Anda di halaman 1dari 9

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

PENDIDIKANMORALTAHUN1

MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL


Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral adalah membentuk insan berakhlak mulia, berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.

OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL


Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut: 1. 2. 3. Memahami dan menghayati nilai-nilai universal. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran, masyarakat dan negara. 4. Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan.

PENDIDIKANMORALTAHUN1

BAND
1 2 3 Mengetahui nilai-nilai universal.

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal. Menunjukkan perlakuan berbudi pekerti mulia dengan mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai universal Menghayati dan mempraktik perlakuan berbudi pekerti mulia berdasarkan nilai-nilai universal Menghayati dan mengamal perlakuan berbudi pekerti mulia secara tekal berdasarkan nilai-nilai universal. Menghayati, mengamal dan memupuk perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian/situasi lain berdasarkan nilai-nilai universal serta dicontohi.

4 5 6

PENDIDIKANMORALTAHUN1

TEMA

BAND

DESKRIPTOR

Diri Saya

B1

Menyatakan dengan betul nilai-nilai universal berkaitan diri sendiri kepercayaan kepada Tuhan baik hati bertanggungjawab berterima kasih hemah tinggi hormat kasih sayang keadilan keberanian kejujuran kerajinan kerjasama kesederhanaan toleransi

TEMA
PENDIDIKANMORALTAHUN1

BAND

DESKRIPTOR

Diri Saya

B2

Menerangkan dengan jelas nilai-nilai universal berkaitan diri sendiri kepercayaan kepada Tuhan baik hati bertanggungjawab berterima kasih hemah tinggi hormat kasih sayang keadilan keberanian kejujuran kerajinan kerjasama kesederhanaan toleransi

PENDIDIKANMORALTAHUN1

TEMA Diri Saya

BAND B3

DESKRIPTOR Menunjukkan perlakuan berbudi pekerti mulia yang relevan dengan nilainilai universal berkaitan diri sendiri kepercayaan kepada Tuhan baik hati bertangggungjawab berterima kasih hemah tinggi hormat kasih sayang keadilan keberanian kejujuran kerajinan kerjasama kesederhanaan toleransi

PENDIDIKANMORALTAHUN1

TEMA Diri Saya BAND B4 DESKRIPTOR Menunjukkan perlakuan berbudi pekerti mulia dengan penghayatan berdasarkan nilai-nilai universal berkaitan diri sendiri kepercayaan kepada Tuhan baik hati bertangggungjawab berterima kasih hemah tinggi hormat kasih sayang keadilan keberanian kejujuran kerajinan kerjasama kesederhanaan toleransi

PENDIDIKANMORALTAHUN1

TEMA Diri Saya BAND B5 DESKRIPTOR Mengamalkan perlakuan berbudi pekerti mulia secara tekal berkaitan diri sendiri berdasarkan nilai-nilai universal kepercayaan kepada Tuhan baik hati bertangggungjawab berterima kasih hormat kasih sayang kerajinan kerjasama
PENDIDIKANMORALTAHUN1

TEMA Diri Saya

BAND B6

DESKRIPTOR Sentiasa mengamalkan perlakuan berbudi pekerti mulia berkaitan diri sendiri dalam kehidupan seharian / situasi lain berdasarkan nilai-nilai universal serta dicontohi. kepercayaan kepada Tuhan baik hati bertangggungjawab berterima kasih hormat kasih sayang kerajinan kerjasama

PENDIDIKANMORALTAHUN1