Anda di halaman 1dari 95

By :

SYED MOHAMAD AL ADROS BIN TUAN MUNING


012-3268040
SKOP PERSEMBAHAN
•DEFINISI
•JENIS KOMUNIKASI
•FUNGSI KOMUNIKASI
•MODEL KOMUNIKASI
•HALANGAN DALAM KOMUNIKASI
•KOMUNIKASI BERKESAN
•PENUTUP
5
SESUATU PROSES
PEMINDAHAN MAKLUMAT
PERASAAN, IDEA DAN
PEMIKIRAN DARIPADA
SESEORANG INDIVIDU KEPADA
INDIVIDU YANG LAIN.

SUATU SENI MENYALURKAN,


IDEA-IDEA DAN SIKAP
DARIPADA SEORANG INDIVIDU
KEPADA SEORANG YANG LAIN.
SECARA LISAN
+ MENGGUNAKAN SUARA YANG
DIFAHAMI OLEH PENYAMPAI
DAN PENERIMA

BUKAN LISAN
+ MENGGUNAKAN MEMEK MUKA
+ GERAK BADAN
+ BAHASA ISYARAT
+ PERGERAKAN MATA
• PEMINDAHAN
MAKLUMAT
• PEMBELAJARAN
• PEMUJUKAN
(INFLUENCE)
• HIBURAN
• SOSIALISASI MANUSIA
FILTERING DISTORTION

NOISE

EFFECT
EFFECT

SENDER
SENDER MESSAGE
MESSAGE CHANNEL
CHANNEL RECEIVER
RECEIVER

MAKLUMBALAS
SEMANTIC
PROBLEMS PERCEPTUAL
STATUS
EFFECTS DISTORTIONS

NO
SENDER FEEDBACK RECEIVER

CULTURAL PHYSICAL
POOR CHOICE
DIFFERENCES DISTRACTIONS
OF
COMMUNICATION
CHANNELS
 MEMBENTUK IDEA
+ APAKAH YANG INGIN DISAMPAIKAN

 MENGUBAH IDEA KE DALAM BENTUK SIMBOL


+ DALAM BENTUK PERKATAAN
+ BENTUK RAJAH ATAU SIMBOL

 MENGHANTAR MESEJ
+ PENGHANTAR MENETAPKAN CARA YANG PALING
SESUAI UNTUK MENGHANTAR MESEJ TERSEBUT
+ MELALUI MEMO, TELEFON ATAU HANTAR SENDIRI
+ HANTAR MESEJ PADA MASA YANG SESUAI
+ CUBA ELAKKAN MESEJ DARIPADA GANGGUAN
+ PASTIKAN MESEJ SAMPAI KEPADA PENERIMA DAN
DAPAT PERHATIAN
 MENERIMA MESEJ

+ JIKA PENGHANTAR MESEJ SECARA LISAN


MAKA PENERIMA MESEJ HENDAKLAH
MENDENGAR DENGAN TELITI.

 MEMAHAMI MESEJ

+ PENERIMA AKAN CUBA MEMAHAMI MESEJ


YANG DIHANTAR

+ PROSES KOMUNIKASI DIANGGAP BERJAYA


JIKA MESEJ YANG DIHANTAR TELAH DIFAHAMI
SEPENUHNYA OLEH PENERIMA.
MENGAMBIL TINDAKAN

+ PENERIMA MENGAMBIL TINDAKAN


SEWAJARNYA KE ATAS MESEJ YANG
DITERIMANYA.
+ HASIL PROSES KOMUNIKASI AKAN
DAPAT DILIHAT.
+ TIGA KEMUNGKINAN AKAN BERLAKU.
¦MESEJ DITERIMA
MEMBERI KEPUASAN KEPADA PENGHANTAR
§MESEJ TIDAK DITERIMA/TIDAK DIFAHAMI
PERASAAN PENGHANTAR AKAN HAMPA
¨MESEJ YANG DITERIMA LAIN DARI APA
YANG DIMAKSUDKAN OLEH PENGHANTAR
MENIMBULKAN PERSELISIHAN FAHAM DI
ANTARA SI PENGHANTAR DAN SI PENERIMA
KOMUNIKASI BERKESAN ADALAH BERPANDUKAN
KEPADA “7K”

 KEPERCAYAAN
PENYAMPAI HARUS MEMPEROLEHI KEPERCAYAAN
DARIPADA PENDENGAR
DAPAT TARIK PERHATIAN DAN TUMPUAN PENDENGAR
DAPAT MEMBANTU KELANCARAN PENYAMPAI
MAKLUMAT
PENYAMPAI AKAN LEBIH YAKIN DALAM
PENYAMPAIANNYA

 KONTEKS
+ MESEJ BAGI SESUATU KOMUNIKASI HENDAKLAH
MEMPUNYAI KEBENARANNYA
+ TERUTAMA DALAM KONTEKS YANG TERTENTU
 KANDUNGAN
¾ HENDAKLAH MEMPUNYAI MAKNA
¾ MAKNA AKAN MEMPENGARUHI PENDENGAR UNTUK
BERTINDAK

 KEJELASAN
¾ MESEJ SEHARUSNYA TIDAK MENGELIRUKAN
¾ PEMILIHAN KATA-KATA ATAU SIMBOL-SIMBOL YANG
DIGUNAKAN KETIKA BERKOMUNIKASI HARUSLAH
JELAS

 KEUPAYAAH PENDENGAR
¾ TAHAP KEUPAYAAN PIHAK PENDENGAR AKAN
MENENTUKAN KEKESANAN KOMUNIKASI
¾ JIKA TINGGI TAHAP PEMAHAMAN PENDENGAR,
PENYAMPAI HARUS GUNA AYAT YANG SESUAI
DENGAN ILMU PENDENGAR
¾ LEBIH SESUAI JIKA DIGUNAKAN AYAT-AYAT YANG
MUDAH DIFAHAMI
KAEDAH
¾ KOMUNIKASI HARUS MELALUI BEBERAPA
SALURAN YANG DIPILIH
¾ KOMUNIKASI HENDAKLAH SESUAI DENGAN
TUJUAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT
¾ PENYAMPAI HARUSLAH MEMPERTIMBANGKAN
TENTANG
APAKAH KUMPULAN SASAR
BERAPAKAH SAIZNYA

KESINAMBUNGAN
¾ KOMUNIKASI ADALAH SATU PROSES YANG
BERTERUSAN
¾ KOMUNIKASI PERLU BERULANGAN UNTUK
MENARIK PERHATIAN PENDENGAR
¾ SUSUNAN AYAT-AYAT MESTI ADA HUBUNGKAIT
UNTUK MELICIN PENERIMAAN PENDENGAR INI
AKAN MENGUATKAN FAKTA-FAKTA YANG
TELAH DISEBUTKAN
DEFINISI

SATU PROSES PENYAMPAIAN


MAKLUMAT YANG BERKESAN DAN
DAPAT MENGWUJUDKAN
PERASAAN PUASHATI, RASA
DIHARGAI DAN KEINGINAN
UNTUK SALING BEKERJASAMA
ANTARA KEDUA YANG TERLIBAT.
  FAHAM KEADAAN
PELANGGAN
  BERCAKAP DALAM
KEADAAN HORMAT
  TINGKAT KEMAHIRAN
MENDENGAR
  JUJUR KEPADA DIRI
SENDIRI
  SENTIASA KEMAS
…..sambungan
  SENTIASA BERSEDIA
  WUJUDKAN SUASANA
MESRA
  KAWAL PERILAKU,
KESOPANAN &
KEHALUSAN BUDI
PEKERJA
  GUNA PERKATAAN TEPAT,
RINGKAS & TEKANAN
SUARA YANG LEMBUT
DAN JELAS
  MENGAWAL MIMIK MUKA
& PERGERAKAN DIRI
…..sambungan

 BERSEDIA UNTUK
BERKHIDMAT & BERI
KERJASAMA
 CUBA FAHAMI MASALAH
ORANG LAIN
 ELAK PERKATAAN YANG
BOLEH MENYINGGUNG
PERASAAN ORANG
 SENTIASA INSAF &
BERFIKIRAN TERBUKA
ÑSATU PROSES PENYAMPAIAN
MAKLUMAT DARI PENYAMPAI
KEPADA PENERIMA YANG AKAN
MENGHASILKAN MAKLUMBALAS
DAN TINDAKBALAS SEPERTI YANG
DIHARAPKAN

ÑSATU PROSES YANG AKAN DAPAT


MENGUBAH CARA SESEORANG
BERFIKIR DAN MENGUBAH
KELAKUAN SESEORANG
ÁCUBA FAHAM KEADAAN PELANGGAN
ÁJADIKAN PELANGGAN MERASA
DIUTAMAKAN
ÁBERI PELUANG PELANGGAN CERITA
MASALAH
ÁSENTIASA BERSEDIA MEMBANTU
PELANGGAN
ÁKATAKAN SESUATU DENGAN HORMAT
ÁKEMASKAN DIRI SUPAYA ELOK
DIPANDANG
× ANDA HENDAKLAH BERLATIH UNTUK MEMPUNYAI
FIKIRAN YANG TERBUKA.
× KIKISKAN SEGALA PRASANGKA TERHADAP
INDIVIDU-INDIVIDU LAIN.
× PASTIKAN MESEJ YANG HENDAK DISAMPAIKAN
JELAS.
× PASTIKAN BAHASA YANG DIGUNAKAN JELAS
SERTA MUDAH DIFAHAMI.
× PASTIKAN AIR MUKA SEJAJAR DENGAN MESEJ
YANG DISAMPAIKAN.
× PASTIKAN PENDENGAR FAHAM TENTANG MESEJ
YANG ANDA SAMPAIKAN.
× BINA SIFAT-SIFAT PERCAYA MEMPERCAYAI DI
KALANGAN RAKAN-RAKAN ANDA.
ÁBAHASA TIDAK JELAS
ÁLATARBELAKANG BERBEZA
ÁPERSEKITARAN
ÁSALAH TAFSIR
ÁKESESUAIAN MASA/EMOSI
ÁSIKAP PENGHANTAR
ÁCARA PENYAMPAIAN/KAEDAH
SALURAN
ÁORANG YANG BERCAKAP
MEMEK MUKA (PETUNJUK EMOSI)
PERTENTANGAN MATA (PERLU
DIHADKAN)
PERGERAKAN TANGAN
(KESOPANAN)
PERAWAKAN/GERAK-GERI
(PETUNJUK TAHAP KETENANGAN)
SENYUMAN (PERLU
DIPRAKTIKKAN)
• SENTIASA BERFIKIRAN
TERBUKA
• MEMBERI TUMPUAN
• MENCATAT PERKARA-PERKARA
PENTING
• TAHU DI MANA PERLU
MENYAMPUK
• BERTANYA SEKIRANYA
KURANG FAHAM
KOMUNIKASI :
Hubungan Antara Ketua Dan Kakitangan

PRINSIP ORGANISASI
¾ Mempunyai tujuan yang jelas
¾ Tujuan organisasi mesti di fahami setiap ahli
¾ Tujuan organisasi di terima ahli
¾ Perlu ada keselarasan arahan supaya aktiviti
dapat dijalankan dengan berkesan (unity of
direction)
¾ Perlu ada keselarasan perintah yang dapat
menjamin kelancaran pentadbiran (unity of
command)
¾ Perlu ada keseimbangan antara kecekapan dan
tanggungjawab seseorang dalam organisasi

¾ Perlu terdapat pembahagian atau pengkhususan


tugas bagi melahirkan kecekapan dan tgjawab
seseorang

¾ Struktur organisasi perlu disusun dengan rapi


sesuai dengan keperluan penyelarasan dan
pengawasan

¾ Dasar umum organisasi perlu kekal secara


relatif walaupun struktur organisasi akan berubah
mengikut tuntutan perkembangan dan kemajuan
¾ Perlu ada jaminan jabatan yang menghadkan
kuasa pemimpin agar tidak memperlakukan
kuasa sewenang-wenang pada orang bawahan

¾ Perlu berikan ganjaran setimpal kepada ahli yang


menjalankan tugas yang baik dan berjasa

¾ Perlu menempatkan pekerja yang sesuai dengan


keahliannya di dalam organisasi
9 KOMUNIKASI KE ATAS

9 KOMUNIKASI KE BAWAH

9 KOMUNIKASI MENDATAR

9 RANGKAIAN KOMUNIKASI RANTAI

9 RANGKAIAN KOMUNIKASI TIDAK


FORMAL
‰ SETIAP ANGGOTA SENSITIF DAN PEKA
PADA PERUBAHAN
‰ PIHAK PENGURUSAN MEMBERI INSPIRASI
DAN DORONGAN
‰ PIHAK PENGURUSAN MAHIR MEMBUJUK
‰ KERJA PAKAR DAPAT DISEPADUKAN
‰ SETIAP ANGGOTA MEMAHAMI TG. JAWAB
‰ ORANG YANG BERKUASA DI HORMATI DAN
DI PERCAYAI
‰ SETIAP KUMPULAN DILAYAN SECARA ADIL
• KERJA KUMPULAN YANG SEPADU DAN
PRODUKTIF
• KOMUNIKASI DARI ATAS KE BAWAH YANG
BERKESAN
• PROSES KOMUNIKASI YANG CEKAP
• KEMAHIRAN SETIAP INDIVIDU:
- Bertutur
- Mendengar
- Menulis
- Panggilan Telefon
- Membuat keputusan
- Menyelesaikan masalah
• BERI PUJIAN SECARA JUJUR
• MULAKAN PERCAKAPAN DENGAN ‘YA’
• ANGGAP SETIAP SOALAN DAN MASALAH
ORANG LAIN PENTING
• ANGGAP SETIAP PENDAPAT BETUL DAN
MENARIK
• BERI PERHATIAN DAN LAYAN SECARA NORMAL
• TUNJUKKAN YANG KITA MENGAMBIL BERAT
• GUNAKAN JARAK YANG SESUAI DAN MESRA
• JABAT TANGAN DENGAN ERAT DAN
PANDANG KE MUKA SERTA SENYUM
• PEGANG, TEPUK, GOSOK-GOSOK, URUT-
URUT DAN SEBAGAINYA
• PANDANG DENGAN PENUH MAKNA BILA
BERCAKAP DAN MENDENGAR
• MENDENGAR DENGAN TELITI DAN PENUH
SIMPATI DAN EMPATI
• MEMBERI HADIAH, SURAT, KAD DAN
SEBAGAINYA
1. KOMUNIKASI DALAM DIRI
2. PEMBENTUKAN JARINGAN KOMUNIKASI
YANG BAIK
3. KETERAMPILAN BERTUTUR DI KHALAYAK
4. PENGURUSAN BERTERASKAN KEAGAMAAN
5. MEMAHAMI KOMUNIKASI NON-VERBAL
6. BERSIKAP KOMUNIKASI TERBUKA
7. MEMUPUK RASA TANGGUNGJAWAB
8. PEMBENTUKAN NILAI-NILAI KERJA
YANG BAIK
9. MELAHIRKAN KUMPULAN MUTU KERJA
10. MEWUJUDKAN KUMPULAN PENILAIAN PRESTASI
11. MEMBENTUK PEMIKIRAN KREATIF/ KRITIS
12. MEMPUNYAI KEGHAIRAHAN MENUNTUT ILMU
13. MENONTON / MENDENGAR RANCANGAN DI
MEDIA YANG BERUNSUR PENGURUSAN DAN
KEPIMPINAN
14. MENANAM TABIAT SUKA MEMBACA
15. PENGOTOMASIAN PEJABAT – MEMO, TELEFON
PAPAN KENYATAAN, TALIAN TELEFON, KOMPUTER
16. MEMBINA SUASANA FORMAL – MESYUARAT,
DIALOG, KAUNSELING, PETI CADANGAN
17. PEMBENTUKAN KOMITI PENERBITAN – NEWSLETTER,
LAPORAN KEWANGAN, MAJALLAH
18. BINA DASAR PINTU TERBUKA
19. PENYELESAIAN MASALAH DENGAN SEGERA
20. MEMBINA SIKAP SANGGUP DI KRITIK.
21. BINA SIKAP SUKA DI DAMPINGI
22. KETEKUNAN PEKERJA PERLU DI PUJI DAN
KESILAPAN PEKERJA PERLU DI NASIHATI
BUKAN DIKEJI
23. JADIKAN PEKERJA SEPERTI KELUARGA SENDIRI
24. ZIARAH PEKERJA JIKA PERLU
25. WUJUDKAN KEMESRAAN DALAM ORGANISASI
26. JADIKAN DIRI SEBAGAI PEMIMPIN YANG DI
HORMATI DAN BUKAN DI TAKUTI
Ayam Hutan, Ayam Selasih

Sekian Terima Kasih


KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
TAKRIFAN

• SATU PROSES PENYAMPAIAN

MAKLUMAT DARI SATU PIHAK

(penyampai) KEPADA SATU

PIHAK YANG LAIN (penerima)


“SATU SENI MENYALURKAN
MAKLUMAT, IDEA-IDEA DAN
SIKAP-SIKAP DARI
SESEORANG KEPADA
SESEORANG YANG LAIN.”

D EMERY AULT DAN AGEEL


KOMUNIKASI LISAN
• Satu proses Komunikasi yang melibatkan Suara.

• Menitikberatkan kepada:

• Nada Suara
• Bahasa yang digunakan
• Kefasihan Sebutan
• Kelancaran perkataan yang digunakan.

• Setiap perkataan yang diucapkan hendaklah


selari/sejajar dengan pergerakan anggota
badan, memek muka dan gerak mata.
LANGKAH/ PROSES KOMUNIKASI

Bentuk idea

Ubah idea dalam bentuk simbol


(dalam bentuk perkataan, rajah dan)

Hantar mesej (Memo, Telefon, Pertemuan)

Fahami mesej (Peranan penerima amat penting)

Ambil Tindakan (Hasil sebenar proses)

Mesej diterima Mesej tidak diterima Mesej diterima


tetapi lain
(distorted)

- kepuasan - Tindak balas yang bercanggah -Tindak balas tidak menepati kehendak
-tindakan - Peranan pendengar amat penting sepenuh
balas positif - Hampa/marah - Peranan Pendengar
atau negatif - Selisih faham
HALANGAN KOMUNIKASI
*Pemesongan (Distortion)

• Bahasa tidak jelas (guna


perkataan-perkataan yang
susah, jargon dan susah
difahami
• Kesan ‘halo’
Penilaian pertama
terhadap penyampai.
• Perbezaan Latarbelakang
Kasar
Lemah Lembut
Taraf Pendidikan
*Sebahagian sahaja (omission)

• Persekitaran
Bising, jarak jauh, gelap,
kebersihan

• Melalui pihak ketiga


Kurang/ tambah

• Salah tafsiran
*Bebanan (Overload)

• Telah sedia ada maklumat


(bosan , sudah tahu)
• Beri perhatian kepada perkara
lain
• Tidak dapat menerima
maklumat baru
*Ketepatan Masa

• Masa yang sesuai untuk


sampaikan maklumat
• Situasi yang tegang
*Emosi/ Sikap Penyampai/
Penerima

• Marah

• Sedih

• Keliru

• Tekanan
HALANGAN KOMUNIKASI
YANG BERPUNCA DARI

• KEPERCAYAAN
⇒Manusia mendengar dan
melihat apa yang mereka
mahu
Contoh dengar dan lihat sahaja.

Pekerja yang sering ditegur tentang kerja,


sesuatu hari mendapat pujian tentang kerja-
(susah hendak mempercayai yang didengar
dan hendak nilai mesej yang tersirat
• SIKAP
⇒ Tindakan seseorang individu
adalah kuat dipengaruhi oleh
sikap

• PRASANGKA
⇒ Kenyataan / maklumat yang
diterima bercanggah dengan
apa yang disangka lebih
awal akan menghalang
individu untuk terus
mendengar dan menerima
mesej
• PERSEPSI
⇒ Penerimaan dan tafsiran
terhadap sesuatu mesej
adalah dipengaruhi oleh latar
belakang pelajaran, pendidikan
dan penerima mesej

• ISTILAH
⇒ Sesuatu perkataan mungkin
membawa erti yang berbeza
antara individu dengan
individu yang lain
• 3 Tingkat kemahiran mendengar
- Peranan pendengar amat
penting dalam menentukan
keberkesanan komunikasi

• 4 Jujur kepada diri sendiri


- Jika tidak faham,terus
terang dengan pelanggan
• 5 Sentiasa kemas
- Pelanggan tidak mahu
mendekati orang yang selekeh
- Kepercayaan/ keyakinan
hilang

• 6 Sentiasa bersedia
- Imej profesional
- Dapatkan keyakinan
pelanggan
• 7 Wujud suasana mesra

• 8 Kawal perilaku, kesopanan dan


kehalusan budi pekerti

• 9 Gunakan perkataan tepat ,


ringkas dan tekanan suara yang
lembut dan jelas
• 10. Mengawal mimik muka dan
pergerakan diri

• 11 Bersedia untuk berkhidmat


dan beri kerjasama

• 12 Cuba fahami masalah orang


lain
• 13 Elak perkataan yang boleh
menyinggung perasaan
orang

• 14 Sentiasa insaf dan


berfikiran terbuka
• 15 Amal “seni” percakapan
(The art of Talking)
- “Volume”
- Tekanan Suara
- Alunan Suara
- Kecepatan
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
1. PENGENALAN
• DEFINISI
• FUNGSI
• ASAS-ASAS
2. KONSEP
• KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN
• KOMUNIKASI DAN ORGANISASI
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
3. MODEL
• KONSEP
• PROSES
4. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI
• KOMUNIKASI PERSEORANGAN
• KOMUNIKASI DALAM KUMPULAN
• KOMUNIKASI KORPORAT
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
5. HALANGAN
• Halangan kepada komunikasi
• Mengatasi halangan kepada komunikasi
1. PENGENALAN
DEFINISI
Proses penyampaian maklumat dari satu pihak
(penyampai) kepada pihak yang lain (penerima)
1. PENGENALAN
DEFINISI

Pelbagai cara untuk menyampaikan fikiran dan


perasaan kepada khalayak ramai dan juga
penerimaan fikiran dan perasaan dari orang lain.
-Howard H. Dean
1. PENGENALAN
DEFINISI

SIAPA mengatakan APA kepada SIAPA melalui


SALURAN dengan KESAN apa?
-Harold D. Lasswell
1. PENGENALAN
DEFINISI

Satu proses untuk menyampaikan dan


menerima idea-idea dan perasaan dengan
tujuan untuk menukar perilaku orang ramai.
-Everett M. Rogers
1. PENGENALAN
DEFINISI
Komunikasi adalah penghantaran, penerimaan
atau pertukaran maklumat atau pendapat atau
idea dengan tulisan, percakapan atau imej
visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga
unsur tersebut supaya bahan yang
dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh
sesiapa yang terlibat
-Sillars
1. PENGENALAN
FUNGSI
• Untuk memindahkan maklumat
• Untuk mengajar / belajar (pembelajaran)
• Untuk pengaruh
• Untuk hiburan
• Untuk sosialisasi
• Untuk perundingan
1. PENGENALAN

ASAS-ASAS KOMUNIKASI
SENYUM
• Simpul
• Meleret
• Menawan
• Sinis
• Seribu makna
• Kambing
• Perli
• Pahit
Dr. Syed Rahman Syed Zain
1. PENGENALAN
ASAS-ASAS KOMUNIKASI
Komunikasi adalah kata-kata yang mempunyai kuasa
‘magic’ atau sakti. Ia boleh membawa kegembiraan
yang agung atau keputusan yang mendalam. Ia
berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan
menggerakkan tindakan manusia.

- Sigmund Freud
1. PENGENALAN
JENIS-JENIS KOMUNIKASI
LISAN – Menggunakan Bahasa
- Lisan/tutur
- Rasmi/tidak rasmi
- Rancang/spontan
1. PENGENALAN
JENIS-JENIS KOMUNIKASI
TANPA LISAN – Pergerakan Badan/Pancaindera
Raut
Wajah
Isyarat
Sentuhan
Bau
Pakaian
1. PENGENALAN
JENIS-JENIS KOMUNIKASI
BERTULIS – Surat
Memo
E-mel
Papan Kenyataan/Papan iklan
Poster
VISUAL - Iklan
2. KONSEP
KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN
Kamu sekelian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya
tentang rakyat yang kamu pimpin. Pemimpin akan ditanya
mengenai hak rakyat yang dipimpinnya. Isteri menjaga hal
rumahtangga dan akan ditanya hal yang dipimpinnya.
Pelayan menjaga hak majikannya akan ditanya hal yang
dipimpinnya. Kemu sekalian adalah pemimpin dan akan
ditanya (diminta bertanggungjawab) terhadap kepimpinan
kamu.
- Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim
2. KONSEP
KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN
Pengurusan : Menumpukan kepada pencapaian
matlamat organisasi
Pentadbiran : Menitikberatkan bukan sahaja
pencapaian matlamat, tetapi juga
pertalian antara matlamat-matlamat
supaya organisasi lebih bersepadu ke
arah pengeluaran hasil yang baik
Pemimpin : Mencakupi semua yang terdapat di dalam
pengurusan dan pentadbiran
2. KONSEP
KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN

TEMBOK
SIKAP

DUNIA DUNIA
PENGURUS PEKERJA
2. KONSEP
KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN
Untuk menembusi ‘tembok sikap’ kita perlu:
• penyampaian maklumat yang jelas
• perkongsian idea
• kemahiran mendengar
• penyertaan
• perasaan signifikan
• saling mempercayai
• keyakinan
2. KONSEP
KOMUNIKASI DAN ORGANISASI
PRINSIP ORGANISASI
– Mempunyai tujuan yang jelas
– Tujuan organisasi difahami dan diterima oleh setiap ahli
organisasi
– Mempunyai struktur organisasi dan penjelasan fungsi yang rapi
– Ada kesatuan arah atau ketentuan objektif
– Ada pembatasan kuasa pemimpin
– Ada ganjaran setimpal dengan kecemerlangan ahli organisasi
menjalankan tugas
– Ada keseimbangan antara kecekapan dan tanggungjawab
– Ada pembahagian / pengkhususan tugas
2. KONSEP
KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI
• Komunikasi individu / kumpulan
• Melibatkan – interaksi semuka
– penyampaian maklumat
– penggunaan saluran rasmi
dan tidak rasmi
– sempadan
• Penting untuk mencapai matlamat
organisasi
2. KONSEP

KELAKUAN KOMUNIKASI DI DALAM


ORGANISASI

• Pasif
• Agresif
• Asertif
2. KONSEP

KELAKUAN KOMUNIKASI PASIF

• Kelakuan / tindakan tidak dapat


menegakkan hak dan
pandangan anda
• Tidak menyuarakan pandangan
• Berpunca daripada tiada
keyakinan diri, bimbang
dipersalahkan dan suka
mengalah
2. KONSEP
KELAKUAN KOMUNIKASI AGRESIF
• Pernyataan perasaan, pandangan,
hak dengan jelas dan tegas
• Menyinggung dan menyentuh
perasaan orang lain untuk
mencapai matlamat
• Bersikap defensif, terlalu yakin
dengan diri sendiri atau merasa
kurang selamat
• Kerap melenting apabila ditegur
• Adakala merendahkan keupayaan
orang lain
2. KONSEP
KELAKUAN KOMUNIKASI ASERTIF
• Orang yang yakin pada diri sendiri
• Dapat menyatakan pandangan dan hak
dengan jelas dalam cara yang boleh
diterima umum
• Menghormati hak dan pandangan orang
lain
• Percaya kepada persamaan hak asasi
• Pencapaian berasaskan inisiatif dan
usaha sendiri
• Bersikap terbuka, berani menghadapi
masalah dan isu dengan positif
3. MODEL
KONSEP KOMUNIKASI
• Ada Komunikator dan Komunikan
• Komunikator adalah individu atau kelompok yang
berusaha mengadakan komunikasi dengan individu atau
kelompok lain
• Komunikan adalah individu atau kelompok yang
menerima hasil idea, maklumat, berita atau fikiran
komunikator
• Konsep Komunikasi juga adalah pertukaran simbol yang
bermakna, satu aktiviti pemindahan maklumat atau
menggunakan media
3. MODEL
PROSES KOMUNIKASI
Persekitaran / Situasi
Persekitaran / Situasi

Persekitaran / Situasi
Mesej
Saluran
Respon

Gangguan
Persekitaran / Situasi
4. BENTUK
KOMUNIKASI PERSEORANGAN
• Satu proses yang kompleks
• Berlaku secara semuka / tidak semuka
• Untuk mendapatkan sefahaman antara satu dengan lain
• Menambahkan kepercayaan, kemesraan dan keyakinan
• Membantu mengetahui persepsi orang terhadap kita
• Cara berkomunikasi akan menentukan hubungan
seterusnya
• Kemahiran mendengar
4. BENTUK
KOMUNIKASI BERKUMPULAN
• Rangkaian – dari seorang ke seorang
dalam kumpulan
• Terbuka – dari seorang kepada ramai
• Dialog – dari seorang / beberapa orang
kepada ramai dan adainteraksi
4. BENTUK
KOMUNIKASI KORPORAT
• Korporat – Gambaran imej yang
menyeluruh
• Imej yang dikehendaki oleh pengurusan
terhadap organisasi, produk atau
perkhidmatan
• Membolehkan organisasi memberitahu
kepada umum apakah 5W + 1H mereka
4. BENTUK
KOMUNIKASI KORPORAT
• Membolehkan ahli organisasi mengetahui bagaimana
fungsi mereka berkaitan antara satu sama lain dan
bagaimana mereka boleh menyumbang kepada
kejayaan organisasi
• Membolehkan orang yang ingin berurusan,
memahami matlamat dan objektif organisasi
• Memberi kesan kepada persepsi, nilai perkhidmatan,
perjawatan, reputasi organisasi
5. HALANGAN
HALANGAN KOMUNIKASI
• LUARAN - Bunyi bising
Objek fizikal
Jarak lokasi
• DALAMAN - Sikap, budaya dan nilai yang
berbeza (Psikologi)
Kurang kemahiran komunikasi
Maklumat tidak tepat (marah,
tertekan)
5. HALANGAN
HALANGAN KOMUNIKASI
• 3 klasifikasi:
- Halangan terhadap penghantar (persekitaran, sikap,
nilai, harapan)
- Halangan terhadap pemahaman (bahasa, tahap
intelek, persepsi terhadap mesej, panjang
komunikasi, kesan terhadap status)
- Halangan terhadap penerimaan (prejudis konflik
antara penerima dan pengirim)
5. HALANGAN
MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI
• Faham
• Jadi pendengar yang baik
• Teliti maklumat
• Galakkan orang lain memberi pendapat
• Hargai pendapat dan maklumat orang lain
• Bersemuka
• Bahasa yang sesuai
• Beri maklumbalas
5. HALANGAN
MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI
KEMAHIRAN MENDENGAR
• Gunakan ‘subconscious mind’ anda
• Berhenti bercakap semasa penyampai maklumat sedang
bercakap
• Beri tumpuan kepada penyampai
• Tunjukkan anda minat mendengar
• Bersabar
• Kawal perasaan
• Bertanya dengan jelas dan tepat
5. PENUTUP

“Sesungguhnya hati-hati itu tempat bertanam,


maka tanamkanlah padanya perkataan yang
bagus. Seandainya tidak tertumbuh semuanya,
akan tertumbuh sebahagiannya.”

- Pesanan Luqman Al-Hakim


5. PENUTUP

“Wahai anakku, bermesyuaratlah dengan


orang yang berpengalaman dalam beberapa
perkara kerana sesungguhnya dia boleh
memberi pandangan kepada engkau di mana
dia telah memperolehnya dengan harga yang
mahal, sedang engkau mengambilnya secara
percuma (mudah)
- Pesanan Luqman Al-Hakim
5. PENUTUP

“Layanilah orang yang kecil sesuai dengan


kecilnya, layani orang besar sesuai dengan
kedudukannya, orang jahil berdasarkan
kekurangan ilmunya dan orang alim
berdasarkan kelebihannya”
- Pesanan Luqman Al-Hakim
5. PENUTUP

Kemudian setelah selesai sembahyang, maka


bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk
menjalankan urusan masing-masing) dan carilah
apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta
ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala
keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di
akhirat).
Surah Al-Jumu’ah: 10
Ayam Hutan, Ayam Selasih

Sekian Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai