Anda di halaman 1dari 8

BINAAN DAUN PAKU PAKIS Terdapat dua jenis daun pakupakis, yang pertama dinamakan sebagai daun mikrofil

l yakni daun yang berbentuk sisik dengan ukuran yang sangat kecil umumnya kurang daripada 1 cm panjangnya. Jenis daun mikrofil ditemukan pada pakupakis seperti pada genus Psilotum, Lycopodium, Selaginella dan Equisetum. Khusus pada Psilotum dan Equisetum daunnya mengalami pengurangan dari segi bentuk dan fungsi sehingga bentuknya menjadi sangat kecil dan tidak menjalankan fungsi fotosintesis. Jenis kedua dikenali sebagai daun makrofil, iaitu daun yang mempunyai ukuran lebih besar daripada daun mikrofil dan mempunyai susunan yang lebih kompleks dengan pelbagai variasi dan aktif bagi berbagaibagai fungsi fisiologi seperti pada daun tumbuhan peringkat tinggi. Ia terdapat dalam bentuk tunggal atau majmuk iaitu permukaan daunnya lamina! tidak terbahagi kepada segmensegmen yang terpisah malahan dihubungi kepada batang atau ri"om melalui suatu tangkai sama ada panjang atau pendek. #ontoh Vittaria, Ophioglossum, Antrophyumi, Salvinia dan lainlain. $aunnya terdapat dalam sifat pinat, bipinat, tripinat, kuadripinat dan seterusnya. PEMBIAKAN PAKU PAKIS Spora, Sporangium dan Sorus %pora adalah struktur pembiakan halus yang dihasilkan oleh pakupakis. Terdapat pelbagai bentuk spora, antaranya bulat, pipih monolete!, segitiga trilete! dan sebagainya. &ntuk melihat struktur spora tersebut, mikroskop elektron pengiaman %canning 'lectron (icroscope! digunakan. %porangium pula merupakan kapsul yang berbentuk kanta d)icembung. $inding sporangium terdiri daripada satu atau beberapa lapisan sel, kecuali pada bahagian tepinya terdapat suatu lapisan sel berdinding tebal yang mengelilingi sebahagian kapsul yang dinamakan anulus. *ada bahagian hujung lingkaran terdapat satu kumpulan sel yang pipih yang dikenali sebagai stomium. +pabila sporangium masak sel stomium akan pecah dan membebaskan spora yang terdapat di dalamnya. %orus merupakan satu untaian nama khasnya spika! seperti yang ditemui pada Ophioglossum, atau berbentuk garis panjang seperti pada genus Pteris atau yang bulat seperti genus Phymatodes. Kedudukan dan susunan sorus amat penting kerana ia bakal menentukan genus dan spesies pakupakis. Indusium

Indusium adalah suatu lapisan pelindung untuk melindungi sporangium terutama yang masih muda. +da sorus yang tidak dilindungi oleh indusium yang dikenali sebagai sorus yang telanjang. %ementara yang dilengkapi dengan indusium terdapat dua jenis. Jenis yang pertama dinamakan indusium sejati yang mana lapisan tisunya berupa penutup melengkok terdiri daripada dua ruangan dengan bahagian tengah berhubungan dan mengikatkannya kepada permukaan daun. (anakala lapisan pelindung yang hanya berupa pelebaran dari bahagian tepi daun yang bengkok dinamakan indusium palsu. Ekologi Pakupakis 'kologi pakupakis dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya ialah cahaya, hujan, angin, perubahan suhu dan tumbuhan lain yang berada di sekitarnya. %ecara amnya terdapat enam golongan pakupakis dikenal pasti berdasarkan faktorfaktor di atas, *akupakis terestrial di ka)asan terdedah -olongan ini mudah dijumpai sama ada tumbuh secara bersendirian atau berbentuk gerombolan atau semak besar. #ontoh yang hidup bersendirian ialah Blechnum orientale dan Pityrogramma, sementara yang tumbuh bergerombolan pula ialah resam Dicranopteris linearis, tumbuh di ka)asan tanah gersang dan kering ialah Cyclosorus gongylodes. (anakala yang memanjat ialah Lygodium, namun akarnya masih menjalar di ba)ah tanah. *akupakis terestrial di ka)asan terlindung %ecara keseluruhannya, tumbuhtumbuhan ini memiliki daun yang lebih nipis jika dibandingkan dengan tumbuhan pakupakis di ka)asan yang terdedah. %ebahagian besar pakupakis ini dijumpai berhampiran dengan tepitepi sungai di dalam hutan primer. .alaupun sesetengah daripadanya menghasilkan ri"om yang menjalar tetapi ia tidak membentuk kelompok besar gerombolan! seperti leichenia Dicranopteris atau !ephrolepis. *akupakis memanjat -olongan ini mempunyai ri"om yang menjalar di atas tanah dan apabila menemui pohonpohon yang besar maka ia akan terus memanjatnya. Kadang/ kadang akar bermula pada dasar atau pangkal pohonpohon dan kemudian akan memanjatnya. #ontoh pakupakis jenis ini ialah Bol"itis heteroclita yang biasanya menjalar di tebingtebing sungai dan apabila menjumpai pohonpohon kecil ia akan terus memanjatnya.

Epifit Ia hidup di atas pohonpohon lain tetapi bukannya tumbuhan parasit kerana ia hanya berpaut pada kulit kayu untuk mengumpul makanan dan air yang diperlukan. +kar pakupakis epifit ini jarang menjejaki tanah kerana ia biasanya diselimuti oleh tumbuhan lumut. 0umut ini sedikit sebanyak membantunya mengumpul air dan humus sebagai sumber nutrien. %pesies jenis ini juga mempunyai caracara tertentu untuk mengumpul humus misalnya pembentukan bakul yang besar seperti yang ditunjukkan oleh Asplenium nidus dan Aglamorpha sp# *akupakis epifit dibahagikan kepada dua jenis iaitu Epifit di kawasan terlindung Jenis ini didapati pada bahagian ba)ah pohonpohon hutan misalnya dari fern dalam famili 1ymenophyllaceae. Tumbuhan ini mempunyai cabang dan daun yang nipis. #ontoh lain ialah Antrophyum # 'pifit di ka)asan terbuka Jenis pakupakis ini mendapat cahaya yang penuh mahupun separa. &dara di sekelilingnya kering dengan tiupan angin yang kuat. Justeru itu tumbuhan jenis ini memerlukan ri"om yang kuat dan akar yang banyak untuk menyerap air seperti pada Asplenium nidus. 2egitu juga dengan pakupakis *latycerium dan $rynaria yang mempunyai daun steril untuk membentuk bakul besar bagi menangkap humus untuk sumber nutriennya. *akupakis batubatan dan pinggiran sungai -olongan ini hidup di ka)asan berbatu dan tebing sungai yang berbatu sahaja. Ia mendapatkan air dari udara yang mempunyai kelembapan tinggi di tepitepi sungai itu. 3i"omnya menjalar kuat di permukaan batu dengan akar yang banyak. #ontohnya ialah Dipteris lo""iana, Lindsaya lucida, Pyrrisia perangium dan lainlain. *akupakis akuatik Terdapat dua famili pakupakis akuatik iaitu %alviniaceae dan (arsileaceae yang sukar untuk dikenali sebagai tumbuhan pakupakis dalam pandangan yang sekilas sahaja. Terdapat juga beberapa paku/pakis yang menghuni paya atau lopak air misalnya Acrostichum aureum dan Ceratopteris thalictroides . Kitar hiduppakis dan penyimpangannya .

*akupakis pada umumnya mempunyai kitar hidup dengan perselangan dua jenis generasi, -enerasi tanpa seks Ia dikenali sebagai sporofit yang berupa tumbuhan pakupakis yang dapat dibe"akan antara akar, batang dan daun . -enerasi tanpa seks ini disebut generasi yang diploid. -enerasi seks -enerasi seks adalah gametofit yang berasal dari sporofit sehingga gametofit ini bersifat haploid. -ametofit ini akhirnya akan membentuk gamet jantan antero"oid! dan gamet betina sel telur!. 4arlo) 1567! berpendapat baha)a gametofit dapat membentuk sporofit tanpa persenya)aan gamet dan dikenali sebagai +pogami oleh $e 2ary 1565! contohnya pada $ectaria %oliata. (anakala $ruery 1558! menyatakan sporofit dapat membentuk gametofit tanpa spora terlebih dahulu dan ini dikenali oleh 2o)er 1558! sebagai +pospori. #ontohnya Athyrium %ili&'%oemina yang ditemui oleh $ruery. -ametofit akan menghasilkan anteridium dan arkegonium yang dikenali sebagai gametangium.
Kitaran Hidup -ametophyte hijau besar/besaran thalloid! dan sporophyte pelepah dari kecil! 9noclea sensibilis 4erns adalah tumbuhan vaskular yang berbe"a dari lycophytes dengan mempunyai daun yang benar megaphylls!. (ereka berbe"a dari benih tumbuh/tumbuhan gymnosperms dan angiosperms! dalam cara pembiakan/kurang bunga dan benih. %eperti semua tumbuh/tumbuhan vaskular yang lain, mereka mempunyai kitaran hidup yang disebut sebagai pertukaran generasi, dicirikan oleh sporophytic diploid dan fasa gametophytic haploid. 2erbe"a dengan gymnosperms dan angiosperms, gametophyte pakis :adalah organisma yang hidup bebas. Kitaran hidup pakis tipikal, + sporophyte diploid! fasa menghasilkan spora haploid oleh meiosis. %pora tumbuh oleh mitosis ke dalam gametophyte, yang biasanya terdiri daripada prothallus fotosintesis. -ametophyte menghasilkan gamet selalunya kedua/dua sperma dan telur pada prothallus yang sama! oleh mitosis. %perma yang bergerak, dan mendera fertili"es telur yang kekal dilampirkan untuk prothallus.

Telur disenya)akan kini "igot diploid dan tumbuh oleh mitosis menjadi sporophyte tumbuhan tipikal ;pakis<!. ekologi 4ern 4erns di (uir .oods, #alifornia Imej stereotypic mengenai paku pakis yang tumbuh dalam nooks hutan rendang lembap jauh daripada gambaran lengkap mengenai habitat di mana paku/pakis yang boleh ditemui tumbuh. %pesies paku/pakis tinggal dalam pelbagai habitat, dari ketinggian gunung yang jauh, kering muka padang pasir, batu kepada badan/badan air atau dalam bidang yang terbuka. 4erns secara umum boleh dianggap sebagai sebahagian besarnya pakar dalam habitat marginal, sering berjaya di tempat/tempat di mana pelbagai faktor/faktor alam sekitar menghadkan kejayaan tumbuhan berbunga. %esetengah pakis adalah antara spesies rumpai yang paling serius di dunia, termasuk pakis belukar yang tumbuh di ka)asan tanah tinggi 2ritish, atau pakis nyamuk +"olla! yang tumbuh dalam tasik tropika, kedua/dua spesies yang membentuk besar yang agresif menyebarkan tanah jajahan. Terdapat empat jenis habitat tertentu yang pakis terdapat dalam, lembab, hutan rendang rekahan di muka batu, lebih/lebih lagi apabila terlindung daripada matahari penuh, tanah lembap asid termasuk tanah berlumpur dan paya dan pokok/pokok tropika, di mana spesis banyak epifit sesuatu seperti 1 = 7 1 = > daripada semua spesies paku/pakis!. *aku/pakis banyak bergantung kepada persatuan/persatuan dengan kulat mycorrhi"al. *akis banyak hanya tumbuh dalam julat p1 tertentu? misalnya, memanjat pakis 0ygodium! timur +merika &tara hanya akan tumbuh di tanah lembap, gigih asid, manakala pundi kencing bulblet pakis #ystopteris bulbifera!, dengan pelbagai pertindihan, hanya dijumpai di atas batu kapur. %pora yang kaya dengan lipid, protein dan kalori dan beberapa vertebrata makan ini. .oodmouse 'ropah +podemus sylvaticus! telah didapati memakan spora #ulcita macrocarpa dan bullfinch *yrrhula murina! dan kela)ar ekor pendek (ystaina tuberculata! juga makan spora pakis. struktur 4ern *aku/pakis di Taman 2otani $iraja (elbourne 'volusi dan klasifikasi 4erns mula/mula muncul dalam rekod fosil pada tempoh a)al #arboniferous. 9leh Triassic, bukti pertama mengenai paku pakis yang berkaitan dengan beberapa keluarga moden muncul. ;3adiasi pakis besar< yang berlaku di akhir #retaceous, apabila banyak keluarga moden mengenai paku pakis pertama kali muncul. %atu masalah dengan klasifikasi pakis masalah spesies samar/samar. %pesies samar adalah spesies yang morfologi yang serupa dengan spesies yang lain, tetapi berbe"a dari segi genetik dalam cara/cara yang menghalang interbreeding yang subur. %atu contoh yang baik ini adalah

spesies yang pada masa yang ditetapkan +splenium trichomanes, spleen)ort maidenhair. Ini adalah sebenarnya satu kompleks spesies yang termasuk diploid berbe"a dan kaum tetraploid. Terdapat kanak/kanak tetapi tidak jelas perbe"aan morfologi di antara kedua/dua kumpulan, yang lebih suka dengan jelas berbe"a habitat. $alam banyak kes seperti ini, kompleks spesies telah dipisahkan ke dalam spesies yang berasingan, sekali gus meningkatkan bilangan keseluruhan spesies paku/pakis. (ungkin banyak spesies lebih samar belum ditemui dan yang ditetapkan. 4erns secara tradisinya telah dikumpulkan dalam 4ilices Kelas, tetapi klasifikasi moden menyerahhakkan mereka divisi atau bahagian masing/masing dalam alam tumbuhan, yang dipanggil *teridophyta, juga dikenali sebagai 4ilicophyta. Kumpulan itu juga dirujuk sebagai *olypodiophyta, atau *olypodiopsida apabila dianggap sebagai memecah tracheophyta tumbuhan vaskular!, )alaupun *olypodiopsida kadang/kadang merujuk kepada hanya pakis leptosporangiate!. Istilah ;pteridophyte< secara tradisinya digunakan untuk menggambarkan semua tumbuh/tumbuhan vaskular berbiji, menjadikan ia sinonim dengan ;paku pakis dan sekutu pakis<. Ini boleh mengelirukan kerana ahli/ahli *teridophyta divisi pakis juga kadang/ kadang dirujuk sebagai pteridophytes. Kajian mengenai paku pakis dan pteridophytes lain dipanggil pteridology, dan orang yang mengkaji paku pakis dan lain/lain pteridophytes dipanggil pteridologist. %ecara tradisinya, tiga kumpulan diskret tumbuh/tumbuhan telah dianggap sebagai paku/ pakis, dua kumpulan 9phioglossaceae eusporangiate pakis/keluarga penambah/lidah, moon)orts, dan anggur/pakis! dan (arattiaceae dan paku/pakis leptosporangiate. (arattiaceae adalah kumpulan primitif pakis tropika dengan yang besar, rhi"ome berisi, dan kini berfikir untuk menjadi takson adik/beradik kepada kumpulan utama paku/pakis, paku/ pakis leptosporangiate. 2eberapa kumpulan lain tumbuh/tumbuhan dianggap sebagai ;sekutu pakis<, clubmosses, spikemosses, dan @uill)orts dalam 0ycopodiophyta, paku/pakis gerakan cepat dalam *silotaceae, dan horsetails dalam '@uisetaceae. Kajian genetik yang lebih baru/ baru ini telah menunjukkan baha)a 0ycopodiophyta lebih jauh untuk tumbuh/tumbuhan vaskular yang lain, mempunyai dipancarkan evolutionarily di pangkalan Klad tumbuhan vaskular, manakala kedua/dua paku/pakis mengocok dan horsetails sebanyak paku/pakis ;sebenar< yang 9phioglossoids dan (arattiaceae . (alah, paku/pakis mengocok dan 9phioglossoids dibuktikan Klad, dan horsetails dan (arattiaceae boleh dikatakan Klad lain. (olekul data yang masih buruk dikekang bagi bahagian/bahagian yang banyak phylogeny tumbuh/tumbuhan telah ditambah dengan pemerhatian terkini morfologi yang menyokong kemasukan '@uisetaceae dalam paku/pakis, terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan sperma mereka, dan keunikan akar mereka %mith et al tahun ABBC, dan sebutan dalamnya! .alau bagaimanapun, masih terdapat perbe"aan pendapat mengenai penempatan spesis '@uisetum lihat '@uisetopsida untuk perbincangan lanjut!. %alah satu cara untuk mera)at keadaan ini adalah untuk mempertimbangkan hanya pakis leptosporangiate sebagai paku/pakis ;sebenar<, manakala mengingati tiga kumpulan lain sebagai ;sekutu pakis<. *ada praktiknya, pelbagai skim klasifikasi telah dicadangkan untuk paku pakis dan sekutu paku/pakis, dan telah sepakat sedikit di kalangan mereka. Klasifikasi baru oleh %mith et al. ABBC! berdasarkan kajian terkini sistematik molekul, sebagai tambahan kepada data morfologi. *engelasan ini membahagikan paku/pakis yang masih ada kepada empat kelas, *silotopsida mengocok paku pakis dan paku/pakis ophioglossoid!, kira/kira DA spesies '@uisetopsida horsetails!, kira/kira 18 spesies

(arattiopsida, kira/kira 18B spesies *olypodiopsida paku/pakis leptosporangiate!, kira/kira DBBB spesies Kumpulan terakhir termasuk yang paling tumbuh/tumbuhan yang akrab dikenali sebagai paku/pakis. *enyelidikan moden menyokong idea/idea yang lebih tua berdasarkan morfologi baha)a 9smundaceae bercabang a)al dalam sejarah evolusi pakis leptosporangiate? dalam cara tertentu keluarga ini adalah perantaraan antara pakis eusporangiate dan paku/pakis leptosporangiate. Konotasi budaya 2latter des (anns .alfarn. oleh +lois +uer, Eienna, *ejabat Imperial *ercetakan, 158> 4erns angka di dalam cerita dongeng, contohnya dalam legenda mengenai bunga atau biji benih mitos. F5G $alam cerita rakyat %lavic, paku/pakis dipercayai untuk mekar sekali setahun, pada malam Kupala Ivan. .alaupun dikatakan sangat sukar untuk mencari, sesiapa yang melihat satu ;bunga pakis< dianggap dijamin untuk merasa gembira dan kaya bagi seluruh kehidupan mereka. 2egitu juga, tradisi 4inland berpendapat baha)a orang yang mencari ;benih< pakis dalam mekar pada malam *ertengahan (usim *anas, dengan memiliki, mendapat petunjuk dan boleh melakukan perjalanan tidak kelihatan kepada lokasi di mana selama/lamanya menjulang/julang o :)isps dipanggil aarnivalkea tanda tempat harta karun. Tempat/tempat ini adalah dilindungi oleh ejaan yang menghalang orang lain tetapi pemegang pakis benih daripada pernah mengetahui lokasi mereka. ;*teridomania< :adalah istilah untuk kegilaan era Eictoria mengutip paku/pakis dan motif pakis dalam seni hiasan termasuk tembikar, kaca, logam, tekstil, kayu, kertas bercetak, dan ukiran ;yang terdapat pada segala/galanya dari hadiah pembaptisan kepada batu nisan dan memorial.< 4esyen untuk paku/pakis yang semakin meningkat dalam bangunan memba)a kepada pembangunan hal .ardian, kabinet kaca berlapis yang tidak termasuk bahan pencemar udara dan mengekalkan kelembapan yang diperlukan. *akis 2arnsley menciptakan menggunakan permainan huru/hara, melalui sistem fungsi Iterated I4%!.

2entuk kering mengenai paku pakis juga digunakan dalam seni yang lain, yang digunakan sebagai stensil atau dimeterai secara langsung untuk digunakan dalam reka bentuk. Kerja botani, 4erns -reat 2ritain dan Ireland, adalah contoh yang terkenal percetakan sifat jenis ini. *roses dipatenkan oleh artis dan penerbit 1enry 2radbury, kagum spesimen kepada plat plumbum yang lembut. *enerbitan pertama untuk menunjukkan ini adalah +lois +uer $iscovery +lam *roses *ercetakan. nilai perubatan 4erns kadang/kadang digunakan dalam perubatan untuk mera)at luka/luka dan membersihkan mereka. 4erns juga *embalut yang baik jika anda terjebak dalam liar. (enggosok pedang pelepah pakis spora/side/do)n pada sengatan melukakan hati satu rasa pedih membuang rasa pedih. salah faham nama/nama 2eberapa tumbuhan pakis bukan dipanggil ;pakis< dan kadang/kadang dikelirukan dengan paku/pakis yang benar. Ini termasuk,

;+sparagus pakis< ini boleh memohon kepada salah satu daripada beberapa spesies +sparagus genus monocot, yang pokok bunga. ;%)eetfern</pokok renek berbunga #omptonia genus. ;+ir pakis< %atu kumpulan hai)an yang dipanggil hydro"oan yang berhubungan jauh dengan obor/obor dan batu karang. (ereka dituai, kering, hijau dicelup, dan kemudian dijual sebagai ;tumbuhan< yang boleh hidup di udara ;. .alaupun ia mungkin kelihatan seperti pakis, ia adalah semata/mata rangka hai)an ini penjajah. ;4ern belukar</#hamaebatiaria (illefolium/renek keluarga meningkat dengan daun pakis seperti. $i samping itu, buku Jika 4ern (erah (eningkat telah mencungkil banyak soalan tentang mitos ;pakis merah< yang dinamakan di dalam buku itu. Tiada tumbuhan itu yang dikenali, )alaupun terdapat spekulasi baha)a serong anggur/pakis, dissectum %ceptridium, boleh dirujuk ke sini, kerana ia dikenali untuk muncul di tapak yang terganggu dan pelepah yang boleh memerahkan sepanjang musim sejuk.