je toliko voleo. Nita vie nije moglo da stane u jednu putnu torbu. Velika torba bi izazvala sumnju, imala bi tekoa s Bilem. Bez sumnje, Dirk e biti zadovoljan kad oboje odu. Sila je u prizemlje da pozdravi Doru, ali se nije usudila. Sa irli e biti jo tee. Odluila je da e joj napisati pismo kad stigne u London i objasniti razloge naglog odlaska. Trala je kroz oblak crvene praine koju je podizao helikopter spreman za let. Trenutak kasnije, Jaravonga je ostala ispod njih. Gledala ju je s velikim bolom. Malo pomalo nestajala je i uskoro utonula u no. Ne shvatam zato vodite malog sa sobom? Dirk mije rekao da samo vi elite u Derbi. Ostaete nekoliko dana? Jo ne znam, Bile! uputila mu je os-meh kako ne bi izazvala sumnju. Umoran, Barni je odmah zaspao. inilo joj se dugo poput venosti pre nego stoje ugledala svet-la Derbija. Pretpostavljam da imate i automobil da vas odveze u hotel. Ne, hvala, ostau na aerodromu... hou rei, ekaju me. Bil je bio iznenaen. Ali, imalo je smisla: avion je ekao da je iz Derbija odveze u Pert. Najlepa vam hvala, Bile, to ste me dovezli. Kad se vraate, Liza? Telefonirau. Dovienja, Bile, i jo jednom vam se zahvaljujem za sve. ekanje na aerodromu joj se uinilo poput venosti. Ali na kraju je doao trenutak kad su se ukrcali. Barni je bio previe umoran da bi postavljao pitanja i im su seli na svoja mesta, ponovo je zaspao. Ona je takoe sklopila oi i pokuala da ne misli na budunost. Bila je srena to e se vratiti u svoj mali londonski stan. Kad stigne, upisae Barnija u vrti. Najvanije je bilo da to pre zaradi neto novca. Buka motora u trenutku pre kretanja probudila je Barnija i on je, napola sneno, upitao da li se vraaju kui. Da, upravo to. Vraamo se u Englesku. Da budemo s mamom? Ne, Barni, ve sam ti objasnila da vie nee videti mamu. Ali nas dvoje emo iveti u mom stanu, isto kao pre odlaska u Australiju. Alija ne elim u Englesku. elim da ostanem u Australiji s mojim tatom. Upravo se spremala da mu objasni, kad je odjednom preplavi stid i griza savesti. Kako ni na trenutak nije pomislila na njega? On ne eli da ostavi svog oca. Staje normalnije od toga?

Da, slaem se s tobom, Barni. Ne brini se, odveu te tvome tati. Pitau hostesu koji avion ide za Derbi i mislim da e Bil doi helikopterom po nas. To je bilo najjednostavnije objanjenje za dete. Nije vie postavljao pitanja. Hostesa joj je objasnila da ako hoe moe sii u Brumu, ali avion za Derbileti tek sutra ujutro. Telefoniraemo tati iz Bruma, Barni. On e nam rei ta da radimo. Do Bruma je trebalo pola sata vonje, rekla je hostesa, ali minute su Lizi prolazile oajno polagano. Trudila se da savlada snaan oseaj ponienja i da razmisli ta treba da uini kad izae iz aviona. Najpre e pozvati Jaravongu, onda e potraiti mesto gde e provesti no. Dirk e sigurno sutra doi na aerodrom u Derbiju. Hvatala ju je panika od susreta s njim, ali nije bilo naina da ga izbegne. Na malom aerodromu Bruma potraila je telefonsku govornicu, kad se jedna ruka spusti na njeno rame. Ah, tu ste! Rekli su mi da ste trenutak pre napustili avion. Tata! Barni mu se bacio oko vrata, a on ga uzme na ruke. Uasno nervozna i posramljena, ipak je bila srena to vidi Dirka. U svakom sluaju, laknulo joj je: njegova prisutnost resila je njen najvei problem. Bilo je nevano kako i zato se naao tu. Sad kad je Barni ponovo sa ocem, mogla je da produi u Englesku. Smetena, rekla je da avion za Pert jo eka na pisti. Govori kojeta! rekao je Dirk. Vodim te kui. Kui? U Jaravongu, naravno! Ali ja se ne mogu vratiti u Jaravongu. Ne bih to mogla podneti. Ne bi mogla podneti? Ali ja sam verovao da voli to mesto, Liza. Tako si mi rekla. Mislio sam da bi bila srena u Jaravongi. Ugledala je mali avion tano ispred njih i prepoznala Dirkovu cesnu. On je otvorio vrata, ubacio Lizinu torbu i stavio Barnija na jedno od sedita. Smesti se, Liza. Ne, Dirk, molim te, ne mogu ponovo... iveti ovde, ne mogu vie podneti... ta? Nain... na koji se razvio na odnos. Ne bi moglo potrajati, Dirk. Bolje je da sad prekinemo, nego... O svemu emo razgovarati kasnije, dok se budemo vozili. Nije mu se mogla usprotiviti pa se popela u avion. Umesto da upali motor, on ga je ugasio. Uasno si me uplaila, Liza. ao mi je. Shvatila sam da ne smem odvesti Barnija. Ali, bila sam toliko uzbuena i zbunjena i... ali nisam mogla da zamislim da ga ostavim i odem bez njega. Ve pre sam odluila da ga vratim na Jaravongu. Dirk, vidi, on ne eli da ivi sa mnom u Engleskoj, eli da ostane s tobom. Zbog toga sam sila iz aviona u Ikumu. Pola sam da te pozovem telefonom kad si nas pronaao. Je li istina, Liza, da za tebe ne znaim nita? Zaklopila je oi i snano uhvatila rukama sedite. Da li eli daje primora da mu kae kako ga voli? Je li to ono to je eleo? Ne bih te mogao pustiti da ode. Kad sam otkrio da odlazi veeras umesto sutra ujutro, shvatio sam da te se moram domoi i razgovarati s tobom. Tada jo nisam znao da si povela Barnija. Od koga si doznao da sam otila? Od Mej Tagart, Bilove ene. Vratio sam se hitno kui, irli mi je rekla da si otila s Barnijem. Shvatio sam da ne mogu doi u Derbi cesnom pre nego to va avion poleti, pa sam pomis-

lio kako je bolje da odem u Bruni. Ali da sam zakasnio, sledio bih te do Engleske, ako bi bilo potrebno. Zato, Dirk? Nije li bolje grubo prekinuti vezu, a ne za nekoliko nedelje ili mesec dana? Zar ti zaista tako vidi stvari medu nama, Liza? Kao privremeni odnos? A ta drugo? Nisam mogla ostati u Jaravongi do tvog venanja s Margo. Da se oenim Margo? Nikad nisam imao ozbiljne namere prema njoj. Kako sam bio glup! Nisam prepoznao ono to mije bolo oi. Ali, putujui ovamo, kad sam eleo da avion ide jo bre, shvatio sam istinu. Volim te! Nisam mogao podneti pomisao da te izgubim. elim te zauvek uz sebe. Jedino se bojim, Liza, da mi nee oprostiti nain na koji sam se ponaao prema tebi. elim da se venamo. Sto pre. Nee h' se u Jaravongi oseati odvie sama? Sama? S tobom? S tobom i Barnijem? Moj ivot e postati divniji nego to sam ikad sanjala. Volim te, volim te, Dirk! Volim te od prvog dana kad sam te ugledala, ali nisam bila svesna toga. Verovala sam da te prezirem, ali me to nije spreilo da te volim. Znai li to da e se udati za mene? Sto posto! Bie dovoljno jednom, ali zauvek! Nagnuo se prema njoj i poljubio je. S Barnijem izmeu sebe kao prvi put kad su se zagrlili. Taj magini trenutak prekinulo je svet-la jednog aviona koji je rulao pistom. Ostavivi za sobom oblak praine, uzdigao se s tla. Liza i Dirk su sedeli bez reci u cesni, vrsto zagrljeni i gledali kako avion nestaje u noi. Nego, to se tie Margo... Ne mora mi objanjavati. Nikad nita nisam eleo od nje. Nikad joj nisam nita obeao. Ona se ponaala lukavo. Oseala je da me privlai i nije se odricala nijedne prilike da te povredi. Prole noi kad je Kolin doao na Jaravongu... mislim daje to bila njena ideja. Nas dvoje smo se ponaali glupo. Ali, sad je s tim gotovo. Bilo kako bilo, Margo i Kolin nee biti nai susedi jo dugo vremena. Na ivicu su bankrota jer su iveli iznad mogunosti i moraju prodati imanje. Hoe li kupiti njihov posed? Ne, hvala. Ne elim vie da se irim. Gotovo pola miliona hektara je dosta za jednog oveka. elim da vie vremena posvetim svojoj eni i svom sinu. Naem sinu. Oboje su neno pogledali Barnija kako spava. Dirk je obujmio Lizino lice rukama. Dugo ju je grlio. Onda je pokrenuo avion. Uskoro su se nali na tamnom nebu punom zvezda iznad Kimberlija jedva osvetljenog meseinom, na putu prema Jaravongi. Na putu prema svom domu.

KRAJ