Anda di halaman 1dari 1

LUAS KELAS = 3 SIN

BUAH KELAS
BIASA DI SEK KEB.
RAK
PUSAT PELAJAR
PUSAT BAHASA
KEROHANIAN & TANDAS
& KOMUNIKASI MEJA
MORAL DUDUK
GUR
U

MEJA
RUANGAN PELAJ SIN
MEJA
BERCERITA AR PELAJ
RAK
AR
TANDAS
FAIL DUDUK
PAPAN
KENYATA PELAJA
AN & R
MEJA
TEMPAT
PELAJ
BERKUMPUL/ TEMA
AR
TEMPAT MINGGUA
RUANG
PERBUALAN N
MAKAN/RUANGAN DAP
PERBULAN PAGI KABINE UR
T
MEJA
PELAJ K S
AR A RUAN I
MEJA
B G N
PELAJ I DAPU K
AR N
HIASA E
R
N T

PERMAINA PETI
N PIANO KARPET/RUANGAN PERBUALAN PAGI
SEJU
BERIRAMA K

RADIO/TELEVIS PUSAT KREATIVITI


PUSAT KOGNITIF PUSAT
YEN & ESTETIKA
DAN MANIPULATIF TEKNOLOGI

KOMPUTER
(2)

RAK
KASUT