Anda di halaman 1dari 6

Bulatkan jawapan yang betul

1. 443 + 125 =
A
B
C

548
556
568

2. Apakah nilai bagi digit 5 dalam 358?


A
B
C
D

Sa
Puluh
Ratus
Ribu

3. 570, 580, ____, 600, 610


A
B
C
D

585
590
595
605

4. Hasil tambah 96 dan 58 adalah


A
B
C
D

148
152
154
162

5. Manakah nombor berikut yang paling kecil?


A
B
C
D

901
909
910
911

6. Cari hasil tolak 868 dan 523


A
B
C
D

345
356
358
363

7. Manakah hasil darab yang betul?


A
B
C
D

3X3=9
4 X 3 = 13
0X0=2
1X2=3

8. Manakah yang berikut memberikan jawapan 20?


A
B
C
D

3X3
2X5
2 X 10
5X8

9. Asha Sofea membeli 50 biji rambutan. Dia makan 12 biji rambutan. Berapakah biji
rambutan yang tinggal?
A
B
C
D

36
38
42
48

10. Harez ada 376 ekor ayam. Dia telah menjual 42 daripadanya. Berapakah ekor ayam yang
tinggal?
A
B
C
D

334
443
3343
346

11. 10 2 =
A
B
C
D

5
20
4
40

12. Humairah mempunyai 12 biji gula gula. Dia kemudiannya membahagikan sama rata dengan
adiknya Azman. Berapa biji gula gulakah yang dimiliki setiap seorang?
A
B
C
D

6
10
2
1

13. 24 2 =
A
B
C
D

11
2
24
12

14. Manakah diantara berikut merupakan ayat matematik bagi 435?


A
B
C
D

Empat ribu tiga ratus lima


Empat ratus tiga puluh lima
Empat puluh Tiga lima
Empat Ratus tiga ratus lima

15. Manakah diantara berikut merupakan nombor bagi Dua ratus sembilan puluh satu?
A
B
C
D

2091
2901
291
2910

285, 133, 450, 86


16. Yang manakah antara berikut merupakan susun nombor di atas mengikut tertib menurun ?
A
B
C
D

86, 133, 285, 450


133, 285, 450, 86
450, 285, 133, 85
450, 86, 133, 285

17. 20 + Y = 50 , berapakah nilai Y ?


A
B
C
D

10
20
30
40

18. 40 + Z = 60, berapakah nilai Z ?


A
B
C
D

10
15
20
30

19. 15 + P = 18, berapakah nilai P ?


A
B
C
D

18
3
2
0

20. Apakah hasil tambah Rm 4.20 dan Rm 3.30 ?


A
B
C
D

RM 6.50
RM 7.50
RM 8.50
RM 8.60

Soalan No 21 hingga 25, padankan dengan jawapan yang betul

Soalan No 26 hingga 30, Nyatakan nilai pecahan berikut

_____
4

_____
3

_____
5

___
6

___
2

Soalan No 31 hingga 35, lorekkan rajah mengikut pecahan yang diberi.

5
5

1
5

2
5

2
4

3
4

Soalan No 35 hingga 40, Tulis nombor dalam angka atau perkataan.

35. Empat ratus tujuh puluh: ________________________________________

36. Tujuh ratus empat: _____________________________________________

37. Empat ratus tujuh: _____________________________________________

38. Enam ratus sembilan puluh lima: _________________________________

39. 212 :________________________________________________________

40. 989 :________________________________________________________