Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI CIPAMOKOLAN 1
Jl. DERWATI NO. 40 KEC. RANCASARI
Soal Ulangan Tengah Semester Matematika Kelas 2 Semester 2
MATA PELAJARAN
KELAS
NAMA :

: Matematika
: II (DUA)
Nilai :

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, dan C pada jawaban


yang
paling benar!
1. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = . . .
A. 5 x 4
B. 4 x 5
C. 4 + 5
2. 30 : . . . = 6
A. 2
B. 5
C. 6
3. 48 x 2 = . . .
A. 48
B. 84
C. 96
4. 2 x 3 - 2 = . . .
A. 2
B. 4
C. 3
5. 24 : 2 - 10 = . . .
A. 1
B. 2
C. 3
6. 8 x 9 = . . .
A. 72
B. 63
C. 81
7. 64 : 8 = ...

A. 6
B. 7
C. 8
8. 3 x 6 + 2 = ...
A. 10
B. 20
C. 30
9. 20 + 40 : 8 = ...
A. 25
B. 35
C. 45
10.
60 - 50 : 2 = ...
A. 15
B. 25
C. 20
II. Isilah titik-titik di bawah ini!
1. 7 6 = ....
2. 8 6 = ....
3. 7 9 = ....
4. 6 6 = ....
5. 7 8 = ....
6. 7 7 = ....
7. 8 6 = ....
8. 9 7 = ....
9. 8 8 = ....
10.

9 9 = ....