Anda di halaman 1dari 45

BICARA ILMU

GURU BESAR, SJK (T) LADANG LAMBAK, KLUANG.


Salam sejahtera diucapkan kepada warga SJK (T) Ladang Lambak. Bersyukur saya
sekolah telah dapat meningkatkan prestasi UPSR Tahun 2013 iaitu 72.73%. Kejayaan ini
adalah hasil penggarapan segala sumber dan kepakaran pendidik yang tidak pernah kenal erti
kegagalan. Setinggi-tinggi terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak pengurusan dan warga
SJK (T) Ladang Lambak yang telah dapat menyediakan Buku Pengurusan Sekolah Tahun
2014. Syabas dan tahniah.

Ini membuktikan usaha, kerjasama dan doa elemen utama

pencetus nilai kerja sepasukan. Yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul.
Dengan arus perubahan pendidikan yang begitu pesat, kita tidak boleh bekerja sambil
lewa atau sekadar suka-suka. Pemikiran, cara bekerja, komunikasi dan etika perlu seiring atau
melampaui had. Idea yang kreatif, kritis, inovatif hendaklah diaplikasi dengan keyakinan dan
daya tahan yang tinggi.
Perancangan strategik hendaklah disusun selari dengan kehendak KPM, JPN dan PPD.
Pemantauan dan penambahbaikan harus berlaku mengikut situasi kerana masyarakat semakin
bijak, mereka menilai prestasi kita sebagai pelaksana dasar-dasar pendidikan. Programprogram KPM, JPN dan PPD semuanya perlu dijelmakan mengikut spesifikasi agar berlaku
proses Kemenjadian Murid, sebagai output utama di penghujung.
Berteras kepada PIPP setiap pergerakan aktiviti dan program kurikulum, Kokurikulum
dan HEM disebatikan menjadi satu keutuhan membentuk modal insan sepanjang hayat. Hanya
kekebalan ilmu mampu mengubah masa depan anak didik kita. Usah biarkan mereka merempat
di bumi sendiri, kitalah para pendidik yang bertanggungjawab membentuk segalanya.
Saya yakin kita boleh cemerlang. Amalkan prinsip Be alert all the time and strive for
success. Ingatlah anda adalah hebat dan terbaik atas kehendak Tuhan.

( PN. A. PUGUNASVARI )
GURU BESAR
SJK ( T ) LADANG LAMBAK, KLUANG.
1

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG LAMBAK


BATU 4 JALAN MENGKIBOL
86000 KLUANG
KOD SEK:JBD2042
JOHOR DARUL TAKZIM
TEL : 07-7721634
______________________________________________________________________________
Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : JBD2042/500/-1( )
Tarikh
: 20 Disember 2013
Kepada,
Semua Guru & Kakitangan
SJK(T) Ladang Lambak
86000 Kluang, Johor.
Tuan / Puan,
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TAHUN 2014
Sukacita dimaklumkan perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sehubungan itu, tuan / puan diarah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sepanjang tahun
2014 mengikut Etika Perkhidmatan Awam, Surat Pekeliling Ikhtisas, Arahan Pentadbiran Am dan Arahan
Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa sekarang.
3.
Saya yakin tuan / puan mampu menjadi seorang penjawat awam yang berintegriti dan penuh
dedikasi dalam menjalankan tugas.
Semoga perkara di atas berada dalam makluman dan tindakan tuan / puan selanjutnya.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

..

PROFIL SEKOLAH
1. Nama Sekolah

: SJK ( T ) LADANG LAMBAK

2. Alamat Sekolah

: Ladang Lambak, 86000 Kluang,


Johor.

3. Lokasi Sekolah

: Luar Bandar

4. Kod Sekolah

: JBD 2042

5. Gred Sekolah

: B ( SKM )

6. Nombor Telefon / Fax

: 07 7721634

7. Email Sekolah

: sjktjbd2042@yahoo.com

8. Tarikh Sekolah Dibuka : 1941


9. Keluasan Tanah

: 1.5 Ekar

10. Sesi Persekolahan

: Pagi

11. Bilangan Kelas

: 6
7

12. Bilangan Murid

: 54 orang

13. Bilangan Guru

: 12 orang

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu dan berupaya mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran masyarakat, keluarga dan negara.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan
Terdidik
Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem
Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan
9

Potensi Individu Bagi


Memenuhi Aspirasi Negara

VISI SEKOLAH
SJK TAMIL LADANG LAMBAK Cemerlang
Kurikulum, Sahsiah Pelajar, Kokurikulum dan
Keceriaan Menjelang Tahun 2016.

MISI SEKOLAH
1. Melahirkan pelajar berakhlak mulia dan
berdaya saiang tinggi.
10

2. Menjana kepimpinan yang cekap dan


beramanah di kalangan pelajar.
3. Mewujudkan suasana pembelajaran yang
kondusif.
4. Memberi pendidikan yang sempurna dan
berkualiti.
5. Mendidik dengan ikhlas, jujur dan penuh
kasih sayang ke arah mencapai
perkembangan yang seimbang dalam
bidang intelek, rohani, emosi dan intelek.

DASAR KUALITI SEKOLAH


SJK TAMIL LADANG LAMBAK komited untuk
menyedia dan melasanakan Pembelajaran dan
Pengajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan
pelanggan.
Adalah menjadi komitmen pihak pengurusan dan
semua anggota untuk mematuhi keperluan-keperluan
Sistem Pengurusan Kualiti dan meningkatkan
keberkesanannya secara berterusan.

11

Bagi memastikan tujuan ini, Dasar Kualiti berserta


dengan objektifnya disemak semula dari semasa ke
semasa untuk penambahbaikan yang berterusan dan
menyeluruh bersesuaian dengan keperluan organisasi
untuk memenuhi serta meningkatkan tahap kepuasan
pelanggan.
Dasar Kualiti ini disebar luas kepada seluruh anggota
SJK Tamil Ladang Lambak melalui media cetak,
taklimat pengurusan dan papan kenyataan untuk
difahami dan dihayati.

OBJEKTIF SEKOLAH
Memperkembangkan kekuatan imaginasi, kreativiti pemikiran kritis dan
penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca dan menulis.
Memperolehi pengetahuan sains dan teknologi dan dapat
menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam dan
pengalaman harian.
Menggunakan pengetahuan dan kemahiran Matematik bagi merancang
strategi menyelesaikan masalah secara berkesan dan bertanggungjawab
dalam kehidupan seharian.

12

Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa


menyertai pelbagai kesihatan fizikal.
Membentuk sahsiah dan disiplin diri dan membuat keputusan bijak dalam
kehidupan.
Berperanan aktif dalam menggiatkan kualiti kehidupan
secara keseluruhan.

masyarakat

Menghargai keperibadian bangsa dan mempunyai semangat patriotik


serta mensyukuri segala hikmat Tuhan.

PIAGAM PELANGGAN

KAMI GURUR-GURU DAN KAKITANGAN


SEKOLAH JENIS KEBANGASAAN ( TAMIL ) LADANG LAMBAK, KLUANG,
BERIKRAR AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI
UNTUK :

1. Memastikan semua murid menerima pendidikan yang berkualiti dan


seimbang.
2. Memastikan wujudnya budaya sekolah penyayang dan prihatin memenuhi
kehendak ibu bapa dan masyarakat.
13

3. Memastikan semua murid yang tamat persekolahan di sekolah ini


mempunyai budaya ilmu.
4. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif untuk kecemerlangan sahsiah
murid.
5. Memberi layanan dan perkhidmatan sebaik mungkin kepada ibu bapa dan
masyarakat.
6. Bersedia menerima pandangan, teguran dan sumbangan yang membina
daripada setiap pelanggan.

FOKUS SEKOLAH
1. Memperkasa Pengurusan sekolah.
2. Memperkasa Keselamatan, Kebersihan
dan Keceriaan.
3. Memperkasa Kecemerlangan Kurikulum.
4. Memperkasa Sahsiah Warga sekolah.
14

5. Memperkasa kecemerlangan Ko Kurikulum.

MATLAMAT SEKOLAH
Pada tahun 2014 SJK ( T ) Ladang Lambak akan :

1. Mencapai kelulusan keseluruhan 85.71 % (12 daripada 14 orang calon)


dan 14.29 % (2 orang calon) kecemerlangan dalam UPSR.
2. Mempunyai barisan guru dan kakitangan yang berkualiti tinggi dari
aspek sikap, keilmuan dan kemahiran.

15

STRATEGI
1. Mengadakan latihan dalam perkhidmatan berkala.
2. Mengadakan

pencerapan

pembelajaran

dan

pengajaran

yang

bersistematik dan berterusan.


3. Membina jaringan kerja yang cekap dan komited.
4. Memantapkan pengurusan kurikulum, hal ehwal murid dan ko-kurikulum.

16

CARTA ORGANISASI SEKOLAH


TAHUN 2014
SJK ( T ) LADANG LAMBAK, 86000 KLUANG, JOHOR.

PIBG

PK PENTADBIRAN
EN. ALBERT PAUL .P

KETUA PANITIA

Bahasa Tamil
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
KT/Sejarah
Pend. Sivik
Pend. Moral
PJK
Kem. Hidup
PSV
Pend. Muzik

: Cik K. Saraswathy
: En. Mohd Taufik
: Pn. T. Malini
: En. A. Siva Piragash
: Pn. R. Geetah
: Pn. R. Manjulah
: Pn. P. Anita
: Pn. P. Rajeswary
: En. A. Siva Piragash
: En. Albert Paul .P
: Pn. T. Rajeswary
: Pn. T. Malini

JAWATAN KHAS

S/U Peperiksaan : Pn. T. Rajeswary


Penyelaras UPSR : Pn. R. Manjulah
SKPM
: En. Albert Paul .P
Jadual Waktu
: En. Albert Paul .P
Guru Media
: Pn. N. Vimala
Pemulihan
: Pn. N. Vimala
Penyelaras PSS : Pn. P. Anita
Perpustakaan
: Pn. N. Vimala
SPSK
: En. Mohd Taufik

GURU BESAR
PN. A. PUGUNASVARI

LEMBAGA JEMAAH
PENGURUS SEKOLAH

PK HAL EHWAL MURID


PN. R. MANJULAH

PK KOKURIKULUM
EN. MOHD TAUFIK

PENGURUSAN
Disiplin
: En. Albert Paul .P
Badan Pengawas : En. A. Siva Piragash
Kecemasan &
: Pn. N. Vimala
Keselamatan
Data
: En. Albert Paul .P
Anti Dadah
: Pn. T. Rajeswary
Bim. Kaunseling : Pn. R. Manjulah
SPBT
: Cik K. Saraswathy
Kebersihan &
Keceriaan
: En. A. Siva Piragash
Prog. Sek.
Selamat 3K
: En. Mohd Taufik
Pendaftaran
: Pn. Laili Tukari

KEBAJIKAN
Takaful
Simpanan &
Bantuan Khas
Kesihatan
RMT
PSS & Vitamin
KWAPM

17

UNIT
TKRS

: 1. En. Mohd Taufik


2. Pn. N. Vimala
3. Pn. R. Geetah

PERSATUAN KO-AKADEMIK

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Tamil
Sains &
Matematik
Rukun Negara
Kebudayaan &
Kesenian

: En. Mohd Taufik


: Pn. T. Malini
: Pn. P. Anita
: En. Albert Paul .P
: Pn. R. Geetah
: Pn. R. Manjulah
: Pn. T. Rajeswary

: Pn. R. Manjulah
: Pn. T. Malini
: Pn. P. Anita
: Pn. R. Geetah
: En. A. Siva Piragsh
: Pn. R. Geetah

SUKAN DAN PERMAINAN


Badminton
Bola Baling

: En. A. Siva Piragash


: Cik K. Saraswathy

SJK ( T ) LADANG LAMBAK, KLUANG.

STRUKTUR ORGANISASI KURIKULUM SEKOLAH


TAHUN 2014
PENGERUSI
PN. A. PUGUNASVARI
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI
EN. ALBERT PAUL .P
PK PENTADBIRAN

SETIAUSAHA
CIK K. SARASWATHY

KETUA-KETUA PANITIA
BAHASA TAMIL
CIK K. SARASWATHY

KAJIAN TEMPATAN
PN. R. MANJULAH

BAHASA MELAYU
EN. MOHD TAUFIK

PEND. MUZIK
PN. T. MALINI

BAHASA INGGERIS
PN. T. MALINI

PJK
EN. A. SIVA PIRAGASH

MATEMATIK
EN. A. SIVA PIRAGASH

KEM. HIDUP
EN. ALBERT PAUL .P

SAINS
PN. R. GEETAH

PEND. SENI
PN. T. RAJESWARY

PENDIDIKAN MORAL
PN. P. ANITA

PEND. SIVIK
PN. P. ANITA

JAWATAN KHAS
SETIAUSAHA
PEPERIKSAAN
( AWAM / DALAMAN )
PN. T. RAJESWARY

PUSAT SUMBER
SEKOLAH
PN. P. ANITA

PEMULIHAN KHAS
PN. N. VIMALA

JADUAL WAKTU
EN. ALBERT PAUL .P

PERPUSTAKAAN
PN. N. VIMALA

LINUS
PN. R. GEETAH

PENYELARAS UPSR
PN. R. MANJULAH

PENYELARAS ICT
EN. A. SIVA PIRAGASH

PBS/KSSR
CIK K. SARASWATHY

DATA
EN. A. SIVA PIRAGASH

18

BIMBINGAN &
KAUNSELING
PN. R. MANJULAH

SJK TAMIL LADANG LAMBAK, KLUANG.


TAKWIM KURIKULUM 2014
Disember 2013
TARIKH
28.12.2013
29.12.2014
30.01.2014

AKTIVITI
Mesyuarat Pengurusan/ Kurikulum/ HEM / Koko kali 1/2014
Mesyuarat Panitia kali 1/2014 ( Mata pelajaran Teras )
Mesyuarat Panitia kali 1/2014 ( Mata pelajaran Elektif )

Januari 2014
01.01.2014
06.01.2014
13.01.2014

Hari Pertama Sekolah sesi 2014


Latihan Pengurusan Perpustakaan ( untuk Perpustakawan )
Latihan Olahraga / Badminton

14.01.2014
30.01.2014
31.01.2014

Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W


Program Bijak Sifir
Tahun Baru Cina

Februari
02.02.2014
10 - 12.02.2014
13.02.2014

Program NILAM bermula


Ujian Diagnostik Tahun 6
Mesyuarat Peperiksaan 1/2014

Mac
03-06.03.2014
10.03.2014
13.03.2014
17.03.2014
20.03.2014
21-29.03.2014

Ujian Formatif 1 & UPPM 1


Inovasi Sains
Bengkel Penandaan Kertas 2 Bahasa Tamil
Pertandingan Buku Skrap Panitia Kajian Tempatan
Program Menghafal Nilai-nilai Murni
Cuti Pertengahan Penggal 1

April
07.04.2014
10.04.2014
17.04.2014
22.04.2014
23.04.2014
24.04.2014
30.04.2014

Bengkel Menjawab Soalan BT UPSR


Bengkel Menjawab Kertas Penulisan BM
Bengkel Menjawab Soalan Matematik UPSR
Mesyuarat Guru dan Peperiksaan 2/2014
Mesyuarat Panitia 2/2014
Mesyuarat Panitia 2/2014
Pertandingan Menyanyi dan Permaian Alat Muzik ( Muzik )

19

Mei
01.05.2014
04.05.2014
13.05.2014
15.05.2014
19-22.04.2014
27.05.2014

Hari Pekerja
Pertandingan Mencipta Kad Hari Ibu sempena Hari Ibu ( Moral )
Hari Wesak
Bengkel Penandaan Matematik Kertas 2
Peperiksaan Penggal 1 & UPPM 2
Cuti Pertengahan Tahun Bermula

Jun
01-14.06.2014
18.06.2014
19.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
26.06.2014
29.06.2014
30.06.2014

Cuti Pertengahan Tahun


Hari Terbuka
Kuiz Pendidikan dan Jasmani ( PJK )
Mesyuarat Kurikulum 2/2014
Mesyuarat Panitia 3/2014
Mesyuarat Panitia 3/2014
Awal Ramadan
Pertandingan Mewarna ( PSV )

Julai
03.07.2014
10.07.2014
14-16.07.2014
17.07.2014
24.07.2014
28-29.07.2014
31.07.2014

Program Kecemerlangan UPSR ( BM )


Mesyuarat Peperiksaan 3/2014
Ujian Percubaan Tahun 6
Program Sentuhan Kasih ( Moral )
Pertandingan Bacaan Pintar ( Pemulihan )
Hari Raya Puasa
Pertandingan Bercerita ( Kajian Tempatan )

Ogos
04-07.08.2014
11.08.2014
18.08.2014
20.08.2014
31.08.2014

Ujian Formatif 2
Program Kecemerlanga UPSR ( BI )
Program Kecemerlanga UPSR ( Sains )
Pertandingan Buku Skrap Hari Kebangsaan
Hari Kebangsaan

September

20

11.09.2014
12-20.09.2014
24.09.2014
25.09.2014

Pameran Kesihatan
Pperiksaan UPSR
Cuti Pertengahan Penggal 2
Mesyuarat Peperiksaan 4/2014
Penghasilan Kraf tangan ( PSV )

Oktober
02.10.2014
05.10.2014
12-16.10.2014
20.10.2014
23.10.2014
25.10.2014

Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan


Hari Raya Qurban
Peperiksaan Akhir Tahun
Pertandingan Kuiz ( Sivik )
Deepavali
Awal Muharam

November
06.11.2014
10.11.2014
17.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014

Mesyuarat Kurikulum 3/2014


Mesyuarat Guru 3/2014
Majlis Anugerah Cemerlang
Mesyuarat Panitia 4/2014
Mesyuarat Panitia 4/2014
Cuti Akhir Tahun Bermula

SJK ( TAMIL ) LADANG LAMBAK, KLUANG.


21

JADUAL PENCERAPAN GURU TAHUN 2014


BIL

BULAN

PENYELIA

GURU

MATA
PELAJARAN

FEB

GURU BESAR
PK PENTADBIRAN

PN. R. GEETAH
PN. P. ANITA
EN. A. SIVAPIRAGASH

BM
BT
MATEMATIK

MAC

GURU BESAR
PK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA

CIK K. SARASWATHY
PN. T. RAJESWARY
PN. N. VIMALA

BT
MATEMATIK
BM

APRIL

GURU BESAR
PK PENTADBIRAN

EN. ALBERT PAUL .P


EN. MOHD TAUFIK
CIK M. DEVI

MATEMATIK
BM
BT

MEI

GURU BESAR
GPK PENTADBIRAN

PN. T. MALINI
PN. R. MANJULAH
PN. R. GEETAH

BI
SEJARAH
SAINS

JULAI

GURU BESAR
PK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA

PN. P. ANITA
EN. A. SIVAPIRAGASH
CIK K. SARASWATHY

BI
BT
SAINS

OGOS

GURU BESAR
GPK PENTADBIRAN

PN. T. RAJESWARY
PN. N. VIMALA
EN. ALBERT PAUL .P

BM
MATEMATIK
TMK/KH

SEPT

GURU BESAR

EN. MOHD TAUFIK


PN. T. MALINI
PN. R. MANJULAH

BM
MUZIK
SAINS

JADUAL PENYEMAKAN BUKU RAMPAIAN DAN BLA MURID

22

TAHUN 2014

Bil.

Bulan

Tarikh

Mata pelajaran

Januari

27 29.01.2014

10

Februari

Mac

April

Mei

Jun

Julai

04 06.02.2014
18 20.02.2014
04 06.03.2014
18 20.03.2014
01 - 03.
04.2014
15 17.04.2014
06 08.05.2014
17 19.06.2014
24 26.06.2014
08 10.07.2014
22 24.07.2014

Ogos

12 14.08.2014

Septembe
r

02 04.09.2014
09 11.09.2014

Oktober

07 09.10.2014

Penyemak
GB

GPK 1

Bahasa Tamil

Tahap 2

Tahap 1

Bahasa Inggeris

Tahap 2

Tahap 1

Matematik

Tahap 2

Tahap 1

Bahasa Melayu

Tahap 2

Tahap 1

Sains

Tahap 2

Tahap 1

Pendidikan Moral

Tahap 2

Tahap 1

KH & TMK

Tahun 4 & 5

Tahun 6

Sivik & Kajian


Tempatan

Tahun 5 & 6

Bahasa Tamil

Tahap 2

Tahap 1

Bahasa Inggeris

Tahap 2

Tahap 1

Matematik

Tahap 2

Tahap 1

Bahasa Melayu

Tahap 2

Tahap 1

Sains

Tahap 2

Tahap 1

Pendidikan Moral

Tahap 2

Tahap 1

KH & TMK

Tahun 4 & 5

Tahun 6

Sivik & Kajian


Tempatan

Tahun 5 & 6

23

JADUAL TUGAS MINGGUAN


TAHUN 2014
PENGGAL 1
MINGG
TARIKH
U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

01.01.14 02.01.14
05.01.14 09.01.14
12.01.14 16.01.14
19.01.14 23.01.14
26.01.14 30.01.14
02.02.14 06.02.14
09.02.14 13.02.14
16.02.14 20.02.14
23.02.14 27.02.14
02.03.14 06.03.14
09.03.14 13.03.14
16.03.14 20.03.14
30.04.14 03.04.14
06.04.14
10.04.14
13.04.14
17.04.14
20.04.14
24.04.14
27.04.13
30.04.14
04.05.14
08.05.14
11.05.14
15.05.14
18.05.14
22.05.14
25.05.14
26.05.14

GURU BERTUGAS

TAJUK UCAPAN

1. En. Mohd Taufik


2. En. A. Siva
Piragash
1. Pn. P. Anita
2. Pn. T. Rajeswary
1. Pn. N. Vimala
2. Cik K. Saraswathy
1. Pn. R. Manjulah
2. Cik M. Devi
1. Pn. T. Malini
2. Pn. R. Geetah
1. En. Mohd Taufik
2. En. A. Siva
Piragash
1. Pn. P. Anita
2. Pn. T. Rajeswary
1. Pn. N. Vimala
2. Cik K. Saraswathy
1. Pn. R. Manjulah
2. Cik M. Devi
1. Pn. T. Malini
2. Pn. R. Geetah
1. En. Mohd Taufik
2. En. A. Siva
Piragash
1. Pn. P. Anita
2. Pn. T. Rajeswary
1. Pn. N. Vimala
2. Cik K. Saraswathy
1. Pn. R. Manjulah
2. Cik M. Devi
1. Pn. T. Malini
2. Pn. R. Geetah
1. En. Mohd Taufik
2. En. A. Siva
Piragash
1. Pn. P. Anita
2. Pn. T. Rajeswary
1. Pn. N. Vimala
2. Cik K. Saraswathy
1. Pn. R. Manjulah
2. Cik M. Devi
1. Pn. T. Malini
2. Pn. R. Geetah
1. En. Mohd Taufik
2. En. A. Siva
Piragash

Peraturan Sekolah
Kebersihan

Berjimat Cermat
Kepercayaan Kepada Tuhan
Bercakap Benar
Kecemasan Dan Keselamatan Semasa
Kebakaran
Kepimpinan
Sikap Rajin
Disiplin
Sikap Jujur
Perpustakaan Gedung Ilmu
Cara-cara Menggunakan Masa Lapang
Tabiat Membaca
Jasmani Memelihara Kesihatan
Taat Setia Kepada Negara
Menjaga Buku Pinjaman
Bersopan Santun
Hobi Sebagai Hiburan
Aktiviti Semasa Cuti Sekolah

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 21.03.2014 HINGGA 29.03.2014 )

24

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 27.05.2014 HINGGA 14.06.2014 )


JADUAL TUGAS MINGGUAN
TAHUN 2014
PENGGAL 2
MINGG
U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TARIKH

GURU BERTUGAS

TAJUK UCAPAN

1. Pn. P. Anita
Kebersihan Anggota Badan
2. Pn. T. Rajeswary
1. Pn. N. Vimala
22.06.14 - 26.06.14
Hormat Tempat Ibadat
2. Cik K. Saraswathy
1. Pn. R. Manjulah
29.06.14 - 03.07.14
Hasil Penciptaan Manusia
2. Cik M. Devi
1. Pn. T. Malini
06.07.14 - 10.07.14
Masyarakat Penyayang
2. Pn. R. Geetah
1. En. Mohd Taufik
13.07.14 - 17.07.14
Wawasan 2020
2. En. A. Siva Piragash
1. Pn. P. Anita
20.07.14 - 24.07.14
Rukun Negara
2. Pn. T. Rajeswary
1. Pn. N. Vimala
03.08.14 - 07.08.14
Menghormati Orang Tua
2. Cik K. Saraswathy
1. Pn. R. Manjulah
10.08.14 - 14.08.14
Kegunaan Komputer
2. Cik M. Devi
1. Pn. T. Malini
17.08.14 - 21.08.14
Kemerdekaan
2. Pn. R. Geetah
1. En. Mohd Taufik
24.08.14 - 28.08.14
Menghormati Tradisi Berbilang Kaum
2. En. A. Siva Piragash
1. Pn. P. Anita
01.09.14 - 04.09.14
2. Pn. T. Rajeswary
1. Pn. N. Vimala
07.09.14 - 11.09.14
Minat Terhadap Muzik
2. Cik K. Saraswathy
1. Pn. R. Manjulah
21.09.14 - 25.09.14
Pembentukan Malaysia
2. Cik M. Devi
1. Pn. T. Malini
28.09.14 - 02.10.14
Mencintai Alam Sekitar
2. Pn. R. Geetah
1. En. Mohd Taufik
06.10.14 - 09.10.14
2. En. A. Siva Piragash
1. Pn. P. Anita
12.10.14 - 16.10.14
Sikap Bermasyarakat
2. Pn. T. Rajeswary
1. Pn. N. Vimala
19.10.14 - 22.10.14
Keselamatan Di Jalan Raya
2. Cik K. Saraswathy
1. Pn. R. Manjulah
26.10.14 - 30.10.14
Kebaikan Internet
2. Cik M. Devi
1. Pn. T. Malini
02.11.14 - 06.11.14
Tokoh - Tokoh Negara
2. Pn. R. Geetah
1. En. Mohd Taufik
09.11.14 - 13.11.14
Makna Sambutan Deepvali
2. En. A. Siva Piragash
1. Pn. P. Anita
16.11.14 - 20.11.14
Semangat Kejiranan
2. Pn. T. Rajeswary
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 12.09.2014 HINGGA 20.09.2014 )
CUTI AKHIR TAHUN ( 21.11.2014 HINGGA 03.01.2015 )
15.06.14 - 19.06.14

25

SENARAI TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN


Mengelolakan perhimpunan pada minggu berkenaan.
Mengurus murid-murid semasa perhimpunan.
Bertanggungjawab terhadap keselamatan dan perhimpunan murid.
Mencatat laporan perhimpunan.
Bertanggungjawab terhadap masalah setiap murid (murid balik semasa
kecemasan).
Mengawas kebersihan dan disiplin murid.
Memeriksa dan mencatat kebersihan kelas, bilik air dan kawasan sekolah.
Mencatat laporan RMT.
Mencatat laporan penyemakan nyamuk Aedes mingguan.
Mencatat Buku Laporan Bertugas.
(Pastikan Buku Laporan Bertugas sentiasa berada di bilik guru besar / pejabat
untuk penyemakan dan pengesahan oleh guru besar.)

26

SENARAI TUGAS MINGGUAN


Waktu bertugas

Guru bertugas harian hendaklah datang awal dan pulang setelah


memastikan murid telah pulang.

Kawalan disiplin

Mengawal pelajar supaya menepati waktu datang dan pulang dari


sekolah.

Mengawal disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat


dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan, sekitar kawasan
sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah jika
perlu.

Mengawas keselamatan harta benda sekolah dan menguruskan halhal tentang kehilangan barang-barang.

Mengurus rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke


hospital / rumah.

Mengeluarkan surat kebenaran ke klinik / hospital dan


merekodkan nama pelajar yang memohon surat rawatan.

Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, bilik-bilik khas, kantin,


tandas dan kawasan sekolah.

Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, kerusi dan meja


disusun, sampah sarap telah dibuang dan lampu, kipas, tingkap,
pintu telah ditutup setelah tamat waktu persekolahan.

Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan


mingguan.

Memastikan bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru telah


disediakan.

Memastikan pelajar beratur dengan teratur.

Menyusun dan mengendalikan acara perhimpunan hingga tamat.

Membuat laporan perhimpunan.

Membuat catatan dan laporan mengenai perkara-perkara penting


yang berlaku sepanjang minggu persekolahan ke dalam Buku
Laporan Bertugas.

Rawatan pelajar sakit

Kebersihan

Perhimpunan

Buku Laporan Bertugas

27

Buku Laporan RMT

Mencatat kehadiran murid RMT dan laporan menu RMT.

SENARAI NAMA GURU KELAS TAHUN 2014


BIL

KELAS

NAMA GURU

TAHUN 1

PN. ANITA A/P PALANIFFAN

TAHUN 2

EN. SIVA PIRAGASH A/L AMPALAGAM

TAHUN 3

PN. GEETAH A/P RAMAKRISHNAN

TAHUN 4

PN. RAJESWARY A/P THANARAJOO

TAHUN 5

PN. MANJULAH A/P RETHINASAMY

TAHUN 6

CIK SARASWATHY A/P KRISHNAN

28

SJK TAMIL LADANG LAMBAK


SENARAI NAMA GURU DAN MATA PELAJARAN YANG DIAJAR
TAHUN 2014
BI
L.

MATA PELAJARAN

KELAS
Thn 1

Thn 2

Thn 3

Thn 4

Thn 5

Thn 6

Pn. R. Geetah
Pn. T.
Rajeswary

Pn. T. Rajeswary

En. Mohd Taufik

Pn. P. Anita

En. Mohd Taufik


En. A. Siva
Piragash

Cik M. Devi

En. Mohd Taufik


Cik K.
Saraswathy

En. Mohd Taufik


Cik K.
Saraswathy

Pn. P. Anita

Cik M. Devi
En. A. Siva
Piragash

Pn. T. Malini
En. A. Siva
Piragash

Pn. T. Malini

Pn. T. Malini

Pn. T. Rajeswary

Pn. R. Manjulah

Pn. R. Manjulah

Pn. R. Geetah

En. Albert Paul .P


Pn. A.
Pugunasvari

Pn. T. Malini
En. Albert
Paul .P

Cik M. Devi

Pn. R. Geetah

Pn. P. Anita

Pn. R. Manjulah

Cik M. Devi
En. A. Siva
Piragash

Pn. P. Anita

Pn. T. Malini
En. A. Siva
Piragash

Pn. T. Malini

Bahasa Malaysia

Bahasa Tamil

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

Pendidikan Moral

Pn. R. Geetah
Cik K.
Saraswathy
Cik K.
Saraswathy

Pendidikan Muzik

Pn. R. Geetah

Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Pn. R. Geetah

Sejarah

10

KH / TMK & Reka Bentuk

11

Pendidikan Seni Visual

12

Kajian Tempatan

13

Sivik

Pn. P. Anita

Pn. P. Anita

Pn. R. Manjulah
En. Albert
Paul .P
Pn. T. Malini
Cik K.
Saraswathy

Pn. R. Manjulah
En. Albert Paul .P
Pn. T. Malini

Pn. T. Rajeswary

29

Pn. R. Geetah

Pn. R. Manjulah

En. Albert Paul .P


Pn. A.
Pugunasvari

Pn. R. Manjulah

Pn. R. Manjulah

Cik M. Devi

Cik M. Devi

Pn. P. Anita

Pn. T. Malini

TAKWIM UJIAN DAN PEPERIKSAAN


TAHUN 2014

TARIKH

HARI

AGENDA

10.02.2014 12.02.2014

Isnin Rabu

Ujian Diagnostik Tahun 6

03.03.2014 06.03.2014

Isnin - Khamis

Ujian Formatif 1

MAC

UPPM 1

21.03.2014 29.03.2014

Cuti Pertengahan Penggal 1

18.05.2014 22.05.2014

Ahad - Khamis

Peperiksaan Penggal 1

MEI

UPPM 2

27.05.2014 14.06.2014

Cuti Pertengahan Tahun

JULAI

Ujian Percubaan Tahun 6

04.08.2014 07.08.2014

Isnin Khamis

Ujian Formatif 2

SEPTEMBER

Peperiksaan UPSR

12.09.2014 20.09.2014
12.10.2014 16.10.2014

Cuti Pertengahan Penggal 2


Ahad - Khamis

Peperiksaan Penggal 2

21.11.2014 03.01.2015

Cuti Akhir Tahun

Nota: Tertakluk kepada pindaan.

30

SJK(T) LADANG LAMBAK, KLUANG


CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID TAHUN
2014

PENGERUSI
PN. A. PUGUNASVARI
(GURU BESAR)
NAIB PENGERUSI
PN. R. MANJULAH
(PK HEM)
SETIAUSAHA
PN. R. GEETAH

PENDAFTARAN

BIMBINGAN & KAUNSELING

PN. LAILI TUKARI

PN.R. MANJULAH

KEBERSIHAN &
KECERIAAN

KESIHATAN & PERGIGIAN

DISIPLIN
EN.P. ALBERT
PAUL

PN.P. ANITA

BADAN
PENGAWAS
EN.A. SIVA
PIRAGASH

GURU DATA
EN. P. ALBERT PAUL

ANTI DADAH
PN.T. RAJESWARY

KEBAJIKAN MURID
PN.R. MANJULAH

SPBT
CIK K. SARASWATHY

KWAPM
PN.R.GEETAH

LAWATAN
EN. MOHD. TAUFIK

PROGRAM SEKOLAH
3K
EN. MOHD. TAUFIK

KESELAMATAN &
KECEMASAN
PN.N. VIMALA

RMT, PSS &


VITAMIN
PN.R.GEETAH

PERHIMPUNAN &
PROTOKOL
EN. MOHD. TAUFIK

GURU
PENYAYANG
PN.R. MANJULAH

EN. A. SIVA PIRAGASH

SIMPANAN &
BANTUAN KHAS
PN. T. MALINI

31

SJK(T) LADANG LAMBAK, KLUANG


AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT HEM 2014
UNIT

NAMA

PENDAFTARAN

PN. LAILI TUKARI

DISIPLIN

EN.P. ALBERT PAUL

BADAN PENGAWAS

EN.A. SIVA PIRAGASH

KEBAJIKAN MURID

PN.R. MANJULAH

BIMBINGAN & KAUNSELING

PN. R. MANJULAH

RMT, PSS & VITAMIN

PN.R.GEETAH

KWAPM

PN.R.GEETAH

SPBT

CIK K. SARASWATHY

GURU DATA

EN. P. ALBERT PAUL

KEBERSIHAN & KECERIAAN

EN. A. SIVA PIRAGASH

LAWATAN

EN. MOHD. TAUFIK

ANTI DADAH

PN.T. RAJESWARY

KESELAMATAN & KECEMASAN

PN.N. VIMALA

GURU PENYAYANG

PN. R. MANJULAH

KESIHATAN & PERGIGIAN

PN.P. ANITA

PROGRAM SEKOLAH 3K

EN. MOHD. TAUFIK

PERHIMPUNAN & PROTOKOL

EN. MOHD. TAUFIK

SIMPANAN & BANTUAN KHAS

PN. T. MALINI

32

TAKAFUL

PN. R. MANJULAH

SJK(T) LADANG LAMBAK, KLUANG


TAKWIM BIDANG HAL EHWAL MURID TAHUN 2014
BIL

AKTIVITI

BIDANG

TARIKH

GURU YANG
BERTANGGUNGJA
WAB

Penyelarasan buku teks

SPBT

01.01.2014

CIK K. SARASWATHY

Program susu 1 Malaysia


(CD)

PSS

21.01.2014

PN. R. GEETAH

Keceriaan bilik BOSS

SPBT

23.01.2014

CIK K. SARASWATHY

Program gigi sihat

Kesihatan

26.01.2014

PN. P. ANITA

RMT

30.01.2014

PN. R. GEETAH

DATA

30.01.2014

EN. P. ALBERT PAUL

RMT & KWAPM

30.01.2014

PN. R. GEETAH

ANTI DADAH

10.02.2014

PN. T. RAJESWARY

5
6

Ceramah Makanan
Seimbang
Pengemaskinian
Pangkalan
Data Murid 2014
Penyelarasan muridmurid
RMT dan KWAPM 2014

Ceramah Anti Dadah

Kursus kepimpinan
Pengawas

Badan Pengawas

24.02.2014

EN. A. SIVA
PIRAGASH

10

Latihan Kebakaran

Keselamatan &
Kecemasan

13.03.2014

PN. N. VIMALA

11

Ceramah 3K

Program 3K

20.03.2014

EN.MOHD. TAUFIK

12

Motivasi Sahsiah Diri

03.04.2014

PN. R. MANJULAH

13

Ceramah kebakaran

07.05.2014

PN. N. VIMALA

14

Kempen sayangi buku


teks

22.05.2014

CIK K. SARASWATHY

15

Motivasi Kecemerlangan
UPSR

26.05.2014

PN. R. MANJULAH

16

Latihan Kebakaran

28.08.2014

PN. N. VIMALA

17

Lawatan Sambil Belajar

14.11.2014

EN.MOHD. TAUFIK

Bimbingan &
Kaunseling
Keselamatan &
Kecemasan
SPBT
Bimbingan &
Kaunseling
Keselamatan &
Kecemasan
Lawatan

33

18

Perlantikan Pengawas
2015

Badan Pengawas

16.11.2014

EN.A. SIVA
PIRAGASH

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM


SJK (T) LADANG LAMBAK
2014
PN. A. PUGUNASVARI
Guru Besar

EN. MOHD TAUFIK BIN MOHD MUSBAH


GPK Kokurikulum

Penyelaras Pasukan
Pakaian Seragam
En. Mohd Taufik Bin
Mohd Musbah

Tunas KRS
En. Mohd Taufik
Pn. N. Vimala
Pn. R. Geetah

Penyelaras Kelab /
Persatuan
Pn. P. Anita

Persatuan Akademik
Persatuan B.Melayu
En. Mohd Taufik
Persatuan B. Inggeris
Pn. T. Malini
Persatuan B. Tamil
Pn.P.Anita
Persatuan Sains &
Matematik
En. P. Albert Paul
Per. Bukan Akademik
Per. Kebudayaan dan
Kesenian
Pn. R. Manjulah
Pn. T. Rajeswary

Penyelaras Kelab
Sukan / Permainan
En. A. Siva Piragash

Setiausaha Sukan
En. A. Siva Piragash

Badminton
En. A. Siva Piragash

Rumah Sukan
Rumah Merah
Pn. T. Malini
Pn.P. Anita
Pn. R. Geetah

Bola Baling
Cik. K. Saraswathy

Rumah Hijau
En. P. Albert Paul
Pn. R. Manjulah
Pn. N. Vimala
Rumah Kuning
Cik K. Saraswathy
Pn. T. Rajeswary
Cik M. Devi
Pasukan Sekolah
En. A.Siva Piragash
Encik Mohd Taufik

Kelab Rukun Negara


Pn. R. Geetah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, Ketua Rumah
Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)
34

MAJLIS SUKAN SEKOLAH


SJK (T) LDG LAMBAK
2014
PN. A. PUGUNASVARI
Pengerusi
EN. T.GANGADARAN
Pengerusi PIBG
EN. MOHD TAUFIK BIN MOHD MUSBAH
Penyelaras
EN. A. SIVA PIRAGASH
Setiausaha Sukan
EN. P. ALBERT PAUL
Bendahari

Ahli Jawatankuasa Guru Penasihat Rumah Sukan


SJK ( T) Ladang Lambak 2014
Rumah Merah
1 Pn. T. Malini
2 Pn. P. Anita
3 Pn. R. Geetah

Rumah Kuning
1 Cik K. Saraswathy
2 Pn. T. Rajeswary
3 Cik M. Devi

Rumah Hijau
1 En. Albert Paul .P
2 Pn. R. Manjulah
3 Pn. N. Vimala
JADUAL MESYUARAT GPK KOKURIKULUM TAHUN 2014
Bil
1
2
3
4

Perkara
Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum 1
Mesyuarat Pertandingan Merentas Desa
Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum 2
Mesyuarat Majlis Sukan

Tindakan
GPK Kokurikulum
S/U Sukan
GPK Kokurikulum
S/U Sukan
35

5
6

Mesyuarat Perkhemahan Tahunan TKRS


Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum 3

Penyelaras UPS
GPK Kokurikulum

TAKWIM PERANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEPANJANG 2014


SJK ( T ) LADANG LAMBAK 86000 KLUANG.
Hari
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin

JANUARI

FEBRUARI

MAC

APRIL

1
1

PENDAFTARAN UPS,PER&KLB

TAHUN BARU CINA

AKTIVITI KOKURIKULUM

8
AKTIVITI KOKURIKULUM &
1M1S

10

10

11

11

12

12

13

13

10

10

14

11

14

MAULIDUR RASUL

11

15

AKTIVITI KOKURIKULUM

12

16

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

12

16

13

17

14

14

18

18

15

15

19

19

16

16

20

20

17

17

21

21

18

18

22

HARI THAIPUSAM

AKTIVITI KOKURIKULUM

19

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

19

23

20

20

24

24

21

21

25

25

22

22

26

26

23

23

27

27

24

24

28

28

25

25

29

26

30

29

AKTIVITI KOKURIKULUM

30
31

TAHUN BARU CINA

26

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

27

27

28

28
29
30
31

36

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

22
AKTIVITI KOKURIKULUM &
1M1S

23

MERENTAS DESA 1M1S

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

15
AKTIVITI KOKURIKULUM &
1M1S

13

17

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

Hari
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin

MEI

HARI GAWAI

HARI GAWAI

JULAI

OGOS

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

10

HARI PEKERJA

JUN
1

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

5
AKTIVITI KOKURIKULUM &
1M1S

11

12

10

13

11

10

14

12

11

15

13

10

12

16

14

11

17

15

13
14

HARI WESAK
AKTIVITI KOKURIKULUM &
1M1S

18

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

16

12
AKTIVITI KOKURIKULUM &
1M1S

13

15

19

17

14

16

20

18

15

17

21

19

16

18

22

20

17

19

23

21

18

20

24

22

21
22

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S
MESYUARAT
KOKURIKULUM 1

25

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

23

20

26

24

21

27

25

22

24

28

SUKAN TAHUNAN

26

23

25

29

AWAL RAMADHAN

27

26

30

HARI RAYA PUASA

25

27

29

26

28

30

HARI RAYA PUASA


AKTIVITI KOKURIKULUM &
1M1S

27

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

28

30

PESTA KEAMATAN

29

31

PESTA KEAMATAN

30
31

37

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

24

28

31

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

19
AKTIVITI KOKURIKULUM &
1M1S

23

29

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

HARI KEMERDEKAAN

Hari
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

2
3

DISEMBER

2
AKTIVITI KOKURIKULUM &
1M1S

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

10

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

4
5

HARI RAYA HAJI


AKTIVITI KOKURIKULUM &
1M1S

MAJLIS ANUGERAH KOKO

10

11

11

12

10

12

13

11

13

14

12

14

15

13

10

15

14

11

16

16

HARI MALAYSIA

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

17

15

12

17

18

16

13

18

19

17

14

19

20

18

15

20

21

19

16

21

22

20

17

22

23

21

18

23

22

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

19

24

25

23

HARI DEEPAVALI

20

25

26

24

21

26

27

25

22

28

26

23

28

29

27

24

29

30

28

25

30

29

26

31

30

27

31

28

24

AKTIVITI KOKURIKULUM &


1M1S

29
30

38

KEPUTERAAN SULTAN
JOHOR

HOL SULTAN JOHOR

27

KRISMIAS

TAKWIM AKTIVITI KOKURIKULUM 2014


JANUARI
TARIK
HARI
H
01
Rabu

AKTIVITI

PERSONALIA

Pendaftaran UPS, Kelab, Persatuan dan


Kelab Permainan
Mesyuarat Agung, Pelantikan AJK,
Perancangan aktiviti

08

Rabu

15

Rabu

Mesyuarat Agung, Pelantikan AJK,


Perancangan aktiviti

22

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

29

Rabu

Mesyuarat Agung, Pelantikan AJK,


Perancangan aktiviti

30

Khamis

FEBRUARI
TARIKH
HARI
07
Jumaat
05
Rabu

Sambutan Ponggal

AKTIVITI
Merentas desa 1M1S
Aktiviti mingguan & 1M1S

12

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

19

Rabu

26

Rabu

Pertandingan Bercerita Dalam Bahasa


Melayu
Aktiviti mingguan & 1M1S

MAC
TARIKH
05

HARI
Rabu

AKTIVITI
Aktiviti mingguan & 1M1S

12

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

Unit Kokurikulum
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
Sukan/Permainan
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
Sukan/Permainan
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
Per. Kebudayaan dan
Kesenian
PERSONALIA
Unit Kokurikulum
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
Sukan/Permainan
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
Guru Penasihat
Persatuan Bahasa Melayu
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
PERSONALIA
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
Sukan/Permainan
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS

39

19

Rabu

Pertandingan Story Telling

Guru Penasihat
Persatuan Bahasa Inggeris

APRIL
TARIKH
02

HARI
Rabu

AKTIVITI
Aktiviti mingguan & 1M1S

09

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

16

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

23

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S


Pertandingan Bercerita Bahasa Tamil

30

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S


Pertandingan kawad kaki

PERSONALIA
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
Sukan/Permainan
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
Sukan/Permainan
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS

MEI
TARIKH
07

HARI
Rabu

AKTIVITI
Aktiviti mingguan & 1M1S
Pertandingan dalaman bola sepak

14

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S


Science Fair

21

Rabu

Kursus Kepimpinan dan Bina Sahsiah

26

Isnin

Mesyuarat Sukan

40

PERSONALIA
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
Sukan/Permainan
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
Sukan/Permainan
S/U Sukan

JUN
TARIKH
16

HARI
Isnin

Latihan sukan

17

Selasa

Latihan sukan

18

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

19

Khamis

Latihan sukan

23

Isnin

Latihan sukan

24

Selasa

Latihan sukan

25

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

26

Khamis

Latihan sukan

27

Jumaat

Raptai

28

Sabtu

Sukan Tahunan

JULAI
TARIKH
02

HARI
Rabu

AKTIVITI
Aktiviti mingguan & 1M1S

09

Rabu

Pertandingan Tarian Tradisional

16

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

23

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S


Kuiz Matematik

30

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

AKTIVITI

41

PERSONALIA
S/U Sukan
Guru Rumah
S/U Sukan
Guru Rumah
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
S/U Sukan
Guru Rumah
S/U Sukan
Guru Rumah
S/U Sukan
Guru Rumah
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
Sukan/Permainan
S/U Sukan
Guru Rumah
S/U Sukan
Guru Rumah
S/U Sukan
Guru Rumah
PERSONALIA
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
Guru Penasihat
Persatuan Kebudayaan dan
Kesenian
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
Guru Penasihat
Persatuan Sains dan
Matematik
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS

OGOS
TARIKH
06

HARI
Rabu

AKTIVITI
Aktiviti mingguan & 1M1S

13

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

20

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

27

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

28

Khamis

Sambutan Hari Kebangsaan

SEPTEMBER
TARIKH
HARI
02
Rabu

AKTIVITI
Aktiviti mingguan & 1M1S

PERSONALIA
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
Sukan/Permainan
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
Sukan/Permainan
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
Kelab Rukun Negara
PERSONALIA
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
Sukan/Permainan
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
Guru Penasihat
Persatuan Bola Baling

10

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

24

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S


Pertandingan Dalaman

25

Khamis

Perkhemahan Tahunan

TKRS

26

Jumaat

Perkhemahan Tahunan

TKRS

OKTOBER
TARIKH
HARI
01
Rabu

AKTIVITI
Aktiviti mingguan & 1M1S

08

Rabu

15

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S


Sambutan Bulan Bahasa
Aktiviti mingguan & 1M1S

22

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S

29

Rabu

Aktiviti mingguan & 1M1S


42

PERSONALIA
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
Guru Penasihat
Persatuan Bahasa Melayu
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
TKRS
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan
Sukan/Permainan
Guru Penasihat
Kelab/Persatuan

TKRS
NOVEMBER
TARIKH
HARI
05
Rabu
06
Khamis
1-30
DISEMBER
TARIKH
HARI
1-31

AKTIVITI
Majlis Anugerah Kokurikulum
Mesyuarat Kokurikulum kali-3
Penyediaan Program Kokurikulum 2014

PERSONALIA
Unit Kokurikulum
Unit Kokurikulum
Unit Kokurikulum

AKTIVITI
Perancangan dan Pemantapan Program
Kokurikulum 2014

PERSONALIA
Unit Kokurikulum

43

Tarikh
01 Jan
08 Jan
15 Jan
22 Jan
29 Jan
05 Feb
12 Feb
19 Feb
26 Feb
05 Mac
12 Mac
19 Mac
02 Apr
09 Apr
16 Apr
23 Apr
30 Apr
07 Mei
14 Mei
21 Mei
18 Jun
25 Jun
02 Jul
09 Jul
16 Jul
23 Jul
30 Jul
06 Ogos
13 Ogos
20 Ogos
27 Ogos
02 Sept
10 Sept
24 Sept
25 Sept
26 Sept
01 Okt
08 Okt
15 Okt
22 Okt

JADUAL PERJALANAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2014


SJK (T) LADANG LAMBAK ( Setiap Rabu )
Masa
1.30 2.30
2.30 3.30
Pendaftaran Unit Pakaian Seragam, Persatuan dan Kelab
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Perkhemahan
Perkhemahan
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Persatuan SNS&MATE, PKK
TKRS
44

29 Okt
05 Nov

Persatuan BM.BI.BT
Sukan dan Permainan
Majlis Anugerah Kokurikulum

TAKWIM PERANCANGAN AKTIVITI MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM 2014


BULAN
Januari

AKKTIVTI
Sambutan Ponggal

SASARAN
Semua murid

Februari

Pertandingan Bercerita Dalam Bahasa


Melayu
Merentas Desa 1M1S

Murid Tahun 3-6

Mac

Story Telling

Murid Tahun 4-6

S/U Sukan
Unit Kokurikulum
Per.Bahasa Inggeris

April

Pertandingan Bercerita Dalam Bahasa


Tamil
Pertandingan Kawat Kaki

Murid Tahun 4-6

Per. Bahasa Tamil

Murid Tahun 4-6

TKRS

Pertandingan Dalaman

Murid Tahun 4-6

Per. Bola Sepak

Science Fair

Murid tahun 4-6

Kursus Bina Sahsiah Dan Kepimpinan

Murid tahun 4-6

Per. Sains dan


Matematik
Kelab Rukun Negara

Sukan Tahunan

Semua murid

Pertandingan Tarian Tradisional

Murid Tahun 4-6

Kuiz Matematik

Murid Tahun 4-6

Ogos

Sambutan Hari Kebangsaan

Semua murid

S/U Sukan
Majlis Sukan
Sekolah
Per. Kebudayaan
dan Kesenian
Per. Sains dan
Matematik
Kelab Rukun Negara

September

Pertandingan Dalaman

Murid Tahun 4-6

Per. Bola Baling

Perkhemahan TKRS

Ahli TKRS

TKRS

Sambutan Bulan Bahasa

Semua murid

Per. Bahasa Melayu

Majlis Anugerah Kokurikulum

Murid Tahun 4-6

Unit Kokurikulum

Mei

Jun
Julai

Oktober

November

Semua murid

45

TINDAKAN
Per. Kebudayaan
dan Kesenian
Per. Bahasa Melayu