Anda di halaman 1dari 2

NAMA Taman Aman Jaya, . . .

BUTIR-BUTIR DIRI Tarikh Lahir : No. K.P. Jantina Agama : : Perempuan : Islam Tinggi Berat : : Kesihatan No. Telefon : Baik :

LATAR BELAKANG AKADEMIK !!"# !$$ SEK. MEN. .. %&i'il Pela'aran (alaysia) Bahasa (elayu *re+ B. PENGALAMAN KERJA # (enaip tugasan, melengkapkan ,orang rasmi, +an memasukkan +ata atas talian.

Ker'a &am,ilan

Ker'a &ukarela

# Permohonan atas talian, urusan rasmi-surat menyurat.

KEMAHIRAN LAIN Kemahiran Komputer; $. Internet, (i.rosoft /ffi.e 01or+, 23.el, Po4er Point5 Kemahiran Bahasa; $. Bahasa (elayu 6asih Baik

RUJUKAN Nama No. Telefon Ja4atan : .. 2nterprise : .. : Pengurus

Nama : .. No. Telefon : Ja4atan : ..