JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SBP 2008 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 Soalan Tajuk a. i.

Al-An’am : 6 Manusia Perlu Bersyukur(Senaraikan) ii. (Nyatakan) iii. (Mengapakah) b. i. Hadis : Perpaduan Teras Kemajuan(Nyatakan) ii. (Jelaskan) iii. (Terangkan) c. Isi tempat kosong : al-Mukminun 1-11 a. i. Al-An’am : 125 Hidayah Milik Allah(Apakah) ii. (Senaraikan) iii. (Nyatakan) iv. (Bagaimanakah) b. i. Hadis : Kehidupan Di Dunia Ibarat Seorang Perantau(Huraikan) ii. (Nyatakan) iii. (Jelaskan) c. Susun ayat : Luqman 16 a. i. Al-Taubah : 128-129 Nabi Muhammad SAW Utusan Allah (Apakah) ii. (Jelaskan) iii. (Bagaimanakah) b. i. Hadis : Makanan Yang Baik (Nyatakan) ii. (Jelaskan) iii. (Terangkan) c. Isi tempat kosong : al-Nur 35 Pg √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Konstruk Pm Ap √ √ √ √ √ An R √ Aras S √ √ T Markah 4m 2m 2m 2m 4m 2m 4m 2m 2m 2m 4m 2m 2m 2m 4m 2m 4m 2m 2m 2m 4m 4m

1

2

3

1

Soalan

Tajuk a. i. Al-Nur : 30 Batas-batas Pergaulan(Nyatakan) ii. (Terangkan) iii. (Jelaskan) iv. (Terangkan) b. Hukum Tajwid c. Menjawikan Perkataan a. i. Al-Sajadah : 15 Peribadi Mukmin (Nyatakan) ii. (Terangkan) iii. (Jelaskan) b. Hukum Tajwid Dan Cara Bacaannya c. Merumikan Ayat JUMLAH KESELURUHAN

4

Pg √ √ √

Konstruk Pm Ap

An

R

√ √ √ √ √ √ √ √ 18 5 6 4 √ 8

Aras S √ √ √ √ √ √ √

T

Markah 2m 2m 4m 4m 4m 4m 4m 2m 4m 6m 4m 100m

√ √ √

5

16

8

2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SBP 2007 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 Soalan Tajuk a. i. Al-An’am : 70 Larangan Mempersendakan Agama(Apakah) ii. (Jelaskan) iii. (Terangkan) b. i. Hadis : Makanan Yang Baik(Nyatakan) ii. (Jelaskan) iii. (Terangkan) c. Isi tempat kosong : Luqman 14(dgn. jawapan) a. i. Al-An’am : 162-163 Aqidah Teras Kehidupan(Apakah) ii. (Senaraikan) iii. (Nyatakan perbezaan) iv. (Apakah hujah) b. i. Hadis : Perpaduan Teras Kemajuan(Apakah) ii. (Nyatakan) iii. (Nyatakan) c. Susun ayat : Al-Nur 35 a. i. Luqman : 19 Nasihat Luqman Al-Hakim(Nyatakan) ii. (Terangkan) iii. (Terangkan) iv. (Bagaimanakah) b. i. Hadis : Orang Beriman Kekasih Allah(Nyatakan) ii. (Senaraikan) c. Isi tempat kosong : al-Taubah 128 Pg √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Konstruk Pm Ap An R √ √ √ Aras S T Markah 2m 2m 4m 2m 2m 4m 4m 2m 4m 2m 2m 2m 2m 2m 4m 2m 2m 4m 2m 3m 3m 4m

1

2

3

3

Soalan

Tajuk a. i. Al-Taubah : 6 Layanan Baik Terhadap Orang Bukan Islam(Apakah) ii. (Terangkan) iii. (Nyatakan) iv. (Bagaimanakah) b. Hukum Tajwid c. Menjawikan Ayat a. i. Al-Nur : 35 Hidayah Allah(Nyatakan) ii. (Jelaskan) iii. (Terangkan) b. Hukum Tajwid & Cara Bacaan c. Menjawikan Perkataan JUMLAH KESELURUHAN

Pg √ √

Konstruk Pm Ap √ √

An

R

Aras S √ √ √ √ √

T

Markah 2m 4m 2m 2m 4m 6m 4m 2m 4m 6m 4m 100m

4

√ √ √ √ √ √ √ 16 9 4 4 6

√ √ √ √ √ √ 20 7

5

4

ANALISIS JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PEPERIKSAAN SPM 2007 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 Soalan Tajuk a. i. Al-An’am : 164-165 Akidah Teras Kehidupan (Senaraikan) ii. (Nyatakan) iii. (Apakah) b. i. Hadis : Makanan Yang Baik(Nyatakan) ii. (Jelaskan) iii. (Terangkan) c. Isi tempat kosong : al-An’am : 162-163 a. i. Al-An’am : 70 Larangan Mempersendakan Agama (Senaraikan) ii. (Nyatakankan) iii. (Namakan) iv. (Cadangkan) b. i. Hadis : Kehidupan Di Dunia Ibarat Seorang Perantau(Huraikan) ii. (Nyatakan) iii. (Nyatakan) c. Susun ayat : Luqman 16 a. i. Al-Taubah : 6 Layanan Baik Terhadap Orang Bukan Islam(Apakah) ii. (Cadangkan) iii. (Namakan) b. i. Hadis : Orang Beriman Kekasih Allah(Apakah) ii. (Apakah) iii. (Senaraikan) c. Isi tempat kosong : al-Taubah 129 Pg √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Konstruk Pm Ap An R √ Aras S √ √ T Markah 4m 2m 2m 2m 4m 2m 4m 4m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 4m 2m 4m 2m 2m 2m 4m 4m

1

2

3

5

Soalan

Tajuk a. i. Al-Nur : 35 Hidayah Allah (Nyatakan) ii. (Senaraikan) iii. (Nyatakan) iv. (Terangkan) b. Hukum Tajwid c. Menjawikan Perkataan a. i. Al-Hasyr : 21-23 Kemuliaan Al-Quran(Senaraikan) ii. (Terangkan) iii. (Jelaskan) b. Hukum Tajwid Kalimah Bergaris c. Merumikan Ayat JUMLAH KESELURUHAN

4

Pg √ √ √

Konstruk Pm Ap

An

R

√ √ √ √ √ √ √ √ 18 5 6 4 √ 8

Aras S √ √ √ √ √ √ √

T

Markah 2m 2m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m 100m

√ √ √

5

16

8

6

ANALISIS JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PEPERIKSAAN SPM 2006 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 Soalan Tajuk a. i. Al-An’am : 50 Rasul Penyampai Wahyu(Apakah) ii. (Jelaskan) iii. (Terangkan) b. i. Hadis : Perpaduan Teras Kemajuan(Nyatakan) ii. (Jelaskan) iii. (Terangkan) c. Isi tempat kosong : al-Mukminun 1-4 a. i. Al-An’am : 125 Hidayah Milik Allah(Apakah) ii. (Senaraikan) iii. (Nyatakan perbezaan) iv. (Apakah hujah) b. i. Hadis : Kehidupan Di Dunia Ibarat Seorang Perantau(Apakah) ii. (Nyatakan) iii. (Nyatakan) c. Susun ayat : Luqman 16 a. i. Al-Taubah : 128-129 Nabi Muhammad Utusan Allah(Nyatakan) ii. (Terangkan) iii. (Terangkan) iv. (Bagaimanakah) b. i. Hadis : Orang Beriman Kekasih Allah(Nyatakan) ii. (Senaraikan) c. Isi tempat kosong : al-Hasyr 21-22 Pg √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Konstruk Pm Ap √ √ √ √ √ √ An R √ Aras S √ √ T Markah 2m 2m 4m 2m 2m 4m 4m 2m 4m 2m 2m 2m 2m 2m 4m 2m 2m 4m 2m 3m 3m 4m

1

2

3

7

Soalan

Tajuk a. i. Al-Nur : 30-31 Batas-Batas Pergaulan(Apakah) ii. (Terangkan) iii. (Nyatakan) iv. (Bagaimanakah) b. Hukum Tajwid c. Menjawikan Ayat a. i. Al-Sajadah : 15-16 Peribadi Mukmin(Nyatakan) ii. (Jelaskan) iii. (Terangkan) b. Hukum Tajwid & Cara Bacaan c. Menjawikan Perkataan JUMLAH KESELURUHAN

Pg √ √

Konstruk Pm Ap √ √

An

R

4

√ √ √ √ √ √ √ 16 9 4 4 6

Aras S √ √ √ √ √ √ √

T

Markah 2m 4m 2m 2m 4m 6m 4m 2m 4m 6m 4m 100m

√ √ √ √ 20 7

5

8

ANALISIS JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PEPERIKSAAN SPM 2005 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 Soalan Tajuk a. i. Al-An’am : 6 Manusia Perlu Bersyukur(Nyatakan) ii. (Senaraikan) iii. (Bagaimanakah) iv. (Terangkan) b. i. Hadis : Makanan Yang Baik(Nyatakan) ii. (Jelaskan) iii. (Nyatakan) c. Bariskan ayat: Al-An’am 162-163 a. i. Luqman : 17 Nasihat Luqman Al-Hakim(Jelaskan) ii. (Terangkan) iii. (Huraikan) b. i. Hadis : Kehidupan Di Dunia Ibarat Seorang Perantau (Nyatakan) ii. (Terangkan) maksud perkataan c. Susun ayat : Al-Taubah 128-129 a. i. Al-Mukminun : 1-8 Ciri-Ciri Mukmin berjaya (Senaraikan) ii. (Bagaimanakah) iii. (Jelaskan) maksud ayat b. i. Hadis : Orang Beriman Kekasih Allah(Nyatakan) ii. (Jelaskan) c. Susun ayat : Al-Mukminun 9-11 a. i. Al-Hasyr : 21-23 Kemuliaan Al-Quran(Apakah) perbandingan ii. Nyatakan iii. (Terangkan) maksud ayat b. Hukum Tajwid c. Merumikan Petikan 9 Pg √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Konstruk Pm Ap √ √ An R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Aras S √ T Markah 2m 2m 2m 4m 2m 2m 2m 4m 4m 2m 4m 4m 2m 4m 4m 4m 2m 2m 4m 4m 4m 4m 2m 4m 6m

1

2

3

4

Soalan

Tajuk a. i. Al-Taubah : 6 Layanan Baik Terhadap Bukan Islam(Apakah) ii. (Nyatakan) iii. (Jelaskan) iv. (Nyatakan) maksud ayat b. Hukum Tajwid & Cara Bacaan c. Menjawikan Petikan JUMLAH KESELURUHAN

Pg √ √

Konstruk Pm Ap

An

R

Aras S √

T √

Markah 2m 2m 4m 2m 6m 4m 100m

5

√ √ √ 14 10 √ 4 3 5 √ 15

√ √ √ 11

10

ANALISIS JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PEPERIKSAAN SPM 2004 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 Soalan Tajuk a. Bariskan ayat: Al-Nur 35 b. i. Al-An’am : 70 Larangan Mempersendakan Agama(Nyatakan) ii. (Apakah) c. Hadis : Kehidupan Di Dunia Ibarat Seorang Perantau(Jelaskan) a. Hukum Tajwid(contoh) b. i. Hadis : Makanan Yang Baik(Jelaskan) ii. (Sebutkan) c. Al-Mukminun : 9 Ciri-Ciri Mukmin Berjaya(Jelaskan) a. Susun ayat : Al-Hasyr 23 b. i. Al-Sajadah : 16 Peribadi Mukmin(Nyatakan) ii. (Jelaskan) iii. (Terangkan) c. Menjawikan Petikan a. Isi tempat kosong : Luqman 12 b. i. Al-An’am : 165 Aqidah Teras Kehidupan(Jelaskan) ii. (Terangkan) c. i. Al-Taubah : 129 Nabi Muhammad Utusan Allah(Jelaskan) ii. (Bagaimanakah) a. Hukum Tajwid & Cara Bacaan b. i. Hadis : Perpaduan Teras Kemajuan(Nyatakan) ii. (Terangkan) c. Menjawikan Perkataan JUMLAH KESELURUHAN Pg √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 8 9 √ 3 2 √ 3 √ √ √ √ √ √ √ √ 17 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Konstruk Pm Ap An R Aras S √ √ √ T Markah 4m 4m 6m 6m 4m 4m 6m 6m 4m 2m 4m 4m 6m 4m 6m 4m 2m 4m 6m 4m 6m 4m 100m

1

2

3

4

5

11

12

Soalan

Tajuk a. Bariskan ayat: al-Nur 35 b. i. Al-An’am : 31-Larangan Mempersendakan Agama ii. c. Hadis: Kehidupan Di Dunia Ibarat Seorang Perantau a. Tajwid , al-Mukminun : 24 b.i Hadis: Makanan Yg. Baik ii. c. Mukminun : 14 - Ciri-ciri Mukmin Berjaya a. Susun ayat : al-Mukminun 8-10 b.i Surah al-An`am 70 : Larangan mempersendakan agama ii. iii. c. Kemahiran jawi a. Isi tempat kosong : al-Taubah 128-129 b. i. Surah al-Hasyr 21-22- Kemuliaan al-Quran ii. iii. c. Surah al-Mukminun 2: khusyuk solat a. Hukum tajwid & cara bacaan b. i. Hadis : Persaudaraan/perpaduan dlm Islam ii. iii. c. Kemahiran jawi JUMLAH KESELURUHAN

Pg √ √

Konstruk Pm Ap √ √

An

R √

Aras S √ √ √

T

Markah 4m 4m 6m 6m

1

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 7 9 5 2 4 √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √

2.

4m 4m 6m 6m 4m 2m 4m 4m 6m 4m 2m 4m 4m 6m 6m 2m 4m 4m 4m 100m

3

√ √ √ √ √ √ √ √ 11 8

4

5

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful