Anda di halaman 1dari 8

Aa

abu api ayu akar asal alam atap acu adu ada aku air azam

apa
aki ais asam awan asap aman

alu
asas azan ajar akan

alas
adik atas

apung arang Agong abang asing alang along agung

Ii
ibu iri iman Iban Ipoh itu itik inai ikal iring ini ikut izin imam isi ikan ikat iras

inang Isnin

Uu
ubi uri ubat ubah ulas ulit utas ulu ulat uli ukur usir ulam

uji
ukir upah usah uban ubun

usus
usap urat ujar ubur

umat
usik

ujang usung

usang ulang udang ulung unta untuk undi umang

Oo
ori ole otak oleh oren

obor

Oman opah ovum ovul

ozon
olah

onak

orang ombak orbit

Ee
emu emak ekor ekar ela eja

esa

emas esok
enak

enam eram
elok epal ejek edar entah

empat embun encik

Bb
ba bayu baka beli bual beta balik

bi

bu

be baju bata bumi bola bisa

be

bo

balu baja baik buas bina

batu
basi buku beri bila

bakar bunyi benar bijak bilang

boleh botol

butang buang benang botani

Cc
ca cari ceri ceti celik

ci

cu

ce cili

ce

co

cair cuka cuai carik

ciku

cuma cota cuti cubit cuba corak

cakar cerek cukur cincin calit calar cukai canai


cicir cahaya

congak colok cicak cincau

contoh cucur

Dd
da bayu baka beli bual beta balik

di

du

de baju bata bumi bola bisa

de

do

balu baja baik buas bina

batu
basi buku beri bila

bakar bunyi benar bijak bilang

boleh botol

butang buang benang botani

Anda mungkin juga menyukai