Anda di halaman 1dari 1

PERMIT KERJA ELEKTRIK

Borang No. Keluaran Pindaan Tarikh Muka Surat

: : : : :

JKR.PK(O).04B-K&K.26

01 00 03 Januari 2011 1/1

NAMA PROJEK NO. KONTRAK KERJA YANG AKAN DI JALANKAN PERALATAN / MESIN YANG TERLIBAT MAKLUMAT KERJA ELEKTRIK NAMA PEKERJA BERTAULIAH TARIKH KERJA JANGKA DI BUAT TARIKH KERJA PERLU DI STATUS KERJA SAMBUNG LOKASI KERJA TARIKH KERJA SIAP SENARAI SEMAKAN CATATAN BIL. YA TIDAK 1 Orang berkelayakan (Juru Elektrik) yang bekerja dengan peralatan betul. 2 Adakah peralatan telah dinyahtenagakan? Adakah perkakas telah diperiksa daripada kerosakan yang boleh 3 menyebabkan pekerja terdedah kepada kejutan elektrik atau kecederaan? Kecacatan atau kerosakan perkakas dan peralatan untuk ujian telah 4 diperbaiki dan diuji sebelum digunakan. Adakah bacaan kadar untuk perkakas dan peralatan yang di uji sama/setara 5 dengan voltan dan arus semasa di uji dan kehendak sekitar? 6 Adakah disediakan Juru Elektrik bertugas? Adakah Tanda keselamatan/tanda Amaran dan penghadang digunakan bagi 7 mengelakkan pekerja terkena kejutan/bahaya elektrik? 8 Perkakas elektrik dan peralatan menguji telah diluluskan penggunaannya? Adakah pekerja memakai barangan yang mudah menyalurkan elektrik / arus 9 (barang kemas, jam tangan bergelang, cincin, rantai kunci)? Adakah Peralatan Perlindungan Diri (PPE) digunakan semasa kerja elektrik termasuk pelapik getah, sarung tangan, penanggal fius, cermin 10 keselamatan, topi keselamatan, ELCB, penghadang, penebat kilat, pekerja bertugas, jarak kerja yang selamat dan tangga bukan besi. Sumber lain yang mungkin bahaya (pneumatik, gas, mekanikal dan lain-lain) 11 dimana tidak diperlukan hendaklah DIKUNCI/DIKELUARKAN 12 Ruang kerja di sekitar peralatan disenggara dan dibersihkan? 13 Langkah tambahan berjaga-jaga yang lain yang diambil kira. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 1. Pegawai Kompeten haruslah menyelia kerja yang melibatkan voltan 415V. 2. Nombor telefon kecemasan adalah : ____________________ 3. Permit ini tidak sah jika perubahan kepada skop kerja. 4. Maklum kepada penyelia dan pekerja yang terlibat akan kemungkinan bahaya. 5. Kelulusan permit perlu diserahkan kepada pengeluar permit setelah kerja selesai atau permit ini dikira tamat tempoh. DIPERIKSA OLEH PENYELIA KONTRAKTOR TANDATANGAN & COP NAMA : JAWATAN : TARIKH : DILULUSKAN OLEH KONTRAKTOR UTAMA NAMA TANDATANGAN DAN COP JAWATAN TARIKH KELULUSAN TIDAK LULUS LULUS DIGANTUNG ULASAN (JIKA ADA) DISEMAK DAN DISAHKAN OLEH PEGAWAI KESELAMATAN NAMA TANDATANGAN DAN COP JAWATAN TARIKH KELULUSAN LULUS TIDAK LULUS DIGANTUNG ULASAN (JIKA ADA)