Anda di halaman 1dari 1

Doa Syaidina Ali ra

MAY 2 Posted by CocakIjo

Allahumma sakh khirli adai kama sakh khar tarriha li-Sulaymanabni Dawuda alayhimas salam, wa layyin humli kama layyantal hadida li-Dawuda alayhis salam, wa dzal lil humli kama dza lal ta Fir`awna li-Musa alayhis salam, waq har humli kama qaharta Aba Jahlin liMuhammadin shallallahu alayhi wa alihi bihaqqi kaf-ha-ya-ain-shad ha-mim-ain-sin-qaf shummun bukmun umyun fahum la yarjiun, shummun bukmun umyun fahum la yubshirun, shummun bukmun umyun fahum la yaqilun, Fasayakfi kahumullahu wa Huwas Samiul Alim wa shallallahu ala khayri khalqihi Muhammadin wa alihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim bihurmati Kaf-ha-ya-`ain-shad ha-mim-`ain-sin-qaf wa la hawla wala quwwata illa billahil Aliyyil Azhim. ARTINYA Ya Allah, tundukkan padaku musuh-musuhku sebagaimana Kau tundukkan angin pada Sulaiman bin Dawud (a.s), lunakkan mereka padaku sebagaimana Kau lunakkan besi pada Dawud (a.s), hinakan mereka di hadapanku sebagaimana Kau hinakan Firaun di hadapan Musa (a.s), dan kalahkan mereka padaku sebagaimana Kau kalahkan Abu Jahal pada Muhammad saw dengan hak kaf-ha-ya-ain-shad ha-mim-ain-sin-qaf mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak akan kembali; mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak akan melihat; mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak mampu berpikir; maka Allah melindungi kamu dari mereka, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Semoga Allah senantiasa mencurahkan shalawat kepada makhluk yang terbaik Muhammad dan seluruh keluarganya. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan kemuliaan kaf-ha-yaain-shad ha-mim-ain-sin-qaf, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung