Anda di halaman 1dari 6

MINGGU: 39 SARAPAN PAGI

HARI : SELASA MENU

TARIKH : 24.09.2013 KUDAPAN

Minuman: Air milo Makanan:kek coklat

Minuman : Air strawberi Makanan : Bihun sup Buah : pisang


TUGASAN HARI INI TUGASAN

MASA 7.00 7.30

7.30 - 8.00

8.00 9.00 9.00 9.50 9.50 11.00

1. Menulis kedatangan di pejabat. 2. Menyapu sampah dalam kelas. 3. Menyambut kedatangan murid . 4. Membimbing murid menyusun kasut. 1. Menyediakan sarapan 2. Mengatur murid untuk sarapan. 3. Melayan murid ketika sarapan. 4. Membersih cawan selepas murid sarapan. 1. Memasak dan membersih peralatan memasak. 2. Menyiram tanaman. 3. Menghantar buku kedatangan murid . 1 . Menyediakan bahan untuk p&p. 2. Membantu guru dalam p&p 1. Menghidangkan makanan. 2 . Mengatur murid untuk makan dan membimbing murid membaca doa makan. 3. Melayan murid makan. 4. Mengawasi murid bermain. 5. Membersih dapur dan ruang makan. 1. 2. 3. 1. 2. Membantu guru ketika p&p. Mengawasi murid Memastikan murid kemas dan beratur sebelum pulang. Menghantar murid kepada ibu/bapa. Mengawasi murid yang belum pulang. REHAT 1. Mencuci pinggan dan cawan. 2. Membersih dan mengemas dapur. 3. Mencuci tandas. 1. Mengemas dan membersih kelas. 1. Mengelap cermin tingkap. 2. Semua suis ditutup 3 . Memastikan pagar prasekolah ditutup/dikunci.

CATATAN PPM /

CATATAN GURU

/ / /

11.00 12.00 12.00 1.00 1.00-2.00 2.00 3.00 3.00 3.30 3.30 4.00

/ / / / / /

MINGGU: 39 SARAPAN PAGI

HARI :RABU MENU

TARIKH : 25.09.2013 KUDAPAN

Minuman: Milo Makanan: Roti kaya

Minuman: Air suam Makanan:Nasi lemak Buah: tembikai


TUGASAN HARI INI TUGASAN

MASA 7.00 7.30

7.30 - 8.00 8.00 9.00 9.00 9.50 9.50 11.00

11.00 12.00 12.00 1.00 1.00-2.00 2.00 3.00 3.00 3.30 3.30 4.00

1. Menulis kedatangan di pejabat. 2. Membuka pintu/tingkap kelas dan dapur. 3. Menyambut kedatangan murid . 4. Memastikan kelas bersih dan selamat. 1. Menyediakan sarapan 2. Mengatur murid untuk sarapan 3.Melayan murid ketika sarapan. 1. Memasak dan mengemas dapur. 2. Menyiram tanaman. 3. Menghantar buku kedatangan murid . 1 . Menyediakan bahan untuk p&p. 2. Membantu guru dalam p&p . 1. Menghidangkan makanan. 2 . Mengatur murid untuk makan dan membimbing murid membaca doa makan. 3. Melayan murid makan. 4. Mengawasi murid memberus gigi. 5. Mengawasi murid bermain. 6. Membersih dapur dan ruang makan. 1. Membantu p&p guru. 2. Melayan karenah murid. 3. Persediaan menamatkan p&p. 1. Menghantar murid kepada ibu/bapa. 2. Mengawasi murid yang belum pulang. REHAT 1. Mencuci pinggan. 2. Membersih dan mengemas dapur. 3. Mencuci tandas. 1. Mengemas dan membersih kelas. 1. Mengemaskini stok inventori. 2. Mengemaskini fail untuk pengurusan kelas. 3. Menyediakan bahan memasak. 4. Semua suis ditutup. 5. Memastikan pagar prasekolah ditutup/dikunci.

CATATAN PPM /

CATATAN GURU

/ / / /

/ / / / / /

MINGGU: 39 SARAPAN PAGI

HARI :KHAMIS MENU KUDAPAN

TARIKH : 26.09.2013

Minuman: Air susu Makanan:Koko krunch

Minuman: Air sarsi Makanan:Nasi +daging kicap Buah: tembikai


TUGASAN HARI INI TUGASAN

MASA 7.00 7.30

7.30 - 8.00

8.00 9.00 9.00 9.50 9.50 11.00

11.00 12.00 12.00 1.00 1.00-2.00 2.00 3.00 3.00 3.30 3.30 4.00

1. Menulis kedatangan di pejabat. 2. Membuka pintu/tingkap kelas dan dapur. 3. Menyambut kedatangan murid . 4. Memastikan kelas bersih dan selamat. 1.Mengawasi murid dalam perhimpunan mingguan. 2. Menyediakan sarapan dan minuman. 3. Mengatur murid untuk sarapan. 4.Melayan dan mengawasi murid ketika sarapan. 1. Memasak dan mengemas peralatan memasak. 2. Menyiram tanaman. 3. Menghantar buku kedatangan murid . 1 . Menyediakan bahan untuk p&p. 2. Membantu guru dalam p&p . 1. Menghidangkan makanan. 2 . Mengatur murid untuk makan dan membimbing murid membaca doa makan. 3. Melayan murid makan. 4. Mengatur murid memberus gigi. 5. Mengawasi murid bermain. 6. Membersih dapur dan ruang makan. 1. Membantu p&p guru. 2. Melayan karenah murid. 3. Persediaan menamatkan p&p. 1. Menghantar murid kepada ibu/bapa. 2. Mengawasi murid yang belum pulang. REHAT 1. Mencuci pinggan. 2. Membersih dan mengemas dapur. 3. Mencuci tandas. 1. Mengemas dan membersih kelas. 1. Mengemaskini stok. 2. Membuat senarai pesanan barang. 3. Menyediakan bahan memasak. 4. Semua suis ditutup 5. Memastikan pagar prasekolah ditutup/dikunci 6. Lain/lain tugas yang diarahkan guru

CATATAN PPM /

CATATAN GURU

/ / /

/ / / / / /

MINGGU: 39 SARAPAN PAGI

HARI : JUMAAT MENU KUDAPAN

TARIKH : 27.09.2013

Minuman: Air horlick Makanan: Roti +kaya

Minuman : Air oren Makanan : Bihun goreng Buah : pisang


TUGASAN HARI INI TUGASAN

MASA 7.00 7.30

7.30 - 8.00

8.00 9.00 9.00 9.50 9.50 11.00

1. Menulis kedatangan di pejabat. 2. Menyapu sampah dalam kelas. 3. Menyambut kedatangan murid . 4. Membimbing murid menyusun kasut. 1. Menyediakan sarapan 2. Mengatur murid untuk sarapan. 3. Melayan murid ketika sarapan. 4. Membersih cawan selepas murid sarapan. 1. Memasak dan membersih peralatan memasak. 2. Menyiram tanaman. 3. Menghantar buku kedatangan murid . 1 . Menyediakan bahan untuk p&p. 2. Membantu guru dalam p&p 1. Menghidangkan makanan. 2 . Mengatur murid untuk makan dan membimbing murid membaca doa makan. 3. Melayan dan mengawasi murid makan. 4. Mengawasi murid bermain. 5. Membersih dapur dan ruang makan. 1. 2. 3. 1. 2. Membantu guru ketika p&p. Mengawasi murid dalam kelas. Persediaan menamatkan p&p. Menghantar murid kepada ibu/bapa. Mengawasi murid yang belum pulang. REHAT 1. Mencuci pinggan. 2. Membersih dan mengemas dapur. 3. Mencuci tandas. 1. Mengemas dan membersih kelas. 1. Menyediakan ABM. 2. Menyediakan bahan memasak. 3. Memastikan semua suis di tutup. 4. Memastikan pagar prasekolah ditutup/dikunci 5. Lain/lain tugas yang diarahkan guru.

CATATAN PPM /

CATATAN GURU

/ / /

/ / / / / /

11.00 12.00 12.00 1.00 1.00-2.00 2.00 3.00 3.00 3.30 3.30 4.00

MINGGU: 40 SARAPAN PAGI

HARI :ISNIN MENU KUDAPAN

TARIKH : 30.09.2013

Minuman: Air milo Makanan: Kuih

Minuman: Air sarsi Makanan:Bubur pulut hitam Buah: tembikai


TUGASAN HARI INI TUGASAN

MASA 7.00 7.30

7.30 - 8.00

8.00 9.00 9.00 9.50 9.50 11.00

1. Menulis kedatangan di pejabat. 2. Membuka pintu/tingkap kelas prasekolah. 3. Menyambut kedatangan murid . 4. Memastikan kelas bersih dan selamat. 5.Membimbing murid menyusun kasut di rak. 1.Menyapu ruang makan dan dalam kelas. 2. Menyediakan sarapan 3. Mengatur murid untuk sarapan 4.Melayan dan mengawasi murid ketika sarapan. 1. Memasak dan membersih peralatan dapur. 2. Menyiram tanaman. 3. Menghantar buku kedatangan murid . 1 . Membantu guru dalam p&p. 2. Membimbing murid menulis. 1. Menghidangkan makanan. 2 . Mengatur murid untuk makan dan membimbing murid membaca doa makan. 3. Melayan murid makan. 4. Mengatur murid memberus gigi. 5. Membersih meja makan dan ruang makan. 1. 2. 3. 1. 2. Membantu p&p guru. Membantu guru memastikan kuku dan rambut murid. Persediaan menamatkan p&p. Menghantar murid kepada ibu/bapa. Mengawasi murid yang belum pulang. REHAT 1. Mencuci pinggan dan cawan. 2. Mengemas dapur dan mengelap lantai . 3. Mencuci tandas dan ruang tandas. 1. Mengemas dan membersih kelas. 1. Mengemaskini fail nama murid. 2.Membantu guru mengemas senarai nama murid. 3. Menyediakan bahan memasak. 4. Semua suis ditutup.

CATATAN PPM /

CATATAN GURU

/ / /

/ / / / / /

11.00 12.00 12.00 1.00 1.00-2.00 2.00 3.00 3.00 3.30 3.30 4.00

Anda mungkin juga menyukai